Идет загрузка документа (126 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2005 год" и некоторые другие Законы Украины

ВР Украины
Закон от 07.07.2005 № 2771-IV

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Митним кодексом України
 від 13 березня 2012 року N 4495-VI

Верховна Рада України постановляє внести зміни до таких законів України:

I. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2005 року N 2640-IV):

1. У статті 1:

у частині першій цифри "106.235.385,4", "80.688.275" та "25.547.110,4" замінити відповідно цифрами "106.708.388,9", "81.111.278,5" та "25.597.110,4";

у частині другій цифри "114.180.879,8", "88.501.452,1" та "25.679.427,7" замінити відповідно цифрами "114.564.163,3", "88.834.735,6" та "25.729.427,7";

в абзаці третьому частини третьої цифри "1.611.104,7" та "290.149,4" замінити відповідно цифрами "1.700.824,7" та "379.869,4".

2. Абзаци шостий і сьомий статті 3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"рентну плату за нафту (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами) - у розмірі 550 гривень за одну тонну видобутої нафти;

рентну плату за газовий конденсат:

- у розмірі 550 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, що залягають на глибині до 5000 метрів включно;

- у розмірі 250 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів".

3. Пункт 16 статті 12 доповнити словами "а також надходження, що отримуються Міністерством внутрішніх справ України від будь-яких платних послуг".

4. Частину першу статті 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених цим Законом граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 15 цього Закону, з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".

5. У статті 21:

перше речення частини першої після слів "на зворотній основі" доповнити словами "у тому числі";

у частині другій слова "цих векселів" замінити словами "прав вимоги";

у частині третій слово "векселів" замінити словами "прав вимоги".

6. Пункт 4 статті 23 викласти у такій редакції:

"4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу Фондом державного майна України на відкритих аукціонах акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова, але не більше 24.000 тис. гривень".

7. Доповнити статтею 471 такого змісту:

"Стаття 471. Дозволити Кабінету Міністрів України надати кошти на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду за рахунок залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням в регламентованому режимі до кінця року:

Державному комітету України з державного матеріального резерву - для забезпечення формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів;

Аграрному фонду - для формування державного продовольчого резерву та для здійснення заставних та інтервенційних закупівель".

8. Частину першу статті 52 після слів та цифр "у сумі 50.000 тис. гривень" доповнити словами та цифрами "обласному бюджету Черкаської області - 15.000 тис. гривень, міському бюджету міста Севастополь - 5.000 тис. гривень, міському бюджету міста Глухів Сумської області - 2.000 тис. гривень, Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області для смт Батурина - 2.000 тис. гривень, Галицькому районному бюджету Івано-Франківської області для міста Галич - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Канів Черкаської області - 6.000 тис. гривень, Чигиринському районному бюджету Черкаської області для міста Чигирин - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Чернігів - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста Вінниця - 4.000 тис. гривень, Летичівському районному бюджету Хмельницької області на розвиток Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" - 1.000 тис. гривень, міському бюджету міста Володимир-Волинський Волинської області - 2.000 тис. гривень".

9. Статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Кабінету Міністрів України списати непогашену заборгованість у сумі до 250.000 тис. гривень за отримані у 2004 році місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування середньострокові позички згідно із статтею 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

10. Статтю 64 доповнити словами "розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 1021 цього Закону".

11. У частині першій статті 91 цифри "2.080.000" замінити цифрами "2.130.000".

12. Доповнити статтями 1021 та 1022 такого змісту:

"Стаття 1021. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 1022. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачати кошти на витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та поверненням позик до державного та місцевого бюджетів. Суми платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в обсязі поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованості минулих років (у тому числі повернення позики місцевому бюджету ВП "Запорізька АЕС")".

13. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

14. У додатку N 6:

по коду бюджету 06205000000 м. Малин цифри "3444,0", "8962,0" та "1,47" замінити відповідно цифрами "8118,8", "4287,2" та "0,70";

по коду бюджету 06313000000 Малинський район цифри "7098,3", "5025,2" та "0,82" замінити відповідно цифрами "2423,5", "9700,0" та "1,59".

15. У додатку N 7:

по коду бюджету 26000000000 Міський бюджет міста Києва та у рядку ВСЬОГО цифри "69600" замінити цифрами "57052,3".

ІІ. Розділ ІІ втратив чинність

ІІІ. Розділ ІІІ втратив чинність

ІV. Розділ ІV втратив чинність

V. Розділ V втратив чинність

VI. У пункті 11 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., NN 12 - 13, ст. 92; 2003 р., NN 10 - 11, ст. 86; 2005 р., NN 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267) цифру і слово "6 відсотків" замінити відповідно цифрами і словом "7,5 відсотка".

