Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Гарантийного соглашения (Второй проект развития экспорта) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития

ВР Украины
Закон от 01.12.2006 № 423-V
действует с 02.01.2007

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Другий проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Верховна Рада України постановляє:

Гарантійну угоду (Другий проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписану 26 вересня 2006 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
1 грудня 2006 року
N 423-V
 

 

 

ГАРАНТІЙНА УГОДА
(Другий проект розвитку експорту)
між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Датовано 26 вересня 2006 року

Офіційний переклад.

ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA

УГОДА, датована 26 вересня 2006 року, між УКРАЇНОЮ (Гарант) і МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (Банк).

ОСКІЛЬКИ A) Гарант і Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (Позичальник), будучи впевнені в здійсненності й пріоритетності Проекту, описаного в Додатковій статті 2 до Угоди про позику, звернулися до Банку по допомогу у фінансуванні Проекту;

B) згідно з Угодою про позику від тієї самої дати, що й цей документ, між Банком та Позичальником Банк погодився надати Позичальнику позику в сумі, що дорівнює ста п'ятдесяти чотирьом мільйонам п'ятистам тисячам доларів США (154500000) на умовах, визначених Угодою про позику, але виключно за умови, що Гарант погоджується гарантувати зобов'язання Позичальника стосовно цієї позики, як передбачено в цій Угоді; та

ОСКІЛЬКИ Гарант, беручи до уваги укладення Банком Угоди про позику з Позичальником, погодився таким чином гарантувати такі зобов'язання Позичальника;

З урахуванням викладеного вище сторони цього документа домовилися про таке:

СТАТТЯ I
Загальні умови. Визначення

Розділ 1.01. "Загальні умови, які використовуються для Позикових та Гарантійних Угод для одновалютних кредитів" Банку від 30 травня 1995 р. (з унесеними змінами станом на 1 травня 2004 р. включно) зі змінами, викладеними нижче (Загальні умови), становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

a) Розділ 5.08 Загальних умов після внесення до нього змін має таку редакцію:

"Розділ 5.08. Сплата податків

За винятком того, що передбачено іншим чином в Угоді про позику, кошти Позики можуть бути зняті для виплати податків, установлених Позичальником чи Гарантом або чинних на території Позичальника чи Гаранта стосовно товарів або послуг, які фінансуються в рамках Позики, або стосовно їхнього імпорту, виготовлення, закупівлі або постачання. Фінансування таких податків регулюється політикою Банку стосовно необхідності ощадливого та ефективного використання коштів його позик. Із цією метою, якщо Банк будь-коли визначає, що сума будь-яких податків, які встановлено для або стосовно будь-якого товару, що підлягає фінансуванню за рахунок коштів Позики, є надмірною або іншим чином не обґрунтованою, Банк може, повідомивши Позичальнику, скорегувати частку для зняття, визначену або зазначену стосовно такого товару в Угоді про позику, як вимагається згідно з такою політикою Банку".

b) Розділ 6.03c Загальних умов змінено шляхом заміни слів "корупційний або шахрайський" словами "корупційний, шахрайський, змовницький або примусовий".

Розділ 1.02. Якщо контекст не вимагає іншого, то кілька термінів, визначених у Загальних умовах і в Розділі 1.02 Угоди про позику, мають відповідні значення, які встановлено в зазначених документах.

Розділ 1.03. Усі товари, роботи й послуги (інші, ніж консультаційні послуги), закупівля яких здійснюється в рамках Угоди про позику, закуповуються відповідно до положень Розділу 1 "Настанов із закупівель згідно з Позиками МБРР та Кредитами МАР", датованих травнем 2004 року (Настанови із закупівель) та положень Угоди про позику, а всі консультаційні послуги, закупівля яких здійснюється в рамках Угоди про позику, закуповуються відповідно до Розділів I та IV "Настанов: Відбір та найом консультантів Позичальниками Світового банку" (Настанови з консультаційних послуг") та положень Угоди про позику.

СТАТТЯ II
Гарантія

Розділ 2.01. Без граничних строків чи обмежень стосовно будь-яких його інших зобов'язань згідно з Гарантійною угодою Гарант цим беззастережно гарантує як головна відповідальна особа, а не лише як поручитель належну й пунктуальну сплату основного боргу, процентів й інших зборів стосовно Позики й винагороди, у разі її існування, за завчасне повернення Позики, усе це, як установлено в Угоді про позику.

СТАТТЯ III
Представник Гаранта. Адреси

Розділ 3.01. Міністр фінансів Гаранта призначається представником Гаранта для цілей, визначених у Розділі 11.03 Загальних умов.

Розділ 3.02. Наведені нижче адреси зазначено для цілей, визначених у Розділі 11.01 Загальних умов:

Для Гаранта:

Міністр фінансів
вул. Грушевського, 12/2
Київ, 01008
Україна

Телекс:

Факс:

131450

(380 44) 201 56 85
(380 44) 201 56 84

Для Банку:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America

Телеграфна адреса:

Телекс:

Факс:

INTBAFRAD
Washington, D. C.

248423 (MCI)
або
64145 (MCI)

(202) 477 63 91

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цього документа, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, здійснили підписання цієї Угоди від своїх відповідних імен у Києві, Україна, у день та рік, які вперше написано вище.

УКРАЇНА

     Підписано (підпис),

Уповноваженим представником

 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

     Підписано (підпис),

Уповноваженим представником

 

Офіційний переклад 

Додатковий лист N 1

26 вересня 2006 р. 

УКРАЇНА

Міжнародний банк реконструкції та розвитку
1818 H Street N. W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Про: 

Позику N 4836-UA
(Другий проект розвитку експорту)
Розділ 9.02 Загальних умов
Фінансові та економічні дані 

Шановні пані та панове!

У зв'язку з Гарантійною угодою від цієї самої дати між Україною (Країна-член) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк) стосовно згаданої вище Позики, пишу від імені Країни-члена, щоб викласти таке:

1. Ми розуміємо та погоджуємося, що для цілей Розділу 9.02 Загальних умов, Країна-член повинна інформувати Банк про нові "позикові зобов'язання" (згідно з Посібником Банку стосовно системи звітування боржника від січня 2000 року) не пізніше, ніж у тридцятиденний (30-денний) строк після завершення кварталу, упродовж якого ця заборгованість утворилася, та інформувати про "трансакції в рамках позик" (які так визначено) не пізніше, ніж 31 березня року, наступного за звітним.

2. Ми повідомляємо, що ніякої іпотеки, застави, заборони, привілеїв, пріоритетів або іншого виду закладу, за винятком згідно з пунктом "c" Розділу 9.03 Загальних умов, не існує стосовно будь-яких державних активів, як цей термін визначено в зазначеному розділі, як забезпечення будь-якого зовнішнього боргу. Ніякого дефолту не існує стосовно зовнішнього державного боргу.

Ми виходимо з того, що Банк, надаючи позику, може покладатися на формулювання, які викладено в цьому листі або на які є посилання в ньому.

З повагою

УКРАЇНА

Підписано (підпис),

Уповноваженим представником 

 

Переклад з англійської 

Додатковий лист N 2 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Міжнародний банк реконструкції та розвитку
1818 H Street NW
Washington, D.C. 20433
United States of America 

26 вересня 2006 р. 

Стосовно: 

Позики N 4836-UA
(Другий проект розвитку експорту)
Показники моніторингу і оцінки 

Шановні пані та панове,

Ми посилаємося на Показники моніторингу та оцінки, що застосовуватимуться Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (Позичальник) відповідно до положень абзацу (k) Розділу 1.02 Угоди про позику від цієї ж дати між Позичальником та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк) для оцінки прогресу у впровадженні Проекту та рівня, до якого визначені цілі досягнуті. Ми цим підтверджуємо, що зазначені Показники складаються з параметрів, наведених у Додатку до цього Листа.

З повагою,

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Підписано

____________________________
Повноважний представник

 

ДРУГИЙ ПРОЕКТ
розвитку експорту

Показники моніторингу та оцінки

Цілі 

Основні показники моніторингу 

Моніторинг та оцінка 

Важливі умови 

Результати 

Показник використання кредитної лінії 

Надання ефективного своєчасного середньо- і довгострокового фінансування експортерам на сталих засадах 

Сума кредитної лінії, яка фактично вибрана, поділена на плановану вибірку позики, накопичувальним порядком 

Звіти про хід реалізації проекту, що готується ГУП ВАТ "Укрексімбанк"

Наглядові місії 

(Результати у порівнянні з ціллю)
Добрий показник адекватності капіталу ВАТ "Укрексімбанк", та ефективне управління проектом з боку ВАТ "Укрексімбанк" 

Комгоненти/субкомпоненти проекту 

Кредитна лінія 

Вхідні данні: (бюджет для кожного компоненту) 150 млн. дол. США
Укрексімбанк задіє ГУП для реалізації ПРЕ-2, використовуючи частину маржі від субкредитування в рамках кредитних ліній юридичним особам для фінансування операційних витрат ГУП 

 
 
Звіти про хід реалізації проекту, що готується ГУП ВАТ "Укрексімбанк"

Наглядові місії 

 
 
(Компоненти у порівнянні з Результатами) Своєчасне надання 

Закупівля ІТ-обладнання, пов'язана з інституційним розвитком ВАТ "Укрексімбанк" 

3 млн. дол. США
Результати витрат на закупівлю відповідного ІТ-обладнання та його повної інтеграції, що в результаті покращить технічні можливості здійснення операцій ВАТ "Укрексімбанк". 

Звіти про хід реалізації проекту, підготовлені ГУП ВАТ "Укрексімбанк"

Наглядові місії 

Своєчасне надання 

Галузеві цілі згідно зі Стратегією допомоги країні 

Сприяти приватному сектору у задоволенні потреб у фінансуванні, посиленні конкурентоспроможності приватного сектора 

  

  

(Ціль у порівняння з місією Світового банку) 

Зростання агрегованого експорту 

Торговельна статистика 

Постійне покращання макроекономічної та політичної стабільності. 

