Идет загрузка документа (2843 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2005 год" и некоторые другие законодательные акты Украины

ВР Украины
Закон от 25.03.2005 № 2505-IV
редакция действует с 07.03.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 3 червня 2005 року N 2642-IV
,
 від 27 квітня 2007 року N 997-V
,
 від 16 березня 2007 року N 760-V
,
від 25 грудня 2008 року N 800-VI
,
від 25 червня 2009 року N 1561-VI
(зміни, внесені Законом України від 25 червня 2009 року N 1561-VI,
 вводяться в дію з
1 січня 2010 року),
Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI
,
 
Законами України
 від 7 липня 2011 року N 3614-VI
,
 від 13 січня 2012 року N 4335-VI
,
Митним кодексом України
 від 13 березня 2012 року N 4495-VI
,
 Законом України
 від 5 липня 2012 року N 5083-VI
,
 Кодексом цивільного захисту України
 від 2 жовтня 2012 року N 5403-VI
,
 Законом України
 від 18 січня 2018 року N 2269-VIII

Додатково див. лист
 Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності 
від 5 квітня 2005 року N 06-10/10-378
,
 Закон України
 від 16 березня 2006 року N 3583-IV

I. Верховна Рада України постановляє внести зміни до таких законодавчих актів України:  

1. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 7 - 8, ст. 162), викласти у такій редакції: 

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2005 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 106.135.385,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 80.688.275 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.447.110,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 114.080.879,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 88.501.452,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.579.427,7 тис. гривень.

Затвердити на 2005 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 2.503.263,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.192.145,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.311.117,7 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 1.611.104,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 290.149,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.320.955,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 7.053.336 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.911.181,1 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 142.154,9 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2005 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік належать:

1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;

2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності та податкової заборгованості минулих років з податку на прибуток житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

3) збір за спеціальне водокористування (крім податкової заборгованості минулих років житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу із збору за спеціальне водокористування, яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

7) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України (крім податкової заборгованості минулих років з податку на додану вартість житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі, а також податкової заборгованості минулих років з податку на додану вартість підприємств, що постачають товари (роботи, послуги) закритому акціонерному товариству "ЗАЗ", яка задіяна у проведенні розрахунків по придбанню спецавтотранспорту, відповідно до статті 95 цього Закону);

8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);  

10) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

11) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

12) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

14) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

16) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України; штрафних санкцій, отриманих внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;

17) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

18) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" до 1 квітня 2005 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за період роботи компанії у 2000 - 2002 роках, у сумі 102.000 тис. гривень;

19) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

20) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

21) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

22) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

23) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;

24) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності; після розмежування земель державної та комунальної власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крім заборгованості минулих років, яка спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР);

26) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;

27) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

28) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

29) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання (крім надходжень у рахунок погашення такої заборгованості у сумі 50.000 тис. гривень, які спрямовуються на закупівлю світлих нафтопродуктів);

30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;

31) плата за виділення номерного ресурсу;

32) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;

33) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень, визначених статтею 101 цього Закону);

34) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

35) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

36) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету, крім надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511);

37) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

38) митні збори;

39) надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;

40) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;

41) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148);

42) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю, відповідно до умов договору;

43) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти (у тому числі з родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понад базовий) на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:

рентну плату за природний газ (у тому числі і нафтовий (попутний) газ):

- у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами, а також за нафтовий (попутний) газ), крім обсягів природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), видобутих із морських родовищ та з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;

- у розмірі 10 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;

- у розмірі 7,8 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) із морських родовищ;  

рентну плату за нафту (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами) - у розмірі 300 гривень за одну тонну видобутої нафти;

рентну плату за газовий конденсат - у розмірі 300 гривень за одну тонну видобутого газового конденсату.

Стаття 4. Установити, що у 2005 році продаж нафти і газового конденсату та вугілля власного видобутку підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами в розмірі, еквівалентному 0,89 долара США за одну тонну нафти або нафтопродуктів, що транспортуються;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 1,0 долара США за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44).

Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт:

природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за 1.000 куб. метрів;

газу (крім природного) у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за 1.000 куб. метрів;

природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за 1 тонну;

скраплених газів (крім природного), сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за 1 тонну,

якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України.

Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2005 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250), у сумі 264.500 тис. гривень.

Установити, що Національний банк України у 2005 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2004 рік, а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (далі - ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2005 році, на загальну суму не менш як 1.209.497,1 тис. гривень. Ці кошти перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року. 

Стаття 8. Органам державної податкової служби України:

зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);

здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість платнику податку, який має прострочену заборгованість перед державою за кредитом, залученим державою або під державні гарантії, позичкою та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету (далі - позичальник), або заборгованість по розрахунках з позичальником, в тому числі за закуплену за рахунок такого кредиту сільськогосподарську техніку (далі - дебітор), в 2005 році виключно в рахунок погашення простроченої заборгованості позичальника перед державою за таким кредитом, позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі та в рахунок погашення заборгованості дебітора перед позичальником для подальшого спрямування відшкодованих сум в рахунок погашення простроченої заборгованості позичальника перед державою за цим кредитом.

Стаття 9. Установити, що у 2005 році:

у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

операції з ввезення природного газу на митну територію України звільняються від обкладання податком на додану вартість;

операції з продажу ввезеного природного газу на митній території України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість;

продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

Кабінет Міністрів України може встановлювати мінімальну митну вартість, але не нижче індикативних цін, на окремі товари, що переміщуються через митний кордон України;

звільняються від оподаткування податком на додану вартість науково-дослідні і дослідницько-конструкторські роботи, які виконуються українськими підприємствами за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Уряду України для фінансування міжнародного проекту "Циклон-4".

Стаття 10. Установити, що відрахування Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", які здійснюються відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511), зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України за нормативом та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Відкритим акціонерним товариствам "Донбасенерго", "Дніпроенерго", "ДЕК "Центренерго", "Турбоатом", "Кримський содовий завод", "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"; Акціонерній енергетичній компанії "Київенерго" та іншим господарським товариствам, у статутному фонді яких є державна частка, забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за результатами фінансово-господарської діяльності у 1999 - 2003 роках.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині доходів є:

1) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;  

4) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

8) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;

9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;

10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

14) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

15) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук України), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України щомісячно за фактом перевиконання помісячних обсягів цих надходжень загального фонду, установлених помісячним розписом доходів загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік;

19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

20) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

24) податкова заборгованість минулих років та нараховані суми податків, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 39 цього Закону житлово-комунальних підприємств, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість, збору за спеціальне водокористування та з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, яка спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР;

25) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання у сумі 50.000 тис. гривень;

26) надходження від плати за оформлення посвідчення закордонного українця;

27) податкова заборгованість минулих років з податку на додану вартість підприємств, що постачають товари (роботи, послуги) закритому акціонерному товариству "ЗАЗ", яка задіяна у проведенні розрахунків по придбанню спецавтотранспорту, відповідно до статті 95 цього Закону;

28) надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 - 1999 років ядерне паливо у сумі 120.000 тис. гривень;

29) частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України;

30) платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

31) надходження, визначені статтею 101 цього Закону;

32) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

33) надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511);

34) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Стаття 13. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, у розмірі 1.005.422 тис. гривень.

Установити, що сплата зазначеного платежу здійснюється рівними частками щомісячно протягом 2005 року. Порядок сплати цього платежу та контролю за його надходженням затверджується Кабінетом Міністрів України. На суму несвоєчасно внесених коштів нараховується пеня, яка сплачується до Державного бюджету України з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Стаття 14. Державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно рівними частинами протягом 2005 року перерахування до спеціального фонду бюджету 120.000 тис. гривень заборгованості перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 - 1999 років ядерне паливо.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 15. Установити на 31 грудня 2005 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 18.256.787,8 тис. гривень та в сумі 1.133.911,9 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.317.131,1 тис. доларів США.

Стаття 16. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.

Стаття 17. Установити, що у 2005 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, або залучаються українськими підприємствами для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", для здійснення заходів по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та за іноземним кредитом, наданим Державній службі автомобільних доріг України для завершення проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса з погашенням та обслуговуванням зазначеного кредиту за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування) не здійснюється.

Позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийнято рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Кабінетом Міністрів України за участю Національного банку України, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України (крім іноземного кредиту, наданого Державній службі автомобільних доріг України для завершення проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса).

Стаття 18. Міністерство фінансів України має право від імені України брати зобов'язання, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 19. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету і таких реструктурованих сум.

Стаття 20. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року.

Стаття 21. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2005 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи - резиденти мають заборгованість перед державою.

При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 22. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 99 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 2 - 4 статті 23 цього Закону;

3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю.

Стаття 23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) 1 відсоток коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, але не більше 49.997,6 тис. гривень, з урахуванням пунктів 3 і 4 цієї статті;

3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу Фондом державного майна України на відкритих аукціонах акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова.

Стаття 24. Визнати в 2005 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2005 році юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах, пов'язаних із стягненням простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено, із спрямуванням на оплату таких послуг юридичних осіб коштів у розмірі до п'яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами від імені органів державної влади здійснення зазначеного стягнення.

Стаття 25. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 12 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

Стаття 26. Фонду державного майна України забезпечити в 2005 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно до пункту 2 статті 22, пунктів 2 - 4 статті 23 цього Закону, у сумі не менш як 6.985.309,7 тис. гривень.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 27. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2005 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками N 3 і N 4 до цього Закону.

У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, перерозподіл бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу між головними розпорядниками коштів державного бюджету та бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- та довготермінових кредитів, здешевлення кредитів на здійснення природоохоронних заходів, на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили договір лізингу, інші бюджетні програми (крім програм, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ), визначається Кабінетом Міністрів України.

Установити, що затверджені у Державному бюджеті України видатки на реалізацію завдань та заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки по Державному комітету України з питань житлово-комунального господарства проводяться ним у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розподіл коштів за бюджетною програмою "Підтримка розвитку державних історико-культурних заповідників та територій і об'єктів природно-заповідного фонду України" (код 3511310) здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28. Установити, що у 2005 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2005 рік.

Стаття 29. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити порядок виплати культурно-освітнім працівникам музеїв і бібліотек доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до норм, передбачених абзацами восьмим та дев'ятим частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250), частиною п'ятою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250).

Стаття 30. Розпорядникам коштів державного бюджету (далі - розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.

Стаття 31. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Стаття 33. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 34. Установити, що у 2005 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 400 гривень, інвалідам війни II групи - 330 гривень, інвалідам війни III групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни - 50 гривень.

Стаття 35. Установити, що у 2005 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 50, ст. 540).

Стаття 36. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);  

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2005 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, фундаментальні і прикладні дослідження та дослідно-конструкторські роботи.

Стаття 37. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2005 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами восьмим - десятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92), здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів лише у разі наявності в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.

Стаття 38. Установити, що в 2005 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних із оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308), здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 39. Установити, що у 2005 році розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР здійснюються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом погашення заборгованості таких громадян, що утворилася станом на 1 вересня 2004 року, за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу минулих років, у тому числі розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, що надають ці послуги, за видами податків, визначеними у пункті 24 статті 12 цього Закону, та за рахунок частини виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, в обсязі 6.000.000 тис. гривень по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому числі шляхом переводу боргу, та додаткових податкових зобов'язань підприємств, які виникають в результаті виконання цієї статті.

Зазначені розрахунки проводяться територіальними органами Державного казначейства України, які відкривають усім учасникам спеціальні рахунки.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету встановити порядок проведення таких розрахунків та розподілу зазначеної субвенції в розрізі місцевих бюджетів.

Стаття 40. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2005 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 15), у сумі 659.146 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 531.203,5 тис. гривень.

Установити, що Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2005 року перерозподіл бюджетних призначень між бюджетними програмами на здійснення цих виплат виходячи з фактичних обсягів кредиторської заборгованості.

Порядок перерахування цих коштів, а також їх розподіл у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 41. Затвердити бюджетні призначення на 2005 рік на централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком N 5 до цього Закону. Порядок використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Установити, що Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій закупівля путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та медичного обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян проводиться централізовано з подальшим їх розподілом у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Установити, що у 2005 році пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 42. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу.

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Стаття 43. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190 (в частині загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів), 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3505030, 5001060, 5101030, 5101600, 5341080, 5361080, 6141600, 6151020, 6511020, 6731050, 8681020 здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Стаття 44. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень, визначених пунктом 11 цієї статті;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на заставні та інтервенційні операції із зерном;

8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на закупівлю сільськогосподарської продукції;

9) повернення підприємствами (структурними підрозділами підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та іншими підприємствами, що надають послуги, визначені статтею 39 цього Закону, бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України;

10) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із заробітної плати, в межах 72.000 тис. гривень;

11) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено;

12) повернення сільськогосподарськими підприємствами бюджетних позичок та заборгованості за кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України.

Стаття 45. Установити, що у 2005 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 12, 23 та 44 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 4 статті 12 цього Закону).

При цьому 30 відсотків загальної суми зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 10 відсотків - на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності, у першу чергу в сільській місцевості;

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач за переліком та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

5) здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

6) державну підтримку на часткове покриття витрат із собівартості продукції уранодобувного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);

7) створення власного виробництва ядерного палива у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);

8) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

9) впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

10) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 12 цього Закону);

11) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

12) здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

13) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);

14) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);

15) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 цього Закону);

16) виплату пенсій (компенсацій, надбавок, підвищень, доплат до пенсій), призначених за різними пенсійними програмами, щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), сплату страхових пенсійних внесків за визначені законодавством категорії осіб, виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього Закону);

17) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 12 цього Закону);

18) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

19) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

20) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 12 цього Закону);

21) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону);

22) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 12 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону);

24) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 17 і 25 статті 12 цього Закону);

25) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону);

26) участь українського контингенту органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 12 цього Закону);

27) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 12 цього Закону);

28) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);

29) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 10 цього Закону);

30) розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин у сумі 30.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону);

31) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статті 44 цього Закону);

32) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел, визначених пунктами 24 та 29 статті 12 цього Закону та пунктом 9 статті 44 цього Закону);

33) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 23 цього Закону);

34) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 23 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону), але не більше ніж 56.010,7 тис. гривень;

35) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону);

36) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону), але не більше ніж 18.000 тис. гривень;

37) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 44 цього Закону);

38) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 44 цього Закону);

39) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років та формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 44 цього Закону);

40) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок 97 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 44 цього Закону, та 16,17 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 44 цього Закону);

41) часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок 83,33 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 44 цього Закону);

42) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 44 цього Закону);

43) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 44 цього Закону);

44) державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 44 цього Закону);

45) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 44 цього Закону);

46) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили договір лізингу (за рахунок 3 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 44 цього Закону, та 0,5 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 44 цього Закону);

47) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 12 цього Закону);

48) забезпечення спецавтотранспортом інвалідів Великої Вітчизняної війни (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 12 цього Закону);

49) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

50) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

51) гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

52) надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);

53) субвенцію з Державного бюджету України на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 12 цього Закону);

54) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 12 цього Закону);

55) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 12 цього Закону);

56) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 12 цього Закону);

57) субвенцію з Державного бюджету України на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті 12 цього Закону).

Стаття 46. Установити збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у розмірі 2 відсотки. Порядок справляння збору встановлюється Кабінетом Міністрів України. Надходження збору зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються на надання субвенції місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання зазначеної субвенції та її розподіл за об'єктами.

Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування. При визначенні переліку цих об'єктів врахувати, в першу чергу, необхідність завершення будівництва пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих роках та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією.

Стаття 47. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2005 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 28, ст. 135), у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 14, ст. 374), - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 47, ст. 405), - у сумі 800 тис. гривень.

