Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о разведывательных органах Украины

ВР Украины
Закон от 15.12.2005 № 3200-IV
редакция действует с 08.07.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвідувальних органів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Бюджетним кодексом України
 від 8 липня 2010 року N 2456-VI
,
Митним кодексом України
 від 13 березня 2012 року N 4495-VI
Законом України
 від 21 червня 2018 року N 2469-VIII

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 1 розділу I втратив чинність

2. У статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) слова "Служби національної безпеки України" замінити словами "Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України".

3. Пункт 3 розділу І втратив чинність

4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303, N 39, ст. 572; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 10, ст. 44, N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247, N 45, ст. 357; 2004 р., N 8, ст. 66; 2005 р., N 10, ст. 187, N 25, ст. 335):

1) у частині першій статті 5:

в абзаці третьому слово "розвідкою" виключити;

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

абзац п'ятий після слів "розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" доповнити словами "(агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки)";

2) статтю 8 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Розвідувальним органам України надаються права, передбачені частиною першою цієї статті, крім пунктів 2, 3, 5, 6, а також пункту 7 в частині негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину";

3) у статті 9:

частину першу після слів "охорони вищих посадових осіб" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України", а після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

частину другу після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки України";

у частині третій слова "прикордонної служби" замінити словами "Державної прикордонної служби України", а після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України";

частину восьму після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Служба зовнішньої розвідки України";

4) у статті 91:

частину другу після слів "органів військової контррозвідки Служби безпеки України" доповнити словами "розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

частини другу і третю після слів "Головою Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Головою Служби зовнішньої розвідки України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України";

частину четверту після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Державної прикордонної служби України, керівник розвідувального органу Міністерства оборони України";

5) у частині другій статті 92 слова "начальник відповідного органу або його заступник" замінити словами "посадова або службова особа, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надане право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативно-розшукової справи".

5. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 32, ст. 394):

1) у статті 10:

у другому реченні частини першої слово "розвідки" виключити;

частину другу виключити;

2) у частині першій статті 15 та пунктах 11 і 12 частини першої статті 25 слово "розвідки" виключити;

3) пункт 11 статті 24 виключити.

6. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107, NN 17 - 19, ст. 267):

1) преамбулу після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України";

2) частину другу статті 10 після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки України";

3) частину першу статті 48, частину першу статті 49 і частину другу статті 52 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

7. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209) доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) Служба зовнішньої розвідки України".

8. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1):

1) абзац другий пункту 2 частини першої статті 6 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України", а слова "інших військових формувань, створюваних Верховною Радою України" замінити словами "інших утворених відповідно до законів України військових формувань";

2) у пункті 2 частини другої статті 7 слова "і Служби безпеки України" замінити словами "Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України".

9. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2005 р., N 25, ст. 335):

1) у пункті 1 статті 2:

в абзаці другому слова "розвідувального органу Міністерства оборони України" замінити словами "розвідувальних органів України";

підпункт "в" після слів "оперативно-розшуковій" доповнити словами "та розвідувальній";

2) пункт "е" статті 14 викласти в такій редакції:

"е) керівники розвідувальних органів України - щодо захисту співробітників цих органів та їх близьких родичів";

3) пункт "в" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"в) щодо співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів - на відповідні розвідувальні органи України";

4) частину першу статті 24 після слів "Голова Служби безпеки України" доповнити словами "Голова Служби зовнішньої розвідки України".

10. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 5, ст. 37; 2005 р., N 20, ст. 276):

1) у частині першій статті 20:

абзац шостий після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "розвідувальних органів України";

абзац дев'ятий після слів "Службу безпеки України" доповнити словами "розвідувальні органи України";

2) частину четверту статті 22 після слів "Службі безпеки України" доповнити словами "та розвідувальних органах України";

3) пункт "г" частини першої статті 24 та частину другу статті 34 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "та Служби зовнішньої розвідки України".

11. Частину другу статті 3 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) після слів "Службі безпеки України" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки України".

12. Пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

13. Абзац третій статті 8, статтю 9 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

14. У Законі України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267):

1) у преамбулі слова "спеціальних органів державної влади" замінити словами "державних органів";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Основні терміни

Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

розвідувальна діяльність - діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення визначених законом органів державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту національних інтересів, протидії за межами України зовнішнім загрозам національній безпеці України;

розвідувальна інформація - усні та зафіксовані на матеріальних носіях (у тому числі у зразках виробів і речовин) відомості, які неможливо отримати офіційним шляхом, про реальні та потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та окремих осіб, що загрожують національним інтересам України, а також про події і обставини, що стосуються національної безпеки і оборони;

розвідувальні органи України - спеціально уповноважені законом органи на здійснення розвідувальної діяльності. Розвідувальний орган України може функціонувати як самостійний державний орган, так і у складі центрального органу виконавчої влади";

3) у статті 4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"здійснення спеціальних заходів, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку, захисту та охорони державного кордону";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією у порядку, визначеному законом";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межами України";

4) у частині першій статті 5 слова "та забезпечення безпеки своїх співробітників" замінити словами "забезпечення безпеки розвідувальних заходів, захисту своїх сил, засобів та інформаційних систем і обліків, а також джерел розвідувальної інформації";

5) назву та частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Розвідувальні органи України та сфери їх діяльності

Розвідувальні органи України здійснюють розвідувальну діяльність у таких сферах:

Служба зовнішньої розвідки України - у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній;

розвідувальний орган Міністерства оборони України - у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній;

розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону - у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні";

6) частину третю статті 7 доповнити новими реченнями такого змісту: "Голову Служби зовнішньої розвідки України призначає Президент України. У межах своїх повноважень керівники розвідувальних органів України можуть видавати накази, розпорядження, а у випадках, передбачених законом, або на вимогу Президента України доводять до його відома у визначеному ним порядку інформацію щодо зовнішніх загроз Україні";

7) у статті 9:

абзац восьмий доповнити словами "використовувати в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, кошти і майно, набуті в результаті їх діяльності", а після слова "підрозділи" доповнити словом "підприємства";

доповнити абзацами такого змісту:

"створювати в установленому порядку територіальні підрозділи в межах граничної чисельності співробітників кадрового складу;

здійснювати у визначеному законодавством України порядку контрольовані (під оперативним контролем) пересування осіб та переміщення предметів через державний кордон України";

8) текст статті 10 викласти в такій редакції:

"Інформація, здобута й опрацьована розвідувальними органами України, надається Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністрові України та іншим визначеним Президентом України споживачам в установленому ним порядку з додержанням вимог законів України "Про державну таємницю", "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах" та інших";

9) у частині другій статті 11 слово "угод" замінити словами "міжнародних договорів України";

10) у статті 15:

після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Розвідувальні органи України мають право відчужувати майно, придбане за бюджетні кошти за межами України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кошти, одержані від реалізації в установленому порядку за межами України майна, придбаного за бюджетні кошти, зараховуються до Державного бюджету України. Ці кошти використовуються виключно на забезпечення розвідувальної діяльності згідно з кошторисами відповідних розвідувальних органів України".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Розвідувальні органи України відповідно до закону мають право закуповувати і ввозити на територію України засоби озброєння, матеріально-технічні, спеціальні технічні та інші засоби, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, у тому числі іноземного виробництва, для забезпечення власних потреб, а також у разі необхідності передавати і вивозити їх за межі України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

частину сьому доповнити словами "та можуть виступати замовниками будівництва житла";

11) у статті 16:

у частині першій слова "підрозділів відповідних центральних органів виконавчої влади" замінити словами "органів України";

частину другу виключити;

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Особливості проходження військової служби в розвідувальних органах України визначаються Президентом України";

після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Порядок проходження військової служби та присвоєння військових звань особам, які мають спеціальні звання (класні чини) та направляються (приймаються) для подальшого проходження військової служби в розвідувальних органах України, визначається Президентом України.

