Идет загрузка документа (339 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2006 год"

ВР Украины
Закон от 14.11.2006 № 338-V
действует с 25.11.2006

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 19 - 20, ст. 166, N 29, ст. 246, N 33, ст. 282, ст. 284, N 34, ст. 289, N 37, ст. 317) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "125.785.131", "96.564.420,3" та "29.220.710,7" замінити відповідно цифрами "127.516.631", "97.264.420,3" та "30.252.210,7";

у частині другій цифри "138.258.107,7", "108.581.869,8" та "29.676.237,9" замінити відповідно цифрами "140.199.363,7", "109.491.625,8" та "30.707.737,9";

в абзаці третьому частини третьої цифри "2.980.360,3" та "440.222,9" замінити відповідно цифрами "2.770.604,3" та "230.466,9".

2. Статтю 11 доповнити пунктом 37 такого змісту:

"37) надходження від погашення податкової заборгованості підприємств Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення або їх кредиторів до державного бюджету".

3. Статтю 27 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"Державному казначейству України здійснювати видатки державного бюджету на підставі зареєстрованих фінансових зобов'язань головних розпорядників коштів".

4. Статтю 40 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Обчислення пенсій окремим категоріям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які були відряджені для виконання службових обов'язків до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших цивільних установ, організацій і підприємств, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, здійснюється за переліком посад і в порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України".

5. У статті 43:

пункти 21 та 22 викласти в такій редакції:

"21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 11 цього Закону, за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 11 цього Закону, та за рахунок 390.007,7 тис. гривень надходжень, визначених пунктом 17 статті 11 цього Закону);

22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 11 цього Закону, та за рахунок 50.000,0 тис. гривень надходжень, визначених пунктом 17 статті 11 цього Закону)";

доповнити пунктом 63 такого змісту:

"63) погашення заборгованості за виконане Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення у минулі роки державне замовлення на трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб (за рахунок коштів, визначених пунктом 37 статті 11 цього Закону)".

6. Статтю 49 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Затвердити на 2006 рік додаткову дотацію з державного бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету у сумі 839.619,8 тис. гривень".

7. Статтю 51 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Надати право органам місцевого самоврядування використовувати кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот".

8. Доповнити статтею 621 такого змісту:

"Стаття 621. Міністерству фінансів України списати непогашену заборгованість Державного бюджету України перед місцевими бюджетами за взаємними розрахунками у сумі 10.236,5 тис. гривень та непогашену заборгованість місцевих бюджетів перед Державним бюджетом України за взаємними розрахунками у сумі до 740.451,6 тис. гривень та за бюджетними позичками у сумі 155.752,2 тис. гривень, що склалася за період 1998 - 2005 років та знаходиться на обліку в Державному казначействі України, а також заборгованість у сумі до 95.809,4 тис. гривень за отриманими з державного бюджету у 2005 році місцевими бюджетами середньостроковими позичками".

9. Статтю 97 виключити.

10. У статті 116 цифри та слова "1 липня 2005 року" замінити цифрами та словами "1 липня 2006 року".

11. Доповнити статтею 125 такого змісту:

"Стаття 125. Установити, що у 2006 році надходження, отримані від суб'єктів господарювання (крім енергогенеруючих компаній) в рахунок погашення заборгованості за використані матеріальні цінності державного резерву, спрямовуються на виконання зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву по відшкодуванню витрат за зберігання запасів державного матеріального резерву, але не більше 50.000 тис. гривень".

12. Внести зміни до додатків N 1, N 3, N 4, N 5 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" відповідно до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.

13. У додатку N 5 назву бюджетної програми за кодом 2201190 викласти у такій редакції:

"Інформатизація загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, комп'ютеризація професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
14 листопада 2006 року
N 338-V
 

  

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2006 рік"

тис. грн.

Код 

Найменування показників
згідно з бюджетною класифікацією
 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний
фонд
 

Всього доходів: 

127516631,0 

97264420,3 

30252210,7 

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

126094826,3 

95842615,6 

30252210,7 

10000000 

Податкові надходження 

91460147,8 

81647964,2 

9812183,6 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

55537763,6 

48444226,6 

7093537,0 

14010000 

Податок на додану вартість 

44585677,6 

41699177,6 

2886500,0 

14010100 

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

32104500,0 

29218000,0 

2886500,0 

14010300 

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів  

28346100,0 

28346100,0 

  

20000000 

Неподаткові надходження 

32148186,7 

13878645,0 

18269541,7 

24000000 

Інші неподаткові надходження 

10123181,9 

1259352,7 

8863829,2 

24050000 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів 

1361200,8 

499970,0 

861230,8 

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2006 рік"

тис. грн.

Код прог-
рамної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання держав-
ного бюджету 

Код функціо-
нальної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання держав-
ного бюджету 

Найменування
згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Всього 

видатки споживання 

з них 

видатки розвитку 

Всього 

видатки споживання 

з них 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

кому-
нальні послуги та енерго-
носії 

  

  

Всього 

109491625,8 

92102889,3 

19742026,3 

1306366,6 

17118736,5 

30707737,9 

15888817,0 

957805,8 

200963,1 

14818920,9 

140199363,7 

0110000 

  

Апарат Верховної Ради України 

563006,4 

470791,4 

282027,7 

3986,2 

92215,0 

43550,2 

38480,8 

12252,4 

4623,0 

5069,4 

606556,6 

0111000 

  

Апарат Верховної Ради України 

563006,4 

470791,4 

282027,7 

3986,2 

92215,0 

43550,2 

38480,8 

12252,4 

4623,0 

5069,4 

606556,6 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

347561,3 

284977,3 

189032,0 

  

62584,0 

  

  

  

  

  

347561,3 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 

98655,2 

98396,2 

68704,0 

  

259,0 

  

  

  

  

