Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О формировании конкурентных основ в процессе приватизации акций (долей, паев), принадлежащих государству в имуществе юридических лиц

ВР Украины
Закон от 12.01.2005 № 2319-IV
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 7 липня 2011 року N 3610-VI

Закон втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 13 січня 2012 року N 4336-VI)

Стаття 1. Мета і сфера дії цього Закону

Цей Закон встановлює особливості приватизації акцій (часток, паїв) у статутному капіталі господарських товариств, інших юридичних осіб, розташованих на території України, і таких, що згідно з Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженою Законом України "Про Державну програму приватизації", віднесені до об'єктів приватизації групи Е і займають монопольне (домінуюче) становище на ринках України або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, мають податкову заборгованість перед бюджетами та державними цільовими фондами.

Перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України, за винятком підприємств, які не підлягають приватизації.

Перелік підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринках України, у тому числі регіональних, визначається відповідно до законодавства України.

Стаття 2. Акти законодавства України про приватизацію акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб

Акти законодавства України про приватизацію акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб, складаються з Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Закону України "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про Державну програму приватизації", цього Закону та інших нормативно-правових актів, що прийняті на їх виконання.

До актів законодавства України про приватизацію належать Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про господарські товариства", інші нормативно-правові акти в частині норм, які регулюють відносини, що виникають у процесі приватизації.

З дня набрання чинності цим Законом до відносин приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб, застосовуються акти законодавства України про приватизацію у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

Стаття 3. Покупці

Покупцями об'єктів приватизації, визначених статтею 1 цього Закону, можуть бути фізичні та юридичні особи відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна".

У разі продажу акцій (часток, паїв) підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або займають монопольне (домінуюче) становище на ринках України, Фонд державного майна України встановлює кваліфікаційні вимоги до покупців.

Стаття 4. Особливості продажу об'єктів приватизації

Рішення про приватизацію акцій (часток, паїв), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств, визначених статтею 1 цього Закону, приймається Фондом державного майна України відповідно до законодавства України.

Приватизація об'єктів, визначених цим Законом, здійснюється шляхом продажу єдиним пакетом акцій або всієї частки, що належить державі, на конкурсі, відповідно до порядку, затвердженого Фондом державного майна України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, якщо інші учасники господарського товариства, яке приватизується, відмовилися від переважного права на придбання акцій (часток), які належать державі у статутному фонді цього товариства.

(частина друга статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

Інформація про строки та умови проведення конкурсів підлягає оприлюдненню згідно із законодавством України про приватизацію.

Початкова вартість об'єктів приватизації, зазначених у статті 1 цього Закону, визначається відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей оцінки акцій (часток, паїв), які належать державі у майні господарських товариств.

Якщо до участі у конкурсі подана одна заявка, то об'єкт приватизації підлягає продажу відповідно до умов конкурсу за вартістю, запропонованою покупцем, але не нижче початкової вартості.

Стаття 5. Перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. До приведення актів законодавства України про приватизацію у відповідність із цим Законом продаж об'єктів приватизації, визначених статтею 1 цього Закону, здійснюється відповідно до порядку проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України, з урахуванням порядку визначення початкової вартості та інших вимог, встановлених цим Законом.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
12 січня 2005 року
N 2319-IV
 

  

Опрос