Идет загрузка документа (119 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О винограде и виноградном вине

ВР Украины
Закон от 16.06.2005 № 2662-IV

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про виноград та виноградне вино

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 20 грудня 2005 року N 3235-IV
,
 від 9 лютого 2006 року N 3427-IV
,
 від 19 грудня 2006 року N 489-V
,
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(окремі положення Закону України від 28 грудня 2007 року N 107-VI
 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008)
,
 від 3 червня 2008 року N 309-VI
,
від 5 березня 2009 року N 1103-VI
,
 від 3 лютого 2011 року N 2974-VI
,
 від 17 лютого 2011 року N 3043-VI
,
 від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI
,
 від 4 липня 2013 року N 406-VII
,
 від 9 квітня 2014 року N 1193-VII
,
 від 12 серпня 2014 року N 1638-VII
,
від 7 грудня 2017 року N 2245-VIII
,
від 20 березня 2018 року N 2360-VIII
,
від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII
,
від 20 вересня 2019 року N 124-IX,
від 14 січня 2020 року N 440-IX,
від 16 січня 2020 року N 465-IX

(У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 17 лютого 2011 року N 3043-VI)

(У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

Цей Закон регулює правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов'язані з веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, права і обов'язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і спрямований на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції в Україні.

Дія цього Закону поширюється на юридичних та фізичних осіб, господарська діяльність яких включає виробництво, реалізацію, експорт та імпорт товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства. Дія цього Закону не поширюється на виробників винограду і вина домашнього, призначених для власного споживання.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) виноградарсько-виноробна галузь - сукупність підприємств, організацій, науково-дослідницьких закладів, зайнятих у сфері виробництва винограду, виробництва і реалізації виноробної продукції;

2) виноградарство - сукупність організаційних і технологічних прийомів розмноження, культивування і збору винограду;

(пункт 2 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

3) виноробство - сукупність організаційних і технологічних прийомів виготовлення виноробної продукції;

(пункт 3 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

4) виноградники - промислові насадження винограду для виноробства на площі понад 0,5 гектара;

(пункт 4 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

5) зрідженість виноградників - відсоткове відношення неіснуючих кущів до номінальної (розрахункової) їх кількості на даній площі;

6) столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання у свіжому вигляді;

(пункт 6 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

7) технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для виробництва виноробної продукції;

(пункт 7 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

8) гібриди прямі виробники - сорти винограду першого покоління від схрещування сортів виду Vitis vinifera з іншими видами винограду роду Vitis: Зейбель, Террас, Бако, Кастель, Кудерк, Отелло, Жакез, Клінтон, Ербемон;

(пункт 8 статті 1 у редакції Законів
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

9) районовані сорти винограду - визначені для певної зони виноградарства сорти винограду, що забезпечують найбільшу господарську ефективність виноградарства і виноробства в цій місцевості та включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

10) зона виноградарства - географічна територія України з придатними агроекологічними умовами для розведення культури винограду;

11) сусло - свіжовіджатий сік, що одержують при подрібненні та пресуванні винограду чи мезги, призначений для виробництва виноматеріалів, бродіння якого здійснюється у місці переробки винограду;

(пункт 11 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

12) вино - алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового. Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних. Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу винограду або відтворювати особливості, набуті внаслідок купажування чи спеціальної технологічної обробки виноматеріалів;

(пункт 12 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 03.02.2011 р. N 2974-VI,
від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

13) виноробна місцевість - територія, на якій технічні сорти винограду постійно досягають цукристості у суслі не менш як 150 г/дм3 (на території Автономної Республіки Крим - 160 г/дм3);

14) виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки винограду призначені для виробництва вин та іншої виноробної продукції;

(пункт 14 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

15) виноматеріали коньячні - молоді натуральні сухі виноматеріали, виготовлені з винограду у "білий" спосіб з дотриманням технологічних особливостей і призначені для виробництва спирту коньячного;