  

98655,2 

0111040 

0113 

Візити народних депутатів України за кордон 

6770,0 

6770,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6770,0 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

60269,2 

59959,2 

22814,5 

3875,2 

310,0 

3593,0 

3415,0 

1280,0 

  

178,0 

63862,2 

0300000 

  

Державне управління справами 

561656,2 

419337,7 

156036,3 

18793,1 

142318,5 

54043,6 

36931,8 

12739,8 

2420,6 

17111,8 

615699,8 

0301000 

  

Апарат Державного управління справами 

487119,0 

368595,9 

150404,2 

18243,8 

118523,1 

54043,6 

36931,8 

12739,8 

2420,6 

17111,8 

541162,6 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

2394,7 

  

  

  

2394,7 

  

  

  

  

  

2394,7 

0301310 

0111 

Організаційне, інформаційне і технічне забезпечення діяльності Національної ради України з інвестицій та інновацій, супроводження інноваційних програм 

2825,7 

1888,2 

986,9 

20,0 

937,5 

  

  

  

  

  

2825,7 

0301810 

0960 

Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

20000,0 

0303000 

  

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

2637,1 

2581,1 

1166,6 

368,0 

56,0 

  

  

  

  

  

2637,1 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

2637,1 

2581,1 

1166,6 

368,0 

56,0 

  

  

  

  

  

2637,1 

0500000 

  

Державна судова адміністрація України 

1376596,0 

1168313,8 

667969,4 

24072,1 

208282,2 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

1396596,0 

0501000 

  

Апарат Державної судової адміністрації України 

1376596,0 

1168313,8 

667969,4 

24072,1 

208282,2 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

1396596,0 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 

292096,9 

262338,5 

142915,0 

3700,8 

29758,4 

  

  

  

  

  

292096,9 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судами 

704855,1 

643450,5 

374439,3 

13436,1 

61404,6 

  

  

  

  

  

704855,1 

0501820 

0330 

Забезпечення судів належними приміщеннями 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

30000,0 

0600000 

  

Верховний Суд України 

128026,7 

80819,7 

37090,1 

825,7 

47207,0 

  

  

  

  

  

128026,7 

0601000 

  

Апарат Верховного Суду України 

128026,7 

80819,7 

37090,1 

825,7 

47207,0 

  

  

  

  

  

128026,7 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України 

87921,3 

80714,3 

37090,1 

825,7 

7207,0 

  

  

  

  

  

87921,3 

0601800 

0330 

Реконструкція будинку для розміщення Верховного Суду України 

40000,0 

  

  

  

40000,0 

  

  

  

  

  

40000,0 

0700000 

  

Вищий господарський суд України 

66533,9 

54533,9 

30681,8 

1504,2 

12000,0 

  

  

  

  

  

66533,9 

0701000 

  

Вищий господарський суд України 

66533,9 

54533,9 

30681,8 

1504,2 

12000,0 

  

  

  

  

  

66533,9 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

66533,9 

54533,9 

30681,8 

1504,2 

12000,0 

  

  

  

  

  

66533,9 

0750000 

  

Вищий адміністративний суд України 

49639,1 

24347,1 

14290,5 

421,0 

25292,0 

  

  

  

  

  

49639,1 

0751000 

  

Апарат Вищого адміністративного суду України 

49639,1 

24347,1 

14290,5 

421,0 

25292,0 

  

  

  

  

  

49639,1 

0751010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 

38659,1 

24347,1 

14290,5 

421,0 

14312,0 

  

  

  

  

  

38659,1 

1000000 

  

Міністерство внутрішніх справ України 

3660661,9 

3512506,3 

2929983,8 

122444,8 

148155,6 

1160953,7 

977949,8 

306214,1 

25672,3 

183003,9 

4821615,6 

1001000 

  

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

3202489,9 

3066799,9 

2600886,3 

102824,7 

135690,0 

1112233,7 

935219,8 

284144,1 

25158,3 

177013,9 

4314723,6 

1001040 

0310 

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією, створення та утримання пунктів розміщення незаконних мігрантів 

10324,6 

3764,6 

998,8 

550,0 

6560,0 

  

  

  

  

  

10324,6 

1010000 

  

Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 

2884882,7 

2884882,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

2884882,7 

1011000 

  

Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 

2884882,7 

2884882,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

2884882,7 

1011020 

1020 

Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

2884882,7 

2884882,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

2884882,7 

1100000 

  

Міністерство палива та енергетики України 

114274,2 

43060,3 

17604,9 

327,0 

71213,9 

799489,3 

19675,2 

300,0 

339,7 

779814,1 

913763,5 

1101000 

  

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

114274,2 

43060,3 

17604,9 

327,0 

71213,9 

799489,3 

19675,2 

300,0 

339,7 

779814,1 

913763,5 

1101010 

0434 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 

16064,9 

16014,9 

10517,3 

300,0 

50,0 

231,5 

231,5 

  

  

  

16296,4 

1200000 

  

Міністерство економіки України 

125193,4 

106934,8 

57719,1 

3930,0 

18258,6 

25603,0 

4192,8 

2220,5 

118,7 

21410,2 

150796,4 

1201000 

  

Апарат Міністерства економіки України 

96198,9 

78972,7 

39666,1 

3250,5 

17226,2 

25603,0 

4192,8 

2220,5 

118,7 

21410,2 

121801,9 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

52046,4 

51949,4 

33711,9 

1859,9 

97,0 

  

  

  

  

  

52046,4 

1201020 

0411 

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 

1163,4 

1163,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1163,4 

1201600 

0460 

Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 

726,8 

100,6 

  

  

626,2 

20191,7 

429,8 

  

  

19761,9 

20918,5 

1300000 

  

Міністерство вугільної промисловості України 

2228988,9 

184779,0 

6110,4 

226,3 

2044209,9 

2142853,8 

148,8 

  