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:

пункту 2 розділу I, який вступає в дію з 1 серпня 2005 року;

пункту 3 розділу II, який вступає в дію з 1 серпня 2005 року;

розділу VI, який вступає в дію з 1 серпня 2005 року;

розділу V, який вступає в дію з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності змінами до законів України, внесеними цим Законом:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

б) забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
7 липня 2005 року
N 2771-IV
 

  

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
"Доходи Державного бюджету України на 2005 рік"

тис. грн. 

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього доходів: 

106708388,9 

81111278,5 

25597110,4 

Разом доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
 

105385587,5 

79788477,1 

25597110,4 

20000000 

Неподаткові надходження

31105217,8 

15181905,7 

15923312,1 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

13483488,7 

12523391,2 

960097,5 

21060000 

Рентна плата

5234661,0 

5104661,0 

130000,0 

21060100 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні

1187303,5 

1187303,5 

  

21060800 

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні

387630,0 

387630,0 

  

24000000 

Інші неподаткові надходження

9368489,4 

1278577,5 

8089911,9 

24120000 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

2130000,0 

  

2130000,0 

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2005 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

  

  

Всього

88834735,6

76395839,9

16400885,0

1120696,0

12193895,7

25729427,7

16084435,3 

744932,2

206158,6

9644992,4 

114564163,3 

0110000 

  

Апарат Верховної Ради України 

455058,8 

334267,6

151851,5 

3451,0

120791,2

36909,0

32048,0

10229,2

3773,4 

4861,0

491967,8 

0111000 

  

Апарат Верховної Ради України

455058,8 

334267,6

151851,5 

3451,0

129791,2

36909,0

32048,0 

10229,2

3773,4 

4861,0

491967,8 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

280026,4 

184686,0 

93529,9 

 

95340,4 

 

 

 

 

 

280026,4 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

73580,5 

65704,3 

41378,4 

 

7876,2

 

 

 

 

 

73580,5 

0111030 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України

4100,0 

4100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4100,0 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України

56481,3 

47365,3 

15747,1

3451,0 

9116,0 

2680,0 

2330,0 

950,0 

 

350,0 

59161,3 

0111080 

0831 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення

12712,4 

11221,4 

1196,1 

 

1491,0 

 

 

 

 

 

12712,4 

0300000 

  

Державне управління справами

474961,1 

339129,4 

110020,3 

17469,7

135831,7

40872,5 

33618,7

10973,7

2430,4 

7253,8 

515833,6 

0301000 

  

Апарат Державного управління справами 

377730,4 

309385,8 

106321,6 

17149,6 

68344,6 

40872,5 

33618,7

10973,7

2430,4 

7253,8 

418602,9 

0301040 

0113 

Візити Президента України за кордон

15773,7

15773,7

 

 

 

 

 

 

 

 

15773,7 

0301270 

0832 

Фінансова підтримка газети "Президентський вісник" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Президентський контроль"

500,0 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

0306000 

  

Національний комплекс "Експоцентр України"

6776,1 

6676,1 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

6776,1 

0306050 

0411 

Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

1100000 

  

Міністерства палива та енергетики України

2198141,8 

173781,7

9328,2

484,8 

2024360,1 

2458903,1 

264963,1 

 

 

2193940,0 

4657044,9 

1101000 

  

Апарат Міністерства палива та енергетики України

2198141,8 

173781,7

9328,2

484,8 

2024360,1 

2458903,1 

264963,1 

 

 

2193940,0 

4657044,9 

1101200 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі на погашення заборгованості минулих років та забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик 

923808,0 

 

 

 

923808,0 

72000,0 

 

 

 

72000,0 

995808,0 

1101240 

0431 

Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах

27000,0 

 

 

 

27000,0 

 

 

 

 

 

27000,0 

1101400 

0431 

Заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств, у комунальну власність 

11000,0 

 

 

 

11000,0 

 

 

 

 

 

11000,0 

1700000 

  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

392805,3 

277608,8 

82221,1 

7123,9 

115196,5 

74204,2 

57728,4 

24127,0 

1356,1 

16475,8 

467009,5 

1701000 

  

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

392805,3 

277608,8 

82221,1 

7123,9 

115196,5 

74204,2 

57728,4 

24127,0 

1356,1 

16475,8 

467009,5 

1701230 

0822 

Фінансова підтримка державних музичних колективів

1000,0 

700,0 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

1000,0 

1800000 

  

