Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Гарантийного соглашения (Проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития

ВР Украины
Закон от 01.12.2006 № 422-V
действует с 31.12.2006

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Гарантійну угоду (Проект впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, підписану 31 серпня 2004 року в м. Києві (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
1 грудня 2006 року
N 422-V
 

 

 

ГАРАНТІЙНА УГОДА
(Проект впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України)
між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

Датовано 31 серпня 2004 року

Офіційний переклад. 

  

ЗМІСТ 

  

Стаття I. 

Стандартні умови; визначення 

  

Розділ 1.01. Включення Стандартних умов 

  

Розділ 1.02. Визначення 

  

Розділ 1.03. Тлумачення 

Стаття II. 

Гарантія; інші зобов'язання 

  

Розділ 2.01. Гарантія 

  

Розділ 2.02. Завершення Проекту 

  

Розділ 2.03. Інші зобов'язання 

Стаття III. 

Різне 

  

Розділ 3.01. Повідомлення 

  

Розділ 3.02. Юридичний висновок 

Додаток 1. 

Зміни до стандартних умов 

  

УГОДА, датована 31 серпня 2004 року, між УКРАЇНОЮ ("Гарант") та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк").

ПРЕАМБУЛА

ОСКІЛЬКИ Гарант й Укрзалізниця звернулися до Банку по допомогу у фінансуванні частини Проекту;

ОСКІЛЬКИ згідно з кредитною угодою, датованою 31 серпня 2004 року, між Укрзалізницею як Позичальником та Банком ("Кредитна угода", як її визначено у Стандартних умовах), Банк погодився надати Позичальникові кредит у розмірі до $ 120000000 (сто двадцять мільйонів доларів США) на умовах, які сформульовано в Кредитній угоді або стосовно яких зроблено посилання на неї, але тільки за умови, що Гарант буде гарантувати зобов'язання Позичальника за Кредитною угодою, як передбачено в цій Угоді; та

ОСКІЛЬКИ Гарант, беручи до уваги те, що Банк укладає Кредитну угоду з Позичальником, погодився гарантувати такі зобов'язання Позичальника.

Цим сторони домовляються про таке:

СТАТТЯ I. СТАНДАРТНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

Розділ 1.01. Включення Стандартних умов

Усі положення Стандартних умов Банку, датованих лютим 1999 року, включено до цієї Угоди та зроблено застосовними до неї з такою самою силою та дією, ніби вони були цілком сформульовані тут, однак з урахуванням змін, сформульованих у Додатку 1 до цієї Угоди (такі положення, змінені таким чином, далі називаються "Стандартні умови").

Розділ 1.02. Визначення

У будь-якому місці цієї Угоди (у Преамбулі включно), якщо точно не визначено інакше або якщо контекст не вимагає іншого, терміни, визначені в Преамбулі, мають відповідні, надані там, значення; терміни, визначені в Стандартних умовах та в Кредитній угоді, мають відповідні, надані там, значення, а наведений нижче термін має таке значення:

"Повноважний представник Гаранта" означає Міністра фінансів Гаранта.

Розділ 1.03. Тлумачення

У цій Угоді посилання на певну Статтю або Розділ, за винятком випадків, в яких у цій Угоді викладено по-іншому, тлумачиться як посилання на цю зазначену Статтю або Розділ цієї Угоди.

СТАТТЯ II. ГАРАНТІЯ; ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Розділ 2.01. Гарантія

Гарант цим безумовно гарантує, як сторона, що прийняла на себе основне зобов'язання, а не просто як поручитель, належну й своєчасну виплату будь-якої та всіх сум, належних до сплати за Кредитною угодою, чи то в зазначений строк платежу, достроково або іншим чином, та пунктуальне виконання всіх інших зобов'язань Позичальника, усе, як визначено в Кредитній угоді.

