Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение

ВР Украины
Закон от 08.09.2005 № 2861-IV

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 25 червня 2009 року N 1566-VI
,
 від 17 травня 2012 року N 4716-VI
,
 від 23 травня 2017 року N 2059-VIII
(зміни, внесені Законом України від 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
 вводяться в дію з
18 грудня 2017 року)

Цей Закон установлює загальні правові засади прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.

Стаття 1. Перелік ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

До ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, належать:

атомні електричні станції;

атомні станції теплопостачання;

дослідницькі ядерні реактори;

об'єкти з переробки радіоактивних відходів (крім установок, що включені до технологічного циклу ядерної установки, або сховища для захоронення радіоактивних відходів);

сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним терміном зберігання понад 30 років (крім установок, що включені до технологічного циклу ядерної установки);

сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного палива або радіоактивних відходів.

Стаття 2. Компетенція Верховної Ради України у прийнятті рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.

Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, Верховна Рада України приймає тільки в разі погодження їх розміщення на своїй території місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

До Верховної Ради України проект закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, подає Кабінет Міністрів України.

Стаття 3. Компетенція місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

Рішення про погодження розміщення на територіях адміністративно-територіальних одиниць ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймають місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідної територіальної громади (відповідних територіальних громад), висловленої під час проведення громадських слухань.

Регіоном, де розглядається можливість розміщення ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, вважається територія адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст, селищ, сіл), на якій можливе встановлення особливого режиму території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. Розміри даного регіону визначаються у затвердженому Кабінетом Міністрів України техніко-економічному обґрунтуванні створення ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, та вибору майданчика для їх розміщення.

(стаття 3 у редакції Закону України
 від 25.06.2009 р. N 1566-VI)

Стаття 31. Розміщення в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення про погодження розміщення в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

(Закон доповнено статтею 31 згідно із
 Законом України від 25.06.2009 р. N 1566-VI)

Стаття 4. Зміст проекту закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

У проекті закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, в обов'язковому порядку зазначаються:

місце конкретного майданчика, де планується розміщення установки або об'єкта;

для ядерної установки (крім сховищ для зберігання та захоронення ядерного палива) - кількість реакторів, їх тип та загальна характеристика;

для сховищ для зберігання та захоронення ядерного палива - граничні параметри за обсягами, загальні характеристики палива, термін та загальні характеристики технології зберігання;

для об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, - загальні характеристики радіоактивних відходів та технологій поводження з ними, граничні обсяги радіоактивних відходів та термін зберігання;

для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, - розмір ставки збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що визначається відповідно до вимог статті 121 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

(статтю 4 доповнено абзацом шостим згідно із
 Законом України від 17.05.2012 р. N 4716-VI)

Стаття 5. Обґрунтування прийняття закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

До проекту закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, додаються:

техніко-економічне обґрунтування створення такої ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для їх розміщення;

результати оцінки впливу на довкілля;

(абзац третій частини першої статті 5 у редакції
 Закону України від 23.05.2017 р. N 2059-VIII,
який вводиться в дію з 
18.12.2017 р.)

результати консультативного референдуму стосовно розміщення ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, якщо він проводився в адміністративно-територіальних одиницях, або рішення центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі їх розміщення у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення;

(абзац четвертий частини першої статті 5 у редакції
 Закону України від 25.06.2009 р. N 1566-VI)

звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті відповідно до закону;

інші документи, якщо це передбачено законом.

Стаття 6. Прийняття рішень щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

(стаття 6 у редакції Закону України
 від 25.06.2009 р. N 1566-VI)

Стаття 7. Прийняття рішень щодо розширення існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення щодо розширення існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, у разі якщо таке розширення пов'язане з будівництвом реакторів або сховищ (крім тимчасових сховищ у межах промислового майданчика ядерної установки), на які не поширюється дія цього Закону, приймається в тому ж порядку, що і рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.

Стаття 8. Особливості розгляду у Верховній Раді України проекту закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Проект закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, доповідається на пленарному засіданні Верховної Ради України членом Уряду, що відповідає за реалізацію державної політики у відповідній сфері.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
8 вересня 2005 року
N 2861-IV
 

  

Опрос