  

2142705,0 

4371842,7 

1301000 

  

Апарат Міністерства вугільної промисловості України 

2228988,9 

184779,0 

6110,4 

226,3 

2044209,9 

2142853,8 

148,8 

  

  

2142705,0 

4371842,7 

1301090 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик 

1403974,2 

  

  

  

1403974,2 

301205,0 

  

  

  

301205,0 

1705179,2 

1400000 

  

Міністерство закордонних справ України 

734459,4 

626796,1 

35442,1 

19739,9 

107663,3 

15915,8 

13941,9 

2405,6 

420,6 

1973,9 

750375,2 

1401000 

  

Апарат Міністерства закордонних справ України 

734459,4 

626796,1 

35442,1 

19739,9 

107663,3 

15915,8 

13941,9 

2405,6 

420,6 

1973,9 

750375,2 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

37225,7 

35100,7 

21585,6 

589,9 

2125,0 

  

  

  

  

  

37225,7 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

481746,0 

454107,7 

12596,5 

19150,0 

27638,3 

15399,8 

13428,9 

2295,6 

411,6 

1970,9 

497145,8 

1401040 

0113 

Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 

57200,0 

300,0 

  

  

56900,0 

  

  

  

  

  

57200,0 

1401110 

0113 

Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 

9573,1 

9573,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

9573,1 

1700000 

  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

387673,6 

328426,6 

107948,0 

9594,3 

59247,0 

71213,6 

52739,8 

17538,5 

1073,9 

18473,8 

458887,2 

1701000 

  

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

387673,6 

328426,6 

107948,0 

9594,3 

59247,0 

71213,6 

52739,8 

17538,5 

1073,9 

18473,8 

458887,2 

1701010 

0831 

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 

9563,9 

7563,9 

4636,3 

201,6 

2000,0 

200,0 

200,0 

  

25,0 

  

9763,9 

1701140 

0831 

Виробництво та розповсюдження телепрограм Національною телекомпанією України 

124552,1 

83779,9 

24758,4 

1857,9 

40772,2 

21209,4 

20390,9 

7000,0 

340,4 

818,5 

145761,5 

1800000 

  

Міністерство культури і туризму України 

659659,4 

585116,1 

79338,3 

4331,7 

74543,3 

78455,5 

63927,6 

9493,6 

477,5 

14527,9 

738114,9 

1801000 

  

Апарат Міністерства культури і туризму України 

558296,2 

493752,9 

56786,7 

2750,8 

64543,3 

70465,2 

56087,9 

6132,1 

324,8 

14377,3 

628761,4 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

100447,8 

92405,8 

  

  

8042,0 

19235,2 

17317,3 

  

  

1917,9 

119683,0 

  

  

в тому числі на капітальний ремонт та придбання музичних інструментів для Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

1802000 

  

Державна служба з питань національної культурної спадщини 

47272,4 

37272,4 

20501,9 

1495,7 

10000,0 

7240,3 

7189,7 

3361,5 

152,7 

50,6 

54512,7 

1802010 

0829 

Керівництво та управління у сфері національної культурної спадщини 

1150,7 

1150,7 

659,3 

2,9 

  

  

  

  

  

  

1150,7 

1805000 

  

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

645,1 

645,1 

303,0 

6,7 

  

  

  

  

  

  

645,1 

1805010 

0829 

Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

495,1 

495,1 

303,0 

6,7 

  

  

  

  

  

  

495,1 

1805020 

0829 

Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

150,0 

1806000 

  

Державна служба кінематографії 

49250,0 

49250,0 

  

  

  

750,0 

650,0 

  

  

100,0 

50000,0 

1806020 

0823 

Створення та розповсюдження національних фільмів 

49250,0 

49250,0 

  

  

  

750,0 

650,0 

  

  

100,0 

50000,0 

2100000 

  

Міністерство оборони України 

5915745,7 

4608437,1 

3223139,1 

316575,9 

1307308,6 

1679113,2 

269336,5 

43785,0 

26361,2 

1409776,7 

7594858,9 

2101000 

  

Апарат Міністерства оборони України 

5915745,7 

4608437,1 

3223139,1 

316575,9 

1307308,6 

1679113,2 

269336,5 

43785,0 

26361,2 

1409776,7 

7594858,9 

2101060 

0210 

Утримання, експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 

324928,1 

324928,1 

  

313750,0 

  

59476,0 

55076,0 

  

9476,0 

4400,0 

384404,1 

2101140 

0210 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

382675,5 

69322,5 

  

  

313353,0 

330700,0 

  

  

  

330700,0 

713375,5 

2101230 

0210 

Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 

162405,8 

60649,4 

36574,3 

22,9 

101756,4 

  

  

  

  

  

162405,8 

2101240 

0210 

Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 

19647,8 

12167,8 

1214,0 

  

7480,0 

500,0 

420,0 

  

  

80,0 

20147,8 

2101280 

0210 

Створення та закупівля літака АН-70 

64400,0 

  

  

  

64400,0 

  

  

  

  

  

64400,0 

2110000 

  

Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 

6145160,0 

6030160,0 

  

  

115000,0 

  

  

  

  

  

6145160,0 

2111000 

  

Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 

6145160,0 

6030160,0 

  

  

115000,0 

  

  

  

  

  

6145160,0 

2111020 

1020 

Пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту 

6030160,0 

6030160,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6030160,0 

2200000 

  

Міністерство освіти і науки України 

6055384,5 

5495625,4 

810071,5 

149902,2 

559759,1 

2979164,1 

2441254,7 

64051,6 

16428,4 

537909,4 

9034548,6 

2201000 

  

Апарат Міністерства освіти і науки України 

5835737,2 

5314640,1 

807222,6 

149692,3 

521097,1 

2881118,1 

2381967,7 

64051,6 

16428,4 

499150,4 

8716855,3 

2201010 

0990 

Керівництво та управління у сфері освіти і науки 

13201,4 

13201,4 

8428,4 

120,0 

  

