Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком

ВР Украины
Закон от 07.02.2006 № 3392-IV
действует с 12.03.2006

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

Рамкову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 14 червня 2005 року в м. Люксембург, ратифікувати (додається). 

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
7 лютого 2006 року
N 3392-IV
 

  

 

РАМКОВА УГОДА
між Україною та Європейським інвестиційним банком

Люксембург, 14 червня 2005 р.

Укладена між

Україною, представленою Кабінетом Міністрів України
12/2, вул. Грушевського, м., Київ, 01008, Україна, в особі
п. Олега Борисовича Рибачука,
Віце-прем'єр-міністра України

далі - "Україна" з одного боку, та

Європейським інвестиційним банком з Головним офісом за адресою
100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg-Kirchberg,
Grand Duchy of Luxembourg, в особі
П. Філіппа Мейштадта, Президента

далі - "Банк" з другого боку,

Беручи до уваги Угоду про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами, підписану 14 червня 1994 р., та інші двосторонні угоди, укладені між Україною та Європейськими Співтовариствами з того часу;

Бажаючи в рамках, визначених рішеннями Ради Європейського Союзу, сприяти наданню Банком кредитів для інвестиційних проектів, які становлять інтерес для України, і з цією метою надати захист таким проектам та забезпечити права та привілеї Банку відповідно до цієї Угоди,

Домовилися про наступне:

Стаття 1
Визначення

Для цілей цієї Угоди:

Бенефіціар (разом - Бенефіціари) означає державу Україна, будь-яку особу, фізичну чи юридичну, засновану згідно з чинним законодавством (наприклад, позичальник Банку, синдикатний позичальник, гарант або власник Проекту), яка отримує вигоди від фінансування, що надається Банком для будь-якого Проекту;

Проект означає будь-який інвестиційний проект, який Банк фінансує безпосередньо або через посередника, та який відповідає наступним критеріям:

i) розташований на території України або його фінансування здійснюється Банком на території України, або він пов'язаний з Бенефіціаром в Україні, та

ii) Уряд України запитує фінансування для нього або визнає, що його фінансування належить до сфери дії цієї Угоди,

у разі, якщо Банк погоджується на фінансування на дату після дати набуття цією Угодою чинності або з огляду на чіткі очікування її виконання або набуття нею чинності;

Податок означає будь-який податок, мито, обов'язковий збір, відрахування чи фіскальний збір як національного, так місцевого та регіонального рівня;

ЄС означає Європейські Співтовариства.

Стаття 2
Діяльність Банку

Банк може відповідно до цієї Угоди вільно здійснювати на території України діяльність, передбачену Статутом Банку, в тому числі позичання коштів згідно із законами та нормативно-правовими актами України, використовуючи усі дозволені ними інструменти, а також володіння, використання та розпорядження такими коштами та ведення рахунків у будь-якій валюті. Зокрема, Банк може на основі своєї оцінки Проекту вирішити, чи надавати кошти на підтримку Проекту, і, на яких умовах.

Стаття 3
Оподаткування Банку

Відсотки та всі інші платежі належні Банку, які виникають внаслідок діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи Банку, пов'язані з такою діяльністю, не обкладаються Податком.

Стаття 4
Конвертування валют та переведення коштів

Протягом будь-якої фінансової операції, що здійснюється відповідно до статті 2 цієї Угоди, Україна забезпечуватиме, щоб:

а) Бенефіціари могли обмінювати у будь-яку вільно конвертовану валюту за діючим ринковим обмінним курсом на відповідну дату суми в національній валюті України, необхідні для своєчасної виплати належних Банку коштів за кредитами, гарантіями та будь-якими капітальними володіннями в підприємствах у зв'язку з будь-яким проектом;

б) такі кошти могли бути вільно, негайно та ефективно переведені за межі території України;

в) Банк міг обмінювати у будь-яку вільно конвертовану валюту за діючим ринковим обмінним курсом суми в національній валюті України, отримані Банком у вигляді платежів, що виникають у зв'язку із кредитами, гарантіями та активами або внаслідок будь-якої іншої діяльності, а також, щоб Банк міг вільно, швидко й ефективно переводити конвертовані таким чином суми за межі території України; або на розсуд Банку,

г) Банк міг вільно розпоряджатися такими сумами в межах території України;

та

д) Банк міг переводити в національну валюту України за діючим ринковим обмінним курсом будь-яку суму в будь-якій вільно конвертованій валюті.