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Стаття 48. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2005 році належать:

1) податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб);

2) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва та фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) і у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;

3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

7) штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;

8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб.

Стаття 49. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 50. Затвердити на 2005 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2005 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Додаткова дотація з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів у таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.

Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ виходячи з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання забезпеченості бюджетів депресивних територій, врахування особливостей гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення.

Стаття 51. Затвердити субвенцію з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у сумі 400.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, а також розподіл цієї субвенції за об'єктами.

Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, з урахуванням необхідності пропорційного розподілу коштів між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відповідно до чисельності населення. При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва, розпочатого у минулих роках, та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією.

Стаття 52. Затвердити субвенцію з Державного бюджету України місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини України у сумі 100.000 тис. гривень, у тому числі бюджету міста Львова у сумі 50.000 тис. гривень.

Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 53. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 54. Установити, що у 2005 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 6 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне водокористування;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі Державного бюджету України більше ніж на 10 відсотків.

В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 55. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2005 рік.

Стаття 56. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2005 рік.

Стаття 57. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2005 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 58. Установити, що видатки бюджету міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) здійснюються за відповідною програмою.

Стаття 59. Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) у сумі 90 гривень.

Установити на 2005 рік, що розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, обчислюється виходячи із такого значення прожиткового мінімуму:

з 1 квітня 2005 року для дітей віком до 6 років - 362 гривні, для дітей від 6 до 18 років - 460 гривень;

з 1 жовтня 2005 року для дітей віком до 6 років - 376 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень;

розмір допомоги на дітей одиноким матерям обчислюється виходячи із такого значення прожиткового мінімуму:

з 1 квітня 2005 року для дітей віком до 6 років - 362 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років - 460 гривень;

з 1 жовтня 2005 року для дітей віком до 6 років - 376 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень.

Установити рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) та Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 33 - 34, ст. 404):

з 1 січня 2005 року для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб - 120 гривень, інвалідів - 130 гривень;

з 1 квітня 2005 року для працездатних осіб у сумі 100 гривень, непрацездатних осіб - 140 гривень, інвалідів - 150 гривень.

Установити на 2005 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250):

з 1 січня 2005 року - у сумі 150 гривень;

з 1 квітня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів - 313 гривень, надбавки на догляд за інвалідом I групи - 406 гривень, надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років - 362 гривні, надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років - 460 гривень;

з 1 липня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів - 319 гривень;

з 1 жовтня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів - 332 гривні, надбавки на догляд за інвалідом I групи - 423 гривні, надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років - 376 гривень, надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років - 468 гривень.

Установити, що з 1 квітня 2005 року Пенсійний фонд України за рахунок коштів державного бюджету виплачує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам різницю між розміром державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, встановленим відповідно до цієї статті, та пенсією (соціальною пенсією).

Установити, що у 2005 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років надається незастрахованим особам у розмірі 100 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;

нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) здійснюється виходячи із рівня 85 гривень.

У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Стаття 60. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та Пенсійного фонду України в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2005 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України затвердити на 2005 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 61. Установити, що за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250), - із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство. Граничні показники вартості твердого палива у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Місцеві органи виконавчої влади мають право надавати пільги на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Регіональні норми забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи із обсягу бюджетних призначень на зазначену мету.

За рахунок коштів субвенції на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян за рішенням місцевої ради може надаватися адресна грошова допомога громадянам, що мають право на пільговий проїзд міським та приміським автомобільним транспортом (крім категорій, компенсація пільгового проїзду яких здійснюється за рахунок інших джерел).

Порядок надання адресної грошової допомоги затверджується місцевою державною адміністрацією виходячи із середньої вартості проїзду на відповідній території, номінальної кількості поїздок та кількості громадян, що мають право на пільговий проїзд, у межах затверджених відповідною радою бюджетних призначень на цю мету. 

Стаття 62. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2005 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами); 

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з Державного бюджету України міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

9) субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень;

10) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

11) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

14) субвенція з Державного бюджету України на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 63. Затвердити на 2005 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 423 гривні, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 376 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень;

працездатних осіб - 453 гривні;

осіб, які втратили працездатність, - 332 гривні.

Стаття 64. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів.

Стаття 65. Установити, що господарські організації: державні, казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності 2004 року (крім результатів фінансово-господарської діяльності у 2004 році, з яких сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році.

Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України з інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 66. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов'язання у 2005 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення).

Стаття 67. Продовжити до 1 січня 2006 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-IV та від 15 липня 1999 року N 967-IV.

Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2005 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1,5 відсотка. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до Пенсійного фонду України додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1,5 відсотка від суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування, а також підприємства, об'єднання, організації, колгоспи, радгоспи, розташовані у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на загальних підставах.

Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними законами, на загальних підставах.

Стаття 68. Заборонити у 2005 році проводити:

реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати; списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами станом на 1 січня 2004 року, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів.

Стаття 69. Установити, що у 2005 році положення і норми, передбачені пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162); абзацами одинадцятим і дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162), діють в межах бюджетних призначень на оплату праці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 49, ст. 259; N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) у сумі 110 гривень у розрахунку на одну особу.

Стаття 70. Установити, що у 2005 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162), збільшені в 3,03 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2005 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162).

Установити, що у 2005 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162), застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту, спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 71. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44) для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.

По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 72. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 73. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників (крім медичних, фармацевтичних, педагогічних і культурно-освітніх працівників закладів комунальної власності, які проживають і працюють у сільській місцевості), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів з числа військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.

Стаття 74. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Стаття 75. З метою приведення окремих норм законів у відповідність з бюджетним законодавством зупинити на 2005 рік дію:

1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), частини шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових нормативів плати за користування надрами), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250);

2) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти;

3) статті 3; частини другої статті 4; статті 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8,ст. 162);

4) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

5) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);

6) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30 - 31, ст. 193; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);

7) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 та підпунктів "в" і "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);

8) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);

9) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189; 2004 р., N 5, ст. 34, N 17 - 18, ст. 250, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162), статті 16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) в частині закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;

10) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 52, ст. 563; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);

11) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);

12) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);

13) абзацу двадцять шостого статті 1 та статті 151 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 15, ст. 210; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) щодо визначення уповноваженого банку для обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії в частині проведення розрахунків, визначених статтею 39 цього Закону;

14) пунктів 2 і 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7 - 8, ст. 162);

15) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);

16) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);

17) пункту 5 розділу IV "Прикінцеві положення" Закону України "Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії "Укррудпром" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 376; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);

18) статей 6, 7, статті 8 (в частині функціонування спеціального рахунку), статей 9 - 14, пункту 3, підпунктів 3, 4 пункту 4 розділу IV Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511).

Стаття 76. Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Зупинити на 2005 рік дію статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) щодо зобов'язань бюджетних установ.

Стаття 77. Стаття 77 втратила чинність

Стаття 78. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 79. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни та Міністерству фінансів України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Стаття 80. Надати право Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за зверненням обласних державних адміністрацій спрямувати у 2005 році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на здешевлення кредитів для створення нових робочих місць для працівників вугільної промисловості, вивільнених у зв'язку із закриттям шахт, членам їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членам сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти), а також у інших галузях економіки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 81. Установити, що кошти на погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України, пов'язаної з виплатою пенсій та допомог відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та поточні платежі до Пенсійного фонду України, а також кошти на часткове покриття витрат на погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги у зв'язку з втратою професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року та нарахованої на неї компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків виплати у сумі 31.650 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Перерахування цих коштів здійснюється Державним казначейством України на рахунки Пенсійного фонду України та на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі 20 відсотків до погашення цієї заборгованості, з них 0,5 відсотка - на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України.

Стаття 82. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Стаття 83. Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної плати 262 гривні на місяць, з 1 квітня 2005 року - 290 гривень на місяць, з 1 липня 2005 року - 310 гривень на місяць, з 1 вересня 2005 року - 332 гривні. Забезпечити збереження міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи із зазначених розмірів мінімальної заробітної плати.

Стаття 84. Кабінету Міністрів України визначити порядок і терміни поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери в межах коштів у сумі 1.476.940,5 тис. гривень, передбачених на цю мету, здійснивши їх розподіл у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та між місцевими бюджетами.

Стаття 85. Кабінету Міністрів України у 2005 році вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

Стаття 86. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 87. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 88. Продовжити до 1 січня 2006 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).

Стаття 89. Установити, що в 2005 році при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1 січня 2003 року і не було погашено на 1 січня 2005 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2005 податкового року.

Стаття 90. Установити, що у 2005 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Стаття 91. Установити, що на 2005 рік обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.080.000 тис. гривень.

Надходження цього збору використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 92. Установити, що надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення простроченої заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, а також надходження коштів від секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду, спрямовуються відповідно на погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2004 року, та забезпечення участі українського контингенту Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України. Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках N 1 і N 3 до цього Закону, у разі, коли сума цих надходжень перевищить суму відповідних річних обсягів, затверджених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету.

Стаття 93. Установити з 1 січня 2005 року максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України, в розмірі 4.100 гривень на місяць у розрахунку на кожну фізичну особу - платника внесків.

Стаття 94. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити в 2005 році поставку до державного резерву світлих нафтопродуктів в обсязі не менше 70 тис. тонн за ціною не вище собівартості з нарахуванням податку на додану вартість та акцизу в рахунок зобов'язань по погашенню заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 95. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити у 2005 році забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни спецавтотранспортом в рахунок погашення податкового боргу минулих років, в тому числі розстроченого, по сплаті податку на додану вартість до Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства по цьому податку підприємств, що постачають товари (роботи, послуги) закритому акціонерному товариству "ЗАЗ", та задіяні у проведенні розрахунків по придбанню спецавтотранспорту, в обсязі 243.300 тис. гривень.

Стаття 96. Установити для платників податку на прибуток у 2005 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти місяців 2005 року за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх періодів, визначеного відповідно до законодавства, та приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2005 року та суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2005 року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2005 року. Сплата податку на прибуток та подання податкової декларації з цього податку за одинадцять місяців 2005 року здійснюється у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Стаття 97. Установити, що в 2005 році пеня, передбачена абзацом п'ятим підпункту 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162), стягується із розрахунку 3-кратного розміру річної облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.

Стаття 98. Установити, що розрахунки з юридичною особою, яка має прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, а також її дебітором за поставлені до державного резерву матеріальні цінності, проведені інтервенційні операції, здійснюються шляхом погашення простроченої заборгованості такого боржника перед державою за зазначеними кредитами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 99. Установити, що у 2005 році господарські організації, в тому числі державні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутних фондах яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірні підприємства зобов'язані складати і виконувати річний фінансовий план, який підлягає затвердженню до 1 травня 2005 року, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 100. Дозволити Державній службі автомобільних доріг України у 2005 році залучити іноземний кредит у сумі до 100 млн. доларів США для завершення проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса з погашенням та обслуговуванням зазначеного кредиту за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Стаття 101. Установити, що кошти, отримані від реалізації військових містечок Збройних Сил України, які включають в себе комплекс будівель та споруд, розташованих на одній земельній ділянці, що використовуються для розквартирування військових частин, розміщення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються виключно на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Порядок реалізації військових містечок Збройних Сил України, здійснення інвестиційних проектів по будівництву житла для військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі на земельних ділянках, наданих у користування Міністерства оборони України, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 102. Установити, що у 2005 році 3 відсотки надходжень від оренди державного майна, які зараховуються до спеціального фонду державного бюджету, спрямовуються на програми з покращення управління державним майном у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 103. Додатки N 1 - 9 до цього Закону є його невід'ємною частиною".

2. Пункт 2 розділу І втратив чинність

(пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 03.06.2005 р. N 2642-IV
,
 від 16.03.2007 р.
N 760-V,
від 25.12.2008 р. N 800-VI
,
від 25.06.2009 р. N 1561-VI)

3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, із наступними змінами):

1. У статті 5:

1) у пункті 5.2:

а) абзац перший підпункту 5.2.2 після слів "цього Закону" доповнити словами "суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду";

б) абзац другий підпункту 5.2.2 виключити;

в) у підпункті 5.2.13 слова "а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону" виключити;

г) підпункт 5.2.16 викласти у такій редакції:

"Суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням (виготовленням) основних фондів, які підлягають амортизації на умовах статті 8 цього Закону)";

2) у пункті 5.4:

а) підпункт 5.4.6 доповнити абзацом такого змісту:

"Віднесення до складу валових витрат платника податку витрат із страхування (крім витрат по медичному, пенсійному страхуванню та за обов'язковими видами страхування) здійснюється в розмірі, що не перевищує 5 відсотків валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року, а для сільськогосподарських підприємств - за звітний податковий рік";

3) у пункті 5.9:

а) абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

"Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів, які використовуються з метою виробництва електроенергії за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, здійснюється за наслідками звітного (податкового) року, а решта запасів підлягає коригуванню в загальному порядку".

2. У статті 7:

1) у пункті 7.2:

а) в абзаці четвертому підпункту 7.2.1 після слова "сплачених" слово "(нарахованих)" виключити;

2) у підпункті 7.7.3 пункту 7.7 після слова "виплата" доповнити слово "(нарахування)";

3) підпункт 7.11.14 пункту 7.11 викласти у такій редакції:

"7.11.14. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір";

4) у пункті 7.13:

а) абзац перший підпункту 7.13.7 викласти в такій редакції:

"7.13.7. Тимчасово, до 1 січня 2009 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру";

б) пункти 7.18, 7.19 виключити;

в) у пункті 7.20 цифри "7.19" виключити.

3. У статті 8:

а) у підпункті 8.2.2 пункту 8.2:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів)";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Термін "комп'ютерна програма" розуміється у значенні, наведеному у законодавстві з питань охорони авторських та суміжних прав".

4. У статті 11:

а) пункт 11.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"11.2.4. Валові витрати підприємств суднобудівної промисловості, понесені ними у зв'язку з виконанням контрактів на виготовлення (побудову) морських, річкових суден, включають до складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів, передбачена підпунктом 11.3.7 пункту 11.3 статті 11 цього Закону";

б) пункт 11.3 доповнити новим підпунктом 11.3.7 такого змісту:

"11.3.7. Суми авансових платежів та попередньої оплати отримані підприємствами суднобудівної промисловості від замовників морських, річкових суден включаються до складу валових доходів таких підприємств за датою підписання акта про передачу морських, річкових суден замовнику, за умови цільового використання вказаних коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

5. У підпункті 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 цифри "20" і "30" замінити відповідно на "10" і "15".

6. Пункт 16.3 статті 16 викласти у такій редакції:

"16.3. Платник податку, який здійснює діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", зобов'язаний окремо визначати податок на прибуток від кожного окремого виду такої діяльності та окремо визначати податок на прибуток від іншої діяльності. З цією метою такі платники податку ведуть окремий облік:

валових доходів, отриманих від здійснення діяльності, що підлягає патентуванню;

валових витрат, понесених у зв'язку із здійсненням такої діяльності;

балансової вартості товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції (далі - запаси), які використовуються для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню. При цьому балансова вартість таких запасів не бере участі у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості згідно із пунктом 5.9 статті 5 цього Закону, для визначення об'єкта оподаткування від іншої діяльності;

амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню.

У разі якщо основні фонди використовуються як для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню, так і для іншої діяльності, то з метою визначення об'єкта оподаткування для різних видів діяльності, застосовується метод пропорційного розподілу суми амортизаційних відрахувань залежно від питомої ваги доходів, що припадає на кожний вид діяльності. За цим методом валовий дохід платника податку, одержаний за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, підлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходу, одержаного за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, відноситься до загальної суми валового доходу. Аналогічно відбувається розподіл валових витрат, що одночасно пов'язані як з діяльністю, що підлягає патентуванню, так і з іншою діяльністю.