60,0 

60,0 

  

  

  

13261,4 

2201160 

0942 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

2226073,5 

2179208,5 

  

  

46865,0 

2035303,1 

1724537,3 

  

  

310765,8 

4261376,6 

2201190 

0970 

Інформатизація загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, комп'ютеризація професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 

21782,5 

  

  

  

21782,5 

  

  

  

  

  

21782,5 

2201860 

0942 

Проведення капітального ремонту об'єктів Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана 

4500,0 

  

  

  

4500,0 

  

  

  

  

  

4500,0 

2206000 

  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

209921,6 

171259,6 

  

  

38662,0 

87346,0 

59287,0 

  

  

28059,0 

297267,6 

2206800 

0942 

Будівництво багатофункціонального корпусу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка по вул. Мельникова, 36/1 у м. Києві 

8000,0 

  

  

  

8000,0 

  

  

  

  

  

8000,0 

2300000 

  

Міністерство охорони здоров'я України 

2358412,2 

1976383,4 

631513,0 

65715,6 

382028,8 

796310,2 

621965,5 

88972,2 

14990,8 

174344,7 

3154722,4 

2301000 

  

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

2333167,8 

1951139,0 

630435,9 

65680,5 

382028,8 

796203,5 

621932,2 

88972,2 

14971,8 

174271,3 

3129371,3 

2301070 

0942 

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

227778,4 

224305,4 

  

  

3473,0 

379009,5 

328861,8 

  

  

50147,7 

606787,9 

2301110 

0732 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

239915,3 

227415,3 

110382,1 

22667,7 

12500,0 

7301,5 

6772,0 

719,4 

350,1 

529,5 

247216,8 

2301400 

0763 

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 

165350,1 

110529,0 

  

  

54821,1 

  

  

  

  

  

165350,1 

2400000 

  

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 

139560,7 

100075,4 

68524,0 

1621,7 

39485,3 

1038298,3 

39614,7 

2254,7 

1939,7 

998683,6 

1177859,0 

2401000 

  

Апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

101054,7 

92215,4 

63289,7 

1452,0 

8839,3 

220005,5 

37344,7 

2254,7 

1842,7 

182660,8 

321060,2 

2401010 

0540 

Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 

10236,4 

10236,4 

7088,8 

155,9 

  

2678,0 

2168,0 

590,0 

251,5 

510,0 

12914,4 

2401020 

0540 

Управління та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні 

62892,4 

61392,4 

42060,1 

1050,2 

1500,0 

17104,0 

14387,7 

1050,0 

1444,3 

2716,3 

79996,4 

2401190 

0540 

Моніторинг навколишнього природного середовища та забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 

  

  

  

  

  

34022,0 

  

  

  

34022,0 

34022,0 

2401310 

0530 

Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки 

250,0 

  

  

  

250,0 

  

  

  

  

  

250,0 

2401320 

0513 

Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 

  

  

  

  

  

10000,0 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

2500000 

  

Міністерство праці та соціальної політики України 

2995116,6 

2645860,9 

51646,5 

9958,6 

349255,7 

417808,7 

57739,4 

191,0 

1506,5 

360069,3 

3412925,3 

2501000 

  

Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 

2604112,2 

2537145,5 

27139,5 

9113,3 

66966,7 

293808,7 

38339,4 

191,0 

1506,5 

255469,3 

2897920,9 

2501010 

0412 

Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 

22641,9 

21641,9 

13547,3 

1354,3 

1000,0 

1053,4 

1053,4 

  

850,9 

  

23695,3 

2510000 

  

Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні видатки) 

8136050,8 

8136050,8 

  

  

  

48318,4 

  

  

  

48318,4 

8184369,2 

2511000 

  

Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні видатки) 

8136050,8 

8136050,8 

  

  

  

48318,4 

  

  

  

48318,4 

8184369,2 

2511080 

0180 

Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 

288334,3 

288334,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

288334,3 

2600000 

  

Міністерство промислової політики України 

198008,2 

25437,2 

11373,8 

531,6 

172571,0 

144985,0 

16776,9 

  

130,0 

128208,1 

342993,2 

2601000 

  

Апарат Міністерства промислової політики України 

198008,2 

25437,2 

11373,8 

531,6 

172571,0 

144985,0 

16776,9 

  

130,0 

128208,1 

342993,2 

2601010 

0442 

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 

19233,1 

17643,1 

11081,6 

490,5 

1590,0 

450,0 

450,0 

  

130,0 

  

19683,1 

2601080 

0513 

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 

2711,0 

2711,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2711,0 

2700000 

  

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 

150158,8 

25864,2 

14093,9 

589,2 

124294,6 

3906,1 

3552,1 

1428,0 

287,1 

354,0 

154064,9 

2701000 

  

Апарат Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 

149643,0 

25348,4 

13950,4 

577,2 

124294,6 

3906,1 

3552,1 

1428,0 

287,1 

354,0 

153549,1 

2701010 

0610 

Керівництво та управління у сфері будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

15753,4 

13137,8 

8208,3 

314,7 

2615,6 

  

  

  

  

  

15753,4 

2800000 

  

Міністерство аграрної політики України 

6084554,7 

1398451,1 

384019,0 

20412,2 

4686103,6 

1247433,7 

608161,0 

100013,3 

8978,3 

639272,7 

7331988,4 

2801000 

  

Апарат Міністерства аграрної політики України 

5055637,1 

662193,7 

99843,1 

4967,5 

4393443,4 

685629,6 

318641,9 

19497,1 

2410,4 

366987,7 

5741266,7 

2801010 

0421 

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 

18544,4 

18544,4 

10372,7 

773,7 

  

  

  

  

  

  

