Идет загрузка документа (1898 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2004 год"

ВР Украины
Закон от 17.06.2004 № 1801-IV
редакция действует с 01.01.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; із змінами, внесеними законами України від 4 березня 2004 року N 1593-IV, від 4 червня 2004 року N 1751-IV та N 1752-IV) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "60.702.390,9", "47.925.483,4" та "12.776.907,5" замінити відповідно цифрами "65.204.662,8", "51.399.642" та "13.805.020,8";

у частині другій цифри "64.192.219", "51.626.712,3" та "12.565.506,7" замінити відповідно цифрами "72.179.687,6", "58.530.331,2" та "13.649.356,4";

у частині третій:

в абзаці другому цифри "1.830.755,1" та "1.238.678,8" замінити відповідно цифрами "1.764.859,8" та "1.172.783,5";

в абзаці третьому цифри "1.770.459,4", "463.449,9" та "1.307.009,5" замінити відповідно цифрами "2.210.068,9", "937.679,4" та "1.272.389,5";

у частині четвертій цифри "3.429.532,4", "2.926.000" та "503.532,4" замінити відповідно цифрами "7.420.233,9", "6.895.585,1" та "524.648,8".

2. У статті 2:

пункт 2 виключити;

пункт 7 викласти у такій редакції:

"7) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України";

доповнити пунктом 381 такого змісту:

"381) частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України".

3. У статті 5:

після слів "експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1.000 куб. метрів" доповнити словами "та експорт скрапленого газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати ставки вивізного мита на недорогоцінні метали та вироби з них (групи 72 (крім 7204) - 81 УКТ ЗЕД), на кокс та напівкокс з кам'яного вугілля, кокс з лігніту (бурого вугілля), кокс з торфу, кокс з дьогтю (пековий), кокс нафтовий (групи 2704, 2708, 2713 УКТ ЗЕД) та на мінеральні добрива (група 31 УКТ ЗЕД)".

4. Статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2004 році заборгованість, визначену частиною другою статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України".

Установити, що Національний банк України у 2004 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2003 рік, кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, отримані Національним банком України як дохід відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України", а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2004 році, на загальну суму не менш як 1.209.000 тис. гривень. Кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, перераховуються Національним банком України до бюджету одночасно із сплатою зазначених коштів Міністерством фінансів України, з них 230.000 тис. гривень спрямовуються на: збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк" (100.000 тис. гривень), збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (80.000 тис. гривень), формування статутного капіталу Державної іпотечної установи (50.000 тис. гривень)".

5. У статті 9:

в абзаці десятому слова "та нових інвестиційних проектів у технологічних парках" замінити словами "здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням обласних державних адміністрацій";

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару (продукції)";

абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

"продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах (крім випадків, визначених спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України";

доповнити абзацом такого змісту:

"операції з ввезення на митну територію України товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1517 90 91 00, 1803 10 00 90 відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, обкладаються за нульовою ставкою ввізного мита".

6. Частину першу статті 12 після слів "1 січня 2004 року" доповнити словами "(крім заборгованості по товарах, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00)"; цифри і слова "1 листопада 2003 року" замінити цифрами і словами "1 червня 2004 року", слова і цифру "на 1 січня" замінити словами і цифрами "на день введення в дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

7. У статті 14:

пункт 19 доповнити словами "по загальному фонду Державного бюджету України";

доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України".

8. У частині другій статті 18 слова "щодо яких прийнято рішення" замінити словами "та крім державних підприємств, які залучають кредити для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" щодо яких прийнято рішення".

9. Частину першу статті 21 доповнити такими словами "до 1 липня 2004 року. У разі неприйняття рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у визначений термін зазначений порядок приймається Кабінетом Міністрів України".

10. У статті 22:

у пункті 2 цифри "97" замінити цифрами "99";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду".

11. У статті 23:

у пункті 2 цифру та слово "3 відсотки" замінити цифрою та словом "1 відсоток";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) кошти, які надійшли і залишилися не використаними у минулих роках від повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом за рахунок коштів державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів".

12. У статті 26 цифри та слова "2.136.580 тис. гривень" замінити цифрами та словами "5.215.580 тис. гривень".

13. В частині п'ятій статті 27 слова "здійснення фінансової підтримки будівництва морських суховантажних суден через механізм здешевлення кредитів" виключити.

14. Статті 28 - 41 викласти у такій редакції:

"Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" у сумі 14.108.908,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій - 3.658.159,2 тис. гривень;

відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, пенсій особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям осіб - 2.484.305,1 тис. гривень;

виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу - 2.416.445,6 тис. гривень, у тому числі 378.916,8 тис. гривень на підвищення пенсій у наступному році для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;

допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 1.794.617,8 тис. гривень;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1.659.228,1 тис. гривень, у тому числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо громадянам, - 1.341.235,1 тис. гривень, з яких 414.279,4 тис. гривень - на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі роки;

поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - 500.000 тис. гривень;

соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, у тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у стаціонарах при протезних підприємствах - 326.466,4 тис. гривень;

щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни - 140.131,9 тис. гривень;

надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 136.876,3 тис. гривень;

здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення якості надання соціальних послуг, впровадження програм підвищення зайнятості населення, - 70.828,1 тис. гривень;

реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї - 81.118,2 тис. гривень;

створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, та підвищення ефективності управління системою соціального захисту населення - 29.486,7 тис. гривень;

надання допомоги громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових проблем - 19.009,7 тис. гривень.

Здійснити у 2004 році погашення у повному обсязі заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, - у сумі 254.000 тис. гривень, з них: за рахунок коштів Державного бюджету України - 54.000 тис. гривень, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 200.000 тис. гривень.

Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі 3.212.417,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я - 2.065.113,7 тис. гривень, з них:

поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на онкологічні захворювання - 162.160,1 тис. гривень;

безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет - 163.000 тис. гривень;

здійснення першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу - 74.689,7 тис. гривень;

проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис. гривень;

профілактика та лікування СНІДу - 43.609,3 тис. гривень;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що розташовані в першу чергу в сільській місцевості, - 437.200 тис. гривень;

державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по забезпеченню епідемічного благополуччя в Україні - 450.035,2 тис. гривень;

забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного профілю - 312.382,7 тис. гривень.

Стаття 30. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Освіта населення України" у сумі 6.997.406,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

Національна доктрина розвитку освіти - 6.362.995 тис. гривень;

забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та посібниками - 166.869,6 тис. гривень;

державна програма "Шкільний автобус" - 63.450 тис. гривень;

державна програма надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис. гривень.

Стаття 31. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України" у сумі 1.687.118,7 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у фундаментальних дослідженнях - 767.855,2 тис. гривень;

науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток України - 512.352,3 тис. гривень;

комплексна державна програма енергозбереження України - 3.303,1 тис. гривень.

Стаття 32. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 757.923,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

розвиток національного телерадіоінформаційного простору - 264.503,4 тис. гривень;

державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних фондів - 118.340,5 тис. гривень;

державна підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій та розвиток національного театрального мистецтва - 90.048,6 тис. гривень;

загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії - 20.200 тис. гривень;

державна підтримка вітчизняного книговидання - 43.610 тис. гривень.

Стаття 33. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Фізична культура і спорт в Україні" у сумі 305.992,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 144.369,9 тис. гривень;

підготовка та участь національних збірних команд України в літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх та інші видатки, пов'язані з підготовкою спортсменів до Олімпійських ігор, - 130.000 тис. гривень;

фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді, - 29.310,5 тис. гривень.

Стаття 34. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 5.122.161,9 тис. гривень - за такими пріоритетними напрямами:

програма "Українське вугілля" - 4.212.148 тис. гривень, з них:

державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 1.218.141,8 тис. гривень;

державна підтримка вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 651.412 тис. гривень;

реструктуризація вугільної та торфовидобувної промисловості - 784.044,1 тис. гривень;

часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги - 254.000 тис. гривень;

створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, - 107.358,5 тис. гривень;

охорона праці та підвищення техніки безпеки на вуглевидобувних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів, - 55.000 тис. гривень;

гірничорятувальні заходи на вуглевидобувних підприємствах - 157.066,4 тис. гривень;

державна підтримка вуглевидобувних підприємств, що спрямовується на погашення заборгованості по заробітній платі за минулі роки працівникам вуглевидобувних підприємств, крім тих, що ліквідуються, - 721.275,6 тис. гривень;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - 9.849,6 тис. гривень;

програма "Будівництво енергоблоків електростанцій України" - 768.678,1 тис. гривень, у тому числі:

будівництво енергоблоків, магістральних ліній електропередач, атомних електростанцій України - 667.088,8 тис. гривень;

заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій - 80.000 тис. гривень;

реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду - 21.589,3 тис. гривень.

Стаття 35. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі 2.109.729,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, - 540.489,5 тис. гривень;

розвиток мінерально-сировинної бази - 298.200 тис. гривень;

Загальнодержавна (Національна) космічна програма - 89.700 тис. гривень;

програма розвитку промисловості України - 84.100 тис. гривень.

Стаття 36. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 2.936.770,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 2.645.089 тис. гривень;

підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис. гривень.

Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг загальнодержавного значення та будівництва і капітального ремонту доріг комунальної власності затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 37. Для забезпечення стабільного та якісного функціонування житлово-комунального господарства передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Житлово-комунальне господарство" у сумі 807.104,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності - 400.000 тис. гривень;

модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міста Києва та модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова - 68.725,6 тис. гривень;

ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова - 26.250 тис. гривень.

Стаття 38. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство" - 3.987.465,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

програма "Зерно України" на 2001 - 2004 роки - 927.599,5 тис. гривень;

програма стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва - 524.136,9 тис. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів - 120.000 тис. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів - 100.000 тис. гривень;

комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 456.513,7 тис. гривень;

програма "Ліси України" - 140.231,1 тис. гривень;

заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу - 357.000 тис. гривень;

комплексна програма діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України - 2.434 тис. гривень.

Стаття 39. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумі 905.403,2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

комплексна програма поводження з радіоактивними відходами - 284.107,9 тис. гривень;

Національна програма мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи - 76.853 тис. гривень;

державні програми захисту територій від шкідливої дії вод - 52.312,4 тис. гривень;

програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") - 31.629,9 тис. гривень;

Національна програма екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води - 14.228,7 тис. гривень;

державні програми знешкодження хімічної зброї та боєприпасів - 25.550 тис. гривень;

Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів - 7.500 тис. гривень;

Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами - 3.533,6 тис. гривень;

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України - 2.141 тис. гривень.

Стаття 40. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Оборона" у сумі 6.351.388,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення обороноздатності країни - 4.018.988,7 тис. гривень;

Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року (скорочення та реформування військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація земель та ліквідація наслідків військової діяльності) - 368.169,5 тис. гривень;

заходи Цивільної оборони у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 125.281,1 тис. гривень;

розвідувальна діяльність у сфері військової оборони - 120.129,7 тис. гривень;

мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України - 16.568,1 тис. гривень;

заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції - 10.000 тис. гривень;

програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України - 32.300 тис. гривень.

Стаття 41. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі 7.343.717,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю, захист громадян від протиправних посягань - 2.708.288 тис. гривень;

забезпечення безпеки держави - 900.764,8 тис. гривень;

реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань - 754.310,5 тис. гривень;

судова влада - 712.331,5 тис. гривень;

здійснення заходів з гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного пожежного нагляду та запобігання пожежам - 665.563,2 тис. гривень;

охорона державного кордону - 553.400,2 тис. гривень;

нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді - 286.294,2 тис. гривень;

державна охорона органів державної влади та посадових осіб - 61.378 тис. гривень;

забезпечення виготовлення та видачі громадянам України документів, що засвідчують особу, - 113.906,5 тис. гривень".

15. Статтю 47 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами 8 - 10 частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цих установ".

У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою.

16. Пункт 8 статті 50 викласти у такій редакції:

"8) повернення коштів, наданих у 2003 році на закупівлю сільськогосподарської продукції".

17. У статті 51:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в тому числі відшкодування "Укрзалізниці" вартості робіт по реалізації проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 4 статті 14 цього Закону).

При цьому 40 відсотків загальної суми зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, зокрема 80.000 тис. гривень на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя";

пункт 19 викласти у такій редакції:

"19) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктом 19 статті 14 цього Закону, з них 200.000 тис. гривень на закупівлю зерна та світлих нафтопродуктів, та за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 14 цього Закону";

пункт 26 після слів і цифр "визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону" доповнити словами і цифрами "але не більше 71.818,4 тис. гривень";

доповнити пунктом 40 такого змісту:

"40) розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин у сумі 30.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 14 цього Закону)";

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 23 цього Закону)".

18. У статті 53 цифри "1001030" замінити цифрами "1001020".

19. У статті 55:

у пункті 1 частини першої слова "(крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування)" виключити;

у частині третій слова "крім частини цього податку у розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного фонду України" виключити.

20. У статті 58:

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у сумі 75.000 тис. гривень";

доповнити частинами п'ятою і шостою такого змісту:

"Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям у місячний термін здійснити розподіл додаткової дотації з державного бюджету на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними та міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і подати його в установленому порядку Верховній Раді Автономної Республіки Крим та відповідним місцевим радам для прийняття рішення сесії про внесення змін до рішення про відповідний місцевий бюджет на 2004 рік.

Дозволити в межах економії коштів субвенції з державного бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, здійснювати розрахунки з підприємствами - постачальниками вказаних послуг з метою погашення заборгованості, яка утворилася у 2002 році та не погашена станом на 1 липня 2004 року, за пільгами, наданими згідно з законами України окремим категоріям працівників (за професійною ознакою)".

21. Абзац четвертий частини першої статті 63 доповнити словами "(за винятком податку на додану вартість на території міста Ірпінь Київської області, перевиконання якого зараховується до державного бюджету та міського бюджету міста Ірпінь Київської області у пропорції 50 відсотків)".

22. У статті 66 абзац третій частини четвертої виключити.

23. Частину першу статті 71 доповнити словами "випадків, визначених у законах України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" та "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію".

24. У частині шостій статті 75:

слова "фізичної культури та спорту" виключити;

доповнити словами "а також закладів фізичної культури та спорту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

25. У статті 78:

у частині третій слова "безоплатного встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею" виключити;

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Пільги в частині безоплатного користування квартирою з опаленням та освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру надаються за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот".

26. У статті 80:

1) у частині першій:

у пункті 5 слова "та пункту "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням)" виключити;

у пункті 8 слова та цифри "та частини другої статті 29" виключити;

у пункті 12 слова "абзацу першого частини четвертої" виключити;

пункт 37 виключити;

доповнити пунктом 371 такого змісту:

"371) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272)";

пункт 42 виключити;

у пункті 44 слова "а також з фонду оплати праці в іноземній валюті працівників закордонних дипломатичних установ України під час їх перебування у довготерміновому закордонному відрядженні" виключити;

у пункті 49:

цифри і слова "5.1.2 (крім операцій з продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва)" виключити;

після слів "крім продажу путівок на санаторно-курортне лікування дітей" доповнити словами "та продажу путівок на відпочинок дітей у літній період з дня набрання чинності Законом України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" по 1 вересня 2004 року";

цифри і слова "5.1.17, 5.1.19 (крім безоплатної приватизації житлового фонду)" виключити;

після цифр "5.1.20" доповнити словами "(крім продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам для його використання як місця проживання, якщо до 1 січня 2004 року житло було передано у власність покупця або були розпочаті роботи з будівництва такого житла під зобов'язання покупця або інвестора та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не менший ніж тридцять відсотків від вартості загальної площі такого житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати)";

у пункті 50 слово та цифри "підпунктів 7.13.5, 7.13.7" замінити словом та цифрами "підпункту 7.13.5";

доповнити пунктом 60 такого змісту:

"60) статті 1 Закону України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781) у частині встановлення ставок ввізного мита на товари, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1517 90 91 00 (група 15 розділу III) та 1803 10 00 90 (група 18 розділу IV)";

2) доповнити частинами такого змісту:

"Установити, що у 2004 році особливості справляння податку на додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків", не застосовуються у випадку ввезення на митну територію України обладнання, аналогічного тому, що виробляється вітчизняними підприємствами, та у випадку ввезення сировини та комплектуючих.