Податок з прибутку, отриманого від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", підлягає сплаті до бюджету у сумі, визначеній відповідно до цього Закону, зменшений на вартість придбаних торгових патентів для здійснення цього виду діяльності".

7. У статті 22:

1) пункт 22.2 викласти в такій редакції:

"22.2. Установити, що в 2005 році віднесення до валових витрат будь-яких витрат, передбачених абзацом першим підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8 Закону, та пов'язаних з поліпшенням основних фондів 2 - 4 групи, що підлягають амортизації, у тому числі витрат на поліпшення орендованих основних фондів, здійснюється у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості 2 - 4 групи основних фондів станом на початок звітного періоду, а по об'єктах основних фондів 1 групи, до валових витрат включаються витрати, що не перевищують суму у розмірі 10 відсотків до балансової вартості об'єкта, що ремонтується, станом на початок звітного періоду";

2) абзаци другий - сімнадцятий пункту 22.5 виключити;

3) пункти 22.21, 22.28 та 22.30 виключити.

4. Пункт 4 розділу І втратив чинність

5. Пункт 5 розділу І втратив чинність

6. Пункт 6 розділу І втратив чинність

7. Пункт 7 розділу І втратив чинність

8. Пункт 8 розділу І втратив чинність

9. Пункт 9 розділу І втратив чинність

10. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26, ст. 158; 2002 р., N 26, ст. 175; 2003 р., N 33 - 34, ст. 267; 2005 р., N 4, ст. 91):

а) у статті 1:

в абзаці двадцять шостому слова "коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби" замінити словами "алкогольні напої";

в абзаці двадцять сьомому слова "коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби" замінити словами "алкогольні напої";

б) у статті 2:

частину п'яту після другого речення доповнити новим реченням такого змісту:

"Акцизним складом також вважаються виробничі приміщення на території підприємства, де суб'єктом підприємницької діяльності виробляється, обробляється (переробляється) горілка та лікеро-горілчані вироби, та його складські приміщення, в яких зберігається, одержується чи відправляється горілка та лікеро-горілчані вироби";

в) статтю 4 викласти у такій редакції:

"Встановити річну плату за ліцензії на виробництво:

спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв - 250000 гривень, а для підприємств первинного виноробства - 25000 гривень;

тютюнових виробів - 125000 гривень;

спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового - 250000 гривень.

Плата за ліцензії справляється органом, що їх видає, до початку виробництва зазначеної продукції і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

Ліцензії видаються терміном на 5 років, а плата за них справляється щорічно.

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій.

За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 1700 гривень і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством";

г) у статті 14:

після частини шостої доповнити новими абзацами у такій редакції:

"Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій";

ґ) у статті 15:

у частині другій в абзаці четвертому цифри та слово "250000 гривень" замінити цифрами та словом "500000 гривень";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"оптова торгівля алкогольними напоями - 250000 гривень, тютюновими виробами - 125000 гривень";

після частини четвертої доповнити новими абзацами у такій редакції:

"Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій";

частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів, з оформленням вантажної митної декларації, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються";

частину сьому викласти у такій редакції:

"Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожний, окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі"; 

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування та міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі, та 2000 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі";

частину одинадцяту доповнити новим реченням такого змісту:

"Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі";

частину дванадцяту викласти у такій редакції:

"У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами). У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначається перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі.

У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб'єктом підприємницької діяльності зазначається адреса місця торгівлі і вказується перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі";

д) частину другу статті 17:

після абзацу п'ятого доповнити абзацом такого змісту:

"роздрібної торгівлі алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), не зазначений у ліцензії, - 200 відсотків вартості реалізованої через такий контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) продукції, але не менше 1000 гривень"; 

е) у частині десятій статті 18:

слова "на коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби" замінити словами "на алкогольні напої".

11. Пункт 11 розділу І втратив чинність

12. Пункт 12 розділу I втратив чинність

13. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3 - 4, ст. 28, N 33, ст. 238; 2004 р., N 32, ст. 393):

1. У назві і тексті Закону слово "інвестиційний" у всіх відмінках виключити.

2. У частині першій статті 1:

пункт 8 виключити;

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10) спеціальний режим інноваційної діяльності - правовий режим, який передбачає надання державної підтримки щодо стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств при виконанні проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків".

3. У статті 3:

- частину третю викласти у такій редакції:

"Розгляд, експертиза, державна реєстрація інноваційних проектів здійснюються центральним органом виконавчої влади з питань науки за поданням Національної академії наук України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

у частині п'ятій слова "та відкриття спеціальних рахунків" виключити.

4. Статтю 4 виключити.

5. Частину третю статті 5 виключити.

6. Статтю 6 виключити.

7. У статті 8:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. При запровадженні спеціального режиму інноваційної діяльності законодавство України з питань, врегульованих частинами першою і другою статті 5 та статтею 7, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом";

частину третю виключити.

14. У Законі України "Про інноваційну діяльність" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1447) частину третю статті 16, статті 21 і 22 та пункт 3 розділу VII "Прикінцеві положення" виключити.

15. Пункт 15 розділу І втратив чинність

16. У Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177; 1993 р., N 10, ст. 76; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62) частини першу та третю статті 7 виключити.

17. Пункт 17 розділу І втратив чинність

18. Пункт 18 розділу І втратив чинність

19. Пункт 19 розділу І втратив чинність

20. Частину другу статті 24 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 92) виключити.

21. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, із наступними змінами):

1. У статті 3:  

1) підпункт "а" пункту 2 викласти у такій редакції:

"із заяв майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у підпункті "б" пункту 6 цифру "5" замінити цифрами "10".

2. У статті 4 абзац третій пункту "11" після слів "на земельну ділянку" доповнити словами "або у зв'язку з невиконанням умов договорів оренди орендарями земельних ділянок державної та комунальної власності".

22. Пункт 22 розділу І втратив чинність

23. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82; 2002 р., N 29, ст. 189; 2003 р., N 10 - 11, ст. 87):

частину другу статті 1 виключити;

статті 2 і 9 виключити.

24. У Законі України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139; 2002 р., N 29, ст. 189) статті 2, 6 і 10 виключити.

25. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 263; 2000 р., N 48, ст. 407; 2002 р., N 29, ст. 189; 2003 р., N 10 - 11, ст. 87) статті 2 і 9 виключити.

26. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 351; 1999 р., N 51, ст. 458; 2002 р., N 29, ст. 189; 2003 р., N 10 - 11, ст. 87):

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

статті 9 і 10 виключити.

27. У Законі України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 50, N 40, ст. 360, N 48, ст. 413; 2002 р., N 29, ст. 189):

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

частину сьому статті 3 виключити;

статті 4 і 11 - 14 виключити. 

28. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 15; 2002 р., N 29, ст. 189):

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

статті 9 і 10 виключити.

29. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Рені" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 25, ст. 196):

частини третю і четверту статті 2 виключити;

статтю 9 виключити.

30. У Законі України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 26, ст. 208):

частини третю і четверту статті 2 виключити;

статті 9 і 10 виключити.

31. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 259; 2002 р., N 29, ст. 189):

абзац другий частини першої статті 1 виключити;

статті 7 і 8 виключити.

32. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 9, ст. 40; 2002 р., N 29, ст. 189):

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

статті 14 - 16 і 20 виключити.

33. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 349; 2002 р., N 29, ст. 189):

частини третю і четверту статті 2 виключити;

статті 9 і 10 виключити.

34. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 113; 2002 р., N 29, ст. 189):

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

статті 9 і 10 виключити.

35. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 111):

частину третю статті 1 виключити;

статті 2, 7 і 8 виключити.

36. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 51; 2002 р., N 29, ст. 189):

статті 2 і 5 виключити;

частину другу статті 6 виключити.

37. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 112):

частини третю і четверту статті 3 виключити;

статтю 6 виключити.

38. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 111) статті 2 і 6 виключити.

39. У Законі України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст. 676) розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ

Стаття 12. Принципи валютно-фінансового регулювання у спеціальній (вільній) економічній зоні

У спеціальних (вільних) економічних зонах створюються сприятливі валютно-фінансові умови для розвитку банківсько-кредитної системи, страхування та системи державного інвестування".

40. Пункт 40 розділу І втратив чинність

41. Пункт 41 розділу І втратив чинність

42. У Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17 - 18, ст. 250):

1. У статті 21:

а) частину другу доповнити словами "(крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України "Про плату за землю")";

б) у частині четвертій після слів "і не може" доповнити словами "бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю", та".

2. Статтю 24 доповнити частиною такого змісту:

"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого надавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни".

43. Статтю 30 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 30, ст. 247; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) доповнити абзацом такого змісту:

"Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також громадяни-підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води (первинні водокористувачі) та/або з водозабірних споруд первинних водокористувачів (вторинні водокористувачі), та користуються водами для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва".

44. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299):

1. У статті 9:

а) пункт 29 доповнити словами "організація діяльності з проведення азартних ігор";

б) доповнити статтю пунктом 72 такого змісту:

"72) діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів".

2. У статті 15:

частину третю викласти у такій редакції:

"Установити розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації і проведення азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей) вартістю 30000 євро за кожний рік користування такою ліцензією:

на кожну особу, що провадить діяльність з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах;

на кожний пункт тоталізатора - при провадженні букмекерської діяльності;

на кожний електронний сервер - при провадженні діяльності з організації та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

на кожний гральний зал - при провадженні діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та інших азартних ігор";

доповнити новою частиною такого змісту:

"Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей) видається строком на п'ять років".

45. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144):

1) статтю 75 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9. Державне комерційне підприємство зобов'язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план, який підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому. Фінансовий план підприємств, що є суб'єктами природних монополій, затверджується Кабінетом Міністрів України, інших підприємств - органами, до сфери управління яких вони належать";

2) частину восьму статті 77 викласти у такій редакції:

"8. Порядок розподілу та використання прибутку (доходу) казенного підприємства визначається фінансовим планом, який затверджується відповідно до статті 75 цього Кодексу";

3) статтю 89 доповнити таким пунктом:

"5. Господарське товариство, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій, (часток, паїв) належить державі, зобов'язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до статті 75 цього Кодексу";

4) у пункті 3 статті 142 останнє речення викласти у такій редакції:

"Порядок використання прибутку державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, здійснюється відповідно до статті 75 цього Кодексу".

46. У Законі України "Про прожитковий мінімум" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348) частину третю статті 4 викласти у такій редакції:

"Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Прожитковий мінімум публікується в офіційних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження".

47. В абзацах другому, четвертому і п'ятому пункту 1 та пункті 3 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11 - 12, ст. 49, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2003 р., N 7, ст. 65; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 6, ст. 137) цифри "32" замінити цифрами "32,3".

48. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49 - 51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141):

1) пункт 16 статті 11 і пункт 3 статті 14 виключити;

2) в абзаці сьомому частини першої статті 19 слова і цифри "пунктах 3 і 4" замінити словом і цифрою "пункті 4";

3) у частині шостій статті 20:

в абзаці третьому цифри "1 - 4" замінити цифрами "1, 2, 4";

в останньому абзаці цифри "16" виключити;

4) друге речення частини шостої статті 21 викласти у такій редакції:

"Відомості про застрахованих осіб, зазначених у пунктах 3 і 4 статті 11 цього Закону, подаються до територіального органу Пенсійного фонду України безпосередньо цими особами, про осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону, - Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, про осіб, які підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, - Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття";

5) частину першу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:

"Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу";

6) у статті 28:

абзац другий частини першої після слова "збільшується" доповнити словами "на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше ніж";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"3. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим частини першої цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом"; 

7) у статті 42 абзац перший частини другої доповнити словами і реченням "за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році був менший ніж зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення";

8) у розділі XV "Прикінцеві положення":

в абзаці другому пункту 1 слова і цифри "Пункти 2 і 3" замінити словом і цифрою "Пункт 2", а слово "набирають" - словом "набирає";

пункт 13 доповнити абзацами:

"У разі, якщо розмір пенсії, щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених відповідно до зазначених в абзацах першому і другому цього пункту законодавчих актів, перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсій таким особам, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання виплачується у сумі, що не перевищує зазначений розмір.

Виплата пенсій (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених відповідно до цього Закону та зазначених в абзацах першому і другому цього пункту законодавчих актів до введення в дію абзацу четвертого цього пункту, які перевищують розмір, зазначений в абзаці четвертому цього пункту, здійснюється без індексації та застосування положень частин другої та третьої статті 42 цього Закону та частини тринадцятої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" до часу, коли розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) буде відповідати розміру, визначеному в абзаці четвертому цього пункту".

49. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2002 р., N 17, ст. 124; 2003 р., N 26, ст. 192):

1) в абзаці п'ятому пункту 7 частини сьомої статті 17 слова "та її структуру" виключити;

2) абзац шостий пункту 7 частини сьомої статті 17 викласти в такій редакції:

"структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики)".

50. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2001 р., N 11, ст. 47):

1) абзац п'ятий частини першої статті 7 і статтю 28 виключити;

2) частину першу статті 11 після абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики)".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати абзацами дев'ятим - дванадцятим;

3) в абзаці першому частини першої та абзаці першому частини п'ятої статті 31, частині п'ятій статті 32 і частині четвертій статті 33 слова "та матеріальної допомоги по безробіттю" виключити;

4) у частині третій статті 31 слова "матеріальної допомоги по безробіттю" виключити;

5) частину третю статей 32 і 33 викласти у такій редакції:

"3. Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується відповідно до статті 29 цього Закону";

6) в останньому абзаці пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" слова і цифри "абзацом другим частини першої та частиною другою статті 28" виключити.

51. У Законі України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 32, ст. 385):

1) у статті 1:

в абзаці другому пункту 2 цифри "1,9" замінити цифрами "1,6";

у пункті 3:

в абзаці першому цифри "5,8" замінити цифрами "5,5";

в абзаці третьому цифри "2,4" замінити цифрами "2,1";

2) у статті 3 слова і цифри "абзацом другим частини першої та частиною другою статті 28" виключити.

52. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; із змінами, внесеними Законом України від 3 лютого 2005 року N 2415-IV):

1) пункт 12 статті 11 викласти у такій редакції:

"12) затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики)";

2) статтю 41 викласти у такій редакції:

"Стаття 41. Розмір допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 42 доповнити частиною такого змісту:

"3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину".

53. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., N 3, ст. 79):

1) статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 181:

частину другу викласти у такій редакції:

"Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) мають вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу";

частину третю після слів "(вдова, вдівець)" доповнити словами "мати (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті";

3) статтю 183 викласти у такій редакції:

"Стаття 183. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, призначається на кожну дитину";

4) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:

"3. Розмір державної допомоги сім'ям з дітьми, передбаченої статтею 15 цього Закону, визначається Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку з поступовим наближенням до прожиткового мінімуму, але при цьому не може бути нижчим за величину, що дорівнює 25 відсоткам зазначеного прожиткового мінімуму, а з 1 січня 2006 року - 50 відсоткам цього прожиткового мінімуму".