Стаття 5
Режим щодо проектів

Україна забезпечуватиме, щоб фінансовані Банком відповідно до цієї Угоди Проекти, а також контракти, укладені для їхнього виконання, користувалися у фіскальних, митних та інших питаннях режимом не менш сприятливим, ніж той, який надається для проектів або контрактів, що фінансуються будь-якими іншими міжнародними фінансовими організаціями, або ніж той, що надається резидентам України, залежно від того, який режим є найбільш сприятливим.

Україна поширюватиме на кожний проект повний і постійний захист від експропріації та громадських заворушень.

Стаття 6
Публічні тендери

Банк може ставити фінансування проектів в залежність від організації участі в тендерах та інших конкурентних процедурах для укладення контрактів на роботи, товари та послуги відповідно до діючих правил і процедур Банку.

Стаття 7
Статус та режим діяльності Банку

Банк буде користуватися повною правосуб'єктністю на території України, в тому числі, можливістю укладання контрактів, придбання та розпорядження рухомим і нерухомим майном та виступати стороною в судових процесах.

Банк буде користуватися щодо своєї діяльності на території України режимом, що надається міжнародним фінансовим організаціям, який є найбільш сприятливим щодо будь-якої такої діяльності.

Зокрема, Банк буде мати вільний доступ до національного фінансового ринку України відповідно до законодавства України, а його зобов'язання та цінні папери будуть користуватися режимом, в тому числі податковим режимом, ринковими правилами, процедурами ухвалення, розкриття інформації, принаймні не менш сприятливим, ніж той, який надано найбільш привілейованим міжнародним фінансовим організаціям.

Стаття 8
Привілеї та імунітет Банку

1. Активи Банку не підлягають:

а) обшуку та всім формам експропріації;

б) стягненню чи застосуванню будь-яких виконавчих заходів, або опису майна до винесення проти Банку остаточного вироку суду компетентної юрисдикції, який вже не підлягає оскарженню в будь-якій юрисдикції.

2. Представники Банку протягом здійснення діяльності, пов'язаної з Угодою або на виконання цієї Угоди, будуть користуватися принаймні такими імунітетами та привілеями:

а) імунітет від судових та адміністративних проваджень щодо їхніх дій під час виконання службових обов'язків, за винятком випадків шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, спричиненої його представниками, або у випадках, коли Банк знімає такий імунітет зі своїх представників;

б) дипломатичними привілеями та засобами, які надаються Україною для офіційного зв'язку, для передачі документів та відряджень.

Стаття 9
Урегулювання спорів щодо фінансування з боку Банку

Будь-який спір, який виникає між Банком та Україною стосовно фінансування Проекту, буде врегульований остаточним та обов'язковим арбітражним рішенням відповідно до Арбітражного регламенту UNCITRAL, і Україна забезпечить виконання будь-якого такого рішення на її території.

Стосовно будь-якого спору, який виникає між Банком та Бенефіціаром (іншим, ніж Україна) щодо фінансування Проекту, Україна зобов'язується:

i) забезпечити, щоб українські суди мали повноваження визнавати остаточне рішення, прийняте в ході належного процесу судом або арбітражем компетентної юрисдикції, в тому числі Судом Європейських Співтовариств чи національним судом держави-члена ЄС або будь-яким арбітражним судом; та

ii) забезпечити виконання будь-якого такого рішення згідно з чинними національними правилами та процедурами.

Стаття 10
Суброгація

Права, надані Банку цією Угодою, можуть використовуватися і здійснюватися:

i) Банком від власного імені та в межах, у яких ЄС зробив виплату на користь Банку щодо будь-якої гарантії чи страхової виплати стосовно будь-якого кредиту відповідно до цієї Угоди, - як представника ЄС; або

ii) у певних випадках самим ЄС в силу права суброгації.

Стаття 11
Співробітництво

Уряд України і Банк обговорюватимуть на регулярній основі цілі та критерії надання кредитів та діяльність Банку в Україні.

