Идет загрузка документа (6370 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный тариф Украины

ВР Украины
Закон от 23.06.2005 № 2715-IV
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного тарифу України

Закон втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
Законом України
 від 5 квітня 2001 року N 2371-III
 згідно із
 Законом України
 від 19 вересня 2013 року N 584-VII)

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18 - 19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8 - 9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33 - 34, ст. 402, ст. 408, ст. 409, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 5, ст. 110, ст. 123, N 14, ст. 242, NN 17 - 19, ст. 267, N 21, ст. 304), такі зміни:

1. У розділі V:

1) групи 25 та 26 викласти в такій редакції:

"Група 25
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

Примітки:

1. Якщо в контексті або у примітці 4 до цієї групи інше не обумовлено, тоді у цю групу включаються лише сирі (необроблені) або промиті продукти (у тому числі із застосуванням хімічних речовин, які виводять домішки без зміни структури продукту), подрібнені, перетворені у порошок, просіяні, розмелені, збагачені шляхом флотації, магнітної сепарації чи з використанням інших механічних або фізичних процесів (за винятком кристалізації). Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одержані шляхом змішування чи оброблені іншими способами, не зазначеними у кожній товарній позиції, у цю групу не включаються.

Продукти даної групи можуть вміщувати добавки протипилового агента за умови, що це не змінює властивостей продукту і робить його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного застосування.

2. Ця група не включає:

а) сірку сублімовану, осаджену чи колоїдну (товарна позиція 2802);

б) мінеральні барвники (земельні фарби) з вмістом 70 мас. % або більше хімічно зв’язаного заліза в перерахунку на Fe2O3 (товарна позиція 2821);

в) лікарські засоби та іншу продукцію групи 30;

г) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);

ґ) брущатку для бруківки, бордюрний камінь або плити (товарна позиція 6801); кубики для мозаїки та аналогічні вироби (товарна позиція 6802); сланець натуральний для покрівлі, облицювання або гідроізоляції (товарна позиція 6803);

д) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція 7102 чи 7103);

е) штучно вирощені кристали хлориду натрію чи оксиду магнію (крім оптичних елементів), кожний масою не менш як 2,5 г (товарна позиція 3824); оптичні елементи з хлориду натрію чи оксиду магнію (товарна позиція 9001);

є) крейда для більярду (товарна позиція 9504);

ж) крейда для писання чи малювання або кравецька крейда (товарна позиція 9609).

3. Інші продукти, які одночасно можуть включатися до товарної позиції 2517 або до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи, включаються до товарної позиції 2517.

4. До товарної позиції 2530, зокрема, включаються: вермикуліт, перліт та хлорити неспучені; барвники мінеральні (земельні фарби), кальциновані чи некальциновані, змішані або ні; природний слюдяний оксид заліза; сепіоліт (полірований чи неполірований); бурштин; агломеровані сепіоліти та бурштин у пластинах, прутках, паличках або в аналогічних формах, необроблені після відливання; гагат (чорний бурштин); стронціаніт, кальцинований чи некальцинований, за винятком оксиду стронцію; керамічні уламки.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

2501 00 

Сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, а також ті, що містять добавки речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок [що забезпечують сипкість сухих продуктів та плинність рідких]; вода морська: 

  

  

  

  

2501 00 10 00 

- вода морська та сольові розчини 

  

  

- кухонна сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені чи не розчинені у воді, а також з вмістом речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок: 

  

  

  

  

2501 00 31 00 

- - для хімічних перетворень (відокремлення натрію від хлору) з використанням у подальшому для виробництва іншої продукції 

  

  

- - інша: 

  

  

  

  

2501 00 51 00 

- - - денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крім консервування чи виготовлення харчових продуктів, для людського або тваринного споживання 

  

  

- - - інша: 

  

  

  

  

2501 00 91 00 

- - - - сіль, придатна для людського споживання 

  

2501 00 99 00 

- - - - інша 

  

2502 00 00 00 

Пірит невипалений 

  

2503 00 

Сірка усіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної: 

  

  

  

  

2503 00 10 00 

- сірка сира або нерафінована 

  

2503 00 90 00 

- інша 

  

2504 

Графіт природний: 

  

  

  

  

2504 10 00 00 

- у порошку або у вигляді пластівців 

  

2504 90 00 00 

- інший 

  

2505 

Піски природні усіх видів, забарвлені або незабарвлені, крім металоносних пісків групи 26: 

  

  

  

  

2505 10 00 00 

- пісок кремнеземний та пісок кварцовий 

  

2505 90 00 00 

- пісок інший 

  

2506 

Кварц (крім природних пісків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми: 

  

  

  

  

2506 10 00 00 

- кварц 

  

  

- кварцит: 

  

  

  

  

2506 21 00 00 

- - необроблений або начорно оброблений 

  

2506 29 00 00 

- - інший 

  

2507 00 

Каолін та глини каолінові інші, кальциновані або некальциновані: 

  

  

  

  

2507 00 20 00 

- каолін 

  

10 

10 

2507 00 80 00 

- глини каолінові інші 

  

10 

10 

2508 

Інші глини (крім спучених глин товарної позиції 6806), андалузит, кіаніт, силіманіт, кальциновані або некальциновані; муліт; землі шамотні або динасові: 

  

  

  

  

2508 10 00 00 

- бентоніт 

  

20 

20 

2508 20 00 00 

- землі знебарвлювальні і фулерова земля [знебарвлювальна глина типу флоридину] 

  

20 

20 

2508 30 00 00 

- глини вогнетривкі 

  

20 

20 

2508 40 00 00 

- інші глини 

  

10 

10 

2508 50 00 00 

- андалузит, кіаніт та силіманіт 

  

20 

20 

2508 60 00 00 

- муліт 

  

20 

20 

2508 70 

- землі шамотні або динасові: 

  

  

  

  

2508 70 10 00 

- - землі шамотні 

  

20 

20 

2508 70 90 00 

- - землі динасові 

  

20 

20 

2509 00 00 00 

Крейда 

  

2510 

Фосфати кальцію природні [фосфорити], фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна: 

  

  

  

  

2510 10 00 00 

- нерозмелені 

  

2510 20 00 00 

- розмелені 

  

2511 

Сульфат барію природний (барит); карбонат барію природний (вітерит), кальцинований або некальцинований, крім оксиду барію товарної позиції 2816: 

  

  

  

  

2511 10 00 00 

- сульфат барію природний (барит) 

  

2511 20 00 00 

- карбонат барію природний (вітерит) 

  

2512 00 00 00 

Землі інфузорні [гірська мука] кремнисті (наприклад, кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні крем’яні землі з питомою вагою не більш як 1, кальциновані або некальциновані 

  

10 

10 

2513 

Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали, термічно оброблені або необроблені: 

  

  

  

  

  

- пемза: 

  

  

  

  

2513 11 00 00 

- - необроблена або у грудках неправильної форми, включаючи подрібнену пемзу (пемзовий гравій) 

  

2513 19 00 00 

- - інша 

  

2513 20 00 00 

- наждак, корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали 

  

2514 00 00 00 

Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний, чи розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми 

  

2515 

Мармур, травертин [вапняковий туф], екаусин та інші види вапняків для монументів або будівництва з питомою вагою не менш як 2,5 та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми: 

  

  

  

  

  

- мармур і травертин: 

  

  

  

  

2515 11 00 00 

- - необроблені або грубо оброблені 

  

2515 12 

- - лише розрізані, розпиляні або розділені інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми: 

  

  

  

  

2515 12 20 00 

- - - завтовшки не більш як 4 см 

  

2515 12 50 00 

- - - завтовшки понад
4 см, але менш як 25 см 

  

2515 12 90 00 

- - - інші 

  

2515 20 00 00 

- екаусин та інші види вапняків для монументів або будівництва; алебастр 

  

2516 

Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для монументів або будівництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні, або розділені інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми: 

  

  

  

  

  

- граніт: 

  

  

  

  

2516 11 00 00 

- - необроблений або начорно оброблений 

  

10 

10 

2516 12 

- - лише розрізаний, розпиляний чи розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми: 

  

  

  

  

2516 12 10 00 

- - - завтовшки 25 см або менше 

  

10 

10 

2516 12 90 00 

- - - інший 

  

10 

10 

  

- пісковик: 

  

  

  

  

2516 21 00 00 

- - необроблений або начорно оброблений 

  

10 

10 

2516 22 

- - лише розрізаний, розпиляний або розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми: 

  

  

  

  

2516 22 10 00 

- - - завтовшки 25 см або менше 

  

20 

20 

2516 22 90 00 

- - - інший 

  

20 

20 

2516 90 

- камінь для монументів або будівництва інший: 

  

  

  

  

2516 90 10 00 

- - порфір, сієніт, лава, базальт, гнейс, трахіт та аналогічні тверді породи, лише розрізані, розпиляні або розділені інакше на блоки чи плити прямокутної або квадратної форми завтовшки не більш як 25 см 

  

10 

10 

2516 90 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

2517 

Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що звичайно використовуються як наповнення бетону або для мостіння шосейних доріг та залізниць, або інших видів баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені; макадам [дорожнє покриття з щебеню] з шлаку, окалини чи аналогічних промислових відходів, з вмістом або без вмісту матеріалів, які перелічені на початку цієї товарної позиції; гудронований макадам, гранули, дрібняк та порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені: 

  

  

  

  

2517 10 

- галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що звичайно використовуються як наповнення бетону або для мостіння шосейних доріг та залізниць, або інших видів баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені: 

  

  

  

  

2517 10 10 00 

- - галька, гравій, щебінь 

  

2517 10 20 00 

- - вапняк, доломіт та камінь з вмістом вапняку, подрібнені 

  

2517 10 80 00 

- - інші 

  

2517 20 00 00 

- макадам [дорожнє покриття з щебеню] з шлаку, окалини чи аналогічних промислових відходів з вмістом або без вмісту матеріалів, які перелічені у підпозиції 2517 10 

  

2517 30 00 00 

- гудронований макадам [дорожнє покриття з щебеню] 

  

  

- гранули, дрібняк та порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені: 

  

  

  

  

2517 41 00 00 

- - з мармуру 

  

2517 49 00 00 

- - інші 

  

2518 

Доломіт, кальцинований або некальцинований; доломіт обтесаний або грубо оброблений, розпиляний або розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми; доломіт агломерований (включаючи гудронований): 

  

  

  

  

2518 10 00 00 

- доломіт некальцинований, так званий "необроблений" 

  

2518 20 00 

- доломіт кальцинований: 

  

  

  

  

2518 20 00 10 

- - із середнім діаметром частинок менш як 0,3 мм 

  

2518 20 00 90 

- - інший 

  

2518 30 00 00 

- доломіт агломерований (включаючи гудронований) 

  

2519 

Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія перепалена (агломерована) з вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед агломерацією; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок: 

  

  

  

  

2519 10 00 00 

- карбонат магнію природний (магнезит) 

  

2519 90 

- інші: 

  

  

  

  

2519 90 10 00 

- - оксид магнію, крім кальцинованого природного карбонату магнію 

  

0,1 

0,1 

2519 90 30 00 

- - магнезія перепалена (агломерована) 

  

0,1 

0,1 

2519 90 90 00 

- - інші 

  

2520 

Гіпс; ангідрит; штукатурка [у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію], забарвлена або незабарвлена, з вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів або уповільнювачів: 

  

  

  

  

2520 10 00 00 

- гіпс; ангідрит 

  

2520 20 

- штукатурка: 

  

  

  

  

2520 20 10 00 

- - будівельна 

  

2520 20 90 00 

- - інша 

  

2521 00 00 00 

Флюс вапнистий; вапняк та інший вапняковий камінь, використовувані для виготовлення вапна або цементу 

  

10 

10 

2522 

Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду та гідроксиду кальцію товарної позиції 2825: 

  

  

  

  

2522 10 00 00 

- вапно негашене 

  

2522 20 00 00 

- вапно гашене 

  

2522 30 00 00 

- вапно гідравлічне 

  

2523 

Портландцемент, глиноземистий цемент, шлакопортландцемент, сульфатостійкий цемент та подібні цементи, які тверднуть від води, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів: 

  

  

  

  

2523 10 00 00 

- клінкери цементні 

  

14 

14 

  

- портландцемент: 

  

  

  

  

2523 21 00 00 

- - цемент білий, штучно забарвлений або незабарвлений 

  

10 

10 

2523 29 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

2523 30 00 00 

- цемент глиноземистий 

  

2523 90 

- цементи гідравлічні інші: 

  

  

  

  

2523 90 10 00 

- - цемент для доменних печей (жаростійкий) 

  

14 

14 

2523 90 30 00 

- - цемент пуцолановий 

  

14 

14 

2523 90 90 00 

- - інший 

  

14 

14 

2524 00 

Азбест: 

  

  

  

  

2524 00 30 00 

- волокна, пластівці чи порошок 

  

2524 00 80 00 

- інший 

  

2525 

Слюда, включаючи розщеплену на пластини або луски неправильної форми (splittings); відходи слюди: 

  

  

  

  

2525 10 00 00 

- слюда необроблена або слюда розщеплена на пластини або луски неправильної форми 

  

2525 20 00 00 

- слюда у порошку 

  

2525 30 00 00 

- відходи слюди 

  

2526 

Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений; розпиляний або нерозпиляний чи розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми; тальк: 

  

  

  

  

2526 10 00 00 

- неподрібнений і немелений 

  

10 

10 

2526 20 00 00 

- подрібнений або мелений 

  

2527 00 00 00 

Кріоліт природний; хіоліт природний 

  

2528 

Борати натрію природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані), крім боратів, виділених з природних сольових розчинів; борна кислота природна з вмістом не більш як 85 мас. % H3BO3 у перерахунку на суху речовину: 

  

  

  

  

2528 10 00 00 

- борати природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані) 

  

2528 90 00 00 

- інші 

  

2529 

Польовий шпат; лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий; флюорит [плавиковий шпат]: 

  

  

  

  

2529 10 00 00 

- польовий шпат 

  

  

- флюорит [плавиковий шпат]: 

  

  

  

  

2529 21 00 00 

- - з вмістом фтористого кальцію 97 мас. % або менше 

  

2529 22 00 00 

- - з вмістом фтористого кальцію 97 мас. % або більше 

  

2529 30 00 00 

- лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий 

  

2530 

Мінеральні речовини, не включені до інших угруповань: 

  

  

  

  

2530 10 

- вермикуліт, перліт та хлорити неспінені: 

  

  

  

  

2530 10 10 00 

- - перліт 

  

2530 10 90 00 

- - вермикуліт та хлорити 

  

2530 20 00 00 

- кізерит, епсоміт (природні сульфати магнію) 

  

2530 40 00 00 

- оксиди заліза слюдисті природні 

  

2530 90 

- інші: 

  

  

  

  

2530 90 20 00 

- - сепіоліт 

  

2530 90 95 00 

- - інші 

  

Група 26
Руди, шлаки та зола

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) шлаки і аналогічні промислові відходи, виготовлені, наприклад, як макадам (товарна позиція 2517);

б) карбонат магнію природний (магнезит), кальцинований або некальцинований (товарна позиція 2519);

в) фосфорвмісний шлак (томасшлак) (група 31);

г) мінеральна вата із шлаків (шлакова вата), шерсть мінеральна та аналогічні мінеральні волокна;

ґ) відходи або брухт дорогоцінних металів або недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи та брухт з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, які використовують головним чином для видобування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112);

д) мідний, нікелевий або кобальтовий штейн, одержаний будь-яким способом плавки (розділ XV).

2. У товарних позиціях 2601 - 2617 термін "руди" означає мінерали, що звичайно використовуються у металургійній промисловості для видобування ртуті, металів товарної позиції 2844 або розділу XIV чи XV, навіть якщо вони призначені для неметалургійних цілей. Однак, у товарні позиції 2601 - 2617 не включаються руди, піддані обробці, яка не властива для металургійної промисловості.

3. До товарної позиції 2620 включаються лише зола та відходи, використовувані у промисловості або для добування металів чи як основа для виробництва хімічних сполук металів.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

2601 

Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: 

  

  

  

  

  

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: 

  

  

  

  

2601 11 00 

- - неагломеровані: 

  

  

  

  

2601 11 00 10 

- - - концентрати залізорудні 

  

2601 11 00 90 

- - - інші 

  

2601 12 00 

- - агломеровані: 

  

  

  

  

2601 12 00 10 

- - - котуни залізорудні 

  

2601 12 00 90 

- - - інші 

  

2601 20 00 00 

- випалений пірит 

  

2602 00 00 00 

Руди та концентрати марганцеві, включаючи марганцевисті залізні руди та концентрати з вмістом марганцю 20 мас. % або більше у перерахунку на сухий продукт 

  

2603 00 00 00 

Руди та концентрати мідні 

  

2604 00 00 00 

Руди та концентрати нікелеві 

  

2605 00 00 00 

Руди та концентрати кобальтові 

  

2606 00 00 00 

Руди та концентрати алюмінієві 

  

2607 00 00 00 

Руди та концентрати свинцеві 

  

2608 00 00 00 

Руди та концентрати цинкові 

  

2609 00 00 00 

Руди та концентрати олов’яні 

  

2610 00 00 00 

Руди та концентрати хромові 

  

0,1 

0,1 

2611 00 00 00 

Руди та концентрати вольфрамові 

  

2612 

Руди та концентрати уранові або торієві: 

  

  

  

  

2612 10 

- руди та концентрати уранові: 

  

  

  

  

2612 10 10 00 

- - руди уранові, смолка уранова та їх концентрати з вмістом урану понад 5 мас. % 

  

2612 10 90 00 

- - інші 

  

2612 20 

- руди та концентрати торієві: 

  

  

  

  

2612 20 10 00 

- - монацит; ураноторіаніт, інші руди та концентрати торієві з вмістом торію понад 20 мас. % 

  

2612 20 90 00 

- - інші 

  

2613 

Руди та концентрати молібденові: 

  

  

  

  

2613 10 00 00 

- випалені 

  

2613 90 00 00 

- інші 

  

2614 00 

Руди та концентрати титанові: 

  

  

  

  

2614 00 10 00 

- ільменіт та його концентрати 

  

2614 00 90 00 

- інші 

  

2615 

Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві або цирконієві: 

  

  

  

  

2615 10 00 00 

- руди та концентрати цирконієві 

  

2615 90 

- інші: 

  

  

  

  

2615 90 10 00 

- - руди та концентрати ніобієві або танталові 

  

2615 90 90 00 

- - руди та концентрати ванадієві 

  

2616 

Руди та концентрати дорогоцінних металів: 

  

  

  

  

2616 10 00 00 

- руди та концентрати срібні 

  

2616 90 00 00 

- інші 

  

2617 

Руди та концентрати інші: 

  

  

  

  

2617 10 00 00 

- руди та концентрати сурм’яні 

  

2617 90 00 00 

- інші 

  

2618 00 00 00 

Шлак гранульований (шлаковий пісок), що утворюється на стадії виробництва чорних металів 

  

2619 00 

Шлак, дрос (крім гранульованого шлаку), окалина та інші відходи виробництва чорних металів: 

  

  

  

  

2619 00 10 00 

- пил доменного дуття (колосниковий пил) 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2619 00 91 00 

- - відходи, придатні для видобутку з них заліза або марганцю 

  

2619 00 93 00 

- - шлак, придатний для видобутку з нього оксиду титану 

  

2619 00 95 00 

- - відходи, придатні для видобутку з них ванадію 

  

2619 00 99 00 

- - інші 

  

2620 

Зола та інші відходи (крім відходів виробництва чорних металів), що містять метал або сполуки металів: 

  

  

  

  

  

- що містять переважно цинк: 

  

  

  

  

2620 11 00 00 

- - гартцинк [цинкозалізний сплав] 

  

2620 19 00 00 

- - інші 

  

2620 20 00 00 

- що містять переважно свинець 

  

2620 30 00 00 

- що містять переважно мідь 

  

2620 40 00 00 

- що містять переважно алюміній 

  

2620 50 00 00 

- що містять переважно ванадій 

  

2620 90 

- інші: 

  

  

  

  

2620 90 10 00 

- - що містять переважно нікель 

  

2620 90 20 00 

- - що містять переважно ніобій або тантал 

  

2620 90 30 00 

- - що містять переважно вольфрам 

  

2620 90 40 00 

- - що містять переважно олово 

  

2620 90 50 00 

- - що містять переважно молібден 

  

2620 90 60 00 

- - що містять переважно титан 

  

2620 90 70 00 

- - що містять переважно сурму 

  

2620 90 80 00 

- - що містять переважно кобальт 

  

2620 90 91 00 

- - що містять переважно цирконій 

  

2620 90 99 00 

- - інші 

  

2621 00 00 00 

Інші шлаки та золи, включаючи золу з морських водоростей (келп) 

  

-"; 

2) доповнити розділ абзацами такого змісту:

"Додаткова примітка України:

1. У цій групі термін "що використовуються(ється) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) цифри і слова:

"2701 

Вугілля кам’яне; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, виготовлені з кам’яного вугілля: 

  

  

  

  

  

- вугілля кам’яне, пиловидне або непиловидне, але неагломероване: 

  

  

  

  

2701 11 

- - антрацит: 

  

  

  

  

2701 11 10 00 

- - - з граничним виходом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як
10 мас. % 

  

10 

2701 11 90 00 

- - - інше 

  

10 

2701 12 

- - бітумінозне вугілля: 

  

  

  

  

2701 12 10 00 

- - - вугілля для коксування 

  

10 

2701 12 90 00 

- - - інше 

  

10 

2701 19 00 00 

- - вугілля кам’яне інше 

  

10 

2701 20 00 00 

- брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля 

  

10 

2702 

Лігніт (буре вугілля) агломерований або неагломерований, крім гагату: 

  

  

  

  

2702 10 00 00 

- лігніт (буре вугілля) пиловидний або непиловидний, неагломерований 

  

2702 20 00 00 

- лігніт (буре вугілля) агломерований 

  

2703 00 00 00 

Торф (включаючи торф’яний дрібняк) агломерований або неагломерований 

  

2704 00 

Кокс та напівкокс з кам’яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) або з торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне: 

  

  

  

  

  

