Идет загрузка документа (5322 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2007 год

ВР Украины
Закон от 19.12.2006 № 489-V
редакция действует с 09.07.2007

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2007 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 15 березня 2007 року N 749-V
,
 від 5 квітня 2007 року N 899-V
,
 від 5 квітня 2007 року N 900-V
,
 від 4 травня 2007 року N 1004-V
,
 від 1 червня 2007 року N 1119-V

Окремі положення цього Закону визнано такими,
 що не відповідають 
Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 18 червня 2007 року N 4-рп/2007)

Окремі положення цього Закону визнано такими,
 що не відповідають 
Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 9 липня 2007 року N 6-рп/2007)

(Зміни, внесені  Законом України від 1 червня 2007 року N 1119-V до цього Закону, набирають чинності з дня його опублікування, крім положень, що стосуються фінансування проведення позачергових виборів народних депутатів України, які набирають чинності одночасно з початком виборчого процесу позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до рішення, прийнятого згідно з частиною другою статті 82 Конституції України (за умов юридичного підтвердження неповноважності Верховної Ради України), але не раніше 29 липня 2007 року)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 157.287.046 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 125.443.819,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.843.226,7 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 174.631.522,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 142.768.163 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.863.359,2 тис. гривень.

Затвердити на 2007 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.983.680,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 554.501,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.429.178,8 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 3.705.204 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 992.929,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.712.274,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.303.228 тис. гривень. Дозволити Кабінету Міністрів України додатково спрямувати на фінансування загального фонду Державного бюджету України у 2007 році частину вільного залишку коштів державного бюджету у сумі 3.350.271,1 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

(стаття 1 у редакції Закону
 України від 15.03.2007 р. N 749-V
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 04.05.2007 р. N 1004-V,
 у редакції Закону України від 01.06.2007 р. N 1119-V)

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:

1) податок на додану вартість (крім податкової заборгованості з податку на додану вартість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, а також податкової заборгованості з податку на прибуток Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

3) збір за спеціальне водокористування;

4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);

12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

13) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

14) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;

16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету (крім надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

18) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

22) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 8 та абзацом третім пункту 1 частини першої статті 59 цього Закону); після розмежування земель державної та комунальної власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крім податкової заборгованості з рентної плати за транзитне транспортування природного газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

25) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

26) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

27) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;

29) плата за виділення номерного ресурсу;

30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;

31) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна);

32) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

33) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

35) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (з моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);

36) митні збори (до моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);

37) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;

38) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;

39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

40) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, відповідно до умов договору;

41) надходження від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна (крім надходжень, визначених пунктом 32 цієї статті);

42) вивізне мито;

43) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

44) 40 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

45) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або уповноважені особи договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж:

нафти сирої і газового конденсату власного видобутку (видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування надрами), крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби, а також газу скрапленого - виключно на біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за ціною, що не перевищує граничний рівень оптової ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, визначеної в установленому порядку за вирахуванням розміру тарифів на транспортування, постачання та цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами господарювання, визначеними в абзаці першому цієї статті, формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, ресурс природного газу, що використовується для потреб населення.

З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу, у тому числі нафтового (попутного) та скрапленого, на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.

Стаття 4. Кабінету Міністрів України погасити у 2007 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України", у сумі не менше 255.000 тис. гривень.

Установити, що Національний банк України у 2007 році вносить до Державного бюджету України щоквартально рівними частинами перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України на загальну суму не менш як 1.875.700 тис. гривень.

Стаття 5. Установити, що у 2007 році продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Установити, що кошти, які надходять від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і додатково обліковуються у Державному казначействі України на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків.

Стаття 7. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити у 2007 році перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України податкової заборгованості у сумі не менше 2.640.000 тис. гривень з метою її спрямування на компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням.

Така компенсація до ціни реалізації природного газу (без податку на додану вартість та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ) не може перевищувати 245 гривень за одну тис. куб. метрів природного газу.

Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині доходів є:

1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

8) надходження коштів від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України;

9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;

10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

14) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

15) 60 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

19) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ та іншої регіональної організації за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

20) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

21) 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

24) надходження від плати за оформлення посвідчення закордонного українця;

25) надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 - 1999 років ядерне паливо у сумі 165.687 тис. гривень;

26) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

27) надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";

28) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;

29) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997 - 2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

30) 90 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації;

31) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

32) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

33) надходження від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України;

34) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлені матеріальні цінності у сумі не менше 50.000 тис. гривень;

35) кошти, що надійдуть від плати за використання бюджетної позики в межах режиму державних заставних закупівель зерна;

36) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;

37) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень;

38) надходження податкової заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з податку на додану вартість, податку на прибуток та рентної плати за транзитне транспортування природного газу.

Стаття 9. Державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно рівними частинами протягом 2007 року перерахування до спеціального фонду державного бюджету 165.687 тис. гривень заборгованості перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 - 1999 років ядерне паливо.

Стаття 10. Установити, що у 2007 році погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за отримані матеріальні цінності з державного резерву здійснюється у сумі не менше 50.000 тис. гривень у рахунок зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву за поставлені до державного резерву матеріальні цінності перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість по розрахунках з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 11. Установити на 31 грудня 2007 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 20.274.714,9 тис. гривень та в сумі 1.033.911,9 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 9.890.764,5 тис. доларів США.

Стаття 12. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених цим Законом граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 11 цього Закону, з щомісячним обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 13. Установити, що у 2007 році державні підприємства, у статутному фонді яких державі належить більше 50 відсотків акцій, здійснюють внутрішні довгострокові і середньострокові та зовнішні запозичення за погодженням з Міністерством фінансів України, внутрішні короткострокові запозичення - за погодженням з відповідними органами центральної виконавчої влади, у сфері діяльності яких вони знаходяться.

Стаття 14. Установити, що у 2007 році державні гарантії надаються відповідно до законів України за поданням Кабінету Міністрів України.

Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про надання кредитів або гарантій (крім Державної служби автомобільних доріг України), зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2005 - 2007 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(частина друга статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.04.2007 р. N 900-V)

Установити, що у 2007 році надання гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями) не здійснюється.

Дозволити Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку надавати державні гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень та кредитними коштами, залученими Державною службою автомобільних доріг України, у сумі до 4700000 тис. гривень на розвиток основних автомобільних доріг загального користування, у тому числі у сумі 200000 тис. гривень на придбання обладнання та механізмів для ремонту і утримання автомобільних доріг.

(частина четверта статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.04.2007 р. N 900-V)

Стаття 15. Міністерство фінансів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, передбачених цим Законом, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 16. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно, переходять права кредитора та право вимагати від боржника погашення такої заборгованості в установленому законом порядку.

Якщо угодою з позичальником передбачається зобов'язання з погашення та обслуговування іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, невиконання або неналежне виконання позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехід до держави права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою зобов'язань за такими кредитами.

Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року. Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верховну Раду України про здійснені операції з державним боргом України. Детальний перелік здійснених операцій з державним боргом України включається окремим додатком до річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України, який подається до Верховної Ради України.

Стаття 18. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати на конкурсних засадах операції короткострокового характеру на ринку цінних паперів та розміщення бюджетних коштів на депозитах за рахунок тимчасового залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням до кінця року у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 19. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) кошти, одержані від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати штрафів та пені за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу, з урахуванням пункту 2 статті 20 цього Закону;

3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;

4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) кошти, які надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 242 тис. гривень.

Стаття 21. Визначити в 2007 році органи державної податкової служби України органами стягнення заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (яка надходить за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2801440 та 3511630).

Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2007 році юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.

Надати Міністерству фінансів України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами здійснення стягнення.

Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити в 2007 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно до пункту 2 статті 19 та пункту 2 статті 20 цього Закону, у сумі не менш як 10.587.711 тис. гривень.

Стаття 24. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати у 2007 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України.

Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, за якими юридичні особи - резиденти мають заборгованість перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу прав вимоги до 50 відсотків їх номінальної суми.

Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості, списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких прав вимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 25. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9 - 11, ст. 96) дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2007 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.

У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Перелік бюджетних програм, по яких затверджуються порядки використання коштів державного бюджету, визначається Кабінетом Міністрів України.

Установити, що у 2007 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2007 рік. Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі - розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обгрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.

Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам та місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій у 2007 році здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Стаття 27. Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 28. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості (крім військових аташе), проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 29. Установити, що у 2007 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" здійснюється у таких розмірах: інвалідам I групи - 450 гривень, інвалідам II групи - 360 гривень, інвалідам III групи - 300 гривень; учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 280 гривень; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 450 гривень; членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, - 150 гривень; учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 55 гривень.

Стаття 30. Установити, що у 2007 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України в межах обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України".

Стаття 31. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2007 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, видатки на компенсацію Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Стаття 32. Установити, що у 2007 році оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України Державним казначейством України не здійснюється.

Стаття 33. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2007 році за вимогою органів державної виконавчої служби України здійснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами восьмим - десятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів з відображенням в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.

Стаття 34. Установити, що в 2007 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку.

Обсяг видатків Державного бюджету України на 2007 рік, передбачений на виплату зазначеної компенсації, розрахунково становить 1.331.098 тис. гривень, з них для Міністерства оборони України - 357.572,6 тис. гривень, Головного управління розвідки Міністерства оборони України - 11.694,3 тис. гривень, Міністерства внутрішніх справ України - 464.595,7 тис. гривень, Державного департаменту України з питань виконання покарань - 81.116,9 тис. гривень, Адміністрації Державної прикордонної служби України - 76.538,2 тис. гривень, Служби безпеки України - 100.814,8 тис. гривень, Служби зовнішньої розвідки України - 16.931,4 тис. гривень, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - 19.412,1 тис. гривень, Управління державної охорони України - 11.339,8 тис. гривень, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - 111.048,5 тис. гривень, Національного космічного агентства України - 6.898,3 тис. гривень, Міністерства аграрної політики України - 540,0 тис. гривень, Міністерства транспорту та зв'язку України - 6.674,9 тис. гривень, апарату Верховної Ради України - 46,5 тис. гривень, Державного управління справами - 98,2 тис. гривень, Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України - 24,3 тис. гривень, Міністерства палива та енергетики України - 29,3 тис. гривень, Міністерства освіти і науки України - 43,2 тис. гривень, Державного комітету ядерного регулювання України - 28,9 тис. гривень, Державної податкової адміністрації України - 48.053,3 тис. гривень, Державної служби експортного контролю України - 33,1 тис. гривень, Ради національної безпеки і оборони України - 736,5 тис. гривень, Державної судової адміністрації України - 2.411,9 тис. гривень, Верховного Суду України - 200,4 тис. гривень, Конституційного Суду України - 40,4 тис. гривень.

(частина друга статті 34 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 04.05.2007 р. N 1004-V,
 від 01.06.2007 р. N 1119-V)

Установити, що визначений цією статтею обсяг видатків спрямовується головними розпорядниками коштів виключно для проведення зазначеної компенсації.

При цьому керівники бюджетних установ (організацій, підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають необхідні асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених кошторисами або фінансовими планами.

(стаття 34 у редакції Закону
 України від 15.03.2007 р. N 749-V)

Стаття 35. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2007 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", у сумі 659.146 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 535.826,8 тис. гривень.

Установити, що розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2007 році між бюджетними програмами, головними розпорядниками коштів державного бюджету та місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України з подальшим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 36. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу.

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Стаття 37. Установити, що звільненим у 2006 - 2007 роках особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та членам їх сімей до грошового забезпечення для обчислення пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентна надбавка за вислугу років у розмірах, встановлених за останньою штатною посадою перед звільненням, а також щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірі, що визначаються за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При цьому при обчисленні пенсій у розрахунок грошового забезпечення не включаються щомісячні надбавки (доплати), встановлені особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі.