54. Статтю 4 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 2, ст. 2; 2002 р., N 26, ст. 174; 2003 р., N 15, ст. 111) доповнити п'ятою частиною такого змісту:

"У разі якщо грошові доходи населення підвищено з урахуванням прогнозного рівня інфляції випереджаючим шляхом, при визначенні обсягу підвищення грошових доходів у зв'язку із індексацією враховується рівень такого підвищення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

55. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 2002 р., N 33, ст. 236, N 35, ст. 262; 2004 р., N 23, ст.320):

1) преамбулу викласти у такій редакції:

"Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи України, осіб начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л. Свободи, та членів їх сімей, а також громадян інших держав з числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають (далі - особи, які мають право на пенсію за цим Законом)";

2) частину першу статті 1 після слів "державній пожежній охороні" доповнити словами "в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України";

3) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, службу до органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та кримінально-виконавчої системи України виплата пенсій на час їх служби припиняється. При наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення";

4) статтю 9 викласти у такій редакції:

"Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні із служби за вислугою строку служби, віком, станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні із служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні із служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується.

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у разі повторного їх звільнення із служби одноразова грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується, за винятком тих осіб, які при першому звільненні не набули права на її отримання.

Членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та пенсіонерам з їх числа, які втратили годувальника, виплачується допомога в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України";

5) у статті 43:

доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:

"Загальна сума грошового забезпечення для обчислення пенсій, що призначаються відповідно до цього Закону, не повинна перевищувати максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час призначення пенсії.

У разі якщо розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначеної відповідно до цього Закону, перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподаткованого доходу (прибутку), сукупного оподаткованого доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсії, таким особам пенсія виплачується у сумі, що не перевищує зазначений розмір".

56. Пункт 6 статті 1 Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 444; N 39, ст. 488) викласти у такій редакції:

"6) особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", пенсії обчислюються в розмірі та в порядку, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

57. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142):

1) в абзаці п'ятому частини третьої статті 5 слова "безкоштовного харчування учнів 1 - 3 класів" замінити словами "безкоштовного харчування учнів 1 - 4 класів";

2) частину шосту статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" викласти у такій редакції:

"Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку надається одноразова допомога у розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України".

58. Пункт 58 розділу І втратив чинність

59. У Законі України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 97) внести такі зміни:

у статті 2 слова "за винятком випадків, коли законами України встановлено пільговий порядок оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій" вилучити.

60. У Митному тарифі України, затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68; N 18-19, ст. 133; N 33, ст. 237; 2003 р., N 29, ст. 235; N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7; N 26, ст. 360; 2005 р., N 5, ст. 110):

у розділі XVI цифри та слова:

"8407 33 10 00 

- - - для промислового складання тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10;
моторних транспортних засобів позицій 8703, 8704 та 8705 

  

10 

шт. 

8407 33 90 

- - - інші 

  

  

  

  

8407 33 90 10 

- - - - для промислового складання 

  

10 

шт. 

8407 33 90 20 

- - - - що використовувалися 

  

1,5 євро за 1 см3 

1,5 євро за 1 см3 

шт. 

8407 34 10 10 

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 

  

12 

20 

шт. 

8407 34 10 90 

- - - - інші 

  

10 

шт. 

  

- - - інші 

  

  

  

  

8407 34 30 00 

- - - - що використовувалися 

  

1,5 євро за 1 см3 

1,5 євро за 1 см3 

шт. 

  

- - - - нові, з робочим об'ємом циліндрів двигуна: 

  

  

  

  

8407 34 91 

- - - - - не більше як 1500 см3

  

  

  

  

8407 34 91 10 

- - - - - - для промислового складання 

  

10 

шт. 

8407 34 99 10 

- - - - - - для промислового складання 

  

10 

шт. 

8407 90 50 10 

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 

  

12 

20 

шт. 

8407 90 90 10 

- - - - - для промислового складання 

  

10 

шт. 

8407 90 90 20 

- - - - - що використовувалися 

  

1,5 євро за 1 см3 

1,5 євро за 1 см3 

шт. 

8408 20 10 20 

- - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 

  

12 

20 

шт. 

8408 20 51 10 

- - - - - для промислового складання 

  

10 

шт. 

8408 20 51 20 

- - - - - що використовувалися 

  

1,5 євро за 1 см3 

1,5 євро за 1 см3 

шт. 

8408 20 55 20 

- - - - - для промислового складання 

  

10 

шт. 

8408 20 55 30 

- - - - - що використовувалися 

  

1,5 євро за 1 см3 

1,5 євро за 1 см3 

шт. 

8408 20 57 10 

- - - - - для промислового складання 

  

10

шт. 

8408 20 57 20 

- - - - - для промислового складання 

  

1,5 євро за 1 см3 

1,5 євро за 1 см3 

шт. 

8408 20 99 10 

- - - - - для промислового складання 

  

10 

шт. 

8408 20 99 20 

- - - - - що використовувалися 

  

1,5 євро за 1 см3 

1,5 євро за 1 см3 

шт. 

8409 91 00 10 

- - - блоки циліндрів, що використовувалися 

  

1,5 євро за 1 см3 

1,5 євро за 1 см3 

шт. 

8409 99 00 10 

- - - блоки циліндрів, що використовувалися 

  

1,5 євро за 1 см3 

1,5 євро за 1 см3 

шт." 

замінити цифрами і словами:

"8407 33 10 00 

- - - для промислового складання тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10;
моторних транспортних засобів позицій 8703, 8704 та 8705 

  

шт. 

8407 33 90 

- - - інші 

  

  

  

  

8407 33 90 10 

- - - - для промислового складання 

  

шт. 

8407 33 90 20 

- - - - що використовувалися 

  

шт. 

8407 34 10 10 

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 

  

шт. 

8407 34 10 90 

- - - - інші 

  

шт. 

  

- - - інші 

  

  

  

  

8407 34 30 00 

- - - - що використовувалися 

  

шт. 

  

- - - - нові, з робочим об'ємом циліндрів двигуна: 

  

  

  

  

8407 34 91 

- - - - - не більш як - 1500 см3

  

  

  

  

8407 34 91 10 

- - - - - - для промислового складання 

  

шт. 

8407 34 99 10 

- - - - - - для промислового складання 

  

шт. 

8407 90 50 10 

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 

  

шт. 

8407 90 90 10 

- - - - - - для промислового складання 

  

шт. 

8407 90 90 20 

- - - - - що використовувалися 

  

шт. 

8408 20 10 20 

- - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 

  

шт. 

8408 20 51 10 

- - - - - для промислового складання 

  

шт. 

8408 20 51 20 

- - - - - що використовувалися 

  

шт. 

8408 20 55 20 

- - - - - для промислового складання 

  

шт. 

8408 20 55 30 

- - - - - що використовувалися 

  

шт. 

8408 20 57 10 

- - - - - для промислового складання 

  

шт. 

8408 20 57 20 

- - - - - для промислового складання 

  

шт. 

8408 20 99 10 

- - - - - для промислового складання 

  

шт. 

8408 20 99 20 

- - - - - що використовувалися 

  

шт. 

8409 91 00 10 

- - - блоки циліндрів, що використовувалися 

  

шт. 

8409 99 00 10 

- - - блоки циліндрів, що використовувалися 

  

шт."; 

у розділі XVII:

1) цифри та слова:

"8702 

Автомобілі, розраховані на перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: 

  

  

  

  

8702 10 

- з двигуном із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 

  

  

  

  

  

- - з робочим об'ємом циліндрів понад 2500 см3

  

  

  

  

8702 10 11 

- - - нові(*)

  

  

  

  

8702 10 11 10 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів до 5000 см3 

  

10 

10 

шт. 

8702 10 11 30 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів понад 5000 см3 

  

2,5 євро за 1 см3 

2,5 євро за 1 см3 

шт. 

8702 10 19 

- - - що використовувались: 

  

  

  

  

8702 10 19 10 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів до 5000 см3 

  

10 

10 

шт. 

8702 10 19 90 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів понад 5000 см3 

  

4,5 євро за 1 см3 

4,5 євро за 1 см3 

шт. 

  

- - з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3

  

  

  

  

8702 10 91 00 

- - - нові 

  

20 

40 

шт. 

8702 10 99 00 

- - - що використовувались 

  

20 

40 

шт. 

8702 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - з поршневим двигуном з іскровим запалюванням: 

  

  

  

  

  

- - - з робочим об'ємом циліндрів понад 2800 см3

  

  

  

  

8702 90 11 00 

- - - - нові 

  

10 

10 

шт. 

8702 90 19 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

10 

шт. 

  

- - - з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2800 см3

  

  

  

  

8702 90 31 00 

- - - - нові 

  

10 

10 

шт. 

8702 90 39 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

10 

шт. 

8702 90 90 

- - з двигуном іншого типу: 

  

  

  

  

8702 90 90 10 

- - - тролейбуси 

  

25 

30 

шт. 

8702 90 90 90 

- - - інші 

  

10 

10 

шт." 

замінити цифрами і словами:

"8702 

Автомобілі, розраховані на перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: 

  

  

  

  

8702 10 

- з двигуном із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 

  

  

  

  

  

- - з робочим об'ємом циліндрів понад 2500 см3

  

  

  

  

8702 10 11 

- - - нові(*)

  

  

  

  

8702 10 11 10 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів до 5000 см3 

  

20 

20 

шт. 

8702 10 11 30 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів понад 5000 см3 

  

20 

20 

шт. 

8702 10 19 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8702 10 19 10 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів до 5000 см3 

  

20 

20 

шт. 

8702 10 19 90 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів понад 5000 см3 

  

20 

20 

шт. 

  

- - з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3

  

  

  

  

8702 10 91 00 

- - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8702 10 99 00 

- - - що використовувалися 

  

20 

20 

шт. 

8702 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - з поршневим двигуном з іскровим запалюванням: 

  

  

  

  

  

- - - з робочим об'ємом циліндрів понад 2800 см3

  

  

  

  

8702 90 11 00 

- - - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8702 90 19 00 

- - - - що використовувалися 

  

20 

20 

шт. 

  

- - - з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2800 см3

  

  

  

  

8702 90 31 00 

- - - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8702 90 39 00 

- - - - що використовувалися 

  

20 

20 

шт. 

8702 90 90 

- - з двигуном іншого типу: 

  

  

  

  

8702 90 90 10 

- - - тролейбуси 

  

20 

20 

шт. 

8702 90 90 90 

- - - інші 

  

20 

20 

шт."; 

2) цифри і слова:

"8703 

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажо-пасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: 

  

  

  

  

8703 10 

- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби: 

  

  

  

  

8703 10 11 00 

- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 

  

15, але не менше 0,7 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,7 євро за 1 см3 

шт. 

8703 10 18 00 

- - інші 

  

15, але не менше 0,7 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,7 євро за 1 см3 

шт. 

  

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: 

  

  

  

  

8703 21 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3

  

  

  

  

8703 21 10 00 

- - - нові 

  

15, але не менше 0,6 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,6 євро за 1 см3 

шт. 

8703 21 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 21 90 10 

- - - - це більш як 5 років 

  

20, але не менше 0,7 євро за 1 см3 

20, але не менше 0,7 євро за 1 см3 

шт. 

8703 21 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

30, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

30, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 22 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3

  

  

  

  

8703 22 10 00 

- - - нові 

  

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 22 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 22 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

20, але не менше 1 євро за 1 см3 

20, але не менше 1 євро за 1 см3 

шт. 

8703 22 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 

шт. 

8703 23 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3

  

  

  

  

  

- - - нові: 

  

  

  

  

8703 23 11 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей: 

  

  

  

  

8703 23 11 10 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3 

  

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 23 11 30 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3 

  

15, але не менше 0,9 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,9 євро за 1 см3 

шт. 

8703 23 19 

- - - - інші: 

  

  

  

  

8703 23 19 10 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3 

  

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 23 19 30 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3 

  

15, але не менше 0,9 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,9 євро за 1 см3 

шт. 

8703 23 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

  

- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

  

  

  

  

8703 23 90 11 

- - - - - не більш як 5 років 

  

20, але не менше 1 євро за 1 см3 

20, але не менше 1 євро за 1 см3 

шт. 

8703 23 90 13 

- - - - - понад 5 років 

  

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 

шт. 

  

- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

  

  

  

  

8703 23 90 31 

- - - - - не більш як 5 років 

  

20, але не менше 1,2 євро за 1 см3 

20, але не менше 1,2 євро за 1 см3 

шт. 

8703 23 90 33 

- - - - - понад 5 років 

  

30, але не менше 1,4 євро за 1 см3 

30, але не менше 1,4 євро за 1 см3 

шт. 

8703 24 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3

  

  

  

  

8703 24 10 00 

- - - нові 

  

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 24 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 24 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3 

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 24 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3 

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3 

шт. 

  

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 

  

  

  

  

8703 31 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3

  

  

  

  

8703 31 10 00 

- - - нові 

  

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 31 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 31 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

20, але не менше 0,9 євро за 1 см3 

20, але не менше 0,9 євро за 1 см3 

шт. 

8703 31 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 

шт. 

8703 32 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3

  

  

  

  

  

- - - нові: 

  

  

  

  

8703 32 11 00 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 

  

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 32 19 00 

- - - - інші 

  

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 32 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 32 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

20, але не менше 1 євро за 1 см3 

20, але не менше 1 євро за 1 см3 

шт. 

8703 32 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

30, але не менше 1,3 євро за 1 см3 

30, але не менше 1,3 євро за 1 см3 

шт. 

8703 33 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3

  

  

  

  

  

- - - нові: 

  

  

  

  

8703 33 11 00 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 

  

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 33 19 00 

- - - - інші 

  

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 33 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 33 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3 

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3 

шт. 

8703 33 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3 

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3 

шт. 

8703 90 

- інші: 

  

  

  

  

8703 90 10 00 

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами 

  

20 

20 

шт. 

8703 90 90 00 

- - інші 

  

20 

20 

шт." 

замінити цифрами і словами:

"8703 

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажо-пасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: 

  

  

  

  

8703 10 

- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби: 

  

  

  

  

8703 10 11 00 

- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 

  

20 

20 

шт. 

8703 10 18 00 

- - інші 

  

20 

20 

шт. 

  

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: 

  

  

  

  

8703 21 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3

  

  

  

  

8703 21 10 00 

- - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8703 21 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 21 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 21 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 22 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3

  

  

  

  

8703 22 10 00 

- - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8703 22 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 22 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 22 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 23 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3

  

  

  

  

  

- - - нові: 

  

  

  

  

8703 23 11 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей: 

  

  

  

  

8703 23 11 10 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3 

  

20 

20 

шт. 

8703 23 11 30 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3 

  

20 

20 

шт. 

8703 23 19 

- - - - інші: 

  

  

  

  

8703 23 19 10 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3 

  

20 

20 

шт. 

8703 23 19 30 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3 

  

20 

20 

шт. 

8703 23 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

  

- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

  

  

 

  

8703 23 90 11 

- - - - - не більш як 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 23 90 13 

- - - - - понад 5 років 

  

20 

20 

шт. 

  

- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

  

  

  

  

8703 23 90 31 

- - - - - не більш як 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 23 90 33 

- - - - - понад 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 24 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3

  

  

  

  

8703 24 10 00 

- - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8703 24 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 24 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 24 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

20 

20 

шт. 

  

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 

  

  

  

  

8703 31 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3

  

  

  

  

8703 31 10 00 

- - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8703 31 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 31 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 31 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 32 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3

  

  

  

  

  

- - - нові: 

  

  

  

  

8703 32 11 00 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 

  

20 

20 

шт. 

8703 32 19 00 

- - - - інші 

  

20 

20 

шт. 

8703 32 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 32 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 32 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 33 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3

  

  

  

  

  

- - - нові: 

  

  

  

  

8703 33 11 00 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 

  

20 

20 

шт. 

8703 33 19 00 

- - - - інші 

  

20 

20 

шт. 

8703 33 90 

- - - що використовувалися: 

  

  

  

  

8703 33 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 33 90 30 

- - - - понад 5 років 

  

20 

20 

шт. 

8703 90 

- інші: 

  

  

  

  

8703 90 10 00 

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами 

  

20 

20 

шт. 

