Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства

ВР Украины
Закон от 01.12.2006 № 424-V
редакция действует с 28.09.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 20 березня 2008 року N 150-VI
,
 від 11 червня 2009 року N 1506-VI
(який втратив чинність згідно із
 Законом України від 21 грудня 2010 року N 2808-VI)
,
 від 28 грудня 2014 року N 77-VIII
,
 від 2 березня 2015 року N 222-VIII
,
 від 5 вересня 2017 року N 2145-VIII

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 1 розділу I втратив чинність

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 16414:

у частині першій:

в абзаці першому слова "які не відповідають критеріям та методиці" замінити словами "не за критеріями та методикою" і доповнити абзац словами "непроходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель відповідно до вимог закону; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом";

в абзаці другому слова "від тридцяти до сімдесяти" замінити словами "від ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від сімдесяти до ста" замінити словами "від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот";

2) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці "органів Антимонопольного комітету України (стаття 1643, 1661 - 1664)" слово і цифри "стаття 1643" замінити словом і цифрами "статті 1643, 16414";

абзац "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (стаття 16414)" виключити.

3. Частину другу статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N N 35 - 37, ст. 446) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Провадження в адміністративних справах у сфері державних закупівель здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

4. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N N 18 - 22, ст. 144):

1) в абзаці другому частини першої статті 75 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг";

2) в абзаці другому частини другої статті 77 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг";

3) частину дев'яту статті 78 доповнити абзацом такого змісту:

"Для закупівель товарів, робіт чи послуг комунальне унітарне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

4) в абзаці другому частини п'ятої статті 79 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг", а слова "за рішенням органів управління такого товариства" виключити.

5. Статтю 4 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Господарський суд вирішує господарські спори у сфері державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

У зв'язку з цим частини п'яту - шосту вважати відповідно частинами шостою - сьомою.

6. Статтю 8 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N N 40 - 42, ст. 492) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"7. Суд вирішує справи у сфері державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

У зв'язку з цим частини сьому та восьму вважати відповідно частинами восьмою та дев'ятою.

7. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181):

1) частину першу статті 1 доповнити словами "та у сфері державних закупівель";

2) статтю 3 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель";

3) пункт 18 частини першої та пункт 19 частини другої статті 7 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

4) пункт 20 частини першої статті 16 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

5) пункт 20 частини першої статті 17 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

8. Пункт 8 розділу І втратив чинність

9. Частину третю статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2005 р., N N 17 - 19, ст. 267, N 31, ст. 420; 2006 р., N N 9 - 11, ст. 96) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"До коштів страхування на випадок безробіття застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим.

10. У частині четвертій статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403):

після слів "до складу Державного бюджету України" доповнити словом "та";

слова "і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди соціального страхування" виключити;

доповнити другим реченням такого змісту: "До коштів на здійснення страхування від нещасного випадку застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".

11. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2004 р., N 33 - 34, ст. 403):

1) у статті 8:

у другому реченні пункту 1 слова "у тому числі на конкурсній основі з урахуванням якості продукції та її придатності для тривалого зберігання, за прямими зв'язками з підприємствами чи через товарні біржі або інші господарські структури та за імпортом" замінити словами "у порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

у пункті 4:

в абзаці третьому слова "у тому числі на конкурсній основі" виключити;

абзац четвертий виключити;

в абзаці п'ятому слова "або доручає підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, укладення державних контрактів (договорів)" замінити словами "державні контракти (договори)";

пункт 5 виключити;

2) у статті 9:

у пункті 2 слова "на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

у пункті 3 слова "а також шляхом укладання угод купівлі-продажу на акредитованих біржах" виключити.

12. Статтю 10 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Суб'єкти природних монополій здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

13. Пункт 13 розділу I втратив чинність

14. Пункт 14 розділу І втратив чинність

15. У Законі України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111; 2003 р., N 26, ст. 200):

1) у частині шостій статті 1:

в абзаці четвертому слова "речового та медичного майна, продовольства, пально-мастильних матеріалів" виключити;

в абзаці одинадцятому слова "житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ" виключити;

2) у статті 2:

у частині першій слова "та виконавців" виключити;

у частині другій слова "і виконавців" виключити;

у частині сьомій слова "внесення змін до укладених державних контрактів" виключити;

3) у статті 3:

у частині першій слова "конкурсів (тендерів)" замінити словами "процедур закупівель", а слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

в абзаці першому частини другої слово "конкурсній" замінити словом "конкурентній";

4) в абзаці другому частини другої статті 6 слова "підлягають уточненню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до частини сьомої статті 2 цього Закону" замінити словами "можуть підлягати коригуванню у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

16. Пункт 16 розділу І втратив чинність

17. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117, ст. 118):

1) у статті 2:

частину другу викласти в такій редакції:

"Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудита, перевірки державних закупівель та інспектування";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях державних закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті".

У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою;

після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Порядок проведення перевірок державних закупівель визначається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового аудита та інспектування".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;

2) пункт 8 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

"8) проводить перевірки державних закупівель та здійснює інші функції відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування, крім:

абзаців тридцять другого - тридцять п'ятого підпункту 17 пункту 1 розділу I щодо доповнення частини десятої статті 173 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" абзацами четвертим - сьомим, які набирають чинності з 1 вересня 2007 року;

пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до порядку, встановленого до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити скасування актів, які суперечать цьому Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити фінансування Антимонопольного комітету України для виконання ним функцій, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

4. Міжвідомчій комісії з питань державних закупівель у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити порядок включення підприємств, установ, організацій до переліку підприємств, установ, організацій, на базі яких проводиться навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, і порядок проведення атестації викладачів, які проводять навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, затвердити програми навчання і підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель.

5. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
1 грудня 2006 року
N 424-V
 

 

Опрос