- кокс та напівкокс з кам'яного вугілля: 

  

  

  

  

2704 00 11 00 

- - для виготовлення електродів 

  

2704 00 19 00 

- - інший 

  

2704 00 30 00 

- кокс та напівкокс з лігніту (бурого вугілля) 

  

2704 00 90 00 

- інші 

  

2705 00 00 00 

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний та подібні види газів, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів 

  

тис. м3 

2706 00 00 00 

Смоли кам’яновугільні та буровугільні або торф’яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або незневоднені і продукти часткової дистиляції, включаючи "відновлені" смоли 

  

2707 

Мастила та інші продукти високотемпературної перегонки кам'яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: 

  

  

  

  

2707 10 

- бензол: 

  

  

  

  

2707 10 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 10 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 20 

- толуол: 

  

  

  

  

2707 20 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 20 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 30 

- ксилол: 

  

  

  

  

2707 30 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 30 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 40 00 00 

- нафталін 

  

2707 50 

- інші суміші ароматичних вуглеводнів, з яких
65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом ASTM D 86: 

  

  

  

  

2707 50 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 50 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 60 00 00 

- феноли 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2707 91 00 00 

- - мастила креозотові 

  

2707 99 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - мастила неочищені: 

  

  

  

  

2707 99 11 00 

- - - - неочищені легкі мастила, 90 об. % або більше яких переганяється при температурі до 200° C 

  

2707 99 19 00 

- - - - інші 

  

2707 99 30 00 

- - - сульфуризовані (осірчені) легкі мастила 

  

2707 99 50 00 

- - - основні продукти 

  

2707 99 70 00 

- - - антрацен 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2707 99 91 00 

- - - - для виробництва продуктів товарної позиції 2803 

  

2707 99 99 00 

- - - - інші 

  

2708 

Дьоготь (пек) або кокс з дьогтю (пековий), з кам'яновугільної смоли або з інших мінеральних смол: 

  

  

  

  

2708 10 00 00 

- дьоготь (пек) 

  

2708 20 00 00 

- кокс з дьогтю (пековий) 

  

2709 00 

Нафта або нафтопродукти сирі з бітумінозних мінералів: 

  

  

  

  

2709 00 10 00 

- газовий конденсат природний 

  

2709 00 90 00 

- інші 

  

-" 

замінити цифрами і словами:

"2701 

Вугілля кам’яне; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, виготовлені з кам’яного вугілля: 

  

  

  

  

  

- вугілля кам'яне, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: 

  

  

  

  

2701 11 

- - антрацит: 

  

  

  

  

2701 11 10 00 

- - - з граничним виходом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 10 мас. % 

  

2701 11 90 00 

- - - інше 

  

2701 12 

- - бітумінозне вугілля: 

  

  

  

  

2701 12 10 00 

- - - вугілля для коксування 

  

2701 12 90 00 

- - - інше 

  

2701 19 00 00 

- - вугілля кам’яне інше 

  

2701 20 00 00 

- брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля 

  

2702 

Лігніт (буре вугілля) агломерований або неагломерований, крім гагату: 

  

  

  

  

2702 10 00 00 

- лігніт (буре вугілля) пилоподібний або непилоподібний, неагломерований 

  

2702 20 00 00 

- лігніт (буре вугілля) агломерований 

  

2703 00 00 00 

Торф (включаючи торф’яний дрібняк) агломерований або неагломерований 

  

2704 00 

Кокс та напівкокс з кам’яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) або з торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне: 

  

  

  

  

  

- кокс та напівкокс з кам’яного вугілля: 

  

  

  

  

2704 00 11 00 

- - для виготовлення електродів 

  

2704 00 19 00 

- - інший 

  

2704 00 30 00 

- кокс та напівкокс з лігніту (бурого вугілля) 

  

2704 00 90 00 

- інші 

  

2705 00 00 00 

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний та подібні види газів, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів 

  

тис. м3 

2706 00 00 00 

Смоли кам’яновугільні та буровугільні або торф’яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або незневоднені і продукти часткової дистиляції, включаючи "відновлені" смоли 

  

2707 

Мастила та інші продукти високотемпературної перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: 

  

  

  

  

2707 10 

- бензол: 

  

  

  

  

2707 10 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 10 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 20 

- толуол: 

  

  

  

  

2707 20 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 20 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 30 

- ксилол: 

  

  

  

  

2707 30 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 30 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 40 00 00 

- нафталін 

  

2707 50 

- інші суміші ароматичних вуглеводнів, з яких
65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяються при температурі до 250° C за методом ASTM D 86: 

  

  

  

  

2707 50 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 50 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 60 00 00 

- феноли 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2707 91 00 00 

- - мастила креозотові 

  

2707 99 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - мастила неочищені: 

  

  

  

  

2707 99 11 00 

- - - - неочищені легкі мастила, 90 об. % або більше яких переганяються при температурі до 200° C 

  

2707 99 19 00 

- - - - інші 

  

2707 99 30 00 

- - - сульфуризовані (осірковані) легкі мастила 

  

2707 99 50 00 

- - - основні продукти 

  

2707 99 70 00 

- - - антрацен 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2707 99 91 00 

- - - - для виробництва продуктів товарної позиції 2803 

  

2707 99 99 00 

- - - - інші 

  

2708 

Дьоготь (пек) або кокс з дьогтю (пековий), з кам’яновугільної смоли або з інших мінеральних смол: 

  

  

  

  

2708 10 00 00 

- дьоготь (пек) 

  

2708 20 00 00 

- кокс з дьогтю (пековий) 

  

2709 00 

Нафта або нафтопродукти сирі з бітумінозних мінералів: 

  

  

  

  

2709 00 10 00 

- газовий конденсат природний 

  

2709 00 90 00 

- інші 

  

-"; 

4) цифри і слова:

"2711 

Газ нафтовий та інші вуглеводні у газоподібному стані: 

  

  

  

  

  

- скраплені: 

  

  

  

  

2711 11 00 00 

- - газ природний 

  

тис. м3 

2711 12 

- - пропан: 

  

  

  

  

  

- - - пропан чистотою не менш як 99 %: 

  

  

  

  

2711 12 11 00 

- - - - для використання як паливо 

  

2711 12 19 00 

- - - - для інших цілей 

  

  

- - - інший: 

  

  

  

  

2711 12 91 00 

- - - для специфічних процесів переробки 

  

2711 12 93 00 

- - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2711 12 91 00 

  

  

- - - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2711 12 94 00 

- - - - - чистотою понад 90 %, але не більш як 99 % 

  

2711 12 96 00 

- - - - - суміші пропану та бутану, що містять понад 50 %, але не більш як 70 % пропану 

  

2711 12 97 00 

- - - - - інші 

  

2711 13 

- - бутан: 

  

  

  

  

2711 13 10 00 

- - - для специфічних процесів переробки 

  

2711 13 30 00 

- - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2711 13 10 00 

  

  

- - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2711 13 91 00 

- - - - чистотою понад 90 %, але менш як 95 % 

  

2711 13 97 00 

- - - - інші 

  

2711 14 00 00 

- - етилен, пропілен, бутилен та бутадієн 

  

2711 19 00 00 

- - інші 

  

  

- у газоподібному стані: 

  

  

  

  

2711 21 00 00 

- - газ природний 

  

тис. м3 

2711 29 00 00 

- - інші 

  

2712 

Вазелін нафтовий [петролатум]; парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, м’який віск, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені: 

  

  

  

  

2712 10 

- вазелін нафтовий [петролатум]: 

  

  

  

  

2712 10 10 00 

- - сирий [неочищений] 

  

2712 10 90 00 

- - інший 

  

2712 20 

- парафін з вмістом масла менш як 0,75 мас. %: 

  

  

  

  

2712 20 10 00 

- - віск парафіновий синтетичний з молекулярною масою 460 або більше, але не більш як 1560 

  

2712 20 90 00 

- - інші 

  

2712 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - озокерит, віск буровугільний [лігнітний] або віск торф'яний (природні продукти): 

  

  

  

  

2712 90 11 00 

- - - сирі [неочищені] 

  

2712 90 19 00 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - сирі [неочищені]: 

  

  

  

  

2712 90 31 00 

- - - - для специфічних процесів переробки 

  

2712 90 33 00 

- - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2712 90 31 00 

  

2712 90 39 

- - - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2712 90 39 10 

- - - - - гідрофобний заповнювач на основі петролатуму 

  

10 

20 

2713 90 39 20 

- - - - - гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів 

  

10 

2712 90 39 90 

- - - - - інші 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2712 90 91 00 

- - - - суміш 1-алкенів з вмістом 80 мас. % або більше 1-алкенів довжиною ланцюга
24 атоми або більше, але не більш як 28 атомів вуглецю 

  

2712 90 99 00 

- - - - інші 

  

2713 

Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або бітумінозних порід: 

  

  

  

  

  

- кокс нафтовий: 

  

  

  

  

2713 11 00 00 

- - некальцинований 

  

2713 12 00 00 

- - кальцинований 

  

2713 20 00 00 

- бітум нафтовий 

  

2713 90 

- залишки від переробки нафти або бітумінозних порід, інші: 

  

  

  

  

2713 90 10 00 

- - для виробництва продуктів товарної позиції 2803 

  

2713 90 90 00 

- - інші 

  

2714 

Бітум та асфальт, природні; сланці бітумінозні або нафтоносні та пісковики бітумінозні; асфальти та асфальтові породи: 

  

  

  

  

2714 10 00 00 

- сланці бітумінозні або нафтоносні та пісковики бітумінозні 

  

2714 90 00 00 

- інші 

  

2715 00 

Суміші бітумінозні на основі природного асфальту або природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол або пеку мінеральних смол (наприклад, бітумінозні мастики, асфальтові дорожні покриття): 

  

  

  

  

2715 00 10 

- мастики бітумінозні: 

  

  

  

  

2715 00 10 10 

- - протикорозійні 

  

20 

20 

2715 00 10 90 

- - інші 

  

2715 00 90 00 

- інші 

  

2716 00 00 00 

Електроенергія 

  

тис. кВт·год." 

замінити цифрами і словами:

"2711 

Гази нафтові та інші вуглеводні у газоподібному стані: 

  

  

  

  

  

- скраплені: 

  

  

  

  

2711 11 00 00 

- - газ природний 

  

тис. м3 

2711 12 

- - пропан: 

  

  

  

  

  

- - - пропан чистотою не менш як 99 %: 

  

  

  

  

2711 12 11 00 

- - - - для використання як паливо 

  

2711 12 19 00 

- - - - для інших цілей 

  

  

- - - інший: 

  

  

  

  

2711 12 91 00 

- - - - для специфічних процесів переробки 

  

2711 12 93 00 

- - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2711 12 91 00 

  

  

- - - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2711 12 94 00 

- - - - - чистотою понад 90 %, але не більш як 99 % 

  

2711 12 96 00 

- - - - - суміші пропану та бутану, що містять понад 50 %, але не більш як 70 % пропану 

  

2711 12 97 00 

- - - - - інші 

  

2711 13 

- - бутани: 

  

  

  

  

2711 13 10 00 

- - - для специфічних процесів переробки 

  

2711 13 30 00 

- - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2711 13 10 00 

  

  

- - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2711 13 91 00 

- - - - чистотою понад 90 %, але менш як 95 % 

  

2711 13 97 00 

- - - - інші 

  

2711 14 00 00 

- - етилен, пропілен, бутилен та бутадієн 

  

2711 19 00 00 

- - інші 

  

  

- у газоподібному стані: 

  

  

  

  

2711 21 00 00 

- - газ природний 

  

тис. м3 

2711 29 00 00 

- - інші 

  

2712 

Вазелін нафтовий [петролатум]; парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, м’який віск, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені: 

  

  

  

  

2712 10 

- вазелін нафтовий [петролатум]: 

  

  

  

  

2712 10 10 00 

- - сирий [неочищений] 

  

2712 10 90 

- - інший: 

  

  

  

  

2712 10 90 10 

- - - що використовуються(ється) для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

2712 10 90 90 

- - - інший  

  

2712 20 

- парафін з вмістом масла менш як 0,75 мас. %: 

  

  

  

  

2712 20 10 00 

- - віск парафіновий синтетичний з молекулярною масою 460 або більше, але не більш як 1560 

  

2712 20 90 00 

- - інший 

  

2712 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - озокерит, віск буровугільний [лігнітний] або віск торф’яний (природні продукти): 

  

  

  

  

2712 90 11 00 

- - - сирі [неочищені] 

  

2712 90 19 00 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - сирі [неочищені]: 

  

  

  

  

2712 90 31 00 

- - - - для специфічних процесів переробки 

  

2712 90 33 00 

- - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2712 90 31 00 

  

2712 90 39 

- - - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2712 90 39 10 

- - - - - гідрофобний заповнювач на основі петролатуму 

  

10 

10 

2713 90 39 20 

- - - - - гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів 

  

2712 90 39 90 

- - - - - інші 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2712 90 91 00 

- - - - суміш 1-алкенів з вмістом 80 мас. % або більше 1-алкенів довжиною вуглецевого ланцюга 24 атоми або більше, але не більш як 28 атомів вуглецю 

  

2712 90 99 00 

- - - - інші 

  

2713 

Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або бітумінозних порід: 

  

  

  

  

  

- кокс нафтовий: 

  

  

  

  

2713 11 00 00 

- - некальцинований 

  

2713 12 00 00 

- - кальцинований 

  

2713 20 00 00 

- бітум нафтовий 

  

2713 90 

- залишки від переробки нафти або бітумінозних порід, інші: 

  

  

  

  

2713 90 10 00 

- - для виробництва продуктів товарної позиції 2803 

  

2713 90 90 00 

- - інші 

  

2714 

Бітум та асфальт, природні; сланці бітумінозні або нафтоносні та пісковики бітумінозні; асфальти та асфальтові породи: 

  

  

  

  

2714 10 00 00 

- сланці бітумінозні або нафтоносні та пісковики бітумінозні 

  

2714 90 00 00 

- інші 

  

2715 00 

Суміші бітумінозні на основі природного асфальту або природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол або пеку мінеральних смол (наприклад, бітумінозні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття): 

  

  

  

  

2715 00 10 

- мастики бітумінозні: 

  

  

  

  

2715 00 10 10 

- - протикорозійні 

  

10 

10 

2715 00 10 90 

- - інші 

  

2715 00 90 00 

- інші 

  

2716 00 00 00 

Електроенергія 

  

тис. кВт·год.". 

2. У розділі VI:

1) після приміток до розділу доповнити абзацами такого змісту:

"Додаткова примітка України:

1. У цьому розділі термін "що використовуються(ється) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) групи 28 - 38 викласти в такій редакції:

"Група 28
Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

Примітки:

1. Якщо у контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

а) окремі хімічні елементи і сполуки певного хімічного складу, які містять або не містять домішок;

б) водні розчини продуктів, зазначені у пункті а);

в) продукти, зазначені у пункті а), розчинені в інших розчинниках за умови, що розчинення є звичайним і необхідним способом їх збереження або транспортування, при цьому зберігаються властивості певних продуктів, що не допускає їх використання в інших цілях, відмінних від традиційних;

г) продукти, зазначені у пунктах а), б) або в), з доданням стабілізуючих речовин (включаючи агенти, що запобігають злежуванню), необхідних для їх збереження або транспортування;

ґ) продукти, зазначені у пунктах а), б) або г), з доданням протипилових засобів або барвників для полегшення ідентифікації або з міркувань безпеки за умови, що ці добавки не роблять продукт придатним для нетрадиційного використання.

2. Крім дитіонітів і сульфоксилатів, стабілізованих органічними речовинами (товарна позиція 2831), карбонатів і пероксокарбонатів неорганічних основ (товарна позиція 2836), ціанідів, ціанідоксидів і комплексних ціанідів неорганічних основ (товарна позиція 2837), фульмінатів, ціанатів і тіоціанатів неорганічних основ (товарна позиція 2838), органічних продуктів, зазначених у товарних позиціях 2843 - 2846, і карбідів (товарна позиція 2849), до цієї групи включаються тільки такі сполуки вуглецю:

а) оксиди вуглецю, ціанистий водень, гримуча, ізоціанова, тіоціанова кислоти та інші прості або складні ціанові кислоти (товарна позиція 2811);

б) галогенідоксиди вуглецю (товарна позиція 2812);

в) дисульфід вуглецю (товарна позиція 2813);

г) тіокарбонати, селенокарбонати і телурокарбонати, селеноціанати і телуроціанати, тетратіоціанатодіамінохромати (рейнекати) та інші комплексні неорганічні ціанати неорганічних основ (товарна позиція 2842);

ґ) пероксид водню, ствердлий сечовиною (товарна позиція 2847) оксисульфід вуглецю, тіокарбонілгалогеніди, ціан, ціангалогеніди, ціанамід та їх металопохідні (товарна позиція 2851), за винятком ціанаміду кальцію, як у чистому вигляді, так і з домішками (група 31).

3. Відповідно до положень примітки 1 до розділу VI, ця група не включає:

а) хлорид натрію та оксид магнію, чисті або з домішками, а також інші продукти розділу V;

б) органо-неорганічні сполуки, крім зазначених у примітці 2 до цієї групи;

в) продукти, зазначені у примітках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;

г) неорганічні продукти, що використовуються як люмінофори (товарна позиція 3206);

ґ) штучний графіт (товарна позиція 3801); вогнегасні продукти у вигляді зарядів, до вогнегасників чи вогнегасних гранат (товарна позиція 3813); засоби для виведення чорнильних плям, розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824), штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) галогенідів лужних і лужноземельних металів кожний масою не менш як 2,5 г товарної позиції 3824;

д) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (природне, штучне або синтетичне), порошки і пил природного і синтетичного дорогоцінного каміння (товарних позицій 7102 - 7105) або дорогоцінні метали та їх сплави групи 71;

е) метали, чисті або з домішками, металеві сплави або металокераміка, включаючи карбіди металів спечені (карбіди металів, спечені з металом), розділу XV;

є) оптичні елементи, наприклад, галогеніди лужних або лужноземельних металів (товарна позиція 9001).

4. Комплексні кислоти певного хімічного складу, що складаються з кислоти, яка містить неметал підгрупи II, і кислоти, яка містить метал підгрупи IV, слід класифікувати у товарній позиції 2811.

5. Товарні позиції 2826 - 2842 включають лише солі та пероксосолі металів і амонію. Якщо у контексті не обумовлене інше, подвійні або комплексні солі слід включати до товарної позиції 2842.

6. До товарної позиції 2844 включаються лише:

а) технецій (порядковий номер 43), прометій (порядковий номер 61), полоній (порядковий номер 84) і всі елементи з порядковими номерами більше 84;

б) радіоактивні ізотопи природні або штучні (включаючи ізотопи дорогоцінних або недорогоцінних металів розділів XIV і XV), змішані або незмішані;

в) органічні або неорганічні сполуки цих елементів або ізотопів, певного або невизначеного хімічного складу, змішані або незмішані;

г) сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти і суміші, які містять ці елементи або їх ізотопи, а також органічні або неорганічні сполуки зазначених елементів або ізотопів з питомою радіоактивністю понад 74 Бк/г (0,002 мкКі/г);

ґ) відпрацьовані паливні елементи (твели) ядерних реакторів;

д) радіоактивні залишки, придатні або не придатні для використання.

У цій примітці, а також у товарних позиціях 2844 і 2845 термін "ізотопи" означає:

окремі нукліди, за винятком нуклідів, які існують у природі в моноізотопному стані;

суміші ізотопів одного елемента, збагачені одним або кількома ізотопами, зазначеними вище, тобто елементи, в яких було штучно змінено природний ізотопний склад.

7. До товарної позиції 2848 включається фосфід міді, який містить понад 15 мас. % фосфору.

8. Такі хімічні елементи, як, наприклад, кремній і селен, використовувані в електроніці, включаються до цієї групи за умови, що в необробленому вигляді вони мають продовгувату форму без подальшої обробки, форму циліндрів або стержнів. Якщо вони мають форму дисків, пластин або подібні форми, то включаються до товарної позиції 3818.