18544,4 

2801100 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

242703,8 

232753,8 

  

  

9950,0 

230000,0 

189200,0 

  

  

40800,0 

472703,8 

2801210 

0421 

Бюджетна тваринницька дотація, включаючи бджолину сім'ю, ідентифікація і реєстрація сільськогосподарських тварин та фінансова підтримка виробництва продукції рослинництва шляхом дотування на гектар посівів 

1992500,0 

  

  

  

1992500,0 

  

  

  

  

  

1992500,0 

2801310 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 

145740,9 

138140,9 

81991,1 

3052,0 

7600,0 

81677,2 

51139,5 

18903,0 

2191,4 

30537,7 

227418,1 

3100000 

  

Міністерство транспорту та зв'язку України 

553294,1 

424755,4 

234753,8 

13563,7 

128538,7 

252582,4 

182652,7 

16765,1 

6970,9 

69929,7 

805876,5 

3101000 

  

Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України 

69829,9 

46793,2 

5536,1 

480,8 

23036,7 

62649,9 

49584,2 

  

  

13065,7 

132479,8 

3101100 

0454 

Здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки 

21600,0 

  

  

  

21600,0 

  

  

  

  

  

21600,0 

3103000 

  

Державний департамент морського і річкового транспорту 

86780,0 

  

  

  

86780,0 

49050,0 

5097,8 

1374,9 

225,0 

43952,2 

135830,0 

3103070 

0452 

Проведення днопоглиблювальних робіт в районі о. Коса-Тузла 

30000,0 

  

  

  

30000,0 

  

  

  

  

  

30000,0 

3106000 

  

Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації 

46358,2 

29866,2 

3685,1 

238,2 

16492,0 

59401,1 

56499,1 

  

  

2902,0 

105759,3 

3106200 

0831 

Погашення заборгованості за виконане у минулі роки державне замовлення на трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб 

  

  

  

  

  

26500,0 

26500,0 

  

  

  

26500,0 

3110000 

  

Державна служба автомобільних доріг України 

6783,1 

6420,6 

3773,1 

446,0 

362,5 

4590976,0 

633161,3 

  

  

3957814,7 

4597759,1 

3111000 

  

Апарат Державної служби автомобільних доріг України 

6783,1 

6420,6 

3773,1 

446,0 

362,5 

4590976,0 

633161,3 

  

  

3957814,7 

4597759,1 

3111010 

0456 

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 

6783,1 

6420,6 

3773,1 

446,0 

362,5 

  

  

  

  

  

6783,1 

3111020 

0456 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 

  

  

  

  

  

3959436,5 

1621,8 

  

  

3957814,7 

3959436,5 

  

  

в тому числі будівництво, реконструкція та ремонт мостів 

  

  

  

  

  

200000,0 

  

  

  

200000,0 

200000,0 

3200000 

  

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

2326751,7 

2003244,9 

1012150,8 

44483,5 

323506,8 

446632,8 

282953,0 

154452,6 

3747,6 

163679,8 

2773384,5 

3201000 

  

Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

2102114,0 

1799955,3 

906158,6 

41068,1 

302158,7 

422246,2 

264748,0 

149170,9 

3091,5 

157498,2 

2524360,2 

3201040 

1070 

Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

379818,8 

379818,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

379818,8 

3201180 

0513 

Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 

12012,1 

12012,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

12012,1 

3201570 

0513 

Внесок України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР 

18587,9 

18587,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

18587,9 

3208000 

  

Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

81446,7 

74681,8 

49128,9 

1727,5 

6764,9 

700,0 

  

  

  

700,0 

82146,7 

3208010 

0412 

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

79912,5 

74612,5 

49128,9 

1727,5 

5300,0 

  

  

  

  

  

79912,5 

3210000 

  

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (загальнодержавні видатки) 

111079,6 

72579,6 

  

  

38500,0 

  

  

  

  

  

111079,6 

3211000 

  

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (загальнодержавні видатки) 

111079,6 

72579,6 

  

  

38500,0 

  

  

  

  

  

111079,6 

3211020 

1020 

Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

69079,6 

69079,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

69079,6 

3400000 

  

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту 

523142,1 

387137,5 

47608,7 

1269,1 

136004,6 

39609,1 

15760,1 

30,0 

16,0 

23849,0 

562751,2 

3401000 

  

Апарат Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 

222826,2 

175351,6 

9728,0 

656,0 

47474,6 

39253,7 

15460,1 

30,0 

16,0 

23793,6 

262079,9 

3401010 

1040 

Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики, фізичної культури і спорту 

12591,7 

11774,7 

7127,2 

334,1 

817,0 

  

  

  

  

  

12591,7 

3401280 

0810 

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування 

10950,1 

10950,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

10950,1 

3402000 

  

Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді 

9736,2 

9630,2 

916,6 

18,5 

106,0 

  

  

  

  

  

9736,2 

3402010 

1040 

Керівництво та управління у сфері соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю 

1736,2 

1630,2 

916,6 

18,5 

106,0 

  

  

  

  

  

1736,2 

3408000 

  

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

65900,0 

5500,0 

  

  

60400,0 

355,4 

300,0 

  

  

55,4 

66255,4 

3408050 

1062 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

60000,0 

  

  

  

60000,0 

  

  

  

  

  

60000,0 

3500000 

  

Міністерство фінансів України 

5366370,0 

4936559,0 

624349,6 

20440,6 

429811,0 

63652,7 

34928,9 

1997,3 

206,4 

28723,8 

5430022,7 

3501000 

  

Апарат Міністерства фінансів України 

4572965,6 

4229266,3 

171399,2 

6905,1 

343699,3 

60622,3 

32363,5 

1972,3 

80,6 

28258,8 

4633587,9 

3501010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансів 

421239,5 

277829,1 

169532,8 

6365,8 

143410,4 

115,1 

115,1 

  