8703 90 90 00 

- - інші 

  

20 

20 

шт."; 

3) цифри і слова:

"8704 

Автомобілі вантажні: 

  

  

  

  

8704 10 

- автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі: 

  

  

  

  

  

- - з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з іскровим запалюванням: 

  

  

  

  

8704 10 11 

- - - з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів понад 2500 см3 або поршневим двигуном з запалюванням від свічок з робочим об'ємом циліндрів понад 2800 см3

  

  

  

  

8704 10 11 10 

- - - - вантажопідйомністю понад 75 т 

  

шт. 

8704 10 11 90 

- - - - інші 

  

10 

20 

шт. 

8704 10 19 00 

- - - інші 

  

10 

20 

шт. 

8704 10 90 

- - інші: 

  

  

  

  

8704 10 90 10 

- - - автомобілі-самоскиди масою до 5 т 

  

20 

40 

шт. 

8704 10 90 90 

- - - інші 

  

10 

20 

шт. 

  

- інші з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 

  

  

  

  

8704 21 

- - масою у разі максимального завантаження не більш як 5 т: 

  

  

  

  

8704 21 10 00 

- - - передбачені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

20 

шт. 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - з двигуном, робочий об'єм циліндрів якого понад 2500 см3

  

  

  

  

8704 21 31 00 

- - - - - нові 

  

10 

20 

шт. 

8704 21 39 00 

- - - - - що використовувались 

  

10 

20 

шт. 

  

- - - - з двигуном, робочий об'єм циліндрів якого не більш як 2500 см3

  

  

  

  

8704 21 91 00 

- - - - - нові 

  

10 

20 

шт. 

8704 21 99 00 

- - - - - що використовувались 

  

10 

20 

шт. 

8704 22 

- - масою у разі максимального завантаження понад 5 т, але не більш як 20 т: 

  

  

  

  

8704 22 10 00 

- - - передбачені спеціально для транспортування і високорадіоактивних речовин 

  

10 

20 

шт. 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8704 22 91 00 

- - - - нові 

  

10 

20 

шт. 

8704 22 99 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

20 

шт. 

8704 23 

- - масою у разі максимального завантаження понад 20 т: 

  

  

  

  

8704 23 10 00 

- - - передбачені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

20 

шт. 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8704 23 91 00 

- - - - нові 

  

10 

20 

шт. 

8704 23 99 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

20 

шт. 

  

- інші з поршневим двигуном з іскровим запалюванням: 

  

  

  

  

8704 31 

- - масою у разі максимального завантаження не більш як 5 т: 

  

  

  

  

8704 31 10 00 

- - - передбачені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

20 

шт. 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - з двигуном з робочим об'ємом циліндрів понад 2800 см3

  

  

  

  

8704 31 31 00 

- - - - - нові

  

10 

20 

шт. 

8704 31 39 00 

- - - - - що використовувались 

  

10 

20 

шт. 

  

- - - - з двигуном з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2800 см3

  

  

  

  

8704 31 91 00 

- - - - - нові 

  

10 

20 

шт. 

8704 31 99 00 

- - - - - що використовувались 

  

10 

20 

шт. 

8704 32 

- - масою у разі максимального завантаження понад 5 т: 

  

  

  

  

8704 32 10 00 

- - - передбачені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

10 

20 

шт. 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8704 32 91 00 

- - - - нові 

  

10 

20 

шт. 

8704 32 99 00 

- - - - що використовувались 

  

10 

20 

шт. 

8704 90 00 00 

- інші 

  

10 

20 

шт." 

замінити цифрами і словами:

"8704 

Автомобілі вантажні: 

  

  

  

  

8704 10 

- автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі: 

  

  

  

  

  

- - з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з іскровим запалюванням: 

  

  

  

  

8704 10 11 

- - - з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів понад 2500 см3 або поршневим двигуном з запалюванням від свічок з робочим об'ємом циліндрів понад 2800 см3

  

  

  

  

8704 10 11 10 

- - - - вантажопідйомністю понад 75 т 

  

20 

20 

шт. 

8704 10 11 90 

- - - - інші 

  

20 

20 

шт. 

8704 10 19 00 

- - - інші 

  

20 

20 

шт. 

8704 10 90 

- - інші: 

  

  

  

  

8704 10 90 10 

- - - автомобілі-самоскиди масою до 5 т 

  

20 

20 

шт. 

8704 10 90 90 

- - - інші 

  

20 

20 

шт. 

  

- інші з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 

  

  

  

  

8704 21 

- - масою у разі максимального завантаження не більш як 5 т: 

  

  

  

  

8704 21 10 00 

- - - передбачені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

20 

20 

шт. 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - з двигуном, робочий об'єм циліндрів якого понад 2500 см3

  

  

  

  

8704 21 31 00 

- - - - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8704 21 39 00 

- - - - - що використовувалися 

  

20 

20 

шт. 

  

- - - - з двигуном, робочий об'єм циліндрів якого не більш як 2500 см3

  

  

  

  

8704 21 91 00 

- - - - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8704 21 99 00 

- - - - - що використовувалися 

  

20 

20 

шт. 

8704 22 

- - масою у разі максимального завантаження понад 5 т, але не більш як 20 т: 

  

  

  

  

8704 22 10 00 

- - - передбачені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

20 

20 

шт. 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8704 22 91 00 

- - - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8704 22 99 00 

- - - - що використовувалися 

  

20 

20 

шт. 

8704 23 

- - масою у разі максимального завантаження понад 20 т: 

  

  

  

  

8704 23 10 00 

- - - передбачені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

20 

20 

шт. 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8704 23 91 00 

- - - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8704 23 99 00 

- - - - що використовувалися 

  

20 

20 

шт. 

  

- інші з поршневим двигуном з іскровим запалюванням: 

  

  

  

  

8704 31 

- - масою у разі максимального завантаження не більш як 5 т: 

  

  

  

  

8704 31 10 00 

- - - передбачені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

20 

20 

шт. 

  

- - - - з двигуном з робочим об'ємом циліндрів понад 2800 см3

  

  

  

  

8704 31 31 00 

- - - - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8704 31 39 00 

- - - - - що використовувалися 

  

20 

20 

шт. 

  

- - - - з двигуном з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2800 см3

  

  

  

  

8704 31 91 00 

- - - - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8704 31 99 00 

- - - - - що використовувалися 

  

20 

20 

шт. 

8704 32 

- - масою у разі максимального завантаження понад 5 т: 

  

  

  

  

8704 32 10 00 

- - - передбачені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

  

20 

20 

шт. 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

8704 32 91 00 

- - - - нові 

  

20 

20 

шт. 

8704 32 99 00 

- - - - що використовувалися 

  

20 

20 

шт. 

8704 90 00 00 

- інші 

  

20 

20 

шт."; 

4) цифри та слова:

"8706 00 91 00 

- - для автомобілів товарної позиції 8703 

  

10 

20 

шт. 

8707 10 10 00 

- - для промислового складання 

  

12 

20 

шт. 

8707 10 90 10 

- - - що використовувалися 5 років або менше 

  

1400 євро за 1 шт. 

2800 євро за 1 шт. 

шт. 

8707 10 90 20 

- - - що використовувалися більше 5 років 

  

2100 євро за 1 шт. 

4200 євро за 1 шт. 

шт. 

8707 10 90 90 

- - - інші 

  

12 

20 

шт. 

8707 90 10 00 

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10; автомобілів товарної позиції 8704, з поршневим двигуном з  запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

шт. 

8708 10 10 00 

- - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703; товарної позиції 8704, оснащених поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2800 см3; автомобілів товарної позиції 8705 

  

10 

шт. 

8708 21 10 00 

- - - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703; товарної позиції 8704, оснащених поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2800 см3; автомобілів товарної позиції 8705 

  

10 

20 

шт. 

8708 29 10 90 

- - - - інші 

  

10 

20 

8708 31 10 00 

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10; автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом 

  

10 

20 

  

циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального 
призначення товарної позиції 8705 

  

  

  

  

8708 39 10 00 

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10; автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

10 

20 

8708 40 10 00 

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10; автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

10 

20 

8708 50 10 00 

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10; автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

10 

8708 60 10 90 

- - - інші 

  

10 

20 

8708 60 91 00 

- - - штамповані із сталі 

  

10 

20 

8708 60 99 90 

- - - - інші 

  

10 

20 

8708 70 10 90 

- - - інші 

  

10 

20 

8708 70 50 00 

- - - колеса з алюмінію; частини та пристрої для них з алюмінію 

  

10 

20 

8708 70 91 00 

- - - частини коліс, суцільно вилиті у вигляді зірки з чорних металів 

  

10 

20 

8708 80 10 00 

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10; автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

10 

20 

8708 80 90 90 

- - - інші 

  

10 

20 

8708 91 10 00 

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10; автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з  іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

10 

20 

8708 92 10 00 

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10; автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

10 

20 

8708 93 10 

- - - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10; автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

10 

20 

8708 93 10 90 

- - - - інші 

  

10 

20 

8708 93 90 90 

- - - - інші 

  

10 

20 

8708 94 10 00 

- - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

10 

20 

8708 94 90 90 

- - - - інші 

  

10 

20 

8708 99 10 

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10; автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3; автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705 

  

10 

20 

8708 99 10 90 

- - - - інші 

  

10 

20 

8708 99 30 00 

- - - - стабілізатори поперечної стійкості 

  

10 

20 

8708 99 50 00 

- - - - інші торсіони (стрижньові ресори, пружні елементи, підвіски ходових коліс у вигляді стрижнів, що працюють на скручування) 

  

10 

20 

8708 99 92 00 

- - - - - штамповані із сталі 

  

10 

20 

8708 99 98 90 

- - - - - - інші 

  

10 

20 

-" 

замінити цифрами та словами:

"8706 00 91 00 

- - для автомобілів товарної позиції 8703  

  

шт. 

8707 10 10  

- - для промислового складання  

  

шт. 

8707 10 90  

- - - що використовувалися 5 років або менше  

  

шт. 

8707 10 90  

- - - що використовувалися більше 5 років  

  

шт. 

8707 10 90  

- - - інші  

  

шт. 

8707 90 10 00  

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10;
автомобілів товарної позиції 8704, з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705  

  

шт. 

8708 10 10 00  

- - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703;
товарної позиції 8704, оснащених поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2800 см3; автомобілів товарної позиції 8705  

  

шт. 

8708 21 10 00  

- - - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703;
товарної позиції 8704, оснащених поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2800 см3;
автомобілів товарної позиції 8705  

  

шт. 

8708 29 10 90  

- - - - інші  

  

8708 31 10 00  

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10;
автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705  

  

8708 39 10 00  

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10;
автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705  

  

8708 40 10 00  

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10;
автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705  

  

8708 50 10 00  

- - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705  

  

8708 60 10 90  

- - - інші  

  

8708 60 91 00 

- - - штамповані із сталі 

  

8708 60 99 90  

- - - - інші  

  

8708 70 10 90  

- - - інші  

  

8708 70 50 00  

- - - колеса з алюмінію;
частини та пристрої для них з алюмінію 

  

8708 70 91 00  

- - - частини коліс, суцільно вилиті у вигляді зірки з чорних металів  

  

8708 80 10 00  

- - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705  

  

8708 80 90 90  

- - - інші  

  

8708 91 10 00  

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10;
автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з  поршневим двигуном з  запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705  

  

8708 92 10 00  

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10;
автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705  

  

8708 93 10  

- - - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10;
автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705  

  

8708 93 10 90  

- - - - інші  

  

8708 93 90 90  

- - - - інші  

  

8708 94 10 00  

- - для промислового складання: автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів товарної позиції 8705 

  

8708 94 90 90  

- - - - інші  

  

8708 99 10  

- - для промислового складання: садово-городніх тракторів підпозиції 8701 10;
автомобілів товарної позиції 8703, автомобілів товарної позиції 8704 з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів не більш як 2500 см3 або поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об'ємом не більш як 2800 см3;
автомобілів спеціального призначення товарної позиції 8705  

  

8708 99 10 90  

- - - - інші  

  

8708 99 30 00  

- - - - стабілізатори поперечної стійкості  

  

8708 99 50 00  

- - - - інші торсіони (стрижньові ресори, пружні елементи, підвіски ходових коліс у вигляді стрижнів, що працюють на скручування)  

  

8708 99 92 00  

- - - - - штамповані із сталі  

  

8708 99 98 90  

- - - - - - інші 

  

-". 

61. Пункт 61 розділу І втратив чинність

62. У частині четвертій статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) слова "а також кошти від сплати штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати" виключити.

63. Пункт 1 частини першої статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) викласти у такій редакції:

"1) за видобування корисних копалин загальнодержавного значення: у державний бюджет - 100 відсотків".

64. У статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250):

частину першу викласти у такій редакції:

"Платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення зараховуються до державного бюджету";

частину третю виключити.

65. У статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250):

частину першу викласти у такій редакції:

"Збори за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення зараховуються до державного бюджету";

частини другу та шосту виключити.

66. Підпункт 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) виключити.

67. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250):

1) частину другу статті 2 виключити;

2) частину третю статті 3 викласти у такій редакції:

"Дохідна частина цього фонду формується за рахунок надходжень від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України транспортних засобів та шин до них, інших надходжень до Державного бюджету України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону".

68. Пункт 68 розділу І втратив чинність

69. Пункт 69 розділу І втратив чинність

70. У пункті "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) слова "порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та" виключити.

71. Останнє речення пункту 5 статті 22, пункт 2 статті 49 та пункт 10 статті 57 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) виключити.

72. Пункт 72 розділу І втратив чинність

73. Частину восьму статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) викласти у такій редакції:

"8. Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету".

74. У статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) слова "відповідного місцевого бюджету за місцем їх реєстрації" замінити словами "Державного бюджету України".

75. Пункт 75 розділу І втратив чинність

76. Частину першу статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) після слів "Підприємства (об'єднання), установи і організації" доповнити словами: ", крім тих, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".

77. Друге речення абзацу першого пункту 9 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 2004 р., N 2, ст. 6; N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) виключити.

78. У частині другій статті 19 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) слова "що виділяються окремим рядком" виключити.

79. У частині третій статті 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37) слова "Стягнутий з боржника виконавчий збір зараховується до коштів виконавчого провадження" виключити.

80. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

1) частину одинадцяту статті 70 викласти у такій редакції:

"11. За видачу номерного ресурсу стягується плата у розмірі і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, та зараховується до Державного бюджету України";

2) частину третю статті 53 виключити.

81. В абзаці другому пункту 1 розділу XIV "Прикінцеві положення" Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) цифри "2005" замінити цифрами "2009".

82. У Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302):

1) частину першу статті 3 доповнити словами "а також періодичним виданням літературно-художнього напряму";

2) абзац третій частини третьої статті 4 доповнити словами "а також періодичним виданням літературно-художнього напряму".

83. Частину другу статті 25 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) викласти у такій редакції:

"Пенсійне забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України здійснюється у порядку та у розмірах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

84. Частину дев'яту статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94) викласти у такій редакції:

"Пенсійне забезпечення співробітників розвідувальних органів України з числа військовослужбовців здійснюється у порядку та в розмірах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

85. У Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 33, ст. 236) пункт 6 розділу I виключити.

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім:

пунктів 8, 9, 12 статті 2, пунктів 1, 2, 4, 32 статті 12, пункту 2 статті 22, пункту 2 статті 23, пунктів 1, 6, 7, 40, 41, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 56 статті 45 розділу 1, підпункту 1 пункту 7 розділу 3, які набирають чинності з 1 січня 2005 року;

пунктів 6 і 7 розділу 48, які застосовуються з 12 січня 2005 року;

пункту 6 розділу 17, пункту 2 розділу 52 та розділу 53, які вступають в дію з 1 квітня 2005 року;

підпункту "г" пункту 12 розділу 2 в частині виключення пункту 11.26, який вступає в дію з 1 липня 2005 року;

розділу 7, який набирає чинності з 1 травня 2005 року;

розділів 18 - 20 та 63, які набирають чинності через 45 днів після опублікування цього Закону.

