Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения о займе (Проект усовершенствования системы социальной помощи) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития

ВР Украины
Закон от 08.02.2006 № 3408-IV
действует с 18.03.2006

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про позику (Проект удосконалення системи соціальної допомоги) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Угоду про позику (Проект удосконалення системи соціальної допомоги) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписану 28 листопада 2005 року у м. Києві (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
8 лютого 2006 року
N 3408-IV
 

  

 

УГОДА ПРО ПОЗИКУ
(Проект удосконалення системи соціальної допомоги)
між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

28 листопада 2005 року

Офіційний переклад.

ПОЗИКА N 4807-UA

УГОДА, від 28 листопада 2005 року між УКРАЇНОЮ (Позичальник) та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (Банк).

ОСКІЛЬКИ Позичальник, переконавшись у здійсненності та пріоритетності проекту, описаного в Додатку 2 до цієї Угоди (Проект), звернувся до Банку з проханням надати допомогу у фінансуванні Проекту.

ТОМУ сторони, що укладають цю Угоду, дійшли згоди про таке:

СТАТТЯ I
Загальні умови; визначення

Розділ 1.01. Встановлені Банком "Загальні умови, що застосовуються до угод про позику та угод про надання гарантій для позик в одній валюті" від 1 вересня 1999 року (зі змінами, внесеними станом на 1 травня 2004 року) з поправками, викладеними нижче (Загальні умови), є невід'ємною частиною цієї Угоди:

a) Розділ 5.08 Загальних умов змінюється і викладається в такій редакції:

"Розділ 5.08. Оплата податків

Крім випадків, визначених в Угоді про позику, кошти Позики можуть бути зняті для оплати податків, що стягуються Позичальником або Гарантом, або на їхній території, на товари, роботи або послуги, які фінансуються коштами Позики, або на їхній імпорт, виробництво, закупівлю чи постачання. Фінансування таких податків підпорядковується політиці Банку, що вимагає економії та ефективності використання коштів позик Банку. В зв'язку з цим, якщо Банк у будь-який час визначить, що сума будь-яких податків, стягнутих на статті (товари, роботи або послуги), або стосовно цих статей, що фінансуються коштами позики, є завищеною або іншим чином невиправданою, Банк може, повідомивши Позичальнику, змінити відсоток для зняття коштів, визначений або згаданий стосовно такої статті в Угоді про Позику відповідно до вимог дотримання такої політики Банку".

b) Розділ 6.03 (c) Загальних умов змінюється шляхом заміни слів "корупційні або шахрайські" на слова "корупційні, шахрайські, засновані на змові або примусі".

Розділ 1.02. Якщо контекстом не вимагається іншого тлумачення, то декілька термінів, визначених у Загальних умовах та Преамбулі до цієї Угоди, мають відповідні значення, встановлені в згаданих документах, а наведені нижче додаткові терміни мають таке значення:

a) "Угода про співробітництво" означає кожну угоду, яка укладається між МПСП, з одного боку, та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією, міськими державними адміністраціями міст Києва та Севастополя, з іншого боку, для цілей: i) передачі стандартного програмного забезпечення, апаратних засобів, меблів та інших товарів, а також забезпечення навчання з соціальних питань; та ii) впровадження Субвенції на модернізацію місцевих підрозділів соціального захисту (як вона визначена нижче в пункті "r" цього Розділу); та iii) покриття обґрунтованих витрат, що понесені або будуть понесені місцевими підрозділами соціального захисту районних державних адміністрацій на ремонтні роботи; регіональними підрозділами соціального захисту на монтаж обладнання, встановлення програмного забезпечення та монтаж локальних мереж, навчання персоналу, проведення кампаній зв'язків з громадськістю, координацію та моніторинг та операційні витрати в рамках частини A Проекту"

b) "Прийнятні категорії" означають категорії 1) і 2), зазначені в таблиці в частині A.1 Додатка 1 до цієї Угоди;

c) "Прийнятні витрати" означають витрати на товари, роботи, послуги (за винятком послуг консультантів) і послуги консультантів, зазначені в розділі 2.02 цієї Угоди;

d) "Звіт про фінансовий моніторинг" або "ЗФМ" означає кожний звіт, підготовлений відповідно до розділу 4.02 цієї Угоди;

e) "Фінансовий рік" означає період тривалістю дванадцять (12) місяців, що відповідає будь-якому фінансовому року Позичальника, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня кожного календарного року;

f) "Місцевий підрозділ соціального захисту" означає управління або відділ, який відає питаннями праці та соціального захисту населення, яке є структурним підрозділом районної (як це визначено нижче в пункті "n" цього розділу), районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, міської ради, районної у містах ради, залежно від конкретного випадку;

g) "МПСП" означає Міністерство праці та соціальної політики Позичальника, яке створено і функціонує відповідно до Положення про Мінпраці, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. N 1035 із змінами;

h) "Показники моніторингу та оцінювання" означають узгоджені показники виконання Проекту, зазначені в листі від того ж числа, що й ця Угода, які повинні використовуватися Позичальником для оцінки ходу виконання Проекту і ступеня досягнення його цілей;

i) "Область" означає одну з двадцяти чотирьох (24) основних адміністративно-територіальних одиниць Позичальника які становлять територіальну основу для організації і функціонування органів управління на місцях та органів місцевого самоврядування які складаються з певної кількості районів (як вони визначаються нижче в пункті "m" цього розділу) та певних міст, безпосередньо підпорядкованих Області;

j) "План закупівель" означає план закупівель Позичальника від 26 вересня 2005 р., який охоплює перші вісімнадцять (18) місяців (або більше) реалізації Проекту, зі змінами, які можуть час від часу вноситися відповідно до положень розділу 3.02 цієї Угоди, включаючи наступні періоди реалізації Проекту тривалістю дванадцять (12) місяців (або більше);

k) "Посібник з виконання Проекту" означає посібник, розроблений МПСП і прийняття якого забезпечено Позичальником, в якому детально викладаються цілі Проекту, його опис, викладаються стратегія і плани впровадження Проекту, визначаються механізми моніторингу впровадження Проекту та процедури використання коштів, фінансові, управлінські аспекти Проекту та аспекти закупівлі в рамках Проекту; включаючи обов'язки місцевих та регіональних підрозділів соціального захисту, зазначене вище може час від часу оновлюватися і змінюватися відповідно до положень пункту 1 розділу B Додатка 5 до цієї Угоди";