(пункт 15 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

16) виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені з регламентованих сортів винограду у "білий" спосіб за спеціальною технологією і призначені для виробництва шампанського України та ігристих вин;

(пункт 16 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

17) вино газоване - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його штучного насичення діоксидом вуглецю;

(пункт 17 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

18) вино ігристе - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах;

(пункт 18 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

19) шампанське України - біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе вино має назву "Шампанське України класичне"; 

(пункт 19 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із Законом
 України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

20) вино колекційне - спеціально відібране марочне вино, яке після закінчення встановлених строків визрівання в дубовій тарі додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спеціальних сховищах з чітко визначеними параметрами витримки;

(пункт 20 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

21) вино контрольованого найменування - вино стабільно високої якості, що виробляється за спеціальною або традиційною технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого географічного району. Походження і якість вина спеціально контролюються на всіх етапах виробництва сировини та готової продукції;

(пункт 21 статті 1 у редакції Закону
 України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

22) вино кріплене - вино, одержане в результаті повного або неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через додавання спирту етилового ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового;

(пункт 22 статті 1 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

23) вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості та сортів винограду особливостями, яке пройшло дозрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року з моменту закладки на витримку;

(пункт 23 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із Законом
 України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

24) пункт 24 статті 1 виключено

(пункт 24 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
 виключено згідно із Законом
 України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

25) пункт 25 статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятною технологією, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду. Допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла;

(пункт 26 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 05.03.2009 р. N 1103-VI,
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
у редакції Закону України
 від 20.09.2019 р. N 124-IX)

261) вино ординарне витримане - вино поліпшеної якості, виготовлене за спеціальною технологією з виноматеріалів окремих сортів винограду чи їх суміші, з обов'язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом не менше шести місяців;

(статтю 1 доповнено пунктом  261 згідно із
 Законом України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

27) вино сортове - вино, виготовлене з винограду одного сорту. Допускається використання до 15 відсотків інших сортів винограду того ж ботанічного виду;

28) вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке;

29) вино спеціального типу - вино, яке згідно з видовою назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого воно носить;

(пункт 29 статті 1 у редакції Законів
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів, коньячних спиртів з компонентами, встановленими технологічними інструкціями для надання вину, коньяку України типовості, забезпечення випуску стабільних за своїми органолептичними і фізико-хімічними показниками вин і коньяків України. Технологічна операція приготування купажу має назву - купажування, а вина мають назву - купажовані;

(пункт 30 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
 у редакції Закону України
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

31) витримка - тривалий технологічний процес дозрівання виноматеріалу або коньячного спирту в технологічній тарі у певних умовах, що сприяють формуванню його типовості та покращенню якості;

(пункт 31 статті 1 у редакції Закону
 України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді - умисна з корисливою метою підробка вин, вермутів, коньяків України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх складом шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, а також виготовлення винних і коньячних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу;

(пункт 32 статті 1 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

33) якість вина - ступінь відповідності вина органолептичному сприйняттю і фізико-хімічним показникам, які характеризують конкретний тип (марку) вина. Оцінюється в балах за прийнятою у виноробстві системою;

34) шапталізація - технологічний прийом підсолоджування сусла при виробництві столових сухих і шампанських виноматеріалі;

(статтю 1 доповнено пунктом 34 згідно із
 Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
пункт 34 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

35) пункт 35 статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено пунктом 35 згідно із
 Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
пункт 35 статті 1 виключено згідно із
 Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

36) виноробна продукція - вина тихі, шампанські, ігристі та газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного походження;

(статтю 1 доповнено пунктом 36 згідно із
 Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

37) підприємства первинного виноробства - підприємства, які здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою виноматеріалів, а також утилізацією відходів виноробства;

(статтю 1 доповнено пунктом 37 згідно із
 Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
пункт 37 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до норм та правил виробництва виноробної продукції;