Обчислення пенсій окремим категоріям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які були відряджені для виконання службових обов'язків до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших цивільних установ, організацій і підприємств, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, здійснюється за переліком посад і в порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 38. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 1202070, 2201190 (в частині професійно-технічних та вищих навчальних закладів), 5001060, 2408030, 2408600, 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3507600, 5341080, 6151020, 6511020, 6731050, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

(стаття 38 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 01.06.2007 р. N 1119-V)

Стаття 39. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання (крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень, визначених пунктом 10 цієї статті);

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здійснення заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;

8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на закупівлю сільськогосподарської продукції;

9) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із заробітної плати в межах 80.207,8 тис. гривень та наданих у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам в межах 14.104,3 тис. гривень;

10) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі;

11) повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій.

Стаття 40. Установити, що у 2007 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 20 та 39 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та погашення боргових зобов'язань за кредитами, отриманими Україною або Державною службою автомобільних доріг України під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 8 цього Закону).

При цьому із загального обсягу зазначених коштів, за вирахуванням зобов'язань за кредитами, 40 відсотків спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в першу чергу у сільській місцевості, у тому числі 500.000 тис. гривень як субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності;

субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя в обсязі 250.000 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 8 цього Закону);

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 8 цього Закону);

3) заходи з реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

4) здешевлення кредитів на будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередачі за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, а також на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

5) заходи із реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та приведення об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 8 цього Закону);

6) державну підтримку підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне переоснащення та капітальний ремонт гірничошахтного обладнання (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

7) здешевлення кредитів для будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

8) надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій з виробництва альтернативних джерел палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 8 цього Закону);

9) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);

11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 8 цього Закону);

12) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 8 цього Закону);

13) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону);

14) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8 цього Закону);

15) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

16) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);

17) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 8 цього Закону);

18) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону);

19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 8 цього Закону);

20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 8 цього Закону);

21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 8 цього Закону, за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктом 17 статті 8 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 29 і 34 статті 8 цього Закону);

22) обслуговування державного матеріального резерву підприємствами Державного комітету України з державного матеріального резерву (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктом 17 статті 8 цього Закону);

23) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 8 цього Закону);

24) участь українського контингенту органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 8 цього Закону);

25) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 8 цього Закону);

26) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

27) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, смт Лазурного та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

28) комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

29) реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів у зоні їх діяльності (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

30) утилізацію твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

31) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

32) підтримку гастрольних заходів вітчизняних виконавців на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 8 цього Закону);

33) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 8 цього Закону);

34) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статті 8 та пунктом 7 статті 39 цього Закону);

35) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 20 цього Закону);

36) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 2 статті 20 цього Закону);

37) державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 2 статті 20 цього Закону), але не більше 217,8 тис. гривень;

38) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам за відповідною бюджетною програмою (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 39 цього Закону);

39) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 39 цього Закону);

40) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 39 цього Закону);

41) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 39 цього Закону);

42) часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 39 цього Закону);

43) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 39 цього Закону);

44) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 39 цього Закону);

45) державну підтримку вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 та пунктом 9 статті 39 цього Закону);

46) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 39 цього Закону);

47) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 8 цього Закону);

48) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 21 статті 8 цього Закону);

49) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

50) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 8 цього Закону);

51) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 8 цього Закону);

52) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 8 цього Закону);

53) видатки і надання кредитів за кодами програмної класифікації видатків та надання кредитів державного бюджету: 0501820, 2101140, 2201390, 2211030, 2311020, 2408030, 2701810, 2701820, 2701830, 2711020, 3121020, 3401830 (за рахунок 99 відсотків джерел, визначених пунктом 30 статті 8 цього Закону);

54) компенсацію витрат державних органів приватизації на виготовлення землевпорядної документації та організацію продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації (за рахунок 1 відсотка джерел, визначених пунктом 30 статті 8 цього Закону, але не більше 12.000 тис. гривень);

55) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 8 цього Закону);

56) здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 39 цього Закону);

57) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 8 цього Закону);

58) модернізацію, розробку, закупівлю озброєння та військової техніки, підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України (за рахунок 92 відсотків джерел, визначених пунктом 33 статті 8 цього Закону);

59) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність (за рахунок 8 відсотків джерел, визначених пунктом 33 статті 8 цього Закону);

60) інформування учасників судового процесу про хід і результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 36 статті 8 цього Закону);

61) державну підтримку органів реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 8 цього Закону);

62) компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 8 цього Закону).

Стаття 41. Установити, що передбачене Державним бюджетом України на 2007 рік фінансування видатків на фундаментальні дослідження здійснюється Державним казначейством України лише за наявності висновку про доцільність проведення витрат по кожній науковій темі, наданого експертною радою при Національній академії наук України із залученням експертів Міністерства освіти і науки України.

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Стаття 42. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2007 році належать:

1) податок з доходів фізичних осіб;

2) єдиний податок і фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) та у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;

3) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

7) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;

9) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;

10) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб.

Запровадити стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів шляхом перерахування до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим частини надпланових надходжень за переліком показників дохідної частини державного бюджету в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

(статтю 42 доповнено частиною четвертою
 згідно із Законом України від 15.03.2007 р. N 749-V)

Стаття 43. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 44. Затвердити на 2007 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2007 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів визначається у сумі 955.293,5 тис. гривень.

(частина третя статті 44 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.03.2007 р. N 749-V)

Її розподіл між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів здійснюється у таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.

Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.

Розподіл коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Київської області на проведення експерименту за принципом "гроші ходять за дитиною" здійснює Київська обласна державна адміністрація.

Стаття 45. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання розвитку регіонів, у тому числі депресивних територій, в сумі 100.000 тис. гривень, яка спрямовується на заходи щодо комплексного розв'язання проблем регіонів та забезпечення їх сталого розвитку.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання зазначеної субвенції.

Стаття 46. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 61.700 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати протягом 2007 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.

(стаття 46 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.03.2007 р. N 749-V)

Стаття 47. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків; непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; дітям війни.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків; непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Стаття 48. Установити, що обсяги цільових коштів на 2007 рік, які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час формування, затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню не підлягають.

Стаття 49. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, у сумі 1.000.000 тис. гривень згідно з додатком N 7 до цього Закону, з них на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень - до 400.000 тис. гривень.

(частина перша статті 49 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.03.2007 р. N 749-V)

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання зазначеної субвенції.

При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва, розпочатого у минулих роках, будівництва об'єктів із ступенем будівельної готовності понад 80 відсотків та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією.

Стаття 50. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 51. Установити, що у 2007 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 6 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість (без врахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне водокористування;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця.

У випадку несвоєчасних розрахунків населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ перерахування на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриманої місячної суми дотації із загального фонду державного бюджету здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 52. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2007 рік.

Стаття 53. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2007 рік.

Стаття 54. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2007 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 55. Установити, що видатки бюджету міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" здійснюються за відповідною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Стаття 56. Установити, що у 2007 році:

рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" встановлюється для працездатних осіб у сумі 121 гривня, непрацездатних осіб - 170,5 гривні, інвалідів - 181,5 гривні;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у таких розмірах:

допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При визначенні права на отримання передбачених законодавством окремих видів державної допомоги, розмір яких визначається з урахуванням сукупного доходу сім'ї, враховуються матеріальний стан сім'ї та грошовий еквівалент наданих пільг, компенсацій і гарантій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 57. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду, а тимчасові касові розриви Пенсійного фонду України, пов'язані із виплатою пенсій, - в межах його фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надає середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2007 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на 2007 рік помісячний розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 58. Установити, що за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство в рік, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство в рік. Граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право:

встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо та скраплений балонний газ у натуральному виразі або готівкою.

Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу коштів, призначених на зазначену мету.

Стаття 59. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2007 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, а також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі 35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у розмірі 70 відсотків до доходів Київського міського бюджету та 30 відсотків до доходів обласного бюджету Київської області;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) - 10 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим - 25 відсотків, Київського та Севастопольського міських - 35 відсотків;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

9) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів;

13) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності;

14) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя;

15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";

16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);

17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів;

18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості;

19) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

20) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я;

21) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

Стаття 60. Затвердити субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам згідно з додатком N 7 до цього Закону на:

заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт та реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів.

При визначенні переліку цих об'єктів врахувати в першу чергу ступінь газифікації населених пунктів, необхідність завершення пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих роках та будівництва об'єктів з підготовленою проектно-кошторисною документацією;

будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у сумі 500.000 тис. гривень;

збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України у сумі 70.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядки надання та використання коштів зазначених субвенцій.

Стаття 61. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 14.400 тис. гривень.

Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами, виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків, необхідних на проведення цих виборів.

VI. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 62. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 492 гривні, з 1 квітня - 525 гривень, з 1 жовтня - 532 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 434 гривні, з 1 квітня - 463 гривні, з 1 жовтня - 470 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 558 гривень, з 1 квітня - 595 гривень, з 1 жовтня - 604 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня - 525 гривень, з 1 квітня - 561 гривня, з 1 жовтня - 568 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 380 гривень, з 1 квітня - 406 гривень, з 1 жовтня - 411 гривень.

Розміри державних соціальних гарантій на 2007 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Установити, що для визначення мінімального розміру пенсії за віком відповідно до абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 1 квітня та з 1 жовтня 2007 року застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений абзацом п'ятим частини першої цієї статті, збільшений на 1 відсоток.

(стаття 62 у редакції Закону
 України від 15.03.2007 р. N 749-V)

Стаття 63. Установити, що господарські організації сплачують до Державного бюджету України частину прибутку (доходу):

державні (крім Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів"), в тому числі казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, - у розмірі 15 відсотків;

акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать акції (частки, паї), та їх дочірні підприємства, - у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів.

Установити, що господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, сплачують безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік.

Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину прибутку (доходу) відповідно до розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів за результатами фінансово-господарської діяльності 2006 року (крім частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств, зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України (крім порядку і нормативу відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, які встановлюються відповідними радами).

Для господарських організацій, визначених частиною п'ятою цієї статті, за умови, що ці господарські організації сплатили за результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році частину прибутку відповідно до статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", на суму дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік, зменшується сума частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних за датою сплати дивідендів податкових періодах.

Стаття 64. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення), а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Стаття 65. Заборонити у 2007 році:

реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки. При цьому, сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на реструктуровану суму заборгованості, списується;

списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів, та підприємств громадських організацій інвалідів за цільовими позиками перед відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів;

(абзац третій статті 65 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.04.2007 р. N 899-V)

надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами).

Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати списання цільових позик, наданих відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів підприємствам громадських організацій інвалідів, термін повернення яких закінчився до 1 січня 2007 року, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

(статтю 65 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 05.04.2007 р. N 899-V)

Стаття 66. Зупинити у 2007 році дію положень і норм, передбачених пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96); абзацами дванадцятим і тринадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96). Встановити, що оплата праці зазначених працівників здійснюється в межах бюджетних призначень на оплату праці та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Установити на 2007 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у сумі 173 гривні у розрахунку на одну особу.

(частина друга статті 66 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.03.2007 р. N 749-V)

Стаття 67. Установити, що у 2007 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3,1 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2007 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Стаття 68. Установити, що у 2007 році сума податку на додану вартість, визначена відповідно до пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість", спрямовується як державна дотація сільськогосподарським товаровиробникам на підтримку виробництва тваринницької продукції, продукції птахівництва та на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення в обсязі 4.500.000 тис. гривень.

Стаття 69. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та члени їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатна відправка та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.