Розділ 2.02. Завершення Проекту

(a) Кожного разу, коли є обґрунтована причина вважати, що наявні в Позичальника кошти будуть не достатніми для покриття передбачуваних видатків, необхідних для здійснення компонентів Проекту, описаних у Додатку 1, статті 1, частині A (Операційна модернізація) Кредитної угоди, Гарант негайно вживає прийнятних для Банку заходів з метою надання або забезпечення надання Позичальникові таких коштів, які є необхідними для покриття таких видатків та потреб.

(b) Загалом Гарант зобов'язується забезпечити невживання або ненадання дозволу на вживання будь-яких заходів, які б не допускали виконання чи заважали виконанню Проекту або ефективному функціонуванню об'єктів Проекту, або виконанню зобов'язань Позичальника за Кредитною угодою, Гарантом чи будь-якими урядовими органами, чи будь-яким з економічних об'єктів, якими володіють Гарант чи такі урядові органи або які перебувають під контролем чи функціонують за рахунок або на благо Гаранта чи таких урядових органів;

(c) Гарант допомагає та забезпечує можливість Позичальнику перетворити його за статусом з Державної Адміністрації на акціонерну компанію відповідно до законодавства України. Із цією метою Гарант підтримує Позичальника в одержанні необхідних санкцій і прийнятті закону про корпоратизацію та будь-яких інших суміжних актів законодавства, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості ефективної корпоратизації Позичальника та здійснення Політики реформи залізничної галузі.

Розділ 2.03. Інші зобов'язання

(a) Гарант зобов'язується не вимагати ніякої участі Позичальника чи будь-якого залізничного підприємства, що знаходиться в управлінні Позичальника, у реалізації та (або) фінансуванні будь-якого проекту, який безпосередньо не стосується залізничної галузі України, і надає або забезпечує надання Позичальнику і його Дочірнім підприємствам достатньої й адекватної компенсації та (або) відшкодування будь-яких збитків або зобов'язань, спричинюваних їхньою участю в реалізації та (або) фінансуванні будь-якого проекту, який безпосередньо не стосується залізничної галузі України.

(b) Гарант не обкладає будь-якими прямими або непрямими податками іноземних консультантів, які найняті Банком або Позичальником для виконання Проекту й робота яких фінансується з надходжень від Кредиту чи будь-яких коштів технічного співробітництва, що надаються Банком.

(c) Гарант допомагає Позичальнику стягувати всі несплачені суми за рахунками, платежі за якими прострочено більш ніж на 90 днів під час оплати державними підприємствами тарифів на вантажні перевезення, здійснені Позичальником або його Дочірніми підприємствами.

(d) Гарант забезпечує звільнення Банку від будь-яких і всіх грошових зобов'язань, боргових зобов'язань, втрат, збитків, компенсації за збитки, штрафів, вимог, претензій, податків, зборів, позовів, витрат і видатків будь-якого типу чи характеру, яких зазнав Банк, які накладено на нього або які заявлено йому у зв'язку з компенсацією екологічних збитків, спричиненою минулим, теперішнім або майбутнім забрудненням, яке може бути віднесене на рахунок об'єктів Проекту. Банк, як тільки йому стає відомо, інформує Гаранта про будь-які судові справи, процедури або розслідування, що розпочаті проти нього у зв'язку із зазначеним вище.

СТАТТЯ III. РІЗНЕ

Розділ 3.01. Повідомлення

Для цілей Розділу 10.01 Стандартних умов наводяться такі адреси:

Для Гаранта:

Міністерство фінансів України

вул. Грушевського, 12/2

Київ, 01008, Україна.

До уваги Міністра фінансів.

Телефон: +38-044-201-56-18

Факс: +38-044-201-56-85

Для Банку:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Факс: +44-20-7338-6100

Телекс: 8812161

Для підтвердження: EBRD L G

Розділ 3.02. Юридичний висновок

Для цілей Розділу 9.03 (b) Стандартних умов та згідно з Розділом 6.02 Кредитної угоди, юридичний висновок від імені Гаранта надає Міністр юстиції.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони, діючи через своїх, належним чином уповноважених представників, підписали цю Угоду в чотирьох примірниках та вручили її в Києві (Україна), зазначеного вище дня та року.