(статтю 1 доповнено пунктом 38 згідно із
 Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
пункт 38 статті 1 у редакції
Законів
 України від 05.03.2009 р. N 1103-VI,
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

39) коньяки України - міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу спиртів коньячних, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Залежно від строку витримки спиртів коньячних і їх якості коньяки України поділяються на ординарні, марочні і колекційні. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою;

(статтю 1 доповнено пунктом 39 згідно із
 Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
пункт 39 статті 1 у редакції Закону
 України від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

40) пункт 40 статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено пунктом 40 згідно із
 Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
пункт 40 статті 1 виключено згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

41) прототип вина - тип вина, що історично склався в певних географічних регіонах внаслідок використання специфічних прийомів переробки винограду певних сортів та способів обробки мезги, сусла або виноматеріалів, який став прообразом (попередником і зразком) для виробництва відповідного типу вина в тій самій або іншій географічній зоні вирощування винограду;

(статтю 1 доповнено пунктом 41 згідно із
 Законом України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

42) дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об'ємною часткою спирту етилового від 70 до 80 відсотків об'ємних, одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32 відсотків об'ємних, з подальшим його фракціонуванням для підвищення об'ємної частки етилового спирту від 70 до 80 відсотків об'ємних.

(статтю 1 доповнено пунктом 42 згідно із
 Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

Термін "спирт етиловий" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

(статтю 1 доповнено частиною другою згідно
 із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Розділ II. СИРОВИННА БАЗА ВИНОРОБСТВА (ВИНОГРАДАРСТВО)

Стаття 2. Порядок опорядження та утримання виноградників

Виноградні насадження технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, визначає з виділенням у натурі зони виробництва винограду. У виділених зонах регламентується сортовий склад вирощування винограду відповідно до спеціалізації району виноградарства та заявлених категорій вина.

Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих або перспективних сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Гібриди прямі виробники, що є в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають заміні або районуванню протягом 15 років.

(частина третя статті 2 у редакції
 Закону України від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Сорти винограду, посаджені відповідно до проекту для випробування нових селекційних сортів винограду, за позитивних результатів сортовипробування районуються у встановленому порядку.

(статтю 2 доповнено новою частиною четвертою
 згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

Придбаний садивний матеріал вітчизняного або іноземного походження, призначений для садіння виноградників, проходить обов'язкову сертифікацію в установах, які мають на це повноваження, та акредитацію. Ця норма не поширюється на садивний матеріал, отриманий у власних розсадниках, розміщених у зоні садіння виноградників.

(статтю 2 доповнено новою частиною п'ятою
 згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
 у зв'язку з цим частини четверту - шосту
 вважати відповідно частинами шостою - восьмою
)

Державний перепис виноградників здійснюється не менше одного разу на 10 років.

Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, організується і проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, з обов'язковим відновленням площ виноградних насаджень.

(частина сьома статті 2 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Зрідженість молодих (до 5 років) виноградників, на закладення яких та на догляд за якими використовувалися повністю державні кошти, що зумовлена недбалим доглядом за ними, розцінюється як безгосподарне використання земель, у зв'язку з чим винних осіб може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. При зрідженості понад 60 відсотків виноградники виключаються з державного реєстру, паспорт на них анулюється і державне фінансування на садіння та догляд за виноградниками припиняється.

(частина восьма статті 2 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Стаття 3. Вимоги до якості сировини

Для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам нормативно-правових актів. Не допускається при переробці змішування європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та гібридами прямими виробниками. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва ординарних вин, бренді і коньяків України допускається використовування столових сортів винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду технічних сортів.

(частина перша статті 3 у редакції
 
Законів України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Для виробництва вин допускається переробка зав'яленого на кущах винограду до цукристості в суслі не більш як 40 г/100 см3.

Використання сушеного винограду (ізюму) для виготовлення вин забороняється. Випадки порушення цієї норми розглядаються як фальсифікація вина.