Стаття 70. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Стаття 71. З метою приведення окремих норм законів у відповідність із цим Законом зупинити на 2007 рік дію:

1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів на користування надрами), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 22, ст. 184);

2) статті 3, статті 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

3) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

4) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

5) статей 14, 15, 16 та 17 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) в частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;

6) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 22, ст. 184) в частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;

7) статей 41 та 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

8) підпункту "б" пункту 7 частини першої статті 87 в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської та Харківської областей, а також міста Києва з державного бюджету та підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 в частині фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

9) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

10) статті 6, частини другої статті 7, статті 8, статті 14, пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 розділу IV "Прикінцеві положення" (в частині функціонування спеціального рахунку) Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 40, ст. 347);

11) статті 1 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

12) статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 19 - 20, ст. 166), з урахуванням статті 111 цього Закону;

13) частини п'ятої статей 12, 13, 14 та 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92, N 35, ст. 263; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) та частини третьої статей 61, 62, 63, 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120) в частині визначення розміру виплат щорічної разової грошової допомоги;

14) статті 12, частини першої статті 15 та пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

15) частини першої статті 112 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) в частині одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей;

16) абзацу п'ятого частини першої статті 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2005 р., N 10, ст. 187; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) в частині обмеження кількості посилок і передач, що одержуються особами, взятими під варту;

17) пункту 5 статті 1 та пункту 4 статті 2 (в частині операцій з кулівлі-продажу готівкової валюти), частини третьої статті 3 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11 - 12, ст. 49, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65, N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

18) частини першої статті 17 щодо встановлення цільової надбавки на фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій та частини сьомої статті 20 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2003 р., N 52, ст. 378; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; із змінами, внесеними Законом України від 5 жовтня 2006 року N 232-V); 

19) статті 14 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 26, ст. 214);

20) частин другої і п'ятої статті 37 (щодо визначення розміру пенсії без обмеження її граничного розміру) Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9 - 11, ст. 96);

21) пунктів 2 та 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

22) абзацу четвертого статті 1 (в частині відшкодування моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей незалежно від часу настання страхового випадку), підпункту "е" пункту 1 частини першої статті 21, частини третьої статті 28; абзацу десятого пункту 7 частини сьомої статті 17 та пункту 7 частини першої статті 22 в частині надання підприємствам фінансової допомоги на безповоротній основі; частини третьої статті 34; частини п'ятої статті 47 (в частині знижок та надбавок до розміру страхового внеску) Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

23) частини п'ятої статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348; 2005 р., N 29, ст. 383; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) в частині збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб;

24) Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 40; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

25) статті 10, статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43, частини першої статті 48, статті 49, частини другої статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 44, ст. 327; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 14, ст. 116, N 30, ст. 258, N 37, ст. 318);

26) частини четвертої статті 19 (в частині визначення розміру максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів), частини третьої статті 27, частини четвертої статті 42, підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" в частині призначення пенсії за рахунок бюджетних коштів Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

27) частини четвертої статті 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

28) частини четвертої статті 40 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

29) статті 27 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 36, NN 9 - 11, ст. 96);

30) в частині надання безпроцентних та пільгових позик - пунктів 21 і 29 частини першої статті 20, пунктів 1 і 7 частини першої статті 21, пунктів 5 і 12 частини першої статті 22, пункту 1 частини першої статті 23, пункту 5 частини першої статті 36; в частині виплати компенсацій і допомог у розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати - пунктів 6 та 8 частини першої статті 30, пункту 1 частини першої статті 36, абзаців другого, третього та четвертого частини першої статті 37, абзаців другого, третього, четвертого частини першої та частини другої статті 39, статей 40, 41, 44, абзаців другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого та сьомого частини першої, частини третьої, абзаців другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого частини четвертої та частини сьомої статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 26, ст. 281; 1996 р., N 35, ст. 162; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2005 р., N 16, ст. 259; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

31) Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 10, ст. 189; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

32) частини четвертої статті 19 Закону України "Про радіочастотний ресурс" (щодо оплати радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування за рахунок коштів Державного бюджету України) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 18, ст. 155);

33) абзацу першого частини четвертої статті 43 (щодо визначення розміру щомісячного довічного грошового утримання без обмеження його граничного розміру) Закону України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203);

34) Закону України "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 180);

35) частини другої статті 428 та частини четвертої статті 429 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288);

36) статей 17, 18, 19 та розділу IV1 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 118; 2004 р., N 15, ст. 218, N 27 - 28, ст. 366; 2005 р., N 38 - 39, ст. 449) щодо державного фінансування статутної діяльності політичних партій;

37) частини другої статті 50 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215) в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської та Харківської областей, а також міста Києва з державного бюджету;

38) підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 1, ст. 18);

39) статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 2006 р., N 1, ст. 18);

40) статті 4 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 32, ст. 385);

41) частини третьої (щодо обрахунку максимального розміру пенсії) та двадцять сьомої (щодо розміру пенсії, що підлягає до виплати) статті 24 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463);

42) частини першої статті 49 (щодо затвердження Президентом України розмірів посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу років) Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 2001 р., N 44, ст. 233);

43) частини другої статті 37 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448);

44) частини другої статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343);

45) статті 30 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382, із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2006 року N 328-V);

46) другого речення частини четвертої статті 44, частини четвертої статті 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190);

47) пункт 47 статті 71 виключено

(згідно із Законом України
 від 15.03.2007 р. N 749-V)

48) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

49) абзацу третього пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 57; 1994 р., N 26, ст. 214) щодо визначення органів, які виплачують щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці;

50) частини третьої статті 72 (щодо виплати народним засідателям і присяжним розміру винагороди, не меншого ніж посадовий оклад судді відповідного суду), частини другої статті 123 (щодо розміру заробітної плати працівників апарату судів та працівників державної судової адміністрації), частини другої статті 130 (щодо прирівняння за умовами оплати праці) Закону України "Про судоустрій України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27 - 28, ст. 180);

51) пункту 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., N 34, ст. 441) в частині застосування цього пункту для операцій з ввезення на митну територію України товарів за товарною позицією 2711 згідно УКТ ЗЕД;

52) статей 20 - 24, 26 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375);

53) пункту 6 статті 11, частини другої статті 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440);

54) частини першої статті 15 (щодо фінансування через Національний банк України), частин третьої та восьмої статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2006 року N 328-V);

55) частини першої і другої статті 26 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 208; із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2006 року N 328-V);

56) абзацу шостого частини другої статті 32, частини третьої та абзаців восьмого і дев'ятого частини п'ятої статті 63 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) та абзацу сьомого частини четвертої статті 61 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) в частині відкриття рахунків у банківських установах, збереження коштів на депозитних рахунках у банках та користування банківськими кредитами;

57) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 9 - 11, ст. 96);

58) частини третьої статті 7 Закону України "Про державний матеріальний резерв" в частині використання коштів, одержаних від позичання матеріальних цінностей державного резерву, а також коштів, одержаних від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 2004 р., N 33 - 34, ст. 403);

59) пункту 2 статті 91 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2006 року N 328-V);

60) частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" щодо визначення народним депутатам України розміру пенсії без обмеження її граничного розміру (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212).

Стаття 72. Установити, що у 2007 році розділ XXI "Прикінцеві положення" Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) застосовується з урахуванням таких змін:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі";

2) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції: "Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі".

Стаття 73. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 74. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, що встановлені Державним казначейством України.

Стаття 75. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб, у тому числі на надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіти, першим робочим місцем, проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Стаття 76. Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 400 гривень на місяць, з 1 квітня 2007 року - 420 гривень, з 1 липня 2007 року - 440 гривень та з 1 жовтня 2007 року - 460 гривень.

(стаття 76 у редакції Закону
 України від 15.03.2007 р. N 749-V)

Стаття 77. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.

Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 78. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 79. Установити, що у 2007 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.800.000 тис. гривень. Помісячні обсяги зазначеного збору затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Стаття 80. Установити, що надходження в сумі 750.000 тис. гривень від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуються на модернізацію, розробку, закупівлю озброєння та військової техніки, підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України та на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність.

Будь-які зобов'язання та платежі за рахунок цих надходжень здійснюються виключно в межах коштів, що надійшли до спеціального фонду бюджету.

Стаття 81. Установити, що з 1 січня 2007 року максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати грошового забезпечення (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України, дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Стаття 82. Установити, що у 2007 році окремі положення Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27, N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 21, ст. 170, N 26, ст. 209) застосовуються з урахуванням таких змін:

1. Доповнити Кодекс статтею 171 такого змісту:

"171. Повноваження державних органів приватизації

До повноважень державних органів приватизації у галузі земельних відносин належить:

розпорядження земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

2. У статті 84:

1) частину другу після слів "районних державних адміністрацій" доповнити словами "та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

2) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".

3. Частину першу статті 116 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

4. У статті 127:

1) частину першу після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "і державні органи приватизації";

2) частину другу доповнити словами "в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі".

5. У статті 128:

1) у частині першій:

а) після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

б) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України";

2) перше речення абзацу першого частини другої доповнити словами "або державного органу приватизації";

3) частину третю після слів "міська рада" доповнити словами "державний орган приватизації";

4) частину шосту після слів "міської ради" доповнити словами "державного органу приватизації";

5) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, зараховуються державними органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".

6. У статті 129:

1) у частині першій:

а) після слів "у власності держави" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

б) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за дорученням Кабінету Міністрів України та за погодженням з Верховною Радою України";

2) перше речення частини п'ятої доповнити словами "і державного органу приватизації";

3) частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Верховної Ради України".

7. У статті 136:

1) у частині першій після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації", а після слів "під забудову" доповнити словами "та на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

2) абзац перший частини другої після слів "під забудову" доповнити словами "на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

8. Перше речення частини третьої статті 137 доповнити словами "державний орган приватизації при продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

9. Пункт 12 розділу X "Перехідні положення" після слів "приватну власність" доповнити словами "та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".

Стаття 83. Установити, що у 2007 році окремі положення Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; із наступними змінами) застосовуються з урахуванням таких змін:

1. У частині другій статті 3 слова "земельного та житлового фондів" замінити словами "житлового фонду".

2. Частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

3. Частину третю статті 7 доповнити абзацом такого змісту:

"здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

4. Частину другу статті 13 після слів "державного органу приватизації" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальних органів".

5. У статті 14:

1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальних органів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

2) абзац четвертий частини другої доповнити словами "та технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка підлягає продажу державним органом приватизації".

6. Доповнити статтею 181 такого змісту:

"Стаття 181. Відчуження земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

1. Державні органи приватизації у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

2. Продаж земельної ділянки державної власності здійснюється після:

а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної ділянки, яка включає її технічний паспорт.

3. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

4. Покупці об'єктів, які підлягають приватизації, разом з об'єктами приватизації здійснюють придбання земельних ділянок, які перебувають під ними, на аукціонах. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж зазначених ділянок.

5. Відчуження земельних ділянок державної власності здійснюється за договорами купівлі-продажу, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України".

7. Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, зараховуються державними органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".

8. У статті 27:

1) частину другу після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог Земельного кодексу України".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;

2) абзац другий частини четвертої після слів "приватизований об'єкт" доповнити словами "та земельну ділянку" і після слів "об'єкта приватизації" доповнити словами "та земельної ділянки";

3) частину дев'яту доповнити словами "включаючи земельну ділянку".

9. У частині четвертій статті 29:

1) абзац перший після слів "об'єкт приватизації" доповнити словами "включаючи земельну ділянку";

2) абзац другий після слів "викуп об'єкта" доповнити словами "включаючи земельну ділянку".

Стаття 84. Установити, що у 2007 році окремі положення Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 411; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) застосовуються з урахуванням таких змін:

1. Статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:

"земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".

2. Частину першу статті 8 після слів "установ та організацій" доповнити словами "меж земельних ділянок, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".

