Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности

ВР Украины
Закон от 24.06.2004 № 1868-IV
редакция действует с 11.06.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 25 березня 2005 року N 2505-IV
,
 від 3 серпня 2006 року N 70-V,
 від 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
 від 19 грудня 2006 року N 489-V
,
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(окремі положення Закону України від 28 грудня 2007 року N 107-VI
 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008)
,
 від 3 червня 2008 року N 309-VI
,
Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законами України
 від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI
,
від 2 червня 2016 року N 1404-VIII
,
від 13 квітня 2017 року N 2019-VIII

(У тексті Закону слова "Державному казначействі України" замінено словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

Цей Закон визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

фінансовий резерв - це кошти цільового фінансування і цільових надходжень, які формуються експлуатуючою організацією (оператором) за час здійснення нею експлуатації ядерної установки на спеціальному рахунку у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та використовуються з метою фінансування розробки проекту зняття з експлуатації відповідної ядерної установки та заходів, передбачених цим проектом;

(абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

спеціальний рахунок - рахунок який відкривається у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, з метою формування фінансового резерву та здійснення розрахунково-касових операцій для фінансування заходів, передбачених цим Законом.

(абзац третій частини першої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

Терміни "експлуатуюча організація (оператор)" та "ядерна установка" для цілей цього Закону вживаються у значенні, передбаченому Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

Терміни "радіоактивні відходи" та "спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами" для цілей цього Закону вживаються у значенні, передбаченому Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами".

Стаття 2. Завдання Закону

Основним завданням Закону є:

правове регулювання фінансово-економічних відносин, які виникають у зв'язку з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерних установок;

визначення організаційно-правової форми формування фінансового резерву з метою припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок;

забезпечення цільового та ефективного використання коштів фінансового резерву для припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з накопиченням коштів та фінансуванням заходів, пов'язаних із припиненням експлуатації і зняттям з експлуатації ядерних установок, закінчуючи зняттям радіологічних обмежень на подальше використання майданчика та споруд ядерної установки.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з:

припиненням діяльності та зняттям з експлуатації науково-дослідних ядерних установок;

ліквідацією наслідків запроектних аварій ядерних установок;

передачею експлуатуючою організацією (оператором) радіоактивних відходів, які утворюються при знятті з експлуатації ядерної установки, спеціалізованому підприємству по поводженню з радіоактивними відходами;

зняттям з експлуатації ядерної установки, рішення про зняття з експлуатації якої було прийняте уповноваженим органом до закінчення встановленого у визначеному порядку строку її експлуатації.

Відносини, не врегульовані цим Законом, регулюються Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та іншими нормативно-правовими актами України.

Розділ II. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

Стаття 4. Порядок розробки та вимоги до проекту зняття з експлуатації ядерної установки

Припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки здійснюються відповідно до проекту зняття з експлуатації ядерної установки.

Проект зняття з експлуатації ядерної установки розробляється експлуатуючою організацією (оператором) на підставі концепції зняття з експлуатації ядерної установки, погодженої органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, і має відповідати чинним нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки.

(частина друга статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI)

Проект зняття з експлуатації ядерної установки має містити техніко-економічне обґрунтування проекту, порядок припинення експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації, який визначає черговість, тривалість, основний зміст етапів припинення експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації і стан ядерної установки після закінчення кожного етапу.

Фінансове забезпечення розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки здійснюється за рахунок коштів фінансового резерву.

Фінансове забезпечення робіт з припинення експлуатації ядерної установки здійснюється за рахунок коштів фінансового резерву в межах, що визначені проектом зняття з експлуатації ядерної установки.

Стаття 5. Порядок затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки

Порядок розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Проект зняття з експлуатації ядерної установки має бути розроблений і затверджений не пізніше визначеної у встановленому порядку дати припинення експлуатації ядерної установки.

У разі відсутності затвердженого проекту зняття з експлуатації ядерної установки діяльність щодо зняття з експлуатації ядерної установки фінансується за рахунок господарської діяльності експлуатуючої організації.

Розділ III. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРИПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ

Стаття 6. Відкриття спеціального рахунку

Спеціальний рахунок відкривається у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, з моменту введення першої ядерної установки в експлуатацію.

(частина перша статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

Положення про спеціальний рахунок експлуатуючої організації (оператора) для формування фінансового резерву затверджується Кабінетом Міністрів України. 

(частина друга статті 6 у редакції
 Закону України від 03.08.2006 р. N 70-V)

Для кожної експлуатуючої організації (оператора) відкривається один спеціальний рахунок, незалежно від кількості ядерних установок, експлуатацію яких вона здійснює.

Стаття 7. Джерела надходжень коштів на спеціальний рахунок

Експлуатуюча організація (оператор) здійснює відрахування коштів на спеціальний рахунок, розмір яких визначається у відсотках від чистого доходу, отриманого нею від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Зарахуванню на спеціальний рахунок підлягають:

абзац другий частини другої статті 7 виключено

(згідно із Законом України
 від 03.06.2008 р. N 309-VI)

добровільні цільові внески фізичних та юридичних осіб;

інші надходження, не заборонені законом.

Стаття 8. Порядок визначення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок

Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в ядерно-промисловому комплексі, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, з моменту введення ядерної установки в експлуатацію.

(частина перша статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI
,
у редакції Закону України від 13.04.2017 р. N 2019-VIII)

До затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється експертним шляхом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виходячи з концепції зняття з експлуатації ядерної установки, діючої на момент встановлення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок, та визначеної у встановленому порядку дати припинення експлуатації ядерної установки.