Розділ III.
ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИНОРОБСТВО)

(назва розділу III у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Стаття 4. Регламентація виноробства

Виробництво виноробної продукції здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за наявності в них ліцензії.

(частина перша статті 4 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів виноробства здійснюються органолептичний, хімічний і мікробіологічний контроль якості сировини і готової продукції та ведеться відповідна технологічна документація.

(частина друга статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
 у редакції Закону України
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

Підприємства, які займаються переробкою винограду, зобов'язані щорічно після завершення сезону виноробства, але не пізніше 1 грудня, надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, інформацію за встановленою ним формою щодо обсягів переробки винограду, виробництва виноматеріалів у груповому асортименті, використання та залишків спирту.

(частина третя статті 4 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, затверджує порядок ведення та форми виробничого обліку вин, технологічну документацію на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку використання зарубіжної технологічної документації, визначає перелік необхідних для цього документів, строки і процедуру їх подання.

(частина четверта статті 4 у редакції
 Закону України від 17.02.2011 р. N 3043-VI
,
 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 16.10.2012 р. N 5462-VI,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва

(назва статті 5 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, правилами виробництва виноробної продукції і технологічними інструкціями, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві, дозволені для використання нормативно-правовими актами та Головним державним санітарним лікарем України.

(частина перша статті 5 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI
,
 у редакції Закону України
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 16.10.2012 р. N 5462-VI,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII
,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Частину другу статті 5 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Запровадження будь-яких заходів кількісного регулювання щодо змішування, переробки чи використання спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту, що мають іноземне (неукраїнське) походження відповідно до Митного кодексу України, у певних кількостях чи пропорціях при виробництві алкогольних напоїв здійснюється виключно законами України з урахуванням норм міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

(до статті 5 включено частину другу згідно із
 Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Виробництво і технологічна обробка виноматеріалів дозволяються на підприємствах первинного виноробства.

(частина третя статті 5 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI
,
 у редакції Закону України
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

Підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів та розливом вин у тару, можуть у разі необхідності здійснювати дообробку або обробку виноматеріалів за технологічними інструкціями.

(частина четверта статті 5 у редакції
 
Законів України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
від 05.03.2009 р. N 1103-VI
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Вина шампанські, ігристі та газовані можуть виготовлятися у будь-якому регіоні України за місцезнаходженням виноробного підприємства.

(частина п'ята статті 5 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка, виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для інших цілей забороняється. Не допускаються виготовлення, обробка, витримка та зберігання виноградних виноматеріалів та вин в одному приміщенні (крім розливу та експедиції) з напоями плодово-ягідними, вермутами та іншими ароматизованими напоями.

(частина шоста статті 5 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

Виноматеріали, коньяки України, вермути, бренді і вина для експорту виробляють згідно з правилами виробництва виноробної продукції в Україні, згідно із законодавством країн-імпортерів на виконання конкретного замовлення.

(частина сьома статті 5 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Використання у вітчизняному виноробстві імпортних виноматеріалів, що не відповідають вимогам правил виробництва виноробної продукції, забороняється.

(частина восьма статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною технологічною документацією, випускаються під їх видовою назвою із зазначенням країни походження вина та місця розливу.

(частина дев'ята статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

Забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, коньяками, коньячними спиртами).

(частина десята статті 5 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Нові марки виноробної продукції затверджує керівник суб'єкта господарювання на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості та/або дегустаційної комісії профільної наукової установи, та/або дегустаційної комісії галузевої громадської спілки, що діють відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Право затверджувати нові марки тихих вин і марочних коньяків України надається підприємствам і організаціям, які мають власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх виробництва.

(частина одинадцята статті 5 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI
,
у редакції Закону України
 від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

Національна академія аграрних наук України може затверджувати нові марки дослідних партій виноробної продукції, вироблених при виконанні науково-дослідних робіт, на підставі висновку дегустаційної комісії Національного інституту винограду і вина "Магарач".