32,7 

  

421354,6 

3501020 

0112 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів 

49100,4 

19143,2 

  

  

29957,2 

  

  

  

  

  

49100,4 

3501040 

0941 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3213,2 

2913,2 

  

  

300,0 

814,6 

763,8 

  

  

50,8 

4027,8 

3501120 

0150 

Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 

10756,2 

  

  

  

10756,2 

1240,0 

  

  

  

1240,0 

11996,2 

3501170 

0171 

Обслуговування внутрішнього державного боргу 

948803,7 

948803,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

948803,7 

3501180 

0172 

Обслуговування зовнішнього державного боргу 

2238098,0 

2238098,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2238098,0 

3501250 

0112 

Збільшення статутного капіталу ВАТ "Державний ощадний банк" 

50000,0 

  

  

  

50000,0 

  

  

  

  

  

50000,0 

3501260 

0112 

Збільшення статутного капіталу ВАТ "Державний експортно-імпортний банк" 

50000,0 

  

  

  

50000,0 

  

  

  

  

  

50000,0 

3501340 

0411 

Державна програма розвитку Національної депозитарної системи України 

32000,0 

  

  

  

32000,0 

  

  

  

  

  

32000,0 

  

  

в тому числі поповнення статутного капіталу Національного депозитарію України 

21500,0 

  

  

  

21500,0 

  

  

  

  

  

21500,0 

3503000 

  

Державна пробірна служба 

4045,0 

3433,3 

1936,0 

64,5 

611,7 

1369,9 

1097,3 

25,0 

31,2 

272,6 

5414,9 

3503010 

0411 

Керівництво та управління у сфері державного пробірного контролю 

3813,3 

3433,3 

1936,0 

64,5 

380,0 

769,9 

573,3 

25,0 

31,2 

196,6 

4583,2 

3504000 

  

Державне казначейство України 

488797,2 

419797,2 

259356,6 

9483,0 

69000,0 

1494,0 

1306,6 

  

62,5 

187,4 

490291,2 

3504010 

0112 

Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 

430700,2 

410700,2 

259356,6 

9483,0 

20000,0 

1494,0 

1306,6 

  

62,5 

187,4 

432194,2 

3505000 

  

Головне контрольно-ревізійне управління України 

300562,2 

284062,2 

191657,8 

3988,0 

16500,0 

166,5 

161,5 

  

32,1 

5,0 

300728,7 

3505010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 

297423,7 

282423,7 

191657,8 

3988,0 

15000,0 

166,5 

161,5 

  

32,1 

5,0 

297590,2 

3510000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

18715314,6 

18093472,9 

  

  

351841,7 

4051315,7 

4000000,0 

  

  

51315,7 

22766630,3 

3511000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

18715314,6 

18093472,9 

  

  

351841,7 

4051315,7 

4000000,0 

  

  

51315,7 

22766630,3 

3511060 

0180 

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 

1042984,9 

938023,9 

  

  

104961,0 

  

  

  

  

  

1042984,9 

3511350 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування 

  

  

  

  

  

3000000,0 

3000000,0 

  

  

  

3000000,0 

5000000 

  

Державний комітет України по водному господарству 

575799,6 

498773,8 

249203,5 

116317,6 

77025,8 

225400,0 

88105,0 

12723,0 

34159,5 

137295,0 

801199,6 

5001000 

  

Апарат Державного комітету України по водному господарству 

575799,6 

498773,8 

249203,5 

116317,6 

77025,8 

225400,0 

88105,0 

12723,0 

34159,5 

137295,0 

801199,6 

5001050 

0421 

Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 

502670,6 

490630,6 

245412,1 

116230,5 

12040,0 

103000,0 

87423,0 

12463,0 

34039,5 

15577,0 

605670,6 

5120000 

  

Державний комітет України з державного матеріального резерву 

34261,4 

25246,4 

15674,5 

2746,8 

9015,0 

676834,7 

115295,4 

5112,9 

2521,2 

561539,3 

711096,1 

5121000 

  

Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 

34261,4 

25246,4 

15674,5 

2746,8 

9015,0 

676834,7 

115295,4 

5112,9 

2521,2 

561539,3 

711096,1 

5121030 

0220 

Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 

  

  

  

  

  

86400,0 

86400,0 

  

  

  

86400,0 

5121040 

0220 

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 

  

  

  

  

  

560007,7 

5000,0 

  

  

555007,7 

560007,7 

5270000 

  

Державний комітет ядерного регулювання України 

11232,9 

10126,2 

6589,3 

94,0 

1106,7 

  

  

  

  

  

11232,9 

5271000 

  

Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 

11232,9 

10126,2 

6589,3 

94,0 

1106,7 

  

  

  

  

  

11232,9 

5271010 

0434 

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 

9865,9 

9605,9 

6589,3 

94,0 

260,0 

  

  

  

  

  

9865,9 

5340000 

  

Адміністрація Державної прикордонної служби України 

966960,8 

808068,0 

629644,4 

36406,0 

158892,8 

60400,6 

9917,3 

381,6 

1509,1 

50483,3 

1027361,4 

5341000 

  

Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 

951965,1 

798046,3 

620793,7 

36406,0 

153918,8 

60400,6 

9917,3 

381,6 

1509,1 

50483,3 

1012365,7 

5341070 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України 

26123,4 

  

  

  

26123,4 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

31123,4 

6020000 

  

Вища атестаційна комісія України 

2500,1 

2500,1 

1759,5 

39,2 

  

  

  

  

  

  

2500,1 

6021000 

  

Апарат Вищої атестаційної комісії України 

2500,1 

2500,1 

1759,5 

39,2 

  

  

  

  

  

  

2500,1 

6021010 

0990 

Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів 

2153,8 

2153,8 

1557,0 

39,2 

  

  

  

  

  

  