У пункті 11.5 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 38, ст. 338; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 300; 2004 р., N 10, ст. 105, ст. 110):

1) абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Установити, що у 2004 році термін погашення податкового векселя з податку на додану вартість може бути продовжений на строк до 2 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, для:

підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні";

підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії;

підприємств з виробництва броньованих бойових машин;

підприємств концерну "Бронетехніка України";

підприємств літакобудівної промисловості, визначених статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні";

суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України";

2) останній абзац доповнити реченням такого змісту: "Установити, що у 2004 році дія цього абзацу не поширюється на суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України".

27. Статтю 86 після слів "які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт" доповнити словами "членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти)". 

28. Статтю 89 викласти у такій редакції:

"Стаття 89. Установити з 1 січня 2004 року розмір мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць, а з 1 вересня 2004 року - 237 гривень на місяць. Забезпечити з 1 березня 2004 року відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 205 гривень, а з 1 вересня 2004 року - виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 237 гривень".

29. Статтю 104 доповнити словами "звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання".

30. Статтю 107 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Поширити дію цієї статті на навчальні заклади та установи освіти, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в частині погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії".

31. Статтю 109 викласти у такій редакції:

"Стаття 109. Установити, що кошти, передбачені для будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, спрямовуються на завершення розпочатого до 2004 року житлового будівництва та придбання житла на вторинному ринку.

Порядок придбання житла на вторинному ринку визначається Кабінетом Міністрів України".

32. Доповнити Закон статтями 31, 211, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 такого змісту:

"Стаття 31. Установити, що у 2004 році продаж нафти та газового конденсату власного видобутку підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 211. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів";

"Стаття 1091. Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за 2000 рік цієї компанії по перерахуванню до Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, виконати роботи в обсязі 200.000 тис. гривень з будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів, з них 40.000 тис. гривень на будівництво газопроводу Ялта - Форос - Севастополь.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок зазначених розрахунків та перелік таких об'єктів за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 1092. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2004 році проводити погашення заборгованості перед Чеською Республікою у грошовій та/або товарній формі за Угодою від 30 червня 1997 року між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про умови завершення реалізації після 1 січня 1992 року на території України Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища, будівництві магістрального газопроводу Ямбург - Західний кордон СРСР та об'єктів Уральського газового комплексу і пов'язані з цим поставки природного газу із СРСР до ЧССР від 16 грудня 1985 року за рахунок коштів, передбачених на погашення державного боргу України.

Порядок проведення таких розрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 1093. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 цього Закону, спрямовуються:

у пріоритетному порядку на погашення заборгованості із заробітної плати збанкрутілим та ліквідованим підприємствам агропромислового комплексу станом на 1 січня 2004 року;

на умовах повернення підприємствам державної форми власності для погашення заборгованості із заробітної плати, яка утворилася станом на 1 січня 2004 року та не погашена на момент введення в дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік";

на збільшення пенсій та інших соціальних виплат;

на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень;

на утворення недержавного пенсійного фонду та сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду Міністерством праці та соціальної політики України на користь працівників бюджетних установ;

в обсязі 3 відсотки від таких надходжень на заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку підприємництва в Україні в 2004 році;

для компенсації сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Порядок реалізації цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, 3, 4 до Закону.

Стаття 1094. Дозволити підрозділам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ, який видобувається в Україні, виключно населенню, бюджетним установам, підприємствам житлово-комунального господарства.

Стаття 1095. Установити, що затверджені в Державному бюджеті України на 2004 рік видатки у сумі 23.500 тис. гривень на централізовані заходи щодо подальшого удосконалення матеріального забезпечення працівників установ соціального захисту населення розподіляються в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 1096. З метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України акціонерним та холдинговим компаніям з державною часткою понад 50 відсотків, які є прибутковими та за результатами фінансово-господарської діяльності сплачують дивіденди до загального фонду Державного бюджету України, у 2004 році заборонити зменшувати державну частку у статутному фонді.

Стаття 1097. Установити, що виручка Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її структурних підрозділів від реалізації товарів (робіт, послуг) зараховується на окремий рахунок органів Державного казначейства України та спрямовується у розмірі не менше 20 відсотків від такої виручки на сплату відповідних загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, з наступним перерахуванням залишку виручки на банківські рахунки цих підприємств. Кабінету Міністрів України розробити порядок реалізації цієї статті.

Стаття 1098. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачати кошти на витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та повернення позик до державного та місцевого бюджетів. Суми платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в обсязі поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованості минулих років (у тому числі повернення позики місцевому бюджету ВП "Запорізька АЕС" в сумі 53.000 тис. гривень) у порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України".

33. Додатки N 1, 3, 4, 5, 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" викласти у новій редакції відповідно до додатків N 1, 3, 4, 5, 7 до цього Закону.

34. Внести зміни до додатків N 2, 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" відповідно до додатків N 2, 6 до цього Закону.

35. У додатку N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" у примітці "*Для руд підземного видобутку в Криворізькому басейні не встановлюється" слова "в Криворізькому басейні" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім абзаців другого, третього і четвертого пункту 2, пункту 7, абзаців восьмого та дев'ятого пункту 17 та абзацу дев'ятого пункту 26, які вводяться в дію з 1 січня 2004 року, та абзаців шостого, одинадцятого і п'ятнадцятого пункту 26, які вводяться з 1 липня 2004 року.

2. Пункт 2 розділу ІІ втратив чинність

3. Кабінету Міністрів України подати Верховній Раді України проект Закону України про систему громадського харчування.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
17 червня 2004 року
N 1801-IV
 

  

 

Доходи Державного бюджету України на 2004 рік

тис. грн.

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

10000000 

Податкові надходження 

44352102,5 

41372754,5 

2979348,0 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

13358870,6 

13358870,6 

  

11010000 

Податок з доходів фізичних осіб 

752090,6 

752090,6 

  

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

12606780,0 

12606780,0 

  

13000000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

931623,0 

633423,0 

298200,0 

13010000 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 

60400,0 

60400,0 

  

13010100 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

60400,0 

60400,0 

  

13020000 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 

288890,0 

288890,0 

  

13030000 

Платежі за користування надрами 

181088,0 

181088,0 

  

13030100 

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

181088,0 

181088,0 

  

13040000 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

400000,0 

101800,0 

298200,0 

13070000 

Плата за використання інших природних ресурсів 

1245,0 

1245,0 

  

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

24988600,0 

22549911,0 

2438689,0 

14010000 

Податок на додану вартість 

19843800,0 

19843800,0 

  

14010100 

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

18376100,0 

18376100,0 

  

14010200 

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами 

-10835000,0 

-10835000,0 

  

  

з них за рішенням суду 

-705700,0 

-705700,0 

  

14010300 

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 

12302700,0 

12302700,0 

  

14020000 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

5934651,0 

4066875,0 

1867776,0 

з них: 

  

  

  

  

14020700 

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) 

273615,0 

273615,0 

  

14030000 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

808139,0 

237226,0 

570913,0 

14060000 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

328010,0 

328010,0 

  

14060200 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

34700,0 

34700,0 

  

14060500 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

12570,0 

12570,0 

  

14060600 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

1640,0 

1640,0 

  

14060700 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

13000,0 

13000,0 

  

14060800 

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 

150,0 

150,0 

  

14060900 

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

1540,0 

1540,0 

  

14061000 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

43600,0 

43600,0 

  

14061200 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

8840,0 

8840,0 

  

14061400 

Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 

55000,0 

55000,0 

  

14061500 

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

6970,0 

6970,0 

  

14061600 

Надходження від продажу на аукціонах дозволу (ліцензії) на право користування надрами 

150000,0 

150000,0 

  

14080000 

Погашення бюджетної заборгованості по невідшкодованим сумам податку на додану вартість з простроченим терміном повернення 

-1926000,0 

-1926000,0 

  

15000000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

4889008,9 

4655549,9 

233459,0 

15010000 

Ввізне мито 

3660614,0 

3454214,0 

206400,0 

15010100 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

3247614,0 

3247614,0 

  

15010200 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 

155000,0 

155000,0 

  

15010500 

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 

258000,0 

51600,0 

206400,0 

15020000 

Вивізне мито 

906200,0 

906200,0 

  

15020100 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

906200,0 

906200,0 

  

15030000 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

274194,9 

247135,9 

27059,0 

15050000 

Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного 

48000,0 

48000,0 

  

16000000 

Інші податки 

184000,0 

175000,0 

9000,0 

16020000 

Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 

9000,0 

  

9000,0 

16030000 

Податки, не віднесені до інших категорій 

15000,0 

15000,0 

  

16060000 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

160000,0 

160000,0 

  

20000000 

Неподаткові надходження 

18227745,9 

8255068,8 

9972677,1 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

6857051,1 

6178346,1 

678705,0 

21010000 

Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 

699337,1 

699337,1 

  

21020000 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

1209000,0 

1209000,0 

  

21030000 

Надходження від грошово-речових лотерей 

60000,0 

60000,0 

  

21050000 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 

448900,0 

300000,0 

148900,0 

21050100 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

448900,0 

300000,0 

148900,0 

21060000 

Рентна плата 

3870009,0 

3870009,0 

  

21060100 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

436800,0 

436800,0 

  

21060200 

Рентна плата за природний газ, що видобуваються в Україні 

526320,0 

526320,0 

  

21060500 

Рентна плата за транзитне транспортування природного газу через територію України 

2631265,0 

2631265,0 

  

21060600 

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 

185635,0 

185635,0 

  

21060700 

Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 

17159,0 

17159,0 

  

21060800 

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 

72830,0 

72830,0 

  

21080000 

Інші надходження 

569805,0 

40000,0 

529805,0 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

1256594,5 

1121688,0 

134906,5 

22060000 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

3000,0 

3000,0 

  

22070000 

Виконавчий збір 

100000,0 

50000,0 

50000,0 

22080000 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 

165000,0 

165000,0 

  

22090000 

Державне мито 

151906,5 

67000,0 

84906,5 

22100000 

Митні збори 

766244,0 

766244,0 

  

22110000 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

70004,0 

70004,0 

  

22120000 

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення 

440,0 

440,0 

  

23000000 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

343170,0 

343170,0 

  

23010000 

Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації 

1730,0 

1730,0 

  

23030000 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

341440,0 

341440,0 

  

24000000 

Інші неподаткові надходження 

4445312,1 

611864,7 

3833447,4 

24010000 

Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 

22900,0 

22900,0 

  

24030000 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

5000,0 

5000,0 

  

24040000 

Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 

200,0 

  

200,0 

24050000 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 

536565,3 

186120,0 

350445,3 

24060000 

Інші надходження 

355644,7 

339375,0 

16269,7 

24060100 

Надходження частини виручки від реалізації газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України 

200000,0 

200000,0 

  

24060200 

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 

12000,0 

12000,0 

  

24060300 

Інші надходження 

100000,0 

100000,0 

  

24060400 

Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 

1869,7 

  

1869,7 

24060500 

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 

2000,0 

2000,0 

  

24060800 

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 

700,0 

  

700,0 

24061400 

Збір за використання радіочастотного ресурсу 

22000,0 

22000,0 

  

24061500 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

16875,0 

3375,0 

13500,0 

24061800 

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

200,0 

  

200,0 

24080000 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 

25000,0 

25000,0 

  

24081000 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 

25000,0 

25000,0 

  

24090000 

Портовий (адміністративний) збір 

24697,0 

2469,7 

22227,3 

24110000 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

31000,0 

31000,0 

  

24110200 

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

31000,0 

31000,0 

  

24120000 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 

960000,0 

  

960000,0 

24140000 

Додаткові збори на виплату пенсій 

2484305,1 

  

2484305,1 

24140100 

Сплата збору з купівлі-продажу валюти 

1503389,5 

  

1503389,5 

24140200 

Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 

10618,5 

  

10618,5 

24140300 

Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 

383819,2 

  

383819,2 

24140500 

Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 

204247,5 

  

204247,5 

24140600 

Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 

382230,4 

  

382230,4 

25000000 

Власні надходження бюджетних установ 

5325618,2 

  

5325618,2 

25010000 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

5272900,4 

  

5272900,4 

25020000 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

52717,8 

  

52717,8 

30000000 

Доходи від операцій з капіталом 

671403,0 

180903,0 

490500,0 

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу 

52400,0 

52400,0 

  

31010000 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

40000,0 

40000,0 

  

31020000 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

12400,0 

12400,0 

  

32000000 

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

590500,0 

100000,0 

490500,0 

32010000 

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

290500,0 

  

290500,0 

32020000 

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

300000,0 

100000,0 

200000,0 

33000000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

28503,0 

28503,0 

  

40000000 

Офіційні трансферти 

168065,3 

  

168065,3 

42000000 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

168065,3 

  

168065,3 

42010000 

Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 

168065,3 

  

168065,3 

50000000 

Цільові фонди 

194430,4 

  

194430,4 

50070000 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 

120000,0 

  

120000,0 

50080000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

74430,4 

  

74430,4 

Разом доходів 

63613747,1 

49808726,3 

13805020,8 

40000000 

Офіційні трансферти 

1590915,7 

1590915,7 

  

41010100 

Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 

1590915,7 

1590915,7 

  

Всього 

65204662,8 

51399642,0 

13805020,8 

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
"Фінансування Державного бюджету України на 2004 рік"

Код 

Найменування 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

  

Загальне фінансування 

7420233,9 

6895585,1 

524648,8 

 

500000 

Надходження від приватизації державного майна 

5215580,0 

5117241,6 

98338,4 

501000 

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 

5180280,0 

5117241,6 

63038,4 

600000 

Фінансування за активними операціями 

800341,4 

779225,0 

21116,4 

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів 

865116,4 

844000,0 

21116,4 

602100 

На початок періоду 

865116,4 

844000,0 

21116,4 

604000 

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей 

46585,1 

46585,1 

  

604100 

На початок періоду 

46585,1 

46585,1 

  

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2004 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

поточні 

з них: 

капітальні 

Всього 

поточні 

з них: 

капітальні 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

 

  

  

Видатки - всього: 

58530331,2 

50679338,8 

12316519,8 

1206887,2 

7850992,4 

13649356,4 

8730087,0 

1609427,1 

403779,4 

4919269,4 

72179687,6 

 

2300000 

  

Міністерство охорони здоров'я України 

1937779,7 

1405148,9 

405242,1 

52395,6 

532630,8 

533226,1 

416128,7 

146172,1 

50205,0 

117097,4 

2471005,8 

2301000 

  

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

1923924,4 

1391293,2 

404745,3 

52395,6 

532630,8 

533176,1 

416078,7 

146172,1 

50175,0 

117097,4 

2457100,1 

2301010 

0763 

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 

4099,0 

4099,0 

2244,8 

408,0 

  

1869,7 

1569,7 

298,1 

13,0 

300,0 

5968,7 

2301020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 

2426,2 

2426,2 

1680,0 

9,0 

  

  

  

  

  

  

2426,2 

2301030 

0750 

Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 

8063,8 

8063,8 

4810,2 

109,0 

  

6232,7 

5442,9 

2139,8 

236,6 

789,8 

14296,5 

2301040 

0750 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 

1988,1 

1988,1 

1144,5 

4,6 

  

  

  

  

  

  

1988,1 

2301050 

0750 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 

979,3 

979,3 

217,0 

  

  

76,4 

66,4 

35,0 

  

10,0 

1055,7 

2301060 

0750 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 

139,9 

139,9 

  

15,0 

  

  

  

  

  

  

139,9 

2301070 

0942 

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

139856,5 

134856,5 

78998,0 

4000,0 

5000,0 

286967,3 

207142,3 

89861,2 

27322,1 

79825,0 

426823,8 

2301080 

0950 

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 

24749,3 

24749,3 

16435,2 

1061,7 

  

13560,7 

10892,9 

3278,9 

2876,4 

2667,8 

38310,0 

2301090 

0990 

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 

199,9 

199,9 

145,3 

  