Цілі розробки проекту 

Надання середньо- і довгострокового фінансування оборотного капіталу та інвестицій приватним підприємствам-експортерам 

Мультиплікатор експорту:
Зважений середній сукупний річний експорт (виміряний протягом 3 років для усіх субпозичальників) поділений на загальну суму вибраної кредитної лінії 

Звіт про хід реалізації проекту, що готується ГУП ВАТ "Укрексімбанк"

Наглядові місії 

(Завдання у порівняння з ціллю проекту)

Подальша підтримка поточного режиму плаваючого обмінного курсу 

Забезпечення достатньо широкого масштабу використання послуг фінансових посередників, яке вимірюється часткою ринку ФУУ, і можливістю формування диверсифікованого кола позичальників 

Діапазон участі Фінансових установ-учасників:
Кількість БУ, що беруть учать у ПРЕ-2, їхні індивідуальні та сукупні частки ринку 

  

  

Покращити практику управління кредитами фінансового посередництва на основі критерію кредитоспроможності субпозичальника 

Показники реалізації субкредитів:
Зменшення суми непрацюючих субкредитів і лізингового фінансування; невиконання боргових зобов'язань по процентах і/або основній сумі, поділені на загальну суму вибраних субкредитів і лізингового фінансування 

  

Відсутність значного державного боргу / кризи фінансового сектору 

 

Переклад з англійської 

Додатковий лист N 3 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

26 вересня 2006 р.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку
1818 H Street NW
Washington, D.C. 20433
United States of America

Стосовно: 

Позики N 4836-UA
(Другий проект розвитку експорту) 

Заяви

Шановні пані та панове,

У зв'язку з Угодою про позику від цієї самої дати між Міжнародним банком реконструкції і розвитку (Банк) та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (Позичальник) щодо зазначеної вище Позики, цим Позичальник зобов'язується перед Банком та гарантує Банку що:

1. Фінансові звіти від 31 грудня 2005 р., копії яких були надані Банку, вірно відображають фінансовий та операційний стан Позичальника на таку дату, і що на таку дату не сталося ніякого істотного погіршення фінансового та операційного станку Позичальника.

2. Позичальник не бере участі у судовому процесі у якості позивача або підзахисного, результат якого може істотно та негативно вплинути на його фінансовий стан.

3. Позичальник не має ніяких невиконаних угод або фінансових зобов'язань, умовних або інших (включаючи податки), які могли б істотно та негативно вплинути на його фінансовий стан.

4. Ніякий борг Позичальника не забезпечений будь-якою іпотекою, заставою, заставним правом, правом пріоритету або іншим забезпеченням, і не існує ніякого контракту або угоди щодо утворення будь-якої такої іпотеки, застави, заставного права, права пріоритету або іншого забезпечення.

5. Не існує ніяких невиконаних зобов'язань щодо платежів основної суми, процентів, або інших стягнень щодо будь-яких боргів Позичальника.

6. Позичальник не порушує, а оформлення та вручення Угоди про позику, а також виконання усіх її положень не призводить, та не призведе до будь-якого порушення будь-якого положення будь-якої існуючої угоди, франшизи, концесії, ліцензії, дозволу, або будь-якого законодавчого акту, закону, декрету-закону, адміністративного рішення, нормативного положення, або будь-якої іншої правової норми аналогічного характеру, які діють у цей час та поширюються на Позичальника.

7. Позичальник є належним чином зареєстрованим підприємством у формі акціонерної компанії, існуючим у рамках законодавства України, і має усі права для ведення своєї теперішньої комерційної діяльності, реалізації Проекту, та надав Банку вірні копії своїх установчих документів, які є дійсними на цей час та регулюють роботу Позичальника.

Ми разом виходимо з того, що при наданні Позики та укладанні Угоди про позику з Позичальником, Банк може покладатись на заяви, зроблені у цьому документі.

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Підписано
____________________________
Повноважний представник

ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA

УГОДА
про позику
(Другий Проект розвитку експорту)
між
МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
та
ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"Державний експортно-імпортний банк України"

від 26 вересня 2006 р.

ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA

УГОДА
про позику

УГОДА, датована 26.09.2006 р., між МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (Банк) та ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (Укрексім) (Позичальник).

ОСКІЛЬКИ (A) Україна (Гарант) та Позичальник, будучи впевнені в обґрунтованості і пріоритетності Проекту, зазначеного у Додатковій статті 2 до цієї Угоди, звернулися до Банку по допомогу у фінансуванні Проекту;

(B) згідно з угодою (Гарантійна Угода) від тієї ж дати, що і цей документ, між Гарантом та Банком Гарант погодився гарантувати зобов'язання Позичальника стосовно Позики та прийняти на себе такі інші зобов'язання, які визначені Гарантійною Угодою; та

ОСКІЛЬКИ Банк погодився, на підставі, серед іншого вищезазначеного, надати Позичальникові Позику згідно з умовами, визначеними цією Угодою;

ТОМУ сторони цього документу цим домовились щодо такого:

Стаття I
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ; ДЕФІНІЦІЇ

Розділ 1.01. "Загальні умови, які використовуються для Позикових та Гарантійних угод для одновалютних позик" Банку від 30 травня 1995 р. (з поправками, внесеними до 1 травня 2004 р.) зі змінами, встановленими нижче у цій Угоді (Загальні Умови), становлять невід'ємну частину цієї Угоди:

(a) у Розділ 5.08 Загальних Умов внесено такі зміни та доповнення:

"Розділ 5.08. Сплата податків

За винятком того, що зазначено іншим чином в Угоді про позику, кошти Позики можуть бути зняті для виплати податків, що встановлені Позичальником або Гарантом, або чинних на території Позичальника або Гаранта, з товарів або послуг, які фінансуються в рамках Позики, або на їх імпорт, виготовлення, закупівлю або постачання. Фінансування таких податків регулюється політикою Банку щодо необхідності ощадливого та ефективного використання коштів його позик. З цією метою, якщо Банк у будь-який час визначає, що сума будь-яких податків, що стягуються за будь-який товар, що підлягає фінансуванню за рахунок коштів Позики, або у зв'язку з ним, є надмірною або іншим чином недоцільною, Банк може, повідомивши Позичальника, скорегувати частку для зняття, визначену або зазначену стосовно такого товару в Угоді про позику, як це вимагається згідно з такою політикою Банку".

(b) 

Розділ 6.03 (c) Загальних Умов змінено та доповнено шляхом заміни слів "корупційний або шахрайський" на слова "корупційний, шахрайський, змовницький або примусовий". 

Розділ 1.02. За винятком випадків, коли інше випливає з контексту, кілька термінів, які визначені в Загальних Умовах та в Преамбулі до цієї Угоди, мають відповідні значення, які визначені цим документом, і наступні додаткові терміни мають такі значення:

(a) 

"Підприємство-бенефіціар" означає підприємство, яке задовольняє відповідні критерії, як зазначено у параграфі 4 Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди, якому Позичальник пропонує надати або надав Субкредит і/або Лізингове фінансування (як визначено нижче у цій Угоді); 

(b) 

"Оцінка екологічного впливу" або "ОЕВ" означає оцінку, яка має бути проведена для Субпроектів (визначених нижче), що вимагають такої оцінки відповідно до вимог Операційного регламенту; 

(c) 

"Екологічний аналіз" означає екологічний аналіз в Операційному регламенті, в якому викладено екологічні заходи, заходи з мінімізації впливу на навколишнє середовище, моніторингу та інституціональні заходи, які мають бути вжиті в рамках Проекту для забезпечення того, щоб усі екологічні питання були адекватно взяті до уваги в процесі реалізації Проекту. 

(d) 

"Лізингове фінансування розвитку експорту" або "Лізингове фінансування" означає фінансування, що здійснюється або має бути здійснене БУ (як визначено нижче у цій Угоді) з коштів Позики, що виділяються в певний час для Категорії (1) таблиці, викладеної у параграфі 1 Додаткової статті 1 до цієї Угоди, з метою фінансування усіх або частини витрат, що несе Підприємство-бенефіціар за товари, роботи та послуги в рамках Субпроекту розвитку експорту (як визначено нижче у цій Угоді); 

(e) 

"Субкредит розвитку експорту" або "Субкредит" означає кредит, що надається або пропонується для надання Банком-учасником (як визначено нижче у цій Угоді) з коштів Позики, що виділяються у певний час для Категорії (1) таблиці, викладеної у параграфі 1 Додаткової статті 1 до цієї Угоди, з метою фінансування усіх або частини витрат, що несе Підприємство-бенефіціар за товари, роботи та послуги в рамках Субпроекту розвитку експорту (як визначено нижче у цій Угоді); 

(f) 

"Субпроект розвитку експорту" або "Субпроект" означає конкретний проект, обраний відповідно до параграфа 5 Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди, запропонований для здійснення Підприємством-бенефіціаром, у цілому або частково за рахунок використання надходжень Субкредиту або Лізингового фінансування; 

(g) 

"Звіт про фінансовий моніторинг" або "ЗФМ" означає кожен звіт, підготовлений у відповідності до Розділу 4.02 цієї Угоди; 

(h) 

"Спрощене лізингове фінансування у рамках ліміту" означає Лізингове фінансування, запропоноване для здійснення у сумі, меншій, ніж граничний рівень, визначений для попереднього розгляду Банком в рамках параграфа 2(b) Доповнення до Додатку до Додаткової статті 5 до цієї Угоди для Субпроекту розвитку експорту, який відповідає вимогам, щоб бути схваленим Позичальником за відсутності такого попереднього розгляду згідно з положеннями цього параграфа; 

(i) 