Стаття 85. Установити, що у 2007 році окремі положення статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2000 р., N 4, ст. 26; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267) застосовуються з урахуванням таких змін:

частину четверту доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством".

Стаття 86. Установити, що у 2007 році:

Кабінет Міністрів України визначає граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, в тому числі їх апаратів, та витрати на їх утримання;

абзац третій частини першої статті 86 виключено

(згідно із Законом України
 від 15.03.2007 р. N 749-V)

Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

Стаття 87. Кабінету Міністрів України за підсумками функціонального обстеження центральних та місцевих органів виконавчої влади вжити заходів щодо упорядкування системи цих органів та оптимізації чисельності працівників.

Установити, що економія фонду оплати праці, досягнута в результаті скорочення чисельності працівників, залишається у розпорядженні органу виконавчої влади і використовується на стимулювання працівників.

Стаття 88. Установити, що в разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду України.

Стаття 89. Продовжити до 1 січня 2008 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV.

Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2007 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1 відсотка.

Платниками такого збору є юридичні особи - резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи - нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки - члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державні пенсійне страхування у розмірі 1 відсотка від суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними законами, на загальних підставах.

Пенсійний фонд України має право на отримання від Національного банку України інформації щодо обсягів купівлі уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України в порядку, обумовленому двостороннім договором між Національним банком України та Пенсійним фондом України.

Стаття 90. Установити, що у 2007 році платники збору, визначені пунктами 5 - 7, 9 і 10 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 91. Установити на 2007 рік відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:

Клас професійного ризику виробництва 

Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників) 

Клас професійного ризику виробництва 

Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці
найманих працівників)
 

Клас професійного ризику виробництва 

Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників) 

0,66 

24 

1,20 

47 

2,14 

0,67 

25 

1,23 

48 

2,16 

0,68 

26 

1,29 

49 

2,18 

0,69 

27 

1,35 

50 

2,35 

0,70 

28 

1,41 

51 

2,37 

0,72 

29 

1,48 

52 

2,42 

0,73 

30 

1,50 

53 

2,44 

0,75 

31 

1,51 

54 

2,47 

0,76 

32 

1,55 

55 

2,56 

10 

0,78 

33 

1,56 

56 

2,64 

11 

0,80 

34 

1,67 

57 

2,91 

12 

0,82 

35 

1,68 

58 

2,92 

13 

0,83 

36 

1,76 

59 

3,00 

14 

0,85 

37 

1,77 

60 

3,38 

15 

0,90 

38 

1,86 

61 

3,66 

16 

0,94 

39 

1,87 

62 

3,80 

17 

0,96 

40 

1,89 

63 

4,09 

18 

1,03 

41 

1,90 

64 

4,30 

19 

1,06 

42 

1,93 

65 

6,51 

20 

1,07 

43 

1,95 

66 

6,62 

21 

1,08 

44 

2,00 

67 

13,60 

22 

1,09 

45 

2,01 

  

  

23 

1,16 

46 

2,09 

  

  

Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році вирішувати питання придбання технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням інвалідів (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби пересування, послуги з ремонту таких засобів), головним розпорядником коштів у безпосередніх виконавців без застосування тендерної процедури для всіх категорій інвалідів, що потребують забезпечення засобами реабілітації.

Стаття 92. Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений в абзацах другому, четвертому стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, абзаці п'ятому стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, пункту 1, пунктах 2 і 3 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", становить 33,2 відсотка.

Стаття 93. Установити, що у 2007 році розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування", становлять:

1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

для роботодавців - 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

2) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:

для роботодавців - 1,3 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

3) для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані у системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають, - 3,8 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), в тому числі:

2,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

1,8 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Стаття 94. Установити, що у 2007 році резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, визначений пунктом 8 статті 11, частиною третьою статті 19, пунктом 3 частини першої статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" і абзацом другим частини третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюється у розрахунку на 5 календарних днів.

Стаття 95. Установити, що мінімальний розмір пенсії по інвалідності, передбачений статтею 22 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" встановлюється в розмірі:

інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 120 відсотків, II групи - 110 відсотків, III групи - 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби I групи у розмірі - 110 відсотків, II групи - 105 відсотків, III групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі 110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони - 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони - 130 відсотків відповідних від мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.

Установити, що пенсії за вислугу років та пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, а також членам їх сімей відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 96. Установити, що у 2007 році пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до пункту 2 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" призначається ветеранам війни, учасникам бойових дій проти Японії у 1938, 1939 і 1945 роках (у тому числі на території Монголії), нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу нагородження.

Стаття 97. Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2006 - 2007 роках відповідно до Митного кодексу України, законів України "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення", Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України" не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007 році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць.

Стаття 98. Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Митного кодексу України, законів України "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується.

Достроково призначена пенсія особам, зазначеним в абзаці п'ятому частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України", у разі, коли такі особи продовжують працювати, у період до досягнення ними пенсійного віку не виплачується.

Стаття 99. Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб", пенсії призначаються (перераховуються) органами Пенсійного фонду України.

Виплата пенсій, в тому числі призначених до введення в дію цього Закону, здійснюється органами Пенсійного фонду через установи ВАТ "Ощадний банк України" за місцем фактичного проживання пенсіонера або за його бажанням через установи банків, з якими Пенсійним фондом України укладено відповідні договори, на підставі документів та у порядку, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Стаття 100. Установити, що у 2007 році особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи рядового і начальницького складу підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і є застрахованими особами.

Страхувальниками (платниками страхових внесків до Пенсійного фонду України) є військові частини, підприємства, установи, організації та органи, які виплачують грошове забезпечення для зазначених осіб.

Обчислення страхових внесків за вказаних осіб здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться обчислення грошового забезпечення, на яке нараховуються страхові внески.

Об'єктом оподаткування для страхувальників є фактичні витрати на грошове забезпечення, а для застрахованих осіб - сукупний оподатковуваний доход.

Розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для страхувальників установити у розмірі, встановленому статтею 92 цього Закону.

Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для застрахованих осіб, зазначених в абзаці першому цієї статті, встановлюються в розмірах, визначених пунктом 4 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Обчислення та сплата страхових внесків у 2007 році здійснюється у порядку, визначеному законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Стаття 101. Надати право Кабінету Міністрів України у 2007 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними програмами.

Стаття 102. Установити, що у 2007 році перерахунок пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" провадиться з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Стаття 103. Установити, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до Митного кодексу України, законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про судову експертизу", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України" призначається лише при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Стаття 104. Установити, що у 2007 році призначення і виплата щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці здійснюється органами Пенсійного фонду України. Порядок призначення та виплати щомісячного довічного грошового утримання визначається правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Стаття 105. Установити, що умови оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, а також умови грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу) затверджуються виключно Кабінетом Міністрів України.

Стаття 106. Установити, що народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода виходячи з розміру їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але не меншого, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Стаття 107. Установити, що у 2007 році в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття здійснюється фінансування: оплачуваних громадських робіт для безробітних; розслідування страхових випадків та обгрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"; повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, у разі нездійснення такої діяльності протягом шести календарних місяців з дня отримання допомоги.

Стаття 108. Установити, що у 2007 році відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більш як на 50 відсотків, у порядку, визначеному Правлінням Фонду.

Стаття 109. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2007 році кошти у сумі 130.000 тис. гривень на створення нових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі зайнятості вугледобувних регіонів, де ліквідовано шахти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі зайнятості вугледобувних регіонів, де ліквідовано шахти.

Стаття 110. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році спрямувати на зворотній основі 40.000 тис. гривень на створення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(стаття 110 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 04.05.2007 р. N 1004-V)

Стаття 111. Установити, що у 2007 році підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії, відповідно до статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" виплачується особам, які є інвалідами (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), у розмірі 50 відсотків від розміру надбавки, встановленої для учасників війни.

Стаття 112. Установити, що у 2007 році допомога по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" застрахованим особам (крім добровільно застрахованих), які сплачували страхові внески менше шести місяців протягом останніх дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески; але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та фізичні особи - підприємці, що сплачують єдиний податок, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом, за умови сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного податку) не менше шести місяців протягом календарного року перед настанням страхового випадку.

Стаття 113. Установити, що у 2007 році ставка збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для платників - фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі для членів творчих спілок, творчих працівників, які є членами творчих спілок (крім платників, визначених абзацом четвертим пункту 4 та пункту 5 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"), встановлюється в таких розмірах:

0,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", із заробітної плати або з частини заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", з частини заробітної плати в розмірі понад прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Стаття 114. Установити, що у 2007 році число посилок (передач) і бандеролей, що одержують особи, взяті під варту, та засуджені до позбавлення волі, не обмежується.

Стаття 115. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.

Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 116. Установити, що у разі розформування у 2007 році військової частини пільга із плати за землю для військових формувань діє до кінця бюджетного року з моменту розформування такої військової частини. Після закінчення цього терміну платником податку із плати за землю визначається Міністерство оборони України.

Стаття 117. Установити, що в 2007 році продаж військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів (крім надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки) здійснюється у порядку та за переліком, визначеними Кабінетом Міністрів України.

(стаття 117 у редакції Закону
 України від 15.03.2007 р. N 749-V)

Стаття 118. Установити, що у 2007 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах. Орендна плата за державне та комунальне майно визначається відповідно до її ринкової вартості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Надати право Кабінету Міністрів України затверджувати індикативні ставки орендної плати для державного та комунального майна, яке передається в оренду в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі.

Договори оренди державного та комунального майна, укладені до 1 січня 2007 року (крім договорів на оренду державного та комунального майна, укладених бюджетними установами, Пенсійним фондом України та його органами, а також щодо цілісних майнових комплексів), у шестимісячний термін підлягають обов'язковому перегляду відповідно до встановленої норми.

Договори про спільну діяльність, укладені державними підприємствами до 1 січня 2007 року, підлягають обов'язковому перегляду у двомісячний термін на відповідність оцінки вартості переданого державного майна його ринковій вартості та забезпеченню відповідної прибутковості такого майна.

Стаття 119. Кабінету Міністрів України затвердити перелік та граничні рівні цін на лікарські засоби, медичне обладнання та інші вироби медичного призначення, які закуповуються за бюджетні кошти.

Стаття 120. Дозволити Національній академії наук України у 2007 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на суму 60.000 тис. гривень за переліком, що затверджується Президією Національної академії наук України, звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання.

Стаття 121. Установити, що у 2007 році продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва, визначених Законом України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва". Кошти від продажу цих об'єктів спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі. У разі якщо земельна ділянка, на якій розташований такий об'єкт, перебуває в комунальній власності, кошти від її продажу спрямовуються до відповідного місцевого бюджету.

Стаття 122. Установити, що у 2007 році здійснюється передача об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення, що знаходяться в управлінні Фонду державного майна України, в управління Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України для забезпечення завершення будівництва на цих об'єктах.

Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України при використанні бюджетних коштів в пріоритетному порядку спрямовувати кошти на завершення будівництва об'єктів, визначених у частині першій цієї статті.

Стаття 123. Дозволити Кабінету Міністрів України зараховувати суми розрахунків, які здійснюються у 2007 році Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за об'єкти, добудовані на території України після 1 січня 1992 року згідно з Ямбурзькими угодами, в рахунок погашення заборгованості (недоїмки) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за платежами до Державного бюджету України станом на 1 вересня 2006 року, в разі набрання чинності відповідними міжнародними угодами, з відповідним збільшенням на ці суми доходів і видатків державного бюджету понад обсяги, визначені у додатках N 1 і N 3 до цього Закону.