  

  

  

  

  

  

199,9 

2301100 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 

21744,3 

21744,3 

9875,2 

2450,0 

  

6086,0 

4799,6 

880,4 

213,6 

1286,4 

27830,3 

2301110 

0732 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

92250,1 

85250,1 

36532,2 

9404,2 

7000,0 

2193,8 

1914,1 

261,2 

314,2 

279,7 

94443,9 

2301170 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

45038,9 

34649,2 

11536,7 

3082,8 

10389,7 

6443,3 

5099,7 

2497,0 

244,9  

1343,6 

51482,2 

2301180 

0734 

Санаторне лікування хворих на туберкульоз 

49679,9 

49679,9 

15101,7 

8507,6 

  

12928,1 

11518,1 

787,5 

3754,1 

1410,0 

62608,0 

2301190 

0734 

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 

34405,7 

34405,7 

12852,3 

6010,5 

  

20877,1 

17527,4 

1345,9 

3141,3 

3349,7 

55282,8 

2301200 

0722 

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я  

7299,6 

7299,6 

3889,7 

533,8 

  

464,5 

352,4 

70,5 

14,0 

112,1 

7764,1 

2301230 

0723 

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 

7643,4 

7643,4 

3943,2 

460,2 

  

3108,1 

2685,7 

907,9 

131,8 

422,4 

10751,5 

2301250 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи 

314959,7 

314959,7 

201623,8 

16000,0 

  

124510,1 

100752,2 

40281,7 

11736,7 

23757,9 

439469,8 

2301260 

0740 

Заходи по боротьбі з епідеміями 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2301270 

0740 

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

104900,0 

101600,0 

  

  

3300,0 

  

  

  

  

  

104900,0 

2301280 

0763 

Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 

33238,1 

33238,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

33238,1 

2301290 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 

81300,0 

  

  

  

81300,0 

  

  

  

  

  

81300,0 

2301310 

0763 

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 

7411,4 

7411,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

7411,4 

2301340 

0763 

Державний контроль за якістю лікарських засобів 

1812,5 

1812,5 

972,1 

110,0 

  

8832,8 

7332,8 

3468,0 

165,0 

1500,0 

10645,3 

2301350 

0763 

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 

3785,9 

3785,9 

1695,2 

84,2 

  

10,0 

2,0 

  

  

8,0 

3795,9 

2301360 

0763 

Лікування громадян України за кордоном 

900,0 

900,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

900,0 

2301370 

0763 

Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 

54851,1 

45351,1 

  

  

9500,0 

  

  

  

  

  

54851,1 

2301380 

0763 

Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 

17852,2 

17852,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

17852,2 

2301390 

0763 

Забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія" 

162160,1 

117450,0 

  

  

44710,1 

  

  

  

  

  

162160,1 

2301400 

0763 

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 

69348,8 

58732,8 

  

  

10616,0 

  

  

  

  

  

69348,8 

2301410 

0825 

Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 

1598,6 

1598,6 

598,5 

38,5 

  

170,0 

145,0 

30,0 

3,0 

25,0 

1768,6 

2301420 

0826 

Збереження та популяризація історії медицини 

925,6 

925,6 

449,7 

106,5 

  

205,0 

195,0 

29,0 

8,3 

10,0 

1130,6 

2301450 

0763 

Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 

163000,0 

163000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

163000,0 

2301460 

0763 

Централізоване придбання діагностичного та лікувального обладнання для боротьби з онкозахворюваннями, туберкульозом та іншими хворобами, в першу чергу, для сільських лікарень 

316300,0 

  

  

  

316300,0 

  

  

  

  

  

316300,0 

2301470 

0763 

Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я 

39600,0 

  

  

  

39600,0 

  

  

  

  

  

39600,0 

2301480 

0763 

Компенсації виробникам додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів 

92545,9 

92545,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

92545,9 

2301600 

0763 

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 

6955,2 

6955,2 

  

  

  

38640,5 

38640,5 

  

  

  

45595,7 

2301800 

0734 

Берегоукріплювальні роботи на території дитячого санаторію "Затока" у смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області 

2915,0 

  

  

  

2915,0 

  

  

  

  

  

2915,0 

2301810 

0942 

Проектування, будівництво навчально-лабораторного корпусу, бібліотеки та ремонт гуртожитків Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця 

2000,0 

  

  

  

2000,0 

  

  

  

  

  

2000,0 

2302000 

  

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 

746,0 

746,0 

496,8 

  

  

50,0 

50,0 

  

30,0 

  

796,0 

2302010 

0763 

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

746,0 

746,0 

496,8 

  

  

50,0 

50,0 

  

30,0 

  

796,0 

2304000 

  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України

13109,7 

13109,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

13109,7 

2304020 

0763 

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

13109,7 

13109,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

13109,7 

2200000 

  

Міністерство освіти і науки України  

3415986,5 

2995940,2 

1369772,2 

246208,7 

420046,3 

1800972,9 

1392639,1 

667481,4 

112412,2 

408333,8 

5216959,4 

2201000 

  

Апарат Міністерства освіти і науки України 

3281247,2 

2874034,6 

1310411,9 

238361,7 

407212,6 

1737725,8 

1355816,7 

653872,5 

109831,8 

381909,1 

5018973,0 

2201010 

0990 

Керівництво та управління у сфері освіти і науки 

6990,1 

6800,1 

3024,3 

80,0 

190,0 

60,0 

60,0 

  

  

  

7050,1 

2201020 

0140 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 

49359,8 

49359,8 

34888,7 

277,0 

  

  

  

  

  

  

49359,8 

2201030 

0140 

Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень 

8976,9 

8976,9 

197,3 

5,7 

  

  

  

  

  

  

8976,9 

2201040 

0980 

Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 

17603,3 

16008,0 

10920,9 

187,0 

1595,3 

34641,6 

31390,7 

16350,0 

980,0 

3250,9 

52244,9 

  

  

в тому числі здійснення наукової діяльності науково-дослідним інститутом Українознавства 

2917,2 

1321,9 

562,0 

127,0 

1595,3 

  

  

  

  

  

2917,2 

2201050 

0150 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

7713,5 

7713,5 

  

  

  

  

  

  

  

 

7713,5 

2201060 

0150 

Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 

4644,5 

4644,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

4644,5 

2201070 

0150 

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 

18100,0 

18100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

18100,0 

2201080 

0150 

Державні стипендії в галузі науки і техніки 

1359,0 

1359,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1359,0 

2201090 

0980 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 

16574,8 

1085,8 

  

  

15489,0 

  

  

  

  

  

16574,8 

2201100 

0922 

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 

22661,0 

14661,0 

6401,7 

2576,5 

8000,0 

2340,0 

1937,0 

  

117,0 

403,0 

25001,0 

2201110 

0923 

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 

11328,6 

9718,6 

4319,4 

1772,7 

1610,0 

1144,6 

1060,6 

205,5 

57,5 

84,0 

12473,2 

2201120 

0960 

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 

16954,3 

16904,3 

3975,5 

458,0 

50,0 

2345,8 

2175,8 

471,1 

330,0 

170,0 

19300,1 

2201130 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 

925969,3 

909769,3 

405765,8 

89627,0 

16200,0 

131305,7 

118805,7 

37150,7 

10050,0 

12500,0 

1057275,0 

2201140 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 

13312,4 

13222,4 

8494,5 

618,6 

90,0 

150,2 

138,2 

8,9 

30,0 

12,0 

13462,6 

2201150 

0941 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

364307,7 

360407,7 

174531,1 

33085,0 

3900,0 

176800,0 

144750,0 

58000,0 

20500,0 

32050,0 

541107,7 

2201160 

0942 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

1230873,2 

1193873,2 

586739,2 

95768,9 

37000,0 

1260000,0 

960973,0 

512465,0 

69586,0 

299027,0 

2490873,2 

2201170 

0970 

Виготовлення випускних документів про освіту 

32792,6 

32792,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

32792,6 

2201180 

0990 

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 

1350,0 

1350,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1350,0 

2201190 

0970 

Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл 

90000,0 

4000,0 

  

  

86000,0 

  

  

  

  

  

90000,0 

2201200 

0990 

Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті 

33700,0 

33700,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

33700,0 

2201220 

0240 

Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 

1401,8 

1401,8 

931,6 

  

  

  

  

  

  

  

1401,8 

2201230 

0970 

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

166869,6 

6504,4 

  

  

160365,2 

  

  

  

  

  

166869,6 

2201240 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

16566,4 

15486,4 

7612,9 

269,0 

1080,0 

3603,4 

3003,4 

905,2 

230,0 

600,0 

20169,8 

2201260 

0721 

Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 

74,2 

74,2 

48,8 

3,2 

  

  

  

  

  

  

74,2 

2201270 

0826 

Збереження та популяризація історії авіабудування 

364,9 

364,9 

142,8 

32,0 

  

  

  

  

  

  

364,9 

2201280 

0832 

Фінансова підтримка науково-освітянської преси 

28,1 

28,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

28,1 

2201290 

0473 

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 

6694,4 

6694,4 

401,2 

10,0 

  

  

  

  

  

  

6694,4 

2201300 

0350 

Спецінформації 

1200,0 

1200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1200,0 

2201310 

0810 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 

13346,2 

13346,2 

4819,7 

1100,0 

  

2464,3 

1887,8 

95,7 

213,1 

576,5 

15810,5 

2201320 

0950 

Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 

1547,2 

1547,2 

1114,6 

31,0 

  

1384,0 

1340,0 

289,0 

204,0 

44,0 

2931,2 

2201330 

0140 

Фундаментальні дослідження в наукових установах 

5180,5 

5180,5 

2887,8 

961,6 

  

4675,2 

3835,2 

710,0 

727,0 

840,0 

9855,7 

2201340 

0150 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 

4498,2 

3805,1 

  

  

693,1 

  

  

  

  

  

4498,2 

2201350 

0150 

Прикладні розробки в наукових установах 

2724,2 

2724,2 

1448,5 

222,0 

  

1044,3 

974,3 

354,9 

174,2 

70,0 

3768,5 

2201370 

0942 

Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 

24625,8 

21625,8 

9006,3 

4220,7 

3000,0 

30132,4 

10574,4 

5548,6 

823,0 

19558,0 

54758,2 

2201380 

0490 

Фінансова підтримка інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва 

  

  

  

  

  

21116,4 

21116,4 

  

  

  

21116,4 

2201400 

0481 

Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 

1382,4 

1382,4 

15,7 

100,0 

  

  

  

  

  

  

1382,4 

2201410 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 

9793,0 

9593,0 

4737,5 

755,8 

200,0 

6844,9 

5221,2 

2324,9 

310,0 

1623,7 

16637,9 

2201420 

0980 

Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 

352,3 

352,3 

144,1 

  

  

  

  

  

  

  

352,3 

2201430 

0942 

Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 

78377,0 

78277,0 

37842,0 

6200,0 

100,0 

57673,0 

46573,0 

18993,0 

5500,0 

11100,0 

136050,0 

2201440 

0970 

Придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл 

63450,0 

  

  

  

63450,0 

  

  

  

  

  

63450,0 

2201800 

0942 

Будівництво лабораторного комплексу фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

2201810 

0942 

Завершення будівництва навчального корпусу Київського національного економічного університету 

3200,0 

  

  

  

3200,0 

  

  

  

  

  

3200,0 

2202000 

  

Державний департамент інтелектуальної власності 

13958,6 

13958,6 

635,8 

24,5 

  

  

  

  

  

  

13958,6 

2202010 

0411 

Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 

958,6 

958,6 

635,8 

24,5 

  

  

  

  

  

  

958,6 

2202020 

0411 

Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 

13000,0 

13000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

13000,0 

2204000 

  

Державна інспекція навчальних закладів 

767,7 

767,7 

516,6 

  

  

  

  

  

  

  

767,7 

2204010 

0990 

Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 

767,7 

767,7 

516,6 

  

  

  

  

  

  

  

767,7 

2205000 

  

Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 

3418,8 

3418,8 

83,1 

  

  

  

  

  

  

  

3418,8 

2205010 

0150 

Присудження державних премій в галузі науки і техніки 

157,6 

157,6 

83,1 

  

  

  

  

  

  

  

157,6 

2205020 

0150 

Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 

3261,2 

3261,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

3261,2 

2206000 

  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

116594,2 

103760,5 

58124,8 

7822,5 

12833,7 

63247,1 

36822,4 

13608,9 

2580,4 

26424,7 

179841,3 

2206010 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 

12968,3 

12968,3 

9254,0 

  

  

864,3 

789,3 

347,0 

18,1 

75,0 

13832,6 

2206020 

0980 

Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

1161,5 

1161,5 

806,9 

  

  

1729,0 

1549,0 

690,0 

20,0 

180,0 

2890,5 

2206030 

0980 

Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

833,7 

  

  

  

833,7 

  

  

  

  

  

833,7 

2206040 

0980 

Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

153,0 

153,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

153,0 

2206050 

0942 

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

91477,7 

89477,7 

48063,9 

7822,5 

2000,0 

60653,8 

34484,1 

12571,9 

2542,3 

26169,7 

152131,5 

2206800 

0942 

Добудова навчального та спортивного комплексів Інституту міжнародних відносин 

10000,0 

  

  

  

10000,0 

  

  

  

  

  

10000,0 

2500000 

  

Міністерство праці та соціальної політики України 

1906066,5 

1830802,8 

45132,5 

11044,9 

75263,7 

191518,6 

114370,3 

653,7 

1034,7 

77148,3 

2097585,1 

2501000 

  

Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 

1648604,8 

1573441,1 

33389,4 

10329,4 

75163,7 

71292,8 

30154,5 

630,9 

976,8 

41138,3 

1719897,6 

2501010 

0412 

Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 

11053,4 

9053,4 

5346,7 

467,1 

2000,0 

757,2 

757,2 

  

628,0 

  

11810,6 

2501020 

0481 

Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 

8475,2 

8475,2 

2218,3 

4843,7 

  

780,1 

692,1 

214,6 

153,0 

88,0 

9255,3 

2501030 

1080 

Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 

109,9 

109,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

109,9 

2501040 

1080 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 

274,0 

274,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

274,0 

2501050 

0941 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3956,3 

3956,3 

1622,9 

284,0 

  

1266,6 

936,2 

377,0 

80,0 

330,4 

5222,9 

2501060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 

205,6 

205,6 

107,8 

43,0 

  

5,0 

5,0 

  

  

  

210,6 

2501070 

0732 

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 

2776,9 

2503,7 

887,3 

383,0 

273,2 

23,2 

23,2 

  

12,0 

  

2800,1 

2501080 

0734 

Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 

21730,0 

21459,9 

6053,1 

4308,6 

270,1 

1263,9 

1065,9 

39,3 

103,8 

198,0 

22993,9 

2501090 

1090 

Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 

600,0 

600,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

600,0 

2501110 

1040 

Заходи із соціального захисту дітей 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2501120 

1010 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 

14798,0 

14798,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

14798,0 

2501130 

1020 

Допомога малозабезпеченим пенсіонерам 

1640,0 

1640,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1640,0 

2501140 

1090 

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 

25246,9 

2887,2 

  

  

22359,7 

  

  

  

  

  

25246,9 

2501150 

1030 

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 

140131,9 

140131,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

140131,9 

2501160 

1030 

Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР 

302,1 

302,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

302,1 

2501170 

1010 

Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 

4450,4 

4394,4 

  

  

56,0 

  

  

  

  

  

4450,4 

2501180 

1070 

Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 

2191,1 

2191,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

2191,1 

2501190 

0481 

Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 

520,0 

520,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

520,0 

2501200 

1070 

Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

261725,6 

261725,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

261725,6 

  

  

в тому числі погашення заборгованості 

94195,6 

94195,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

94195,6 

2501210 

1070 

Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

336406,7 

336406,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

336406,7 

  

  

в тому числі погашення заборгованості 

30326,3 

30326,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

30326,3 

2501220 

1070 

Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

450,0 

450,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

450,0 

2501230 

1070 

Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

659933,4 

659933,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

659933,4 

  

  

в тому числі погашення заборгованості 

228633,3 

228633,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

228633,3 

2501240 

1070 

Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

38015,2 

38015,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

38015,2 

2501250 

1070 

Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

16378,2 

16378,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

16378,2 

2501270 

1010 

Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

6700,0 

6700,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6700,0 

2501280 

1062 

Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

50000,0 

  