Додаткова примітка:

1. Якщо в контексті не обумовлене інше, то солі, зазначені у підпозиціях, включають кислі солі та основні солі.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

  

I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 

  

  

  

  

2801 

Фтор, хлор, бром і йод: 

  

  

  

  

2801 10 00 00 

- хлор 

  

2801 20 00 00 

- йод 

  

2801 30 

- фтор; бром: 

  

  

  

  

2801 30 10 00 

- - фтор 

  

2801 30 90 00 

- - бром 

  

2802 00 00 00 

Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна 

  

2803 00 

Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших угруповань): 

  

  

  

  

2803 00 10 00 

- метанова сажа 

  

2803 00 80 00 

- інший 

  

2804 

Водень, інертні гази та інші неметали: 

  

  

  

  

2804 10 00 00 

- водень 

  

м3 

  

- інертні гази: 

  

  

  

  

2804 21 00 00 

- - аргон 

  

м3 

2804 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2804 29 10 00 

- - - гелій 

  

м3 

2804 29 90 00 

- - - інші 

  

м3 

2804 30 00 00 

- азот 

  

м3 

2804 40 00 00 

- кисень 

  

м3 

2804 50 

- бор; телур: 

  

  

  

  

2804 50 10 00 

- - бор 

  

2804 50 90 00 

- - телур 

  

  

- кремній: 

  

  

  

  

2804 61 00 00 

- - з вмістом не менш як
99,99 мас. % кремнію 

  

2804 69 00 00 

- - інший 

  

2804 70 00 00 

- фосфор 

  

2804 80 00 00 

- миш’як 

  

2804 90 00 00 

- селен 

  

2805 

Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть: 

  

  

  

  

  

- лужні метали: 

  

  

  

  

2805 11 00 00 

- - натрій 

  

2805 19 00 00 

- - інші 

  

  

- лужноземельні метали: 

  

  

  

  

2805 21 00 00 

- - кальцій 

  

2805 22 00 00 

- - стронцій та барій 

  

2805 30 

- рідкісноземельні метали, скандій та ітрій у чистому вигляді, у сумішах або сплавах: 

  

  

  

  

2805 30 10 00 

- - суміші або сплави 

  

2805 30 90 00 

- - інші 

  

2805 40 

- ртуть: 

  

  

  

  

2805 40 10 00 

- - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) і вартістю, на умовах ФОБ, за флягу не більш як 224 євро 

  

5,5 

5,5 

2805 40 90 00 

- - інша 

  

  

II. КИСЛОТИ НЕОРГАНІЧНІ ТА НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ 

  

  

  

  

2806 

Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота: 

  

  

  

  

2806 10 00 00 

- водень хлористий (соляна кислота) 

  

5,5 

5,5 

2806 20 00 00 

- хлорсульфонова кислота 

  

2807 00 

Сірчана кислота; олеум: 

  

  

  

  

2807 00 10 00 

- сірчана кислота 

  

2807 00 90 00 

- олеум 

  

2808 00 00 00 

Азотна кислота; сульфоазотні кислоти 

  

2809 

Оксид фосфору (V); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти: 

  

  

  

  

2809 10 00 00 

- оксид фосфору (V) 

  

кг P2O5 

2809 20 00 00 

- фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти 

  

кг P2O5 

2810 00 

Оксиди бору; борні кислоти: 

  

  

  

  

2810 00 10 00 

- оксид бору 

  

2810 00 90 00 

- інші 

  

2811 

Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів: 

  

  

  

  

  

- інші неорганічні кислоти: 

  

  

  

  

2811 11 00 00 

- - фтористий водень (плавикова кислота) 

  

2811 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2811 19 10 00 

- - - бромистий водень (бромистоводнева кислота) 

  

2811 19 20 00 

- - - ціаністий водень (ціаністоводнева кислота) 

  

2811 19 80 00 

- - - інші 

  

  

- інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів: 

  

  

  

  

2811 21 00 00 

- - діоксид вуглецю 

  

2811 22 00 00 

- - діоксид кремнію 

  

2811 23 00 00 

- - діоксид сірки 

  

2811 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2811 29 10 00 

- - - оксид сірки (VI) (сірчаний ангідрид); оксид миш’яку (III) 

  

2811 29 30 00 

- - - оксиди азоту 

  

2811 29 90 00 

- - - інші 

  

  

III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛІВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СІРКОЮ 

  

  

  

  

2812 

Галогеніди та галогенідоксиди неметалів: 

  

  

  

  

2812 10 

- хлористі та кисневохлористі сполуки: 

  

  

  

  

  

- - фосфору: 

  

  

  

  

2812 10 11 00 

- - - окситрихлорид фосфору (хлорид фосфорилу) 

  

2812 10 15 00 

- - - трихлорид фосфору 

  

2812 10 16 00 

- - - пентахлорид фосфору 

  

2812 10 18 00 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

2812 10 91 00 

- - - дихлорид дисірки 

  

2812 10 93 00 

- - - дихлорид сірки 

  

2812 10 94 00 

- - - фосген (карбоніл хлориду) 

  

2812 10 95 00 

- - - дихлорид тіонілу (хлорид тіонілу) 

  

2812 10 99 00 

- - - інші 

  

2812 90 00 00 

- інші 

  

2813 

Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний: 

  

  

  

  

2813 10 00 00 

- дисульфід вуглецю 

  

2813 90 

- інші: 

  

  

  

  

2813 90 10 00 

- - сульфіди фосфору, включаючи трисульфід фосфору технічний 

  

2813 90 90 00 

- - інші 

  

  

IV. НЕОРГАНІЧНІ ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГІДРОКСИДИ І ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ 

  

  

  

  

2814 

Аміак, безводний або у водному розчині (нашатирний спирт): 

  

  

  

  

2814 10 00 00 

- аміак безводний 

  

2814 20 00 00 

- аміак у водному розчині (нашатирний спирт) 

  

5,5 

5,5 

2815 

Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (каустичний поташ); пероксиди натрію чи калію: 

  

  

  

  

  

- гідроксид натрію (сода каустична): 

  

  

  

  

2815 11 00 00 

- - твердий 

  

2815 12 00  

- - у водному розчині (луг каустичної соди): 

  

  

  

  

2815 12 00 10 

- - - отриманий діафрагмовим методом із масовою долею хлориду (хлористого) натрію не менш як 2,0 % 

  

5,5 

5,5 

кг NaOH 

2815 12 00 90 

- - - інший 

  

кг NaOH 

2815 20 

- гідроксид калію (каустичний поташ): 

  

  

  

  

2815 20 10 00 

- - твердий 

  

2815 20 90 00 

- - у водному розчині (луг каустичного поташу) 

  

кг KOH 

2815 30 00 00 

- пероксиди натрію чи калію 

  

2816 

Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію: 

  

  

  

  

2816 10 00 00 

- гідроксид і пероксид магнію 

  

2816 20 00 00 

- оксид, гідроксид і пероксид стронцію 

  

2816 30 00 00 

- оксид, гідроксид і пероксид барію 

  

2817 00 00 00 

Оксид цинку; пероксид цинку 

  

2818 

Корунд штучний з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію: 

  

  

  

  

2818 10 

- корунд штучний з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом: 

  

  

  

  

2818 10 10 00 

- - білий, рожевий або рубіново-червоний з вмістом оксиду алюмінію понад 97,5 мас. % 

  

2818 10 90 00 

- - інші 

  

2818 20 00 00 

- оксид алюмінію, крім штучного корунду 

  

2818 30 00 00 

- гідроксид алюмінію 

  

2819 

Оксиди та гідроксиди хрому: 

  

  

  

  

2819 10 00 00 

- триоксид хрому 

  

2819 90 

- інші: 

  

  

  

  

2819 90 10 00 

- - діоксид хрому 

  

2819 90 90 00 

- - інші 

  

2820 

Оксиди марганцю: 

  

  

  

  

2820 10 00 00 

- діоксид марганцю 

  

2820 90 

- інші: 

  

  

  

  

2820 90 10 00 

- - оксид марганцю з вмістом марганцю 77 мас. % або більше 

  

2820 90 90 00 

- - інші 

  

2821 

Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять не менш як 70 мас. % сполук заліза у перерахунку на Fe2O3

  

  

  

  

2821 10 00 00 

- оксиди та гідроксиди заліза 

  

2821 20 00 00 

- мінеральні барвники (фарби земляні) 

  

2822 00 00 00 

Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні 

  

2823 00 00 00 

Оксиди титану 

  

2824 

Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий): 

  

  

  

  

2824 10 00 00 

- монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот) 

  

2824 20 00 00 

- свинцевий сурик (червоний та оранжевий) 

  

2824 90 00 00 

- інші 

  

2825 

Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів: 

  

  

  

  

2825 10 00 00 

- гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі 

  

2825 20 00 00 

- оксид та гідроксид літію 

  

2825 30 00 00 

- оксиди та гідроксиди ванадію 

  

2825 40 00 00 

- оксиди та гідроксиди нікелю 

  

2825 50 00 00 

- оксиди та гідроксиди міді 

  

2825 60 00 00 

- оксиди германію та діоксиди цирконію 

  

2825 70 00 00 

- оксиди та гідроксиди молібдену 

  

2825 80 00 00 

- оксиди стибію 

  

2825 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - оксид, гідроксид і пероксид кальцію: 

  

  

  

  

2825 90 11 00 

- - - гідроксид кальцію, чистотою 98 мас. % або більше у вигляді частинок, з яких: 

  

  

а) не більш як 1 мас. % мають розмір понад
75 мікрон та 

  

  

  

  

  

б) не більш як 4 мас. % мають розмір менш як 1,3 мікрона 

  

  

  

  

2825 90 19 00 

- - - інші 

  

2825 90 20 00 

- - оксид і гідроксид берилію 

  

2825 90 30 00 

- - оксиди олова 

  

2825 90 40 00 

- - оксиди і гідроксиди вольфраму 

  

2825 90 50 00 

- - оксиди ртуті 

  

2825 90 60 00 

- - оксид кадмію 

  

2825 90 80 00 

- - інші 

  

  

V. СОЛІ ТА ПЕРОКСОСОЛІ НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ ТА МЕТАЛІВ 

  

  

  

  

2826 

Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору: 

  

  

  

  

  

- фториди: 

  

  

  

  

2826 11 00 00 

- - амонію або натрію 

  

2826 12 00 00 

- - алюмінію 

  

2826 19 00 00 

- - інші 

  

2826 20 00 00 

- фторосилікати натрію або калію 

  

2826 30 00 00 

- гексафтороалюмінат натрію (синтетичний кріоліт) 

  

2826 90 

- інші: 

  

  

  

  

2826 90 10 00 

- - гексафтороцирконат дикалію 

  

2826 90 90 00 

- - інші 

  

2827 

Хлориди, оксихлориди та гідроксидхлориди; броміди та оксиброміди; йодиди та йодидоксиди: 

  

  

  

  

2827 10 00 00 

- хлорид амонію 

  

5,5 

5,5 

2827 20 00 00 

- хлорид кальцію 

  

0,1 

0,1 

  

- інші хлориди: 

  

  

  

  

2827 31 00 00 

- - магнію 

  

2827 32 00 00 

- - алюмінію 

  

2827 33 00 00 

- - заліза 

  

2827 34 00 00 

- - кобальту 

  

2827 35 00 00 

- - нікелю 

  

2827 36 00 00 

- - цинку 

  

2827 38 00 00 

- - барію 

  

2827 39 

- - інші: 

  

  

  

  

2827 39 10 00 

- - - олова 

  

2827 39 90  

- - - інші: 

  

  

  

  

2827 39 90 10 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

2827 39 90 90 

- - - - інші  

  

  

- оксихлориди та гідроксидхлориди: 

  

  

  

  

2827 41 00 00 

- - міді 

  

2827 49 

- - інші: 

  

  

  

  

2827 49 10 00 

- - - свинцю 

  

2827 49 90 00 

- - - інші 

  

  

- броміди та оксидброміди: 

  

  

  

  

2827 51 00 00 

- - броміди натрію або калію 

  

2827 59 00 00 

- - інші 

  

2827 60 00 00 

- йодиди та йодидоксиди 

  

2828 

Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти: 

  

  

  

  

2828 10 00 00 

- гіпохлорит кальцію технічний та інші гіпохлорити кальцію 

  

5,5 

5,5 

2828 90 00 00 

- інші 

  

2829 

Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати: 

  

  

  

  

  

- хлорати: 

  

  

  

  

2829 11 00 00 

- - натрію 

  

2829 19 00 00 

- - інші 

  

2829 90 

- інші: 

  

  

  

  

2829 90 10 00 

- - перхлорати 

  

2829 90 40 00 

- - бромат калію або натрію 

  

2829 90 80 00 

- - інші 

  

2830 

Сульфіди; полісульфіди: 

  

  

  

  

2830 10 00 00 

- сульфіди натрію 

  

2830 20 00 00 

- сульфід цинку 

  

2830 30 00 00 

- сульфід кадмію 

  

2830 90 

- інші: 

  

  

  

  

2830 90 11 00 

- - сульфіди кальцію, стибію або заліза 

  

2830 90 80 00 

- - інші 

  

2831 

Дитіоніти та сульфоксилати: 

  

  

  

  

2831 10 00 00 

- натрію 

  

2831 90 00 00 

- інші 

  

2832 

Сульфіти; тіосульфати: 

  

  

  

  

2832 10 00 00 

- сульфіти натрію 

  

2832 20 00 00 

- інші сульфіти 

  

2832 30 00 00 

- тіосульфати 

  

2833 

Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати): 

  

  

  

  

  

- сульфати натрію: 

  

  

  

  

2833 11 00 00 

- - сульфат натрію 

  

2833 19 00 00 

- - інші 

  

  

- інші сульфати: 

  

  

  

  

2833 21 00 00 

- - магнію 

  

2833 22 00 00 

- - алюмінію 

  

2833 23 00 00 

- - хрому 

  

2833 24 00 00 

- - нікелю 

  

2833 25 00 00 

- - міді 

  

2833 26 00 00 

- - цинку 

  

2833 27 00 00 

- - барію 

  

2833 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2833 29 10 00 

- - - кадмію 

  

2833 29 30 00 

- - - кобальту, титану 

  

2833 29 50 00 

- - - заліза 

  

2833 29 70 00 

- - - ртуті, свинцю 

  

2833 29 90 00 

- - - інші 

  

2833 30 

- галуни: 

  

  

  

  

2833 30 10 00 

- - алюмінію-амонію біс (сульфат) 

  

2833 30 90 00 

- - інші 

  

2833 40 00 00 

- пероксосульфати (персульфати) 

  

2834 

Нітрити; нітрати: 

  

  

  

  

2834 10 00 00 

- нітрити 

  

5,5 

5,5 

  

- нітрати: 

  

  

  

  

2834 21 00 00 

- - калію 

  

2834 22 00 00 

- - вісмуту 

  

2834 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2834 29 10 00 

- - - барію; берилію; кадмію; кобальту; нікелю 

  

2834 29 30 00 

- - - міді; ртуті 

  

2834 29 50 00 

- - - свинцю 

  

2834 29 90 00 

- - - інші 

  

2835 

Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти), фосфати та поліфосфати: 

  

  

  

  

2835 10 00 00 

- фосфінати (гіпофосфіти) та фосфонати (фосфіти) 

  

  

- фосфати: 

  

  

  

  

2835 22 00 00 

- - моно- чи динатрію 

  

2835 23 00 00 

- - тринатрію 

  

2835 24 00 00 

- - калію 

  

0,1 

0,1 

2835 25 

- - гідрофосфат кальцію (дикальційфосфат): 

  

  

  

  

2835 25 10 00 

- - - з вмістом фтору менше
0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

2835 25 90 00 

- - - з вмістом фтору
0,005 мас. % або більше, але менше 0,2 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

2835 26 

- - інші фосфати кальцію: 

  

  

  

  

2835 26 10 00 

- - - з вмістом фтору менше 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

2835 26 90 00 

- - - з вмістом фтору не менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

2835 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2835 29 10 00 

- - - триамонію 

  

2835 29 90 00 

- - - інші 

  

  

- поліфосфати: 

  

  

  

  

2835 31 00 00 

- - трифосфат натрію (триполіфосфат натрію) 

  

0,1 

0,1 

2835 39 

- - інші: 

  

  

  

  

2835 39 10 00 

- - - амонію 

  

2835 39 30 00 

- - - натрію 

  

2835 39 70 00 

- - - інші 

  

2836 

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбонат амонію: 

  

  

  

  

2836 10 00 00 

- карбонат амонію технічний та інші карбонати амонію 

  

2836 20 00 00 

- карбонат натрію 

  

5,5 

5,5 

2836 30 00 00 

- гідрокарбонат (бікарбонат) натрію 

  

5,5 

5,5 

2836 40 00 00 

- карбонати калію 

  

2836 50 00 00 

- карбонат кальцію 

  

2836 60 00 00 

- карбонат барію 

  

2836 70 00 00 

- карбонат свинцю 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2836 91 00 00 

- - карбонати літію 

  

2836 92 00 00 

- - карбонат стронцію 

  

2836 99 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - карбонати: 

  

  

  

  

2836 99 11 00 

- - - - магнію; міді 

  

2836 99 18 00 

- - - - інші 

  

2836 99 90 00 

- - - пероксокарбонати (перкарбонати) 

  

2837 

Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди: 

  

  

  

  

  

- ціаніди та оксиди ціанідів: 

  

  

  

  

2837 11 00 00 

- - натрію 

  

2837 19 00 00 

- - інші 

  

2837 20 00 00 

- комплексні ціаніди 

  

2838 00 00 00 

Фульмінати, ціанати та тіоціанати 

  

2839 

Силікати; силікати лужних металів технічні: 

  

  

  

  

  

- натрію: 

  

  

  

  

2839 11 00 00 

- - метасилікати 

  

2839 19 00 

- - інші: 

  

  

  

  

2839 19 00 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

2839 19 00 90 

- - - інші 

  

2839 20 00 00 

- калію 

  

2839 90 00 00 

- інші 

  

2840 

Борати; пероксоборати (перборати): 

  

  

  

  

  

- тетраборат натрію (очищена бура): 

  

  

  

  

2840 11 00 00 

- - безводний 

  

2840 19 

- - інший: 

  

  

  

  

2840 19 10 00 

- - - тетраборат натрію пентагідрат 

  

2840 19 90 00 

- - - інші 

  

2840 20 

- борати інші: 

  

  

  

  

2840 20 10 00 

- - борати натрію безводні 

  

2840 20 90 00 

- - інші 

  

2840 30 00 00 

- пероксоборати (перборати) 

  

2841 

Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот: 

  

  

  

  

2841 10 00 00 

- алюмінати 

  

2841 20 00 00 

- хромати цинку або свинцю 

  

2841 30 00 00 

- дихромат натрію 

  

2841 40 00 00 

- дихромат калію 

  

2841 50 00 00 

- хромати та дихромати інші; пероксохромати 

  

  

- манганіти, манганати та перманганати: 

  

  

  

  

2841 61 00 00 

- - перманганат калію 

  

2841 69 00 00 

- - інші 

  

2841 70 00 00 

- молібдати 

  

2841 80 00 00 

- вольфрамати 

  

2841 90 

- інші: 

  

  

  

  

2841 90 10 00 

- - антимонати 

  

2841 90 30 00 

- - цинкати і ванадати 

  

2841 90 90 00 

- - інші 

  

2842 

Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот, за винятком азидів: 

  

  

  

  

2842 10 00 00 

- силікати подвійні або комплексні 

  

2842 90 

- інші: 

  

  

  

  

2842 90 10 00 

- - солі прості, подвійні або комплексні селенової або телурової кислот 

  

2842 90 90 00 

- - інші 

  

  

VI. ІНШІ ПРОДУКТИ 

  

  

  

  

2843 

Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів: 

  

  

  

  

2843 10 

- дорогоцінні метали у колоїдному стані: 

  

  

  

  

2843 10 10 00 

- - срібло 

  

2843 10 90 00 

- - інші 

  

  

- сполуки срібла: 

  

  

  

  

2843 21 00 00 

- - нітрат срібла 

  

2843 29 00 00 

- - інші 

  

2843 30 00 00 

- сполуки золота 

  

г 

2843 90 

- інші сполуки; амальгами: 

  

  

  

  

2843 90 10 00 

- - амальгами 

  

2843 90 90 00 

- - інші 

  

г 

2844 

Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи ті, що розщеплюються і утворюють хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, що містять ці продукти: 

  

  

  

  

2844 10 

- уран природний та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять природний уран або сполуки природного урану: 

  

  

  

  

  

- - природний уран: 

  

  

  

  

2844 10 10 00 

- - - необроблений; відходи та брухт 

  

кг U 

  

- - - оброблений: 

  

  

  

  

2844 10 31 00 

- - - - бруски (прути), профілі, дріт, стрічки та листи 

  

кг U 

2844 10 39 00 

- - - - інші 

  

кг U 

2844 10 50 00 

- - фероуран 

  

кг U 

2844 10 90 00 

- - інші 

  

кг U 

2844 20 

- уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, плутоній або сполуки цих продуктів: 

  

  

  

  

  

- - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та керамічні суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктів: 

  

  

  

  

  

- - - менше 20 мас. %: 

  

  

  

  

2844 20 21 00 

- - - - фероуран 

  

г поділ. ізотоп 

2844 20 29 00 

- - - - інші 

  

г поділ. ізотоп 

  

- - - 20 мас. % або більше: 

  

  

  

  

2844 20 31 00 

- - - - фероуран 

  

г поділ. ізотоп 

2844 20 39 00 

- - - - інші 

  

г поділ. ізотоп 

  

- - плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять плутоній або сполуки цих продуктів: 

  

  

  

  

  

- - - суміші урану та плутонію: 

  

  

  

  

2844 20 51 00 

- - - - фероуран 

  

г поділ. ізотоп 

2844 20 59 00 

- - - - інші 

  

г поділ. ізотоп 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2844 20 81 00 

- - - - фероуран 

  

г поділ. ізотоп 

2844 20 89 00 

- - - - інші 

  

г поділ. ізотоп 

2844 30 

- уран, збіднений ураном-235, та його сполуки; торій та його сполуки; сплави,
дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений
ураном-235, торій або сполуки цих продуктів: 

  

  

  

  

  

- - уран, збіднений ураном-235; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, або сполуки цього продукту: 

  

  

  

  

2844 30 11 00 

- - - металокераміка 

  

2844 30 19 00 

- - - інші 

  

  

- - торій; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять торій, або сполуки цього продукту: 

  

  

  

  

2844 30 51 00 

- - - металокераміка 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2844 30 55 00 

- - - - необроблений; відходи та брухт 

  

  

- - - - оброблений: 

  

  

  

  

2844 30 61 00 

- - - - - бруски (прути), профілі, дріт, листове залізо, стрічки та листи 

  

2844 30 69 00 

- - - - - інші 

  

  

- - сполуки урану, збідненого ураном-235, або торію, змішані або не змішані разом: 

  

  

  

  

2844 30 91 00 

- - - сполуки торію або урану, збідненого ураном-235, змішані або не змішані разом, крім солей торію 

  

2844 30 99 00 

- - - інші 

  

2844 40 

- радіоактивні елементи та ізотопи і сполуки, крім тих, що входять до підпозицій 2844 10,
2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять ці елементи, ізотопи або сполуки; радіоактивні залишки: 

  

  

  

  

  

- - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші або сполуки, одержані з урану-233, або сполуки цього продукту: 

  

  

  

  

2844 40 11 00 

- - - фероуран 

  

Ki 

2844 40 19 00 

- - - інші 

  

Ki 

  

- - інші: 

  

  

  

  

2844 40 20 00 

- - - штучні радіоактивні ізотопи 

  

Ki 

2844 40 30 00 

- - - сполуки штучних радіоактивних ізотопів 

  

Ki 

2844 40 40 00 

- - - неорганічні продукти, використовувані як люмінофори, що активуються радіоактивними сполуками 

  

Ki 

2844 40 90 00 

- - - інші 

  

Ki 

2844 50 00 00 

- відпрацьовані (опромінені) паливні елементи (твели) ядерних реакторів 

  

г поділ. ізотоп 

2845 

Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом: 

  

  

  

  

2845 10 00 00 

- важка вода (оксид дейтерію) 

  

2845 90 

- інші: 

  

  

  

  

2845 90 10 00 

- - дейтерій та його сполуки; водень та його сполуки, збагачені дейтерієм; суміші та розчини, що містять ці продукти 

  

2845 90 90 00 

- - інші 

  

2846 

Сполуки, органічні або неорганічні, рідкоземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів: 

  

  

  

  

2846 10 00 00 

- сполуки церію 

  

2846 90 00 00 

- інші 

  

2847 00 00 00 

Пероксид водню, ствердлий або не ствердлий сечовиною 

  

кг H2O2 

2848 00 00 00 

Фосфіди з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом, за винятком ферофосфорних сполук 

  

2849 

Карбіди з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом: 

  

  

  

  

2849 10 00 00 

- кальцію 

  

5,5 

5,5 

2849 20 00 

- кремнію: 

  

  

  

  

2849 20 00 10 

- - зелений 

  

2849 20 00 90 

- - інший 

  

2849 90 

- інші: 

  

  

  

  

2849 90 10 00 

- - бору 

  

2849 90 30 00 

- - вольфраму 

  

2849 90 50 00 

- - алюмінію; хрому; молібдену; ванадію; танталу; титану 

  

2849 90 90 00 

- - інші 

  

2850 00 

Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849: 

  

  

  

  

2850 00 10 00 

- гідриди; нітриди 

  

2850 00 50 00 

- азиди 

  

2850 00 70 00 

- силіциди 

  

2850 00 90 00 

- бориди 

  

2851 00 

Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); зріджене повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів: 

  

  

  

  

2851 00 10 00 

- дистильована і кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти 

  

2851 00 30 00 

- зріджене повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря 

  

2851 00 50 00 

- хлорціан 

  

2851 00 80 00 

- інші 

  

Група 29
Органічні хімічні сполуки

Примітки:

1. Якщо в контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

а) окремі органічні сполуки певного хімічного складу, які містять або не містять домішок;

б) суміші двох або більше ізомерів однієї і тієї самої органічної сполуки (які містять або не містять домішок), за винятком сумішей ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів), насичених або ненасичених (група 27);

в) продукти товарних позицій 2936 - 2939 або прості та складні ефіри цукрів та їх солі товарної позиції 2940, або продукти товарної позиції 2941, з визначеним чи не визначеним хімічним складом;

г) водні розчини продуктів, зазначені у пунктах а), б) або в);

ґ) інші розчини продуктів, зазначені у пунктах а), б) або в), за умови, що розчинення є звичайним і необхідним способом їх зберігання, мотивованим виключно міркуваннями зберігання або транспортування, і що розчинник не робить продукт придатним для нетрадиційного використання;

д) продукти, зазначені у пунктах а), б), в), або ґ), з доданням стабілізувальних речовин (включаючи агенти, які запобігають злежуванню), необхідних для їх зберігання або транспортування;

е) продукти, зазначені у пунктах а), б), в), г), ґ) або д), з доданням протипилових засобів або барвників чи духмяних речовин з метою забезпечення безпеки чи полегшення ідентифікації цих продуктів, за умови, що ці домішки не роблять продукт придатним до нетрадиційного використання;

є) продукти, розведені до стандартних концентрацій для виробництва азобарвників: солі діазонію, реагенти для реакції азосполучення, аміни, що діазотуються, та їх солі.