(статтю 5 доповнено новою частиною дванадцятою
 згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
 у зв'язку з цим частини дванадцяту - двадцяту
 вважати відповідно частинами тринадцятою - двадцять першою
)

Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі, затвердження і погодження здійснюються у встановленому порядку.

(статтю 5 доповнено новою частиною тринадцятою
 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
частина
тринадцята статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

Гарантійні терміни зберігання вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які встановлено технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами, є мінімальними термінами, протягом яких виробник несе відповідальність за невідповідність показників якості продукції нормативним вимогам, і не є термінами придатності виноробної продукції до споживання.

(статтю 5 доповнено новою частиною чотирнадцятою
 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
частина чотирнадцята статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Виробники виноробної продукції мають право встановлювати власні гарантійні терміни зберігання окремих найменувань вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують мінімальні гарантійні терміни, встановлені технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами, з обов'язковою відповідальністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі найменування продукції, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, у встановленому порядку.

(статтю 5 доповнено новою частиною п'ятнадцятою
 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
 у зв'язку з цим частини дванадцяту - шістнадцяту вважати
 частинами
шістнадцятою - двадцятою,
частина п'ятнадцята статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 16.10.2012 р. N 5462-VI,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

У торгових найменуваннях вин спеціального типу видова назва доповнюється назвою місця виробництва продукції.

(частина шістнадцята статті 5 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

Найменування іншим винам та новим маркам надаються відповідно до вимог положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства.

(частина сімнадцята статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

При виробництві вин не допускається купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників. При виробництві марочних вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів.

(частина вісімнадцята статті 5 у редакції
 
Законів України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.

(частина дев'ятнадцята статті 5 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Частину двадцяту статті 5 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів зовнішнього оформлення вин та коньяків України забороняється у разі відсутності у замовника - виробника виноробної продукції дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на виробництво відповідних категорій і марок виноробної продукції, підтвердженого нотаріально завіреною копією ліцензії, що додається до контракту на друкування етикеток.

(статтю 5 доповнено частиною двадцять першою згідно із
 Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI)

Головна і хвостова фракції спирту коньячного (відходи винокуріння) за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію чи на дистиляцію.

(статтю 5 доповнено частиною двадцять другою
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII
,
частина двадцять друга статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

Стаття 6. Вино столове

Вина столові виготовляються сортовими або купажованими.

(частина перша статті 6 у редакції
 Закону України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

Вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються за класичною схемою з використанням виноматеріалів-недобродів або за купажною схемою з використанням виноградних цукровмісних матеріалів.

(статтю 6 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
 у зв'язку з цим частини другу - одинадцяту
 вважати відповідно частинами третьою - дванадцятою
)

Не допускається випуск столових вин із вмістом спирту нижче 9 відсотків об'ємних, сортових - 9,5 і марочних - 10 відсотків об'ємних.

(частина третя статті 6 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Концентрат виноградного соку або консервоване сусло дозволяється використовувати лише в купажі столових напівсухих та напівсолодких ординарних вин з відповідним записом у свідоцтві про якість.

(частина четверта статті 6 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Частину п'яту статті 6 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Дозволяється виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємних шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100 куб. см. Такі виноматеріали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових.

(частина шоста статті 6 у редакції
 
Законів України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
 від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

Частину сьому статті 6 виключено

(статтю 6 доповнено новою частиною сьомою
 згідно із Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI,
частину сьому статті 6 виключено згідно із
 Законом України від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

Частину восьму статті 6 виключено

(статтю 6 доповнено новою частиною восьмою
 згідно із Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI,
частину восьму статті 6 виключено згідно із
 Законом України від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

Частину дев'яту статті 6 виключено

(статтю 6 доповнено новою частиною дев'ятою
 згідно із Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI,
частину дев'яту статті 6 виключено згідно із
 Законом України від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

Частину десяту статті 6 виключено

(статтю 6 доповнено новою частиною десятою
 згідно із Законом України від 05.03.2009 р. N 1103-VI,
у зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати
 відповідно частинами
одинадцятою та дванадцятою,
частину десяту статті 6 виключено згідно із
 Законом України від 09.04.2014 р. N 1193-VII)

Про використання підсолодженого сусла у виробництві вин столових робиться відповідний запис у свідоцтві про якість.