2153,8 

6080000 

  

Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 

140432,0 

140432,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

140432,0 

6081000 

  

Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 

140432,0 

140432,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

140432,0 

6081020 

1020 

Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи 

140432,0 

140432,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

140432,0 

6110000 

  

Державний комітет архівів України 

16033,3 

14405,7 

8808,8 

409,0 

1627,6 

1171,9 

1033,7 

295,5 

61,8 

138,2 

17205,2 

6111000 

  

Апарат Державного комітету архівів України 

15120,9 

13813,3 

8417,7 

387,0 

1307,6 

1171,9 

1033,7 

295,5 

61,8 

138,2 

16292,8 

6111010 

0133 

Керівництво та управління у сфері архівної справи 

2027,6 

2027,6 

1451,8 

  

  

  

  

  

  

  

2027,6 

6111030 

0133 

Архівна справа 

12413,7 

11785,7 

6965,9 

387,0 

628,0 

1145,9 

1033,7 

295,5 

61,8 

112,2 

13559,6 

6112000 

  

Український інститут національної пам'яті 

912,4 

592,4 

391,1 

22,0 

320,0 

  

  

  

  

  

912,4 

6112010 

0829 

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті 

912,4 

592,4 

391,1 

22,0 

320,0 

  

  

  

  

  

912,4 

6140000 

  

Державна податкова адміністрація України 

2880939,9 

2783090,1 

1941734,0 

54576,2 

97849,8 

238907,5 

199582,4 

220,0 

253,1 

39325,1 

3119847,4 

6141000 

  

Апарат Державної податкової адміністрації України 

2880939,9 

2783090,1 

1941734,0 

54576,2 

97849,8 

238907,5 

199582,4 

220,0 

253,1 

39325,1 

3119847,4 

6141010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 

2763968,5 

2718418,7 

1940680,2 

54412,8 

45549,8 

175357,2 

173055,8 

  

142,0 

2301,4 

2939325,7 

6141040 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією державної податкової служби 

46715,4 

36715,4 

  

  

10000,0 

20000,0 

16216,4 

  

  

3783,6 

66715,4 

6141080 

0112 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів 

37000,0 

11764,0 

  

  

25236,0 

  

  

  

  

  

37000,0 

6160000 

  

Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 

96657,2 

96657,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

96657,2 

6161000 

  

Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 

96657,2 

96657,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

96657,2 

6161020 

1020 

Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції 

96657,2 

96657,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

96657,2 

6170000 

  

Державна служба експортного контролю України 

5152,8 

4526,4 

3358,3 

24,9 

626,4 

  

  

  

  

  

5152,8 

6171000 

  

Апарат Державної служби експортного контролю України 

5152,8 

4526,4 

3358,3 

24,9 

626,4 

  

  

  

  

  

5152,8 

6171010 

0411 

Керівництво та управління у сфері експортного контролю 

4882,3 

4526,4 

3358,3 

24,9 

355,9 

  

  

  

  

  

4882,3 

6530000 

  

Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) 

732511,6 

732511,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

732511,6 

6531000 

  

Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) 

732511,6 

732511,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

732511,6 

6531020 

1020 

Пенсійне забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони 

732511,6 

732511,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

732511,6 

6560000 

  

Академія медичних наук України 

562559,9 

369256,8 

132918,1 

19754,2 

193303,1 

24469,0 

7102,1 

870,2 

834,6 

17366,9 

587028,9 

6561000 

  

Апарат Академії медичних наук України 

562559,9 

369256,8 

132918,1 

19754,2 

193303,1 

24469,0 

7102,1 

870,2 

834,6 

17366,9 

587028,9 

6561030 

0750 

Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 

47257,4 

  

  

  

47257,4 

15887,6 

  

  

  

15887,6 

63145,0 

6590000 

  

Українська академія аграрних наук 

246537,0 

31960,9 

9326,4 

899,7 

214576,1 

58838,0 

960,0 

182,0 

126,0 

57878,0 

305375,0 

6591000 

  

Апарат Української академії аграрних наук 

246537,0 

31960,9 

9326,4 

899,7 

214576,1 

58838,0 

960,0 

182,0 

126,0 

57878,0 

305375,0 

6591060 

0482 

Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 

6509,6 

5509,6 

2125,2 

  

1000,0 

  

  

  

  

  

6509,6 

6730000 

  

Центральна виборча комісія 

564512,4 

515312,4 

16003,7 

1418,6 

49200,0 

  

  

  

  

  

564512,4 

6731000 

  

Апарат Центральної виборчої комісії 

564512,4 

515312,4 

16003,7 

1418,6 

49200,0 

  

  

  

  

  

564512,4 

6731020 

0160 

Проведення виборів народних депутатів України 

485882,0 

485882,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

485882,0 

6731070 

0160 

Централізовані видатки із забезпечення проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

350,0 

350,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

350,0 

6740000 

  

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки) 

187601,4 

187601,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

187601,4 

6741000 

  

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки) 

187601,4 

187601,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

187601,4 

6741020 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

187601,4 

187601,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

187601,4 

7750000 

  

Донецька обласна державна адміністрація 

55492,8 

54922,5 

34489,9 

2059,1 

570,3 

1654,3 

1499,2 

454,0 

46,4 

155,1 

57147,1 

7751000 

  

Апарат Донецької обласної державної адміністрації 

55492,8 

54922,5 

34489,9 

2059,1 

570,3 

1654,3 

1499,2 

454,0 

46,4 

155,1 

57147,1 

7751010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області 

55492,8 

54922,5 

34489,9 

2059,1 

570,3 

1654,3 

1499,2 

454,0 

46,4 

155,1 

57147,1 

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2006 році"

(тис. грн.)