Порядок проведення таких розрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 124. Установити, що державне замовлення на підготовку робітничих кадрів формується Міністерством економіки України разом з Міністерством праці та соціальної політики України і Міністерством освіти і науки України, іншими державними замовниками виходячи з реальних потреб держави у робітниках певних професій з урахуванням стану регіональних ринків праці.

Стаття 125. Установити, що у 2007 році для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у разі ввезення (пересилання) ними на території спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп згідно з УКТ ЗЕД призупиняється застосування пільг по сплаті ввізного мита та податку на додану вартість щодо таких товарів незалежно від мети їх ввезення.

У разі якщо іншими законами України незалежно від дати їх прийняття, в тому числі законами України, якими надаються гарантії незмінності податкового законодавства, встановлено інший порядок та умови сплати такими суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів (обов'язкових платежів), застосовуються норми цього Закону.

Відповідно до вимог статті 19 Конституції України органам державної влади забороняється прийняття та виконання рішень, що встановлюють інші правила оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку, ніж ті правила, які визначені нормами цього Закону.

Стаття 126. Дозволити Державній службі автомобільних доріг України у 2007 році залучити кредити у сумі до 4700000 тис. гривень, у тому числі:

до 4500000 тис. гривень - на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування Кіпті - Глухів - Бачівськ, Знам'янка - Луганськ - Ізварине, Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка, Київ - Харків -Довжанський, Київ - Одеса, Київ - Ковель - Ягодин, Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, Красноперекопськ - Сімферополь, Харків - Красноград - Перещепине, Перещепине - Новомосковськ, виконання протизсувних заходів на автомобільних дорогах загального користування Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

до 200000 тис. гривень - на придбання обладнання та механізмів для ремонту та утримання автомобільних доріг.

(Закон доповнено статтею 126 згідно із
 Законом України від 05.04.2007 р. N 900-V)

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Додатки N 1 - 8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Кабінету Міністрів України:

протягом I кварталу 2007 року провести моніторинг відповідності затвердженого цим Законом розміру прожиткового мінімуму його реальному розміру і в разі необхідності внести на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції щодо змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік";

у тримісячний термін проаналізувати стан грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та прийняти рішення щодо застосування єдиних засад у формуванні оплати праці державних службовців та грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу для поетапної ліквідації можливих диспропорцій у розмірах грошового забезпечення та у разі необхідності подати Верховній Раді України відповідні законодавчі пропозиції;

спрямувати в установленому порядку надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 23 цього Закону, на збільшення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, затверджених цим Законом.

4. Установити, що видатки за бюджетною програмою "Проведення позачергових виборів народних депутатів України" здійснюються у разі призначення позачергових виборів народних депутатів України не раніше ніж на 29 вересня 2007 року.

(розділ VII доповнено пунктом 4 згідно із
 Законом України від 01.06.2007 р. N 1119-V)

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
19 грудня 2006 року
N 489-V
 

  

 

Доходи Державного бюджету України на 2007 рік

тис. грн.

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього доходів: 

157287046,0 

125443819,3 

31843226,7 

40000000 

Офіційні трансферти 

3800379,0 

3800379,0 

  

41010100 

Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 

3800379,0 

3800379,0 

  

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

153486667,0 

121643440,3 

31843226,7 

10000000 

Податкові надходження 

115357403,7 

107198028,3 

8159375,4 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

28638600,0 

28238600,0 

400000,0 

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

28638600,0 

28238600,0 

400000,0 

13000000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

1908560,7 

1291960,7 

616600,0 

13010000 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду  

100000,0 

100000,0 

  

13010100 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

100000,0 

100000,0 

  

13020000 

Збір за спеціальне водокористування 

479185,0 

479185,0 

  

13030000 

Платежі за користування надрами 

501079,8 

501079,8 

  

13030100 

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

501079,8 

501079,8 

  

13040000 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

827095,9 

210495,9 

616600,0 

13070000 

Плата за використання інших природних ресурсів 

1200,0 

1200,0 

  

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

76079753,7 

71973507,7 

4106246,0 

14010000 

Податок на додану вартість 

65122466,3 

64282466,3 

840000,0 

14010100 

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

41653386,3 

40813386,3 

840000,0 

14010200 

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами 

-18776900,0 

-18776900,0 

  

14010300 

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 

42245980,0 

42245980,0 

  

14020000 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

8999852,0 

6720221,0 

2279631,0 

14030000 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

1329123,0 

342508,0 

986615,0 

14060000 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

628312,4 

628312,4 

 

14060200 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

78174,0 

78174,0 

 

14060400 

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності 

2000,0 

2000,0 

  

14060500 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

300,0 

300,0 

  

14060600 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

2511,0 

2511,0 

 

14060700 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

316,0 

316,0 

  

14060900 

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

3300,0 

3300,0 

  

14061000 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

130391,0 

130391,0 

 

14061200 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

3836,0 

3836,0 

  

14061400 

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 

330387,0 

330387,0 

 

14061500 

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

22727,4 

22727,4 

  

14061700 

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій 

54370,0 

54370,0 

  

15000000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

8455489,3 

5693959,9 

2761529,4 

15010000 

Ввізне мито 

8060000,0 

5308000,0 

2752000,0 

15010100 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

4945000,0 

4945000,0 

  

15010200 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 

363000,0 

363000,0 

  

15010500 

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 

2752000,0 

  

2752000,0 

15020000 

Вивізне мито 

299044,0 

299044,0 

  

15020100 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

299044,0 

299044,0 

  

15030000 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

96445,3 

86915,9 

9529,4 

16000000 

Інші податки 

275000,0 

  

275000,0 

16060000 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

275000,0 

  

275000,0 

20000000 

Неподаткові надходження 

35637877,1 

14218968,0 

21418909,1 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

14133000,3 

11914368,7 

2218631,6 

21010000 

Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

1306200,0 

1022800,0 

283400,0 

21020000 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

1875700,0 

1875700,0 

  

21030000 

Надходження від грошово-речових лотерей 

70000,0 

70000,0 

  

21040000 

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів 

8000,0 

8000,0 

  

21060000 

Рентна плата 

9924868,7 

8524868,7 

1400000,0 

21060100 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

3705314,0 

3705314,0 

  

21060200 

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 

999210,0 

999210,0 

  

21060500 

Рентна плата за транзитне транспортування природного газу  

3832346,6 

2432346,6 

1400000,0 

21060600 

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами 

198810,0 

198810,0 

  

21060700 

Рентна плата за транзитне транспортування аміаку  

67246,5 

67246,5 

  

21060800 

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 

1121941,6 

1121941,6 

  

21080000 

Інші надходження 

948231,6 

413000,0 

535231,6 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

1434547,4 

1368315,4 

66232,0 

22010000 

Реєстраційний збір за проведення державних прав та їх обтяжень 

15000,0 

  

15000,0 

22050000 

Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах 

3732,0 

  

3732,0 

22060000 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

3224,2 

3224,2 

  

22070000 

Виконавчий збір 

95000,0 

47500,0 

47500,0 

22080000 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 

310000,0 

310000,0 

  

22090000 

Державне мито 

304800,0 

304800,0 

  

22100000 

Митні збори 

523000,0 

523000,0 

  

22110000 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

84700,0 

84700,0 

  

22120000 

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення 

1091,2 

1091,2 

  

22200000 

Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів 

94000,0 

94000,0 

  

24000000 

Інші неподаткові надходження 

10204840,0 

936283,9 

9268556,1 

24010000 

Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 

24000,0 

24000,0 

  

24030000 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

4800,0 

4800,0 

  

24040000 

Надходження коштів від реалізації космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України 

50,0 

  

50,0 

24050000 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів 

1165064,0 

395025,0 

770039,0 

24060000 

Інші надходження 

481492,0 

426600,0 

54892,0 

24060200 

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 

10700,0 

  

10700,0 

24060300 

Інші надходження 

178300,0 

178300,0 

  

24060400 

Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 

3000,0 

1200,0 

1800,0 

24060500 

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 

4500,0 

4500,0 

  

24060800 

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 

1500,0 

  

1500,0 

24060900 

Надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів 

150000,0 

150000,0 

  

24061000 

Плата за виділення номерного ресурсу 

16000,0 

16000,0 

  

24061400 

Збір за користування радіочастотним ресурсом 

70000,0 

70000,0 

  

24061500 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

33000,0 

6600,0 

26400,0 

24061700 

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 

100,0 

  

100,0 

24061800 

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

10,0 

  

10,0 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності 

14382,0 

  

14382,0 

24090000 

Портовий (адміністративний) збір 

24700,0 

2470,0 

22230,0 

24110000 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

83744,3 

83388,9 

355,4 

24110100 

Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії 

17373,9 

17373,9 

  

24110200 

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

46015,0 

46015,0 

  

24110400 

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

355,4 

  

355,4 

24110800 

Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами 

20000,0 

20000,0 

  

24120000 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 

2800000,0 

  

2800000,0 

24130000 

Надходження коштів від погашення заборгованості ДП "НАЕК "Енергоатом" перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 - 1999 років ядерне паливо 

165687,0 

  

165687,0 

24140000 

Додаткові збори на виплату пенсій 

4754202,7 

  

4754202,7 

24140100 

Сплата збору з купівлі-продажу валюти 

2123946,2 

  

2123946,2 

24140200 

Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 

23842,1 

  

23842,1 

24140300 

Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 

1125432,3 

  

1125432,3 

24140500 

Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 

427352,4 

  

427352,4 

24140600 

Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 

1053629,7 

  

1053629,7 

24150000 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 

701100,0 

  

701100,0 

25000000 

Власні надходження бюджетних установ 

9865489,4 

 

9865489,4 

25010000 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

9534650,3 

 

9534650,3 

25020000 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

330839,1 

 

330839,1 

30000000 

Доходи від операцій з капіталом 

1659679,3 

137174,0 

1522505,3 

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу 

40500,0 

40500,0 

  

31010000 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

24000,0 

24000,0 

  

31020000 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  

16500,0 

16500,0 

  

32000000 

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

409179,3 

36674,0 

372505,3 

32010000 

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

259179,3 

  

259179,3 

32020000 

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

150000,0 

36674,0 

113326,0 

33000000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

1210000,0 

60000,0 

1150000,0 

40000000 

Офіційні трансферти 

97613,9 

89270,0 

8343,9 

42000000 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

97613,9 

89270,0 

8343,9 

42010000 

Надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту у миротворчих операціях 

97613,9 

89270,0 

8343,9 

50000000 

Цільові фонди 

734093,0 

  

734093,0 

50070000 

Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів 

150000,0 

  

150000,0 

50080000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

584093,0 

  

584093,0 

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 15.03.2007 р. N 749-V,
 від 04.05.2007 р. N 1004-V
,
 від 01.06.2007 р. N 1119-V)

 

Фінансування Державного бюджету України на 2007 рік

(тис. грн.)