l) "Аванс на підготовку проекту" означає аванс на підготовку проекту, що надається Банком Позичальнику згідно з Листом-угодою N P-4060-UA, підписаним від імені Банку 16 червня 2004 року і від імені Позичальника 7 жовтня 2004 року;

m) "Район" означає одиницю поділу території області або Автономної Республіки Крим і складається із сільських та міських населених пунктів які підпорядковані району";

n) "Регіон" означає двадцять чотири (24) області, Автономну Республіку Крим та міста Київ і Севастополь;

o) "Регіональний підрозділ соціального захисту" означає Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, Головне управління праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головне управління соціального захисту Київської, Управління праці та соціального захисту Севастопольської міських державних адміністрацій, залежно від конкретного випадку, яке є структурним підрозділом відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації, Київської або Севастопольської міської державної адміністрації;

p) "Використання коштів на основі звітів" означає можливість зняття коштів Позичальником з рахунку Позики, що зазначається в частині A.5 Додатка 1 до цієї Угоди";

q) "Спеціальний рахунок" означає рахунок, який зазначається в частині B Додатка 1 до цієї Угоди;

r) "Державний комітет статистики України" і "Держкомстат України" означають спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади Позичальника, який відповідає за проведення державної статистичної діяльності на території Позичальника, і створений Указом Президента України від 29 липня 1997 року N 734/97 "Про створення Державного комітету статистики України" і здійснює свою діяльність на підставі Указу Президента України від 19 січня 2004 року N 60/2004 "Про Державний комітет статистики України" та Закону України від 17 вересня 1992 року N 2614-XII "Про державну статистику", який викладено в новій редакції Законом України від 13 липня 2000 року N 1922-III"; та

s) "Субвенція на модернізацію місцевих підрозділів соціального захисту" означає суму, що складається з коштів позики, перерахованих або запропонованих для перерахування Позичальником місцевим підрозділам соціального захисту, залежно від конкретного випадку, затверджену Законом Позичальника про бюджет на кожний із фінансових років 2006, 2007 та 2008 для покриття обґрунтованих витрат на проведення ремонтних робіт, необхідних для місцевих підрозділів соціального захисту" в рамках частини A Проекту.

СТАТТЯ II
Позика

Розділ 2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які визначає або на які посилається Угода про позику, суму, що дорівнює дев'яноста дев'яти мільйонам чотирьомстам тисячам (99400000) доларів США.

Розділ 2.02. a) Згідно з положеннями Додатка 1 до цієї Угоди суму Позики можна зняти з Рахунку Позики для покриття i) сум, сплачених (або таких, що будуть сплачені за згодою на це Банку) Позичальником на покриття витрат, які здійснили або здійснять місцеві підрозділи соціального захисту, залежно від конкретного випадку, в рамках Субвенції на модернізацію місцевих підрозділів соціального захисту; та ii) на покриття витрат, здійснених (або таких, що будуть здійснені, якщо Банк дасть на це згоду) стосовно помірної вартості товарів, робіт, послуг (за винятком послуг консультантів), послуг консультантів, навчання, навчальних поїздок та операційних витрат, необхідних для виконання Проекту, і які повинні фінансуватися за рахунок Позики, а також стосовно комісійних, зазначених в розділі 2.04 цієї Угоди.

b) Негайно після дати набуття чинності Угодою Банк від імені Позичальника знімає кошти з рахунку Позики і повертає собі суму, необхідну для компенсації основної суми авансу на підготовку Проекту, знятої і неоплаченої станом на таку дату, а також покриття всіх неоплачених нарахувань на таку суму. Незнятий залишок санкціонованої суми авансу на підготовку Проекту таким чином анулюється.

Розділ 2.03. Датою закриття позики є 31 грудня 2008 року або така пізніша дата, яку встановить Банк. Банк негайно повідомляє Позичальнику про встановлення такої пізнішої дати.

Розділ 2.04. Позичальник сплачує Банку одноразову комісійну плату в розмірі одного відсотка (1 %) від суми Позики, припускаючи будь-яку відмову від частини такої плати, яка може час від часу визначатися Банком. У день набуття Угодою чинності або відразу після такого дня Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку Позики та сплачує собі суму таких комісійних.

Розділ 2.05. Позичальник час від часу сплачує Банку збір за зобов'язаннями в розмірі трьох чвертей від одного відсотка (3/4 від 1 %) річних від основної суми Позики, яка залишилася не знятою.

Розділ 2.06. a) Позичальник час від часу сплачує відсотки на основну суму Позики, зняту й не погашену, за ставкою, визначеною для кожного періоду нарахування відсотків, яка дорівнює базовій ставці LIBOR плюс сумарний спред LIBOR.

b) Для цілей цього розділу:

c) Банк повідомляє Позичальнику про розміри базової ставки LIBOR та сумарного спреду LIBOR, встановлені для кожного періоду нарахування відсотків, негайно після визначення цих ставок.

d) У випадку, коли через зміни в ринковій практиці, що впливають на визначення відсоткових ставок, зазначених у розділі 2.06, Банк вирішує, що в інтересах його Позичальників загалом і самого Банку слід застосувати як базу для визначення відсоткових ставок для цілей Позики якусь іншу ставку, ніж та, що передбачена цим розділом, Банк може змінити базу для визначення відсоткових ставок, застосовних до Позики, повідомивши Позичальнику про нову базу не менш ніж за шість (6) місяців. Нова база набуває чинності після закінчення терміну повідомлення, якщо тільки Позичальник не повідомить Банкові протягом цього періоду про свою незгоду з такою зміною - у такому випадку зазначена зміна до Позики не застосовується.

Розділ 2.07. Відсотки та інші збори сплачуються двічі на рік з відставанням 15 травня та 15 листопада кожного року.

Розділ 2.08. Позичальник повертає основну суму Позики згідно з графіком погашення, наведеним у Додатка 3 до цієї Угоди.

СТАТТЯ III
Виконання Проекту

Розділ 3.01. a) Позичальник заявляє про своє зобов'язання досягти цілей Проекту і з цією метою виконує Проект через МПСП з належною ретельністю та ефективністю, згідно з відповідною адміністративною, технологічною та технічною практикою та практикою надання соціальної допомоги і забезпечує швидке надання, щойно у цьому виникне потреба, коштів, приміщень, послуг та інших ресурсів, потрібних для виконання Проекту.

b) Не обмежуючи положень пункту "a" цього розділу і за винятком тих випадків, коли Позичальник і Банк дають згоду на інше, Позичальник виконує проект згідно з Програмою впровадження, наведеною у Додатка 5 до цієї Угоди.