  

  

50000,0 

  

  

  

  

  

50000,0 

2501300 

1070 

Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

4758,0 

4758,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4758,0 

2501310 

1090 

Централізовані заходи щодо подальшого удосконалення матеріального забезпечення працівників установ соціального захисту населення 

23500,0 

23500,0 

17153,3 

  

  

  

  

  

  

  

23500,0 

2501600 

1090 

Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

60828,1 

22422,1 

  

  

38406,0 

70828,1 

2501610 

1090 

Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту 

276,0 

71,3 

  

  

204,7 

3963,8 

1916,8 

  

  

2047,0 

4239,8 

2501620 

1090 

Створення єдиної системи збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та подальше формування системи накопичувального пенсійного забезпечення 

  

  

  

  

  

2404,9 

2336,0 

  

  

68,9 

2404,9 

2503000 

  

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 

9374,0 

9374,0 

6363,6 

109,4 

  

  

  

  

 

  

9374,0 

2503010 

0412 

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 

9374,0 

9374,0 

6363,6 

109,4 

  

  

  

  

  

  

9374,0 

2505000 

  

Державний комітет України у справах ветеранів 

5900,5 

5800,5 

1113,3 

543,5 

100,0 

225,8 

215,8 

22,8 

57,9 

10,0 

6126,3 

2505010 

1030 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 

953,0 

953,0 

545,9 

11,2 

  

  

  

  

  

  

953,0 

2505020 

0734 

Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 

2375,8 

2275,8 

567,4 

532,3 

100,0 

225,8 

215,8 

22,8 

57,9 

10,0 

2601,6 

2505030 

1030 

Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 

102,6 

102,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

102,6 

2505050 

1030 

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 

2469,1 

2469,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

2469,1 

2507000 

  

Фонд України соціального захисту інвалідів 

242187,2 

242187,2 

4266,2 

62,6 

  

120000,0 

84000,0 

  

  

36000,0 

362187,2 

2507010 

1010 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 

6927,5 

6927,5 

4266,2 

62,6 

  

  

  

  

  

  

6927,5 

2507030 

1010 

Забезпечення інвалідів автомобілями 

33000,0 

33000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

33000,0 

2507040 

1010 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 

16000,0 

16000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

16000,0 

2507050 

0734 

Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 

33243,7 

33243,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

33243,7 

2507060 

1010 

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп 

6956,0 

6956,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6956,0 

2507070 

1010 

Одноразова матеріальна допомога інвалідам 

6000,0 

6000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6000,0 

2507080 

1010 

Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів  

60,0 

60,0 

  

  

  

120000,0 

84000,0 

  

  

36000,0 

120060,0 

2507090 

1010 

Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації 

140000,0 

140000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

140000,0 

6480000 

  

Пенсійний фонд України 

  

  

  

  

  

2484305,1 

2484305,1 

  

  

  

2484305,1 

6481000 

  

Пенсійний фонд України 

  

  

  

  

  

2484305,1 

2484305,1 

  

  

  

2484305,1 

6481020 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 

  

  

  

  

  

340555,0 

340555,0 

  

  

  

340555,0 

6481030 

1020 

Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

  

  

  

  

  

1261004,5 

1261004,5 

  

  

  

1261004,5 

6481040 

1020 

Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 

  

  

  

  

  

223418,6 

223418,6 

  

  

  

223418,6 

6481050 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 

  

  

  

  

  

5216,4 

5216,4 

  

  

  

5216,4 

6481060 

1020 

Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I

  

  

  

  

  

289719,8 

289719,8 

  

  

  

289719,8 

6481070 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій II, III і IV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення

  

  

  

  

  

360388,4 

360388,4 

  

 

  

360388,4 

6481080 

1070 

Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

  

  

  

  

  

4002,4 

4002,4 

  

  

  

4002,4 

1800000 

  

Міністерство культури і мистецтв України 

390993,2 

281980,1 

66535,2 

7317,7 

109013,1 

53164,6 

44708,7 

16314,6 

1863,3 

8455,9 

444157,8 

1801000 

  

Апарат Міністерства культури і мистецтв України 

353547,9 

267822,8 

58910,8 

6415,2 

85725,1 

47266,2 

39209,7 

14563,2 

1750,2 

8056,5 

400814,1 

1801010 

0829 

Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 

5782,7 

3392,7 

1548,6 

75,0 

2390,0 

32,7 

32,7 

  

2,0 

  

5815,4 

1801020 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 

1772,1 

1772,1 

1131,0 

65,3 

  

  

  

  

  

  

1772,1 

1801030 

0921 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка 

1588,0 

1588,0 

819,0 

189,9 

  

  

  

  

  

  

1588,0 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

10929,1 

8603,6 

5040,3 

594,4 

2325,5 

326,8 

309,5 

89,7 

12,4 

17,3 

11255,9 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3576,3 

2926,3 

760,3 

170,3 

650,0 

185,9 

175,6 

36,8 

19,7 

10,3 

3762,2 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

46981,3 

43781,3 

25620,6 

2171,7 

3200,0 

12269,6 

10082,3 

4061,7 

993,2 

2187,3 

59250,9 

  

  

в тому числі заходи святкування 100-річчя Київського державного університету театру, кіно і телебачення імені 1. К. Карпенка-Карого 

1000,0 

  

  

  

1000,0 

  

  

  

  

  

1000,0 

1801070 

0950 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

1569,2 

1569,2 

900,8 

105,0 

  

4320,0 

3980,0 

2490,9 

50,0 

340,0 

5889,2 

1801080 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 

112,4 

112,4 

80,7 

1,4 

  

  

  

  

  

  

112,4 

1801090 

0990 

Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 

300,6 

300,6 

183,9 

15,0 

  

6,0 

6,0 

  

  

  

306,6 

1801100 

0824 

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 

4541,0 

4541,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4541,0 

1801110 

0821 

Фінансова підтримка національних театрів 

46267,4 

37417,4 

  

  

8850,0 

  

  

  

  

  

46267,4 

1801120 

0822 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

42672,1 

37672,1 

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

42672,1 

1801130 

0829 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів і реалізації творчих проектів 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

1801140 

0829 

Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 

1496,0 

1496,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1496,0 

1801150 

0829 

Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 

2500,0 

1900,0 

  

  

600,0 

  

  

  

  

  

2500,0 

1801160 

0829 

Фінансова підтримка гастрольної діяльності 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

700,0 

700,0 

  

  

  

3700,0 

1801170 

0829 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 

31194,3 

31194,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

31194,3 

  

  

в тому числі проведення фестивалів "Таврійські ігри", "Чорноморські ігри", "РУПОР", "Діти - дітям" 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

1801180 

0829 

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 

33560,0 

  

  

  

33560,0 

  

  

  

  

  

33560,0 

1801190 

0825 

Бібліотечна справа 

20673,8 

13074,2 

6309,0 

731,3 

7599,6 

642,0 

574,5 

61,7 

44,3 

67,5 

21315,8 

1801200 

0826 

Музейна справа та виставкова діяльність 

22989,4 

14189,4 

6491,5 

905,0 

8800,0 

2440,9 

1920,6 

322,2 

220,7 

520,3 

25430,3 

1801220 

0960 

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського

104,8 

104,8 

76,5 

  

  

133,2 

133,2 

78,9 

  

  

238,0 

1801230 

0823 

Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 

19500,0 

19500,0 

  

  

  

700,0 

620,0 

  

  

80,0 

20200,0 

1801240 

0829 

Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 

2851,9 

851,9 

517,0 

106,5 

2000,0 

165,0 

165,0 

61,9 

25,2 

  

3016,9 

1801260 

0829 

Заходи з відтворення культури національних меншин 

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

1801270 

0829 

Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 

144,8 

144,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

144,8 

1801290 

0829 

Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

1801300 

0832 

Фінансова підтримка культурологічних видань 

705,8 

705,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

705,8 

1801310 

0825 

Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови 

20000,0 

11000,0 

  

  

9000,0 

  

  

  

  

  

20000,0 

1801320 

0829 

Підготовка та реалізація програми "Крок до зірок" 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

1801330 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв 

18234,9 

17984,9 

9431,6 

1284,4 

250,0 

25344,1 

20510,3 

7359,4 

382,7 

4833,8 

43579,0 

1801800 

0826 

Реконструкція та реставрація комплексу споруд Національного художнього музею України 

1500,0 

  

  

  

1500,0 

  

  

  

  

 

1500,0 

1802000 

  

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

386,5 

386,5 

139,0 

10,0 

  

  

  

  

  

  

386,5 

1802010 

0829 

Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

271,2 

271,2 

139,0 

10,0 

  

  

  

  

  

  

271,2 

1802020 

0829 

Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 

115,3 

115,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

115,3 

1803000 

  

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 

665,2 

645,2 

83,1 

  

20,0 

  

  

  

  

  

665,2 

1803010 

0829 

Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 

149,9 

129,9 

83,1 

  

20,0 

  

  

  

  

  

149,9 

1803020 

0829 

Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 

515,3 

515,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

515,3 

1805000 

  

Державна служба охорони культурної спадщини 

36393,6 

13125,6 

7402,3 

892,5 

23268,0 

5898,4 

5499,0 

1751,4 

113,1 

399,4 

42292,0 

1805010 

0829 

Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 

428,7 

428,7 

248,4 

8,4 

  

  

  

  

  

  

428,7 

1805020 

0827 

Збереження історико-культурної спадщини 

30814,8 

12546,8 

7153,9 

884,1 

18268,0 

5898,4 

5499,0 

1751,4 

113,1 

399,4 

36713,2 

1805030 

0829 

Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури 

150,1 

150,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

150,1 

1805800 

0829 

Проведення протизсувних заходів на території Києво-Печерської Лаври 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

0110000 

  

Апарат Верховної Ради України 

327240,0 

207905,3 

84682,4 

3181,3 

119334,7 

35477,0 

27679,6 

9427,3 

3080,8 

7797,4 

362717,0 

0111000 

  

Апарат Верховної Ради України 

327240,0 

207905,3 

84682,4 

3181,3 

119334,7 

35477,0 

27679,6 

9427,3 

3080,8 

7797,4 

362717,0 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

151379,7 

104793,7 

49100,0 

  

46586,0 

  

  

  

  

  

151379,7 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 

47152,9 

40026,7 

24931,4 

  

7126,2 

  

  

  

  

  

47152,9 

0111030 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 

1600,0 

1600,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1600,0 

0111040 

0113 

Візити народних депутатів України за кордон 

9000,0 

9000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9000,0 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

38996,3 

33160,3 

9880,5 

3181,3 

5836,0 

3213,0 

1863,0 

800,0 

  

1350,0 

42209,3 

0111060 

0111 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 

6217,6 

1809,1 

  

  

4408,5 

  

  

  

  

  

6217,6 

0111070 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 

4700,0 

4700,0 

  

  

  

32264,0 

25816,6 

8627,3 

3080,8 

6447,4 

36964,0 

0111080 

0831 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 

21952,9 

7324,9 

770,5 

  

14628,0 

  

  

  

  

  

21952,9 

0111090 

0832 

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 

5490,6 

5490,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

5490,6 

0111100 

0610 

Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 

750,0 

  

  

  

750,0 

  

  

  

  

  

750,0 

0111800 

0111 

Реконструкція сесійної зали Верховної Ради України 

40000,0 

  

  

  

40000,0 

  

  

  

  

  

40000,0 

0300000 

  

Державне управління справами 

451111,5 

252766,4 

77582,2 

11756,3 

198345,1 

79830,1 

68461,1 

18069,4 

9152,1 

11369,0 

530941,6 

0301000 

  

Апарат Державного управління справами 

398827,5 

225657,4 

75312,6 

11695,5 

173170,1 

79830,1 

68461,1 

18069,4 

9152,1 

11369,0 

478657,6 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 

51080,1 

38140,0 

19216,1 

31,6 

12940,1 

  

  

  

  

  

51080,1 

0301020 

0111 

Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України 

6089,1 

6089,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

6089,1 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України 

31790,6 

25390,6 

9526,2 

3188,0 

6400,0 

7824,8 

6625,3 

2779,9 

184,6 

1199,5 

39615,4 

0301040 

0113 

Візити Президента України за кордон 

5900,0 

5900,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5900,0 

0301050 

0133 

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 

17000,0 

17000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

17000,0 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

28959,4 

26959,4 

5615,1 

3470,9 

2000,0 

49934,0 

43872,0 

9392,0 

7687,0 

6062,0 

78893,4 

0301070 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 

1618,4 

1618,4 

1078,8 

  

  

  

  

  

  

  

1618,4 

0301080 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

7910,9 

7510,9 

4207,9 

66,5 

400,0 

  

  

  

  

  

7910,9 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

626,1 

626,1 

392,1 

  

  

  

  

  

  

  

626,1 

0301110 

0960 

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 

18533,1 

18533,1 

402,5 

83,0 

  

691,4 

646,4 

  

16,0 

45,0 

19224,5 

0301120 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 

3659,0 

3659,0 

1710,0 

351,4 

  

2165,8 

1321,8 

520,0 

16,0 

844,0 

5824,8 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 

21360,5 

19360,5 

9659,5 

870,6 

2000,0 

14536,7 

12508,2 

5029,5 

917,0 

2028,5 

35897,2 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 

3148,3 

2898,3 

1764,2 

62,9 

250,0 

440,4 

430,4 

120,0 

35,5 

10,0 

3588,7 

0301160 

0111 

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 

7200,0 

600,0 

  

  

6600,0 

  

  

  

  

  

7200,0 

0301170 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

27415,5 

24915,5 

11892,7 

2428,0 

2500,0 

1767,0 

1767,0 

100,0 

227,0 

 

29182,5 

0301190 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

17327,1 

16827,1 

8725,0 

909,0 

500,0 

1970,0 

990,0 

  

50,0 

980,0 

19297,1 

0301200 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 

1550,0 

1050,0 

640,8 

60,6 

500,0 

500,0 

300,0 

128,0 

19,0 

200,0 

2050,0 

0301220 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

226,3 

226,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

226,3 

0301230 

0950 

Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

24,8 

24,8 

18,2 

  

  

  

  

  

  

  

24,8 

0301250 

0731 

Закупівля діагностичного та лікувального обладнання для клінічної лікарні "Феофанія" 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

  

  

  

  

  

20000,0 

0301260 

0422 

Ведення лісового та мисливського господарства 

1495,7 

1495,7 

463,5 

173,0 

  

  

  

  

  

  

1495,7 

0301270 

0832 

Фінансова підтримка газети "Президентський вісник" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Президентський контроль" 

4902,6 

4202,6 

  

  

700,0 

  

  

  

  

  

4902,6 

0301280 

0150 

Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна - НАТО 

2630,0 

2630,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2630,0 

0301800 

0731 

Реконструкція лікувального корпусу N 1 клінічної лікарні "Феофанія", м. Київ 

35500,0 

  

  

  

35500,0 

  

  

  

  

  

35500,0 

0301810 

0960 

Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 

26000,0 

  

  

  

26000,0 

  

  

  

  

  

26000,0 

0301820 

0734 

Реконструкція корпусу N 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

0301830 

0731 

Завершення капітального ремонту діагностичного центру в клінічній лікарні "Феофанія" 

43200,0 

  

  

  

43200,0 

  

  

  

  

  

43200,0 

0301840 

0950 

Завершення реконструкції навчального корпусу Національної Академії державного управління при Президентові України 

6180,0 

  

  

  

6180,0 

  

  

  

  

  

6180,0 

0301850 

0111 

Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м. Сімферополі 

2500,0 

  

  

  

2500,0 

  

  

  

 

  

2500,0 

0303000 

  

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

822,2 

727,2 

342,2 

  

95,0 

  

  

  

  

  

822,2 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

822,2 

727,2 

342,2 

  

95,0 

  

  

  

  

  

822,2 

0304000 

  

Національна служба посередництва і примирення України 

3032,4 

3032,4 

1639,2 

45,0 

  

  

  

  

  

  

3032,4 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

2883,8 

2883,8 

1639,2 

45,0 

  

  

  

  

  

  