Після затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок переглядається з урахуванням забезпечення необхідного розміру витрат, передбачених цим проектом.

У разі необхідності розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок може переглядатися не частіше ніж один раз на рік.

(частина четверта статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI)

Кошти фінансового резерву зараховуються на спеціальний рахунок у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, і додатково обліковуються в цьому органі на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків.

(статтю 8 доповнено частиною п'ятою згідно із
 Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI
,
частина п'ята статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI)

Перерахування зазначених коштів здійснюється експлуатуючою організацією (оператором) щомісяця 10 і 20 числа та останнього робочого дня поточного місяця рівними частками від річної суми.

(статтю 8 доповнено частиною шостою згідно із
 Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

Стаття 9. Порядок інвестування коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок

З метою захисту коштів фінансового резерву від інфляції та отримання додаткового джерела його формування ці кошти можуть розміщуватися у цінні папери, які емітуються державою, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

(стаття 9 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
від 03.08.2006 р. N 70-V,
 від 28.12.2007 р. N 107-VI,
Рішенням Конституційного Суду України
від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008
,
у редакції Закону України
 від 03.06.2008 р. N 309-VI
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI)

Стаття 10. Умови використання коштів фінансового резерву

Кошти фінансового резерву використовуються виключно на фінансування розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки, заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, які передбачені цим проектом, та за напрямом, передбаченим статтею 9 цього Закону, в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

(частина перша статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

Нецільове використання коштів із спеціального рахунку забороняється.

Забороняється накладення будь-яких видів стягнень на кошти фінансового резерву.

Операції по спеціальному рахунку не підлягають зупиненню.

Рішення про фінансування відповідних заходів приймається експлуатуючою організацією (оператором) на підставі проекту зняття з експлуатації ядерної установки.

(дію статті 10 зупинено на 2005 рік згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Стаття 11. Звіт про використання коштів фінансового резерву

Звіт про надходження і використання коштів фінансового резерву складається експлуатуючою організацією (оператором) один раз на рік і надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в ядерно-промисловому комплексі, за формою та обсягами, яка ним встановлюється.

(частина перша статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI)

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в ядерно-промисловому комплексі, надає представлений експлуатуючою організацією (оператором) звіт на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України до 1 квітня наступного року.

(частина друга статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI)

Частину третю статті 11 виключено 

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5460-VI)

(дію статті 11 зупинено на 2005 рік згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Стаття 12. Оприлюднення інформації

Експлуатуюча організація (оператор) оприлюднює річний звіт та щоквартальну інформацію, пов'язану з функціонуванням спеціального рахунку, в засобах масової інформації або видає окремим виданням у порядку, встановленому законом.

Оприлюднення інформації з обмеженим доступом щодо надходження і використання коштів фінансового резерву здійснюється в порядку, встановленому законом, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в ядерно-промисловому комплексі.

(частина друга статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI)

(дію статті 12 зупинено на 2005 рік згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Стаття 13. Відповідальність за нецільове використання коштів фінансового резерву

У разі нецільового використання коштів фінансового резерву сума таких коштів включається до складу валового доходу експлуатуючої організації (оператора). При цьому експлуатуюча організація (оператор) зобов'язана відшкодувати суму коштів, що були використані не за цільовим призначенням.

Керівник експлуатуючої організації (оператора) несе відповідальність за нецільове використання коштів фінансового резерву відповідно до закону.

(дію статті 13 зупинено на 2005 рік згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Стаття 14. Контроль за використанням коштів фінансового резерву

Контроль за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву здійснюється Наглядовою радою, яка створюється та здійснює свою діяльність у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Персональний склад Наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

(стаття 14 у редакції Закону
 України від 03.08.2006 р. N 70-V)

(дію статті 14 зупинено на 2005 рік згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV
,
на 2006 рік (в частині функціонування спеціального рахунку)
 - згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV
,
 на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V
,
 на 2008 рік - згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 6, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. Закони та інші нормативно-правові акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.

3. Сума коштів, зарахованих експлуатуючою організацією (оператором) на спеціальний рахунок відповідно до цього Закону, не враховується при визначенні чистого прибутку експлуатуючої організації (оператора), частина якого підлягає відрахуванню відповідно до рішення Кабінету Міністрів України до загального фонду Державного бюджету України.

Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок, ядерна установка якої знаходиться в експлуатації на день набрання чинності цим Законом, затверджується органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, відповідно до статті 8 цього Закону.

(дію пункту 3 розділу IV зупинено на 2005 рік
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV
,
на 2006 рік (в частині функціонування спеціального рахунку)
- згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV
,
 на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V
,
 на 2008 рік - згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

4. Внести зміни до таких законів України:

1) абзац дев'ятий частини другої статті 33 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2000 р., N 9, ст. 68; 2003 р., N 29, ст. 236) виключити;

2) підпункт 2 пункту 4 розділу ІV втратив чинність

3) підпункт 3 пункту 4 розділу ІV втратив чинність 

(дію підпункту 3 пункту 4 розділу IV зупинено на 2005 рік
 згідно із  Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV
,
втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Законом України від 21.04.99 р. N 606-XIV згідно із
 Законом України від 02.06.2016 р. N 1404-VIII) 

4) підпункт 4 пункту 4 розділу ІV втратив чинність

(дію підпункту 4 пункту 4 розділу IV зупинено на 2005 рік
 згідно із  Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
24 червня 2004 року
N 1868-IV
 

  

Опрос