Розділ 3.02. a) Крім випадків, коли Банк дає згоду на інше, закупівля товарів, робіт, послуг (за винятком послуг консультантів) і послуг консультантів, що необхідні для Проекту і фінансуються коштами Позики, здійснюється відповідно до положень Додатка 4 до цієї Угоди, які можуть в подальшому детально зазначатися в Плані закупівель.

b) Позичальник через МПСП оновлює План закупівель і надає такий оновлений варіант на затвердження Банку не пізніше, ніж через дванадцять (12) місяців після дати складання попереднього Плану закупівель.

Розділ 3.03. Для цілей виконання положень розділу 9.07 Загальних умов, але не обмежуючись ними, Позичальник через МПСП:

a) готує на підставі прийнятних для Банку керівних принципів і подає до Банку не пізніше, ніж через шість (6) місяців після дати закриття Позики або такої пізнішої дати, яку може бути погоджено з цією метою між Позичальником і Банком, план майбутніх заходів у рамках Проекту; та

b) надає Банку в розумних межах можливість обмінюватися думками з Позичальником стосовно зазначеного плану.

СТАТТЯ IV
Фінансові умови

Розділ 4.01. a) Позичальник через МПСП веде чи забезпечує ведення системи управління фінансовою діяльністю, в тому числі документів та рахунків, і готує фінансові звіти відповідно до послідовно застосовуваних стандартів бухгалтерського обліку, прийнятних для Банку, що адекватно відображають пов'язані з Проектом операції, ресурси та видатки.

b) Позичальник за допомогою МПСП:

c) Стосовно всіх витрат, на покриття яких знімалися кошти з Рахунку Позики на основі звітів, зазначених у частині A.5 Додатка 1 до цієї Угоди (використання коштів на основі звітів), або на основі відомостей про видатки, Позичальник через МПСП:

Розділ 4.02. a) Не обмежуючи зобов'язання Позичальника повідомляти про хід виконання Проекту, викладені в пункті 4 розділу B Додатка 5 до цієї Угоди, Позичальник через МПСП готує і подає до Банку звіт про фінансовий моніторинг (ЗФМ), за формою та змістом задовільними для Банку, в якому:

b) Перший Звіт про фінансовий моніторинг (ЗФМ) подається до Банку не пізніше, ніж через сорок п'ять (45) днів після закінчення першого календарного кварталу після дати набуття чинності Угодою, й охоплює період від початку перших витрат у рамках Проекту і до кінця такого першого календарного кварталу; після цього кожний ЗФМ подається до Банку не пізніше, ніж через сорок п'ять (45) днів після кожного наступного календарного кварталу й охоплює такий календарний квартал.

Розділ 4.03. Позичальник через МПСП повинен:

a) не пізніше 30 грудня 2007 року забезпечити проведення незалежними аудиторами, прийнятними для Банку, аудиторської перевірки фактичних показників діяльності і функціональних результатів в рамках частини A Проекту, щонайменше тридцяти відсотків (30 %) від місцевих та регіональних підрозділів соціального захисту на підставі керівних принципів, підготовлених МПСП та відповідно до технічного завдання, прийнятного для Банку; і

b) в подальшому подати до Банку, як тільки буде підготовлено, звіт про такі фактичні показники діяльності та функціональні результати в обсязі й детальному викладі, прийнятних для Банку.

Розділ 4.04. Позичальник за допомогою МПСП:

a) забезпечує проведення аудиторської перевірки засад внутрішнього контролю, робочих процесів та процедур, що їх потрібно дотримуватися в рамках Проекту, за кожний фінансовий рік (або інший період, на який дасть згоду Банк) відповідно до технічного завдання та із залученням незалежних аудиторів, що є прийнятними для Банку; і

b) подає до Банку, як тільки буде підготовлено, але в будь-якому разі не пізніше, ніж через шість (6) місяців після закінчення кожного такого року (або такого іншого періоду, на який погодиться Банк): A) завірені копії оцінки засад внутрішнього контролю, робочих процесів та процедур, зазначених у пункті "а" цього розділу за кожний такий рік (або інший період, погоджений з Банком) на підставі результатів аудиторської перевірки; та B) висновок підготовлений згаданими аудиторами, в обсязі й детальному викладі, задовільних для Банку, про такі процеси й процедури, стосовно здатності таких систем і процедур забезпечувати належний бухгалтерський облік, внутрішній контроль та фінансову звітність, як це вимагається для виконання Проекту; та

c) подати до Банку таку іншу інформацію стосовно таких засад внутрішнього контролю, робочих процесів та процедур, й стосовно аудиторської перевірки таких засад внутрішнього контролю, робочих процесів та процедур, а також стосовно зазначених аудиторів, яку Банк може час від часу обґрунтовано вимагати.

СТАТТЯ V
Набуття чинності та припинення дії

Розділ 5.01. Такі вимоги визначаються як додаткові умови набуття чинності Угодою про позику в межах значення розділу 12.01 (c) Загальних умов, а саме:

a) Позичальник ухвалив Посібник з виконання Проекту за формою та змістом, задовільними для Банку;

b) Закон України про державний бюджет на 2006 рік, який містить розподіл коштів Субвенції, оприлюднений; та

c) Позичальник завершив та довів до експлуатаційної придатності розробку системи фінансового моніторингу, що об'єднує дані з виконання проекту, включаючи дані з місцевих та регіональних підрозділів соціального захисту, що є прийнятною для Банку.

Розділ 5.02. Для цілей розділу 12.04 Загальних умов зазначається дата, що настає через дев'яносто (90) днів після дати підписання цієї Угоди.

СТАТТЯ VI
Представник Позичальника; адреси

Розділ 6.01. Для цілей розділу 11.03 Загальних умов Представником Позичальника призначається Міністр фінансів Позичальника.

Розділ 6.02. Для цілей розділу 11.01 Загальних умов визначаються такі адреси:

Для Позичальника:

Міністерство фінансів
вул. Грушевського 12/2
м. Київ, 01008
Україна 

Телекс:
131450 

Факс:
(380-44) 201-56-85
(380-44) 253-82-43 

Для Банку:

International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America 

Телеграфна адреса:

INTBAFRAD

Washington, D.C.   64145 

Телекс:

248423 (MCI) або 

Факс:

(202) 477-6391

(MCI) 

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили підписання цієї Угоди від свого імені в Києві, Україна, у зазначені на першій сторінці цієї Угоди день і рік.