2883,8 

0304020 

0481 

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 

55,7 

55,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

55,7 

0304030 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 

92,9 

92,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

92,9 

0306000 

  

Національний комплекс "Експоцентр України" 

12768,1 

6688,1 

  

  

6080,0 

  

  

  

  

  

12768,1 

0306020 

0822 

Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 

1109,1 

1029,1 

  

  

80,0 

  

  

  

  

  

1109,1 

0306040 

0829 

Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 

159,0 

159,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

159,0 

0306050 

0411 

Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

0306060 

0490 

Фінансова підтримка Національного комплексу "Експоцентр України" 

3500,0 

3500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3500,0 

0306800 

0490 

Реконструкція будівель і споруд Національного комплексу "Експоцентр України" 

6000,0 

  

  

  

6000,0 

  

  

  

  

  

6000,0 

0307000 

  

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 

661,3 

661,3 

288,2 

15,8 

  

  

  

  

  

  

661,3 

0307010 

0133 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

661,3 

661,3 

288,2 

15,8 

  

  

  

  

  

  

661,3 

0309000 

  

Державне авіапідприємство "Україна" 

35000,0 

16000,0 

  

  

19000,0 

  

  

  

  

  

35000,0 

0309010 

0133 

Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 

35000,0 

16000,0 

  

  

19000,0 

  

  

  

  

  

35000,0 

0410000 

  

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

136475,8 

79812,9 

29862,7 

1455,5 

56662,9 

4823,9 

4719,1 

1844,5 

267,3 

104,8 

141299,7 

0411000 

  

Секретаріат Кабінету Міністри України 

136475,8 

79812,9 

29862,7 

1455,5 

56662,9 

4823,9 

4719,1 

1844,5 

267,3 

104,8 

141299,7 

0411010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 

49890,2 

42890,2 

23306,0 

  

7000,0 

  

  

  

  

  

49890,2 

0411020 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 

3800,0 

3800,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3800,0 

0411030 

0111 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 

43405,8 

17005,8 

6062,3 

1414,1 

26400,0 

4683,9 

4579,1 

1786,1 

267,3 

104,8 

48089,7 

0411040 

0111 

Створення спеціальної інформаційно-
телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади 

7062,9 

  

  

  

7062,9 

  

  

  

  

  

7062,9 

0411050 

0113 

Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України 

11734,4 

11734,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

11734,4 

0411060 

0950 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 

67,9 

67,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

67,9 

0411070 

0832 

Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 

3459,0 

3459,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3459,0 

0411080 

0422 

Ведення лісового і мисливського господарства 

1055,6 

855,6 

494,4 

41,4 

200,0 

140,0 

140,0 

58,4 

  

  

1195,6 

0411800 

0828 

Реконструкція будинку клубу Кабінету Міністрів України 

16000,0 

  

  

  

16000,0 

  

  

  

  

  

16000,0 

0500000 

  

Державна судова адміністрація України 

585815,9 

456771,1 

228366,8 

11958,0 

129044,8 

  

  

  

  

  

585815,9 

0501000 

  

Апарат Державної судової адміністрації України 

585815,9 

456771,1 

228366,8 

11958,0 

129044,8 

  

  

  

  

  

585815,9 

0501010 

0330 

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 

9167,2 

8767,2 

5467,4 

264,4 

400,0 

  

  

  

  

  

9167,2 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

63491,1 

55680,4 

28872,4 

967,4 

7810,7 

  

  

  

  

  

63491,1 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 

164295,1 

92000,7 

44039,3 

1850,1 

72294,4 

  

  

  

  

  

164295,1 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судами 

281082,8 

258743,4 

129057,8 

8056,2 

22339,4 

  

  

  

  

  

281082,8 

0501050 

0330 

Здійснення правосуддя військовими судами 

9408,8 

9216,8 

5113,1 

180,3 

192,0 

  

  

  

  

  

9408,8 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

34494,4 

30486,1 

15518,1 

624,5 

4008,3 

  

  

  

  

  

34494,4 

0501090 

0370 

Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства 

96,2 

96,2 

27,5 

  

  

  

  

  

  

  

96,2 

0501110 

0950 

Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 

2713,1 

713,1 

271,2 

15,1 

2000,0 

  

  

  

  

  

2713,1 

0501150 

0330 

Виконання рішень судів на користь суддів 

1067,2 

1067,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

1067,2 

0501800 

0330 

Будівництво, реконструкція та ремонт апеляційних судів 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

  

  

  

  

  

20000,0 

0600000 

  

Верховний Суд України 

45500,2 

34000,2 

14886,6 

584,5 

11500,0 

  

  

  

  

  

45500,2 

0601000 

  

Апарат Верховного Суду України 

45500,2 

34000,2 

14886,6 

584,5 

11500,0 

  

  

  

  

  

45500,2 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України 

45446,6 

33946,6 

14886,6 

584,5 

11500,0 

  

  

  

  

  

45446,6 

0601020 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 

53,6 

53,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

53,6 

0700000 

  

Вищий господарський суд України 

38501,8 

20791,3 

8199,9 

700,0 

17710,5 

  

  

  

  

  

38501,8 

0701000 

  

Вищий господарський суд України 

38501,8 

20791,3 

8199,9 

700,0 

17710,5 

  

  

  

  

  

38501,8 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

38501,8 

20791,3 

8199,9 

700,0 

17710,5 

  

  

  

  

  

38501,8 

0750000 

  

Вищий адміністративний суд України 

5505,1 

5505,1 

2974,1 

553,9 

  

  

  

  

  

  

5505,1 

0751000 

  

Апарат Вищого адміністративного суду України 

5505,1 

5505,1 

2974,1 

553,9 

  

  

  

  

  

  

5505,1 

0751000 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 

5505,1 

5505,1 

2974,1 

553,9 

  

  

  

  

  

  

5505,1 

0800000 

  

Конституційний Суд України 

19438,3 

16128,9 

8015,4 

306,6 

3309,4 

  

  

  

  

  

19438,3 

0801000 

  

Конституційний Суд України 

19438,3 

16128,9 

8015,4 

306,6 

3309,4 

  

  

  

  

  

19438,3 

0801010 

0330 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 

19438,3 

16128,9 

8015,4 

306,6 

3309,4 

  

  

  

  

  

19438,3 

0900000 

  

Генеральна прокуратура України 

264370,3 

251346,2 

171318,2 

6846,2 

13024,1 

33100,9 

13285,4 

95,0 

5,0 

19815,5 

297471,2 

0901000 

  

Генеральна прокуратура України 

264370,3 

251346,2 

171318,2 

6846,2 

13024,1 

33100,9 

13285,4 

95,0 

5,0 

19815,5 

297471,2 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

253393,3 

247393,3 

169118,2 

6530,3 

6000,0 

32900,9 

13185,4 

95,0 

5,0 

19715,5 

286294,2 

0901020 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 

10977,0 

3952,9 

2200,0 

315,9 

7024,1 

200,0 

100,0 

  

  

100,0 

11177,0 

1000000 

  

Міністерство внутрішніх справ України 

2481601,6 

2333949,2 

1643385,0 

79516,2 

147652,4 

761020,0 

621590,1 

186191,2 

24339,9 

139429,9 

3242621,6 

1001000 

  

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

2137876,4 

2001054,0 

1429055,3 

60749,0 

136822,4 

723430,0 

586769,4 

170368,5 

24182,9 

136660,6 

2861306,4 

1001010 

0310 

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 

40006,1 

40006,1 

37715,8 

  

  

  

  

  

  

  

40006,1 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

3850,4 

3850,4 

3850,4 

  

  

  

  

  

  

  

3850,4 

1001020 

0310 

Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 

20000,0 

20000,0 

  

  

  

93906,5 

9000,0 

  

  

84906,5 

113906,5 

1001040 

0310 

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 

1750008,3 

1710495,9 

1222502,9 

45076,0 

39512,4 

528425,6 

491405,6 

147727,3 

18816,9 

37020,0 

2278433,9 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

98434,9 

98434,9 

98434,9 

  

  

  

  

  

  

  

98434,9 

1001070 

0380 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 

14493,8 

14493,8 

13131,5 

  

  

6875,0 

6875,0 

2211,0 

16,0 

  

21368,8 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

1482,5 

1482,5 

1482,5 

  

  

  

  

  

  

  

1482,5 

1001080 

0942 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації 

97928,9 

97928,9 

77633,8 

8500,0 

  

62603,7 

50265,2 

14636,6 

3152,2 

12338,5 

160532,6 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

5911,5 

5911,5 

5911,5 

  

  

  

  

  

  

  

5911,5 

1001100 

0721 

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

79124,8 

79124,8 

48934,8 

6345,0 

  

28544,6 

26382,8 

5489,5 

2054,4 

2161,8 

107669,4 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

284,8 

284,8 

284,8 

  

  

  

  

  

  

  

284,8 

1001130 

0910 

Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

10017,9 

10017,9 

4951,9 

828,0 

  

2449,2 

2305,3 

235,1 

143,4 

143,9 

12467,1 

1001160 

0310 

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 

1605,0 

1605,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1605,0 

1001180 

0310 

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя

24381,6 

24381,6 

24184,6 

  

  

625,4 

535,5 

69,0 

  

89,9 

25007,0 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

1331,6 

1331,6 

1331,6 

  

  

  

  

  

  

  

1331,6 

1001190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

97310,0 

  

  

  

97310,0 

  

  

  

  

  

97310,0 

1003000 

  

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

339975,2 

329145,2 

214329,7 

18767,2 

10830,0 

37590,0 

34820,7 

15822,7 

157,0 

2769,3 

377565,2 

1003010 

0310 

Керівництво та управління внутрішніми військами 

8642,2 

8642,2 

6595,3 

  

  

  

  

  

  

  

8642,2 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

505,7 

505,7 

505,7 

  

  

  

  

  

  

  

505,7 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

264239,5 

264239,5 

164978,8 

16419,2 

  

14477,1 

12037,2 

  

33,6 

2439,9 

278716,6 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

14976,3 

14976,3 

14976,3 

  

  

  

  

  

 

  

14976,3 

1003030 

0380 

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 

30395,9 

30395,9 

26297,4 

932,0 

  

21112,5 

20886,5 

15557,3 

50,6 

226,0 

51508,4 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

2222,5 

2222,5 

2222,5 

  

  

  

  

  

  

  

2222,5 

1003070 

0942 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

20680,2 

20680,2 

13680,5 

813,0 

  

588,4 

549,5 

117,8 

  

38,9 

21268,6 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

749,0 

749,0 

749,0 

  

  

  

  

  

  

  

749,0 

1003080 

0731 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 

5187,4 

5187,4 

2777,7 

603,0 

  

1412,0 

1347,5 

147,6 

72,8 

64,5 

6599,4 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

76,7 

76,7 

76,7 

  

  

  

  

  

  

  

76,7 

1003090 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 

10830,0 

  

  

  

10830,0 

  

  

  

  

  

10830,0 

1005000 

  

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 

3750,0 

3750,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3750,0 

1005020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

3750,0 

3750,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3750,0 

1100000 

  

Міністерство палива та енергетики України 

3756239,1 

2252947,3 

30424,5 

5038,0 

1503291,8 

862612,9 

14701,9 

7108,5 

91,8 

847911,0 

4618852,0 

1101000 

  

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

3756239,1 

2252947,3 

30424,5 

5038,0 

1503291,8 

862612,9 

14701,9 

7108,5 

91,8 

847911,0 

4618852,0 

1101010 

0434 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 

11455,8 

9755,8 

5820,1 

333,2 

1700,0 

  

  

  

  

  

11455,8 

1101030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 

3781,0 

1531,0 

  

  

2250,0 

  

  

  

  

  

3781,0 

1101040 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 

3963,0 

3963,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3963,0 

1101050 

0732 

Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст-супутників 

36840,7 

36840,7 

21422,3 

3186,0 

  

4059,1 

3459,8 

1276,3 

20,2 

599,3 

40899,8 

1101060 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 

2679,3 

2679,3 

1572,3 

120,6 

  

836,1 

811,9 

375,0 

3,2 

24,2 

3515,4 

1101080 

0434 

Створення власного виробництва ядерного палива 

20000,0 

1000,0 

  

  

19000,0 

  

  

  

  

  

20000,0 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним інститутом ядерної енергії та промисловості 

4572,5 

4572,5 

1609,8 

1398,2 

  

14717,7 

10430,2 

5457,2 

68,4 

4287,5 

19290,2 

1101130 

0483 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 

200,0 

200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

200,0 

1101140 

0434 

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 

7318,0 

5118,0 

  

  

2200,0 

  

  

  

  

  

7318,0 

1101150 

0433 

Будівництво енергоблоків, магістральних ліній електропередач 

  

  

  

  

  

600000,0 

  

  

  

600000,0 

600000,0 

1101170 

0483 

Прикладні розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу 

4188,9 

4188,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

4188,9 

1101180 

0431 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 

784044,1 

634044,1 

  

  

150000,0 

  

  

  

  

  

784044,1 

1101190 

0320 

Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 

157066,4 

98066,4 

  

  

59000,0 

  

  

  

  

  

157066,4 

1101200 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 

651412,0 

651412,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

651412,0 

1101210 

0431 

Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

1018141,8 

  

  

  

1018141,8 

200000,0 

  

  

  

200000,0 

1218141,8 

1101220 

0431 

Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, у тому числі, дегазація вугільних пластів 

55000,0 

15000,0 

  

  

40000,0 

  

  

  

  

  

55000,0 

1101230 

0431 

Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт 

24000,0 

  

  

  

24000,0 

  

  

  

  

  

24000,0 

1101240 

0431 

Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах 

25000,0 

  

  

  

25000,0 

  

  

  

  

  

25000,0 

1101250 

1010 

Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 

54000,0 

54000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

54000,0 

1101260 

0431 

Створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УГАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки 

75000,0 

  

  

  

75000,0 

  

  

  

 

  

75000,0 

1101270 

0434 

Державна підтримка вугледобувних підприємств, що спрямовується на погашення заборгованості по заробітній платі за минулі роки працівникам вугледобувних підприємств, крім тих, що ліквідуються 

721275,6 

721275,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

721275,6 

1101280 

0431 

Заходи по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану 

87000,0 

  

  

  

87000,0 

43000,0 

  

  

  

43000,0 

130000,0 

1101300 

0483 

Розробка державних науково-технічних програм для забезпечення екологічної безпеки у сфері паливно-енергетичного комплексу 

9300,0 

9300,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9300,0 

1200000 

  

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 

72412,1 

70012,1 

25681,0 

563,0 

2400,0 

20548,6 

17094,9 

2381,4 

501,3 

3453,7 

92960,7 

1201000 

  

Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

43623,9 

41623,9 

13899,0 

358,8 

2000,0 

14148,6 

13579,7 

2265,5 

319,0 

568,9 

57772,5 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

22772,6 

21772,6 

11848,0 

252,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

22772,6 

1201020 

0411 

Внески України по бюджету ГАТТ/СОТ 

2077,7 

2077,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

2077,7 

1201030 

0411 

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 

3770,3 

3770,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

3770,3 

1201040 

0411 

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 

800,0 

800,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

800,0 

1201050 

0481 

Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 

3684,6 

3684,6 

279,6 

10,0 

  

260,0 

254,5 

148,0 

  

5,5 

3944,6 

1201060 

0487 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 

730,0 

730,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

730,0 

1201070 

0481 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 

2638,2 

2638,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

2638,2 

1201080 

0487 

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 

535,0 

535,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

535,0 

1201090 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 

2078,4 

2078,4 

989,5 

45,0 

  

4060,0 

3674,3 

2117,5 

319,0 

385,7 

6138,4 

1201110 

0950 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 

890,5 

890,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

890,5 

1201120 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" 

47,6 

47,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

47,6 

1201130 

0411 

Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 

1271,5 

1271,5 

781,9 

51,8 

  

  

  

  

  

  

1271,5 

1201140 

0610 

Капітальний ремонт відомчого житлового фонду 

1000,0 

  

  

  

1000,0 

  

  

  

  

  

1000,0 

1201600 

0460 

Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 

1327,5 

1327,5 

  

  

  

9828,6 

9650,9 

  

  

177,7 

11156,1 

1204000 

  