"Спрощений субкредит у рамках ліміту" означає Субкредит, запропонований для надання у сумі, меншій, ніж граничний рівень, визначений для попереднього розгляду Банком в рамках параграфа 2(b) Доповнення до Додатку до Додаткової статті 5 до цієї Угоди для Субпроекту розвитку експорту, який відповідає вимогам, щоб бути схваленим Позичальником за відсутності такого попереднього розгляду згідно з положеннями цього параграфу; 

(j) 

"Міжнародні стандарти фінансової звітності" або "МСФЗ" означають стандарти бухгалтерського обліку, опубліковані або підтверджені Комітетом з міжнародних бухгалтерських стандартів; 

(k) 

"Показники моніторингу та оцінки" означають узгоджені показники ефективності діяльності, викладені у листі від тієї ж дати, що і ця Угода, які мають використовуватися Позичальником у рамках Проекту для оцінки ходу реалізації проекту і ступеню досягнення цілей Проекту; 

(l) 

"Національний банк України" або "НБУ" означає центральний банк Гаранта; 

(m) 

"Операційний регламент" означає регламент, що має бути розроблений та узгоджений Позичальником, і в якому детально викладено інституційні, реалізаційні, адміністративні та моніторингові домовленості в рамках Проекту, включаючи операційні та адміністративні процедури для БУ (як визначено нижче у цій Угоді) стосовно підготовки, узгодження, обробки, фінансування, реалізації та нагляду за Субкредитами та Лізинговим фінансуванням; 

(n) 

"ГУП" означає підрозділ з реалізації проекту Позичальника, створений 15 жовтня 1996 р. згідно з Наказом N 255 Позичальника, або будь-який правонаступник такого підрозділу; 

(o) 

"Банк-учасник" або "БУ" означає приватний комерційний банк, зареєстрований та ліцензований відповідно до національного законодавства Гаранта та відібраний Позичальником згідно з критеріями, викладеними у параграфі A. 1 (a) Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди; 

(p) 

"План закупівель" означає план закупівель Позичальника, датований 26 червня 2006 р., що охоплює початковий період у вісімнадцять (18) місяців (або довший) реалізації Проекту, який в певний час оновлюється відповідно до положень Розділу 3.02 (b) цієї Угоди для охоплення наступного періоду з вісімнадцяти (18) місяців або довшого періоду реалізації Проекту; 

(q) 

"Спеціальний рахунок" означає рахунок, на який є посилання в положеннях Розділу 2.02 (b) цієї Угоди; 

(r) 

"Установчі документи" означають Указ Президента України від 3 січня 1992 р. N 29/92 "Про створення Державного експортно-імпортного банку України"; Розпорядження Президента України від 27 квітня 2000 р. N 189 "Про перетворення Державного експортно-імпортного банку України у відкрите акціонерне товариство"; Статут Позичальника, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2000 р. N 1250; та такі інші закони, декрети, ліцензії, статути або постанови, якими регулюється діяльність Позичальника і які можуть в певний час затверджуватись або приписуватись у законодавчому порядку; 

(s) 

"Субсидіарний кредит" означає будь-який кредит, наданий згідно з Субсидіарною кредитною угодою (як визначено нижче у цій Угоді); і 

(t) 

"Субсидіарна кредитна угода" означає угоду, укладену або яка має бути укладена між Позичальником і БУ згідно з параграфом 3(b) Додаткової статті 5 до цієї Угоди, в яку можуть бути внесені поправки в певний час, і цей термін включає в себе усі додаткові статті, які доповнюють Субсидіарну кредитну угоду. 

Стаття II
ПОЗИКА

Розділ 2.01. Банк погоджується надати Позичальникові, згідно з умовами, визначеними або зазначеними в цій Угоді, позику у сумі, що дорівнює ста п'ятидесяти чотирьом мільйонам п'ятистам тисячам доларів США (154500000 дол. США).

Розділ 2.02. (a) Сума Позики може бути знята з Рахунку Позики згідно з положеннями Додаткової статті 1 до цієї Угоди для оплати:

(i) 

понесених витрат (або, за згодою Банку, які мають бути понесені) щодо обґрунтованої вартості товарів і послуг консультантів, необхідних для Частини B Проекту, і які мають фінансуватись з коштів Позики; 

(ii) 

сум, сплачених (або, за згодою Банку, які мають бути сплачені) з боку БУ в рахунок списання, здійсненого Підприємством-бенефіціаром в рамках Субкредиту або Лізингового фінансування для фінансування обґрунтованої вартості товарів, робіт та послуг, що необхідні для Субпроекту, стосовно якого є запит щодо списання з Рахунку Позики; і 

(iii) 

комісії, зазначеної у Розділі 2.04 цієї Угоди. 

(b) 

Позичальник може в цілях Проекту відкрити і вести у доларах США спеціальний депозитний рахунок у ВАТ "Укрексімбанк" або іншому комерційному банку, прийнятному для Банку, згідно з умовами, які задовольняють Банк, включно з відповідним захистом від взаємозаліків, конфіскації або накладення арешту. Внесення депозитів на Спеціальні Рахунки та виплати з них здійснюються відповідно до положень Додаткової статті 6 до цієї Угоди. 

Розділ 2.03. Кінцевою датою має бути 31 грудня 2011 р. або така пізніша дата, визначена Банком. Банк невідкладно повідомляє Позичальника про встановлення такої більш пізньої дати.

Розділ 2.04. Позичальник сплачує Банку разову комісію за надання Позики у сумі, що дорівнює одному проценту (1 %) суми Позики, на частину якої може бути надана знижка, як може бути визначено Банком в певний час. На Дату набуття чинності або негайно після неї Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку Позики і сплачує собі суму такої комісії.

Розділ 2.05. Позичальник сплачує Банку комісію за зобов'язання за ставкою три чверті від одного відсотка (3/4 від 1 %) річних на основну суму Позики, не знятої з рахунку в певний час.

Розділ 2.06. (a) Позичальник сплачує проценти на основну суму Позики, списану з рахунку та непогашену в певний час за ставкою для кожного Процентного періоду, яка дорівнює Базовій ставці LIBOR плюс Сумарний спред LIBOR.

(b) 

Для цілей цього Розділу: 

(i) 

"Процентний період" означає початковий період, що розпочинається з дати цієї Угоди, включаючи цю дату, до, але не включає першу Дату виплати процентів, яка віднесена до наступного періоду, і після початкового періоду - кожний період з Дати виплати процентів та включаючи цю дату, до наступної Дати виплати процентів, але виключаючи її. 

(ii) 

"Дата виплати процентів" означає будь-яку дату, визначену в Розділі 2.07 цієї Угоди. 

(iii) 

"Базова ставка LIBOR" означає для кожного Процентного періоду ставку пропозиції депозитів на лондонському міжбанківському ринку для шестимісячних депозитів в доларах для значення на перший день такого Процентного періоду (або, у випадку початкового Процентного періоду - за ставкою на Дату виплати процентів, яка діє на перший або найближчий попередній день цього Процентного періоду), як це обґрунтовано визначено Банком і виражено як відсоток річних. 

(iv) 

"Сумарний спред LIBOR" означає для кожного Процентного періоду: (A) три чверті одного відсотка (3/4 від 1 %); (B) мінус (або плюс) середньозважену маржу для такого Процентного періоду, нижчу (або вищу) за ставки пропозицій депозитів на лондонському міжбанківському ринку депозитів, або інші довідкові ставки для шестимісячних депозитів відносно непогашених позик Банку або їх частин, виділених Банком для фінансування одновалютних позик або їх частин, наданих ним, що включають Позику, як це обґрунтовано визначено Банком та виражено як відсоток річних. 

(c) 

Банк повідомляє Позичальника про Базову ставку LIBOR та Сумарний спред LIBOR для кожного Процентного періоду негайно після їх визначення. 

(d) 

У будь-який час, враховуючи зміни в ринковій практиці, які впливають на визначення процентних ставок, зазначених у Розділі 2.06, Банк визначає, що в інтересах його позичальників в цілому та в інтересах Банку є застосування іншого базису для визначення процентних ставок, застосовуваних до Позики, інших, ніж це визначено в згаданому Розділі, Банк може змінити базис для визначення процентних ставок, які застосовуються для Позики шляхом повідомлення Позичальника про новий базис - щонайменше за шість (6) місяців. Новий базис набуває чинності з дати закінчення періоду повідомлення, за винятком випадків, коли протягом зазначеного періоду Позичальник повідомляє Банк про свої заперечення щодо цього, у цьому випадку названа зміна не повинна застосовуватися до Позики. 

Розділ 2.07. Проценти та інші збори сплачуються кожні півроку за заборгованістю на 15 квітня та 15 жовтня кожного року.

Розділ 2.08. Позичальник погашає основну суму Позики згідно з графіком погашення, який наведено у Додатковій статті 3 до цієї Угоди.

Стаття III
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ; УПРАВЛІННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Розділ 3.01. (a) Позичальник заявляє про свої зобов'язання щодо цілей Проекту, як це встановлено у Додатковій статті 2 до цієї Угоди та, для досягнення цього, реалізує Проект з відповідною старанністю та ефективністю, здійснює свою діяльність і веде справи згідно з виваженими фінансовими стандартами та практикою, з кваліфікованим управлінням і достатньою кількістю персоналу та згідно з Установчими документами Позичальника.

(b) 

Без обмеження положень Розділу 3.01 цієї Угоди та за винятком випадків, коли інше узгоджено Банком і Позичальником, Позичальник реалізує Проект у відповідності з Програмою реалізації, зазначеною у Додатковій статті 5 до цієї Угоди. 

Розділ 3.02. (a) За винятком випадків, коли Банком узгоджено інше, закупівля товарів, робіт, послуг, надання Субкредитів та Лізингового фінансування, необхідних для здійснення Проекту, і які мають фінансуватися за рахунок коштів Позики, регулюються положеннями Додаткової статті 4 до цієї Угоди, і вказані положення можуть у подальшому бути уточнені у Плані закупівель.