 

УКРАЇНА 

Повноважний представник 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
 

 
Повноважний представник: 
 

 

Зняття коштів Позики

A. Загальні положення

1. У наведеній нижче таблиці подано категорії статей витрат, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Позики; розподіл сум Позики на кожну категорію, а також відсоток витрат на такі статті, який передбачено фінансувати в рамках кожної категорії:

Сума виділених коштів Позики % витрат (виражених в доларах США)

  

Категорія 

  

що фінансуються 

1) 

Товари, роботи, послуги (за винятком послуг консультантів), навчання і навчальні поїздки, послуги консультантів та операційні витрати 

77311500 

100 % 

2) 

Субвенція на модернізацію місцевих підрозділів соціального захисту 

9900000 

100 % 

3) 

Рефінансування Авансу на підготовку Проекту 

2000000 

Суми, які належить сплатити згідно з розділом 2.02 (b) цієї Угоди 

4) 

Одноразова комісійна плата 

248500 

Сума, яку належить сплатити згідно з розділом 2.04 цієї Угоди 

5) 

Нерозподілені кошти 

9940000 

  

  

ВСЬОГО 

99400000 

  

2. Для цілей цього Додатка термін "Операційні витрати" означає витрати, понесені для фінансування обґрунтованих та необхідних витрат МПСП та регіональних підрозділів соціального захисту для виконання, управління та підтримки Проекту, які включають витрати на поїздки, витрати на оренду приміщень, витрати на канцелярські товари, книги, витрати на зв'язок, обґрунтовані банківські комісійні платежі, друкування та публікації (електронні та паперові), переклади, нотаріальні послуги, витратні матеріали та інші категорії видатків, погоджені із Банком протягом всього періоду дії Проекту.

3. Незважаючи на викладені вище положення пункту 1, жодні кошти не будуть зніматися у зв'язку з виплатами на покриття витрат, здійснених до дати укладення Угоди.

4. Банк може вимагати, щоб зняття коштів з Рахунку Позики здійснювалося на основі відомостей про видатки для покриття витрат за договорами на: i) товари, роботи і послуги (за винятком послуг консультантів), вартість яких є меншою за еквівалент 500000 доларів США на один договір; ii) послуги індивідуальних консультантів, вартість яких є меншою за еквівалент 200000 дол. США на один договір; iii) послуги консультаційних фірм, вартість яких є меншою за еквівалент 200000 доларів США на один договір; iv) навчання, навчальні поїздки та операційні витрати; та v) Субвенції на модернізацію місцевих підрозділів соціального захисту, причому всі вони повинні відповідати умовам, які зазначаються Банком у повідомленні Позичальнику.

5. Позичальник може запитувати зняття коштів з Рахунку Позики на основі звітів, що подаються до Банку за формою і змістом, задовільними для Банку, причому такі звіти включають ЗФМ та будь-яку іншу інформацію, яку Банк може вказати, надіславши повідомлення Позичальнику (використання коштів на основі звітів). У випадку першого такого запиту, поданого до Банку до будь-якого зняття коштів з Рахунку Позики, Позичальник подає до Банку лише звіт, в якому зазначаються прогнозовані джерела та напрямки використання коштів в рамках Проекту протягом трьох місячного періоду після дати подання такого запиту.

B. Спеціальний рахунок

1. Позичальник може відкрити і вести у доларах США спеціальний депозитний рахунок у Національному банку України або інших банківських установах на умовах, задовільних для Банку.

2. Після отримання Банком задовільного для Банку доказу відкриття Спеціального рахунку, зняття з Рахунку Позики сум, що вносяться на Спеціальний рахунок, здійснюється таким чином:

a) якщо Позичальник використовує кошти не на основі звітів, зняття коштів відбувається згідно з положеннями Доповнення A до цього Додатка 1; і

b) якщо Позичальник використовує кошти на основі звітів, зняття коштів відбувається згідно з положеннями Доповнення B до цього Додатка 1.

3. Виплати зі Спеціального рахунку здійснюються виключно на покриття прийнятних витрат. Стосовно кожного платежу, що здійснюється Позичальником зі Спеціального рахунку, Позичальник повинен, в той час, коли від Банку надійде обґрунтована вимога, подати до Банку такі документи та інші докази, які підтверджують, що такий платіж був здійснений виключно для покриття прийнятних витрат.

4. Незважаючи на положення частини B.2 цього Додатка, від Банку не вимагається внесення подальших коштів на Спеціальний рахунок:

a) якщо Банк у будь-який час дійде висновку, що звіти, зазначені в частині A.5 Додатка 1, не надають належним чином інформацію, необхідну для використання коштів на основі звітів;

b) якщо Банк визначить у будь-який час, що всі подальші кошти на покриття прийнятних витрат повинні зніматись Позичальником безпосередньо з Рахунку Позики; або

c) якщо Позичальник не зможе надати Банкові в строк, визначений у розділі 4.01 (b) (ii) цієї Угоди, будь-якого зі звітів про аудиторську перевірку, що повинні надаватися Банку згідно з зазначеним розділом стосовно аудиторської перевірки: A) документів і рахунків стосовно Спеціального рахунку; або B) документів та рахунків, що відображають витрати, на покриття яких зняті з рахунку кошти були використані, залежно від конкретного випадку, на основі звітів або на основі відомостей про видатки.

5. Від Банку не вимагається внесення подальших сум на Спеціальний рахунок згідно з положеннями частини B.2 цього Додатку, якщо Банк у будь-який час повідомить Позичальнику про свій намір повністю або частково призупинити дію права Позичальника на зняття коштів з Рахунку Позики відповідно до розділу 6.02 Загальних умов. Після такого повідомлення Банк за власним розсудом вирішує, чи можуть вноситися подальші суми на Спеціальний рахунок і яких процедур слід дотримуватися для внесення таких сум, і повідомляє Позичальнику про своє рішення.