Уряд України буде письмово відповідати, протягом 60 днів після отримання, на запити Банку для підтвердження, що пропозиція про фінансування Проекту належить до сфери дії цієї Угоди.

Уряд України та Банк зобов'язуються вчасно інформувати один одного про будь-які заходи або запропоновані заходи зі свого боку, а також про будь-які інші обставини, від яких можна аргументовано очікувати матеріального впливу на права та інтереси другої сторони в рамках цієї Угоди.

Стаття 12
Урегулювання спорів

1. Будь-який спір, неузгодженість, розбіжність або претензія (разом далі - "Спір"), що виникає у зв'язку з існуванням, чинністю, трактуванням, реалізацією або припиненням дії цієї Угоди повинна, наскільки це можливо, бути вирішена дружньо за домовленістю між Україною та Банком.

2. Якщо спір не може бути врегульовано шляхом дружньої домовленості між Україною та Банком протягом 60 (шістдесяти) днів від дати повідомлення про наявність спору будь-якою із сторін, спір вирішується винесенням остаточного обов'язкового арбітражного рішення відповідно до правил добровільного судового розгляду Постійної палати третейського суду між державами та міжнародними фінансовими організаціями, чинними в день укладення цієї Угоди.

3. Кількість арбітрів становить три. Мовою арбітражних процедур є англійська. Арбітражний процес відбуватиметься у Гаазі, Нідерланди. Уповноваженим на призначення буде Генеральний секретар Постійної палати арбітражного суду.

4. Якщо інше не буде погоджено, подання всіх документів та всі слухання повинні бути завершені протягом шести місяців від дати утворення арбітражного суду. Суд повинен ухвалити остаточне рішення протягом 60 (шістдесяти) днів від дати заключних заяв.

Стаття 13
Набуття чинності

Ця Угода набуває чинності в день, наступний після дати підтвердження Банком Уряду України отримання ним завіреної копії документа про ратифікацію або іншого взаємно погодженого Україною та Банком документа, а також прийнятного для Банку юридичного висновку про набрання чинності цією Угодою.

Стаття 14
Втрата чинності

Ця Угода укладається на невизначений термін.

Банк може письмовим повідомленням, адресованим Україні, припинити дію цієї Угоди або звільнити Україну від частини або всіх зобов'язань у рамках цієї Угоди. Якщо інше не заявлено, надсилання будь-якого такого повідомлення не впливає на права та пільги, отримані Банком щодо проектів та фінансових операцій, які тривають на дату надсилання повідомлення.

Україна може припинити дію цієї Угоди, письмово попередивши Банк за 6 місяців. Надсилання такого повідомлення не впливає на права та пільги, отримані Банком щодо Проектів та фінансових операцій, які тривають на дату набрання чинності повідомленням на території України.

Стаття 15
Розголошення

Після набуття чинності цією Угодою Україна забезпечить її публікацію відповідно до законодавства України. Україна погоджується, що розголошення цієї Угоди Бенефіціарам, після такої публікації щодо надання кредитів на Проекти в рамках цієї Угоди дозволяється та не порушує жодного застосовного правила чи норми будь-якого компетентного керівного органу.

Стаття 16
Контактні адреси

Сторони погоджуються, що будь-яке повідомлення у рамках операцій за цією Угодою можна здійснювати за такими адресами:

Для України: 12/2, вул. Грушевського, 01008 Київ, Україна

Для Банку: 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg-Kirchberg, Grand Duchy of Luxembourg

На посвідчення цього ті, що підписалися нижче, будучи відповідно уповноважені, підписали цю Угоду у двох автентичних примірниках англійською мовою та двох примірниках українською мовою, кожна сторінка яких була парафована Романом Васильовичем Шпеком, Представником України при ЄС від імені України та Асоційованим Директором Герхардом Хютцем від імені Банку. У разі суперечностей, текст англійською мовою матиме переважну силу.

Вчинено 14 червня 2005 р. в Люксембурзі

Підписано за та від імені:

 

України 

Європейського інвестиційного банку 

О. Б. Рибачуком 

Ф. Мейштадтом 

Опрос