Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по содействию реализации избирательных прав гражданами, обеспечению свободы политических дебатов, непредубежденному отношению средств массовой информации к кандидатам в депутаты, партиям (блокам) - субъектам избирательного процесса

ВР Украины
Закон от 17.11.2005 № 3099-IV
редакция действует с 10.12.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння реалізації виборчих прав громадянами, забезпечення свободи політичних дебатів, неупередженого ставлення засобів масової інформації до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 17 листопада 2011 року N 4061-VI

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35 - 37, ст. 446) частини третю і четверту статті 173 викласти в такій редакції:

"3. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.

4. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно";

частину першу статті 177 викласти в такій редакції:

"1. Суд, установивши порушення законодавства про вибори чи референдум, визначає у рішенні спосіб захисту порушених прав та інтересів, а також порядок усунення усіх наслідків цих порушень відповідно до закону або приймає інше передбачене законом рішення. У разі виявлення порушень, що можуть бути підставою для притягнення до відповідальності не за правилами цього Кодексу, суд постановляє окрему ухвалу з повідомленням про наявність таких порушень і надсилає її до органів чи осіб, уповноважених вжити у зв'язку з цим заходів, встановлених законом".

2. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1997 р., N 15, ст. 115; 2003 р., N 29, ст. 234):

1) у статті 5:

частини шістнадцяту, сімнадцяту і вісімнадцяту виключити;

доповнити частиною дев'ятнадцятою такого змісту:

"Національна рада здійснює також інші повноваження, передбачені законами України";

2) у статті 28:

частину четверту виключити;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Дію виданої Національною радою ліцензії може бути тимчасово зупинено за рішенням суду у випадках, передбачених законом";

3) частину другу статті 30 викласти в такій редакції:

"Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків на кожну годину мовлення (без урахування часу, відведеного на політичну рекламу під час виборчого процесу) для телерадіоорганізацій будь-якої форми власності. Це положення не поширюється на спеціалізовані рекламні канали мовлення. Час, відведений на політичну рекламу впродовж виборчого процесу на спеціалізованих рекламних каналах, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом кожної години мовлення".

3. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62):

частину першу статті 13 викласти в такій редакції:

"1. Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків на кожну годину мовлення (без урахування часу, відведеного на політичну рекламу під час виборчого процесу) для телерадіоорганізацій будь-якої форми власності. Це положення не поширюється на спеціалізовані рекламні канали мовлення. Час, відведений на політичну рекламу впродовж виборчого процесу на спеціалізованих рекламних каналах, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом кожної години мовлення";

у статті 14:

у тексті слова "Обсяг реклами" замінити цифрою і словами "1. Обсяг реклами";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього. Це обмеження не поширюється на друковані засоби масової інформації, засновниками яких є політичні партії".

4. Пункт 4 розділу І втратив чинність

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
17 листопада 2005 року
N 3099-IV
 

  

Опрос