6. a) Якщо Банк у будь-який час визначить, що будь-яку виплату зі Спеціального рахунку здійснено в рахунок покриття витрат, які не є прийнятними витратами, або які не підтверджені доказом, наданим Банку, то Позичальник, відразу після отримання повідомлення з Банку, надає такі додаткові докази, яких може вимагати Банк, або вносить на Спеціальний рахунок (або, якщо відповідна вимога надійде від Банку, повертає Банку) суму, яка дорівнює сумі такої виплати. Якщо Банк не дасть своєї згоди на інше, жодного подальшого внесення Банком коштів на Спеціальний рахунок не буде здійснено доти, доки Позичальник не надасть належних доказів або не здійснить такого внесення чи повернення коштів, залежно від конкретного випадку.

b) Якщо в будь-який час Банк дійде висновку, що будь-яка сума невикористаних коштів, що залишаються на Спеціальному рахунку, не знадобиться для покриття подальших виплат на покриття прийнятних витрат протягом шестимісячного періоду після такого рішення Банку, то Позичальник негайно після отримання повідомлення від Банку повертає Банкові таку невикористану суму.

c) Позичальник може, повідомивши про це Банкові, повернути Банкові всі кошти, що знаходяться на Спеціальному рахунку, або будь-яку їхню частину.

d) Кошти, повернуті Банку згідно з підпунктами "a", "b" або "c" цього пункту 6, зараховуються на Рахунок Позики для подальшого зняття або ануляції відповідно до положень Угоди про позику.

 

Використання Спеціального рахунку в тих випадках, коли зняті кошти використовуються не на основі звітів

1. Для цілей цього Доповнення термін "Санкціонована сума" означає суму, що не перевищує 9000000 доларів США, яка знімається з Рахунку Позики і вноситься на Спеціальний рахунок відповідно до пункту 2 цього Доповнення.

2. Зняття Санкціонованої суми і подальші зняття коштів для поповнення Спеціального рахунку здійснюються таким чином:

a) Для зняття Санкціонованої суми Позичальник подає до Банку заявку або заявки з проханням перерахувати на Спеціальний рахунок суму чи суми, що не перевищують сукупної Санкціонованої суми. На підставі такої заявки Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку Позики і перераховує на Спеціальний рахунок таку суму, яка була запитана Позичальником.

b) Для поповнення Спеціального рахунку Позичальник подає до Банку заявки про перерахування коштів на Спеціальний рахунок через певні проміжки часу, що їх визначає Банк. До того, як подати кожну таку заявку або одночасно з подачею заявки, Позичальник надає Банку документи та інші необхідні свідчення згідно з частиною B.3 Додатка 1 до цієї Угоди для виплати або виплат, стосовно яких запитується поповнення рахунку. На підставі кожної такої заявки Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку Позики і вносить на Спеціальний рахунок таку суму, яка зазначена в заявці Позичальника і виплату якої зі Спеціального рахунку на покриття прийнятних витрат підтверджено згаданими документами та іншими свідченнями. Кожна така сума, що вноситься на Спеціальний рахунок, знімається Банком з Рахунку Позики в рамках однієї або кількох прийнятних категорій.

3. Від Банку не вимагається внесення подальших сум на Спеціальний рахунок, якщо сукупна знята сума Позики мінус сукупна сума всіх непогашених спеціальних зобов'язань, взятих Банком згідно з розділом 5.02 Загальних умов, дорівнюватиме еквіваленту подвійної Санкціонованої суми. Після цього зняття з Рахунку Позики решти незнятої суми Позики здійснюється з дотриманням таких процедур, які зазначаються Банком у повідомленні Позичальнику. Такі подальші зняття коштів здійснюються лише після того і за умови, якщо Банк пересвідчиться в тому, що всі такі суми, що залишилися на Спеціальному рахунку станом на дату надіслання такого повідомлення, будуть використані для здійснення виплат на покриття прийнятних витрат.

 

Використання Спеціального рахунку в тих випадках, коли зняті кошти використовуються на основі звітів

1. Суми, що знімаються з Рахунку Позики, вносяться Банком на Спеціальний рахунок відповідно до положень Додатка 1 до цієї Угоди. Кожна така сума, яка вноситься на Спеціальний рахунок, знімається Банком з Рахунку Позики за однією або кількома прийнятними категоріями.

2. Після отримання кожної заявки на зняття суми Позики, Банк, від імені Позичальника, знімає з Рахунку Позики і вносить на Спеціальний рахунок суму, що дорівнює меншій з наступних сум: i) сумі, стосовно якої отримана заявка; та ii) сумі, яку визначив Банк на основі звітів, зазначених у частині A.5 цього Додатка 1 стосовно такої заявки на зняття коштів, і яку необхідно внести для фінансування прийнятних витрат протягом трьохмісячного періоду після дати подання таких звітів.

 

Опис Проекту

Проект має на меті сприяти Позичальнику в досягненні значного підвищення ефективності системи соціальної допомоги України шляхом покращення адресної спрямованості грошових допомог та зменшення тягаря на отримувачів.

Проект складається з наступних частин (компонентів) і підлягає таким змінам, стосовно яких Позичальник і Банк можуть час від часу доходити згоди для досягнення таких цілей:

Частина A: Модернізація адміністративної системи

1. Зміцнення потенціалу місцевих підрозділів соціального захисту

Підвищення спроможності близько семисот п'ятдесяти чотирьох (754) місцевих підрозділів соціального захисту надавати якісні послуги клієнтам шляхом реалізації організаційних та технологічних реформ, спрямованих на створення єдиної, основаної на функціональному підході й орієнтованої на клієнта структури з раціоналізованими й інтегрованими робочими функціями як відділів прийому громадян, так і внутрішніх відділів, яка передбачає: i) взаємодію з клієнтами за допомогою "єдиного вікна" на основі єдиної форми заяви; ii) єдині підходи до визначення права на допомогу завдяки щільно інтегрованій функції соціального інспектора; iii) єдиний облік допомоги; iv) безпосередню взаємодію з громадськістю та інформування громадськості; v) функції моніторингу й оцінки програм; та vi) управлінсько-інформаційну звітність та аналітичні можливості, розроблення нових ділових процесів і, на їхній основі, підручників з процедур, форм, організації трудових процесів, визначення обсягів роботи, проектів прикладного програмного забезпечення і моделей укомплектування кадрами, посадових інструкцій, навчальних програм, вимог до планів приміщень, офісного обладнання, меблювання та до інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) шляхом надання з цією метою місцевим підрозділам соціального захисту стандартного програмного забезпечення й апаратних засобів, та фінансування Субвенції на модернізацію місцевих підрозділів соціального захисту.

2. Зміцнення потенціалу регіональних підрозділів соціального захисту

Надання апаратних засобів та програмного забезпечення регіональним підрозділам соціального захисту для проведення моніторингу програм соціальної допомоги.

Підвищення обізнаності громадськості на регіональному та місцевому рівнях про систему соціальної допомоги, а також інформування різних верств населення про їхні права на соціальну допомогу та способи її отримання, в тому числі, серед іншого, публікація аналітичних, інформаційних та просвітніх статей у регіональній пресі, виготовлення інформаційних матеріалів для поширення серед цільових груп населення, проведення прес-конференцій та круглих столів з питань реформи управління соціальною допомогою, а також моніторинг регіональних засобів масової інформації.