Зміни до законів України є складовою частиною цих законів і діють відповідно до терміну дії цих законів.

2. Норми цього Закону щодо оподаткування прибутку підприємств поширюються на результати фінансово-господарської діяльності платника податку за наслідками податкового періоду, на який припадає дата набрання чинності цим Законом.

3. Установити, що суб'єктам господарювання, які на момент набрання чинності цим Законом мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів", ліцензії, передбачені підпунктом "б" пункту 1 розділу 44 цього Закону, видаються безоплатно.

4. Сплата та зарахування до бюджетів і державних цільових фондів сум єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва та фіксованого податку здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2005 року.

Установити, що з 1 липня 2005 року до прийняття Закону України "Про спрощену систему оподаткування" Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 975; 1999 р., N 26, ст. 1230) та розділ IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст. 41, N 45, ст. 234; 1998 р., N 25, ст. 147, N 30 - 31, ст. 195; 1999 р., N 4, ст. 35, N 25, ст. 211; 2000 р., N 5, ст. 34, N 20, ст. 149, N 32, ст. 254, N 43, ст. 370; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10, N 4, ст. 17, N 10, ст. 44, N 31, ст. 144; 2002 р., N 8, ст. 63, N 12 - 13, ст. 92, N 29, ст. 192, N 31, ст. 214, N 46, ст. 347; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 23, ст. 149) застосовуються з урахуванням таких особливостей:

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва не поширюється на:

суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу (в тому числі діяльність, пов'язану із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі), здійснюють обмін іноземної валюти;

суб'єктів підприємницької діяльності, які є виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів;

суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють: видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

(абзац шостий пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення"
 у редакції Закону України від 03.06.2005 р. N 2642-IV)

абзац сьомий пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення" виключено 

(згідно із Законом України
 від 03.06.2005 р. N 2642-IV)

5. У Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" слова і цифри "з 1 липня 2005 року" замінити словами і цифрами "з 1 травня 2005 року".

6. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Яворів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 83) вважати таким, що втратив чинність.

7. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 140) вважати таким, що втратив чинність.

8. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Славутич" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 264; 2001 р., N 11, ст. 47) вважати таким, що втратив чинність.

9. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 352) вважати таким, що втратив чинність.

10. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальних економічних зон "Азов" і "Донецьк" та запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 39, ст. 356) вважати таким, що втратив чинність.

11. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 16) вважати таким, що втратив чинність.

12. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Рені" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 25, ст. 197) вважати таким, що втратив чинність.

13. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 26, ст. 209) вважати таким, що втратив чинність.

14. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 260) вважати таким, що втратив чинність.

15. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та створенням спеціальної економічної зони "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 7, ст. 36) вважати таким, що втратив чинність.

16. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Миколаїв" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 96) вважати таким, що втратив чинність.

17. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 114) вважати таким, що втратив чинність.

18. Вважати таким, що втратив чинність, Указ Президента України N 857/98 від 7 серпня 1998 року "Про деякі зміни в оподаткуванні" відповідно до абзацу другого пункту 4 розділу XV Конституції України.

19. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.

20. На часткову зміну пункту 8 статті 11, частини третьої статті 19, пункту 3 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" і абзацу другого частини третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" установити, що на 2005 рік резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюється у розрахунку на 7 календарних днів.

21. У разі нестачі коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності видатки на фінансування виплати, передбаченої статтею 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", покриваються з Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

22. Матеріальна допомога по безробіттю, призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" до введення в дію цього Закону, виплачується до закінчення строку її виплати або до припинення її виплати відповідно до статті 31 зазначеного Закону.

23. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо розмірів допомоги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 11, ст. 203).

24. Встановити, що у разі якщо розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), раніше призначеної відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсії, таким особам пенсія виплачується без сум індексації до того часу, коли розмір їх пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) буде відповідати зазначеному розміру.

25. Кабінету Міністрів України:

за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2005 року розробити пропозиції щодо стимулювання місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування до нарощування доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання, та подати пропозиції щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік";

за результатами річного звіту за 2004 рік надати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" в частині визначення механізму погашення залишку отриманих у 2004 році середньострокових безвідсоткових позичок;

розглянути можливість щодо включення до програми державних запозичень показників Загальнодержавної програми "Питна вода України" з механізмом погашення цих запозичень з використанням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів;

з метою формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та на виконання Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" в місячний термін забезпечити передачу Аграрному фонду частини активів продовольчих ресурсів Державного матеріального резерву, що перевищують нормативне накопичення, та розробити відповідний порядок;

забезпечити облік податкових пільг, наданих суб'єктам підприємницької діяльності відповідно до законів України про вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку. Розглянути можливість запровадження окремого виду доходів "преференційні доходи" та розробити порядок їх обліку і використання;

вивчити можливість максимального рівня збільшення базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин, передбачених у додатку N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік";

розробити механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2005 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2005 року суб'єктів господарювання (безпосередніх постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання (постачальників безпосереднім кредиторам з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків;

розглянути можливість щодо збільшення тарифів природних монополій тільки на рівень інфляції в країні відповідно до статистичних звітів. При цьому збільшення/зменшення тарифів повинно відбуватися відповідно до рівня інфляції в країні не частіше одного разу в квартал;

розробити порядок використання коштів на реалізацію програми страхування населення України від онкологічних захворювань, передбачивши умови тендерного відбору страхових компаній виконавців зазначеної програми;

врегулювати питання щодо списання заборгованості Державної акціонерної компанії "Хліб України" перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву у сумі 214.408,4 тис. гривень, що виникла в результаті виконання постанов Кабінету Міністрів України від 5 травня 1998 року N 598, від 25 серпня 1998 року N 1338, від 11 грудня 1998 року N 1962, від 18 грудня 1998 року N 2002 та розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1998 року N 945-р і від 19 квітня 1999 року N 312-рс;

протягом місяця забезпечити застосування відповідних заходів щодо товарів, що імпортуються в Україну, за кодами УКТ ЗЕД 8702, 8703, 8704;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

у двомісячний термін подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо внесення змін до законів, які випливають із змісту цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
25 березня 2005 року
N 2505-IV
 

  

 

Доходи Державного бюджету України на 2005 рік

тис. грн.

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

  

Разом доходів: 

106135385,4 

80688275,0 

25447110,4 

40000000 

Офіційні трансферти 

1322801,4 

1322801,4 

  

41010100 

Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 

1322801,4 

1322801,4 

  

  

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
 

104812584,0 

79365473,6 

25447110,4 

10000000 

Податкові надходження 

73180893,9 

64246759,5 

8934134,4 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

21085692,5 

19605187,5 

1480505,0 

11010000 

Податок з доходів фізичних осіб 

759600,0 

759600,0 

  

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

20326092,5 

18845587,5 

1480505,0 

13000000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

1391147,0 

993715,0 

397432,0 

13010000 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 

60840,0 

60840,0 

  

13010100 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

60840,0 

60840,0 

  

13020000 

Збір за спеціальне водокористування 

529832,0 

505150,0 

24682,0 

13030000 

Платежі за користування надрами 

299575,0 

299575,0 

  

13030100 

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

299575,0 

299575,0 

  

13040000 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

500000,0 

127250,0 

372750,0 

13070000 

Плата за використання інших природних ресурсів 

900,0 

900,0 

  

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

42563961,0 

36292359,0 

6271602,0 

14010000 

Податок на додану вартість 

33702686,0 

30099995,0 

3602691,0 

14010100 

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

26704366,0 

23101675,0 

3602691,0 

14010200 

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами 

-13158820,0 

-13158820,0 

  

14010300 

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 

20157140,0 

20157140,0 

  

14020000 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

7483553,0 

5379953,0 

2103600,0 

14030000 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

911788,0 

346477,0 

565311,0 

14060000 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

465934,0 

465934,0 

  

14060200 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

73425,0 

73425,0 

  

14060400 

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності 

1868,0 

1868,0 

  

14060500 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

57544,0 

57544,0 

  

14060600 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

850,0 

850,0 

  

14060700 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

18250,0 

18250,0 

  

14060900 

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

4758,0 

4758,0 

  

14061000 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

75500,0 

75500,0 

  

14061200 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

15302,0 

15302,0 

  

14061400 

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 

195902,0 

195902,0 

  

14061500 

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

8535,0 

8535,0 

  

14061700 

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій 

14000,0 

14000,0 

  

15000000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

7933859,4 

7324264,0 

609595,4 

15010000 

Ввізне мито 

6370250,0 

5790450,0 

579800,0 

15010100 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

5363250,0 

5363250,0 

  

15010200 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 

178000,0 

178000,0 

  

15010500 

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 

829000,0 

249200,0 

579800,0 

15020000 

Вивізне мито 

1262072,0 

1262072,0 

  

15020100 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

1262072,0 

1262072,0 

  

15030000 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

301537,4 

271742,0 

29795,4 

16000000 

Інші податки 

206234,0 

31234,0 

175000,0 

16030000 

Податки, не віднесені до інших категорій 

31234,0 

31234,0 

  

16060000 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

175000,0 

  

175000,0 

20000000 

Неподаткові надходження 

30532214,3 

14758902,2 

15773312,1 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

13060485,2 

12100387,7 

960097,5 

21010000 

Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 

5882700,0 

5599300,0 

283400,0 

21020000 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

1209497,1 

1209497,1 

  

21030000 

Надходження від грошово-речових лотерей 

62500,0 

62500,0 

  

21050000 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 

533233,1 

533233,1 

  

21050100 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

533233,1 

533233,1 

  

21060000 

Рентна плата 

4811657,5 

4681657,5 

130000,0 

21060100 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

876375,0 

876375,0 

  

21060200 

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 

558468,9 

558468,9 

  

21060500 

Рентна плата за транзитне транспортування природного газу 

2762000,0 

2632000,0 

130000,0 

21060600 

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами 

291902,0 

291902,0 

  

21060700 

Рентна плата за транзитне транспортування аміаку 

47356,6 

47356,6 

  

21060800 

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 

275555,0 

275555,0 

  

21080000 

Інші надходження 

560897,5 

14200,0 

546697,5 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

1432937,0 

1379937,0 

53000,0 

22060000 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

3000,0 

3000,0 

  

22070000 

Виконавчий збір 

106000,0 

53000,0 

53000,0 

22080000 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 

158000,0 

158000,0 

  

22090000 

Державне мито 

198697,0 

198697,0 

  

22100000 

Митні збори 

888000,0 

888000,0 

  

22110000 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

78800,0 

78800,0 

  

22120000 

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення 

440,0 

440,0 

  

24000000 

Інші неподаткові надходження 

9218489,4 

1278577,5 

7939911,9 

24010000 

Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 

24386,0 

24386,0 

  

24030000 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

4282,0 

4282,0 

  

24040000 

Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 

50,0 

  

50,0 

24050000 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів 

793909,3 

499970,0 

293939,3 

24060000 

Інші надходження 

1728029,0 

686107,0 

1041922,0 

24060100 

Надходження частини виручки від реалізації газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України 

1005422,0 

  

1005422,0 

24060200 

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 

14400,0 

  

14400,0 

24060300 

Інші надходження 

455080,0 

455080,0 

  

24060400 

Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 

2000,0 

  

2000,0 

24060500 

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 

3427,0 

3427,0 

  

24060800 

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 

700,0 

  

700,0 

24060900 

Надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів 

150000,0 

150000,0 

  

24061000 

Плата за виділення номерного ресурсу 

31300,0 

31300,0 

  

24061400 

Збір за користування радіочастотним ресурсом 

42000,0 

42000,0 

  

24061500 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

21500,0 

4300,0 

17200,0 

24061700 

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 

2000,0 

  

2000,0 

24061800 

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

200,0 

  

200,0 

24080000 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 

11000,0 

11000,0 

  

24081000 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 

11000,0 

11000,0 

  

24090000 

Портовий (адміністративний) збір 

24956,0 

2495,6 

22460,4 

24110000 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

50336,9 

50336,9 

  

24110100 

Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії 

18336,9 

18336,9 

  

24110200 

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

32000,0 

32000,0 

  

24120000 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 

2080000,0 

  

2080000,0 

24130000 

Надходження коштів від погашення заборгованості ДП "НАЕК "Енергоатом" перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 - 1999 років ядерне паливо 

120000,0 

  

120000,0 

24140000 

Додаткові збори на виплату пенсій 

3961540,2 

  

3961540,2 

24140100 

Сплата збору з купівлі-продажу валюти 

2413823,1 

  

2413823,1 

24140200 

Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 

15533,7 

  

15533,7 

24140300 

Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 

683599,3 

  

683599,3 

24140500 

Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 

338310,0 

  

338310,0 

24140600 

Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 

510274,1 

  

510274,1 

24150000 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 

420000,0 

  

420000,0 

25000000 

Власні надходження бюджетних установ 

6820302,7 

  

6820302,7 

25010000 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

6753977,8 

  

6753977,8 

25020000 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

66324,9 

  

66324,9 

30000000 

Доходи від операцій з капіталом 

719311,9 

207611,9 

511700,0 

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу 

59682,0 

59682,0 

  

31010000 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

44682,0 

44682,0 

  

31020000 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

15000,0 

15000,0 

  

32000000 

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

611700,0 

100000,0 

511700,0 

32010000 

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

311700,0 

  

311700,0 

32020000 

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

300000,0 

100000,0 

200000,0 

33000000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

47929,9 

47929,9 

  

40000000 

Офіційні трансферти 

161496,0 

152200,0 

9296,0 

42000000 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

161496,0 

152200,0 

9296,0 

42010000 

Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 

161496,0 

152200,0 

9296,0 

50000000 

Цільові фонди 

218667,9 

  

218667,9 

50070000 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 

120000,0 

  

120000,0 

50080000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

98667,9 

  

98667,9 

 

Фінансування Державного бюджету України на 2005 рік

(тис. грн.)

Код 

Найменування 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

  

Загальне фінансування 

7053336,0 

6911181,1 

142154,9 

400000 

Фінансування за борговими операціями 

68026,3 

  

68026,3 

401000 

Запозичення 

9473847,7 

8888723,9 

585123,8 

401100 

Внутрішні запозичення 

6243723,9 

6243723,9 

  

401200 

Зовнішні запозичення 

3230123,8 

2645000,0 

585123,8 

402000 

Погашення 

-9405821,4 

-8888723,9 

-517097,5 

402100 

Внутрішні зобов'язання 

-3137731,0 

-3137731,0 

  

402200 

Зовнішні зобов'язання 

-6268090,4 

-5750992,9 

-517097,5 

500000 

Надходження від приватизації державного майна 

6985309,7 

6911181,1 

74128,6 

501000 

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 

6961178,7 

6911181,1 

49997,6 

502000 

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 

131,0 

  

131,0 

503000 

Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 

24000,0 

  

24000,0 

600000 

Фінансування за активними операціями 

  

  

  

601000 

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

  

  

  

601100 

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 

397417,3 

397417,3 

  

601200 

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів 

-397417,3 

-397417,3 

  

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2005 рік

(тис. грн.)