Код прог-
рамної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання держав-
ного бюджету 

Код функціо-
нальної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання держав-
ного бюджету 

Найменування
згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Надання кредитів 

Повернення кредитів 

Кредитування-всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

  

  

Всього:  

230466,9 

2540137,4 

2770604,3 

-718223,0 

-1489447,1 

-2207670,1 

-487756,1 

1050690,3 

562934,2 

3510000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

19643,4 

596712,8 

616356,2 

-718223,0 

-146947,1 

-865170,1 

-698579,6 

449765,7 

-248813,9 

3511000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

19643,4 

596712,8 

616356,2 

-718223,0 

-146947,1 

-865170,1 

-698579,6 

449765,7 

-248813,9 

3511340 

0473 

Реалізація інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій в галузях економіки, технологій по виробництву альтернативних джерел палива, розміщення вільних коштів на депозитах та придбання цінних паперів 

  

283400,0 

283400,0 

  

  

  

  

283400,0 

283400,0 

3511600 

0490 

Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії 

19643,4 

  

19643,4 

  

  

  

19643,4 

  

19643,4 

 

Зміни до додатка N 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" "Розподіл видатків на централізовані заходи і програми на 2006 рік між адміністративно-територіальними одиницями"

(тис. грн.)

N
п/п
 

Адміністративно-територальні одиниці 

3111020 

Разом 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування (в частині будівництва та утримання) 

1. 

Автономна Республіка Крим 

73503,6 

109814,8 

2. 

Вінницька область 

48796,3 

76937,6 

3. 

Волинська область 

66297,4 

86186,2 

4. 

Дніпропетровська область 

121145,9 

179448,7 

5. 

Донецька область 

82242,4 

159084,9 

6. 

Житомирська область 

86672,6 

109611,0 

7. 

Закарпатська область 

49840,1 

71949,2 

8. 

Запорізька область 

42314,9 

77499,2 

9. 

Івано-Франківська область 

56489,0 

81640,9 

10. 

Київська область 

119760,8 

150193,0 

11. 

Кіровоградська область 

75017,6 

93230,9 

12. 

Луганська область 

67794,0 

104309,9 

13. 

Львівська область 

100437,8 

147534,2 

14. 

Миколаївська область 

64533,6 

87270,0 

15. 

Одеська область 

171208,1 

218646,6 

16. 

Полтавська область 

53578,4 

77623,5 

17. 

Рівненська область 

51499,0 

73423,4 

18. 

Сумська область 

36357,3 

55618,5 

19. 

Тернопільська область 

48436,7 

67543,5 

20. 

Харківська область 

78152,6 

119796,7 

21. 

Херсонська область 

69365,1 

91044,8 

22. 

Хмельницька область 

50347,2 

73398,6 

23. 

Черкаська область 

72464,9 

93258,4 

24. 

Чернівецька область 

58340,4 

74713,0 

25. 

Чернігівська область 

30183,4 

48450,0 

26. 

м. Київ 

 

42652,3 

27. 

м. Севастополь 

18255,9 

26757,7 

  

Всього: 

1793035,0 

2597637,5 

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" "Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2006 рік" (по загальному фонду)

(тис. грн.)

Код бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 

Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

Додаткова субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 

1100000000 

Бюджет Автономної Республіки Крим 

102658,6 

5400,2 

866,0 

2100000000 

Обласний бюджет Вінницької області 

27763,1 

10221,5 

15446,3 

3100000000 

Обласний бюджет Волинської області 

18209,9 

6220,2 

4761,5 

4100000000 

Обласний бюджет Дніпропетровської області 

50996,1 

7006,6 

  

5100000000 

Обласний бюджет Донецької області 

78793,0 

8229,6 

47914,8 

6100000000 

Обласний бюджет Житомирської області 

23217,3 

8590,4 

17502,5 

7100000000 

Обласний бюджет Закарпатської області 

20554,9 

5251,1 

17959,4 

8100000000 

Обласний бюджет Запорізької області 

35424,6 

5036,0 

14729,9 

9100000000 

Обласний бюджет Івано-Франківської області 

24214,7 

7907,1 

34147,6 

10100000000 

Обласний бюджет Київської області 

44175,2 

9566,8 

6673,1 

11100000000 

Обласний бюджет Кіровоградської області 

21426,5 

7284,2 

7349,9 

12100000000 

Обласний бюджет Луганської області 

49222,2 

6079,8 

19029,8 

13100000000 

Обласний бюджет Львівської області 

36887,3 

10787,5 

16488,3 

14100000000 

Обласний бюджет Миколаївської області 

18843,9 

4712,5 

  

15100000000 

Обласний бюджет Одеської області 

37535,6 

7923,9 

15331,5 

16100000000 

Обласний бюджет Полтавської області 

22784,0 

9698,8 

4721,7 

17100000000 

Обласний бюджет Рівненської області 

18143,4 

5464,7 

16820,2 

18100000000 

Обласний бюджет Сумської області 

22491,5 

6303,2 

573,9 

19100000000 

Обласний бюджет Тернопільської області 

19874,9 

9106,4 

  

20100000000 

Обласний бюджет Харківської області 

55321,0 

8336,0 

14522,5 

21100000000 

Обласний бюджет Херсонської області 

18779,0 

5169,0 

4168,8 

22100000000 

Обласний бюджет Хмельницької області 

23545,9 

8431,8 

3891,7 

23100000000 

Обласний бюджет Черкаської області 

31113,8 

8261,5 

14866,8 

24100000000 

Обласний бюджет Чернівецької області 

11336,4 

4532,2 

306,9 

25100000000 

Обласний бюджет Чернігівської області 

21130,1 

9705,3 

9866,2 

26000000000 

Міський бюджет міста Києва 

  

1936,7 

  

27000000000 

Міський бюджет міста Севастополя 

5176,9 

438,4 

395,0 

  

ВСЬОГО 

839619,8 

187601,4 

288334,3 

____________

Опрос