Частина B: Вдосконалення, моніторинг та оцінка політики соціального захисту, інформування громадськості

Зміцнення спроможності МПСП: i) розробляти політику надання соціальної допомоги з системним підходом до моніторингу результатів програм та наслідків політики (на постійній основі); та ii) розробляти і проводити комплексну інформаційно-просвітню кампанію з питань реалізації програм та політики надання соціальної допомоги, що включає:

1. Аналіз, моніторинг та оцінку політики соціальної допомоги

Зміцнення спроможності МПСП розробляти політику соціального захисту з системним підходом, оцінювати ефективність та результативність такої політики, сприяючи довгостроковій сталості системи, і регулярно здійснювати контроль за впливом політики, в тому числі надання технічної допомоги, навчання, проведення семінарів, семінарів-дискусій, навчальні поїздки, надання офісного обладнання, стандартних пакетів програмного забезпечення й апаратних засобів, необхідних для: i) підготовки і впровадження бізнес-плану для Департаменту соціальної стратегії МПСП, що включає роз'яснення його функціональних обов'язків та встановлення належних зв'язків між Департаментом та іншими пов'язаними з ним управліннями, підготовки річного звіту про соціальну політику для Позичальника і громадськості, а також визначення структури системи моніторингу й оцінки; ii) розроблення бази даних про соціальний захист; iii) моделювання даних, прикладної емпіричної методології для опрацювання й інтерпретації даних, критичного аналізу організаційної діяльності й функціонування системи; iv) формування бібліотеки та розроблення програми стратегічних досліджень із залученням інших організацій.

2. Моніторинг та аналіз бідності

Зміцнення спроможності МПСП та Держкомстату України здійснювати моніторинг та аналіз бідності, в. т. ч. через реалізацію комплексу заходів стосовно підвищення надійності основних показників бідності на національному та регіональному рівнях, а також - оцінку ефективності функціонування програм соціального захисту шляхом проведення модульних досліджень.

3. Надання інформації громадськості та підтримання зв'язків

Покращення поширення інформації про політику соціальної допомоги та надання відповідних послуг шляхом підготовки та проведення кампанії інформування громадськості і надання допомоги, виділення ефірного часу на телебаченні і радіо, спрямовані на підвищення рівня інформованості громадськості про систему соціального забезпечення на території Позичальника та про ключові заходи в рамках реформи згаданої системи, в тому числі, серед іншого, публікація аналітичних, інформаційних та просвітніх статей у загальнодержавній пресі, виготовлення інформаційних матеріалів, проведення прес-конференцій та круглих столів з питань реформи управління соціальною допомогою, проведення опитування громадської думки серед цільової аудиторії та широких кіл населення

Частина C: Інституційний розвиток

Відповідне зміцнення потенціалу МПСП з метою надання йому можливості належним чином виконувати свої обов'язки в рамках Проекту, зокрема організація координації та впровадження в регіонах, моніторинг якості впровадження нової моделі стандартного підрозділу та фідуціарних аспектів Проекту, в тому числі надання допомоги, організація навчання, забезпечення обладнанням для підтримки зміцнення потенціалу персоналу МПСП, його комп'ютеризованої системи обліку, та аудиторської перевірки Проекту.

* * *

Очікується, що Проект буде завершено до 30 червня 2008 року.

 

Графік погашення

Дата платежу 

Виплата основної суми позики
(в доларах США)* 

15 травня 2011 р. 

2425000 

15 листопада 2011 р. 

2475000 

15 травня 2012 р. 

2525000 

15 листопада 2012 р. 

2575000 

15 травня 2013 р. 

2630000 

15 листопада 2013 р. 

2685000 

15 травня 2014 р. 

2740000 

15 листопада 2014 р. 

2795000 

15 травня 2015 р. 

2855000 

15 листопада 2015 р. 

2915000 

15 травня 2016 р. 

2975000 

15 листопада 2016 р. 

3035000 

15 травня 2017 р. 

3100000 

15 листопада 2017 р. 

3165000 

15 травня 2018 р. 

3230000 

15 листопада 2018 р. 

3295000 

15 травня 2019 р. 

3365000 

15 листопада 2019 р. 

3435000 

15 травня 2020 р. 

3505000 

15 листопада 2020 р. 

3575000 

15 травня 2021 р. 

3650000 

15 листопада 2021 р. 

3725000 

15 травня 2022 р. 

3805000 

15 листопада 2022 р. 

3880000 

15 травня 2023 р. 

3965000 

15 листопада 2023 р. 

4045000 

15 травня 2024 р. 

4130000 

15 листопада 2024 р. 

4215000 

15 травня 2025 р. 

4300000 

15 листопада 2025 р. 

4385000 

____________
*
Цифри у цьому стовпчику - це суми в доларах США, що підлягають погашенню, за винятком випадків, зазначених у розділі 4.04 (d) Загальних умов.

 

Закупівлі та послуги консультантів

Розділ I. Загальні положення

A. Закупівля всіх товарів, робіт і послуг (за винятком послуг консультантів) здійснюється відповідно до положень Розділу I "Посібника з питань закупівель у рамках позик МБРР та кредитів МАР", датованого травнем 2004 року (Посібник з питань закупівель), та згідно з положеннями цього Додатка.

B. Закупівля всіх послуг консультантів здійснюється відповідно до розділів I і IV "Посібника з питань відбору та наймання консультантів Позичальниками Світового банку", датованого травнем 2004 року, (Посібник з питань наймання консультантів) та згідно з положеннями цього Додатка.

C. Терміни, написані з великої літери, що вживаються нижче в цьому Додатку для опису певних методів закупівель або методів розгляду Банком певних договорів, мають значення, закріплені за ними в Посібнику з питань закупівель або Посібнику з питань наймання консультантів, залежно від конкретного випадку.

Розділ II. Методи закупівель товарів, робіт та послуг (за винятком послуг консультантів)

A. Міжнародні конкурсні торги. Якщо частиною B цього розділу не передбачено інше, договори укладаються на підставі результатів Міжнародних конкурсних торгів. Положення пунктів 2.55 і 2.56 Посібника з питань закупівель, якими передбачаються переваги для вітчизняних учасників при оцінюванні тендерних пропозицій, поширюються на товари, виготовлені на території Позичальника.