Особи, прийняті для проходження служби в розвідувальних органах України, мають право на повернення в установленому законодавством порядку за наявності вакантної посади до органів, з яких вони були направлені (переведені), для подальшого проходження військової або державної служби відповідно до посад, військових (спеціальних) звань, класних чинів і рангів державних службовців, набутих за час служби в розвідувальних органах України, із зарахуванням до безперервного стажу роботи (служби) часу перебування в розвідувальних органах України".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою;

12) статтю 17 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Службовці кадрового складу розвідувальних органів України є державними службовцями. Віднесення їх посад до відповідних категорій посад державних службовців проводиться Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідним державним органом, а порядок прийому на службу в розвідувальний орган визначається згідно із законом та з положенням про відповідний розвідувальний орган".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;

13) частину першу статті 19 після слів "цього Закону" доповнити словами "а також у разі залучення їх до проведення антитерористичних операцій";

14) у статті 21:

частину другу викласти в такій редакції:

"Заходи соціального захисту, грошове забезпечення (оплата праці) є уніфікованими для співробітників усіх розвідувальних органів України";

частину сьому після слів "розвідувальних органів України" доповнити словами "і підрозділів, на які покладалося здійснення розвідувальної діяльності до набрання чинності цим Законом, та";

після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"Службовці кадрового складу розвідувальних органів України мають право виходу на пенсію на підставах і умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".

У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою;

доповнити частинами одинадцятою - чотирнадцятою такого змісту:

"Життя і здоров'я співробітника кадрового складу розвідувальних органів України підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України, порядок та умови якого встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі загибелі (смерті) співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні службових обов'язків сім'ї загиблого (померлого) або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення (заробітку) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв'язку із втратою годувальника.

У разі каліцтва, заподіяного співробітнику кадрового складу розвідувального органу України при виконанні службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше як через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, пов'язаного з виконанням службових обов'язків, йому залежно від ступеня втрати працездатності виплачується одноразова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення (заробітку) за останньою посадою і призначається пенсія по інвалідності.

Розвідувальний орган України відшкодовує співробітникам його кадрового складу витрати на проїзд із службовою метою всіма видами міського і приміського транспорту, за винятком таксі, а також витрати, пов'язані з використанням із зазначеною метою особистих транспортних засобів, у порядку, що визначається керівником відповідного розвідувального органу України".

15. Частину другу статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

16. Частину другу статті 10 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 8, ст. 62; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

17. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89, N 27, ст. 209):

1) у статті 1 слово "розвідувальних" виключити;

2) у частині другій статті 7:

у пункті 1 слова "розвідувальні і" виключити;

у пункті 6 слово "розвідувальної" виключити;

3) у статті 8:

частину восьму доповнити словами "керівником розвідувального органу України або його заступниками в межах повноважень, визначених цим Законом";

частину дев'яту:

після слів "фіксації отриманих результатів" доповнити словами "їх аналізу та оперативної оцінки";

доповнити словами "а у випадках, що стосуються забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків, контррозвідувальні справи можуть вести розвідувальні органи України з дозволу їх керівників або їх заступників".

18. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335):

1) частину четверту статті 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Служба зовнішньої розвідки України".

У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати відповідно абзацами третім - дванадцятим;

2) у статті 5:

у частині першій слова "забезпечує безпеку" замінити словами "забезпечує у взаємодії з розвідувальними органами України безпеку";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Розвідувальні органи України здійснюють добування, аналітичну обробку та надання в установленому порядку розвідувальної інформації про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій за межами України, а також здійснюють заходи безпосередньої протидії терористичним загрозам життю і здоров'ю громадян України, установам та об'єктам державної власності України в разі залучення розвідувальних органів України до участі в антитерористичних операціях за межами України".

19. Пункт 19 розділу І втратив чинність

20. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

1) частину другу статті 38, пункт 9 частини першої статті 39 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України";

2) пункт 1 частини третьої статті 64 після слів "Служба безпеки України" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки України".

21. Статтю 11 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) доповнити частиною другою такого змісту:

"Організаційна структура розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону визначається Президентом України".

22. Частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Рекомендувати Президентові України привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

 

Президент України  

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
15 грудня 2005 року
N 3200-IV
 

  

Опрос