Додавання спирту етилового або спиртованих виноматеріалів чи сусла (містеля) до вин столових не допускається.

Стаття 7. Вино кріплене

Вина кріплені залежно від вмісту спирту і цукру поділяються на міцні, десертні солодкі та десертні лікерні.

Вина міцні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менше 4,2 відсотка об'ємних. Вина десертні солодкі та десертні лікерні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менш як 1,2 відсотка об'ємних.

(частина друга статті 7 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Вміст спирту в готових винах виноградних міцних не повинен перевищувати 20 відсотків об'ємних, десертних солодких та десертних лікерних - 17 відсотків об'ємних.

(частина третя статті 7 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Під час виготовлення вин кріплених додавати концентрат виноградного соку дозволяється лише у випадках, обумовлених технологічними інструкціями. Використання спиртованого сусла або спиртованого концентрату виноградного соку допускається лише для виготовлення вин спеціального типу.

(частина четверта статті 7 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Додавання цукру на всіх стадіях виробництва вин кріплених забороняється.

Для кріплення виноматеріалів і вин виноградних дозволяється використовувати лише спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий ректифікований виноградний та дистилят виноградний спиртовий, які відповідають вимогам законодавства та нормативно-технологічої документації щодо якості та безпечності для здоров'я людини. Для покращення якості вин виноградних кріплених дозволяється використання дубової клепки.

(частина шоста статті 7 у редакції
 Закону України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

Забороняється в процесі кріплення виноматеріалів і вин додавати спирт-сирець, технічний та плодовий спирти або спирти невідомого походження.

Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням

Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається кращим винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною базою і які мають високу якість протягом не менш як 5 років випуску. Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повинні здійснюватися на підприємстві, розташованому у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду.

(частина перша статті 8 у редакції
 Закону України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

Вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, за поданням виноробних підприємств.

(частина друга статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 9. Вина колекційні

Вина колекційні реалізуються в тій же пляшковій тарі, у якій витримуються, без її розкупорки і вилучення утвореного осаду.

Для науково-виробничих та комерційних цілей в окремих наукових установах та на виноробних підприємствах створюється колекційний фонд зразків вин (енотеки), еталонні зразки яких є національним надбанням України.

(частина друга статті 9 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Порядок створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства.

(частина третя статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 10. Вина шампанські, ігристі та газовані

(назва статті 10 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Виробництво вин шампанських із вмістом спирту нижче 10,5 відсотка об'ємних, вин ігристих нижче 10,0 і вин газованих нижче 9,5 відсотка об'ємних не допускається.

(частина перша статті 10 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в ігристих винах повинен становити не менш як 300 кПа, "Шампанського України" - не менш як 350 кПа, газованих - від 100 до 250 кПа при 20 град. C.

(частина друга статті 10 у редакції
 
Законів України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

Виноматеріали для виробництва вин шампанських та ігристих виготовляються з винограду певних сортів, визначених технологічними інструкціями та правилами з їх виробництва.

(частина третя статті 10 у редакції
 
Законів України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією при вторинному бродінні в герметично закритих ємкостях шампанських виноматеріалів, надається назва "Шампанське України". Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією з трирічною витримкою вина в пляшках на дріжджах, надається назва "Шампанське України класичне". Міцність ігристих шампанізованих вин повинна бути не нижче 10,5 відсотка об'ємних.

(частина четверта статті 10 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Вина ігристі та газовані можуть випускатися під власною назвою.

(частина п'ята статті 10 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Вина ігристі з технологічною витримкою в пляшках не менш як 9 місяців належать до категорії витриманих.