2. Ця група не включає:

а) товари товарної позиції 1504 або сирий гліцерин товарної позиції 1520;

б) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

в) метан або пропан (товарна позиція 2711);

г) сполуки вуглецю, зазначені у примітці 2 до групи 28;

ґ) сечовину (товарна позиція 3102 або 3105);

д) барвники рослинного або тваринного походження (товарна позиція 3203), синтетичні органічні барвники, синтетичні органічні продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні речовини, або як люмінофори (товарна позиція 3204), або фарби чи інші барвники, подані у формах або в упаковках для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

е) ферменти (товарна позиція 3507);

є) метальдегід, гексаметилентетрамін або аналогічні речовини у формах (наприклад, у таблетках, брикетах або аналогічних формах) для використання як паливо або рідке паливо чи скраплений газ, що використовується як паливо для заповнення або повторного заправляння цигаркових та аналогічних запальничок місткістю не більш як 300 см3 (товарна позиція 3606);

ж) продукти, які поставляються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат товарної позиції 3813; засоби для видалення чорнила, розфасовані для роздрібної торгівлі, товарної позиції 3824;

з) оптичні елементи, наприклад, з етилендіамінтартрату (товарна позиція 9001).

3. Товари, які можуть бути включені до двох або кількох товарних позицій цієї групи, повинні зазначатися в тій позиції, яка має найбільший порядковий номер.

4. У товарних позиціях 2904 - 2906, 2908 - 2911 і 2913 - 2920 будь-яке посилання на галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних, таких як сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані або нітросульфогалогеновані.

У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не розглядаються як функціональні групи, що включають азот.

У товарних позиціях 2911, 2912, 2914, 2918 і 2922 термін "функціональні групи з вмістом кисню" стосується тільки функціональних груп (характеристичних органічних груп з вмістом кисню), зазначених у товарних позиціях 2905 - 2920.

5. а) складні ефіри органічних сполук з кислотними функціями підгруп I - VII з органічними сполуками тих самих підгруп повинні бути зазначеними з тими з них, що входять до товарної позиції з найбільшим порядковим номером у цих підгрупах;

б) складні ефіри етилового спирту з органічними сполуками, які мають кислотну функцію і включаються до підгруп I - VII, слід класифікувати у тій самій позиції, що й відповідні сполуки з кислотними функціями;

в) стосовно примітки 1 до розділу VI і примітки 2 до групи 28:

1) неорганічні солі органічних сполук, такі як сполуки з кислотними, фенольними або енольними функціями, або органічні основи підгруп I - X чи товарної позиції 2942, слід класифікувати у товарних позиціях, до яких включена відповідна органічна сполука;

2) солі, одержані внаслідок хімічних реакцій між органічними сполуками підгруп I - X або товарної позиції 2942, слід класифікувати у товарній позиції, в якій зазначені відповідна основа або кислота (включаючи сполучення з фенольною або енольною функцією), з яких вони утворені і які мають найвищий порядковий номер у цій групі;

г) алкоголяти металів слід включати до тих товарних позицій, що й відповідні спирти, за винятком етанолу (товарна позиція 2905);

ґ) галогенангідриди карбонових кислот слід класифікувати у тій самій товарній позиції, що і відповідні кислоти.

6. Сполуками товарних позицій 2930 і 2931 є органічні речовини, молекули яких містять, крім атомів водню, кисню або азоту, атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш’як, ртуть або свинець), безпосередньо зв’язані з атомами вуглецю.

До товарних позицій 2930 (сіркоорганічні сполуки) і 2931 (інші елементоорганічні сполуки) не входять сульфовані або галогеновані (у тому числі складні) похідні, які, крім водню, кисню і азоту, мають тільки безпосередньо зв’язані з вуглецем атоми сірки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих або галогенованих похідних (чи складних похідних).

7. До товарних позицій 2932, 2933 і 2934 не входять епоксиди з тричленними циклами, кетопероксиди, циклічні полімери альдегідів чи тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри багатоосновних спиртів або фенолів з багатоосновними кислотами або імідами багатоосновних кислот.

Ці положення можуть застосовуватися лише у тому разі, коли гетероциклічна структура є результатом тільки реакції циклізації або реакцій, згаданих вище.

Примітка до підпозицій:

1. У будь-якій товарній позиції цієї групи похідні хімічної сполуки (або групи хімічних сполук) слід включати до тієї самої підпозиції, що й цю сполуку (або цю групу сполук) за умови, що вони спеціально не включаються ні до якої іншої підпозиції і що немає підпозиції, яка називається "інші" у відповідній серії підпозицій.

Додаткова примітка:

1. У підпозиції 2937 22 00 термін "гормони кори надниркових залоз" означає природні або синтетичні гормони кори надниркових залоз або їх похідні за умови, що останні зберігають гормональну активність.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

  

I. ВУГЛЕВОДНІ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2901 

Вуглеводні ациклічні: 

  

  

  

  

2901 10 

- насичені: 

  

  

  

  

2901 10 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2901 10 90 00 

- - для інших цілей 

  

  

- ненасичені: 

  

  

  

  

2901 21 

- - етилен: 

  

  

  

  

2901 21 10 00 

- - - для використання як паливо 

  

2901 21 90 00 

- - - для інших цілей 

  

2901 22 

- - пропілен: 

  

  

  

  

2901 22 10 00 

- - - для використання як паливо 

  

2901 22 90 00 

- - - для інших цілей 

  

2901 23 

- - бутилен та його ізомери: 

  

  

  

  

  

- - - бут-1-ен і бут-2-ен: 

  

  

  

  

2901 23 11 00 

- - - - для використання як паливо 

  

2901 23 19 00 

- - - - для інших цілей 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2901 23 91 00 

- - - - для використання як паливо 

  

2901 23 99 00 

- - - - для інших цілей 

  

2901 24 

- - бутадієн-1,3 та ізопрен: 

  

  

  

  

  

- - - бутадієн-1,3: 

  

  

  

  

2901 24 11 00 

- - - - для використання як паливо 

  

2901 24 19 00 

- - - - для інших цілей 

  

  

- - - ізопрен: 

  

  

  

  

2901 24 91 00 

- - - - для використання як паливо 

  

2901 24 99 00 

- - - - для інших цілей 

  

2901 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2901 29 20 00 

- - - для використання як паливо 

  

2901 29 80 00 

- - - для інших цілей 

  

2902 

Вуглеводні циклічні: 

  

  

  

  

  

- циклани, циклени та циклотерпени: 

  

  

  

  

2902 11 

- - циклогексан: 

  

  

  

  

2902 11 10 00 

- - - для використання як паливо 

  

2902 11 90 00 

- - - для інших цілей 

  

2902 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2902 19 10 00 

- - - циклотерпени 

  

2902 19 30 00 

- - - азулен і його алкільні похідні 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2902 19 91 00 

- - - - для використання як паливо 

  

2902 19 99 00 

- - - - для інших цілей 

  

2902 20 

- бензол: 

  

  

  

  

2902 20 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2902 20 90 00 

- - для інших цілей 

  

2902 30 

- толуол: 

  

  

  

  

2902 30 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2902 30 90 00 

- - для інших цілей 

  

  

- ксилоли: 

  

  

  

  

2902 41 00 00 

- - о-ксилол 

  

2902 42 00 00 

- - м-ксилол 

  

2902 43 00 00 

- - п-ксилол 

  

2902 44 

- - суміші ізомерів ксилолу: 

  

  

  

  

2902 44 10 00 

- - - для використання як паливо 

  

2902 44 90 00 

- - - для інших цілей 

  

2902 50 00 00 

- стирол 

  

2902 60 00 00 

- етилбензол 

  

2902 70 00 00 

- кумол 

  

2902 90 

- інші: 

  

  

  

  

2902 90 10 00 

- - нафталін та антрацен 

  

2902 90 30 00 

- - дифеніл та терфеніли 

  

2902 90 50 00 

- - вінілтолуол 

  

2902 90 60 00 

- - 1,3-діізопропіленбензол 

  

2902 90 80 00 

- - інші 

  

2903 

Галогеновані похідні вуглеводнів: 

  

  

  

  

  

- похідні ациклічних вуглеводнів, насичені, хлоровані: 

  

  

  

  

2903 11 00 00 

- - хлорметан (хлористий метил) та хлоретан (хлористий етил) 

  

2903 12 00 00 

- - дихлорметан (хлористий метилен) 

  

5,5 

5,5 

2903 13 00 00 

- - хлороформ (трихлорметан) 

  

5,5 

5,5 

2903 14 00 00 

- - тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець) 

  

5,5 

5,5 

2903 15 00 00 

- - 1,2-дихлоретан (хлористий етилен) 

  

5,5 

5,5 

2903 16 00 00 

- - 1,2-дихлорпропан (хлористий пропілен) та дихлорбутани 

  

5,5 

5,5 

2903 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2903 19 10 00 

- - - 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ) 

  

5,5 

5,5 

2903 19 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- похідні ациклічних вуглеводнів, ненасичені, хлоровані: 

  

  

  

  

2903 21 00 00 

- - хлорид вінілу (хлоретилен) 

  

5,5 

5,5 

  

  

  

  

  

  

2903 22 00 00 

- - трихлоретилен 

  

2903 23 00 00 

- - тетрахлоретилен (перхлоретилен) 

  

5,5 

5,5 

2903 29 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

2903 30 

- похідні ациклічних вуглеводнів, що містять фтор, бром або йод: 

  

  

  

  

2903 30 10 00 

- - фториди 

  

  

- - броміди: 

  

  

  

  

2903 30 31 00 

- - - дибромметан і вінілбромід 

  

5,5 

5,5 

2903 30 33 00 

- - - бромметан (метилбромід) 

  

5,5 

5,5 

2903 30 35 00 

- - - дибромметан 

  

5,5 

5,5 

2903 30 37 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2903 30 90 00 

- - йодиди 

  

5,5 

5,5 

  

- похідні ациклічних вуглеводнів, галогеновані, з вмістом не менше двох різних атомів галогенів: 

  

  

  

  

2903 41 00 00 

- - трихлорфторметан 

  

5,5 

5,5 

2903 42 00 00 

- - дихлордифторметан 

  

2903 43 00 00 

- - трихлортрифторетани 

  

5,5 

5,5 

2903 44 

- - дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан: 

  

  

  

  

2903 44 10 00 

- - - дихлортетрафторетани 

  

5,5 

5,5 

2903 44 90 00 

- - - хлорпентафторетан 

  

5,5 

5,5 

2903 45 

- - інші пергалогеновані похідні, що містять лише фтор і хлор: 

  

  

  

  

2903 45 10 00 

- - - хлортрифторметан 

  

5,5 

5,5 

2903 45 15 00 

- - - пентахлорфторетан 

  

5,5 

5,5 

2903 45 20 00 

- - - тетрахлорфторетани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 25 00 

- - - гептахлорфторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 30 00 

- - - гексахлордифторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 35 00 

- - - пентахлортрифторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 40 00 

- - - тетрахлортетрафторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 45 00 

- - - трихлорпентафторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 50 00 

- - - дихлоргексафторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 55 00 

- - - хлоргептафторпропани 

  

5,5 

5,5 

2903 45 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2903 46 

- - бромхлордифторметан, бромтрифторметан і дибромтетрафторетани: 

  

  

  

  

2903 46 10 00 

- - - бромхлордифторметан 

  

5,5 

5,5 

2903 46 20 00 

- - - бромтрифторметан 

  

5,5 

5,5 

2903 46 90 00 

- - - дибромтетрафторетани 

  

5,5 

5,5 

2903 47 00 00 

- - інші пергалогеновані похідні 

  

5,5 

5,5 

2903 49 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - галогеновані, лише з фтором і хлором: 

  

  

  

  

2903 49 10 00 

- - - - метану, етану або пропану 

  

5,5 

5,5 

2903 49 20 00 

- - - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- - - галогеновані, лише з фтором і бромом: 

  

  

  

  

2903 49 30 00 

- - - - метану, етану або пропану 

  

5,5 

5,5 

2903 49 40 00 

- - - - інші 

  

5,5 

5,5 

2903 49 80 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- галогеновані похідні цикланових, цикленових або циклотерпенових вуглеводнів: 

  

  

  

  

2903 51 

- - 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан: 

  

  

  

  

2903 51 10 00 

- - - ліндан 

  

5,5 

5,5 

2903 51 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2903 59 

- - інші: 

  

  

  

  

2903 59 10 00 

- - - 1,2-дибром-4-(1,2-диброметил) циклогексан 

  

5,5 

5,5 

2903 59 30 00 

- - - тетрабромциклооктани 

  

5,5 

5,5 

2903 59 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- галогеновані похідні ароматичних вуглеводнів: 

  

  

  

  

2903 61 00 00 

- - хлорбензол,
о-дихлорбензол та
п-дихлорбензол 

  

5,5 

5,5 

2903 62 00 00 

- - гексахлорбензол та ДДТ [1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлор-феніл)етан] 

  

2903 69 

- - інші: 

  

  

  

  

2903 69 10 00 

- - - 2,3,4,5,6-пентабромметилбензол 

  

2903 69 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

2903 69 90 10 

- - - - бензил хлористий 

  

0,1 

0,1 

2903 69 90 90 

- - - - інші 

  

2904 

Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані: 

  

  

  

  

2904 10 00 00 

- похідні з вмістом лише сульфогруп, їх солі та складні етилові ефіри 

  

2904 20 

- похідні з вмістом лише нітро- або нітрозогруп: 

  

  

  

  

2904 20 10 00 

- - тринітротолуоли, динітронафталіни 

  

2904 20 90 00 

- - інші 

  

2904 90 

- інші: 

  

  

  

  

2904 90 20 00 

- - сульфогалогеновані похідні 

  

2904 90 40 00 

- - трихлоронітрометан (хлоропікрин) 

  

2904 90 85 00 

- - інші 

  

  

II. СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2905 

Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- моноспирти насичені: 

  

  

  

  

2905 11 00 00 

- - метанол (метиловий спирт) 

  

5,5 

5,5 

2905 12 00 

- - пропанол-1 (спирт пропіловий) та пропанол-2 (спирт ізопропіловий): 

  

  

  

  

2905 12 00 10 

- - - пропанол-1 (спирт пропіловий) 

  

0,1 

0,1 

2905 12 00 20 

- - - пропанол-2 (спирт ізопропіловий) 

  

5,5 

5,5 

2905 13 00 00 

- - бутанол-1 (спирт
н-бутиловий) 

  

2905 14 

- - інші бутаноли: 

  

  

  

  

2905 14 10 00 

- - - 2-метилпропанол-2 (спирт третбутиловий) 

  

5,5 

5,5 

2905 14 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2905 15 00 00 

- - пентанол (спирт аміловий) та його ізомери 

  

5,5 

5,5 

2905 16 

- - октанол (спирт октиловий) та його ізомери: 

  

  

  

  

2905 16 10 00 

- - - 2-етилгексанол-1 

  

2905 16 20 00 

- - - октанол-2 

  

5,5 

5,5 

2905 16 80 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2905 17 00 00 

- - додеканол-1 (спирт лауриловий), гексадеканол-1 (цетиловий спирт) та октадеканол-1 (спирт стеариловий) 

  

5,5 

5,5 

2905 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2905 19 10 00 

- - - алкоголяти металів 

  

5,5 

5,5 

2905 19 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- ненасичені моноспирти: 

  

  

  

  

2905 22 

- - ациклічні терпенові спирти: 

  

  

  

  

2905 22 10 00 

- - - гераніол, цитронелол, ліналоол, родинол і нерол 

  

5,5 

5,5 

2905 22 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2905 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2905 29 10 00 

- - - аліловий спирт 

  

5,5 

5,5 

2905 29 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- діоли: 

  

  

  

  

2905 31 00 00 

- - етиленгліколь (етандіол) 

  

2905 32 00 00 

- - пропіленгліколь (пропандіол-1,2) 

  

2905 39 

- - інші: 

  

  

  

  

2905 39 10 00 

- - - 2-метил-пентандіол-2,4 (гексиленгліколь) 

  

5,5 

5,5 

2905 39 20 00 

- - - бутандіол-1,3 

  

5,5 

5,5 

2905 39 30 00 

- - - 2,4,7,9-тетраметилдецин-
діол-5-4,7 

  

5,5 

5,5 

2905 39 80 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- інші поліспирти: 

  

  

  

  

2905 41 00 00 

- - 2-етил-2-(гідроксиметил)
пропан-1,3-діол (триметилолпропан) 

  

5,5 

5,5 

2905 42 00 00 

- - пентаеритретол (пентаеритрит) 

  

5,5 

5,5 

2905 43 00 00 

- - маніт 

  

2905 44 

- - D-глюцит (сорбіт): 

  

  

  

  

  

- - - у водному розчині: 

  

  

  

  

2905 44 11 00 

- - - - з вмістом D-маніту
2 мас. % або менше у перерахунку на вміст D-глюциту 

  

5,5 

5,5 

2905 44 19 00 

- - - - інший 

  

5,5 

5,5 

  

- - - інший: 

  

  

  

  

2905 44 91 00 

- - - - з вмістом D-маніту
2 мас. % або менше у перерахунку на вміст D-глюциту 

  

2905 44 99 00 

- - - - інший 

  

5,5 

5,5 

2905 45 00 00 

- - гліцерин 

  

5,5 

5,5 

2905 49 

- - інші: 

  

  

  

  

2905 49 10 00 

- - - тріоли; тетраоли 

  

5,5 

5,5 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - складні ефіри гліцерину, одержані під час взаємодії з кислими сполуками товарної позиції 2904: 

  

  

  

  

2905 49 51 00 

- - - - - з сульфогалогенованими похідними 

  

5,5 

5,5 

2905 49 59 00 

- - - - - інші 

  

5,5 

5,5 

2905 49 90 

- - - - інші 

  

  

  

  

2905 49 90 10 

- - - - - ксіліт харчовий 

  

2905 49 90 90 

- - - - - інші 

  

5,5 

5,5 

2905 50 

- галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні ациклічних спиртів: 

  

  

  

  

2905 50 10 

- - насичених моноспиртів: 

  

  

  

  

2905 50 10 10 

- - - етиленхлоргідрин 

  

2905 50 10 30 

- - - метил бромистий 

  

5,5 

5,5 

2905 50 10 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2905 50 30 00 

- - ненасичених моноспиртів 

  

  

- - поліспиртів: 

  

  

  

  

2905 50 91 00 

- - - 2,2-біс (бромметил) пропандіол 

  

2905 50 99 00 

- - - інші 

  

2906 

Спирти циклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- цикланові, цикленові та циклотерпенові: 

  

  

  

  

2906 11 00 00 

- - ментол 

  

2906 12 00 00 

- - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметилциклогексаноли 

  

5,5 

5,5 

2906 13 

- - стероли та інозити: 

  

  

  

  

2906 13 10 00 

- - - стероли 

  

5,5 

5,5 

2906 13 90 00 

- - - інозити 

  

5,5 

5,5 

2906 14 00 00 

- - терпінеоли 

  

5,5 

5,5 

2906 19 00 00 

- інші 

  

5,5 

5,5 

  

- ароматичні: 

  

  

  

  