Код програмної класи-
фікації видатків та кредиту-
вання держав-
ного бюджету 

Код функціо-
нальної класи-
фікації видатків та кредиту-
вання державного бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

Видатки - всього 

88501452,1 

76319521,7 

16405264,6 

1119958,0 

11931930,4 

25579427,7 

16084435,3 

744932,2 

206158,6 

9494992,4 

114080879,8 

0110000 

 

Апарат Верховної Ради України

441704,6 

325214,4 

151851,5 

2713,0 

116490,2 

36909,0 

32048,0 

10229,2 

3773,4 

4861,0 

478613,6 

0111000 

 

Апарат Верховної Ради України

441704,6 

325214,4 

151851,5 

2713,0 

116490,2 

36909,0 

32048,0 

10229,2 

3773,4 

4861,0 

478613,6 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

275725,4 

184686,0 

93529,9 

 

91039,4 

 

 

 

 

 

275725,4 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

73157,7 

65281,5 

41378,4 

 

7876,2 

 

 

 

 

 

73157,7 

0111030 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України

1600,0 

1600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,0 

0111040 

0113 

Візити народних депутатів України за кордон

9000,0 

9000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

9000,0 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України

55743,3 

46627,3 

15747,1 

2713,0 

9116,0

2680,0 

2330,0 

950,0 

  

350,0 

58423,3 

 

 

в тому числі на розробку методів та інформаційно-програмних засобів лінгвістичної підтримки та експертизи законодавчих процесів

1850,0 

 

 

 

1850,0

  

 

 

 

 

1850,0 

0111060 

0111 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади

6217,6 

 

 

 

6217,6 

 

 

 

 

 

6217,6 

0111070 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України

4700,0 

4700,0 

  

 

 

34229,0 

29718,0 

9279,2 

3773,4 

4511,0 

38929,0 

0111080 

0831 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення

7320,0

5829,0

1196,1 

 

1491,0

  

 

 

 

 

7320,0 

0111090 

0832 

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 

7490,6

7490,6 

  

 

 

 

 

 

 

 

7490,6 

0111100 

0610 

Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України

750,0

  

 

 

750,0 

  

 

 

 

 

750,0 

0300000 

 

Державне управління справами

460759,1 

324927,4 

110020,3 

17469,7 

135831,7 

40872,5 

33618,7 

10973,7 

2430,4 

7253,8 

501631,6 

0301000 

 

Апарат Державного управління справами

368528,4 

300183,8 

106321,6 

17149,6 

68344,6 

40872,5 

33618,7 

10973,7 

2430,4 

7253,8 

409400,9 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Президента України

59121,4 

53101,4 

30823,3 

74,3 

6020,0 

  

 

 

 

  

59121,4 

0301020 

0111 

Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України

6467,0 

6467,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6467,0 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України

40572,8 

36972,8 

15236,0 

5088,0 

3600,0 

7583,0 

7122,3 

3243,6 

204,2 

460,7 

48155,8 

0301040 

0113 

Візити Президента України за кордон

7071,7 

7071,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7071,7 

0301050 

0133 

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

40000,0 

40000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000,0 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами

22633,0 

22633,0 

8776,6 

6538,2 

 

3409,3 

3209,3 

528,0 

816,7 

200,0 

26042,3 

0301070 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління

2200,9 

 

 

 

2200,9 

  

 

 

 

 

2200,9 

0301080 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

8289,1 

 

 

 

8289,1 

  

 

 

 

 

8289,1 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління

846,1 

 

 

 

846,1 

  

 

 

 

 

846,1 

0301110 

0960 

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек"

28669,9 

28109,9 

537,6 

111,1 

560,0 

2103,0 

1605,5 

216,0 

58,5 

497,5 

30772,9 

0301120 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія"

5949,5 

5749,5 

  

 

200,0 

3907,7 

2501,3 

  

 

1406,4

9857,2 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України

29821,6 

27972,9

13561,2 

1306,2 

1848,7 

18307,5 

15163,7 

6521,8 

1065,8 

3143,8

48129,1 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику

4641,8 

4316,8

2625,4

184,6 

325,0

700,0 

638,6 

120,0 

78,6 

61,4 

5341,8 

0301160 

0111 

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Секретаріату Президента України 

3340,0

340,0

  

 

3000,0 

  

 

 

 

 

3340,0 

0301170 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади

37926,5 

37676,5 

18592,3 

2701,5 

250,0 

1972,0 

1622,0 

109,3 

206,6 

350,0 

39898,5 

0301190 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

27204,9 

25392,4 

14114,0 

858,5 

1812,5 

1970,0 

1208,0 

 

 

762,0 

29174,9 

0301200 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади

2275,7 

1675,7 

1005,9 

55,0 

600,0 

920,0 

548,0 

235,0 

  

372,0 

3195,7 

0301220 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами

220,0 

220,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

220,0 

0301230 

0950 

Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами

35,6 

35,6

26,0 

  

 

 

 

 

 

 

35,6 

0301260 

0422 

Ведення лісового та мисливського господарства

2434,7 

2284,7

989,1 

232,2 

150,0 

 

 

 

 

 

2434,7 

0301280 

0150 

Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна - НАТО 

3097,0 

 

 

 

3097,0 

 

 

 

 

 

3097,0 

0301330 

0150 

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

201,4 

163,9 

34,2 

  

37,5 

 

 

 

 

 

201,4 

0301810 

0960 

Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек"

20000,0 

 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

0301820 

0734 

Реконструкція корпусу N 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац"

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

1000,0

0301840 

0950 

Завершення реконструкції навчального корпусу Національної академії державного управління при Президентові України

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

1000,0 

0301850 

0111 

Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м. Сімферополі

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

500,0

0301860 

0829 

Реконструкція та реставрація Маріїнського палацу

10007,8 

 

 

 

10007,8 

 

 

 

 

 

10007,8 

0301880 

0731 

Капітальний ремонт та облаштування корпусу N 2 та інших будівель клінічної лікарні "Феофанія"

3000,0 

 

 

 

3000,0 

 

 

 

 

 

3000,0 

0303000 

 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

2283,9 

1633,9 

609,9 

200,0 

650,0 

 

 

 

 

 

2283,9 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим

2283,9 

1633,9 

609,9 

200,0 

650,0 

 

 

 

 

 

2283,9 

0304000 

 

Національна служба посередництва і примирення України

4670,0 

4457,9 

2625,8 

104,3 

212,1 

 

 

 

 

 

4670,0 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

4497,9 

4347,9 

2625,8 

104,3 

150,0 

 

 

 

 

 

4497,9 

0304020 

0481 

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

62,1 

 

 

 

62,1 

 

 

 

 

 

62,1 

0304030 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів

110,0 

110,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,0 

0306000 

 

Національний комплекс "Експоцентр України"

1776,1 

1676,1 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

1776,1 

0306020 

0822 

Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти"

1776,1 

1676,1 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

1776,1 

0307000 

 

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України

912,2 

887,2 

463,0 

15,8 

25,0 

 

 

 

 

 

912,2 

0307010 

0133 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування

912,2 

887,2 

463,0 

15,8 

25,0 

 

 

 

 

 

912,2 

0309000 

 

Державне авіапідприємство "Україна"

82588,5 

16088,5 

 

 

66500,0 

 

 

 

 

 

82588,5 

0309010 

0133 

Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом

82588,5 

16088,5 

 

 

66500,0 

 

 

 

 

 

82588,5 

0410000 

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

166466,2 

144998,4 

60444,4 

3181,9 

21467,8 

4740,9 

4671,9 

1974,6 

281,0 

69,0 

171207,1 

0411000 

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

166466,2 

144998,4 

60444,4 

3181,9 

21467,8 

4740,9 

4671,9 

1974,6 

281,0 

69,0 

171207,1 

0411010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

80387,7 

76987,7

44059,5 

243,0 

3400,0 

 

 

 

 

 

80387,7 

0411020 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

0411030 

0111 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України

39860,0 

34260,0 

13616,5 

2883,9 

5600,0 

4240,9 

4171,9 

1740,6 

274,0 

69,0 

44100,9 

0411040 

0111 

Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади

2067,8 

 

 

 

2067,8 

 

 

 

 

 

2067,8 

0411050 

0113 

Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України

13500,0 

13500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

13500,0 

0411060 

0950 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України

67,9 

67,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,9 

0411070 

0832 

Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета"

3481,7 

3481,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

3481,7 

0411080 

0422 

Ведення лісового і мисливського господарства

2101,1 

1701,1 

1078,2 

55,0 

400,0 

500,0 

500,0 

234,0 

7,0 

 

2601,1 

0411090 

0133 

Центр комунікації населення і влади

20000,0 

10000,0 

1690,2 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

0500000 

 

Державна судова адміністрація України

937551,0 

798643,3 

420721,0 

19556,9 

138907,7 

 

 

 

 

 

937551,0 

0501000 

 

Апарат Державної судової адміністрації України

937551,0 

798643,3 

420721,0 

19556,9 

138907,7 

 

 

 

 

 

937551,0 

0501010 

0330 

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

15747,8 

14747,8 

8465,1 

265,1 

1000,0 

 

 

 

 

 

15747,8 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

82577,3 

79577,3 

43513,6 

1552,0 

3000,0 

 

 

 

 

 

82577,3 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами

225789,2 

185789,2 

88573,8 

2469,3 

40000,0 

 

 

 

 

 

225789,2 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судами

446052,2 

426052,2 

234792,5 

12203,2 

20000,0 

 

 

 

 

 

446052,2 

0501050 

0330 

Здійснення правосуддя військовими судами

14716,8 

14597,2 

9359,1 

232,1 

119,6 

 

 

 

 

 

14716,8 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно доп. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"

708,3 

708,3 

708,3 

 

 

 

 

 

 

 

708,3 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

49832,1

46832,1 

25804,0 

1222,8 

3000,0 

 

 

 

 

 

49832,1 

0501110 

0950 

Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України

1310,1 

1310,1 

760,5 

15,2 

 

 

 

 

 

 

1310,1 

0501150 

0330 

Виконання рішень судів на користь суддів

9500,0 

9500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

9500,0 

0501160 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

5204,8 

4804,2 

2265,1 

366,4 

400,6 

 

 

 

 

 

5204,8 

0501170 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

16820,7 

15433,2 

7187,3 

1230,8 

1387,5 

 

 

 

 

 

16820,7 

0501810 

0330 

Будівництво та реконструкція Київського Апеляційного суду

70000,0 

 

 

 

70000,0 

 

 

 

 

 

70000,0 

0600000 

 

Верховний Суд України

159194,4 

49194,4 

22264,7 

757,5 

110000,0 

 

 

 

 

 

159194,4 

0601000 

 

Апарат Верховного Суду України

159194,4 

49194,4 

22264,7 

757,5 

110000,0 

 

 

 

 

 

159194,4 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

61597,7 

49097,7 

22264,7 

757,5 

12500,0 

 

 

 

 

 

61597,7 

0601020 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України

96,7 

96,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,7 

0601800 

0330 

Реконструкція будинку для розміщення Верховного Суду України

97500,0 

 

 

 

97500,0 

 

 

 

 

 

97500,0 

0700000 

 

Вищий господарський суд України

63816,5 

40086,3 

19968,8 

1380,0 

23730,2 

 

 

 

 

 

63816,5 

0701000 

 

Вищий господарський суд України

63816,5 

40086,3 

19968,8 

1380,0 

23730,2 

 

 

 

 

 

63816,5 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

63816,5 

40086,3 

19968,8 

1380,0 

23730,2 

 

 

 

 

 

63816,5 

0750000 

 

Вищий адміністративний суд України

4900,0 

4400,0 

2550,2 

123,7 

500,0 

 

 

 

 

 

4900,0 

0751000 

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

4900,0 

4400,0 

2550,2 

123,7 

500,0 

 

 

 

 

 

4900,0 

0751010 

0330 

Здійснення правосудця Вищим адміністративним судом України

4900,0 

4400,0 

2550,2 

123,7 

500,0 

 

 

 

 

 

4900,0 

0800000 

 

Конституційний Суд України

29610,6 

26882,9 

14498,4 

340,0 

2727,7 

 

 

 

 

 

29610,6 

0801000 

 

Конституційний Суд України

29610,6 

26882,9 

14498,4 

340,0 

2727,7 

 

 

 

 

 

29610,6 

0801010 

0330 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

29610,6 

26882,9 

14498,4 

340,0 

2727,7 

 

 

 

 

 

29610,6 

0900000 

 

Генеральна прокуратура України

419766,3 

418266,3 

292742,8 

9454,2 

1500,0 

22786,9 

9208,3 

15,0 

96,3 

13578,6

442553,2 

0901000 

 

Генеральна прокуратура України

419766,3 

418266,3 

292742,8

9454,2 

1500,0 

22786,9 

9208,2 

15,0 

96,3 

13578,6

442553,2 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді

414003,4 

413003,4 

289298,2 

9130,2 

1000,0 

22586,9 

9098,3 

15,0 

96,3 

13488,6 

436590,3 

0901020 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України

5762,9 

5262,9 

3444,6 

324,0 

500,0 

200,0 

110,0 

 

 

90,0 

5962,9 

1000000 

 

Міністерство внутрішніх справ України

2839345,5 

2753009,3 

2319161,8 

110625,6 

86336,2 

1000814,4 

754637,3 

239471,1 

37553,5 

246177,1 

3840159,9 

1001000 

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

2455243,5 

2380846,5 

2051232,5 

93622,1 

74397,0 

960254,3 

719716,7 

221937,7 

37246,3 

240537,6 

3415497,8 

1001010 

0310 

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ

67543,9 

67543,9 

64655,4 

 

 

 

 

 

 

 

67543,9 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"

7038,7 

7038,7 

7038,7 

 

 

 

 

 

 

 

7038,7 

1001020 

0310 

Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача

37267,0

25000,0 

 

 

12267,0

  

 

 

 

 

37267,0 

1001040 

0310 

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією

3000,0 

3000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку

2004238,6 

1991569,1 

1784862,8 

70042,7 

12669,5 

825201,8 

606770,1 

178789,0 

31292,7 

218431,7 

2829440,4 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно доп. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"

192421, 7 

192421,7 

192421,7 

 

 

17482,8 

17482,8 

17482,8 

 

 

209904,5 

1001070 

0380 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях

15179,0

14303,0 

13163,0 

 

876,0

9296,0 

5691,9 

3458,1 

32,0 

3604,1 

24475,0 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"

1513,7 

1513,7 

1513,7 

 

 

397,7 

397,7 

397,7 

 

 

1911,4 

1001080 

0942 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації

125830,3 

125830,3 

90425,9 

11635,9 

 

85135,5 

68440,9 

30612,9 

2633,5 

16694,6 

210965,8 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"

7620,6 

7620,6 

7620,6 

 

 

116,9 

116,9 

116,9 

 

 

7737,5 

1001100 

0721 

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

109646,2 

109646,2 

61444,5 

10860,1 

 

36776,4 

35092,6 

8829,2 

2905,9 

1683,8 

146422,6 

 

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"

433,0 

433,0 

433,0 

 

 

40,4 

40,4 

40,4 

 

 

473,4 

1001130 

0910 

Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

14849,3 

14849,3 

8174,6 

1050,3 

 

3292,0 

3172,6 

152,5 

373,5 

119,4 

18141,3 

1001160 

0310 

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 

1444,5 

170,0 

 

 

1274,5 

 

 

 

 

 

1444,5 

1001170 

0370 

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією 

1139,7 

1139,7 

984,3 

33,1 

 

 

 

 

 

 

1139,7 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

90,7 

90,7 

90,7 

 

 

 

 

 

 

 

90,7 

1001180 

0310 

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя

27795,0 

27795,0 

27522,0 

 

 

552,6 

548,6 

96,0 

8,7 

4,0 

28347,6 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

3133,4 

3133,4 

3133,4 

 

 

11,0 

11,0 

11,0 

 

 

3144,4 

1001190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

47310,0 

 

 

 

47310,0

 