Вина газовані виготовляються із сухих виноматеріалів, які підсолоджуються концентратом виноградного соку, консервованим неспиртованим суслом.

(частина сьома статті 10 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Частину восьму статті 10 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Частину дев'яту статті 10 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Зовнішнє оформлення вин "Шампанське України класичне" та "Шампанське України" має відрізнятися від оформлення інших вин ігристих.

(частина десята статті 10 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Стаття 11. Алкогольні напої виноградного походження

(назва статті 11 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Ароматизовані вина - вина виноградного походження, у тому числі вермути, отримані шляхом змішування сухих та/або кріплених виноматеріалів, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру або цукровмісних матеріалів.

(статтю 11 доповнено новою частиною першою
 згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
 у зв'язку з цим частини першу - четверту
 вважати відповідно частинами другою - п'ятою
)

Коньяки України - міцні алкогольні напої з характерними букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу коньячних спиртів, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше 3 років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях з дубовою клепкою. Тривалість відпочинку коньяків України після купажу встановлюється рішенням суб'єкта господарювання. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою.

(частина друга статті 11 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

Вермути - група ароматизованих вин, отриманих шляхом купажування спеціально оброблених столових або кріплених виноградних виноматеріалів з додаванням спирту етилового ректифікованого, сахарози або цукровмісних матеріалів та спиртових настоїв (екстрактів) пряно-ароматичної сировини, до складу якої обов'язково входить полин.

(частина третя статті 11 у редакції
 Закону України від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

Бренді - міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, що виготовляються з витриманих у дубовій тарі або у ємностях з нержавіючої сталі з дубовою клепкою спиртів, отриманих шляхом дистиляції виноградної сировини, у спосіб доведення їх до кондицій готових напоїв пом'якшеною водою з додаванням цукрового сиропу та цукрового колеру. Тривалість відпочинку бренді після купажу встановлюється рішенням суб'єкта господарювання.

(статтю 11 доповнено частиною четвертою згідно із
 Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
 частина четверта статті 11 у редакції
 Закону України від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

Для алкогольних напоїв, що не відповідають вимогам, встановленим цим Законом для термінів "Коньяк України" та "Шампанське України", забороняється у загальній та власній назвах виробу вживати слова "Коньяк" або "Шампанське", їх однокореневі (споріднені) та співзвучні до них слова.

(статтю 11 доповнено частиною п'ятою згідно із
 Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Стаття 12. Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України та бренді

(назва статті 12 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Фальсифікацією є:

(абзац перший статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

нерегламентоване застосування цукру або продуктів, що містять цукор, у тому числі виноградного походження, для штучного підвищення вмісту спирту у винах, підміна сортів винограду або зменшення терміну витримки при виготовленні вин марочних і коньяків України;

(абзац другий статті 12 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

додавання води, плодово-ягідних матеріалів, витяжок і відварів з плодів і ягід;

підробка дешевих вин, вермутів, коньяків України та бренді під кращі вітчизняні або іноземні марки шляхом штучного збільшення екстрактивності, імітації кольору, аромату і смаку, а також додавання харчових або штучних речовин і есенцій;

(абзац четвертий статті 12 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

штучна ароматизація рослинними екстрактами чи запашними речовинами органічного синтезу;

додавання замінників цукру (сахарину, аспартаму та інших подібних штучних речовин);

виготовлення сурогатів вин і коньяків України шляхом використання виноматеріалів, вироблених екстракцією водою виноградних вичавок або ізюму;

(абзац сьомий статті 12 у редакції
 
Законів України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI)

виготовлення сурогатів вин за відсутності продуктів переробки винограду;

підробка вина за походженням, місцем виробництва, сортовим складом шляхом додавання виноматеріалів з гібридів прямих виробників, які не входять до затвердженого сортименту;

етикетування, що не відповідає вимогам законодавства, використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні вин, вермутів, коньяків України і бренді;

(абзац десятий статті 12 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

вироблення фальсифікованих коньяків України з коньячного спирту, який витримано менш як 3 роки, або з коньячного спирту, термін витримки якого менше, ніж передбачено технологічною інструкцією на виробництво цього найменування коньяку;

збільшення екстрактивності коньячних спиртів та коньяків шляхом додавання дубового екстракту та інших подібних речовин, а також додавання ефірних масел, есенцій, ароматизаторів та інших подібних речовин.

Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на торговельних підприємствах

Умови зберігання вин і коньяків України на складах і в торговельних залах повинні відповідати вимогам технологічних інструкцій.

(частина перша статті 13 у редакції
 Закону України від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Не допускається зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на складах та їх продаж без належного зовнішнього оформлення, зазначення найменувань, походження, реквізитів виробника.

Забороняється реалізація вин, вермутів, коньяків України і бренді, що втратили товарний вигляд.

Постачальник вин, вермутів, коньяків України і бренді не несе відповідальності за втрату якості своєї продукції в торговельній мережі в разі порушення умов її зберігання або в разі закінчення гарантійних строків зберігання.

(стаття 13 у редакції Закону
 України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Розділ IV. ОРГАНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛУЗІ ВИНОРОБСТВА І ВИНОГРАДАРСТВА ТА ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 14. Виключена

(стаття 14 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 20.12.2005 р. N 3235-IV
,
 від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
 від 19.12.2006 р. N 489-V,
 від 28.12.2007 р. N 107-VI,
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008,
виключена згідно із Законом
 України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

Стаття 15. Відповідальність за порушення цього Закону

За порушення вимог цього Закону щодо опорядження і утримання виноградників, які насаджені за рахунок державного фінансування, виробництва і за фальсифікацію вин, вермутів, коньяків України і бренді посадові особи і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю в галузі виноградарства та виноробства, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно із законом України.

(частина перша статті 15 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
частина перша статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

До суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб застосовуються фінансові санкції в разі:

закладання нових чи ремонту промислових насаджень винограду нерайонованими сортами за рахунок державного фінансування - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з обов'язковим розкорчуванням цих виноградників і наступним відновленням площ районованими сортами за рахунок юридичної особи. До виконання цієї вимоги припиняється державне фінансування закладання нових виноградників;

зрідженості виноградників, насаджених за рахунок державного фінансування, від 10 до 15 відсотків - штраф у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, зрідженості від 15 до 20 відсотків - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з установленням термінів ліквідації зрідженості, зрідженості понад 20 відсотків - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, може бути порушено питання про повне оновлення насаджень за рахунок юридичної особи;

(абзац третій частини другої статті 15 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

порушення правил виробництва виноробної продукції - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виготовлення з імпортних виноматеріалів вітчизняних марок вин без зазначення їх походження і місця розливу - штраф у розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виручка від незаконної реалізації продукції спрямовується до державного бюджету;

виготовлення і реалізації фальсифікованих вин і коньяків України, які визнаються такими згідно зі статтею 12 цього Закону, - штраф у розмірі від чотирьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

(абзац шостий частини другої статті 15 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

абзац сьомий частини другої статті 15 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України, бренді є підставою для анулювання ліцензій на виробництво та торгівлю цією продукцією.

(частина третя статті 15 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV)

Фальсифіковані вина, вермути, коньяки України, бренді конфіскуються за рішенням суду і підлягають знищенню.

(частина четверта статті 15 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3427-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 17.02.2011 р. N 3043-VI,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного бюджету в судовому порядку податковими органами за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

(частина п'ята статті 15 у редакції
 
Законів України від 09.02.2006 р. N 3427-IV,
 від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 04.07.2013 р. N 406-VII,
від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здійснюється відповідними посадовими особами згідно із законом. У разі незгоди суб'єктів господарювання з рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі у справі його дії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

(частина шоста статті 15 у редакції
 Закону України від 03.02.2011 р. N 2974-VI
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

б) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
16 червня 2005 року
N 2662-IV
 

  

Опрос