2906 21 00 00 

- - бензиловий спирт 

  

5,5 

5,5 

2906 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2906 29 10 00 

- - - цинаміловий спирт 

  

5,5 

5,5 

2906 29 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2907 

Феноли; фенолоспирти: 

  

  

  

  

  

- монофеноли: 

  

  

  

  

2907 11 00 00 

- - фенол (гідроксибензол) та його солі 

  

2907 12 00 

- - крезоли та їх солі: 

  

  

  

  

2907 12 00 10 

- - - паракрезол 

  

2907 12 00 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2907 13 00 00 

- - октилфенол, нонілфенол та їх ізомери; солі цих речовин 

  

5,5 

5,5 

2907 14 00 00 

- - ксиленоли та їх солі 

  

5,5 

5,5 

2907 15 

- - нафтоли та їх солі: 

  

  

  

  

2907 15 10 00 

- - - 1-нафтол 

  

5,5 

5,5 

2907 15 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2907 19 00 00 

- - інші 

  

  

- поліфеноли: 

  

  

  

  

2907 21 00 00 

- - резорцин та його солі 

  

2907 22 

- - гідрохінон (хінол) та його солі: 

  

  

  

  

2907 22 10 00 

- - - гідрохінон (хінол) 

  

5,5 

5,5 

2907 22 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2907 23 

- - 4,4'-ізопропілідендифенол (бісфенол A, дифенілолпропан) та його солі: 

  

  

  

  

2907 23 10 00 

- - - 4,4'-ізопропілідендифенол (бісфенол A, дифенілолпропан) 

  

5,5 

5,5 

2907 23 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2907 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2907 29 10 00 

- - - дигідроксинафталіни та їх солі 

  

5,5 

5,5 

2907 29 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2907 30 00 00 

- - фенолоспирти 

  

5,5 

5,5 

2908 

Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні фенолів або фенолоспиртів: 

  

  

  

  

2908 10 

- - похідні з вмістом лише галогенів та їх солі: 

  

  

  

  

2908 10 10 

- - бромовані похідні: 

  

  

  

  

2908 10 10 10 

- - - ксероформ 

  

2908 10 10 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2908 10 90 00 

- - інші 

  

2908 20 00 00 

- похідні з вмістом лише сульфогруп, їх солі та складні ефіри 

  

5,5 

5,5 

2908 90 00 00 

- інші 

  

5,5 

5,5 

  

IV. ЕФІРИ ПРОСТІ, ПЕРОКСИДИ СПИРТІВ, ПРОСТИХ ЕФІРІВ, КЕТОНІВ, ЕПОКСИДИ З ТРИЧЛЕННИМИ КІЛЬЦЯМИ, АЦЕТАЛІ ТА НАПІВАЦЕТАЛІ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2909 

Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, простих ефірів, кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- ефіри ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2909 11 00 00 

- - діетиловий ефір 

  

5,5 

5,5 

2909 19 00 

- - інші: 

  

  

  

  

2909 19 00 10 

- - - діаліловий ефір 

  

2909 19 00 20 

- - - метилтретбутиловий ефір 

  

2909 19 00 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2909 20 00 00 

- ефіри прості цикланові, цикленові й циклотерпенові та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

5,5 

5,5 

2909 30 

- ефіри прості ароматичні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2909 30 10 00 

- - ефір простий дифеніловий 

  

5,5 

5,5 

  

- - бромовані похідні: 

  

  

  

  

2909 30 31 00 

- - - пентабромдифеніловий ефір; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-біс (пентабромфенокси) бензол 

  

5,5 

5,5 

2909 30 35 00 

- - - 1,2-біс (2,4,6-трибромофенокси)етан для виробництва акрилонітрил бутадієнстирену (АБС) 

  

5,5 

5,5 

2909 30 38 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2909 30 90 00 

- - інші 

  

  

- ефіроспирти та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2909 41 00 00 

- - 2,2'-оксидіетанол (діетиленгліколь) 

  

5,5 

5,5 

2909 42 00 

- - прості монометилові ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю: 

  

  

  

  

2909 42 00 10 

- - - етилцелозольв 

  

2909 42 00 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2909 43 00 00 

- - прості монобутилові ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю 

  

5,5 

5,5 

2909 44 00 

- - інші прості моноалкілні ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю: 

  

  

  

  

2909 44 00 10 

- - - неонол 

  

0,1 

0,1 

2909 44 00 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2909 49 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - ациклічні: 

  

  

  

  

2909 49 11 00 

- - - - 2-(2-хлороетокси) етанол 

  

2909 49 19 00 

- - - - інші 

  

2909 49 90 00 

- - - циклічні 

  

5,5 

5,5 

2909 50 

- ефірофеноли, ефіроспиртофеноли та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2909 50 10 00 

- - гваякол і гваяколсульфонати калію 

  

5,5 

5,5 

2909 50 90  

- - інші: 

  

  

  

  

2909 50 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

2909 50 90 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2909 60 00 00 

- пероксиди спиртів, простих ефірів, кетонів та їх галогенізовані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

5,5 

5,5 

2910 

Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри з трьома атомами у циклі та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2910 10 00 00 

- оксиран (окис етилену) 

  

2910 20 00 00 

- метилоксиран (окис пропілену) 

  

2910 30 00 00 

- 1-хлор-2,3-епоксипропан (епіхлоргідрин) 

  

5,5 

5,5 

2910 90 00 00 

- інші 

  

5,5 

5,5 

2911 00 00 00 

Ацеталі та напівацеталі, до складу яких входять або не входять інші функціональні групи з вмістом кисню, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

5,5 

5,5 

  

V. СПОЛУКИ З АЛЬДЕГІДНОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ 

  

  

  

  

2912 

Альдегіди, до складу яких входять або не входять функціональні групи з вмістом кисню; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід: 

  

  

  

  

  

- альдегіди ациклічні, до складу яких не входять інші функціональні групи з вмістом кисню: 

  

  

  

  

2912 11 00 00 

- - метаналь (формальдегід) 

  

5,5 

5,5 

2912 12 00 00 

- - етаналь (ацетальдегід) 

  

2912 13 00 00 

- - бутаналь (бутиральдегід, нормальний ізомер) 

  

5,5 

5,5 

2912 19 00 00 

- - інші 

  

  

- альдегіди циклічні, до складу яких не входять інші функціональні групи з вмістом кисню: 

  

  

  

  

2912 21 00 00 

- - бензальдегід (бензойний альдегід) 

  

5,5 

5,5 

2912 29 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

2912 30 00 00 

- альдегідні спирти 

  

5,5 

5,5 

  

- альдегіди простих ефірів, альдегіди фенолів та альдегіди, що мають інші функціональні групи з вмістом кисню: 

  

  

  

  

2912 41 00 00 

- - ванілін (4-гідрокси-3-метоксибензальдегід) 

  

2912 42 00 00 

- - етилванілін (3-етокси-4-гідроксибензальдегід) 

  

5,5 

5,5 

2912 49 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

2912 50 00 00 

- циклічні полімери альдегідів 

  

5,5 

5,5 

2912 60 00 00 

- параформальдегід 

  

5,5 

5,5 

2913 00 00 00 

Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні речовин товарної позиції 2912 

  

5,5 

5,5 

  

VI. СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ АБО ХІНОННОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ 

  

  

  

  

2914 

Кетони та хінони, що містять або не містять інші функціональні групи, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- кетони ациклічні, що не містять інші функціональні групи з вмістом кисню: 

  

  

  

  

2914 11 00 00 

- - ацетон 

  

2914 12 00 00 

- - бутанон (метилетилкетон) 

  

2914 13 00 00 

- - 4-метилпентан-2-он (метилізобутилкетон) 

  

5,5 

5,5 

2914 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2914 19 10 00 

- - - 5-метилгексан-2-он 

  

5,5 

5,5 

2914 19 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

2914 19 90 10 

- - - - метилпіролідон 

  

2914 19 90 90 

- - - - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- кетони цикланові, цикленові або циклотерпенові, що не містять інші функціональні групи з вмістом кисню: 

  

  

  

  

2914 21 00 00 

- - камфора 

  

2914 22 00 00 

- - циклогексанон та метилциклогексанони 

  

2914 23 00 00 

- - іонони та метиліонони 

  

5,5 

5,5 

2914 29 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- кетони ароматичні, що не містять інші функціональні групи з вмістом кисню: 

  

  

  

  

2914 31 00 00 

- - фенілацетон
(фенілпропан-2-он) 

  

5,5 

5,5 

2914 39 00 

- - інші: 

  

  

  

  

2914 39 00 10 

- - - ацетофенон 

  

0,1 

0,1 

2914 39 00 30 

- - - ізофорон 

  

0,1 

0,1 

2914 39 00 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2914 40 

- кетонові спирти та кетонові альдегіди: 

  

  

  

  

2914 40 10 00 

- - 4-гідрокси-4-метилпентан-2-он (діацетоновий спирт) 

  

5,5 

5,5 

2914 40 90 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

2914 50 00 00 

- кетонофеноли та кетони, що містять інші функціональні групи з вмістом кисню 

  

  

- хінони: 

  

  

  

  

2914 61 00 00 

- - антрахінон 

  

5,5 

5,5 

2914 69 

- - інші: 

  

  

  

  

2914 69 10 00 

- - - 1,4-нафтохінон 

  

2914 69 90 00 

- - - інші 

  

2914 70 

- галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2914 70 10 00 

- - 4'-трет-бутил-2', 6'-диметил-3', 5'-динітроацетофенон (кетон-мускус) 

  

5,5 

5,5 

2914 70 90 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

  

VII. КИСЛОТИ КАРБОНОВІ, ЇХ АНГІДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2915 

Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксокислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- кислота мурашина, її солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2915 11 00 00 

- - мурашина кислота 

  

2915 12 00 00 

- - солі мурашиної кислоти 

  

5,5 

5,5 

2915 13 00 00 

- - складні ефіри мурашиної кислоти 

  

5,5 

5,5 

  

- оцтова кислота та її солі; оцтовий ангідрид: 

  

  

  

  

2915 21 00 00 

- - оцтова кислота 

  

5,5 

5,5 

2915 22 00 00 

- - ацетат натрію 

  

5,5 

5,5 

2915 23 00 00 

- - ацетат кобальту 

  

5,5 

5,5 

2915 24 00 00 

- - оцтовий ангідрид 

  

2915 29 00 00 

- - інші 

  

5,5 

5,5 

  

- складні ефіри оцтової кислоти: 

  

  

  

  

2915 31 00 00 

- - етилацетат 

  

2915 32 00 00 

- - вінілацетат 

  

5,5 

5,5 

2915 33 00 00 

- - н-бутилацетат 

  

2915 34 00 00 

- - ізобутилацетат 

  

5,5 

5,5 

2915 35 00 00 

- - 2-етоксиетилацетат 

  

5,5 

5,5 

2915 39 

- - інші: 

  

  

  

  

2915 39 10 00 

- - - пропілацетат та ізопропілацетат 

  

5,5 

5,5 

2915 39 30 00 

- - - метилацетат, пентилацетат (амілацетат), ізопентилацетат (ізоамілацетат) та ацетати гліцерину 

  

5,5 

5,5 

2915 39 50 00 

- - - п-толілацетати, фенілпропілацетат, бензилацетат, родинілацетат, санталілацетат та ацетати фенілетан-1,2-діолу 

  

5,5 

5,5 

2915 39 90 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2915 40 00 00 

- кислоти моно-, ди- або трихлороцтові, їх солі та складні ефіри 

  

5,5 

5,5 

2915 50 00 00 

- пропіонова кислота, її солі та складні ефіри 

  

5,5 

5,5 

2915 60 

- масляні кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

  

- - масляні кислоти, їх солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2915 60 11 00 

- - - діізобутират
1-ізопропіл-2,2-диметилтриметилену 

  

5,5 

5,5 

2915 60 19 00 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2915 60 90 00 

- - валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри 

  

2915 70 

- пальмітинова кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2915 70 15 00 

- - пальмітинова кислота 

  

5,5 

5,5 

2915 70 20 00 

- - солі та складні ефіри пальмітинової кислоти 

  

5,5 

5,5 

2915 70 25 00 

- - стеаринова кислота 

  

2915 70 30 00 

- - солі стеаринової кислоти 

  

5,5 

5,5 

2915 70 80 

- - складні ефіри стеаринової кислоти: 

  

  

  

  

2915 70 80 10 

- - - 12-гідрооксистеаринова кислота 

  

2915 70 80 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2915 90 

- інші: 

  

  

  

  

2915 90 10 00 

- - лауринова кислота 

  

5,5 

5,5 

2915 90 20 00 

- - хлорформіати 

  

5,5 

5,5 

2915 90 80 

- - інші: 

  

  

  

  

2915 90 80 10 

- - - октоатолова (II) та його розчини 

  

2915 90 80 90 

- - - інші 

  

5,5 

5,5 

2916 

Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- ациклічні монокарбонові кислоти ненасичені, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2916 11 

- - акрилова кислота та її солі: 

  

  

  

  

2916 11 10 00 

- - - кислота акрилова 

  

2916 11 90 00 

- - - солі акрилової кислоти 

  

2916 12 

- - складні ефіри акрилової кислоти: 

  

  

  

  

2916 12 10 00 

- - - метилакрилат 

  

2916 12 20 00 

- - - етилакрилат 

  

2916 12 90 00 

- - - інші 

  

2916 13 00 00 

- - метакрилова кислота та її солі 

  

2916 14 

- - складні ефіри метакрилової кислоти: 

  

  

  

  

2916 14 10 00 

- - - метилметакрилат 

  

2916 14 90 00 

- - - інші 

  

2916 15 00 00 

- - олеїнова, лінолева або ліноленова кислоти, їх солі та складні ефіри 

  

2916 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2916 19 10 00 

- - - ундецилові кислоти, їх солі та складні ефіри 

  

10 

10 

2916 19 30 00 

- - - гекса-2,4-дієнова кислота (сорбінова кислота) 

  

2916 19 40 00 

- - - кислота кротонова 

  

10 

10 

2916 19 80 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2916 20 00 00 

- кислоти цикланові, цикленові та циклотерпенові монокарбонові,
їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні 

  

6,5 

6,5 

  

- кислоти ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2916 31 00 00 

- - бензойна кислота, її солі та складні ефіри 

  

2916 32 

- - пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл: 

  

  

  

  

2916 32 10 00 

- - - пероксид бензоїлу 

  

2916 32 90 00 

- - - хлористий бензоїл 

  

6,5 

6,5 

2916 34 00 

- - фенілоцтова кислота та її солі: 

  

  

  

  

2916 34 00 10 

- - - фенілсаліцилат 

  

2916 34 00 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2916 35 00 00 

- - складні ефіри фенілоцтової кислоти 

  

6,5 

6,5 

2916 39 00 

- - інші: 

  

6,5 

6,5 

2917 

Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- кислоти ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2917 11 00 00 

- - щавлева кислота, її солі та складні ефіри 

  

6,5 

6,5 

2917 12 

- - адипінова кислота, її солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2917 12 10 00 

- - - адипінова кислота та її солі 

  

6,5 

6,5 

2917 12 90 00 

- - - складні ефіри адипінової кислоти 

  

6,5 

6,5 

2917 13 

- - азелаїнова кислота, себацинова кислота, їх солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2917 13 10 00 

- - - кислота себацинова 

  

6,5 

6,5 

2917 13 90 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2917 14 00 00 

- - малеїновий ангідрид 

  

6,5 

6,5 

2917 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2917 19 10 00 

- - - малонова кислота, її солі та складні ефіри 

  

6,5 

6,5 

2917 19 90 00 

- - - інші 

  

2917 20 00 00 

- кислоти цикланові, цикленові та циклотерпенові, полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні 

  

6,5 

6,5 

  

- кислоти ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2917 31 00 00 

- - дибутилортофталати 

  

2917 32 00 00 

- - діоктилортофталати 

  

2917 33 00 00 

- - динонілортофталати або дидецилортофталати 

  

2917 34 00 00 

- - інші складні ефіри ортофталевої кислоти 

  

2917 35 00 00 

- - фталевий ангідрид 

  

6,5 

6,5 

2917 36 00 00 

- - терефталева кислота та її солі 

  

6,5 

6,5 

2917 37 00 00 

- - диметилтерефталат 

  

6,5 

6,5 

2917 39 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - бромовані похідні: 

  

  

  

  

2917 39 11 00 

- - - - складний ефір або ангідрид тетрабромфталевої кислоти 

  

6,5 

6,5 

2917 39 19 00 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2917 39 30 00 

- - - - кислота бензол-1,2,4-трикарбоксилова 

  

6,5 

6,5 

2917 39 40 00 

- - - - дихлорид ізофталоілу з вмістом 0,8 мас. % або менше дихлориду терефталоілу 

  

6,5 

6,5 

2917 39 50 00 

- - - - кислота нафталін-1,4,5,8-карбоксилова 

  

6,5 

6,5 

2917 39 60 00 

- - - - ангідрид тетрахлорфталевий 

  

6,5 

6,5 

2917 39 70 00 

- - - - сода 3,5-біс (метоксикарбоніл)
бензолсульфонат 

  

6,5 

6,5 

2917 39 80 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2918 

Кислоти карбонові з додатковими функціональними групами з вмістом кисню та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

  

- кислоти карбонові з вмістом спиртової групи, але без вмісту інших функціональних груп з вмістом кисню, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2918 11 00 00 

- - молочна кислота, її солі та складні ефіри 

  

6,5 

6,5 

2918 12 00 00 

- - винна кислота 

  

6,5 

6,5 

2918 13 00 00 

- - солі та складні ефіри винної кислоти 

  

6,5 

6,5 

2918 14 00 00 

- - лимонна кислота 

  

6,5 

6,5 

2918 15 00 

- - солі та складні ефіри лимонної кислоти: 

  

  

  

  

2918 15 00 10 

- - - натрій цитрат 

  

2918 15 00 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2918 16 00 00 

- - глюконова кислота, її солі та складні ефіри 

  

2918 17 00 00 

- - фенілгліколева (мигдальна) кислота, її солі та складні ефіри 

  

6,5 

6,5 

2918 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2918 19 30 00 

- - - хольова кислота, 3-альфа, 12-альфа-дигідрокси-5-бета-холан-24-ова кислота (дезоксихольова кислота), їх солі та складні ефіри 

  

2918 19 40 00 

- - - кислота 2,2-біс (гідроксиметил) пропіонова 

  

2918 19 99 

- - - інші: 

  

  

  

  

2918 19 99 10 

- - - - ібупрофен 

  

2918 19 99 30 

- - - - бромпропілат 95 % 

  

0,1 

0,1 

2918 19 99 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- кислоти карбонові з вмістом функціональної фенольної групи, але без вмісту інших функціональних груп з вмістом кисню, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: 

  

  

  

  

2918 21 00 00 

- - саліцилова кислота та її солі 

  

2918 22 00 00 

- - о-ацетилсаліцилова кислота, її солі та складні ефіри 

  

2918 23 

- - інші складні ефіри саліцилової кислоти та їх солі: 

  

  

  

  

2918 23 10 00 

- - - метилсаліцилат і фенілсаліцилат (салол) 

  

6,5 

6,5 

2918 23 90 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2918 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2918 29 10 

- - - сульфосаліцилові кислоти, гідроксинафтойні кислоти, їх солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2918 29 10 10 

- - - - Г-сіль, Р-сіль 

  

2918 29 10 90 

- - - - інші 

  

2918 29 30 

- - - 4-гідроксибензойна кислота, її солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2918 29 30 10 

- - - - ніпагін 

  

2918 29 30 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2918 29 50 

- - - галова кислота (3,4,5-тригідроксибензойна кислота), її солі та складні ефіри: 

  

  

  

  

2918 29 50 10 

- - - - дерматол 

  

2918 29 50 20 

- - - - вісмуту галати 

  

2918 29 50 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2918 29 90 00 

- - - інші 

  

2918 30 00 00 

- кислоти карбонові з альдегідною або кетоновою групою, але без інших функціональних груп з вмістом кисню, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні 

  

6,5 

6,5 

2918 90 

- інші: 

  

  

  

  

2918 90 10 00 

- - кислота 2,6-диметоксибензолова 

  

6,5 

6,5 

2918 90 20 00 

- - дикамба 

  

2918 90 30 00 

- - феноксіацетат натрію 

  

6,5 

6,5 

2918 90 90 

- - інші: 

  

  

  

  

2918 90 90 10 

- - - напроксен 

  

2918 90 90 20 

- - - дикамби амонієва сіль 

  

0,1 

0,1 

2918 90 90 30 

- - - гемофіброзил 

  

2918 90 90 40 

- - - 2,4 - Д кислота 

  

2918 90 90 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

VIII. ЕФІРИ НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ СКЛАДНІ, ЇХ СОЛІ ТА ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2919 00 

Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, включаючи лактофосфати; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2919 00 10 

- трибутилфосфати, трифенілфосфати, тритолілфосфати, триксилілфосфати, трис(2-хлоретил)фосфат: 

  

  

  

  

2919 00 10 10 

- - трибутилфосфати, трифенілфосфати, триксилілфосфати, трис(2-хлоретил)фосфат 

  

6,5 

6,5 

2919 00 10 9 

- - тритолілфосфати: 

  

  

  

  

2919 00 10 91 

- - - фітин 

  

2919 00 10 99 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2919 00 90 

- інші: 

  

  

  

  

2919 00 90 10 

- - три (2-хлорізопропіл) фосфат 

  

2919 00 90 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2920 

Складні ефіри інших неорганічних кислот (за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

  

  

  

  

2920 10 00 00 

- тіофосфорні складні ефіри та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

6,5 

6,5 

2920 90 

- інші: 

  

  

  

  

2920 90 10 00 

- - ефіри сірчаної та вуглекислоти, їх солі та галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

6,5 

6,5 

2920 90 20 00 

- - диметилфосфонат (диметилфосфіт) 

  

6,5 

6,5 

2920 90 30 00 

- - триметилфосфіт (триметоксифосфін) 

  

6,5 

6,5 

2920 90 40 00 

- - триетилфосфіт 

  

6,5 

6,5 

2920 90 50 00 

- - діетилфосфонат (діетилгідрогенфосфіт) (діетилфосфіт) 

  