Міністерство культури і мистецтв України

552416,3 

410247,8 

57530,3 

4216,4 

142168,5 

70624,6 

61186,5 

8192,3 

432,8 

9438,1 

623040,9 

1801000 

  

Апарат Міністерства культури і мистецтв України

506373,7

383832,7

41607,1 

3079,2 

122541,0 

63439,4 

54171,3 

4824,1 

312,2 

9268,1 

569813,1 

1801810 

0826 

Створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" та виконання робіт з проведення археологічних досліджень, консервації і тимчасової музеєфікації залишків фундаменту Десятинної церкви

5000,0 

 

 

 

5000,0 

 

 

 

 

 

5000,0 

2300000 

  

Міністерство охорони здоров'я України

1995475,9 

1672765,0 

470065,2 

52230,2 

322710,9 

717205,2 

493673,1 

69116,3 

21424,9

223532,1 

2712681,1 

2301000 

  

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

1975852,5 

1653141,6 

469335,5 

52202,2 

322710,9 

717108,2 

493673,1 

69116,3 

21424,9 

223435,1 

2692960,7 

2301480 

0763 

Компенсація виробникам додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів

63000,0 

63000,0 

 

  

 

 

 

 

 

 

63000,0 

2301520 

0731 

Розвиток української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"

6000,0 

 

 

 

6000,0 

 

 

 

 

 

6000,0 

2301530 

0731 

Закупівля апаратів штучної вентиляції легенів вітчизняного виробництва

5000,0 

 

 

 

5000,0 

  

 

 

 

 

5000,0 

2600000 

  

Міністерство промислової політики України

120650,4 

32475,0 

7179,1 

422,2 

88175,4 

78485,0 

475,0 

 

130,0 

78010,0 

199135,4 

2601000 

  

Апарат Міністерства промислової політики України

120650,4 

32475,0 

7179,1 

422,2 

88175,4 

78485,0 

475,0 

 

130,0 

78010,0 

199135,4 

2601180 

0433 

Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій

 

 

 

 

 

78000,0 

 

 

 

78000,0 

78000,0 

3400000 

  

Міністерство України у справах молоді та спорту

474936,7

350422,4 

37578,4 

802,7

124514,3 

20190,5 

15796,1 

20,6 

15,2 

4394,4 

495127,2 

3401000 

  

Апарат Міністерства України у справах молоді та спорту

258219,1 

158533,8 

6557,3 

394,4 

99685,3 

20190,5 

15796,1 

20,6 

15,2 

4394,4 

278409,6 

3401290 

0810 

Видатки на облаштування футбольних та інших спортивних майданчиків, у тому числі льодових

23000,0 

 

 

 

23000,0 

 

 

 

 

 

23000,0 

3500000 

  

Міністерство фінансів України

4941402,5 

4739852,9 

428383,9 

16074,2 

201549,6 

58777,5 

36532,5 

2157,9 

196,8 

22245,0 

5000180,0 

3501000 

  

Апарат Міністерства фінансів України

4419944,2 

4242245,1 

116505,8 

4591,1 

177699,1 

56571,7

34927,0 

2142,3 

53,9 

21644,7

4476515,9 

3501230 

0112 

Внесок до статутного капіталу Національної акціонерної страхової компанії "Оранта"

23000,0 

23000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

23000,0 

3510000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)

21987215,2 

21026203,5 

1081072,0 

997,8 

716011,7

6467600,0 

6000000,0 

 

 

467600,0 

28454815,2 

3511000 

  

Міністерство фінансів Україна (загальнодержавні видатки)

21987215,2 

21026203,5

1081072,0 

997,8 

716011,7

6467600,0 

6000000,0 

 

 

467600,0 

28454815,2 

3511030 

0133 

Резервний фонд

245000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245000,0 

3511070 

0180 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7589686,5 

7427995,7 

 

 

161690,8 

47600,0 

 

 

 

47600,0 

7637286,5 

3511140 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на виконання програми "Золота підкова Черкащини", соціально-економічний розвиток області, в тому числі м. Канів

15000,0 

 

 

 

15000,0 

 

 

 

 

 

15000,0 

3511150 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Керч Автономної Республіки Крим на соціально-економічний розвиток міста

5000,0 

 

 

 

5000,0 

 

 

 

 

 

5000,0 

3511330 

0490 

Заходи по реалізації Державної програми "Контрабанді - СТОП"

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

5000000 

  

Державний комітет України по водному господарству

481649,0 

408625,2 

200841,7 

91238,1 

73023,8 

104457,1 

88828,7 

12737,3 

34844,0 

15628,4 

586106,1 

5001000 

  