 

УКРАЇНА

Представник: 

________________________ 

  

Ім'я: 

  

Посада: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Представник: 

________________________ 

  

Ім'я: 

  

Посада: 

ЗМІНИ ДО СТАНДАРТНИХ УМОВ

Усі положення Стандартних умов Банку, датованих лютим 1999 року, включено до цієї Угоди та зроблено застосовними до неї з такою самою силою та дією, ніби вони були цілком сформульовані тут, однак з урахуванням таких змін (такі положення, змінені таким чином, далі називаються "Стандартні умови"):

(a) До визначення терміна "Дата набуття чинності", викладеного в Розділі 2.02 Стандартних умов, датованих лютим 1999 року, для цілей цієї Угоди вносяться зміни, після чого воно має таке формулювання:

"Дата набуття чинності" означає дату, від якої Кредит набуває чинності й Транш А стає доступним для зняття сум відповідно до Розділу 9.01".

(b) До визначення терміна "Остання дата надання", викладеного в Розділі 2.02 Стандартних умов, датованих лютим 1999 року, для цілей цієї Угоди вносяться зміни, після чого воно має таке формулювання:

"Остання дата надання" означає: стосовно Траншу А - останню дату надання Траншу А, стосовно Траншу В - останню дату надання Траншу В, визначені відповідно до положень Розділу 2.02 (f) Кредитної угоди".

(с) До визначення терміна "Кредит", викладеного в Розділі 2.02 Стандартних умов, датованих лютим 1999 року, для цілей цієї Угоди вносяться зміни, після чого воно має таке формулювання:

 "Кредит" означає кредит або, залежно від випадку, будь-який його транш, як передбачено в Кредитній угоді".

(d) До Розділу 3.05 (а) Стандартних умов, датованих лютим 1999 року, для цілей цієї Угоди вносяться зміни, після чого він має таке формулювання:

"Розділ 3.05. Комісія за зобов'язання та Одноразова комісія

(a) Позичальник сплачує Банкові комісію за зобов'язання за ставкою, яку вказано в Кредитній угоді та яка підлягає сплаті з усієї Суми, що надається (за умови, що комісія за зобов'язання не сплачується за Транш В Кредиту доти, доки такий Транш не буде доступним для зняття сум, як передбачено в Кредитній угоді), та з будь-якої суми Кредиту, яка є предметом Зобов'язання відшкодування і ще не знята, за умови, що Комісія за зобов'язання, яка підлягає сплаті стосовно суми Кредиту, що покривається безумовним Зобов'язанням відшкодування, буде на 0,5 % річних більше, ніж ставка Комісії за зобов'язання, вказана в Кредитній угоді. Комісія за зобов'язання за Траншем А (як викладено в Розділі 2.01 Кредитної угоди) починає нараховуватися через шістдесят (60) днів після дати Кредитної угоди, і Комісія за зобов'язання за Траншем В (як викладено в Розділі 2.01 Кредитної угоди) починає нараховуватися через сім (7) днів з Дати набуття чинності Траншу В, як визначено згідно з положеннями Кредитної угоди. У випадку Комісії за зобов'язання, що підлягає сплаті стосовно суми Кредиту, що покривається безумовним Зобов'язанням відшкодування, Комісія за зобов'язання нараховується з дати надання такого безумовного Зобов'язання відшкодування та нараховується й розраховується так само, як і проценти за Розділом 3.04 (b) (іі). Комісія за зобов'язання підлягає сплаті кожної Дати сплати процентів, починаючи з першої Дати сплати процентів після Дати набуття чинності або, стосовно Траншу B, першої Дати сплати процентів після Дати набуття чинності Траншу B (як визначено в Кредитній угоді)".

____________

  

Опрос