Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2006 год"

ВР Украины
Закон от 23.02.2006 № 3513-IV
действует с 18.03.2006

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України від 20 грудня 2005 року "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2006 року N 3469-IV) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "124.945.131" та "28.380.710,7" замінити відповідно цифрами "125.785.131" та "29.220.710,7";

у частині другій цифри "137.280.885,7" та "28.836.237,9" замінити відповідно цифрами "138.120.885,7" та "29.676.237,9".

2. Пункт 32 статті 2 викласти у такій редакції:

"32) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна)".

3. Статтю 11 доповнити пунктом 36 такого змісту:

"36) надходження від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України".

4. Статтю 43 доповнити пунктом 62 такого змісту:

"62) забезпечення житлом військовослужбовців, у тому числі звільнених у запас або у відставку, та реформування і розвиток Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 36 статті 11 цього Закону)".

5. Статтю 45 доповнити абзацом такого змісту:

"Міністерству оборони України для забезпечення житлом військовослужбовців, у тому числі звільнених у запас або у відставку, та реформування і розвиток Збройних Сил України".

6. Абзац п'ятий частини першої статті 61 викласти у такій редакції:

"нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, N N 17 - 19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 20 грудня 2005 року N 3235-IV) здійснюється у разі загибелі (смерті) військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) під час виконання обов'язків військової служби в розмірі десятирічного грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військове звання, відсоткова надбавка за вислугу років та 100-відсоткова надбавка, передбачена Указом Президента України від 23 лютого 2002 року N 173), в інших випадках загибелі (смерті) та у разі загибелі (смерті) військовослужбовця строкової служби - виходячи із рівня 170 гривень, у інших страхових випадках - виходячи із рівня 85 гривень".

7. Статтю 88 викласти у такій редакції:

"Стаття 88. Установити, що надходження в сумі 1.160.000 тис. гривень від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, а також надходження від Секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону, зараховуються до загального фонду державного бюджету та спрямовуються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку виключно на потреби Збройних Сил України понад обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону, а саме на:

модернізацію, розробку, закупівлю та утримання озброєння та військової техніки - 419.600 тис. гривень;

підготовку, реформування, розвиток та утримання Збройних Сил України - 740.400 тис. гривень.

У разі, коли сума цих надходжень перевищить суму відповідних обсягів, затверджених у додатку N 1 до цього Закону, Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках N 1 і N 3 до цього Закону, з пропорційним розподілом за визначеними напрямами".

8. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
23 лютого 2006 року
N 3513-IV
 

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2006 рік"

(тис. грн.)

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією  

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

Разом доходів 

125785131,0 

96564420,3 

29220710,7 

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

124363326,3 

95142615,6 

29220710,7 

20000000 

Неподаткові надходження 

32143186,7 

13878645,0 

18264541,7 

24000000 

Інші неподаткові надходження 

10118181,9 

1259352,7 

8858829,2 

24050000 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів 

1356200,8 

499970,0 

856230,8 

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2006 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

Видатки - всього: 

 

108444647,8 

91307004,4 

19706019,5 

1292099,6 

16867643,4 

29676237,9 

14832317,0 

957805,8 

200963,1 

14843920,9 

138120885,7 

2100000 

 

Міністерство оборони України  

6115745,7 

4608437,1 

3245639,8 

313475,9 

1507308,6 

1679113,2 

269336,5 

43785,0 

26361,2 

1409776,7 

7794858,9 

2101000 

 

Апарат Міністерства оборони України 

6115745,7 

4608437,1 

3245639,8 

313475,9 

1507308,6 

1679113,2 

269336,5 

43785,0 

26361,2 

1409776,7 

7794858,9 

2101140 

0210 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

364840,3 

51487,3 

 

 

313353,0 

330700,0 

 

 

 

330700,0 

695540,3 

2101190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 

350700,0 

 

 

 

350700,0 

921082,0 

 

 

 

921082,0 

1271782,0 

____________

Опрос