Код 

Найменування 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

  

Загальне фінансування 

19066000,1 

17762772,1 

1303228,0 

400000 

Фінансування за борговими операціями 

4977251,0 

3674265,0 

1302986,0 

401000 

Запозичення 

11627855,8 

9826344,8 

1801511,0 

401100 

Внутрішні запозичення 

3829790,3 

3829790,3 

  

401200 

Зовнішні запозичення 

7798065,5 

5996554,5 

1801511,0 

402000 

Погашення 

-6650604,8 

-6152079,8 

-498525,0 

402100 

Внутрішні зобов'язання 

-2499556,7 

-2499556,7 

  

402200 

Зовнішні зобов'язання 

-4151048,1 

-3652523,1 

-498525,0 

500000 

Надходження від приватизації державного майна 

10587711,0 

10587469,0 

242,0 

501000 

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 

10587469,0 

10587469,0 

  

502000 

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 

242,0 

  

242,0 

600000 

Фінансування за активними операціями 

3501038,1 

3501038,1 

  

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

150767,0 

150767,0 

  

601100 

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 

173717,0 

173717,0 

  

601200 

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів 

-22950,0 

-22950,0 

  

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів (за рахунок зміни залишку коштів, що утворився у минулому році на єдиному казначейському рахунку) 

3350271,1 

3350271,1 

  

602100 

На початок періоду 

3350271,1 

3350271,1 

  

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 15.03.2007 р. N 749-V,
 від 01.06.2007 р. N 1119-V)

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2007 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання державного бюджету 

Код функціо-
нальної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання державного бюджету 

Найменування
згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

  

  

Всього 

142768163,0 

117010105,6 

23433742,0 

1685293.3 

25288057,4 

31863359,2 

14204777,5 

1144536,7 

234588,9 

17658581,7 

174631522,2 

0110000 

  

Апарат Верховної Ради України 

669050,3 

570814,3 

320005,5 

6858,2 

98236,0 

50919,0 

45478,8 

15248,0 

5467,5 

5440,2 

719969,3 

0111000 

  

Апарат Верховної Ради України 

669050,3 

570814,3 

320005,5 

6858,2 

98236,0 

50919,0 

45478,8 

15248,0 

5467,5 

5440,2 

719969,3 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

435684,5 

359569,5 

212514,5 

  

76115,0 

  

  

  

  

  

435684,5 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 

104318,2 

102469,2 

73892,0 

 

1849,0 

 

 

 

 

 

104318,2 

0111030 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 

1802,3 

1802,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

1802,3 

0111040 

0113 

Візити народних депутатів України за кордон 

5450,0 

5450,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5450,0 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

75824,0 

72924,0 

30937,6 

6736,7 

2900,0 

3995,0 

3461,4 

1281,1 

 

533,6 

79819,0 

0111060 

0111 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 

8372,0 

  

  

  

8372,0 

  

  

  

  

  

8372,0 

0111070 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 

9020,2 

9020,2 

  

  

  

46324,0 

41417,4 

13671,9 

5467,5 

4906,6 

55344,2 

0111080 

0831 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 

17274,1 

9274,1 

2661,4 

121,5 

8000,0 

600,0 

600,0 

295,0 

  

  

17874,1 

0111090 

0832 

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 

10305,0 

10305,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10305,0 

0111100 

0610 

Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 

1000,0 

  

  

  

1000,0 

  

  

  

  

  

1000,0 

0300000 

  

Державне управління справами 

720348,3 

508499,8 

187566,0 

27402,7 

211848,5 

57258,2 

49231,3 

21058,5 

3171,6 

8026,9 

777606,5 

0301000 

  

Апарат Державного управління справами 

709666,2 

498538,7 

181800,8 

26772,6 

211127,5 

57258,2 

49231,3 

21058,5 

3171,6 

8026,9 

766924,4 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України 

115579,4 

113579,4 

57055,3 

103,7 

2000,0 

  

  

  

  

  

115579,4 

0301020 

0111 

Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України 

8231,6 

8231,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

8231,6 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України, Секретаріату Президента України та інших державних органів 

75630,7 

72630,7 

25474,0 

6324,1 

3000,0 

7720,0 

7085,0 

3365,6 

169,0 

635,0 

83350,7 

0301040 

0113 

Візити Президента України за кордон 

19000,0 

19000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

19000,0 

0301050 

0133 

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 

2500,0 

2500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2500,0 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

97869,5 

38769,5 

14311,7 

11520,4 

59100,0 

3375,0 

3025,0 

830,0 

705,4 

350,0 

101244,5 

0301080 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

13611,0 

 

 

 

13611,0 

 

 

 

 

 

13611,0 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

2582,0 

  

  

  

2582,0 

437,9 

  

  

  

437,9 

3019,9 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 

53784,5 

53611,0 

24345,9 

1479,5 

173,5 

33912,3 

30446,3 

14957,3 

1744,4 

3466,0 

87696,8 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 

6380,2 

6380,2 

3992,8 

201,8 

  

800,0 

740,0 

114,4 

26,0 

60,0 

7180,2 

0301160 

0111 

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Секретаріату Президента України 

5406,4 

2406,4 

  

  

3000,0 

  

  

  

  

  

5406,4 

0301170 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

74408,6 

54798,6 

29040,5 

4868,2 

19610,0 

3000,0 

2000,0 

156,4 

301,1 

1000,0 

77408,6 

0301190 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

77118,4 

39118,4 

22947,8 

1448,3 

38000,0 

2170,0 

1100,0 

  

  

1070,0 

79288,4 

0301200 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 

4195,1 

2479,1 

1558,8 

98,5 

1716,0 

2620,0 

1807,0 

630,0 

4,7 

813,0 

6815,1 

0301230 

0950 

Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

57,6 

57,6 

42,5 

  

  

  

  

  

  

  

57,6 

0301260 

0422 

Ведення лісового та мисливського господарства та забезпечення утримання резиденції 

7423,8 

5823,8 

2172,5 

708,3 

1600,0 

3223,0 

3028,0 

1004,8 

221,0 

195,0 

10646,8 

0301330 

0150 

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

389,3 

389,3 

75,2 

  

  

  

  

  

  

  

389,3 

0301340 

0829 

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Національного палацу мистецтв "Україна" 

2000,0 

  

  

  

2000,0 

  

  

  

  

  

2000,0 

0301360 

0822 

Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 

2397,7 

2397,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

2397,7 

0301370 

0133 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

1353,5 

1353,5 

783,8 

19,8 

 

 

 

 

 

 

1353,5 

0301380 

0133 

Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 

77926,9 

70426,9 

  

  

7500,0 

  

  

  

  

  

77926,9 

0301400 

0411 

Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

0301410 

0490 

Фінансова підтримка Національного комплексу "Експоцентр України" 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

0301420 

0763 

Заходи з обміну та вивченні досвіду у провідних клініках світу 

3585,0 

3585,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3585,0 

0301820 

0734 

Реконструкція корпусу N 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" 

3000,0 

  

  

  

3000,0 

  

  

  

  

  

3000,0 

0301830 

0734 

Реконструкція будівель, споруд та обладнання ДП "Санаторій "Гурзуфський" та парку-пам'ятника загальнодержавного значення 

15535,0 

  

  

  

15535,0 

  

  

  

  

  

15535,0 

0301840 

0950 

Завершення реконструкції навчального корпусу Національної академії державного управління при Президентові України  

3700,0 

  

  

  

3700,0 

  

  

  

  

  

3700,0 

0301880 

0731 

Капітальний ремонт та придбання обладнання для корпусу N 2 клінічної лікарні "Феофанія" 

30000,0 

  

  

  

30000,0 

  

  

  

  

  

30000,0 

0303000 

 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

3602,5 

2952,5 

1276,4 

435,0 

650,0 

 

 

 

 

 

3602,5 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

3602,5 

2952,5 

1276,4 

435,0 

650,0 

 

 

 

 

 

3602,5 

0304000 

 

Національна служба посередництва і примирення України 

7079,6 

7008,6 

4488,8 

195,1 

71,0 

  

  

  

  

  

7079,6 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

7008,6 

7008,6 

4488,8 

195,1 

 

 

 

 

 

 

7008,6 

0304020 

0481 

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 

71,0 

  

  

  

71,0 

  

  

  

  

  

71,0 

0410000 

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

302421,5 

226790,6 

112170,8 

3575,2 

75630,9 

4683,9 

4652,2 

1931,1 

117,2 

31,7 

307105,4 

0411000 

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

302421,5 

226790,6 

112170,8 

3575,2 

75630,9 

4683,9 

4652,2 

1931,1 

117,2 

31,7 

307105,4 

0411010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 

165582,8 

150585,0 

92167,7 

3,6 

14997,8 

 

 

 

 

 

165582,8 

0411020 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 

5888,8 

5888,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

5888,8 

0411030 

0111 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 

102649,5 

47644,1 

18306,3 

3449,4 

55005,4 

4183,9 

4152,2 

1697,1 

117,2 

31,7 

106833,4 

0411040 

0111 

Створення спеціальної інформаційно-
телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади 

2482,7 

  

  

  

2482,7 

  

  

  

  

  

2482,7 

0411050 

0113 

Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України 

15838,0 

15838,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

15838,0 

0411060 

0950 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 

151,7 

151,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

151,7 

0411070 

0832 

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр" 

3459,7 

3459,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

3459,7 

0411080 

0422 

Ведення лісового і мисливського господарства 

6368,3 

3223,3 

1696,8 

122,2 

3145,0 

500,0 

500,0 

234,0 

  

  

6868,3 

0500000 

  

Державна судова адміністрація України 

1586469,0 

1494152,0 

843593,4 

35971,7 

92317,0 

13462,0 

3411,0 

  

  

10051,0 

1599931,0 

0501000 

  

Апарат Державної судової адміністрації України 

1586469,0 

1494152,0 

843593,4 

35971,7 

92317,0 

13462,0 

3411,0 

  

  

10051,0 

1599931,0 

0501010 

0330 

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 

29830,6 

28251,1 

16671,6 

1199,1 

1579,5 

  

  

  

  

  

29830,6 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

133229,4 

131739,7 

76830,8 

3489,7 

1489,7 

  

  

  

  

  

133229,4 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 

322460,8 

318922,7 

175265,2 

4975,6 

3538,1 

63,1 

55,1 

  

  

8,0 

322523,9 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судам 

857486,7 

835059,3 

479314,6 

19719,5 

22427,4 

3373,9 

3343,9 

  

  

30,0 

860860,6 

0501050 

0330 

Здійснення правосуддя військовими судами 

27866,9 

27866,9 

15638,3 

296,7 

 

 

 

 

 

 

27866,9 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

77882,7 

77137,9 

44995,5 

1958,0 

744,8 

  

  

  

  

  

77882,7 

0501110 

0950 

Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 

18473,1 

3735,6 

1711,1 

287,2 

14737,5 

  

  

  

  

  

18473,1

0501150 

0330 

Виконання рішень судів на користь суддів 

9500,0 

9500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9500,0 

0501160 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами 

20687,5 

18387,5 

8669,3 

1078,0 

2300,0 

10,0 

5,0 

  

  

5,0 

20697,5 

0501170 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами 

48051,3 

43551,3 

24497,0 

2967,9 

4500,0 

15,0 

7,0 

  

  

8,0 

48066,3 

0501180 

0330 

Придбання (будівництво) житла для суддів Апеляційного суду України, апеляційних і місцевих судів 

9000,0 

  

  

  

9000,0 

  

  

  

  

  

9000,0 

0501820 

0330 

Забезпечення судів належними приміщеннями 

32000,0 

  

  

  

32000,0 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

42000,0 

0600000 

 

Верховний Суд України 

106931,6 

93916,6 

47527,3 

484,0 

13015,0 

370,0 

370,0 

 

 

 

107301,6 

0601000 

 

Апарат Верховного Суду України 

106931,6 

93916,6 

47527,3 

484,0 

13015,0 

370,0 

370,0 

 

 

 

107301,6 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України 

106818,3 

93803,3 

47527,3 

484,0 

13015,0 

370,0 

370,0 

 

 

 

107188,3 

0601020 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 

113,3 

113,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

113,3 

0700000 

 

Вищий господарський суд України 

74895,4 

63615,4 

34783,6 

1504,2 

11280,0 

 

 

 

 

 

74895,4 

0701000 

 

Вищий господарський суд України 

74895,4 

63615,4 

34783,6 

1504,2 

11280,0 

 

 

 

 

 

74895,4 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

74895,4 

63615,4 

34783,6 

1504,2 

11280,0 

 

 

 

 

 

74895,4 

0750000 

 

Вищий адміністративний суд України 

59083,1 

39133,1 

23279,4 

921,0 

19950,0 

10,0 

10,0 

 

 

 

59093,1 

0751000 

 