B. Інші методи закупівель

1. Національні конкурсні торги. Закупівля товарів та послуг (за винятком послуг консультантів) орієнтовною вартістю менше, ніж 500000 доларів США в еквіваленті на один договір і робіт орієнтовною вартістю менше за еквівалент 5000000 доларів США на один договір може здійснюватися в рамках договорів, що укладаються на підставі Національних конкурсних торгів і таких додаткових положень:

a) Прийнятність

Участь у конкурсі не обмежується вітчизняними фірмами. Іноземні фірми не виключаються з процесу національних конкурсних торгів незалежно від вартості договору.

b) Процедури

c) Попередня кваліфікація

d) Участь державних підприємств

e) Тендерна документація

f) Відкриття та оцінювання тендерних пропозицій

g) Відхилення тендерних пропозицій

h) Гарантія

Гарантія на тендерну пропозицію не повинна перевищувати два відсотки (2 %) від кошторисної ціни договору. Гарантія виконання договору не повинна перевищувати десять відсотків (10 %) від ціни договору. Авансові виплати не здійснюються на користь підрядників без надання належної гарантії повернення авансового платежу. Формат усіх таких гарантій включається до тендерної документації і повинен бути прийнятним для Банку.

2. Закупівлі у вільній торгівлі. Закупівля товарів, кошторисна вартість яких є меншою за еквівалент 100000 доларів США на один договір, і робіт, оціночна вартість яких є меншою за еквівалент 50000 доларів США на один договір, може здійснюватися згідно з умовами укладання договорів, на підставі закупівель у вільній торгівлі.

3. Укладання прямих договорів. Закупівля товарів, які, за підтвердженням Банку, задовольняють вимоги стосовно укладання прямих договорів, може здійснюватися відповідно до положень, що стосуються зазначеного методу закупівель.

Розділ III. Особливі методи закупівель послуг консультантів

A. Відбір на основі співвідношення якості та вартості. Якщо інше не передбачене частиною B цього розділу, закупівля послуг консультантів здійснюється за договорами, рішення про укладання яких приймається на підставі відбору на основі співвідношення якості та вартості. Для цілей пункту 2.7 Посібника з питань наймання консультантів, короткий список консультантів для надання послуг орієнтовною вартістю менше ніж еквівалент 100000 доларів США на один договір може повністю складатися з місцевих консультантів.

B: Інші процедури

1. Відбір на основі якості. Закупівля послуг для виконання завдань, які, як підтверджено Банком, відповідають вимогам, викладеним у пункті 3.2 Посібника з питань наймання консультантів, може здійснюватися за договорами, рішення про укладання яких приймається на підставі відбору на основі якості відповідно до положень пунктів від 3.1 до 3.4 включно Посібника з питань наймання консультантів.

2. Відбір при фіксованому бюджеті. Закупівля послуг для виконання завдань, які, як підтверджено Банком, відповідають вимогам пункту 3.5 Посібника з питань наймання консультантів, може здійснюватися за договорами, рішення про укладання яких приймається на підставі відбору при фіксованому бюджеті відповідно до положень пунктів 3.1 і 3.5 Посібника з питань наймання консультантів.

3. Відбір за найменшою ціною. Закупівля послуг для виконання завдань, які, як підтверджено Банком, відповідають вимогам пункту 3.6 Посібника з питань наймання консультантів, може здійснюватися за договорами, рішення про укладання яких приймається на підставі відбору за найменшою ціною згідно з положеннями пунктів 3.1 і 3.6 Посібника з питань наймання консультантів.

4. Відбір на основі кваліфікації консультантів. Закупівля послуг, оціночна вартість яких є меншою за еквівалент 100000 доларів США на один договір, може здійснюватися за договорами, рішення про укладання яких приймається згідно з положеннями пунктів 3.1, 3.7 і 3.8 Посібника з питань наймання консультантів.

5. Відбір з єдиного джерела. Закупівля послуг для виконання завдань за обставин, які відповідають вимогам пункту 3.10 Посібника з питань наймання консультантів для відбору з єдиного джерела, може, за попередньою згодою Банку, здійснюватися відповідно до положень пунктів 3.9 - 3.13 включно Посібника з питань наймання консультантів.

4. Індивідуальні консультанти. Закупівля послуг для виконання завдань, які задовольняють вимоги, викладені у першому реченні пункту 5.1 Посібника з питань наймання консультантів, може здійснюватися за договорами з індивідуальними консультантами, рішення про укладання яких приймається відповідно до положень пунктів 5.2 - 5.3 Посібника з питань наймання консультантів. За обставин, викладених у пункті 5.4 Посібника з питань наймання консультантів, такі договори можуть укладатися з індивідуальними консультантами за принципом єдиного джерела.

Розділ IV Розгляд Банком рішень про закупівлі

За винятком випадків, коли Банк визначить інакше, повідомивши про це Позичальнику, попередньому розгляду Банком підлягають такі договори: i) кожний договір на товари, роботи і послуги (за винятком послуг консультантів), які закуплятимуться на підставі Міжнародних конкурсних торгів або укладання прямих договорів; ii) перші два (2) договори на товари й послуги (за винятком послуг консультантів), які закупляються на підставі національних конкурсних торгів або закупівель у вільній торгівлі незалежно від їхньої вартості; iii) кожний договір на послуги консультантів, що їх надає фірма, орієнтовною вартістю, що дорівнює еквіваленту 200 000 доларів США або більше; iv) кожний договір на послуги консультантів, що їх надає фірма, які закупляються на підставі відбору з єдиного джерела; і v) перші два (2) договори на послуги консультантів, що закупляються на підставі відбору на основі співвідношення якості і вартості, відбору на основі якості, відбору при фіксованому бюджеті, відбору за найменшою ціною або відбору на основі кваліфікації консультантів незалежно від вартості їхніх послуг. Крім того підтверджуючі документи, що згадані у пункті 5 Доповнення 1 Посібника з питань наймання консультантів по першим двом (2) договорам на наймання індивідуальних консультантів, незалежно від вартості цих договорів, підлягають попередньому розгляду Банку. Всі інші контракти розглядаються Банком після закупівлі.