(b) 

Позичальник поновлює План закупівель згідно з настановами, прийнятними для Банку, і надає таку поновлену версію Банку не пізніше, ніж через 12 місяців після дати попередньої версії Плану закупівель, для схвалення Банком. 

Розділ 3.03. За винятком випадків, коли Банком узгоджено інше, Позичальник утримує до завершення проекту ГУП і забезпечує, щоб ГУП функціонувала протягом усього періоду таким чином, з таким персоналом і бюджетними джерелами, які необхідні і відповідні для реалізації Проекту, а також прийнятні для Банку.

Стаття IV
ФІНАНСОВІ ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Розділ 4.01. (а) Позичальник забезпечує функціонування системи фінансового управління, включаючи облікові документи і звіти, і складає фінансову звітність відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що постійно застосовуються та прийнятні для Банку, достатні для відображення його операцій та фінансового стану та внесення до реєстру окремо операцій, джерел та витрат, пов'язаних з Проектом.

(b) 

Позичальник: 

(i) 

веде фінансові звіти (балансовий звіт, звіт про прибутки та витрати та пов'язані з ними звіти) для кожного фінансового року або іншого періоду, узгодженого з Банком, які пройшли аудиторську перевірку відповідно до стандартів аудиту, що постійно застосовуються, прийнятних для Банку, незалежними аудиторами, прийнятними для Банку; 

(ii) 

надає Банку, по можливості у стислі строки, але в будь-якому разі не пізніше, ніж через шість (6) місяців після закінчення кожного такого року (або іншого періоду, узгодженого з Банком): (A) засвідчені копії фінансових звітів, зазначених у параграфі (a) цього Розділу для такого року (або іншого періоду, узгодженого з Банком), для якого проведено відповідну аудиторську перевірку, і (B) за виключенням випадків, коли Банком узгоджено інше, висновки аудиторів без застережень щодо таких звітів від вказаних аудиторів, які є задовільними для Банка та (C) засвідчення аудиторів та керівництва Банку про безперервне виконання критеріїв, визначених у Розділі 4.03 цієї Угоди; та 

(iii) 

надає Банкові таку іншу інформацію, що стосується таких облікових документів та звітів і аудиторської перевірки такої фінансової звітності і стосовно зазначених аудиторів, які Банк може в певний час обґрунтовано запитати. 

(c) 

Для всіх витрат, щодо яких списання з Рахунку Позики були проведені на підставі звітів про витрати, Позичальник: 

(i) 

зберігає принаймні протягом одного року після того, як Банк отримав аудиторський звіт за фінансовий рік або такий, що охоплює фінансовий рік, в якому було здійснено останнє списання з Рахунку Позики, усі облікові документи (контракти, замовлення, рахунки-фактури, векселя, платіжні квитанції та інші документи), які засвідчують такі витрати; 

(ii) 

надає можливість представникам Банку перевіряти такі облікові документи; та

(iii)  

забезпечує, щоб такі звіти про витрати були включені в аудиторську перевірку кожного фінансового року (або іншого періоду, узгодженого Банком), визначену в параграфі (b) цього Розділу.  

Розділ 4.02. (a) Не обмежуючи зобов'язання Позичальника стосовно складання звітів про хід реалізації Проекту, викладені у параграфі 2 (b) Додаткової статті 5 до цієї Угоди, Позичальник готує та надає Банку звіт про фінансовий моніторинг у формі та за змістом, задовільним для Банка, в якому:

(i) 

визначено джерела та напрямки використання коштів для Проекту, як наростаючим підсумком, так і за період, що охоплює зазначений звіт, відображуючи окремо кошти, надані в рамках Позики, з поясненням різниці між фактичними та запланованими напрямками використання таких коштів; 

(ii) 

викладено фактичний хід реалізації Проекту, як наростаючим підсумком, так і за період, що охоплює зазначений звіт, з поясненням різниці між фактичною та запланованою реалізацією Проекту; та 

(iii) 

визначено стан справ стосовно закупівель у рамках Проекту станом на кінець періоду, охопленого вказаним звітом. 

b) 

Перший ЗФМ надається Банку не пізніше, ніж через 45 днів після періоду від виникнення перших витрат в рамках Проекту до кінця такого першого календарного кварталу; після цього кожен ЗФМ надається Банку не пізніше, ніж через 45 днів після кожного наступного календарного кварталу і охоплює такий календарний квартал. 

Розділ 4.03. За винятком випадків, коли Банком узгоджено інше, Позичальник протягом реалізації Проекту вживає таких заходів, прийнятних для Банку, які є необхідними для підтримки таких показників стабільної фінансової діяльності:

(a) 

мінімальний коефіцієнт достатності капіталу, зваженого за ризиком (згідно з визначенням МСФЗ та НБУ), дорівнює принаймні 10 %; 

(b) 

кредитний ризик для одного інсайдера не перевищує 5 % регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; сукупний кредитний ризик інсайдера не перевищує 30 % регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; ризик на одного позичальника не перевищує 25 % регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; загальна сума великих ризиків не перевищує у 8 разів регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; загальна валютна позиція не перевищує 35 % (включаючи максимум 30 % довгої відкритої валютної позиції і 5 % короткої відкритої валютної позиції); коефіцієнт ліквідних активів1 становить принаймні 25 % від сумарних активів; 

(c) 

продовжує діяльність на основі дохідності; та 

(d) 

дотримується чинних нормативних актів, що стосуються банківської діяльності, і пруденційних нормативних актів Гаранта, як засвідчуються відповідним чином аудиторами Позичальника кожні півроку. 

____________
1 В цілях цього параграфу "ліквідні активи" представляють собою суму грошових коштів та еквівалентів грошових коштів, залишки на кореспондентських рахунках, дорогоцінні метали, торговельні цінні папери і міжбанківські розміщення зі строком погашення, що не перевищує 30 днів, мінус будь-які з вище вказаних активів, переданих у заставу третім особам.

Стаття V
ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БАНКУ

Розділ 5.01. Згідно з Розділом 6.02 (l) Загальних Умов визначається наступний додатковий випадок, а саме, коли Установчі документи Позичальника повинні бути змінені, призупинені, анульовані, скасовані або відхилені таким чином, що це впливатиме істотно та негативно на операції або фінансовий стан Позичальника, або його можливість здійснення Проекту, або на виконання будь-яких з його зобов'язань згідно з цією Угодою.

Розділ 5.02. Згідно з Розділом 7.01 (h) Загальних Умов, визначається наступний додатковий випадок, а саме, настання випадку, визначеного у Розділі 5.01 цієї Угоди.

Стаття VI
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ; ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

Розділ 6.01. Наступні події визначені як додаткові умови для набуття чинності цієї Угоди у значенні Розділу 12.01 (c) Загальних умов, а саме, що:

а) було обрано не менш ніж два БУ відповідно до критеріїв та у спосіб, задовільний для Банку, та були підписані Субсидіарні кредитні угоди від імені Позичальника та обраних БУ на умовах, задовільних для Банку; та

в) Гарантійну угоду було належним чином санкціоновано та ратифіковано, вона є дійсною та має юридичну обов'язкову силу для Гаранта відповідно до її умов.

Розділ 6.02. Наступне положення визначене як додатковий аспект у значенні Розділу 12.02 (a) Загальних умов, який має бути включено до висновку або висновків, які мають бути надані Банку, а саме, що Субсидіарні кредитні угоди, зазначені у Розділі 6.01 були належним чином затверджені або схвалені Позичальником та мають юридичну обов'язкову силу для Позичальника та БУ відповідно до їх умов.

Розділ 6.03. Дата, яка настає через дев'яносто (90) днів після дати цієї Угоди визначається цим для цілей Розділу 12.04 Загальних умов.

Стаття VII
ПРЕДСТАВНИК ПОЗИЧАЛЬНИКА; АДРЕСИ

Розділ 7.01. Голова Правління Позичальника призначається представником Позичальника для цілей, визначених у Розділі 11.03 Загальних Умов.

Розділ 7.02. Наступні адреси визначені для цілей, визначених у Розділі 11.01 Загальних Умов:

Для Банку: 

  

  

Міжнародний банк
реконструкції та розвитку
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Сполучені Штати Америки 

  

  

Телеграфна адреса: 

Телекс: 

Факс: 

INTBAFRAD
Washington, D.C 

248423 (MCI) або
64145 (WUI) 

(202) 477-6391 

Для Позичальника: 

  

  

Відкрите акціонерне товариство
"Державний Експортно-імпортний Банк України"
Україна, 03150, м. Київ,
вул. Горького, 127 

Телекс:
131258 RICA 

Факс
380442478082 

  

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО сторони цього документу, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили підписання цієї Угоди від своїх відповідних імен в Києві, Україна, у день та рік, які написані першими вище.

ВІД МІЖНАРОДНОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

(підписано)

Уповноважений представник 

ВІД ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

(підписано)

Уповноважений представник 

Додаткова стаття I
ВИБІРКА КОШТІВ ПОЗИКИ

1. Наведена нижче таблиця встановлює Категорії позицій, які мають фінансуватися з коштів Позики, розподіл сум Позики для кожної Категорії та відсоток витрат для позицій, які фінансуються по кожній Категорії:

  

Категорія 

Сума розподіленої Позики
(виражена в доларах США) 

% Витрат, які можуть бути профінансовані 

(1) 

Субкредити та лізингове фінансування 

150000000.00 

100 % 

(2) 

Товари та послуги 

3000000.00 

100 % 

(3) 

Разова комісія за надання
Позики 

386250.00 

Сума, яка підлягає сплаті у рамках Розділу 2.04 цієї Угоди 

(4) 

Нерозподілена сума  

1113750.00 

  

Загальна сума 

154500000.00 

  

2. Незважаючи на положення наведеного вище параграфа 1, жодні вибірки коштів не можуть здійснюватись стосовно: платежів для покриття витрат, понесених до дати цієї Угоди, за винятком випадків, коли вибірки коштів, які у сукупності не перевищують еквіваленту 30000000.00 доларів США, можуть здійснюватися стосовно Категорії (1) в рахунок платежів, зроблених щодо витрат, понесених до такої дати, але після 1 січня 2006 року; та крім випадків, коли Субкредит або Лізингове фінансування було надано або здійснено відповідно до критеріїв та процедур, визначених в Операційному регламенті та на умовах, зазначених у Доповненні до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди.