Апарат Вищого адміністративного суду України 

59083,1 

39133,1 

23279,4 

921,0 

19950,0 

10,0 

10,0 

 

 

 

59093,1 

0751010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 

59083,1 

39133,1 

23279,4 

921,0 

19950,0 

10,0 

10,0 

 

 

 

59093,1 

0800000 

 

Конституційний Суд України 

44243,1 

41515,4 

23360,7 

608,0 

2727,7 

 

 

 

 

 

44243,1 

0801000 

 

Конституційний Суд України 

44243,1 

41515,4 

23360,7 

608,0 

2727,7 

 

 

 

 

 

44243,1 

0801010 

0330 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 

44243,1 

41515,4 

23360,7 

608,0 

2727,7 

 

 

 

 

 

44243,1 

0900000 

 

Генеральна прокуратура України 

798837,6 

748800,1 

498346,4 

17806,9 

50037,5 

617,1 

329,6 

15,8 

9,6 

287,5 

799454,7 

0901000 

 

Генеральна прокуратура України 

798837,6 

748800,1 

498346,4 

17806,9 

50037,5 

617,1 

329,6 

15,8 

9,6 

287,5 

799454,7 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

766594,9 

736594,9 

491195,3 

17451,9 

30000,0 

317,1 

197,6 

15,8 

9,6 

119,5 

766912,0 

0901020 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 

32242,7 

12205,2 

7151,1 

355,0 

20037,5 

300,0 

132,0 

  

  

168,0 

32542,7 

1000000 

  

Міністерство внутрішніх справ України 

5737037,2 

5565350,3 

3832528,7 

154195,2 

171686,9 

1353862,1 

1114511,4 

321867,8 

21230,3 

239350,7 

7090899,3 

1001000 

  

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

5128430,7 

4958670,2 

3454669,0 

130227,4 

169760,5 

1285092,1 

1054396,4 

296371,8 

19789,3 

230695,7 

6413522,8 

1001010 

0310 

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 

87307,3 

87307,3 

64273,6 

  

  

  

  

  

  

  

87307,3 

1001020 

0310 

Створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування 

55299,5 

23299,5 

  

  

32000,0 

  

  

  

  

  

55299,5 

1001040 

0310 

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією, створення та утримання пунктів розміщення незаконних мігрантів 

25695,1 

5695,1 

1058,3 

427,5 

20000,0 

  

  

  

  

  

25695,1 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 

4422663,4 

4316853,4 

3062602,1 

96846,5 

105810,0 

1071243,5 

861884,2 

209506,4 

12797,8 

209359,3 

5493906,9 

1001070 

0380 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 

19614,4 

18938,4 

13163,0 

36,0 

676,0 

8343,9 

6549,1 

3131,2 

36,0 

1794,8 

27958,3 

1001080 

0942 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації 

219946,4 

219946,4 

137779,8 

16090,8 

  

151269,5 

136150,5 

72224,1 

3727,4 

15119,0 

371215,9 

1001100 

0721 

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

200498,7 

190498,7 

115206,6 

14997,8 

10000,0 

48160,5 

44425,4 

10537,8 

3029,6 

3735,1 

248659,2 

1001130 

0910 

Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

25592,1 

25592,1 

13511,9 

1784,8 

  

4208,5 

3689,6 

314,4 

186,5 

518,9 

29800,6 

1001160 

0310 

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 

1444,5 

170,0 

  

  

1274,5 

  

  

  

  

  

1444,5 

1001170 

0370 

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією 

1662,1 

1662,1 

1166,1 

44,0 

  

  

  

  

  

  

1662,1 

1001180 

0310 

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 

61307,2 

61307,2 

45907,6 

  

  

1866,2 

1697,6 

657,9 

12,0 

168,6 

63173,4 

1001200 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

7400,0 

7400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

7400,0 

1003000 

 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

608606,5 

606680,1 

377859,7 

23967,8 

1926,4 

68770,0 

60115,0 

25496,0 

1441,0 

8655,0 

677376,5 

1003010 

0310 

Керівництво та управління внутрішніми військами 

17194,3 

17194,3 

12315,7 

  

  

  

  

  

  

  

17194,3 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

478454,3 

477143,9 

289960,6 

21135,9 

1310,4 

25850,0 

20650,0 

1403,0 

639,0 

5200,0 

504304,3 

1003030 

0380 

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 

66716,6 

66716,6 

46316,8 

1128,0 

  

31570,0 

29675,0 

22673,0 

186,0 

1895,0 

98286,6 

1003070 

0942 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

38716,1 

38100,1 

24855,9 

1179,9 

616,0 

2600,0 

2200,0 

660,0 

52,0 

400,0 

41316,1 

1003080 

0731 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 

7525,2 

7525,2 

4410,7 

524,0 

  

8750,0 

7590,0 

760,0 

564,0 

1160,0 

16275,2 

1100000 

  

Міністерство палива та енергетики України 

81981,6 

38319,6 

10601,9 

556,8 

43662,0 

3185464,5 

14340,5 

  

  

3171124,0 

3267446,1 

1101000 

  

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

81981,6 

38319,6 

10601,9 

556,8 

43662,0 

3185464,5 

14340,5 

  

  

3171124,0 

3267446,1 

1101010 

0434 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 

18564,4 

17764,4 

10601,9 

556,8 

800,0 

65,0 

65,0 

 

 

 

18629,4 

1101030 

0483 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері паливно-енергетичного комплексу 

12193,3 

  

  

  

12193,3 

  

  

  

  

  

12193,3 

1101080 

0434 

Заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та приведенню об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан 

  

  

  

  

  

165687,0 

  

  

  

165687,0 

165687,0 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості 

29055,2 

19055,2 

  

  

10000,0 

24315,5 

14275,5 

  

  

10040,0 

53370,7 

1101130 

0483 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері енергетики 

480,9 

  

  

  

480,9 

  

  

  

  

  

480,9 

1101140 

0434 

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 

21687,8 

1500,0 

  

  

20187,8 

  

  

  

  

  

21687,8 

1101390 

0433 

Здешевлення кредитів на будівництво енергоблоків, атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач, а також на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій 

 

 

 

 

 

352047,0 

 

 

 

352047,0 

352047,0 

1101420 

0432 

Компенсація НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням 

  

  

  

  

  

2640000,0 

  

  

  

2640000,0 

2640000,0 

1101630 

0433 

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора 

  

  

  

  

  

3350,0 

  

  

  

3350,0 

3350,0 

1200000 

  

Міністерство економіки України 

196437,0 

149092,5 

82061,3 

5580,2 

47344,5 

12173,5 

4201,3 

2454,5 

167,4 

7972,2 

208610,5 

1201000 

  

Апарат Міністерства економіки України 

147445,4 

122976,5 

65778,3 

4730,0 

24468,9 

12173,5 

4201,3 

2454,5 

167,4 

7972,2 

159618,9 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

113463,1 

100443,1 

62393,3 

4114,6 

13020,0 

  

  

  

  

  

113463,1 

1201020 

0411 

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 

2163,4 

2163,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

2163,4 

1201030 

0411 

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 

4380,1 

4380,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

4380,1 

1201040 

0411 

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 

2400,0 

2400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2400,0 

1201070 

0481 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 

10148,1 

408,0 

 

 

9740,1 

 

 

 

 

 

10148,1 

1201080 

0487 

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 

76,7 

76,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

76,7 

1201090 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 

9003,2 

7503,2 

3385,0 

615,4 

1500,0 

4273,8 

3941,3 

2454,5 

167,4 

332,5 

13277,0 

1201110 

0950 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 

4509,2 

4509,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

4509,2 

1201120 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Економіка України"  

277,8 

277,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

277,8 

1201150 

0113 

Забезпечення діяльності Організаційної групи ЄЕП 

702,0 

702,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

702,0 

1201600 

0460 

Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 

100,0 

20,0 

  

  

80,0 

2000,0 

5,0 

  

  

1995,0 

2100,0 

1201610 

0481 

Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування 

221,8 

93,0 

  

  

128,8 

2329,7 

  

  

  

2329,7 

2551,5 

1201630 

0133 

Заходи з підготовки Другої позики на підтримку стратегії розвитку в Україні 

  

  

  

  

  

3570,0 

255,0 

  

  

3315,0 

3570,0 

1202000 

 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

48848,2 

26116,0 

16283,0 

850,2 

22732,2 

 

 

 

 

 

48848,2 

1202010 

0411 

Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики 

25753,5 

25078,5 

16283,0 

850,2 

675,0 

 

 

 

 

 

25753,5 

1202030 

0481 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази 

7414,6 

  

  

  

7414,6 

  

  

  

  

  

7414,6 

1202050 

0487 

Збереження та функціонування національної еталонної бази 

75,0 

  

  

  

75,0 

  

  

  

  

  

75,0 

1202060 

0473 

Державний нагляд за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд 

4217,6 

  

  

  

4217,6 

  

  

  

  

  

4217,6 

1202070 

0411 

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими  

8350,0 

  

  

  

8350,0 

  

  

  

  

  

8350,0 

1202080 

0411 

Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та зловживання алкогольних напоїв 

1037,5 

1037,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

1037,5 

1202810 

0481 

Реконструкція споруд та лабораторних приміщень Національного наукового центру "Інститут метрології" 

2000,0 

  

  

  

2000,0 

  

  

  

  

  

2000,0 

1204000 

  

Державна інспекція з контролю за цінами 

143,4 

  

  

  

143,4 

  

  

  

  

  

143,4 

1204020 

0481 

Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами 

143,4 

  

  

  

143,4 

  

  

  

  

  

143,4 

1210000 

 

Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) 

40289,9 

15161,7 

6081,8 

1172,2 

25128,2 

 

 

 

 

 

40289,9 

1211000 

 

Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) 

40289,9 

15161,7 

6081,8 

1172,2 

25128,2 

  

  

  

  

  

40289,9 

1211050 

0220 

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 

23689,9 

15161,7 

6081,8 

1172,2 

8528,2 

  

  

  

  

  

23689,9 

1211070 

0180 

Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим на комплекс заходів по укріпленню о. Коса Тузла 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

  

  

  

  

  

10000,0 

1211080 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на берегоукріплювальні роботи на о. Зміїний 

6600,0 

  

  

  

6600,0 

  

  

  

  

  

6600,0 

1300000 

  

Міністерство вугільної промисловості України 

3428455,3 

233710,7 

7657,2 

339,3 

3194744,6 

2436319,7 

507,6 

  

  

2435812,1 

5864775,0 

1301000 

  

Апарат Міністерства вугільної промисловості України 

3428455,3 

233710,7 

7657,2 

339,3 

3194744,6 

2436319,7 

507,6 

  

  

2435812,1 

5864775,0 

1301010 

0431 

Загальне керівництво та управління у вугільній промисловості 

27391,3 

13534,7 

7657,2 

339,3 

13856,6 

507,6 

507,6 

 

 

 

27898,9 

1301030 

0483 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у вугледобувній промисловості 

26004,1 

 

 

 

26004,1 

 

 

 

 

 

26004,1 

1301070 

0431 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 

457020,5 

  

  

  

457020,5 

446656,5 

  

  

  

446656,5 

903677,0 

1301080 

0320 

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 

255176,0 

220176,0 

  

  

35000,0 

  

  

  

  

  

255176,0 

1301090 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик 

1942487,9 

  

  

  

1942487,9 

594312,1 

  

  

  

594312,1 

2536800,0 

1301100 

0431 

Державна підтримка підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне переоснащення та капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання 

445219,5 

  

  

  

445219,5 

1286843,5 

  

  

  

1286843,5 

1732063,0 

  

  

в тому числі торфодобувної промисловості 

22000,0 

  

  

  

22000,0 

  

  

  

  

  

22000,0 

1301110 

0431 

Здешевлення кредитів для будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

  

  

  

  

  