Апарат Державного комітету України по водному господарству

481649,0 

408625,2 

200841,7 

91238,1 

73023,8 

104457,1 

88828,7 

12737,3 

34844,0 

15628,4 

586106,1 

5001070 

0511 

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь

38865,3 

 

 

 

38865,3 

 

 

 

 

 

38865,3 

5530000 

  

Державний комітет фінансового моніторингу

46476,6 

22838,6 

9043,1 

404,5 

23638,0 

 

 

 

 

 

46476,6 

5531000 

  

Апарат Державного комітету фінансового моніторингу

46476,6 

22838,6 

9043,1 

404,5 

23638,0 

 

 

 

 

  

46476,6 

5531010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

45803,0 

22165,0 

8849,6 

372,0 

23638,0 

 

 

 

 

 

45803,0 

6520000 

  

Служба безпеки України

1102040,0 

1024556,0 

844617,0 

25673,2 

77484,0 

40441,9 

30061,5 

4359,5 

4400,9 

10380,4 

1142481,9 

6521000 

  

Центральне управління Служби безпеки України

1084215,7 

1020277,3 

841532,3 

25673,2 

63938,4 

40441,9 

30061,5 

4359,5 

4400,9 

10380,4 

1124657,6 

6521040 

0113 

Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади

1891,0 

1891,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1891,0 

6521070 

0942 

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

50651,6 

49242,6 

35690,5 

1013,3 

1409,0 

1368,3 

932,4 

57,6 

15,0 

435,9 

52019,9 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"

3009,3 

3009,3 

3009,3 

 

 

 

 

 

 

 

3009,3 

6521100 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

18058,6 

 

 

 

18058,6 

 

 

 

 

 

18058,6 

6540000 

  

Національна академія наук України

959285,8 

68593,9 

27591,0 

2508,8 

890691,9 

246616,3 

2520,0 

283,0 

94,4

244096,3 

1205902,1 

6541000 

  

Апарат Національної академії наук України

959285,8 

68593,9 

27591,0 

2508,8 

890691,9 

246616,3 

2520,0 

283,0 

94,4 

244096,3 

1205902,1 

6541820 

0484 

Здійснення протизсувних робіт на території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка

5500,0 

 

 

 

5500,0 

 

 

 

 

 

5500,0 

6590000 

  

Українська академія аграрних наук

192115,5 

16487,1 

5605,1 

540,6 

175628,4 

58723,0 

890,0 

167,1 

125,5 

57833,0 

250838,5 

6591000 

  

Апарат Української академії аграрних наук

192115,5 

16487,1 

5605,1 

540,6 

175628,4 

58723,0 

890,0 

167,1 

125,5

57833,0 

250838,5 

6591030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук

114380,7 

 

 

 

114380,7 

17901,0

  

 

 

17901,0 

132281,7 

6730000 

  

Центральна виборча комісія

96430,2 

89780,2 

12250,1 

414,0 

6650,0 

 

 

 

 

 

96430,2 

6731000 

  

Апарат Центральної виборчої комісії

96430,2 

89780,2 

12250,1 

414,0 

6650,0 

 

 

 

 

 

96430,2 

6731020 

0160 

Проведення виборів народних депутатів України

29772,0 

29772,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

29772,0 

6731040 

0160 

Проведення виборів Президента України

34900,2 

34900,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

34900,2 

6731050 

0160 

Створення та запровадження Єдиного державного реєстру виборців і єдиної електронної інформаційної системи "Вибори"

1500,0 

1000,0 

 

 

500,0 

  

 

 

 

 

1500,0 

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
"Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2005 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів 

Повернення кредитів 

Кредитування - всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом

  

  

Всього: 

379869,4 

1320955,3 

1700824,7 

-1192145,4 

-1311117,7 

-2503263,1 

-812276,0 

9837,6 

-802438,4 

1100000 

  

Міністерство палива та енергетики України 

89720,0 

21445,0 

111165,0 

  

  

  

89720,0 

21445,0 

111165,0 

1101000 

  

Апарат Міністерства палива та енергетики України

89720,0 

21445,0 

111165,0 

  

  

  

89720,0 

21445,0 

111165,0 

1101390 

0431 

Надання безвідсоткової бюджетної позики для підприємств та організацій вугільної промисловості (крім вугледобувних) на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, яка утворилась станом на 1 квітня 2005 року

89720,0 

  

89720,0 

  

  

  

89720,0 

  

89720,0 

_____________ 

Опрос