3. Банк може вимагати, щоб були зроблені вибірки з Рахунку Позики на основі видаткових відомостей щодо витрат: (a) за контрактами щодо товарів, робіт та послуг за Категорією (1) на суму меншу, ніж еквівалент 4000000 доларів США кожен; (b) на послуги консультаційних фірм за Категорією (2) для контрактів на суму меншу, ніж еквівалент 200000 доларів США кожен; (c) на послуги індивідуальних консультантів за Категорією (2) для контрактів на суму меншу, ніж еквівалент 100000 доларів США кожен; та (d) на товари за Категорією (2).

Додаткова стаття 2
ОПИС ПРОЕКТУ

Цілями Проекту є: (a) надання середньострокового та довгострокового фінансування оборотного капіталу та інвестиційного фінансування для приватних підприємств-експортерів з метою сприяння розвитку (приватного) експортного сектора Гаранта; та (b) подальше збільшення можливостей банківського сектора з надання фінансових ресурсів підприємницькому сектору через розвиток посередництва шляхом розширення спектра кредитних продуктів приватних фінансових установ.

Проект складається з таких Частин, що можуть підлягати змінам у ньому, які Банк та Позичальник можуть погоджувати час від часу для досягнення таких цілей, а саме:

Частина A: Кредитна лінія для розвитку експорту

Надання та функціонування кредитної лінії для фінансування Підприємств-бенефіціарів, шляхом надання Субкредитів та Лізингового фінансування з боку БУ, що дозволить таким Підприємствам-бенефіціарам фінансувати витрати, пов'язані з реалізацією Субпроектів розвитку експорту.

Частина B: Інституційний розвиток

Забезпечення обладнанням, що відноситься до інформаційних технологій, для технологічної модернізації Позичальника, що продовжується та надання послуг для інституційного розвитку Позичальника.

* * *

Завершити Проект планується до 30 червня 2011 року

Додаткова стаття 3
ГРАФІК ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ

Дата платежу, що належить до сплати 

Платіж основної суми (в доларах)* 

15 квітня 2012 

3395000 

15 жовтня 2012 

3490000 

15 квітня 2013 

3585000 

15 жовтня 2013 

3680000 

15 квітня 2014 

3780000 

15 жовтня 2014 

3885000 

15 квітня 2015 

3990000 

15 жовтня 2015 

4100000 

15 квітня 2016 

4210000 

15 жовтня 2016 

4325000 

15 квітня 2017 

4445000 

15 жовтня 2017 

4565000 

15 квітня 2018 

4690000 

15 жовтня 2018 

4815000 

15 квітня 2019 

4945000 

15 жовтня 2019 

5080000 

15 квітня 2020 

5220000 

15 жовтня 2020 

5360000 

15 квітня 2021 

5505000 

15 жовтня 2021 

5655000 

15 квітня 2022 

5810000 

15 жовтня 2022 

5970000 

15 квітня 2023 

6130000 

15 жовтня 2023 

6300000 

15 квітня 2024 

6470000 

15 жовтня 2024 

6645000 

15 квітня 2025 

6825000 

15 жовтня 2025 

7010000 

15 квітня 2026 

7205000 

15 жовтня 2026 

7415000 

Загальна сума 

154500000.00 

____________
* Значення в цьому стовпчику представляють суму в доларах, яка повинна бути виплачена, за винятком, передбаченим в Розділі 4.04 (d) Загальних умов.

Додаткова стаття 4
ЗАКУПІВЛІ

Розділ I. Загальна інформація

A. Закупівлі всіх товарів, робіт та послуг (що не є консультаційними послугами) Субпроектів розвитку експорту здійснюються згідно з положеннями Розділу I "Настанов з Закупівель в рамках Позик МБРР та Кредитів МАР", датованих травнем 2004 року (Настанови із закупівель) та положеннями цієї Додаткової статті.

B. Закупівля всіх консультаційних послуг здійснюється згідно з Розділами I та IV "Настанов з відбору та найму консультантів Позичальниками Світового банку", датованих травнем 2004 року (Настанови з консультаційних послуг), та положеннями цієї Додаткової статті.

C. Терміни, що вживаються з великої літери нижче у цій Додатковій статті для опису спеціальних методів закупівель або методів оцінки Банком певних контрактів, мають значення, визначені для них в Настановах із закупівель.

Розділ II. Спеціальні методи закупівлі товарів, робіт та послуг (що не є консультаційними послугами)

A. Міжнародні конкурентні торги. За винятком випадків, коли інше передбачено положеннями Частини B цього Розділу, контракти присуджуються на основі Міжнародних конкурентних торгів. Положення параграфів 2.55 та 2.56 Настанов із закупівель, що передбачають переваги для оцінки вітчизняних пропозицій, застосовуються для товарів і робіт, виконаних на території Гаранта та робіт, що мають виконуватися вітчизняними підрядниками.

B. Інші процедури Закупівель

1. Комерційна практика

Контракти на: (a) товари, оцінена вартість яких в еквіваленті менша, ніж 4000000 доларів США за кожним контрактом; та (b) роботи, оцінена вартість яких у еквіваленті менша, ніж 4000000 доларів США за кожним контрактом, можуть бути укладені згідно зі встановленою торговельною практикою Підприємств-бенефіціарів, беручи до уваги інші відповідні фактори, такі, як час доставки та її ефективність і надійність, та наявність технічного обслуговування і запасних частин.

Розділ III. Спеціальні методи Закупівель Консультаційних послуг

A. Відбір на основі якості та вартості. За винятком випадків, коли інше передбачено в Частині B цього Розділу, консультаційні послуги мають закуповуватися в рамках контрактів, укладених на підставі Відбору, заснованого на оцінці співвідношення якості та вартості. Для цілей параграфа 2.7 Настанов з консультаційних послуг "короткий" список консультантів для послуг, оцінена вартість яких у еквіваленті менша, ніж 100000 доларів США за кожним контрактом, може включати тільки національних консультантів.

B. Інші процедури

1. Відбір на основі якості. Послуги щодо завдань, які за згодою Банку відповідають вимогам, встановленим в параграфі 3.2 Настанов з консультаційних послуг, можуть бути закуплені в рамках контрактів, укладених на підставі Відбору, заснованого на якості згідно з положеннями параграфів 3.1 - 3.4 Настанов з консультаційних послуг.

2. Відбір на основі кваліфікації консультантів. Послуги, оцінена вартість яких у еквіваленті менша, ніж 200000 доларів США за кожним контрактом, можуть бути закуплені в рамках контрактів, укладених у відповідності з положеннями параграфів 3.1, 3.7 та 3.8 Настанов з консультаційних послуг.

3. Єдине джерело відбору. Послуги для завдань в умовах, які відповідають вимогам параграфа 3.10 Настанов з консультаційних послуг з Єдиного джерела відбору, можуть бути, за попередньою згодою Банку, закуплені згідно з положеннями параграфів 3.9 - 3.13 Настанов з консультаційних послуг.

4. Індивідуальні консультанти. Послуги щодо завдань, які відповідають вимогам, встановленим в першому реченні параграфа 5.1 Настанов з консультаційних послуг, можуть бути закуплені в рамках контрактів, укладених з індивідуальними консультантами згідно з положеннями параграфів 5.2 - 5.3 Настанов з консультаційних послуг. Відповідно до умов, викладених у параграфі 5.4 Настанов з консультаційних послуг, такі контракти можуть бути укладені з індивідуальними консультантами на основі єдиного джерела відбору.

Розділ IV. Розгляд Банком рішень щодо Закупівель

За винятком випадків, коли Банк визначає інше шляхом повідомлення Позичальнику, наступні контракти повинні бути предметом Попереднього розгляду з боку Банку: (i) всі закупівельні контракти на основі Міжнародних конкурентних торгів; (ii) перший закупівельний контракт з боку кожного БУ на основі Комерційної практики; і (iii) всі закупівельні контракти в рамках Розділу III цієї Додаткової статті мають бути предметом попереднього розгляду. Всі інші контракти мають бути предметом наступного розгляду Банком.

Додаткова стаття 5
ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ

1. Позичальник повинен підтримувати Операційний регламент у формі та за змістом, що задовольняють вимогам Банку, належним чином виконувати всі свої зобов'язання відповідно до Операційного регламенту та не повинен переуступати, вносити зміни та доповнення, анулювати або відмовлятися від Операційного регламенту без одержання попереднього схвалення Банку.

2. Позичальник:

(a) здійснює заходи та процедури, достатні для того, щоб він міг проводити моніторинг та оцінку на постійній основі у відповідності до показників, погоджених між Позичальником та Банком, реалізації Проекту та досягнення його цілей.

(b) готує в рамках технічних завдань, що задовольняють вимоги Банку, та надає Банку щоквартально звіт, який містить результати діяльності з моніторингу та оцінки, проведеної згідно з параграфом (a) цього Розділу, щодо прогресу, який було досягнуто в процесі реалізації Проекту до дати такого звіту, та визначає заходи, рекомендовані для забезпечення ефективної реалізації Проекту та досягнення цілей такого Проекту протягом періоду, що триватиме після настання такої дати; та

(c) перевіряє разом з Банком та Гарантом до дати, яка наступає не пізніше ніж через 45 днів після закінчення кожного календарного кварталу протягом всього терміну реалізації Проекту, або до настання більш пізньої дати, що вимагається Банком, звіт, який вказується в підпункті (b) цього параграфа, та після цього вживає всіх заходів, необхідних для забезпечення ефективного завершення Проекту та досягнення його цілей на основі висновків та рекомендацій, викладених в зазначеному звіті, та позиції Банку щодо цих питань.