108000,0 

  

  

  

108000,0 

108000,0 

1301120 

0431 

Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля), у тому числі дегазація вугільних пластів, а також створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки 

175156,0 

  

  

  

175156,0 

  

  

  

  

  

175156,0 

  

  

в тому числі створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки 

70000,0 

  

  

  

70000,0 

  

  

  

  

  

70000,0 

1301130 

0431 

Заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств  

100000,0 

  

  

  

100000,0 

  

  

  

  

  

100000,0 

1400000 

  

Міністерство закордонних справ України 

677870,2 

658956,2 

46986,0 

22075,4 

18914,0 

14433,8 

14103,8 

2484,1 

423,1 

330,0 

692304,0 

1401000 

  

Апарат Міністерства закордонних справ України 

677870,2 

658956,2 

46986,0 

22075,4 

18914,0 

14433,8 

14103,8 

2484,1 

423,1 

330,0 

692304,0 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

49728,3 

47821,5 

29267,2 

1900,0 

1906,8 

  

  

  

  

  

49728,3 

1401020 

0113 

Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

75006,0 

75006,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

75006,0 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

516992,8 

503003,2 

16094,0 

19901,8 

13989,6 

14009,4 

13682,4 

2371,5 

411,6 

327,0 

531002,2 

1401050 

0113 

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 

8000,0 

8000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8000,0 

1401070 

0113 

Внески до установ і організацій СНД 

5181,8 

5181,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

5181,8 

1401080 

0113 

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

1401090 

0113 

Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та фінансового забезпечення членства України в ГУАМ 

679,4 

679,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

679,4 

1401100 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин 

4239,8 

4239,8 

1624,8 

273,6 

  

424,4 

421,4 

112,6 

11,5 

3,0 

4664,2 

1401120 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої - сьомої категорій державних службовців 

374,5 

374,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

374,5 

1401130 

0113 

Виготовлення службових документів, що засвідчують особу, для виїзду за кордон 

4567,6 

4550,0 

  

  

17,6 

  

  

  

  

  

4567,6 

1401140 

0113 

Забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Суді ООН 

5100,0 

5100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5100,0 

1401800 

0113 

Реконструкція комплексу будівель по вул. Велика Житомирська, 2 

3000,0 

  

  

  

3000,0 

  

  

  

  

  

3000,0 

1700000 

  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

524474,0 

420797,7 

161093,0 

16999,1 

103676,3 

116624,1 

106311,8 

43217,9 

2303,5 

10312,3 

641098,1 

1701000 

  

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

524474,0 

420797,7 

161093,0 

16999,1 

103676,3 

116624,1 

106311,8 

43217,9 

2303,5 

10312,3 

641098,1 

1701010 

0831 

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 

11570,6 

9971,6 

6021,0 

262,7 

1599,0 

100,0 

100,0 

 

12,5 

 

11670,6 

1701020 

0840 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності 

2502,2 

  

  

  

2502,2 

840,0 

  

  

  

840,0 

3342,2 

1701040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті 

2094,1 

1699,0 

1007,6 

41,8 

395,1 

348,1 

276,8 

136,9 

6,0 

71,3 

2442,2 

1701050 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 

229,6 

229,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

229,6 

1701070 

0834 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 

604,7 

464,7 

289,0 

24,0 

140,0 

25,0 

25,0 

11,0 

  

  

629,7 

1701080 

0831 

Виробництво та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб 

351537,5 

298097,5 

151329,8 

16661,6 

53440,0 

110811,0 

101410,0 

43070,0 

2285,0 

9401,0 

462348,5 

1701100 

0832 

Фінансова підтримка преси 

400,0 

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

1701110 

0833 

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" 

20000,0 

20000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

20000,0 

1701120 

0834 

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 

20200,0 

18200,0 

  

  

2000,0 

  

  

  

  

  

20200,0 

1701130 

0829 

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та премії в інформаційній галузі 

394,5 

394,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

394,5 

1701150 

0831 

Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб 

60661,1 

60661,1 

  

  

  

4500,0 

4500,0 

  

  

  

65161,1 

1701160 

0850 

Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі 

3456,3 

3456,3 

2445,6 

9,0 

  

  

  

  

  

  

3456,3 

1701170 

0850 

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках  

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

1701210 

0831 

Технічне переоснащення обласних державних телерадіокомпаній 

25000,0 

  

  

  

25000,0 

  

  

  

  

  

25000,0 

1701230 

0822 

Фінансова підтримка державних музичних колективів 

2323,4 

723,4 

  

  

1600,0 

  

  

  

  

  

2323,4 

1701240 

0834 

Виконання заходів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

1701800 

0831 

Будівництво апаратно-студійного комплексу Національної телекомпанії України 

17000,0 

  

  

  

17000,0 

  

  

  

  

  

17000,0 

1800000 

 

Міністерство культури і туризму України 

808533,0 

713845,2 

99480,6 

7276,1 

94687,8 

77956,2 

71046,5 

11363,8 

676,5 

6909,7 

886489,2 

1801000 

 

Апарат Міністерства культури і туризму України 

680777,2 

618671,6 

73351,7 

4641,2 

62105,6 

69749,5 

63070,1 

7958,8 

514,8 

6679,4 

750526,7 

1801010 

0829 

Загальне керівництво та управління у сфері культури і туризму 

19034,7 

16617,4 

9713,6 

200,9 

2417,3 

 

 

 

 

 

19034,7 

1801020 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і туризму 

5299,9 

  

  

  

5299,9 

950,0 

  

  

  

950,0 

6249,9 

1801030 

0921 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка 

4942,6 

4151,7 

2381,9 

195,6 

790,9 

  

  

  

  

 

4942,6 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

24820,6 

23320,6 

13714,1 

1220,9 

1500,0 

406,9 

406,9 

185,8 

16,8 

 

25227,5 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3639,8 

3339,8 

 

 

300,0 

270,0 

250,0 

 

 

20,0 

3909,8 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

183727,2 

178027,2 

  

  

5700,0 

51398,2 

46854,4 

 

 

4543,8 

235125,4 

1801070 

0950 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

3853,3 

3703,3 

2347,9 

79,2 

150,0 

11344,0 

10844,0 

6926,6 

235,0 

500,0 

15197,3 

1801080 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 

512,6 

494,8 

210,1 

  

17,8 

 

 

 

 

 

512,6 

1801090 

0990 

Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 

807,7 

807,7 

524,9 

23,6 

 

9,0 

9,0 

 

 

 

816,7 

1801110 

0821 

Фінансова підтримка національних театрів 

134791,9 

123291,9 

 

 

11500,0 

 

 

 

 

 

134791,9 

1801120 

0822 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

91247,6 

91247,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

91247,6 

1801130 

0829 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

1801140 

0829 

Премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 

2735,8 

2735,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

2735,8 

1801150 

0829 

Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 

12329,7 

1900,0 

  

  

10429,7 

  

  

  

  

  

12329,7 

1801160 

0829 

Фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

1500,0 

1500,0 

  

  

  

2500,0 

1801170 

0829 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 

39050,0 

39050,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

39050,0 

1801180 

0829 

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і туризму України 

6700,0 

  

  

  

6700,0 

  

  

  

  

  

6700,0 

1801190 

0825 

Бібліотечна справа 

38575,3 

32575,3 

18046,3 

1081,0 

6000,0 

840,4 

726,9 

129,9 

19,1 

113,5 

39415,7 

1801200 

0826 

Музейна справа та виставкова діяльність 

52626,3 

50326,3 

25144,3 

1665,8 

2300,0 

2589,1 

2051,0 

452,9 

233,9 

538,1 

55215,4 

1801220 

0960 

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського 

255,4 

255,4 

187,3 

 

 

188,4 

174,4 

125,0 

 

14,0 

443,8 

1801240 

0829 

Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 

1885,7 

1885,7 

1081,3 

174,2 

 

253,5 

253,5 

138,6 

10,0 

 

2139,2 

1801260 

0829 

Заходи з відтворення культури національних меншин 

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

1801270 

0829 

Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 

5200,0 

5200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5200,0 

1801290 

0829 

Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

1801300 

0832 

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного та літературно-художнього напрямку 

3930,0 

3930,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3930,0 

1801310 

0825 

Забезпечення розвитку та застосування української мови 

21000,0 

12000,0 

  

  

9000,0 

  

  

  

  

  

21000,0 

1801320 

0829 

Заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді 

8000,0 

8000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8000,0 

1802000 

 

Державна служба з питань національної культурної спадщини 

53458,6 

45273,6 

26128,9 

2634,9 

8185,0 

7456,7 

7326,4 

3405,0 

161,7 

130,3 

60915,3 

1802030 

0827 

Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках 

53158,6 

44973,6 

26128,9 

2634,9 

8185,0 

7456,7 

7326,4 

3405,0 

161,7 

130,3 

60615,3 

1802040 

0829 

Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток культурної спадщини 

300,0 

300,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

300,0 

1804000 

  

Державна служба туризму і курортів 

23297,2 

500,0 

  

  

22797,2 

  

  

  

  

  

23297,2 

1804020 

0472 

Фінансова підтримка створення умов безпеки туристів та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні 

3000,0 

500,0 

  

  

2500,0 

  

  

  

  

  

3000,0 

1804030 

0472 

Фінансова підтримка розвитку туризму 

20297,2 

  

  

  

20297,2 

  

  

  

  

  

20297,2 

1805000 

  

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

150,0 

1805020 

0829 

Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

150,0 

1806000 

  

Державна служба кінематографії 

50850,0 

49250,0 

  

  

1600,0 

750,0 

650,0 

  

  

100,0 

51600,0 

1806020 

0823 

Створення та розповсюдження національних фільмів 

49250,0 

49250,0 

  

  

  

750,0 

650,0 

  

  

100,0 

50000,0 

1806800 

0823 

Реконструкція та технічне переоснащення Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України 

1600,0 

  

  

  

1600,0 

  

  

  

  

  

1600,0 

1810000 

  

Міністерство культури і туризму України (загальнодержавні видатки) 

171312,0 

  

  

  

171312,0 

  

  

  

  

  

171312,0 

1811000 

  

Міністерство культури і туризму України (загальнодержавні видатки) 

171312,0 

  

  

  

171312,0 

  

  

  

  

  

171312,0 

1811050 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на завершення комплексної реконструкції, реставрації та введення в експлуатацію Одеського державного академічного театру опери та балету 

53000,0 

  

  

  

53000,0 

  

  

  

  

  

53000,0 

1811070 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення рекреаційних зон, меморіальних та музейних комплексів, а також розвиток історико-культурних пам'яток та заповідників 

118312,0 

  

  

  

118312,0 

  

  

  

  

  

118312,0 

1900000 

 

Державний комітет лісового господарства України 

398778,2 

265124,6 

168243,8 

1960,5 

133653,6 

18062,9 

13586,0 

1185,2 

178,6 

4476,9 

416841,1 

1901000 

 

Апарат Державного комітету лісового господарства України 

398778,2 

265124,6 

168243,8 

1960,5 

133653,6 

18062,9 

13586,0 

1185,2 

178,6 

4476,9 

416841,1 

1901010 

0422 

Керівництво та управління у сфері лісового господарства 

31964,2 

31964,2 

18263,6 

1000,0 

 

27,2 

27,2 

 

4,5 

 

31991,4 

1901020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 

434,0 

 

 

 

434,0 

 

 

 

 

 

434,0 

1901030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 

5490,8 

 

 

 

5490,8 

1760,0 

 

 

 

1760,0 

7250,8 

1901040 

0482 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 

214,2 

214,2 

75,6 

6,0 

 

 

 

 

 

 

214,2 

1901050 

0941 

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

18807,7 

18807,7 

 

 

 

6021,7 

5671,7 

 

 

350,0 

24829,4 

1901060 

0422