6,5 

6,5 

2920 90 85 00 

- - інші сполуки 

  

6,5 

6,5 

  

IX. СПОЛУКИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ З ВМІСТОМ АЗОТУ 

  

  

  

  

2921 

Сполуки з амінною функціональною групою: 

  

  

  

  

  

- моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук: 

  

  

  

  

2921 11 

- - моно-, ди- або триметиламін та їх солі: 

  

  

  

  

2921 11 10 

- - - метиламін-, ди- або триметиламін: 

  

  

  

  

2921 11 10 10 

- - - - диметиламін 

  

2921 11 10 90 

- - - - інші 

  

2921 11 90 00 

- - - солі 

  

2921 12 00 00 

- - діетиламін та його солі 

  

2921 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2921 19 10 00 

- - - триетиламін та його солі 

  

6,5 

6,5 

2921 19 30 00 

- - - ізопропіламін та його солі 

  

2921 19 40 00 

- - - 1,1,3,3-тетраметилбутиламін 

  

2921 19 80 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- поліаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук: 

  

  

  

  

2921 21 00 00 

- - етилендіамін та його солі 

  

2921 22 00 00 

- - гексаметилендіамін та його солі 

  

2921 29 00 00 

- - інші 

  

2921 30 

- моно- та поліаміни цикланові, цикленові та циклотерпенові моноаміни або їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2921 30 10 00 

- - циклогексиламін, циклогексилдиметиламін та їх солі 

  

2921 30 91 00 

- - циклогекс-1,3-іленедіамін (1,3-діаміноциклогексан) 

  

6,5 

6,5 

2921 30 99 

- - інші: 

  

  

  

  

2921 30 99 10 

- - - трамадолу гідрохлорид 

  

2921 30 99 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2921 41 00 00 

- - анілін та його солі 

  

2921 42 

- - похідні аніліну та їх солі: 

  

  

  

  

2921 42 10 

- - - галогеновані, сульфовані, нітровані, нітрозовані похідні та їх солі: 

  

  

  

  

2921 42 10 10 

- - - - пендиметалін, метолахлор 

  

0,1 

0,1 

2921 42 10 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2921 42 90 00 

- - - інші 

  

2921 43 

- - толуїдини та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2921 43 10 00 

- - - толуїдини та їх солі 

  

6,5 

6,5 

2921 43 90 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2921 44 00 00 

- - дифеніламін та його похідні; солі цих речовин 

  

2921 45 00 00 

- - 1-нафтиламін (альфа-нафтиламін), 2-нафтиламін (бета-нафтиламін) та їх похідні; солі цих речовин 

  

6,5 

6,5 

2921 49 

- - інші: 

  

  

  

  

2921 49 10 00 

- - - ксилідини та їх похідні; солі цих речовин 

  

2921 49 90 00 

- - - інші 

  

  

- поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2921 51 

- - о-, м-, п-фенілендіамін, діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

  

- - - о-, м-, п-фенілендіамін, діамінтолуоли та їх галогеновані, сульфовані, нітровані, нітрозовані похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2921 51 11 00 

- - - - м-фенілендіамін з чистотою 99 мас. % або більше і містить: 

  

  

а) 1 мас. % або менше води; 

  

  

  

  

  

б) 200 мг/кг або менше
о-фенілендіаміну;
в) 450 мг/кг або менше п-фенілендіаміну 

  

  

  

  

2921 51 19 00 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2921 51 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

2921 51 90 10 

- - - - амінофенілпарамінова кислота 

  

2921 51 90 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2921 59 

- - інші: 

  

  

  

  

2921 59 10 00 

- - - м-феніленбіс (метиламін) 

  

6,5 

6,5 

2921 59 20 00 

- - - 2,2'-дихлор-4,4'-метилендіамін 

  

6,5 

6,5 

2921 59 30 00 

- - - 4,4'-бі-о-толуїдин 

  

6,5 

6,5 

2921 59 40 00 

- - - 1,8-нафтилен-діамін 

  

6,5 

6,5 

2921 59 90 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2922 

Аміносполуки, що містять функціональну групу з вмістом кисню: 

  

  

  

  

  

- аміноспирти, їх прості та складні ефіри, крім сполук, що містять більше одного типу функціональних груп з вмістом кисню; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2922 11 00 00 

- - моноетаноламін та його солі 

  

2922 12 00 00 

- - діетаноламін та його солі 

  

2922 13 

- - триетаноламін та його солі: 

  

  

  

  

2922 13 10 00 

- - - триетаноламін 

  

6,5 

6,5 

2922 13 90 00 

- - - солі триетаноламіну 

  

6,5 

6,5 

2922 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2922 19 10 00 

- - - N-етил-діетаноламін 

  

2922 19 20 00 

- - - 2,2-метилімінодіетанол
(N-метилімінодіетанол) 

  

2922 19 90 00 

- - - інші 

  

  

- амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і складні ефіри, крім сполук, що містять більше одного типу функціональних груп з вмістом кисню; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2922 21 00 00 

- - амінонафтолсірчані кислоти та їх солі 

  

2922 22 00 00 

- - анізидини, діанізидини, фенетидини та їх солі 

  

6,5 

6,5 

2922 29 00 00 

- - інші 

  

2922 30 00 00 

- аміноальдегіди, амінокетони та амінохінони, крім тих, що містять різні функціональні групи з вмістом кисню; солі цих речовин: 

  

6,5 

6,5 

  

- амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, що містять більше одного типу функціональних груп з вмістом кисню; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2922 41 00 00 

- - лізин та його складні ефіри; солі цих речовин 

  

15 

15 

2922 42 

- - глутамінова кислота та її солі: 

  

  

  

  

2922 42 10 00 

- - - гідрогеноглутамат натрію (глутамат натрію) 

  

6,5 

6,5 

2922 42 90 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2922 43 00 00 

- - антранілова кислота та її солі 

  

6,5 

6,5 

2922 49 

- - інші: 

  

  

  

  

2922 49 10 00 

- - - гліцин 

  

2922 49 20 

- - - бета-аланін: 

  

  

  

  

2922 49 20 10 

- - - - новокаїн-основа 

  

2922 49 20 90 

- - - - інші 

  

2922 49 70 

- - - інші: 

  

  

  

  

2922 49 70 10 

- - - - мефеномінова кислота 

  

2922 49 70 90 

- - - - інші 

  

2922 50 00 

- аміноспирти фенольні, фенольні амінокислоти та інші аміносполуки, що містять функціональні групи з вмістом кисню: 

  

  

  

  

2922 50 00 10 

- - фенілеприну гідрохлорид,
5-аміносаліцилова кислота, тауфон-taurin 

  

2922 50 00 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2923 

Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди: 

  

  

  

  

2923 10 00 

- холін та його солі: 

  

  

  

  

2923 10 00 10 

- - хлорид холіну 

  

2923 10 00 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2923 20 00 

- лецитини та інші фосфоаміноліпіди: 

  

  

  

  

2923 20 00 10 

- - лецитин стандарт, кардіоліпін стандарт 

  

2923 20 00 90 

- - інші 

  

2923 90 00 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

2924 

Сполуки, що містять функціональну карбоксамідну групу; сполуки вуглекислоти, що містять функціональну амідну групу: 

  

  

  

  

2924 10 00 00 

- аміди ациклічні (включаючи карбамати) та їх похідні; солі цих речовин 

  

  

- аміди циклічні (включаючи карбамати) та їх похідні: 

  

  

  

  

2924 21 

- - уреїди та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2924 21 10 00 

- - - ізопротурон 

  

2924 21 90 00 

- - - інші 

  

2924 22 00 00 

- - 2-ацетамідобензойна кислота 

  

2924 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2924 29 10 00 

- - - лідокаїн 

  

2924 29 30 00 

- - - парацетамол 

  

2924 29 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

2924 29 90 10 

- - - - ацетохлор 

  

2924 29 90 90 

- - - - інші 

  

2925 

Сполуки, що містять функціональну карбоксімідну групу (включаючи сахарин та його солі) або функціональну імінну групу: 

  

  

  

  

  

- іміди та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2925 11 00 00 

- - сахарин та його солі 

  

2925 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2925 19 10 00 

- - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-октабром-N,N'-
етилендифталімід 

  

6,5 

6,5 

2925 19 30 00 

- - - N,N'-етиленбіс(4,5-дибромгексагідро- 

  

6,5 

6,5 

  

3,6-метанфталімід) 

  

  

  

  

2925 19 80 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

2925 20 00 00 

- іміни та їх похідні; солі цих речовин 

  

6,5 

6,5 

2926 

Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу: 

  

  

  

  

2926 10 00 

- акрилонітрил: 

  

  

  

  

2926 10 00 10 

- - нітрилакрилова кислота 

  

2926 10 00 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2926 20 00 00 

- 1-ціаногуанідин (диціандіамід) 

  

6,5 

6,5 

2926 90 

- інші: 

  

  

  

  

2926 90 20 00 

- - ізофталонітрил 

  

2926 90 99 

- - інші: 

  

  

  

  

2926 90 99 10 

- - - верапаміл 

  

2926 90 99 20 

- - - циперметрин та його ізомери 

  

2926 90 99 90 

- - - інші 

  

2927 00 00 00 

Діазо-, азо- або азоксисполуки 

  

2928 00 

Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: 

  

  

  

  

2928 00 10 00 

- N,N-біс(2-метоксиетил) гідроксиламін 

  

6,5 

6,5 

2928 00 20 

- інші: 

  

  

  

  

2928 00 20 10 

- - фенілгідразин 

  

0,1 

0,1 

2928 00 20 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2929 

Сполуки, що містять інші функціональні групи з вмістом азоту: 

  

  

  

  

2929 10 

- ізоціанати: 

  

  

  

  

2929 10 10 00 

- - метилфенілендіізоціанати (толуолдіізоціанати) 

  

2929 10 90 00 

- - інші 

  

2929 90 00 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

  

X. ЕЛЕМЕНТО-ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ, СУЛЬФОНАМІДИ 

  

  

  

  

2930 

Сполуки сіркоорганічні: 

  

  

  

  

2930 10 00 00 

- дитіокарбонати (ксантати, ксантогенати) 

  

6,5 

6,5 

2930 20 00 

- тіокарбамати та дитіокарбамати: 

  

  

  

  

2930 20 00 10 

- - етилпропілтіокарбамат (s-етил-NN-ді-н-пропілтіокарбамат) 

  

0,1 

0,1 

2930 20 00 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2930 30 00 00 

- тіурам моно-, ди- або тетрасульфіди 

  

2930 40 

- метіонін: 

  

  

  

  

2930 40 10 00 

- - метіонін (INN-MHC) 

  

2930 40 90 00 

- - інші 

  

2930 90 

- інші: 

  

  

  

  

2930 90 12 00 

- - цистеїн 

  

2930 90 14 00 

- - цистин 

  

2930 90 16 00 

- - похідні цистеїну або цистину 

  

2930 90 20 00 

- - тіодигліколь (2,2'-тіодіетанол) 

  

2930 90 30 00 

- - DL-2-гідрокси-4-(метилтіо)масляна кислота 

  

2930 90 40 00 

- - 2,2'-тіодіетилбіс[3-(3,5-ди-трет-бутил-
4-гідроксифеніл) пропіонат] 

  

2930 90 50 00 

- - суміш ізомерів, що містить 4-метил-2,6-біс (метилтіо)-м-фенілендіамін та 2-метил-4,6-біс(метилтіо)-м-фенілендіамін 

  

2930 90 70 

- - інші: 

  

  

  

  

2930 90 70 10 

- - - тетурам, ліпоєва кислота 

  

2930 90 70 20 

- - - диметоат 

  

2930 90 70 90 

- - - інші 

  

2931 00 

Інші елементоорганічні сполуки: 

  

  

  

  

2931 00 10 00 

- диметилметилфосфонат 

  

2931 00 20 00 

- метилфосфоноїл дифторид (метилфосфонової кислоти дифторангідрид) 

  

2931 00 30 00 

- метилфосфоноїл дихлорид (метилфосфонової кислоти дихлорангідрид) 

  

2931 00 95 

- інші: 

  

  

  

  

2931 00 95 10 

- - дилауринат дибутил олова (dibutyltin dilauratt) 

  

2931 00 95 30 

- - триетилалюміній 

  

2931 00 95 40 

- - гліфосат 

  

2931 00 95 90 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

2932 

Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(ами) кисню: 

  

  

  

  

  

- сполуки, що містять у структурі неконденсоване фуранове кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2932 11 00 00 

- - тетрагідрофуран 

  

6,5 

6,5 

2932 12 00 00 

- - 2-фуральдегід (фурфурол) 

  

6,5 

6,5 

2932 13 00 00 

- - спирти фурфуриловий та тетрагідрофуриловий 

  

6,5 

6,5 

2932 19 00 00 

- - інші 

  

  

- лактони: 

  

  

  

  

2932 21 00 00 

- - кумарин, метилкумарини та етилкумарини 

  

2932 29 

- - інші лактони: 

  

  

  

  

2932 29 10 00 

- - - фенолфталеїн 

  

2932 29 20 00 

- - - 1-гідрокси-4-[1-(4-гідрокси-3-
метоксикарбоніл-1 -нафтил)-3-оксо-1H, 3H-бензо[ди]ізохромен-1- іл]-6-окта-децилокси-2-нафтенова кислота 

  

2932 29 30 00 

- - - 3'-хлор-6'-циклогексиламіноспіро [ізобензофуран-1(3H), 9'-ксантен]-3-он 

  

2932 29 40 00 

- - - 6'-(N-етил-р-толуїдин)-2,-метиловий спирт[ізобензофуран-1(3H), 9'-ксантен]-3-он 

  

2932 29 50 00 

- - - метил-6-докосилокси-1-гідрокси-4-[1-
(4-гідрокси-3-метил-1 -фенантрил)-3-оксо-1H, 3H-нафто[1,8-цд]піран-1-іл]
нафтолен-2-карбоксилат 

  

2932 29 80 

- - - інші: 

  

  

  

  

2932 29 80 10 

- - - - гамма-бутиролактон бутиролактон, ловастатин (lovastatin) 

  

2932 29 80 90 

- - - - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2932 91 00 00 

- - ізосафрол 

  

6,5 

6,5 

2932 92 00 00 

- - 1-(1,3-бензодіоксол-5-ил)пропан-2-он 

  

6,5 

6,5 

2932 93 00 00 

- - піперональ 

  

6,5 

6,5 

2932 94 00 00 

- - сафрол 

  

6,5 

6,5 

2932 99 

- - інші: 

  

  

  

  

2932 99 10 00 

- - - бензофуран (кумарон) 

  

2932 99 30 00 

- - - внутрішні ефіри прості 

  

2932 99 50 00 

- - - епоксиди з чотиричленним циклом 

  

2932 99 70 00 

- - - інші циклічні ацеталі та напівацеталі, що містять або не містять інші функціональні групи з вмістом кисню, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

2932 99 90 00 

- - - інші 

  

2933 

Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(ами) азоту: 

  

  

  

  

  

- сполуки, що містять у структурі неконденсоване піразольне кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2933 11 

- - феназон (антипірин) та його похідні: 

  

  

  

  

2933 11 10 00 

- - - пропіфеназон 

  

6,5 

6,5 

2933 11 90 00 

- - - інші 

  

2933 19 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 19 10 00 

- - - фенілбутазон 

  

2933 19 90 00 

- - - інші 

  

  

- сполуки, що містять у структурі неконденсоване імідазольне кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2933 21 00 00 

- - гідантоїн та його похідні 

  

6,5 

6,5 

2933 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 29 10 00 

- - - хлоргідрат нафазоліну та нітрат нафазоліну; фентоламін; хлоргідрат толазоліну 

  

6,5 

6,5 

2933 29 90 00 

- - - інші 

  

  

- сполуки, що містять у структурі неконденсоване піридинове кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2933 31 00 00 

- - піридин та його солі 

  

2933 32 00 00 

- - піперидин та його солі 

  

6,5 

6,5 

2933 39 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 39 10 00 

- - - іпроніазид; хлоргідрат кетобемідону; бромід піридостигміну 

  

2933 39 20 00 

- - - 2,3,5,6-тетрахлоропіридин 

  

2933 39 25 00 

- - - 3,6-дихлоропіридин-2-карбоксилова кислота 

  

2933 39 35 00 

- - - 3,6-дихлоропіридин-2-карбоксилат, 2-гідроксиетиламоніму 

  

2933 39 40 00 

- - - 3,5,6-(трихлор-2-піридилоксі ацетат), 2-бутоксиетил 

  

2933 39 45 00 

- - - 3,5-дихлор-2,4,6-трифторопіридин 

  

2933 39 50 00 

- - - складний ефір метилфтороксипиру 

  

2933 39 55 00 

- - - 4-метилпіридин 

  

2933 39 95 

- - - інші: 

  

  

  

  

2933 39 95 10 

- - - - флуазіфоп-п-бутил 

  

2933 39 95 90 

- - - - інші 

  

2933 40 

- сполуки, що містять у структурі хінолінові або ізохінолінові цикли (гідровані або негідровані) без наступної конденсації: 

  

  

  

  

2933 40 10 00 

- - галогеновані похідні хіноліну; похідні хінолінкарбонових кислот 

  

2933 40 30 00 

- - декстрометорфан і його солі 

  

2933 40 90 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 40 90 10 

- - - хлорхінальдол, діоксидин, дротоверину гідрохлорид, лоратадин 

  

2933 40 90 90 

- - - інші 

  

  

- сполуки, що містять у структурі піримідинове кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2933 51 

- - малонілсечовина (барбітурова кислота) та її похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2933 51 20 00 

- - - фенобарбітал, барбітал та їх солі 

  

2933 51 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

2933 51 90 10 

- - - - піперилен 

  

2933 51 90 90 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

2933 59 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 59 10 00 

- - - діазинон 

  

2933 59 20 00 

- - - 1,4-діазабіцикло[2.2.2]октантри-етилендіамін 

  

2933 59 70 00 

- - - інші 

  

  

- сполуки, що містять у структурі неконденсоване триазинове кільце (гідроване або негідроване): 

  

  

  

  

2933 61 00 00 

- - меламін 

  

2933 69 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 69 10 00 

- - - атразин; пропазин; симазин; гексагідро-1,3,5-тринітро-1,3,5-триазин
(гексоген, триметилентринітроамін) 

  

2933 69 20 00 

- - - метенамін (гексаметилентетрамін) 

  

10 

10 

2933 69 30 00 

- - - 2,6-ди-трет-бутил-4-[4,6-біс(октилтіо)- 

  

10 

10 

  

1,3,5-триазин-2-іламін]фенол 

  

  

  

  

2933 69 80 00 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

  

- лактами: 

  

  

  

  

2933 71 00 00 

- - 6-гексанлактам (епсилон-капролактам) 

  

2933 79 00 00 

- - інші лактами 

  

2933 90 

- інші: 

  

  

  

  

2933 90 20 

- - бензимідазол-2-тіол (меркаптобензимідазол): 

  

  

  

  

2933 90 20 10 

- - - дибазол 

  

2933 90 20 90 

- - - інші 

  

2933 90 40 00 

- - індол, 3-метиліндол (скатол), 6-аліл-6,7-дигідро-5H-дибенз [с,е] азепин (азапетин),
хлордіазепоксид, феніндамін та їх солі; хлоргідрат іміпраміну 

  

2933 90 50 00 

- - моноазепіни 

  

2933 90 60 00 

- - діазепіни 

  

2933 90 65 00 

- - 2,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотіазол
-2-іл) фенол 

  

2933 90 95 

- - інші: 

  

  

  

  

2933 90 95 10 

- - - карбендазим 

  

2933 90 95 90 

- - - інші 

  

2934 

Нуклеїнові кислоти та їх солі; інші гетероциклічні сполуки: 

  

  

  

  

2934 10 00 00 

- сполуки, що містять у структурі тіазоловий цикл (гідрований або негідрований) без наступної конденсації 

  

2934 20 

- сполуки, що містять у структурі бензотіазолові цикли (гідровані або негідровані) без наступної конденсації: 

  

  

  

  

2934 20 20 00 

- - ди(бензотіазол-2-іл) дисульфід; бензотіазол-2-тіол (меркаптобензотіазол) і його солі 

  

2934 20 80 00 

- - інші 

  

2934 30 

- сполуки, що містять у структурі фенотіазинові цикли (гідровані або негідровані) без наступної конденсації: 

  

  

  

  

2934 30 10 00 

- - тіетилперазин; тіоридазин і його солі 

  

6,5 

6,5 

2934 30 90 00 

- - інші 

  

2934 90 

- інші: 

  

  

  

  

2934 90 10 00 

- - тіофен 

  

2934 90 30 00 

- - хлорпротиксен; теналідин і його тартрати та малеати 

  

2934 90 40 00 

- - фуразолідон 

  

2934 90 50 00 

- - монотіамоноазепіни гідровані або негідровані 

  

2934 90 60 00 

- - монотіоли, гідровані або негідровані 

  

2934 90 70 00 

- - монооксамоноазини гідровані або негідровані 

  

2934 90 80 00 

- - монотіїни 

  

2934 90 85 00 

- - 7-аміноцефалоспоранова кислота 

  

2934 90 89 00 

- - нуклеїнові кислоти та їх солі 

  

2934 90 91 00 

- - солі та складні ефіри (6R, 7R-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формілокси- 

  

  

2-фенілацетамідо]-8-окси-5-тіа-1-азацицикло [4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилові кислоти 

  

  

  

  

2934 90 93 00 

- - 1-[2-(1,3-діоксан-2-іл)етил]
-2-метилпіридиній бромід 

  

2934 90 97 

- - інші: 

  

  

  

  

2934 90 97 10 

- - - піроксикам 

  

2934 90 97 20 

- - - циклофосфан-cyclophosphamide 

  

2934 90 97 30 

- - - левамізол 

  

2934 90 97 40 

- - - аденозинтри-фосфорна кислота 

  

2934 90 97 50 

- - - пропіконазол 

  

2934 90 97 90 

- - - інші 

  

2935 00 

Сульфонаміди: 

  

  

  

  

2935 00 10 00 

- 3-{1-[7-(гексадецил-сульфоніламін)- 

  

  

1-H-індол-3-іл]-3-оксо-1H, 3H-нафтол
[1,8-цд] піран-1-іл}-N,N-диметил-1H-
індол-7 сульфонамід 