3. В цілях реалізації Проекту, Позичальник:

(a) відбирає БУ відповідно до критеріїв, встановлених в параграфі A. 1 Додатка до цієї Додаткової статті;

(b) надає в якості субкредитів БУ еквівалент коштів Позики, що періодично надаються до Категорії (1), як це визначено у таблиці, викладеної у параграфі 1 Додаткової статті до цієї Угоди в рамках Субсидіарних кредитних угод, які укладаються між Позичальником та кожним таким БУ відповідно до умов, які були схвалені Банком і які містять без обмежень ті, що передбачені Додатком до цієї Додаткової статті;

(c) забезпечує, щоб окрім випадків, коли Банк дає згоду на інше, сукупна сума Субкредитів та Лізингового фінансування, наданого будь-якому Підприємству-бенефіціару або групі пов'язаних Підприємств-бенефіціарів від усіх БУ, не перевищувала суму еквівалента 10000000 доларів США;

(d) проводить моніторинг загальної реалізації Проекту та виконання БУ їх зобов'язань за їх відповідними Субсидіарними кредитними угодами згідно зі стратегією та процедурами, що задовольняють вимогам Банку;

(e) вживає або розпоряджається про вжиття всіх заходів, необхідних або доцільних зі свого боку для того, щоб БУ могли виконувати згідно з положеннями своїх відповідних Субсидіарних кредитних угод всі зобов'язання БУ, передбачені такими угодами, і не вживає та не дозволяє вживати будь-яких заходів, що не допускали б або перешкоджали б такому виконанню; та

(f) здійснює свої права в рамках Субсидіарних кредитних угод таким чином, щоб захистити інтереси Банка та Гаранта та досягнути цілей Позики, а також за винятком випадків, коли Банк дає згоду на інше, не переуступати, не вносити зміни та доповнення, не анулювати та не відмовлятися від будь-якої такої Угоди або положення такої Угоди.

 

ОСНОВНІ УМОВИ
Субсидіарних кредитних угод

Основні умови, викладені у цій Додатковій статті, застосовуються для цілей параграфа 3(a) Додаткової статті 5 до цієї Угоди.

A. Критерії прийнятності

1. Субсидіарна кредитна угода може бути укладена з БУ, заснованим належним чином та таким, що функціонує на території Гаранта, стосовно до якого Позичальник визначає, і Банк погоджується, що:

(a) 

БУ: 

(i) 

є приватним комерційним банком, зареєстрованим у країні Гаранта, який має ліцензію та який безперервно працює протягом щонайменше трьох (3) попередніх послідовних років; 

(ii) 

володіє мінімальними активами протягом принаймні двох останніх фінансових років, сума яких у середньому перевищує 500 млн. грн. в еквіваленті, його частка експортних кредитів у загальному кредитному портфелі протягом кожного з двох останніх фінансових років (за які є інформація), в середньому перевищує мінімум 10 %, і його мінімальний сплачений статутний акціонерний капітал дорівнює 10 млн. Євро; 

(iii) 

має щорічну фінансову звітність щонайменше за два попередні роки, яка була перевірена аудитом без застережень згідно з МСФЗ,; 

(iv) 

відповідає вимогам банківських нормативів та пруденціальних нормативів Гаранта, що застосовуються, та критеріям прийнятності, що зазначені у нижченаведеному параграфі (v), як це належним чином засвідчується керівництвом БУ кожні шість (6) місяців та зовнішніми аудиторами кожні дванадцять (12) місяців, включаючи між іншим чинні пруденціальні нормативи НБУ стосовно достатності капіталу, великих ризиків, ризиків з кредитування пов'язаних осіб та ризиків потенційних втрат при зміні валютного курсу; 

(v) 

мінімальний коефіцієнт достатності капіталу, зваженого на ризик (згідно з визначенням МСФЗ та НБУ), дорівнює принаймні 10 %; кредитний ризик для одного інсайдера не перевищує 5 % регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; сукупний кредитний ризик інсайдерів не перевищує 30 % регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; ризик на одного позичальник не перевищує 25 % регулятивного капіталу Позичальника, розрахований згідно з МСФЗ; загальна сума великих ризиків не перевищує у 8 разів регулятивний капітал Позичальника, розрахований згідно з МСФЗ; загальна валютна позиція не перевищує 35 % (включаючи максимум 30 % довгої відкритої валютної позиції і 5 % короткої відкритої валютної позиції); частка ліквідних активів2 становить принаймні 25 % від сумарних активів; 

(vi) 

працює згідно з інвестиційними та кредитними принципами та процедурами, прийнятними для Банку, Позичальника та Гаранта, і зобов'язався дотримуватись згаданих принципів та процедур; 

(vii) 

погодився надавати Позичальникові протягом строку дії його Субсидіарної кредитної угоди, укладеної з Позичальником аудиторський звіт, який: (i) охоплює два (2) попередні роки його функціонування; (ii) підготовлений незалежною та міжнародно визнаною аудиторською фірмою відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Міжнародних стандартів фінансової звітності; та (iii) за винятком, якщо Банк не погоджується на інше, містить висновок аудиторів без застережень; 

(viii) 

має відповідні інфраструктуру, керівництво, персонал та інші ресурси необхідні для його ефективного функціонування; та 

(ix) 

застосовує належні процедури для оцінки, нагляду та моніторингу Субпроектів розвитку експорту, а також для ефективної оцінки та нагляду за закупівлями та аспектами, що відносяться до захисту навколишнього середовища, зазначеними в Субпроектах розвитку експорту. 

____________
2 Для цілей цього параграфу "ліквідні активи" представляють собою суму грошових коштів та еквівалентів грошових коштів, залишки на кореспондентських рахунках, дорогоцінні метали, торговельні цінні папери і міжбанківське розміщення зі строком погашення, що не перевищує 30 днів мінус будь-які вищезгадані активи, що передані у заставу третім сторонам;

B. Умови

2. Сума основного боргу, що має бути позичена з коштів Позики на користь БУ в рамках відповідної Субсидіарної кредитної угоди: (a) виражається в Доларах та (b) є еквівалентом сукупної суми основного боргу всіх Субкредитів та Лізингового фінансування, що має бути надано з коштів Позики згідно з Субсидіарною кредитною угодою, що передбачає такий Субсидіарний кредит.

3. На кожний Субсидіарний кредит: (a) нараховуються кожні півроку на суму основного боргу, вибрану та непогашену у певний строк, проценти за ставкою, що дорівнює ставці, за якою здійснюються виплати згідно з Розділом 2.06 цієї Угоди плюс адміністративні витрати Позичальника та маржа кредитного ризику, прийнятна для Банку; (b) нараховується одноразова комісія за надання кредиту в розмірі одного процента (1 %) (мінус будь-яка знижка) і такі інші комісії, що можуть нараховуватись Гарантом на Позичальника; (c) нараховується комісія за зобов'язання за ставкою, що дорівнює ставці, за якою здійснюється виплата згідно з Розділом 2.05 цієї Угоди на основну суму Субсидіарного кредиту, що не був вибраний у відповідні строки; (d) і кожний Субсидіарний кредит буде погашатися відповідно до графіка погашення позики, розрахованого так, щоб строки виплати не перевищували шести (6) років, включаючи пільговий період, що не перевищуватиме трьох (3) років.

4. Право БУ використовувати кошти його відповідного Субсидіарного кредиту: (a) тимчасово призупиняється після невиконання таким Банком-учасником будь-якого зі своїх зобов'язань згідно з відповідною Субсидіарною кредитною угодою або неспроможності продовжувати відповідати вимогам будь-якому з критеріїв прийнятності, викладених в параграфі 1 Розділу A цього Додатка; та (b) припиняється, якщо дія такого права була тимчасово призупинена згідно з субпараграфом (a) вище на безперервний період в шістдесят (60) днів.

C. Вимоги

5. Кожна відповідна Субсидіарна кредитна угода містить в собі положення, відповідно до яких кожний відповідний БУ зобов'язується:

(a) 

здійснювати діяльність згідно з Проектом і здійснювати свої операції, і вести справи згідно з прийнятними фінансовими стандартами та методами, із залученням кваліфікованого керівництва та персоналу в достатній кількості та у відповідності до інвестиційної та кредитної стратегії та процедур, посилання на які є в Операційному регламенті, і надавати в максимально стислі терміни кошти, засоби, послуги та інші ресурси, необхідні для досягнення цілей; 

(b) 

(i) 

надавати Субкредити та Лізингове фінансування Підприємствам-бенефіціарам на умовах, викладених в Операційному регламенті, включаючи, без обмежень, умови, що викладені в Доповненні до цього Додатка; 

  

(ii) 

гарантувати, за винятком якщо Банк не погодився на інше, що сукупна сума Субкредитів та Лізингового фінансування надана будь-якому Підприємству-бенефіціару чи групі пов'язаних Підприємств-бенефіціарів не перевищуватиме еквівалент в 10000000 дол. США; 

  

(iii) 

здійснювати своє право стосовно кожного Субкредиту і кожного такого Лізингового фінансування таким чином, щоб захистити свої інтереси та інтереси Позичальника, Гаранта та Банку, виконувати свої зобов'язання згідно з своєю відповідною Субсидіарною кредитною угодою та досягати цілей Проекту; 

  

(iv) 

не переуступати, не вносити поправки, не анулювати чи не відмовлятися від будь-яких своїх домовленостей, передбачених для Субкредитів чи Лізингового фінансування або будь-яких наведених положень без попереднього схвалення Позичальником; 

  

(v) 

оцінювати Субпроекти та наглядати, контролювати та доповідати про виконання Підприємствами-бенефіціарами Субпроектів відповідно до Операційного регламенту; 

  

(vi) 