 

Програма впровадження

Розділ A: Організаційна структура

1. МПСП

a) Для реалізації відповідальності МПСП за впровадження Проекту на заступника міністра МПСП покладається загальна відповідальність за виконання Проекту; з цією метою він забезпечує стратегічний зв'язок між впровадженням реформи соціальної допомоги й ефективним виконанням Проекту. В ході виконання Проекту Позичальник має забезпечити надання МПСП допомоги, щоб міністерство мало змогу відповідним чином виконувати фідуціарні обов'язки за Проектом, включаючи наявність спеціаліста з управління фінансами та з питань закупівель.

b) На МПСП покладається відповідальність за впровадження Проекту, координацію й управління коштами Проекту. З цією метою Позичальник вживає всіх необхідних заходів для постійного забезпечення МПСП потрібними фінансовими ресурсами та допомогою для управління Проектом, закупівель, управління фінансовою діяльністю та обліку. Зокрема, МПСП відповідає за: i) координацію діяльності з питань закупівель, використання коштів та підготовки звітності на щоденній основі; ii) підтримання зв'язків з Банком, Держкомстатом України та іншими установами, причетними до Проекту; iii) виконання функцій з управління, моніторингу та звітності в рамках Проекту; iv) моніторинг витрат та видатків Проекту, управління процесом закупівель, в тому числі підготовку та поновлення плану закупівель, опрацювання пакетів з закупівель, координацію процесу оцінювання тендерних пропозицій, укладення договорів та контроль за виконанням їх, підготовку заявок на зняття коштів з Рахунку Позики та моніторинг витрат та здійснення внутрішнього контролю за використанням коштів Позики та коштів Позичальника; v) ведення документів та рахунків в рамках Проекту; vi) оновлення Посібника з виконання Проекту; vii) підготовка та надсилання зведених звітів про хід виконання, зазначених у розділі B.4 цього Додатка, до Банку та інших відповідних установ Позичальника, причому у звітах повинні відображатися хід виконання, поточні витрати та орієнтовні витрати, пов'язані з завершенням Проекту; viii) забезпечення своєчасної підготовки та подання до Банку і відповідних установ Позичальника річних звітів про результати аудиторської перевірки пов'язаних з Проектом витрат; та ix) підготовку Звіту про завершення впровадження проекту.

2. Місцеві та регіональні підрозділи соціального захисту

Місцеві та регіональні підрозділи соціального захисту братимуть участь у впровадженні Частини A Проекту стосовно модернізації Місцевих та регіональних підрозділів соціального захисту, як описано в Додатку 2 до цієї Угоди відповідно до Посібника з виконання Проекту та Угод про співробітництво.

Розділ B: Контроль за ходом виконання і звітність

1. Посібник з виконання Проекту

Позичальник, за допомогою МПСП, вживає всіх заходів, необхідних для забезпечення застосування і дотримання положень Посібника з виконання Проекту у будь-який час в ході виконання, моніторингу та оцінки Проекту, і, за винятком тих випадків, коли Банк погодиться на інше, Позичальник забезпечує, що МПСП не передаватиме, не вноситиме змін, не скасовуватиме або не відмовлятиметься від Посібника з виконання Проекту або будь-яких його положень.

2. Угоди про співробітництво

Для забезпечення успішної реалізації та контролю виконання Частини A Проекту, Позичальник, через МПСП, не пізніше, ніж через три (3) місяці після Набуття чинності, повинен укласти з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, кожною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями Угоду про співробітництво, прийнятну для Банку і яка має встановлювати умови та процедури: i) передачі стандартного програмного забезпечення та апаратних засобів, меблів та інших товарів та забезпечення навчання з соціальних питань для регіонів; ii) виконання Субвенції на модернізацію місцевих підрозділів соціального захисту; та iii) покриття обґрунтованих витрат, що понесені або будуть понесені місцевими підрозділами соціального захисту районних державних адміністрацій на ремонтні роботи; регіональними підрозділами соціального захисту на монтаж обладнання, встановлення програмного забезпечення та монтаж локальних мереж, навчання персоналу, кампанії зв'язків з громадськістю, координацію та моніторинг, а також операційні витрати.

3. Навчальні поїздки та навчання

Для цілей навчальних поїздок та навчання з управління та моніторингу соціальної допомоги та моніторингу й оцінки програм соціальної допомоги в рамках Проекту, Позичальник, через МПСП:

a) подає до Банку на затвердження кожні шість (6) місяців зміст кожної такої навчальної поїздки та навчання, в тому числі пояснення стосовно того, наскільки такі навчальні поїздки та навчання відповідають цілям Проекту і сприяють досягненню їх і чи пропонується найкраще співвідношення ціни/якості, а також графік виконання заходів;

b) відбирає учасників та слухачів відповідно до прозорої процедури й критеріїв, прийнятних для Банку;

c) не пізніше, ніж 1 грудня кожного року обмінюється думками з Банком про навчальні поїздки та навчання, які проводитимуться протягом наступного календарного року; та

d) подає до Банку звіт в такому обсязі і й детальному викладі, які будуть вказані Банком в його обґрунтованому запиті, про результати кожної навчальної поїздки і навчання та користь, яку вони надають.

4. Піврічні звіти про хід виконання

Не обмежуючи положення розділу 9.07 Загальних умов, Позичальник з допомогою МПСП, починаючи з 30 червня 2006 року і надалі, але не пізніше, ніж 30 червня та 31 грудня кожного календарного року і до завершення Проекту, готує і подає до Банку зведений піврічний звіт про хід виконання, в такому обсязі й детальному викладі, які будуть вказані Банком в його обґрунтованому запиті, із зазначенням, згідно з Показниками моніторингу та оцінювання, результатів, досягнутих у ході виконання Проекту протягом попереднього півріччя.

5. Середньостроковий (проміжний) огляд

Позичальник через МПСП повинен:

a) дотримуватися політики і процедур, необхідних для забезпечення проведення ним постійного моніторингу та оцінки згідно з Показниками моніторингу та оцінювання, реалізації Проекту та досягнення його цілей;

b) підготувати, в межах технічного завдання, задовільного для Банку, і подати до Банку 30 квітня 2007 р. або приблизно на таку дату звіт про результати діяльності, пов'язаної з моніторингом та оцінюванням, згідно з пунктом "a" цього розділу та про досягнутий поступ у виконані Проекту протягом періоду, який передує даті зазначеного звіту, вказавши заходи, рекомендовані для забезпечення ефективної реалізації Проекту та досягнення його цілей протягом періоду, який наступає після такої дати; і

c) переглянути разом із Банком, до 31 травня 2007 р. або такої пізнішої дати, яка буде визначена Банком, звіт, зазначений в пункті "b" цього розділу, і в подальшому вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення ефективного завершення реалізації Проекту та досягнення його цілей на підставі висновків і рекомендацій згаданого звіту та думок Банку стосовно цих питань.

____________

Опрос