Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "Об общих принципах дальнейшей эксплуатации и снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения разрушенного четвертого энергоблока этой АЭС на экологически безопасную систему"

ВР Украины
Закон от 29.06.2004 № 1907-IV
действует с 23.07.2004

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 33; 2001 р., N 27, ст. 133) такі зміни:

1. У пункті "в" частини другої слова "строку", "безробітних" замінити відповідно словами "пенсійного віку (на день звільнення)", "таких, що шукають роботу".

2. У частині четвертій слово "безробітних" замінити словами "таких, що шукають роботу".

3. Після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, якщо ці безробітні не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється в розмірі допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до цієї статті, у розрахунку на 540 календарних днів.

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації надається в розмірі допомоги по безробіттю на початок навчання і не підлягає зменшенню. Тривалість виплати цієї допомоги зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами восьмою - десятою.

4. Частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:

"Виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", здійснюється відповідно до порядку, передбаченого законодавством для надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, та за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Порядок здійснення виплат, передбачених пунктами "а", "б", "г" частини другої цієї статті, а також відшкодування витрат Пенсійному фонду України, пов'язаних з достроковим виходом на пенсію понад термін, установлений підпунктом "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", та виплат допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюється Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Поширити положення пункту "г" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" також на непрацюючих пенсіонерів, які перебували (за станом на 15 грудня 2000 року) в трудових відносинах з Чорнобильською АЕС або з профспілковою організацією Чорнобильської АЕС і були звільнені у період після закриття Чорнобильської АЕС (15 грудня 2000 року) до набрання чинності цим Законом:

за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію;

у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я;

у зв'язку із закінченням строку повноважень або скороченням штату, які відповідно працювали на виборних та/або штатних посадах у профспілковій організації Чорнобильської АЕС, за умови, що їх робочі місця знаходилися безпосередньо на Чорнобильській АЕС.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
29 червня 2004 року
N 1907-IV
 

  

Опрос