  

  

  

  

2935 00 20 00 

- метосулам 

  

2935 00 90 00 

- інші 

  

  

XI. ПРОВІТАМІНИ, ВІТАМІНИ ТА ГОРМОНИ 

  

  

  

  

2936 

Провітаміни та вітаміни природні або отримані в результаті синтезу (включаючи природні концентрати), їх похідні, що використовуються головним чином як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику: 

  

  

  

  

2936 10 00 00 

- провітаміни, незмішані 

  

  

- вітаміни та їх похідні, незмішані: 

  

  

  

  

2936 21 00 00 

- - вітамін A та його похідні 

  

2936 22 00 00 

- - вітамін B1 та його похідні 

  

2936 23 00 00 

- - вітамін B2 та його похідні 

  

2936 24 00 00 

- - кислота D- або DL-пантотенова (вітамін B3 або вітамін B5) та їх похідні 

  

2936 25 00 00 

- - вітамін B6 та його похідні 

  

2936 26 00 00 

- - вітамін B12 та його похідні 

  

2936 27 00 00 

- - вітамін C та його похідні 

  

2936 28 00 00 

- - вітамін E та його похідні 

  

2936 29 

- - інші вітаміни та їх похідні: 

  

  

  

  

2936 29 10 00 

- - - вітамін B9 та його похідні 

  

2936 29 30 00 

- - - вітамін H та його похідні 

  

2936 29 90 00 

- - - інші 

  

2936 90 

- інші, включаючи природні концентрати: 

  

  

  

  

  

- - природні концентрати вітамінів: 

  

  

  

  

2936 90 11 00 

- - - природні концентрати вітамінів A + D 

  

2936 90 19 00 

- - - інші 

  

2936 90 90 00 

- - суміші вітамінів, у тому числі в будь-якому розчиннику 

  

2937 

Гормони природні або отримані в результаті синтезу; їх похідні, що використовуються головним чином як гормони; інші стероїди, що використовуються головним чином як гормони: 

  

  

  

  

2937 10 

- гормони передньої частки гіпофізу або аналогічні гормони, їх похідні: 

  

  

  

  

2937 10 00 10 

- - гормони гіпофізу 

  

г 

2937 10 00 90 

- - інші 

  

г 

  

- гормони кори надниркової залози та їх похідні: 

  

  

  

  

2937 21 00 00 

- - кортизон, гідрокортизон, преднізон (дегідрокортизон) та преднізолон (дегідрогідрокортизон) 

  

г 

2937 22 00 00 

- - галогеновані похідні гормонів кори надниркової залози 

  

г 

2937 29 

- - інші: 

  

  

  

  

2937 29 00 10 

- - - ацетати кортизону або гідрокортизону 

  

г 

2937 29 00 90 

- - - інші 

  

г 

  

- інші гормони та їх похідні; інші стероїди, що використовуються головним чином як гормони: 

  

  

  

  

2937 91 00 00 

- - інсулін та його солі 

  

г 

2937 92 00 00 

- - естрогени та прогестини (гестагени) 

  

г 

2937 99 00 00 

- - інші 

  

г 

  

XII. ГЛІКОЗИДИ ТА АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПРИРОДНІ АБО СИНТЕЗОВАНІ, ЇХ СОЛІ, ПРОСТІ І СКЛАДНІ ЕФІРИ ТА ІНШІ ПОХІДНІ 

  

  

  

  

2938 

Глікозиди, природні або отримані шляхом синтезу, їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні: 

  

  

  

  

2938 10 00 00 

- рутозид (рутин) та його похідні 

  

2938 90 

- інші: 

  

  

  

  

2938 90 10 00 

- - глікозиди наперстянки 

  

2938 90 30 00 

- - гліциризинова кислота і гліциризинати 

  

2938 90 90 00 

- - інші 

  

2939 

Алкалоїди рослинного походження, природні або синтезовані, їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні: 

  

  

  

  

2939 10 00 00 

- алкалоїди опіуму та їх похідні; солі цих сполук 

  

г 

  

- алкалоїди хініну та їх похідні; солі цих сполук: 

  

  

  

  

2939 21 

- - хінін та його солі: 

  

  

  

  

2939 21 10 00 

- - - хінін і сульфат хініну 

  

2939 21 90 00 

- - - інші 

  

2939 29 00 00 

- - інші 

  

2939 30 00 00 

- кофеїн та його солі 

  

  

- ефедрини та їх солі: 

  

  

  

  

2939 41 00 00 

- - ефедрин та його солі 

  

2939 42 00 00 

- - псевдоефедрин та його солі 

  

2939 49 00 00 

- - інші 

  

2939 50 

- теофілін та амінофілін (теофілінетилендіамін) та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2939 50 10 00 

- - теофілін та амінофілін; солі цих речовин 

  

2939 50 90 00 

- - інші 

  

  

- алкалоїди ріжків жита та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2939 61 00 00 

- - ергометрин та його солі 

  

2939 62 00 00 

- - ерготамін та його солі 

  

2939 63 00 00 

- - лізергінова кислота та її солі 

  

2939 69 00 00 

- - інші 

  

2939 70 00 00 

- нікотин та його солі 

  

2939 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - кокаїн та його солі: 

  

  

  

  

2939 90 11 00 

- - - неочищений кокаїн 

  

г 

2939 90 19 00 

- - - інші 

  

г 

2939 90 30 00 

- - еметин та його солі 

  

2939 90 90 00 

- - інші 

  

  

XIII. ІНШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 

  

  

  

  

2940 00 

Хімічно чисті цукри, за винятком сахарози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози (левулози); прості та складні ефіри цукрів та їх солі, крім речовин товарної позиції 2937, 2938 або 2939: 

  

  

  

  

2940 00 10 00 

- рамноза, рафіноза та маноза 

  

6,5 

6,5 

2940 00 90 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

2941 

Антибіотики: 

  

  

  

  

2941 10 

- пеніциліни та їх похідні, що мають структуру пеніциланової кислоти; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2941 10 10 00 

- - амоксицилін та його солі 

  

2941 10 20 00 

- - ампіцилін 

  

2941 10 90 00 

- - інші 

  

2941 20 

- стрептоміцини та їх похідні; солі цих речовин: 

  

  

  

  

2941 20 30 00 

- - дигідрострептоміцин; солі, складні ефіри і гідрати дигідрострептоміцину 

  

2941 20 80 00 

- - інші 

  

2941 30 00 00 

- тетрацикліни та їх похідні; солі цих речовин 

  

2941 40 00 00 

- хлорамфенікол та його похідні; солі цих речовин 

  

2941 50 00 00 

- еритроміцин та його похідні; солі цих речовин 

  

2941 90 00 00 

- інші 

  

2942 00 00 00 

Інші органічні сполуки 

  

Група 30
Фармацевтична продукція

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) харчові продукти або напої дієтичні, діабетичні, харчові добавки, тонізуючі напої та мінеральні води (розділ IV);

б) спеціально кальциновані або тонко подрібнені гіпси, що використовуються у стоматології (товарна позиція 2520);

в) водні дистиляти і водні розчини ефірних олій, призначених для використання у медицині (товарна позиція 3301);

г) препарати товарних позицій 3303 - 3307, навіть якщо вони мають терапевтичні або профілактичні властивості;

ґ) мило та інші продукти товарної позиції 3401 з вмістом медикаментозних речовин;

д) препарати на основі гіпсу, що використовуються у стоматології (товарна позиція 3407);

е) альбумін крові, не підготовлений до терапевтичного або профілактичного використання (товарна позиція 3502).

2. У товарній позиції 3002 термін "модифіковані імунологічні продукти" означає лише моноклональні антитіла (MAK, MABs), фрагменти антитіл та зчеплення антитіл і фрагментів антитіл.

3. У товарних позиціях 3003 і 3004 та примітці 4г) до цієї групи слід розуміти:

а) як "незмішані продукти":

1) незмішані продукти, розчинні у воді;

2) усі товари групи 28 або 29;

3) прості рослинні екстракти товарної позиції 1302, стандартизовані або розчинені у будь-якому розчиннику;

б) як "змішані продукти":

1) колоїдні розчини та суспензії (крім колоїдної сірки);

2) рослинні екстракти, одержані обробленням сумішей рослинної сировини;

3) солі та концентрати, одержані випаровуванням мінеральної води.

4. До товарної позиції 3006 включаються продукти, зазначені тільки у цій товарній позиції і ні в яких інших угрупованнях цієї Класифікації товарів:

а) стерильний хірургічний кетгут, аналогічні стерильні матеріали для накладення швів і стерильні адгезивні тканини для хірургічного закриття ран;

б) ламінарія стерильна та стерильні тампони з ламінарії;

в) стерильні абсорбуючі хірургічні або стоматологічні кровоспинні препарати (гемостатики);

г) контрастні препарати для рентгенографічних обстежень і діагностичні реактиви, призначені для введення хворим, що є незмішаними речовинами, дозовані у певних упаковках або змішані, що складаються з двох або більше компонентів, змішані для аналогічного використання;

ґ) реагенти, призначені для визначення груп або елементів крові;

д) стоматологічні цементи та інші матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток;

е) санітарні сумки та набори для надання першої медичної допомоги;

є) хімічні контрацептивні препарати, виготовлені на основі гормонів або сперміцидів.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

3001 

Залози та інші органи, призначені для органотерапевтичних цілей, висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших органів або їх секретів, призначені для органотерапевтичних цілей; гепарин та його солі; інші речовини людського або тваринного походження, призначені для терапевтичного або профілактичного застосування, не включені до інших угруповань: 

  

  

  

  

3001 10 

- залози та інші органи висушені, подрібнені у порошок або неподрібнені: 

  

  

  

  

3001 10 10 00 

- - подрібнені у порошок 

  

3001 10 90 00 

- - інші 

  

3001 20 

- екстракти залоз або інших органів або їх секретів (продуктів їх секреції): 

  

  

  

  

3001 20 10 00 

- - людського походження 

  

3001 20 90 00 

- - інші 

  

3001 90 

- інші: 

  

  

  

  

3001 90 10 00 

- - людського походження 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3001 90 91 00 

- - - гепарин та його солі 

  

3001 90 99 00 

- - - інші 

  

3002 

Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні (антисироватки), інші фракції крові та модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані біотехнологічними процесами; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічна продукція: 

  

  

  

  

3002 10 

- сироватки імунні та інші фракції крові, модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані біотехнологічними або іншими процесами: 

  

  

  

  

3002 10 10 00 

- - сироватки імунні (антисироватка) 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3002 10 91 00 

- - - гемоглобін, глобуліни крові і сироваткові глобуліни 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3002 10 95 00 

- - - - людського походження 

  

3002 10 99 00 

- - - - інші 

  

3002 20 00 00 

- вакцини для людей 

  

3002 30 00 00 

- вакцини ветеринарні 

  

3002 90 

- інші: 

  

  

  

  

3002 90 10 00 

- - кров людей 

  

3002 90 30 00 

- - кров тварин, приготовлена для терапевтичних, профілактичних або діагностичних цілей 

  

3002 90 50 00 

- - культури мікроорганізмів 

  

3002 90 90 00 

- - інші 

  

3003 

Лікарські засоби [ліки] (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3003 10 00 00 

- що містять пеніциліни або їх похідні, які мають структуру пеніцилінової кислоти, або стрептоміцини або їх похідні 

  

3003 20 00 00 

- що містять інші антибіотики 

  

  

- що містять гормони або інші сполуки товарної позиції 2937, але без вмісту антибіотиків: 

  

  

  

  

3003 31 00 00 

- - що містять інсулін 

  

3003 39 00 00 

- - інші 

  

3003 40 00 00 

- що містять алкалоїди або їх похідні, але не містять гормонів, або інших сполук товарної позиції 2937, або антибіотиків 

  

3003 90 

- інші: 

  

  

  

  

3003 90 10 00 

- - що містять йод або сполуки йоду 

  

3003 90 90 00 

- - інші 

  

3004 

Лікарські засоби [ліки] (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3004 10 

- що містять пеніциліни або їх похідні, які мають структуру пеніцилінової кислоти, або з вмістом стрептоміцинів або їх похідних: 

  

  

  

  

3004 10 10 00 

- - що містять активні речовини тільки пеніциліни або їх похідні, які мають структуру пеніцилінової кислоти 

  

3004 10 90 00 

- - інші 

  

3004 20 

- що містять інші антибіотики: 

  

  

  

  

3004 20 10 00 

- - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3004 20 90 00 

- - інші 

  

  

- що містять гормони або інші сполуки товарної позиції 2937, але без вмісту антибіотиків: 

  

  

  

  

3004 31 

- - що містять інсулін: 

  

  

  

  

3004 31 10 

- - - розфасовані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3004 31 10 10 

- - - - інсуліни короткої дії у флаконах 

  

3004 31 10 90 

- - - - інші 

  

3004 31 90 00 

- - - інші 

  

3004 32 

- - що містять гормони кори надниркової залози: 

  

  

  

  

3004 32 10 00 

- - - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3004 32 90 00 

- - - інші 

  

3004 39 

- - інші: 

  

  

  

  

3004 39 10 00 

- - - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3004 39 90 00 

- - - інші 

  

3004 40 

- що містять алкалоїди або їх похідні, але без вмісту гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або антибіотиків: 

  

  

  

  

3004 40 10 00 

- - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3004 40 90 00 

- - інші 

  

3004 50 

- інші лікарські засоби, що містять вітаміни або інші сполуки товарної позиції 2936: 

  

  

  

  

3004 50 10 00 

- - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3004 50 90 00 

- - інші 

  

3004 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - розфасовані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3004 90 11 00 

- - - що містять йод або сполуки йоду 

  

3004 90 19 00 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3004 90 91 00 

- - - що містять йод або сполуки йоду 

  

3004 90 99 00 

- - - інші 

  

3005 

Вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, перев'язувальні матеріали, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті фармацевтичними речовинами, підготовлені для роздрібної торгівлі для застосування у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії: 

  

  

  

  

3005 10 00 00 

- перев'язувальні адгезивні та інші матеріали, що мають липкий шар [липку поверхню] 

  

3005 90 

- інші: 

  

  

  

  

3005 90 10 00 

- - вата та вироби з вати 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - з текстильних матеріалів: 

  

  

  

  

3005 90 31 00 

- - - - марля та вироби з марлі 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

3005 90 51 00 

- - - - - з нетканих матеріалів 

  

3005 90 55 00 

- - - - - інші 

  

3005 90 99 00 

- - - інші 

  

3006 

Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 до цієї групи: 

  

  

  

  

3006 10 

- кетгут хірургічний стерильний, аналогічні стерильні хірургічні перев'язувальні, шовні та стерильні адгезивні тканини, які застосовуються у хірургії для закривання ран; стерильні прокладки; стерильні кровоспинні поглинальні засоби (гемостатики), що використовуються у хірургії або стоматології: 

  

  

  

  

3006 10 10 00 

- - кетгут хірургічний стерильний 

  

3006 10 90 00 

- - інші 

  

3006 20 00 00 

- реактиви для визначення групи або складників крові 

  

3006 30 00 00 

- контрастні препарати для рентгенографічних обстежень; діагностичні реактиви для введення хворим 

  

3006 40 00 00 

- зубні цементи та інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток 

  

3006 50 00 00 

- санітарні сумки та набори для надання першої допомоги 

  

3006 60 

- хімічні контрацептивні засоби, вироблені на основі гормонів або сперміцидів: 

  

  

  

  

  

- - на основі гормонів: 

  

  

  

  

3006 60 11 00 

- - - розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

3006 60 19 00 

- - - інші 

  

3006 60 90 00 

- - на основі сперміцидів 

  

Група 31
Добрива

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) кров тварин товарної позиції 0511;

б) окремі сполуки певного хімічного складу, крім зазначених у примітках 2А), 3А), 4А) або 5, наведених нижче;

в) штучно вирощені кристали хлориду калію, крім оптичних елементів, кожний масою не менш як 2,5 г, товарної позиції 3824; оптичні елементи хлориду калію (товарна позиція 9001).

2. До товарної позиції 3102 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

А) товари, які відповідають одній або кільком із описаних нижче ознак:

1) нітрат натрію з домішками або без них;

2) нітрат амонію з домішками або без них;

3) подвійні солі сульфату амонію і нітрату амонію з домішками або без них;

4) сульфат амонію з домішками або без них;

5) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату амонію;

6) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату магнію;

7) ціанамід кальцію з домішками або без них або оброблений оливами;

8) сечовина з домішками або без них;

Б) добрива, що складаються із змішаних між собою речовин, зазначених у пункті 2А);

В) добрива, що складаються із суміші хлориду амонію або будь-якої іншої речовини, зазначені у пунктах 2А) або 2Б), у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами;

Г) рідкі добрива, що складаються з водних або аміачних розчинів продуктів, розглянутих у пунктах 2А 2) або 2А 8), або суміші цих продуктів.

3. До товарної позиції 3103 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

А) товари, які відповідають одній або кільком із описаних нижче ознак:

1) фосфорвмісний шлак (томасшлак);

2) природні фосфати (товарна позиція 2510), випалені (кальциновані) або піддані термічній обробці при температурі більшій, ніж необхідно для вилучення домішок;

3) суперфосфат (простий, подвійний або потрійний);

4) гідроортофосфат кальцію з вмістом не менш як 0,2 мас. % фтору у перерахунку на сухий безводний продукт;

Б) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, розглянутих у пункті 3А), без урахування граничного вмісту фтору;

В) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, розглянутих у пунктах 3А) або 3Б), без урахування граничного вмісту фтору у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

4. До товарної позиції 3104 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

А) товари, які відповідають одній або кільком із описаних нижче ознак:

1) необроблені природні калійні солі (наприклад, карналіт, каініт, сильвін та інші);

2) хлорид калію з домішками або без них, за винятком згаданого у примітці 1 в);

3) сульфат калію з домішками або без них;

4) сульфат магнієкалійний з домішками або без них;

Б) добрива, що складаються із змішаних продуктів, розглянутих у примітці 4А).

5. Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат) і дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат) з домішками або без них, а також суміш цих продуктів включаються до товарної позиції 3105.

6. У товарній позиції 3105 термін "інші добрива" означає лише продукти, що використовуються як добрива, з вмістом як основного компонента принаймні одного з таких поживних елементів: азоту, фосфору або калію.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

3101 00 00 00 

Добрива тваринного або рослинного походження, у суміші або ні, піддані хімічній обробці або ні; добрива, одержані у результаті змішування або хімічної обробки речовин тваринного або рослинного походження 

  

3102 

Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

  

  

  

  

3102 10 

- сечовина, у тому числі у водному розчині: 

  

  

  

  

3102 10 10 00 

- - сечовина з вмістом понад
45 мас. % азоту у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

кг N 

3102 10 90 00 

- - інші 

  

кг N 

  

- сульфат амонію; подвійні солі і суміші сульфату амонію та нітрату амонію: 

  

  

  

  

3102 21 00 00 

- - сульфат амонію 

  

кг N 

3102 09 00 00 

- - інші 

  

кг N 

3102 30 

- нітрат амонію, у тому числі у водному розчині: 

  

  

  

  

3102 30 10 00 

- - у водному розчині 

  

кг N 

3102 30 90 00 

- - інший 

  

кг N 

3102 40 

- суміші нітрату амонію і карбонату кальцію або інших неорганічних речовин, що не є добривами: 

  

  

  

  

3102 40 10 00 

- - з вмістом азоту не більш як
28 мас. % 

  

кг N 

3102 40 90 00 

- - з вмістом азоту понад
28 мас. % 

  

кг N 

3102 50 

- нітрат натрію: 

  

  

  

  

3102 50 10 00 

- - нітрат натрію природний 

  

3102 50 90 00 

- - інший 

  

6,5 

6,5 

кг N 

3102 60 00 00 

- подвійні солі та суміші нітрату кальцію і нітрату амонію 

  

кг N 

3102 70 00 00 

- ціанамід кальцію 

  

кг N 

3102 80 00 00 

- суміші сечовини з нітратом амонію у водних або аміачних розчинах 

  

кг N 

3102 90 00 00 

- добрива інші, включаючи суміші, не включені до інших угруповань 

  

кг N 

3103 

Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні: 

  

  

  

  

3103 10 

- суперфосфати: 

  

  

  

  

3103 10 10 00 

- - з вмістом понад
35 мас. % пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору V) 

  

кг P2O5 

3103 10 90 00 

- - інші 

  

кг P2O5 

3103 20 00 00 

- фосфорвмісний шлак (томасшлак) 

  

кг P2O5 

3103 90 00 00 

- інші 

  

кг P2O5 

3104 

Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

  

  

  

  

3104 10 00 00 

- карналіт, сильвініт та інші природні солі калію 

  

кг K2

3104 20 

- хлористий калій: 

  

  

  

  

3104 20 10 00 

- - з вмістом K2O не більш як
40 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

кг K2

3104 20 50 00 

- - з вмістом K2O понад
40 мас. %, але не більш як 62 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

кг K2

3104 20 90 00 

- - з вмістом K2O понад
62 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

кг K2

3104 30 00 00 

- сульфат калію 

  

кг K2

3104 90 00 00 

- інші 

  

кг K2

3105 

Добрива мінеральні або хімічні з вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари з цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як
10 кг: 

  

  

  

  

3105 10 00 00 

- речовини з цієї групи у таблетках чи аналогічній формі або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг 

  

3105 20 

- добрива мінеральні або хімічні з вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: 

  

  

  

  

3105 20 10 00 

- - з вмістом азоту понад
10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

3105 20 90 00 

- - інші 

  

3105 30 00 00 

- гідроортофосфат діамонію (фосфатдіамоній) 

  

3105 40 00 00 

- дигідроортофосфат амонію (фосфатмоноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом амонію (фосфатдіамоній) 

  

  

- добрива мінеральні або хімічні інші з вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору: 

  

  

  

  

3105 51 00 00 

- - з вмістом нітратів та фосфатів 

  

3105 59 00 00 

- - інші 

  

3105 60 

- добрива мінеральні або хімічні з вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію: 

  

  

  

  

3105 60 10 00 

- - суперфосфат калію 

  

3105 60 90 00 

- - інші 

  

3105 90 

- інші: 

  

  

  

  

3105 90 10 00 

- - природний нітрат калію-натрію, що складається з природної суміші нітрату натрію та нітрату калію (частка калію може досягати
44 %) із загальним вмістом азоту не більш як 16,30 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3105 90 91 00 

- - - з вмістом азоту понад
10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

  

3106 90 99 00 

- - - інші 

  

Група 32
Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнило

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) окремі елементи або сполуки певного хімічного складу, за винятком включених до товарних позицій 3203 або 3204, неорганічні продукти, які використовують як люмінофори (товарна позиція 3206), скло, отримане з плавленого кварцу або інших плавлених кремнеземів, у формах, включених до товарної позиції 3207, а також фарби та інші барвники у різних формах або упаковках для роздрібної торгівлі товарної позиції 3212;

б) танати та інші танінові похідні продуктів товарних позицій 2936 - 2939, 2941 або 3501 - 3504;

в) мастики асфальтові та інші бітумінозні мастики товарної позиції 2715.