Державна інспекція з контролю за цінами 

12905,3 

12505,3 

7988,3 

157,6 

400,0 

  

  

  

  

  

12905,3 

1204010 

0411 

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 

12905,3 

12505,3 

7988,3 

157,6 

400,0 

  

  

  

  

  

12905,3 

1205000 

  

Державний комітет України з енергозбереження 

15882,9 

15882,9 

3793,7 

46,6 

  

6400,0 

3515,2 

115,9 

182,3 

2884,8 

22282,9 

1205010 

0434 

Керівництво та управління у сфері енергозбереження 

5691,9 

5691,9 

3793,7 

46,6 

  

6400,0 

3515,2 

115,9 

182,3 

2884,8 

12091,9 

1205020 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 

3555,0 

3555,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3555,0 

1205030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 

300,0 

300,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

300,0 

1205040 

0434 

Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 

6336,0 

6336,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6336,0 

1400000 

  

Міністерство закордонних справ України 

544578,1 

484238,6 

13440,2 

11467,0 

60339,5 

30496,0 

12424,0 

1600,4 

300,0 

18072,0 

575074,1 

1401000 

  

Апарат Міністерства закордонних справ України 

544578,1 

484238,6 

13440,2 

11467,0 

60339,5 

30496,0 

12424,0 

1600,4 

300,0 

18072,0 

575074,1 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

26982,7 

18782,7 

9317,3 

482,6 

8200,0 

  

  

  

  

  

26982,7 

1401020 

0113 

Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

77740,0 

77740,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

77740,0 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

371450,5 

346571,0 

3400,0 

10984,4 

24879,5 

30286,0 

12217,0 

1540,4 

300,0 

18069,0 

401736,5 

1401040 

0113 

Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 

27438,8 

178,8 

  

  

27260,0 

  

  

  

  

  

27438,8 

1401050 

0113 

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 

5700,0 

5700,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5700,0 

1401070 

0113 

Внески до установ і організацій СНД 

6920,4 

6920,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

6920,4 

1401080 

0113 

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 

5800,0 

5800,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5800,0 

1401090 

0113 

Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 

412,8 

412,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

412,8 

1401100 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 

1342,9 

1342,9 

722,9 

  

  

210,0 

207,0 

60,0 

  

3,0 

1552,9 

1401110 

0832 

Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 

20443,0 

20443,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

20443,0 

1401120 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої - сьомої категорій державних службовців 

347,0 

347,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

347,0 

1700000 

  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

216700,1 

166869,3 

46263,6 

5543,5 

49830,8 

56152,5 

44633,4 

12988,3 

596,3 

11519,1 

272852,6 

1701000 

  

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

216700,1 

166869,3 

46263,6 

5543,5 

49830,8 

56152,5 

44633,4 

12988,3 

596,3 

11519,1 

272852,6 

1701010 

0831 

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 

5799,5 

5299,5 

1610,8 

103,0 

500,0 

300,0 

300,0 

  

45,0 

  

6099,5 

1701020 

0840 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 

238,2 

238,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

238,2 

1701040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті 

434,9 

434,9 

296,3 

16,1 

  

191,7 

191,7 

61,0 

15,6 

  

626,6 

1701050 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 

120,6 

120,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

120,6 

1701060 

0840 

Прикладні розробки у сфері книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності 

1000,1 

1000,1 

643,1 

119,0 

  

728,0 

680,8 

150,0 

25,0 

47,2 

1728,1 

1701070 

0834 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 

289,9 

289,9 

132,2 

5,4 

  

25,0 

25,0 

3,0 

  

  

314,9 

1701080 

0831 

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 

89597,7 

59366,9 

33280,8 

3710,0 

30230,8 

28560,1 

22044,4 

8067,7 

359,8 

6515,7 

118157,8 

1701090 

0831 

Заходи з розвитку супутникового мовлення 

13235,9 

9935,9 

1668,4 

  

3300,0 

  

  

  

  

  

13235,9 

1701100 

0832 

Фінансова підтримка преси 

1035,7 

1035,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

1035,7 

1701110 

0833 

Видання книжкової продукції за програмою випуску соціально значущих видань 

43610,0 

43610,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

43610,0 

1701120 

0834 

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 

5440,5 

5440,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

5440,5 

1701130 

0829 

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі 

98,3 

98,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

98,3 

1701140 

0831 

Виробництво та розповсюдження телепрограм Національною телекомпанією України 

55798,8 

39998,8 

8632,0 

1590,0 

15800,0 

26347,7 

21391,5 

4706,6 

150,9 

4956,2 

82146,5 

1900000 

  

Державний комітет лісового господарства України 

147608,6 

139608,6 

84021,5 

1730,6 

8000,0 

9791,8 

7894,7 

1885,2 

806,7 

1897,1 

157400,4 

1901000 

  

Апарат Державного комітету лісового господарства України 

147608,6 

139608,6 

84021,5 

1730,6 

8000,0 

9791,8 

7894,7 

1885,2 

806,7 

1897,1 

157400,4 

1901010 

0422 

Керівництво та управління у сфері лісового господарства 

3112,9 

3039,8 

1474,6 

186,9 

73,1 

25,0 

25,0 

  

5,0 

 

3137,9 

1901020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 

199,7 

199,7 

145,8 

  

  

  

  

  

  

  

199,7 

1901030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 

1773,3 

1773,3 

1172,6 

74,7 

  

1110,0 

968,6 

290,6 

106,4 

141,4 

2883,3 

1901040 

0482 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 

74,1 

74,1 

20,2 

8,1 

  

  

  

  

  

  

74,1 

1901050 

0941 

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

8740,7 

8740,7 

4622,1 

967,2 

  

3979,8 

3709,1 

1104,1 

650,5 

270,7 

12720,5 

1901060 

0422 

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів у держлісфонді 

117127,5 

109200,6 

71684,5 

419,8 

7926,9 

2274,0 

1655,9 

140,2 

24,9 

618,1 

119401,5 

1901070 

0511 

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 

8600,0 

8600,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8600,0 

1901080 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду 

7980,4 

7980,4 

4901,7 

73,9 

  

2403,0 

1536,1 

350,3 

19,9 

866,9 

10383,4 

2100000 

  

Міністерство оборони України 

4423529,5 

4157029,5 

2551410,3 

259999,0 

266500,0 

801951,3 

732205,6 

75014,2 

48602,8 

69745,7 

5225480,8 

2101000 

  

Апарат Міністерства оборони України 

4423529,5 

4157029,5 

2551410,3 

259999,0 

266500,0 

801951,3 

732205,6 

75014,2 

48602,8 

69745,7 

5225480,8 

2101010 

0210 

Керівництво та військове управління Збройними Силами України 

48999,9 

48999,9 

44363,2 

994,0 

  

996,3 

984,8 

  

  

11,5 

49996,2 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

3041,1 

3041,1 

3041,1 

  

  

  

  

  

  

  

3041,1 

2101020 

0210 

Утримання особового складу Збройних Сил України 

2118739,1 

2118739,1 

1989856,0 

  

  

7109,2 

7109,2 

176,4 

  

  

2125848,3 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

179096,0 

179096,0 

179096,0 

  

  

  

  

  

  

  

179096,0 

2101030 

0210 

Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 

3300,0 

3300,0 

  

  

  

28349,7 

28349,7 

  

  

  

31649,7 

2101040 

0113 

Верифікаційна діяльність за кордоном 

84,7 

84,7 

  

  

  

150,0 

150,0 

  

  

  

234,7 

2101050 

0210 

Тилове забезпечення Збройних Сил України 

366255,9 

366255,9 

  

  

  

48435,0 

42846,8 

  

  

5588,2 

414690,9 

2101060 

0210 

Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 

261705,0 

261705,0 

  

259005,0 

  

142423,2 

128779,5 

  

36473,3 

13643,7 

404128,2 

2101070 

0210 

Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 

20345,3 

20345,3 

  

  

  

4351,6 

3915,6 

  

  

436,0 

24696,9 

2101080 

0260 

Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 

134660,1 

134660,1 

95219,2 

  

  

15872,4 

11937,2 

  

  

3935,2 

150532,5 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

3781,1 

3781,1 

3781,1 

  

  

  

  

  

 

  

3781,1 

2101090 

0260 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 

9865,3 

9865,3 

8015,3 

  

  

93473,4 

90208,7 

25160,3 

12129,5 

3264,7 

103338,7 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

313,3 

313,3 

313,3 

  

  

  

  

  

  

  

313,3 

2101100 

0240 

Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 

270906,0 

270906,0 

248525,4 

  

  

20865,0 

15871,9 

5546,4 

  

4993,1 

291771,0 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

21018,7 

21018,7 

21018,7 

  

  

  

  

  

  

  

21018,7 

2101110 

0210 

Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 

4000,0 

4000,0 

  

  

  

1577,7 

1577,7 

  

  

  

5577,7 

2101120 

0260 

Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 

22869,6 

22869,6 

19400,0 

  

  

7555,2 

6846,2 

525,9 

  

709,0 

30424,8 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

1130,3 

1130,3 

1130,3 

  

  

  

  

  

  

  

1130,3 

2101140 

0210 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

269699,5 

269699,5 

  

  

  

98320,0 

96295,0 

  

  

2025,0 

368019,5 

2101150 

0210 

Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 

36000,0 

36000,0 

  

  

  

25000,0 

25000,0 

  

  

  

61000,0 

2101160 

0250 

Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 

23000,0 

23000,0 

  

  

  

12410,1 

12410,1 

  

  

  

35410,1 

2101170 

0210 

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 

11000,0 

11000,0 

  

  

  

86869,8 

86869,8 

  

  

  

97869,8 

2101180 

0210 

Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 

16200,0 

16200,0 

  

  

  

14189,9 

14189,9 

  

  

  

30389,9 

2101190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 

273000,0 

7000,0 

  

  

266000,0 

31452,5 

2286,0 

  

  

29166,5 

304452,5 

2101200 

0210 

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 

32300,0 

32300,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

32300,0 

2101210 

0512 

Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 

20000,0 

20000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

20000,0 

2101230 

0210 

Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 

166956,4 

166456,4 

145556,4 

  

500,0 

161190,3 

155287,5 

43605,2 

  

5902,8 

328146,7 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

16745,4 

16745,4 

16745,4 

  

  

  

  

  

  

  

16745,4 

2101240 

0210 

Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері  

17193,4 

17193,4 

474,8 

  

  

1360,0 

1290,0 

  

  

70,0 

18553,4 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

54,8 

54,8 

54,8 

  

  

  

  

  

  

  

54,8 

2101250 

0240 

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 

11606,1 

11606,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

11606,1 

2101270 

0210 

Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України 

1843,2 

1843,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

1843,2 

2101280 

0210 

Створення та закупівля літака АН-70 

213000,0 

213000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

213000,0 

2101290 

0260 

Модернізація танків Т-64 до вимог БМ "Булат" 

40000,0 

40000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

40000,0 

2101300 

0260 

Добудова крейсера "Україна" та корвету "Тернопіль" 

30000,0 

30000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

30000,0 

2400000 

  

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 

116574,4 

99550,1 

63120,9 

2055,0 

17024,3 

104087,4 

33755,8 

2399,4 

1475,5 

70331,6 

220661,8 

2401000 

  

Апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

113939,1 

96999,1 

61639,1 

1958,8 

16940,0 

104087,4 

33755,8 

2399,4 

1475,5 

70331,6 

218026,5 

2401010 

0540 

Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 

4245,1 

4109,5 

2441,0 

154,6 

135,6 

2261,1 

1861,1 

236,0 

140,0 

400,0 

6506,2 

2401020 

0540 

Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні 

33689,7 

33614,7 

22785,4 

549,5 

75,0 

10628,4 

8559,1 

  

748,2 

2069,3 

44318,1 

2401030 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 

1604,9 

1604,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

1604,9 

2401040 

0530 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 

1848,0 

1848,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1848,0 

2401050 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 

2230,7 

2230,7 

1458,0 

101,5 

  

989,0 

879,8 

416,9 

  

109,2 

3219,7 

2401070 

0530 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

27,3 

27,3 

6,5 

  

  

  

  

  

  

  

27,3 

2401080 

0530 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 

813,6 

813,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

813,6 

2401090 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології 

196,1 

196,1 

143,1 

  

  

177,0 

157,0 

46,0 

  

20,0 

373,1 

2401120 

0511 

Гідрометеорологічна діяльність 

55697,7 

39597,7 

26713,1 

1013,7 

16100,0 

13420,3 

8866,0 

1375,0 

491,9 

4554,3 

69118,0 

2401140 

0511 

Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 

1046,3 

732,4 

  

  

313,9 

  

  

  

  

  

1046,3 

2401160 

0520 

Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 

12292,2 

12049,7 

8092,0 

139,5 

242,5 

2181,2 

1873,3 

325,5 

95,4 

307,9 

14473,4 

2401170 

0540 

Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 

247,5 

174,5 

  

  

73,0 

  

  

  

  

  

247,5 

2401180 

0540 

Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно-збалансованого (сталого) розвитку 

  

  

  

  

  

2700,0 

2700,0 

  

  

  

2700,0 

2401190 

0540 

Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 

  

  

  

  

  

1600,0 

1600,0 

  

  

  

1600,0 

2401200 

0540 

Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 

  

  

  

  

  

1300,0 

1300,0 

  

  

  

1300,0 

2401210 

0511 

Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації  

  

  

  

  

  

6335,0 

2715,0 

  

  

3620,0 

6335,0 

2401220 

0511 

Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

3474,2 

499,5 

  

  

2974,7 

3474,2 

2401230 

0513 

Очистка стічних вод 

  

  

  

  

  

21000,0 

  

  

  

21000,0 

21000,0 

2401240 

0540 

Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

700,0 

700,0 

  

  

  

700,0 

2401250 

0512 

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

  

  

  

  

  

9500,0 

1045,0 

  

  

8455,0 

9500,0 

2401260 

0520 

Формування національної екологічної мережі 

  

  

  

  

  

1000,0 

1000,0 

  

  

  

1000,0 

2401290 

0511 

Підвищення якості атмосферного повітря 

  

  

  

  

  

26821,2 

  

  

  

26821,2 

26821,2 

2402000 

  

Державна екологічна інспекція 

1474,5 

1427,9 

839,4 

77,0 

46,6 

  

  

  

  

  

1474,5 

2402010 

0511 

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 

1474,5 

1427,9 

839,4 

77,0 

46,6 

  

  

  

  

  

1474,5 

2403000 

  

Державна служба заповідної справи 

451,2 

436,5 

260,0 

19,2 

14,7 

  

  

  

  

  

451,2 

2403010 

0520 

Керівництво та управління у сфері заповідної справи 

451,2 

436,5 

260,0 

19,2 

14,7 

  

  

  

  

  

451,2 

2405000 

  

Державна гідрометеорологічна служба 

512,2 

495,6 

278,5 

  

16,6 

  

  

  

  

  

512,2 

2405010 

0540 

Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 

512,2 

495,6 

278,5 

  

16,6 

  

  

  

  

  

512,2 

2407000 

  

Національна комісія радіаційного захисту населення 

197,4 

191,0 

103,9 

  

6,4 

  

  

  

  

  

197,4 

2407010 

0513 

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 

197,4 

191,0 

103,9 

  

6,4 

  

  

  

  

  

197,4 

2600000 

  

Міністерство промислової політики України 

228399,3 

141399,3 

4391,4 

434,9 

87000,0 

80442,0 

3333,0 

7,0 

128,5 

77109,0 

308841,3 

2601000 

  

Апарат Міністерства промислової політики України 

228399,3 

141399,3 

4391,4 

434,9 

87000,0 

80442,0 

3333,0 

7,0 

128,5 

77109,0 

308841,3 

2601010 

0442 

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 

9094,9 

8094,9 

4249,7 

410,0 

1000,0 

410,0 

310,0 

  

128,5 

100,0 

9504,9 

2601020 

0484 

Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 

3384,0 

3384,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3384,0 

2601030 

0484 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 

2950,0 

2950,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2950,0 

2601040 

0484 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 

405,0 

405,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

405,0 

2601050 

0825 

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 

217,7 

217,7 

109,4 

20,0 

  

32,0 

23,0 

7,0 

  