гарантувати, що кожен Субпроект відповідатиме процедурам екологічної перевірки, викладеним в Операційному регламенті. Для цього БУ буде вимагати від кожного Підприємства-бенефіціара, яке подає заявку на Субкредит чи Лізингове фінансування, надання підтвердження, що задовольняє Банк, і засвідчує, що Субпроект, щодо якого підготовлено заявку, відповідає таким процедурам; 

  

(vii) 

гарантувати, що для Субпроектів розвитку експорту, які потребують наявності плану попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище, Підприємство-бенефіціар своєчасно виконуватиме такий план попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище, вимагаючи, щоб такий план попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище відповідав: (aa) екологічним стандартам, що задовольняють Банк, та (bb) прийнятним законам і нормативам Гаранта щодо здоров'я, безпеки та захисту навколишнього середовища, та включати відповідну інформацію щодо виконання таких планів управління з попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище в звіти про хід роботи, посилання на які містяться в субпараграфі (c) (ii) цього параграфу; та 

  

(viii) 

гарантувати, що: (aa) товари, роботи та послуги, що мають бути профінансовані з коштів Позики, будуть закуплені відповідно до положень Додаткової статті 4 до цієї Угоди; та (bb) такі товари, роботи та послуги будуть використовуватися виключно для реалізації Субпроекту розвитку експорту; 

(c) 

(i) 

обмінюватися думками та передавати всю таку інформацію Банкові чи Позичальникові, як це може вимагатися на обґрунтованих підставах Банком чи Позичальником, з огляду на виконання дій згідно з Проектом, виконання його зобов'язань згідно з його відповідною Субсидіарною кредитною угодою та інших питань, що стосуються цілей Проекту; 

  

(ii) 

готувати та представляти Позичальникові квартальні звіти по виплатах та погашенню за Субкредитом та Лізинговим фінансуванням та річні звіти про хід роботи з досягнення цілей, поставлених в бізнес-планах, що надаються разом з заявкою на Субкредит та Лізингове фінансування; та 

  

(iii) 

невідкладно повідомляти Банк та Позичальника про будь-які умови, що завдають шкоди або загрожують завдати шкоду процесу їх діяльності за відповідною Субсидіарною кредитною угодою; 

(d) 

(i) 

вести облікові документи та рахунки, необхідні для відображення, відповідно до прозорої бухгалтерської практики, його операцій та фінансових умов; та 

  

(ii) 

передавати Банку таку інформацію, що стосується згаданих облікових документів та звітів, яку Банк буде вимагати на обґрунтованій підставі у відповідний час; 

(e) 

за винятком випадків, коли Банк та Позичальник можуть погодитися про інше: (i) відкрити та після цього вести в своїх бухгалтерських книгах відповідно до своєї звичайної фінансової практики та на умовах, що задовольняють Банк, окремий рахунок, на який він буде зараховувати у разі необхідності кожну виплату процентів або інші нарахування, або погашення виплат основного боргу за будь-яким Субкредитом чи Лізинговим фінансуванням та (ii) використовувати всі суми, зараховані таким чином на згаданий окремий рахунок, у такому обсязі, в якому ці суми ще не вимагалися для здійснення платежу та виконання зобов'язань з погашення згаданого БУ на користь Позичальника згідно з відповідною Субсидіарною кредитною угодою, виключно для фінансування додаткових проектів розвитку для подальшого розвитку експортного сектора Гаранта; та 

(f) 

прийняти на себе кредитний ризик по кожному Субкредиту та Лізинговому фінансуванню. 

 

УМОВИ
Субкредитів та Лізингового фінансування

Положення цього Доповнення встановлюються для цілей параграфа 5 (b) (i) Частини C Додатка до цієї Додаткової статті 5.

1. Кожен Субкредит та Лізингове фінансування здійснюється на умовах, включаючи ті, що належать до строку виплати, деномінації іноземної валюти, процентної ставки та інших нарахувань, визначених відповідно до інвестиційних та кредитних принципів та практики Банку-учасника, які згадуються в субпараграфі 1 (a) (vi) Частини A Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди, за умови, однак, що процентна ставка, що застосовується до основної суми Субкредиту, знятої з рахунку та непогашеної в певний час, дорівнює ставці процента, що в певний час застосовується до Субсидіарного кредиту згідно з положеннями параграфа 3 Розділу B Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди, плюс адміністративні витрати та належна маржа за кредитний ризик.

2. Ніякі витрати по Субпроекту розвитку експорту БУ не можуть фінансуватися з надходжень за Позикою, окрім якщо:

(a) 

перші два Субкредити та два Лізингових фінансування згаданим БУ для таких Субпроектів з розвитку експорту не будуть схвалені Банком, і такі витрати будуть зроблені не раніше ніж за сто вісімдесят (180) днів до дати, коли Позичальник отримає заявку та інформацію, що вимагається згідно з параграфом 3 (a) цього Розділу щодо такого Субкредиту та Лізингового фінансування; чи 

(b) 

Субкредит та Лізингове фінансування згаданим БУ для такого Субпроекту розвитку експорту є відповідно спрощеним Субкредитом у рамках ліміту, спрощеним Лізинговим фінансуванням у рамках ліміту, по яких Банк надав згоду на зняття коштів з Рахунку Позики і такі витрати будуть зроблені не раніше ніж за сто вісімдесят (180) днів до дати, на яку Позичальник отримає вимогу та інформацію, необхідну з параграфом 3 (a) цього Розділу щодо такого спрощеного Субкредиту та спрощеного Лізингового фінансування. Для цілей цієї Угоди: (i) "спрощений Субкредит у рамках ліміту" та "спрощене Лізингове фінансування у рамках ліміту" відповідно будуть Субкредитом та Лізинговим фінансуванням, на відміну від перших двох Субкредитів та двох Лізингових фінансувань кожним БУ та на відміну від будь-якого Субкредиту та Лізингового фінансування на користь Підприємства-бенефіціара в сумі, що перевищує суму, еквівалентну 5000000 доларів США (коли додається до всіх інших спрощених Субкредитів та спрощеного Лізингового фінансування відповідно, профінансованих чи запропонованих до фінансування з коштів Позики на користь того самого Підприємства-бенефіціара) згадана вище сума може у відповідний час змінюватися Банком. 

3. (a) Представляючи для схвалення Банку Субкредит чи Лізингове фінансування (інше ніж спрощений Субкредит або спрощене Лізингове фінансування), Позичальник передає Банку заявку в такій формі, яка задовольняє Банк, разом із:

(i) 

описом Підприємства-бенефіціара та оцінкою Субпроекту розвитку експорту, включаючи опис витрат, запропонованих для фінансування з коштів Позики; 

(ii) 

запропонованими умовами Субкредиту та Лізингового фінансування, включаючи графік погашення Субкредиту та Лізингового фінансування; 

(iii) 

свідоцтвом відповідності Операційному регламенту та особливо процедурам екологічного аналізу, які викладені в Операційному регламенті; та 

(iv) 

такою іншою інформацією, яка обґрунтовано вимагатиметься Банком.  

(b) кожен Субкредит та Лізингове фінансування схвалюється на основі процедур оцінки, схвалених Позичальником, прийнятних для Банку і викладених в Операційному регламенті.

4. (a) Субкредити та Лізингове фінансування надаються Підприємствам-бенефіціарам, кожне з яких засвідчує та підтримує протягом строку дії відповідного Субкредиту та Лізингового фінансування задовільним для Банку чином, що:

(i) 

воно є Приватним підприємством; 

(ii) 

воно є експортером товарів та послуг, які походять з території Гаранта; 

(iii) 

за винятком випадків, коли Банк та Позичальник погодилися про інше, підприємство матиме відношення боргу до власного капіталу (після отримання Субкредиту або Лізингового фінансування) не більш як 80 : 20; 

(iv) 

за виключенням випадків, коли Банк та Позичальник погодилися про інше, підприємство не прийматиме на себе інші боргові зобов'язання, якщо тільки прогноз його доходів та витрат не свідчитиме, що його грошові потоки, що передбачаються за кожен фінансовий рік протягом періоду, за який приймаються боргові зобов'язання, становитиме співвідношення щонайменше 1,3 : 1 разів передбачуваних вимог з обслуговування боргу в такому році на всі його борги, включаючи можливі борги; та 

(v) 

воно має задовільну фінансову структуру та організацію, управління, персонал і фінансові та інші ресурси, необхідні для ефективної діяльності, включаючи виконання Субпроектів розвитку експорту. 

(b) Для цілей цього параграфа:

(i) 

підприємство вважатиметься "Приватним підприємством", коли більше п'ятдесяти відсотків (50 %) його акцій чи іншої частки участі в акціонерному капіталі підприємства утримаються особами чи компаніями, іншими ніж Гарант, будь-якою його агенцією чи її підрозділом, чи будь-яким місцевим урядовим органом чи юридичними особами, що контролюються Гарантом чи такими агенціями або підрозділами; 

(ii) 

термін "борг" означає будь-яку заборгованість Підприємства-бенефіціара; 

(iii) 

вважається, що борг виникає: (A) за кредитним контрактом чи угодою, чи іншим документом, який обумовлює такий борг чи зміну умов виплати на дату такого контракту, угоди або документу; та (B) за гарантійною угодою на дату, коли угода, яка передбачає таку гарантію, була підписана; 

(iv) 

термін "власний капітал" означає суму загального необтяженого сплаченого капіталу, нерозподілений дохід та резерви Підприємства-бенефіціара, не розподілені для покриття спеціальних зобов'язань; та 

(v) 

термін "вимоги по обслуговуванню боргу" означає агреговану суму погашень боргу, процентів та інших нарахувань по ньому. 

5. Субкредити та Лізингове фінансування здійснюється по Субпроектам розвитку експорту, кожний з яких визначається на основі оцінки, яка здійснюється відповідно до процедур, прийнятних для Банку та викладених в Операційному регламенті для того, щоб:

(a) 

бути технічно здійсненним та економічно, фінансово і комерційно обґрунтований; 

(b) 

бути спрямованим на генерування експорту відповідно до планів Підприємства-бенефіціара щодо зростання експорту; та 

(c) 

відповідати вимогам захисту навколишнього середовища, що застосовуються за законами та правилами Гаранта та процедурами екологічної перевірки, викладеними в Операційному регламенті. 