2. Суміші стабілізованих солей діазонію та компоненти, які використовують для виробництва азобарвників, включаються до товарної позиції 3204.

3. До товарних позицій 3203, 3204, 3205 і 3206 включаються препарати, виготовлені на основі барвників (включаючи у випадку товарної позиції 3206 барвникові пігменти товарної позиції 2530 або групи 28, металеві пластівці і порошки), які використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти під час виробництва барвників. У той же час до цих товарних позицій не включаються пігменти у дисперсіях у неводних середовищах, у рідкому або пастоподібному стані, використовувані у виробництві фарб, у тому числі емалей (товарна позиція 3212), або інші продукти товарних позицій 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 або 3215.

4. До товарної позиції 3208 включаються розчини (крім колодію), що складаються з будь-яких продуктів товарних позицій 3901 - 3913, в органічних летких розчинниках, коли частка розчинника перевищує 50 мас. % розчину.

5. У цій групі термін "барвники" не поширюється на продукти, використовувані як наповнювачі олійних фарб, незалежно від того, можуть чи не можуть вони бути використані у клейових фарбах.

6. У товарній позиції 3212 термін "фольга для тиснення" означає лише тонкі листові матеріали, використовувані для нанесення відбитків, наприклад, на обкладинки книжок або стрічки на капелюхах, які складаються з:

а) металевих порошків (включаючи порошки дорогоцінних металів) або пігментів, агломерованих за допомогою клею, желатину або інших сполучних речовин;

б) металів (включаючи дорогоцінні) або пігментів, нанесених на листи з будь-якого матеріалу, який править за основу (підкладка).

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

3201 

Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їх солі, ефіри прості та складні та інші похідні: 

  

  

  

  

3201 10 00 00 

- екстракт квебрахо 

  

3201 20 00 00 

- екстракт мімози 

  

3201 90 

- інші: 

  

  

  

  

3201 90 20 00 

- - екстракт сумаха, екстракт крупнолускатого дуба, екстракт дуба або каштана 

  

3201 90 90 00 

- - інші 

  

3202 

Синтетичні органічні дубильні речовини; неорганічні дубильні речовини; дубильні препарати з вмістом або без вмісту природних дубильних речовин; ферментні препарати для попереднього дублення: 

  

  

  

  

3202 10 00 00 

- синтетичні органічні дубильні речовини 

  

3202 90 00 00 

- інші 

  

3203 00 

Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи фарбувальні екстракти, за винятком тваринного вугілля) визначеного чи невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені з барвників рослинного або тваринного походження: 

  

  

  

  

  

- барвники рослинного походження та препарати на їх основі: 

  

  

  

  

3203 00 11 00 

- - чорний катеху, акація (Acacia catechu) 

  

3203 00 19 00 

- - інші 

  

3203 00 90 00 

- барвники тваринного походження та препарати на їх основі 

  

3204 

Органічні синтетичні барвники, визначеного чи невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти гатунків, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу: 

  

  

  

  

  

- органічні, синтетичні барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників, розглянутих у примітці 3 до цієї групи: 

  

  

  

  

3204 11 00 00 

- - барвники дисперсні та засоби, виготовлені на основі цих барвників 

  

3204 12 00 

- - кислотні барвники попередньо металізовані або неметалізовані та препарати, виготовлені на основі цих барвників; барвники протравлювальні та препарати, виготовлені на основі цих барвників: 

  

  

  

  

3204 12 00 10 

- - - фуксин кислотний Ф 

  

0,1 

0,1 

3204 12 00 90 

- - - інші 

  

3204 13 00 00 

- - основні барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників 

  

3204 14 00 00 

- - прямі барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників 

  

3204 15 00 00 

- - кубові барвники (включаючи ті, що використовуються як пігменти) та препарати, виготовлені на основі цих барвників 

  

3204 16 00 00 

- - барвники хімічно активні та препарати, виготовлені на основі цих барвників 

  

3204 17 00 00 

- - пігменти та препарати, виготовлені з них 

  

3204 19 00 00 

- - інші, включаючи суміші декількох барвників підпозицій 3204 11 - 3204 19 

  

3204 20 00 00 

- синтетичні органічні речовини гатунків, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати 

  

3204 90 00 00 

- інші 

  

3205 00 00 00 

Лаки фарбувальні кольорові; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені з цих лаків 

  

3206 

Інші фарбувальні речовини; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, відмінні від матеріалів товарних позицій 3203, 3204 або 3205; неорганічні речовини гатунків, які використовують як люмінофори, з точно визначеним або невизначеним хімічним складом: 

  

  

  

  

  

- пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану: 

  

  

  

  

3206 11 00 

- - з вмістом не менш як
80 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину: 

  

  

  

  

3206 11 00 10 

- - з вмістом не менш як
80 мас. %, але не більш як 93 мас. % діоксиду титану
у перерахунку на суху речовину 

  

6,5 

6,5 

3206 11 00 90 

- - - інші 

  

3206 19 00 00 

- - інші 

  

3206 20 00 00 

- пігменти та препарати, виготовлені із сполук хрому 

  

3206 30 00 00 

- пігменти та препарати, виготовлені із сполук кадмію 

  

  

- інші барвники та інші препарати: 

  

  

  

  

3206 41 00 00 

- - ультрамарин та препарати з нього 

  

3206 42 00 00 

- - літопон та інші пігменти та препарати, виготовлені на основі сульфіду цинку 

  

3206 43 00 00 

- - пігменти та препарати, виготовлені з гексаціанфератів (фероціанідів або фериціанідів) 

  

3206 49 

- - інші: 

  

  

  

  

3206 49 10 00 

- - - магнетит 

  

3206 49 90 00 

- - - інші 

  

3206 50 00 00 

- продукти з неорганічних речовин гатунків, які використовують як люмінофори 

  

3207 

Готові пігменти, речовини-глушники та барвники, склоподібна емаль і глазур, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати гатунків, які використовують при виробництві кераміки, емалевих та скляних виробів; скляний фрит та інше скло у вигляді порошку, гранул або пластівців: 

  

  

  

  

3207 10 00 00 

- готові пігменти, готові речовини-глушники для скла і готові барвники та аналогічні препарати 

  

3207 20 

- емалі і полива склоподібні, ангоби та аналогічні препарати: 

  

  

  

  

3207 20 10 00 

- - ангоби (шлікери) 

  

3207 20 90 00 

- - інші 

  

3207 30 00 00 

- рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати 

  

3207 40 

- скляний фрит та інші гатунки скла у вигляді порошку, гранул або пластівців: 

  

  

  

  

3207 40 10 00 

- - різновидність скла, так зване "емальоване скло" (глазур) 

  

3207 40 20 00 

- - скло у вигляді пластівців завдовжки 0,1 мм або більше, але не більш як 3,5 мм і завтовшки 2 мкм або більше, але не більш як 5 мкм 

  

3207 40 30 00 

- - скло у вигляді порошку або гранул з вмістом 99 мас. % або більше діоксиду кремнію 

  

3207 40 80 00 

- - інші 

  

3208 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводних середовищах; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: 

  

  

  

  

3208 10 

- що містять складні поліефіри: 

  

  

  

  

3208 10 10 

- - зазначені у примітці 4 до цієї групи: 

  

  

  

  

3208 10 10 10 

- - - лаки (емаль-лаки) поліефірні, поліефірідніелектротехнічні для емальпроводів 

  

 

- - - інші: 

  

  

  

  

3208 10 10 91 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 10 10 98 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

3208 10 90  

- - інші: 

  

  

  

  

3208 10 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 10 90 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3208 20 

- на основі акрилових або вінілових полімерів: 

  

  

  

  

3208 20 10  

- - зазначені у примітці 4 до цієї групи: 

  

  

  

  

3208 20 10 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 20 10 90 

- - - інші 

  

3208 20 90  

- - інші: 

  

  

  

  

3208 20 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 20 90 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3208 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - зазначені у примітці 4 до цієї групи: 

  

  

  

  

3208 90 11 00 

- - - поліуретан на основі 2,2'-(трет-бутиліміно) діетанолу та 4,4'-метилендициклогексил діізоціанату у вигляді розчину в N,N-диметилацетаміді з вмістом 48 мас. % або більше полімеру 

  

3208 90 13 00 

- - - сополімер п-крезолу та дивінілбензолу у вигляді розчину в N,N-диметилацетаміді з вмістом 48 мас. % або більше полімеру 

  

3208 90 19 

- - - інші 

  

  

  

  

3208 90 19 10 

- - - - лаки (емаль-лаки) поліуританові електротехнічні для емальпроводів 

  

3208 90 19 20 

- - - - лаки (емаль-лаки) поліамідні, поліамідні електротехнічні для емальпроводів 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

3208 90 19 91 

- - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 90 19 98 

- - - - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

3208 90 91  

- - - на основі синтетичних полімерів: 

  

  

  

  

3208 90 91 10 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3208 90 91 90 

- - - - інші 

  

3208 90 99 00 

- - - на основі хімічно модифікованих природних полімерів 

  

3209 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічних модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водних середовищах: 

  

  

  

  

3209 10 00 00 

- на основі акрилових або вінілових полімерів 

  

3209 90 00  

- інші:  

  

  

  

  

3209 90 00 10 

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3209 90 00 90 

- - інші 

  

3210 00 

Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клеєві фарби; готові водні пігменти, які використовують для остаточної обробки шкіри: 

  

  

  

  

3210 00 10 

- олійні фарби та лаки (включаючи емалі та політури): 

  

  

  

  

3210 00 10 10 

- - фарби 

  

6,5 

6,5 

3210 00 10 90 

- - лаки 

  

3210 00 90 00 

- інші 

  

3211 00 00 

Готові сикативи: 

  

  

  

  

3211 00 00 10 

- безсвинцеві 

  

0,5 

0,5 

3211 00 00 90 

- інші 

  

3212 

Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, гатунків, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальні засоби та інші барвники, подані розфасованими у форми або упаковки для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3212 10 

- фольга для тиснення: 

  

  

  

  

3212 10 10 00 

- - з основою з недорогоцінного металу 

  

3212 10 90 00 

- - інші 

  

3212 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - пігменти (включаючи металеві порошки та пластівці), дисперговані у неводному середовищі у вигляді рідини, пасти або густої маси, гатунків, які використовуються для виробництва фарб (включаючи емалі): 

  

  

  

  

3212 90 10 00 

- - - перламутрова есенція 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3212 90 31 00 

- - - - на основі алюмінієвого порошку 

  

3212 90 39 00 

- - - - інші 

  

3212 90 90 00 

- барвники та інші пігменти, представлені у формах або упаковках для роздрібної торгівлі 

  

3213 

Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для забав тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, флаконах, лотках тощо: 

  

  

  

  

3213 10 00 00 

- фарби у наборах 

  

3213 90 00 00 

- інші 

  

3214 

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхонь фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стель тощо: 

  

  

  

  

3214 10 

- замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення); інші мастики; шпаклівки для малярних робіт: 

  

  

  

  

3214 10 10  

- - замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики: 

  

  

  

  

3214 10 10 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3214 10 10 90 

- - - інші 

  

3214 10 90  

- - шпаклівки для малярних робіт: 

  

  

  

  

3214 10 90 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3214 10 90 90 

- - - інші 

  

6,5 

6,5 

3214 90 00  

- інші: 

  

  

  

  

3214 90 00 10 

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

3214 90 00 90 

- - інші 

  

3215 

Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та інші чорнило і туш, концентровані або неконцентровані, у твердому стані чи ні: 

  

  

  

  

  

- фарби друкарські: 

  

  

  

  

3215 11 00 00 

- - чорні 

  

3215 19 00 00 

- - інші 

  

3215 90 

- інші: 

  

  

  

  

3215 90 10 00 

- - чорнило та туш для писання, малювання або креслення 

  

3215 90 80 00 

- - інші 

  

Група 33
Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) природні живиці або рослинні екстракти товарної позиції 1301 або 1302;

б) мило та інші вироби товарної позиції 3401;

в) живичний, деревний або сульфатний скипидар та інші продукти товарної позиції 3805.

2. У товарній позиції 3302 термін "запашні речовини" означає лише речовини товарної позиції 3301, запашні компоненти, видобуті з цих речовин, і синтетичні ароматичні речовини.

3. До товарних позицій 3303 - 3307 включаються, крім того, змішані або незмішані продукти (за винятком водних ароматичних дистилятів і водних розчинів ефірних олій), придатні для використання як товари цих позицій і розфасовані для роздрібної торгівлі.

4. Термін "парфумерні, косметичні або туалетні засоби" у товарній позиції 3307 означає, зокрема, такі вироби: пакети з ароматичними рослинами; запашну речовину, що розповсюджує запах під час горіння; ароматизовані серветки чи папір, просочений або вкритий косметичними сполуками; речовини для зберігання контактних лінз або протезів (штучних очей); вату і повсть, неткані матеріали, просочені, покриті або збризнуті парфумерними або косметичними сполуками; туалетні засоби для тварин.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

3301 

Олії ефірні (детерпенізовані чи недетерпенізовані), включаючи так звані "конкрети" та "абсолюти" (екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; екстракти ефірних олій із смолистих речовин; концентрати ефірних олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших подібних речовинах, одержані методом анфлеражу або мацерації; терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних олій; водні дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

  

  

  

  

  

- ефірні олії цитрусових плодів: 

  

  

  

  

3301 11 

- - бергамоту: 

  

  

  

  

3301 11 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 11 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 12 

- - апельсина: 

  

  

  

  

3301 12 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

3301 12 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

3301 13 

- - лимона: 

  

  

  

  

3301 13 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 13 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 14 

- - солодкого лимона (лайм справжній): 

  

  

  

  

3301 14 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 14 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 19 

- - інші: 

  

  

  

  

3301 19 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

3301 19 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

  

- ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових плодів: 

  

  

  

  

3301 21 

- - герані: 

  

  

  

  

3301 21 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 21 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 22 

- - жасмину: 

  

  

  

  

3301 22 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 22 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 23 

- - лаванди або лавандину: 

  

  

  

  

3301 23 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 23 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 24 

- - перцевої м'яти (Mentha piperita): 

  

  

  

  

3301 24 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 24 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 25 

- - інших видів м'яти: 

  

  

  

  

3301 25 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 25 90 00 

- - - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 26 

- - бородачу: 

  

  

  

  

3301 26 10 00 

- - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 26 90 00 

- - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 29 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - гвоздичне, неролієве, іланг-ілангове: 

  

  

  

  

3301 29 11 00 

- - - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 29 31 00 

- - - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3301 29 61 00 

- - - - недетерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 29 91 00 

- - - - детерпенізовані 

  

6,5 

6,5 

3301 30 00 00 

- резиноїди 

  

6,5 

6,5 

3301 90 

- інші: 

  

  

  

  

3301 90 10 00 

- - терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних олій 

  

6,5 

6,5 

  

- - витяжка ефірних олій: 

  

  

  

  

3301 90 21 00 

- - - з локриці та хмелю 

  

6,5 

6,5 

3301 90 29 00 

- - - з піретруму або коріння рослин, що мають вміст ротенону; суміші рослинних екстрактів для виробництва напоїв або готових харчових продуктів 

  

6,5 

6,5 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

3301 90 31 00 

- - - - лікарські 

  

6,5 

6,5 

3301 90 39 00 

- - - - інші 

  

6,5 

6,5 

3301 90 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3302 

Суміші запашних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), одержані на основі однієї або кількох таких речовин, які застосовуються як промислова сировина; інші препарати із запашних речовин, які застосовуються у виробництві напоїв: 

  

  

  

  

3302 10 

- для використання у харчовій промисловості та у виробництві напоїв: 

  

  

  

  

  

- - для використання у виробництві напоїв: 

  

  

  

  

  

- - - препарати, що містять усі ароматизуючі компоненти приправ і спецій, які характеризують напій: 

  

  

  

  

3302 10 10 00 

- - - - з вмістом понад 0,5 % об'єму спирту 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

3302 10 21 00 

- - - - - без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози або крохмалю або з вмістом менш як 1,5 % молочних жирів, менш як 5 % цукрози або ізоглюкози, 5 % глюкози або крохмалю 

  

3302 10 29 00 

- - - - - інші 

  

3302 10 40 00 

- - - інші 

  

3302 10 90 00 

- - для використання у харчовій промисловості 

  

3302 90 

- інші: 

  

  

  

  

3302 90 10 00 

- - спиртові розчини 

  

3302 90 90 00 

- - інші 

  

3303 00 

Парфуми (духи) і туалетна вода: 

  

  

  

  

3303 00 10 00 

- парфуми (духи) 

  

6,5 

6,5 

3303 00 90 00 

- туалетна вода 

  

6,5 

6,5 

3304 

Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру: 

  

  

  

  

3304 10 00 00 

- засоби для макіяжу губ 

  

6,5 

6,5 

3304 20 00 00 

- засоби для макіяжу очей 

  

6,5 

6,5 

3304 30 00 00 

- засоби для манікюру або педикюру 

  

6,5 

6,5 

  

- інші: 

  

  

  

  

3304 91 00 00 

- - пудри, включаючи компактні 

  

6,5 

6,5 

3304 99 00 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3305 

Засоби для догляду за волоссям: 

  

  

  

  

3305 10 00 00 

- шампуні 

  

6,5 

6,5 

3305 20 00 00 

- засоби для тривалого завивання або розпрямлення волосся 

  

6,5 

6,5 

3305 30 00 00 

- лаки для волосся 

  

6,5 

6,5 

3305 90 

- інші: 

  

  

  

  

3305 90 10 00 

- - лосьйони для волосся 

  

6,5 

6,5 

3305 90 90 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3306 

Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, використовувані для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі: 

  

  

  

  

3306 10 00 00 

- зубні порошки та пасти 

  

6,5 

6,5 

3306 20 00 00 

- нитки, використовувані для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки) 

  

6,5 

6,5 

3306 90 00 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

3307 

Засоби, які використовують перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших угруповань; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфікуючими властивостями чи без них: 

  

  

  

  

3307 10 00 00 

- засоби, які використовують перед голінням, під час гоління або після гоління 

  

6,5 

6,5 

3307 20 00 00 

- дезодоранти для тіла та протипотові препарати 

  

6,5 

6,5 

3307 30 00 00 

- Запашні (ароматизуючі) солі та інші препарати для приготування ванн 

  

6,5 

6,5 

  

- препарати для надання пахощів або дезодорування повітря приміщень, включаючи ароматизуючі препарати для проведення релігійних обрядів: 

  

  

  

  

3307 41 00 00 

- - "агарбатти" та інші ароматизуючі препарати, які дають пахощі при горінні 

  

6,5 

6,5 

3307 49 00 00 

- - інші 

  

6,5 

6,5 

3307 90 00 00 

- інші 

  

6,5 

6,5 

Група 34
Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) харчові суміші або готові продукти з тваринних або рослинних жирів або олій, які використовують для змащування форм (товарна позиція 1517);

б) окремі сполуки певного хімічного складу;

в) шампуні, зубні пасти і порошки, креми і піни для гоління, суміші для прийняття ванн з вмістом мила або інших органічних поверхнево-активних речовин (товарні позиції 3305, 3306 або 3307).

2. У товарній позиції 3401 термін "мило" застосовується тільки до розчинного у воді мила. Мило та інші продукти цієї товарної позиції можуть мати добавки інших речовин (наприклад, засобів для дезінфекції, абразивних порошків, наповнювачів, лікарських речовин). Продукти з вмістом абразивних порошків включаються до цієї товарної позиції лише у формі брусків, шматків або фігурних виробів. Ці продукти в інших формах слід включати до товарної позиції 3405 як "пасти і порошки для чищення та аналогічні препарати".

3. У товарній позиції 3402 термін "поверхнево-активні органічні речовини" означає такі продукти, які при змішуванні з водою у концентрації 0,5 % при температурі 20° C та витримуванні упродовж години при тій самій температурі:

а) дають прозору або напівпрозору рідину або стабільну емульсію без випадання нерозчинної речовини;

б) знижують поверхневий натяг води до 4,5 х 10-2 H/м (45 дин/см) або менше.

4. У товарній позиції 3403 термін "оливи з нафти або нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів" стосується продуктів, визначених у примітці 2 до групи 27.

5. У товарній позиції 3404, ураховуючи винятки, зазначені нижче, терміни "штучний віск і готовий віск" застосовуються лише:

А) до отриманих хімічним способом органічних продуктів воскоподібного характеру, розчинених або не розчинених у воді;

Б) до продуктів, одержаних змішуванням різних видів воску;

В) до продуктів воскоподібного характеру на основі одного або кількох видів воску і з вмістом жирів, мінеральних речовин або інших речовин.

До товарної позиції 3404 не включаються:

а) продукти товарних позицій 1516, 3402 або 3823, навіть якщо вони мають властивість воску;

б) незмішані тваринні воски і рослинні воски (товарна позиція 1521), включаючи очищені або неочищені, забарвлені або незабарвлені;

в) мінеральні воски та аналогічні продукти товарної позиції 2712, змішані або незмішані або лише забарвлені; або

г) воски, змішані з рідким середовищем, дисперговані або розчинені у ньому (товарні позиції 3405, 3809 тощо).

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

3401 

Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків, брикетів або фігурних виробів з вмістом або без вмісту мила; папір, вата, повсть, ф