9,0 

249,7 

2601060 

0826 

Функціонування Державного металургійного музею України 

62,7 

62,7 

32,3 

4,9 

  

  

  

  

  

  

62,7 

2601070 

0442 

Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 

14100,0 

14100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

14100,0 

2601080 

0513 

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

2601090 

0441 

Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 

15000,0 

5000,0 

  

  

10000,0 

  

  

  

  

  

15000,0 

2601100 

0513 

Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності 

23000,0 

10000,0 

  

  

13000,0 

  

  

  

  

  

23000,0 

2601110 

0442 

Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

2601130 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 

6852,0 

6852,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6852,0 

2601140 

0484 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 

4735,6 

4735,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

4735,6 

  

  

в тому числі наукові розробки Головного інституту компресорного машинобудування 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

2601150 

0442 

Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив 

2500,0 

2500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2500,0 

2601160 

0442 

Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

2601180 

0433 

Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій 

  

  

  

  

  

80000,0 

3000,0 

  

  

77000,0 

80000,0 

2601190 

0441 

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окисних руд та відновлення будівництва його об'єктів 

3000,0 

  

  

  

3000,0 

  

  

  

  

  

3000,0 

2601210 

0260 

Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

2601220 

0421 

Фінансова підтримка виробництва та створення нових вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин, їх державне випробування та реєстрація 

8000,0 

8000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

8000,0 

2601230 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері промисловості 

97,4 

97,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

97,4 

2601240 

0411 

Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці "Ганновер Мессе" 

1000,0 

1000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,0 

2601250 

0490 

Заходи по виконанню програм розвитку підприємств суднобудівної, літакобудівної промисловості, підприємств концерну "Бронетехніка України" та підприємств і організацій, які виготовляють і розробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії 

50000,0 

50000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

50000,0 

2601800 

0452 

Добудова рефрижераторних суден державним підприємством "Суднобудівний завод імені 61 комунара" 

25000,0 

  

  

  

25000,0 

  

  

  

  

  

25000,0 

2601810 

0210 

Підготовка виробництва літака АН-70 

30000,0 

  

  

  

30000,0 

  

  

  

  

  

30000,0 

2601820 

0210 

Реконструкція та відновлення інженерно-технічних засобів охорони підприємств спецхімії оборонно-промислового комплексу, які виробляють вибухові речовини 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

2800000 

  

Міністерство аграрної політики України 

2582675,9 

2441011,4 

417015,1 

40655,1 

141664,5 

541961,9 

460818,8 

186450,8 

34755,3 

81143,1 

3124637,8 

2801000 

  

Апарат Міністерства аграрної політики України 

2133393,0 

2025977,5 

226159,4 

23983,1 

107415,5 

293331,5 

248592,7 

76461,7 

25854,6 

44738,8 

2426724,5 

2801010 

0421 

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 

15417,8 

11117,8 

3481,7 

408,7 

4300,0 

  

  

  

  

  

15417,8 

2801030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 

4330,0 

4330,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4330,0 

2801050 

0482 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

2161,7 

2161,7 

14,0 

  

  

  

  

  

  

  

2161,7 

2801060 

0482 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 

5578,6 

5578,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

5578,6 

2801070 

0960 

Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2801080 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

133680,8 

132680,8 

66432,7 

13000,0 

1000,0 

66806,3 

60768,8 

18212,3 

10400,0 

6037,5 

200487,1 

2801100 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

137052,4 

135052,4 

72683,9 

7367,0 

2000,0 

137530,5 

110430,5 

41909,2 

12700,0 

27100,0 

274582,9 

2801130 

0930 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 

4410,2 

4410,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

4410,2 

2801140 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 

2217,5 

2217,5 

1435,7 

168,0 

  

1082,7 

997,7 

257,2 

134,6 

85,0 

3300,2 

2801150 

0828 

Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ у комунальну власність 

2063,0 

2063,0 

1505,8 

  

  

  

  

  

  

  

2063,0 

2801170 

0421 

Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

2801180 

0421 

Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2801190 

0421 

Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 

124000,0 

100000,0 

  

  

24000,0 

  

  

  

  

  

124000,0 

2801200 

0421 

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2801210 

0421 

Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 

429500,0 

429500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

429500,0 

2801220 

0421 

Селекція в рослинництві 

50000,0 

50000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

50000,0 

2801230 

0421 

Фінансова підтримка фермерських господарств через механізм мікрокредитування 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

3000,0 

3000,0 

  

  

  

13000,0 

2801240 

0421 

Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів 

100000,0 

100000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

100000,0 

2801250 

0421 

Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр. 

  

  

  

  

  

5000,0 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

2801260 

0422 

Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 

15255,0 

15255,0 

6672,9 

  

  

  

  

  

  

  

15255,0 

2801270 

0482 

Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2801280 

0421 

Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 

70000,0 

70000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

70000,0 

2801290 

0421 

Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 

5000,0 

2200,0 

  

  

2800,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

2801300 

0620 

Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості 

16000,0 

8000,0 

  

  

8000,0 

  

  

  

  

  

16000,0 

2801310 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 

82631,5 

78341,5 

53248,3 

1700,0 

4290,0 

50984,0 

41787,7 

14583,0 

2020,0 

9196,3 

133615,5 

2801320 

0482 

Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 

30206,4 

28955,9 

19909,9 

1325,0 

1250,5 

8928,0 

6608,0 

1500,0 

600,0 

2320,0 

39134,4 

2801330 

0421 

Створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння 

50000,0 

50000,0 

  

  

  

20000,0 

20000,0 

  

  

  

70000,0 

2801340 

0421 

Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2801350 

0421 

Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 

126000,0 

78000,0 

  

  

48000,0 

  

  

  

  

  

126000,0 

2801360 

0482 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 

1888,1 

1888,1 

666,2 

  

  

  

  

  

  

  

1888,1 

2801370 

0421 

Часткова компенсація вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва 

140000,0 

140000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

140000,0 

2801390 

0421 

Часткова компенсація витрат сільськогосподарських підприємств з посіву ярих та озимих зернових культур 

350000,0 

350000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

350000,0 

2801420 

0490 

Впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

2801430 

0421 

Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 

50000,0 

50000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

50000,0 

2801500 

0421 

Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів 

120000,0 

120000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

120000,0 

2801510 

0421 

Закладення і нагляд за молодими хмільниками 

14000,0 

7225,0 

108,3 

14,4 

6775,0 

  

  

  

  

  

14000,0 

2801520 

0421 

Розвиток тепличного господарства НВО "Пуща-Водиця" 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

2802000 

  

Державний департамент ветеринарної медицини 

281940,7 

267349,7 

125870,2 

5565,0 

14591,0 

168000,0 

147778,0 

86365,0 

5623,4 

20222,0 

449940,7 

2802010 

0421 

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 

43941,6 

42797,5 

23302,0 

2000,0 

1144,1 

  

  

  

  

  

43941,6 

2802020 

0421 

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 

70764,0 

70614,0 

2583,2 

65,0 

150,0 

  

  

  

  

  

70764,0 

2802030 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 

167235,1 

153938,2 

99985,0 

3500,0 

13296,9 

168000,0 

147778,0 

86365,0 

5623,4 

20222,0 

335235,1 

2803000 

  

Державний департамент продовольства 

2833,2 

1815,2 

1097,3 

27,3 

1018,0 

6,2 

6,2 

3,0 

  

  

2839,4 

2803010 

0442 

Керівництво та управління у сфері продовольства 

1920,0 

920,0 

536,5 

27,3 

1000,0 

  

  

  

  

  

1920,0 

2803020 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 

88,6 

88,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

88,6 

2803040 

0828 

Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ Державного департаменту продовольства у комунальну власність 

645,4 

645,4 

471,1 

  

  

  

  

  

  

  

645,4 

2803050 

0829 

Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 

179,2 

161,2 

89,7 

  

18,0 

6,2 

6,2 

3,0 

  

  

185,4 

2804000 

  

Державний департамент рибного господарства 

63669,4 

62269,4 

23298,7 

4384,7 

1400,0 

11048,1 

9563,7 

2266,2 

1138,2 

1484,4 

74717,5 

2804010 

0423 

Керівництво та управління у сфері рибного господарства 

878,7 

878,7 

536,5 

18,2 

  

  

  

  

  

  

878,7 

2804030 

0482 

Прикладні розробки у сфері рибного господарства 

2144,7 

2144,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

2144,7 

2804040 

0941 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

5128,0 

5128,0 

2661,2 

736,5 

  

5282,8 

4387,2 

1050,3 

752,0 

895,6 

10410,8 

2804050 

0942 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

4427,0 

4277,0 

2114,7 

630,0 

150,0 

4160,0 

3571,2 

1215,9 

386,2 

588,8 

8587,0 

2804070 

0423 

Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 

48241,0 

46991,0 

17986,3 

3000,0 

1250,0 

555,3 

555,3 

  

  

  

48796,3 

  

  

в тому числі відтворення водних живих ресурсів у Дністровському водосховищі 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

2804080 

0423 

Селекція у рибному господарстві 

2850,0 

2850,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2850,0 

2804090 

0423 

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства 

  

  

  

  

  

1050,0 

1050,0 

  

  

  

1050,0 

2807000 

  

Фізкультурно-спортивне товариство "Коло" 

6000,0 

6000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6000,0 

2807020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 

6000,0 

6000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

6000,0 

2808000 

  

Державна служба з охорони прав на сорти рослин 

15928,9 

13528,9 

5908,4 

808,0 

2400,0 

42700,0 

34200,0 

12050,0 

1000,0 

8500,0 

58628,9 

2808010 

0421 

Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 

499,2 

299,2 

178,8 

11,9 

200,0 

  

  

  

  

  

499,2 

2808020 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин  

11544,7 

9344,7 

5729,6 

796,1 

2200,0 

42700,0 

34200,0 

12050,0 

1000,0 

8500,0 

54244,7 

2808030 

0421 

Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів 

700,0 

700,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

700,0 

2808040 

0421 

Селекція в галузі сортовипробування 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

3000,0 

2808050 

0421 

Участь у міжнародному Союзі з охорони прав нових сортів рослин (УПОВ) 

185,0 

18,5,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

185,0 

2809000 

  

Національний аграрний університет 

78910,7 

64070,7 

34681,1 

5887,0 

14840,0 

26876,1 

20678,2 

9304,9 

1139,1 

6197,9 

105786,8 

2809020 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

893,2 

863,2 

588,7 

  

30,0 

  

  

  

  

  

893,2 

2809030 

0482 

Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

5408,1 

4998,1 

3038,0 

200,0 

410,0 

1500,0 

1420,0 

825,0 

  

80,0 

6908,1 

2809040 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації Національного аграрного університету 

14272,0 

13272,0 

6724,5 

1627,0 

1000,0 

9895,9 

8278,0 

3357,4 

902,8 

1617,9 

24167,9 

2809050 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 

48036,7 

44136,7 

23884,4 

3869,8 

3900,0 

15000,0 

10575,0 

4982,1 

180,5 

4425,0 

63036,7 

2809060 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 

800,7 

800,7 

445,5 

190,2 

  

480,2 

405,2 

140,4 

55,8 

75,0  

1280,9 

2809800 

0482 

Забезпечення приміщенням Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 

9500,0 

  

  

  

9500,0 

  

  

  

  

  

9500,0 

3000000 

  

Державний комітет статистики України 

139596,5 

134701,5 

83287,3 

3087,7 

4895,0 

24350,5 

21805,2 

1435,6 

2661,5 

2545,3 

163947,0 

3001000 

  

Апарат Державного комітету статистики України 

139596,5 

134701,5 

83287,3 

3087,7 

4895,0 

24350,5 

21805,2 

1435,6 

2661,5 

2545,3 

163947,0 

3001010 

0132 

Керівництво та управління у сфері статистики 

119012,0 

119012,0 

81536,0 

3087,7 

  

13310,5 

10765,2 

1435,6 

2661,5 

2545,3 

132322,5 

3001020 

0132 

Статистичні спостереження та переписи 

11934,0 

11934,0 

1751,3 

  

  

  

  

  

  

  

11934,0 

3001030 

1090 

Обстеження умов життя домогосподарств 

1560,0 

1560,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1560,0 

3001040 

0150 

Прикладні розробки у сфері державної статистики 

1035,6 

1035,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

1035,6 

3001050 

0150 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері реформування державної статистики 

438,7 

438,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

438,7 

3001060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 

18,4 

18,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

18,4 

3001070 

0132 

Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 

5495,0 

600,0 

  

  

4895,0 

  

  

  

  

  

5495,0 

3001080 

0150 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 

45,3 

45,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

45,3 

3001600 

0132 

Реформування державної статистики 

57,5 

57,5 

  

  

  

11040,0 

11040,0 

  

  

  

11097,5 

3100000 

  

Міністерство транспорту України 

243557,0 

214957,0 

115913,4 

19550,9 

28600,0 

99785,9 

79012,9 

30075,6 

5962,8 

20773,0 

343342,9 

3101000 

  

Апарат Міністерства транспорту України 

34347,6 

25047,6 

12599,4 

1185,6 

9300,0 

39975,6 

31339,6 

16579,0 

2467,6 

8636,0 

74323,2 

3101010 

0455 

Загальне керівництво та управління у сфері транспорту 

3132,1 

3132,1 

1891,5 

232,0 

  

10,0 

10,0 

  

  

  

3142,1 

3101020 

0485 

Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 

633,7 

633,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

633,7 

3101030 

0485 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 

704,0 

704,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

704,0 

3101040 

0485 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 

20,0 

20,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

20,0 

3101050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

1013,0 

1013,0 

606,0 

  

  

820,2 

633,7 

81,1 

100,0 

186,5 

1833,2 

3101060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

19444,4 

19444,4 

10101,9 

953,6 

  

39145,4 

30695,9 

16497,9 

2367,6 

8449,5 

58589,8 

3101090 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту 

100,4 

100,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

100,4 

3101800 

0452 

Реконструкція шлюзів 

9300,0 

  

  

  

9300,0 

  

  

  

  

  

9300,0 

3102000 

  

Державний департамент автомобільного транспорту 

566,6 

566,6 

298,1 

  

  

  

  

  

  

  

566,6 

3102010 

0451 

Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 

566,6 

566,6 

298,1 

  

  

  

  

  

  

  

566,6 

3103000 

  

Державний департамент морського і річкового транспорту 

39980,0 

20680,0 

  

  

19300,0 

21177,3 

11696,9 

596,2 

175,0 

9480,4 

61157,3 

3103010 

0452 

Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту 

  

  

  

  

  

21177,3 

11696,9 

596,2 

175,0 

9480,4 

21177,3 

3103020 

0452 

Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 

9230,0 

9230,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9230,0 

3103030 

0452 

Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 

14750,0 

11450,0 

  

  

3300,0 

  

  

  

  

  

14750,0 

3103040 

0452 

Будівництво суден для ВАТ "Українське Дунайське пароплавство" на Кілійському суднобудівному-
судноремонтному заводі 

16000,0 

  

  

  

16000,0 

  

  

  

  

  

16000,0 

3104000 

  

Державна адміністрація залізничного транспорту 

166110,8 

166110,8 

102047,4 

18365,3 

  

23395,2 

21723,6 

8623,0 

2831,4 

1671,6 

189506,0 

3104020 

0941 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

10563,7 

10563,7 

5523,0 

314,1 

  

18742,4 

17306,2 

7628,5 

2265,6 

1436,2 

29306,1 

3104030 

0990 

Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 

117,6 

117,6 

83,1 

2,5 

  

  

  

  

  

  

117,6 

3104040 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

140802,4 

140802,4 

87115,3 

16837,2 

  

4029,3 

3800,7 

897,4 

496,0 

228,6 

144831,7 

3104050 

0762 

Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 

1660,3 

1660,3 

1009,3 

98,2 

  

286,7 

283,7 

27,0 

53,0 

3,0 

1947,0 

3104060 

0721 

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

12966,8 

12966,8 

8316,7 

1113,3 

  

336,8 

333,0 

70,1 

16,8 

3,8 

13303,6 

3105000 

  

Державний департамент авіаційного транспорту 

2552,0 

2552,0 

968,5 

  

  

15237,8 

14252,8 

4277,4 

488,8 

985,0 

17789,8 

3105010 

0454 

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту 

  