 

 

 

 

47310,0 

1003000 

 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

379788,3 

367849,1 

267929,3 

17003,5 

11939,2 

40560,1 

34920,6 

17533,4 

307,2 

5639,5 

420348,4 

1003010 

0310 

Керівництво та управління внутрішніми військами

13078,7 

13078,7 

10048,4 

 

 

 

 

 

 

 

13078,7 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

1110,3 

1110,3 

1110,3 

 

 

 

 

 

 

 

1110,3 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів

293643,0 

292706,1 

208236,7 

14424,5 

936,9 

15456,3 

11536,4 

551,4 

169,1 

3919,9 

309099,3 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

20631,2 

20631,2 

20631,2 

 

 

58,4 

58,4 

58,4 

 

 

20689,6 

1003030 

0380 

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України

33592,9 

33592,9 

30119,7 

697,4 

 

21972,1 

20642,8 

16617,7 

40,0 

1329,3 

55565,0 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

2994,3 

2994,3

2994,3 

 

 

1910,4 

1910,4

1910,4

  

 

4904,7 

1003070 

0942 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

22678,1 

22505,8

16183,7 

1355,0 

172,3

900,2 

820,1 

238,0 

  

80,1 

23578,3 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

1182,6 

1182,6 

1182,6 

 

 

 

 

 

 

 

1182,6 

1003080 

0731 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах

5965,6 

5965,6 

3340,8 

526,6 

 

2231,5 

1921,3 

126,3 

98,1 

310,2 

8197,1 

 

 

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

113,2 

113,2 

113,2

  

  

  

  

  

  

  

113,2

1003090 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України

10830,0 

 

 

 

10830,0 

  

 

 

 

 

10830,0

1005000 

 

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо"

4313,7 

4313,7 

  

 

 

 

 

 

 

 

4313,7

1005020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

4313,7 

4313,7 

  

 

 

 

 

 

 

 

4313,7 

1010000 

 

Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки)

1363426,6 

1363426,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1363426,6 

1011000 

 

Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки)

1363426,6 

1363426,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1363426,6 

1011020 

1020 

Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ

1363426,6 

1363426,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1363426,6 

1100000 

 

Міністерство палива та енергетики України

1985084,8 

173781,7 

9328,2 

484,8 

1811303,1 

2458903,1 

264963,1 

 

 

2193940,0 

4443987,9 

1101000 

 

Апарат Міністерства палива та енергетики України

1985084,8 

173781,7 

9328,2 

484,8 

1811303,1 

2458903,1 

264963,1 

 

 

2193940,0 

4443987,9 

1101010 

0434 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу

15997,3 

15247,3 

9328,2 

484,8 

750,0 

 

 

 

 

 

15997,3 

1101030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу

1515,0

 

 

 

1515,0 

 

 

 

 

 

1515,0 

1101040 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу

6709,8 

 

 

 

6709,8 

 

 

 

 

 

6709,8 

1101070 

0513 

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації

 

 

 

 

 

283400,0 

251400,0 

  

 

32000,0 

283400,0 

1101080 

0434 

Заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні

20000,0 

 

 

 

20000,0 

70000,0 

  

 

 

70000,0 

90000,0 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості

8146,9 

8146,9 

 

 

 

17003,1 

13563,1 

  

 

3440,0

25150,0 

1101100 

0513 

Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP

34687,0 

22728,4 

 

 

11958,6 

 

 

 

 

 

34687,0

1101130 

0483 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу

200,0 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

200,0 

1101140 

0434 

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

11192,0 

2000,0 

 

 

9192,0 

 

 

 

 

 

11192,0 

1101150 

0433 

Будівництво енергоблоків, атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач

 

 

 

 

 

600000,0 

 

 

 

600000,0 

600000,0 

1101170 

0483 

Прикладні розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу

2588,9 

 

 

 

2588,9 

 

 

 

 

 

2588,9 

1101180 

0431 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

370787,6 

 

 

 

370787,6 

426656,5 

 

 

 

426656,5 

797444,1 

1101190 

0320 

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

165659,1 

125659,1 

 

 

40000,0 

20000,0 

 

 

 

20000,0 

185659,1 

1101200 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик

698751,0 

 

 

 

698751,0 

72000,0 

 

 

 

72000,0 

770751,0 

1101210 

0431 

Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу

487325,2 

 

 

 

487325,2 

909843,5 

 

 

 

909843,5 

1397168,7 

1101220 

0431 

Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів

65505,0 

 

 

 

65505,0 

 

 

 

 

 

65505,0 

1101230 

0431 

Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт

21000,0 

 

 

 

21000,0 

 

 

 

 

 

21000,0 

1101240 

0431 

Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах

50000,0 

 

 

 

50000,0 

 

 

 

 

 

50000,0 

1101260 

0431 

Створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки

25000,0 

 

 

 

25000,0 

 

 

 

 

 

25000,0 

1101300 

0483 

Розробка державних науково-технічних програм для забезпечення екологічної безпеки у сфері паливно-енергетичного комплексу

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

20,0 

1101330 

0441 

Державна підтримка на часткове покриття витрат із собівартості продукції уранодобувного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат

 

 

 

 

 

30000,0 

 

 

 

30000,0 

30000,0 

1101360 

0433 

Здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій

 

 

 

 

 

30000,0 

 

 

 

30000,0 

30000,0 

1200000 

 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

101419,4 

90435,1 

47495,2 

2732,9 

10984,3 

25099,2 

11506,2 

2089,5 

476,2 

13593,0 

126518,6 

1201000 

 

Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України

67273,5 

61252,2 

28761,2 

2199,7 

6021,3 

17199,2 

7127,9 

1864,5 

279,0 

10071,3 

84472,7 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки

40306,6 

39806,6 

25138,2 

1860,0 

500,0 

3284,4 

344,5 

 

 

2939,9 

43591,0 

1201020 

0411 

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ

2163,4 

2163,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2163,4 

1201030 

0411 

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями

3983,1 

3983,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3983,1 

1201040 

0411 

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

2400,0 

2400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400,0 

1201050 

0481 

Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі

1974,4 

 

 

 

1974,4

80,0 

 

 

 

80,0 

2054,4 

1201060 

0487 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування

518,8 

 

 

 

518,8 

  

 

 

 

 

518,8 

1201070 

0481 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі

1608,8 

257,2 

 

 

1351,6

  

 

 

 

 

1608,8 

1201080 

0487 

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем

69,5 

69,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,5 

1201090 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки

5160,0 

5160,0 

2097,4

239,7 

 

3693,0 

3388,7 

1864,5 

279,0 

304,3 

8853,0 

1201110 

0950 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

3848,2 

3848,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3848,2 

1201120 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Економіка України"

347,8 

347,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

347,8 

1201130 

0411 

Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства

2540,2 

2330,2 

1525,6 

100,0 

210,0 

 

 

 

 

 

2540,2 

1201150 

0113 

Забезпечення діяльності Організаційної групи ЄЕП

702,0 

702,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

702,0 

1201600 

0460 

Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет

1327,5 

81,1 

 

 

1246,4 

4715,9 

3394,7 

 

 

1321,2 

6043,4 

1201610 

0481 

Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування

320,1 

100,0 

 

 

220,1 

1720,6 

 

 

 

1720,6 

2040,7 

1201620 

0133 

Покращення прозорості та підзвітності державного сектору, зміцнення прав власності

3,1 

3,1 

 

 

 

3705,3 

 

 

 

3705,3 

3708,4 

1204000 

 

Державна інспекція з контролю за цінами

21319,8 

20389,8 

12653,3 

476,2 

930,0 

 

 

 

 

 

21319,8 

1204010 

0411 

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами

21189,8 

20389,8 

12653,3 

476,2 

800,0 

 

 

 

 

 

21189,8 

1204020 

0481 

Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами

130,0 

 

 

 

130,0 

 

 

 

 

 

130,0 

1205000 

 

Державний комітет України з енергозбереження

12826,1 

8793,1 

6080,7 

57,0 

4033,0 

7900,0 

4378,3 

225,0 

197,2 

3521,7 

20726,1 

1205010 

0434 

Керівництво та управління у сфері енергозбереження

9003,7 

8793,1 

6080,7 

57,0 

210,6 

7900,0 

4378,3 

225,0 

197,2 

3521,7 

16903,7 

1205020 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження

1646,4 

 

 

 

1646,4 

 

 

 

 

 

1646,4 

1205030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження

340,0 

 

 

 

340,0 

 

 

 

 

 

340,0 

1205040 

0434 

Міжгалузеві енергозберігаючі заходи

1836,0 

 

 

 

1836,0 

 

 

 

 

 

1836,0 

1400000 

 

Міністерство закордонних справ України

608256,6 

569781,8 

21051,8 

16485,0 

38474,8 

35480,0 

15487,4 

1721,7 

321,0 

19992,6 

643736,6 

1401000 

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

608256,6 

569781,8 

21051,8 

16485,0 

38474,8 

35480,0 

15487,4

1721,7 

321,0 

19992,6 

643736,6 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

28684,5 

25434,5 

14480,5 

485,0 

3250,0 

 

 

 

 

 

28684,5 

1401020 

0113 

Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій

104390,0 

104390,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

104390,0 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України

391278,6 

373766,6 

5568,5 

16000,0 

17512,0 

33258,0 

13268,4 

1652,9 

321,0 

19989,6 

424536,6 

1401040 

0113 

Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України

16812,8

300,0 

 

 

16512,8 

 

 

 

 

 

16812,8 

1401050 

0113 

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

5464,7 

5464,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5464,7 

1401070 

0113 

Внески до установ і організацій СНД

6144,8 

6144,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6144,8 

1401080 

0113 

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами

5335,1 

5335,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5335,1 

1401090 

0113 

Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ

379,7 

379,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

379,7 

1401100 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов

2913,5 

1913,5 

1002,8 

 

1000,0 

222,0 

219,0 

68,8 

 

3,0 

3135,5 

1401110 

0113 

Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій, в тому числі здійснення заходів Українським фондом миру по програмі "Народна дипломатія"

20443,0 

20443,0 

 

 

 

 

 

 

 

  

20443,0 

1401120 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої - сьомої категорій державних службовців

319,6 

319,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

319,6 

1401130 

0113 

Виготовлення службових документів, що засвідчують особу, для виїзду за кордон

1110,3 

910,3 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

1110,3 

1401140 

0113 

Забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Суді ООН

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

1401150 

0829 

Заходи щодо встановлення зв'язків з українцями, які проживають за межами України

19980,0 

19980,0 

 

 

 

2000,0 

2000,0 

 

 

 

21980,0 

1700000 

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

392805,3 

277908,8 

82221,1 

7123,9 

114896,5 

74204,2 

57728,4 

24127,0

1356,1 

16475,8 

467009,5 

1701000 

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

392805,3 

277908,8 

82221,1 

7123,9 

114896,5 

74204,2 

57728,4 

24127,0 

1356,1 

16475,8 

467009,5 

1701010 

0831 

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

4444,6 

4444,6 

2581,7 

168,4 

 

300,0 

300,0 

  

45,0 

 

4744,6 

1701020 

0840 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації

179,9 

 

 

 

179,9 

 

 

 

 

 

179,9 

1701040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

1570,4 

1130,4 

621,3 

36,7 

440,0 

348,1 

149,3 

36,9 

6,0 

198,8 

1918,5 

1701050 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації

120,0 

120,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0 

1701060 

0840 

Прикладні розробки у сфері книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності

1700,8 

 

 

 

1700,8 

840,0 

 

 

 

840,0 

2540,8 

1701070 

0834 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму

337,9 

296,9 

186,4 

3,4 

41,0 

25,0 

25,0 

3,0 

  

 

362,9 

1701080 

0831 

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб

75492,2 

73892,2 

39722,4 

4226,6 

1600,0 

22750,3 

18914,3 

7132,0

1249,9 

3836,0 

98242,5 

1701090 

0831 

Заходи з розвитку супутникового мовлення

10384,7 

9634,7 

2359,9 

161,7 

750,0 

650,0 

647,7 

240,1

  

2,3 

11034,7 

1701100 

0832 

Фінансова підтримка преси

500,0 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

1701110 

0833 

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

20000,0 

 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

1701120 

0834 

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції

11777,1 

11777,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

11777,1 

1701130 

0829 

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі

394,5

394,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

394,5 

1701140 

0831 

Виробництво та розповсюдження телепрограм Національною телекомпанією України

49277,9 

46733,9 

20937,1 

1704,5 

2544,0 

32790,8 

25807,1 

14434,0

5,2 

6983,7

82068,7 

1701150 

0831 

Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб

48832,4 

48832,4 

 

 

 

4500,0 

4500,0 

 

 

 

53332,4

1701160 

0850 

Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі

1993,8 

1550,5 

1083,4 

 

443,3 

 

 

 

 

 

1993,8 

1701170 

0850 

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

1796,0 

1796,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1796,0

1701180 

0829 

Підготовка та проведення сьомої Європейської міністерської конференції з питань засобів масової інформації

4740,3 

 

 

 

4740,3 

  

 

 

 

 

4740,3 

1701190 

0831 

Виробництво та розповсюдження радіопрограм Національною радіокомпанією України

46256,2 

44956,2 

14728,9 

822,6 

1300,0 

12000,0 

7385,0 

2281,0 

50,0 

4615,0 

58256,2 

 

 

в тому числі погашення заборгованості за виконане у минулі роки державне замовлення на трансляцію радіопрограм

22000,0 

22000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

22000,0 

1701200 

0829 

Проведення пісенного конкурсу "Євробачення - 2005" в Україні

67006,6 

30849,4 

 

 

36157,2 

 

 

 

 

 

67006,6 

1701210 

0831 

Технічне переоснащення обласних державних телерадіокомпаній

45000,0 

 

 

 

45000,0 

 

 

 

 

 

45000,0 

1701230 

0822 

Фінансова підтримка державних музичних колективів

1000,0 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0 

1800000 

 

Міністерство культури і мистецтв України

547416,3 

410247,8 

57530,3 

4216,4 

137168,5 

70624,6 

61186,5 

8192,3 

432,8 

9438,1 

618040,9 

1801000 

 

Апарат Міністерства культури і мистецтв України

501373,7 

383832,7 

41607,1 

3079,2 

117541,0 

63439,4 

54171,3 

4824,1 

312,2 

9268,1 

564813,1 

1801010 

0829 

Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв

5519,7 

4669,7 

2482,7 

77,0 

850,0 

 

 

 

 

 

5519,7 

1801020 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва

2520,3 

 

 

 

2520,3 

200,0 

 

 

 

200,0 

2720,3 

1801030 

0921 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка

2650,8 

2400,8 

1326,5 

200,0 

250,0 

 

 

 

 

 

2650,8 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музично освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах

14573,3 

13410,6 

8345,1 

765,2 

1162,7 

333,9 

322,6 

103,3 

14,3 

11,3 

14907,2 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

2214,1 

1964,1 

 

 

250,0 

532,8 

268,4 

 

 

264,4 

2746,9 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

76684,8 

75084,8 

 

 

1600,0 

21606,3 

17842,2 

 

 

3764,1 

98291,1 

1801070 

0950 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв

2515,7

2365,7 

1361,8 

156,8 

150,0 

6863,5 

6313,5 

4080,2 

106,5 

550,0 

9379,2 

1801080 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва

458,7 

408,7 

131,9 

 

50,0 

 

 

 

 

 

458,7 

1801090 

0990 

Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

530,0 

480,0 

293,7 

15,8 

50,0 

6,0 

6,0 

 

 

 

536,0 

1801100 

0824 

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва

5811,1 

5811,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5811,1 

 

 

в тому числі фінансова підтримка Національної спілки письменників України

1800,0 

1800,0