6. Субкредити та Лізингове фінансування повинні надаватися на умовах, за якими БУ одержують шляхом укладання письмового контракту з Підприємством-бенефіціаром, або за допомогою інших відповідних правових засобів, права, достатні для того, щоб захистити свої інтереси та інтереси Банку, Позичальника та Гаранта, включаючи право:

(a) 

вимагати, щоб Підприємство-бенефіціар використовувало та експлуатувало виробничі потужності, профінансовані в рамках Субпроекту розвитку експорту, з належною старанністю та ефективністю відповідно до виважених технічних, фінансових та управлінських стандартів та вело належну звітність; 

(b) 

без обмеження загального характеру положень попереднього параграфу (a) вимагати від Підприємства-бенефіціара реалізовувати та направляти Субпроект розвитку експорту, враховуючи стандарти контролю за соціальним впливом, екологічного контролю, контролю за впливом на навколишнє середовище та забрудненням та згідно з положеннями Операційного регламенту; 

(c) 

для Субпроектів розвитку експорту, для яких є необхідним план з попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище, вимагати, щоб Підприємство-бенефіціар своєчасно виконувало такий план з попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище; 

(d) 

вимагати: (i) щоб товари, роботи та послуги, які фінансуються за рахунок коштів Субкредитів та Лізингового фінансування, закуповувалися відповідно до положень Додаткової статті 4 цієї Угоди; та (ii) щоб такі товари, роботи та послуги використовувалися виключно в процесі реалізації Субпроекту розвитку експорту; 

(e) 

перевіряти самостійно або разом з представниками Банку, якщо цього вимагає Банк, такі товари та об'єкти, роботи, обладнання та будівництва, що входять до Субпроекту розвитку експорту, їх проведення та будь-які відповідні звіти та документи; 

(f) 

вимагати, щоб: (i) Підприємство-бенефіціар одержувало та підтримувало в уповноважених страхових компаніях страховий поліс щодо таких ризиків та в таких сумах, які відповідають раціональній діловій практиці; та (ii) без обмеження вищезазначеного такий страховий поліс повинен покривати ризики, пов'язані з придбанням, транспортуванням та поставкою товарів, що фінансуються за рахунок коштів Субкредиту та Лізингового фінансування, на місце його використання або інсталяції, та щоб будь-яка компенсація за ним виплачувалася у валюті, що вільно використовується Підприємством-бенефіціаром для заміни або ремонту таких товарів; 

(g) 

одержувати всю таку інформацію, яку Банк або Позичальник обґрунтовано вимагає стосовно вищезазначеного та щодо адміністрування, операцій та фінансового стану Підприємства-бенефіціара, та відносно переваг, що одержуються в результаті реалізації такого Субпроекту розвитку експорту; та 

(h) 

призупиняти або припиняти дію права Підприємства-бенефіціара використовувати кошти Субкредиту та Лізингового фінансування після невиконання Підприємством-бенефіціаром своїх зобов'язань за контрактом з БУ. 

Додаткова стаття 6
СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК

1. Для цілей цієї Додаткової статті:

(a) 

термін "прийнятні Категорії" означає Категорії (1) та (2), встановлені в таблиці параграфа 1 Додаткової статті 1 до цієї Угоди; 

(b) 

термін "прийнятні витрати" означає витрати відносно обґрунтованої вартості товарів та послуг, надання Субкредитів та Фінансового лізингу, необхідних для Проекту, та які мають бути профінансовані з коштів Позики, які надаються в певний час для прийнятних Категорій згідно з положеннями Додаткової статті 1 до цієї Угоди; та 

(c) 

термін "Затверджене розміщення" означає суму, еквівалентну 10000000 доларів США, яка підлягає списанню з Рахунку Позики та вноситься на Спеціальний Рахунок згідно з параграфом 3(a) цієї Додаткової статті, за умови, проте, якщо Банком не узгоджене інше, щоб Затверджене розміщення було обмежене сумою 5000000 доларів США доти, доки сукупна сума списаних з Рахунку Позики сум плюс сума всіх несплачених спеціальних зобов'язань, укладених Банком згідно з Розділом 5.02 Загальних умов, буде дорівнювати або перевищувати еквівалент в 50000000 доларів США. 

2. Платежі зі Спеціального рахунку здійснюються виключно для покриття прийнятних витрат згідно з положеннями цієї Додаткової статті.

3. Після того, як Банк отримав підтвердження, яке його задовольняє, що відповідний Спеціальний рахунок належним чином відкритий, списання коштів у рахунок Затвердженого розміщення та наступні списання для поповнення відповідного Спеціального рахунку здійснюються таким чином:

(a) 

Для зняття коштів у рахунок Затвердженого розміщення Позичальник надає Банку запит або запити для зарахування на Спеціальний рахунок суми або сум, які не перевищують сукупну суму Затвердженого розміщення. На підставі такого запиту чи запитів Банк від імені Позичальника списує з Рахунку Позики і вносить на відповідний Спеціальний рахунок таку суму або суми, за якими Позичальник звертається. 

(b) 

(i) 

Для поповнення відповідного Спеціального рахунку Позичальник надає Банкові запити для зарахування на Спеціальний Рахунок з такими інтервалами, які визначені Банком. 

 

(ii) 

До або під час кожного такого запиту Позичальник надає Банкові документи та інші свідоцтва, необхідні згідно з параграфом 4 цієї Додаткової статті для платежу або платежів, для здійснення яких необхідне поповнення. На підставі кожного такого запиту Банк від імені Позичальника списує з Рахунку Позики і вносить на Спеціальний рахунок таку суму, за якою звертається Позичальник і яка повинна відображатися в згаданих документах та інших підтвердженнях, що зазначена сума має бути сплачена з відповідного Спеціального рахунку за прийнятні витрати. Всі такі зарахування списуються Банком з Рахунку Позики згідно з відповідними прийнятними Категоріями та у відповідних еквівалентних сумах, що повинно підтверджуватись згаданими документами та іншими свідоцтвами. 

4. Для кожного платежу, здійсненого Позичальником зі Спеціального рахунку, Позичальник у час, який Банк обґрунтовано вимагає, надає йому такі документи та інші свідоцтва, які свідчать, що такий платіж був здійснений виключно на покриття прийнятних витрат.

5. Незважаючи на положення параграфа 3 цієї Додаткової статті, до Банку не можуть надсилатись запити здійснити подальші внески на відповідний Спеціальний рахунок:

(a) 

у випадку, коли у будь-який час Банк визначить, що всі наступні списання коштів можуть здійснюватися Позичальником безпосередньо з Рахунку Позики згідно з положеннями Статті V Загальних умов та параграфа (a) Розділу 2.02 цієї Угоди; 

(b) 

у випадку, коли Позичальник не надає Банкові протягом періоду, визначеного в Розділі 4.01 (b) (ii) цієї Угоди, будь-який з аудиторських звітів, необхідних для надання Банку згідно з названим Розділом стосовно аудиторської перевірки звітності щодо Спеціального рахунку; 

(c) 

у випадку, коли у будь-який час Банк повідомляє Позичальника про свій намір призупинити, повністю або частково, повноваження Позичальника щодо списання коштів з Рахунку Позики згідно з положеннями Розділу 6.02 Загальних Умов; або 

(d) 

у разі, коли загальна сума невикористаних коштів Позики, розподілена для прийнятних Категорій, мінус загальна сума всіх несплачених спеціальних зобов'язань, взятих Банком згідно з Розділом 5.02 Загальних умов, дорівнює еквіваленту подвійної суми Затвердженого розміщення. 

Внаслідок цього, списання з Рахунку Позики залишеної невикористаної суми Позики, розподіленої для прийнятних Категорій, здійснюється згідно з такими процедурами, які визначені Банком у повідомленні Позичальникові. Такі подальші списання здійснюються тільки після та в тій мірі, в якій Банк буде впевнений, що усі такі суми, які залишаються на депозиті на Спеціальному рахунку на дату такого повідомлення, будуть використані на здійснення платежів за прийнятні витрати.

6. (a) У випадку, якщо Банк визначить у будь-який час, що будь-який платіж з Спеціального рахунку: (i) був проведений за витрати або в сумі, які не прийнятні згідно з параграфом 2 цієї Додаткової статті; або (ii) не був підтверджений свідоцтвом, наданим Банкові, то Позичальник, негайно після отримання повідомлення від Банку: (A) надає таке додаткове свідоцтво, яке Банк може запитати; або (B) робить внесок на відповідний Спеціальний рахунок (або, у разі, якщо Банк зажадає, - повертає Банку) суму, яка дорівнює сумі такого платежу або його частині, не прийнятної або не підтвердженої документально. За винятком випадків, коли Банком узгоджено інше, ніякі наступні зарахування Банку на Спеціальний рахунок не здійснюються, доки Позичальник не надасть таке свідоцтво або доки не зробить такий внесок, або доки не поверне кошти, залежно від обставин.

(b) 

У разі, коли Банк визначив у будь-який час, що будь-яка сума, яка залишається на Спеціальному рахунку, не буде запитана для покриття наступних платежів для прийнятних витрат, Позичальник, негайно після отримання повідомлення від Банку, повертає Банкові таку суму. 

(c) 

Позичальник може після повідомлення Банку повернути Банкові всі або частину коштів з депозиту на Спеціальному рахунку. 

(d) 

Повернення коштів Банкові, зроблені згідно з параграфом 6 (a), (b) та (c) цієї Додаткової статті, здійснюється на Рахунок Позики для подальшого списання або для анулювання згідно з відповідними положеннями цієї Угоди та Загальних умов включно. 

____________

Опрос