  

  

  

  

13500,0 

13050,0 

4044,0 

245,0 

450,0 

13500,0 

3105020 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 

1411,6 

1411,6 

968,5 

  

  

1537,8 

1092,8 

233,4 

243,8 

445,0 

2949,4 

3105030 

0721 

Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 

1140,4 

1140,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1140,4 

3105040 

0454 

Страховий фонд безпеки авіації 

  

  

  

  

  

200,0 

110,0 

  

  

90,0 

200,0 

3110000 

  

Державна служба автомобільних доріг України 

2458,1 

2458,1 

1351,0 

  

  

2645089,0 

368151,0 

  

  

2276938,0 

2647547,1 

3111000 

  

Апарат Державної служби автомобільних доріг України 

2458,1 

2458,1 

1351,0 

  

  

2645089,0 

368151,0 

  

  

2276938,0 

2647547,1 

3111010 

0456 

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 

2458,1 

2458,1 

1351,0 

  

  

  

  

  

  

  

2458,1 

3111020 

0456 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 

  

  

  

  

  

2645089,0 

368151,0 

  

  

2276938,0 

2645089,0 

  

  

в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі 

  

  

  

  

  

80000,0 

  

  

  

80000,0 

80000,0 

  

  

в тому числі розвиток мережі та утримання автомобільних доріг комунальної власності 

  

  

  

  

  

155000,0 

  

  

  

155000,0 

155000,0 

3200000 

  

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

1408198,3 

1258847,2 

412469,1 

31755,2 

149351,1 

189095,3 

166008,3 

76161,0 

5416,7 

23087,0 

1597293,6 

3201000 

  

Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

1300736,0 

1158580,2 

408535,1 

31496,8 

142155,8 

184176,0 

161166,4 

75172,8 

5299,4 

23009,6 

1484912,0 

3201010 

0320 

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

12194,3 

11864,3 

7982,2 

329,3 

330,0 

350,0 

350,0 

  

  

  

12544,3 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

489,3 

489,3 

489,3 

  

  

  

  

  

  

  

489,3 

3201080 

1070 

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

60871,0 

60871,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

60871,0 

3201110 

1070 

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

155500,0 

155500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

155500,0 

3201130 

0832 

Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення 

2000,0 

2000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2000,0 

3201180 

0513 

Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 

36151,4 

10748,6 

  

  

25402,8 

  

  

  

  

  

36151,4 

3201190 

0512 

Будівництво пускового комплексу "Вектор" 

12000,0 

  

  

  

12000,0 

  

  

  

  

  

12000,0 

3201210 

0763 

Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

43390,0 

20680,0 

  

  

22710,0 

  

  

  

  

  

43390,0 

3201220 

0513 

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 

12000,0 

12000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

12000,0 

3201230 

0530 

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

3201240 

0512 

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 

9200,0 

9200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

9200,0 

3201250 

0220 

Забезпечення навчально-методичних функцій та діяльності служб у сфері цивільного захисту 

18365,3 

18365,3 

12413,6 

966,1 

  

115,0 

115,0 

24,3 

  

  

18480,3 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

142,1 

142,1 

142,1 

  

  

  

  

  

  

  

142,1 

3201260 

0320 

Авіаційні роботи з пошуку та рятування 

14346,8 

14336,8 

7176,1 

712,8 

10,0 

1260,0 

1175,0 

242,0 

32,0 

85,0 

15606,8 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

86,7 

86,7 

86,7 

  

  

  

  

  

  

  

86,7 

3201270 

0320 

Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 

4085,0 

4085,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

4085,0 

3201280 

0220 

Забезпечення особового складу військ Цивільної оборони 

98536,5 

97730,5 

57369,8 

7737,2 

806,0 

3000,0 

3000,0 

  

  

  

101536,5 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

3670,3 

3670,3 

3670,3 

  

  

  

  

  

  

  

3670,3 

3201300 

0721 

Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей, здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 

3428,0 

3268,0 

  

  

160,0 

  

  

  

  

  

3428,0 

3201340 

0250 

Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки 

4314,3 

4264,3 

3036,0 

241,0 

50,0 

950,0 

750,0 

220,6 

9,7 

200,0 

5264,3 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

182,8 

182,8 

182,8 

  

  

  

  

  

  

  

182,8 

3201350 

0512 

Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 

2650,0 

2650,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2650,0 

3201360 

0942 

Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 

20325,9 

20311,9 

12508,8 

1562,0 

14,0 

6294,3 

4354,3 

1709,0 

142,0 

1940,0 

26620,2 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

650,5 

650,5 

650,5 

  

  

  

  

  

  

  

650,5 

3201370 

0490 

Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 

29980,0 

  

  

  

29980,0 

270,0 

  

  

  

270,0 

30250,0 

  

  

в тому числі завершення будівництва корпусу променевої терапії Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України 

5200,0 

  

  

  

5200,0 

  

  

  

  

  

5200,0 

3201420 

0763 

Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" та іншими громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1100,0 

1100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1100,0 

3201430 

0763 

Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 

1000,0 

26,0 

  

  

974,0 

  

  

  

  

  

1000,0 

3201440 

0512 

Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 

2900,0 

2900,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2900,0 

3201450 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

16319,0 

  

  

  

16319,0 

600,0 

  

  

  

600,0 

16919,0 

3201460 

0320 

Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

415822,0 

415722,0 

308048,6 

19948,4 

100,0 

171336,7 

151422,1 

72976,9 

5115,7 

19914,6 

587158,7 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

20985,1 

20985,1 

20985,1 

  

  

  

  

  

  

  

20985,1 

3201470 

0320 

Реалізація комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

25000,0 

25000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

25000,0 

3201490 

0320 

Придбання спеціальної пожежної автомобільної техніки 

40000,0 

40000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

40000,0 

3201500 

0513 

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації 

247956,5 

215956,5 

  

  

32000,0 

  

  

  

  

  

247956,5 

3201800 

0942 

Реконструкція Інституту пожежної охорони, м. Львів 

1300,0 

  

  

  

1300,0 

  

  

  

  

  

1300,0 

3202000 

  

Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 

65232,0 

65232,0 

212,0 

  

  

  

  

  

  

  

65232,0 

3202010 

0513 

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 

379,0 

379,0 

212,0 

  

  

  

  

  

  

  

379,0 

  

  

в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 

1,0 

1,0 

1,0 

  

  

  

  

  

  

  

1,0 

3202030 

0513 

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 

64853,0 

64853,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

64853,0 

3203000 

  

Державний департамент страхового фонду документації 

6725,8 

6212,9 

3343,2 

249,5 

512,9 

2019,3 

1941,9 

988,2 

117,3 

77,4 

8745,1 

3203010 

0320 

Керівництво та управління діяльністю у сфері створення страхового фонду документації 

2764,2 

2514,2 

1013,0 

88,5 

250,0 

  

  

  

  

  

2764,2 

3203020 

0320 

Створення і зберігання страхового фонду документації 

3961,6 

3698,7 

2330,2 

161,0 

262,9 

2019,3 

1941,9 

988,2 

117,3 

77,4 

5980,9 

3204000 

  

Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба 

35504,5 

28822,1 

378,8 

8,9 

6682,4 

2900,0 

2900,0 

  

  

  

38404,5 

3204020 

0320 

Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 

35504,5 

28822,1 

378,8 

8,9 

6682,4 

2900,0 

2900,0 

  

  

  

38404,5 

  

  

в тому числі придбання азотно-компресорних станцій для гасіння пожеж 

5500,0 

  

  

  

5500,0 

  

  

  

  

  

5500,0 

3400000 

  

Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді 

95256,1 

87523,1 

2668,4 

233,3 

7733,0 

1451,7 

1416,7 

143,3 

106,9 

35,0 

96707,8 

3401000 

  

Апарат Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді 

62656,1 

60923,1 

2387,7 

215,3 

1733,0 

1244,7 

1209,7 

143,3 

106,9 

35,0 

63900,8 

3401010 

1040 

Загальне керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики 

2583,7 

2350,7 

1568,1 

58,0 

233,0 

1,8 

1,8 

  

  

  

2585,5 

3401020 

0960 

Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 

999,8 

999,8 

532,2 

153,8 

  

526,9 

491,9 

76,0 

106,9 

35,0 

1526,7 

3401050 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 

508,1 

508,1 

66,6 

3,5 

  

300,0 

300,0 

67,3 

  

  

808,1 

3401070 

1040 

Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 

44609,7 

44609,7 

  

  

  

216,0 

216,0 

  

  

  

44825,7 

3401170 

1040 

Державна підтримка молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї 

12000,0 

12000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

12000,0 

3401180 

1080 

Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 

454,8 

454,8 

220,8 

  

  

200,0 

200,0 

  

  

  

654,8 

3401800 

1040 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт будинку по вул. Десятинній, 14 

1500,0 

  

  

  

1500,0 

  

  

  

  

  

1500,0 

3402000 

  

Державний центр соціальних служб для молоді 

18000,0 

12500,0 

280,7 

18,0 

5500,0 

207,0 

207,0 

  

  

  

18207,0 

3402020 

1040 

Реалізація програм та здійснення заходів Державного центру соціальних служб для молоді 

18000,0 

12500,0 

280,7 

18,0 

5500,0 

207,0 

207,0 

  

  

  

18207,0 

3408000 

  

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

14600,0 

14100,0 

  

  

500,0 

  

  

  

  

  

14600,0 

3408040 

1062 

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 

4600,0 

4100,0 

  

  

500,0 

  

  

  

  

  

4600,0 

3408050 

1062 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

10000,0 

10000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10000,0 

3500000 

  

Міністерство фінансів України 

4799579,2 

4581904,4 

290610,0 

13138,7 

217674,8 

66869,9 

60036,9 

5046,1 

413,5 

6833,0 

4866449,1 

3501000 

  

Апарат Міністерства фінансів України 

4368300,5 

4218073,7 

85037,6 

3841,4 

150226,8 

47910,4 

42090,6 

5032,0 

366,9 

5819,8 

4416210,9 

3501010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансів 

188413,5 

142448,5 

76253,0 

2791,6 

45965,0 

153,3 

82,5 

  

8,2 

70,8 

188566,8 

3501020 

0112 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових органів 

52400,0 

2444,6 

  

  

49955,4 

  

  

  

  

  

52400,0 

3501030 

0150 

Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 

6590,6 

6590,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

6590,6 

3501040 

0941 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

7007,7 

5288,7 

2337,4 

424,3 

1719,0 

1840,0 

1479,1 

517,5 

92,8 

360,9 

8847,7 

3501050 

0942 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

20006,9 

9806,9 

4507,0 

410,9 

10200,0 

6973,0 

5302,2 

2189,2 

224,6 

1670,8 

26979,9 

3501060 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи 

450,0 

450,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

450,0 

3501070 

0826 

Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 

152,4 

128,4 

44,6 

6,0 

24,0 

11,4 

11,4 

8,3 

  

  

163,8 

3501080 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Фінанси України" 

136,0 

136,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

136,0 

3501090 

0829 

Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 

2988,7 

1188,7 

268,6 

109,4 

1800,0 

175,9 

133,1 

22,9 

22,9 

42,8 

3164,6 

3501100 

0490 

Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 

10030,1 

755,1 

69,7 

35,6 

9275,0 

2000,0 

431,2 

149,3 

7,0 

1568,8 

12030,1 

3501110 

0150 

Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 

293,5 

293,5 

196,2 

  

  

150,0 

140,0 

46,5 

11,4 

10,0 

443,5 

3501120 

0150 

Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 

2649,6 

2449,6 

1202,1 

25,6 

200,0 

419,8 

419,8 

198,3 

  

  

3069,4 

3501140 

0113 

Внески до міжнародних організацій 

56626,3 

56626,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

56626,3 

3501160 

1070 

Поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень 

500000,0 

500000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

500000,0 

3501170 

0171 

Обслуговування внутрішнього державного боргу 

1043248,4 

1043248,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

1043248,4 

3501180 

0172 

Обслуговування зовнішнього державного боргу 

2209016,7 

2209016,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

2209016,7 

3501200 

0150 

Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 

511,1 

456,1 

159,0 

38,0 

55,0 

3067,0 

3057,0 

1900,0 

  

10,0 

3578,1 

3501210 

0487 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку 

900,0 

900,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

900,0 

3501220 

0487 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння 

95,0 

45,0 

  

  

50,0 

  

  

  

  

  

95,0 

3501240 

0112 

Заходи по боротьбі з корупцією 

4000,0 

3500,0 

  

  

500,0 

  

  

  

  

  

4000,0 

3501250 

0112 

Збільшення статутного капіталу ВАТ "Державний ощадний банк" 

100000,0 

100000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

100000,0 

3501260 

0112 

Збільшення статутного капіталу ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" 

80000,0 

80000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

80000,0 

3501270 

0112 

Формування статутного капіталу Державної іпотечної установи 

50000,0 

50000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

50000,0 

3501280 

0112 

Комп'ютеризація місцевих органів 

30000,0 

  

  

  

30000,0 

  

  

  

  

  

30000,0 

3501600 

0411 

Розвиток муніципального кредитного ринку 

2000,0 

1934,0 

  

  

66,0 

11040,0 

10857,8 

  

  

182,2 

13040,0 

3501610 

0411 

Заходи щодо розвитку фінансових послуг у сільськогосподарських регіонах 

784,0 

366,6 

  

  

417,4 

22080,0 

20176,5 

  

  

1903,5 

22864,0 

3503000 

  

Державна пробірна служба 

1594,9 

1594,9 

841,7 

37,0 

  

1070,9 

658,2 

14,1 

10,0 

412,7 

2665,8 

3503010 

0411 

Керівництво та управління у сфері державного пробірного контролю 

1464,9 

1464,9 

841,7 

37,0 

  

658,9 

364,2 

14,1 

10,0 

294,7 

2123,8 

3503020 

0487 

Наукове забезпечення державного пробірного контролю 

130,0 

130,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

130,0 

3503030 

0411 

Фінансова підтримка державного пробірного контролю 

  

  

  

  

  

412,0 

294,0 

  

  

118,0 

412,0 

3504000 

  

Державне казначейство України 

240971,8 

212224,1 

113072,9 

7240,3 

28747,7 

17829,2 

17244,7 

  

18,8 

584,5 

258801,0 

3504010 

0112 

Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 

232641,8 

208564,1 

113072,9 

7240,3 

24077,7 

1298,2 

713,7 

  

18,8 

584,5 

233940,0 

3504020 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій органів Державного казначейства України 

1830,0 

1830,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

1830,0 

3504600 

0112 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства 

6500,0 

1830,0 

  

  

4670,0 

16531,0 

16531,0 

  

  

  

23031,0 

3505000 

  

Головне контрольно-ревізійне управління України 

140882,1 

134159,9 

88922,4 

1980,0 

6722,2 

26,3 

24,1 

  

17,8 

2,2 

140908,4 

3505010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 

137712,1 

133489,9 

88922,4 

1980,0 

4222,2 

26,3 

24,1 

  

17,8 

2,2 

137738,4 

3505020 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України 

270,0 

270,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

270,0 

3505030 

0112 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів контрольно-ревізійної служби України 

2900,0 

400,0 

  

  

2500,0 

  

  

  

  

  

2900,0 

3506000 

  

Державний департамент фінансового моніторингу 

47829,9 

15851,8 

2735,4 

40,0 

31978,1 

33,1 

19,3 

  

  

13,8 

47863,0 

3506010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 

32829,9 

15851,8 

2735,4 

40,0 

16978,1 

33,1 

19,3 

  

  

13,8 

32863,0 

3506800 

0112 

Здійснення капітального ремонту будинку по вул. Білоруській, 24 

15000,0 

  

  

  

15000,0 

  

  

  

  

  

15000,0 

3510000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

18824200,6 

16687074,4 

2804,2 

1087,9 

2137126,2 

175150,0 

138400,0 

  

  

36750,0 

18999350,6 

3511000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

18824200,6 

16687074,4 

2804,2 

1087,9 

2137126,2 

175150,0 

138400,0 

  

  

36750,0 

18999350,6 

3511030 

0133 

Резервний фонд 

300000,0 

300000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

300000,0 

3511040 

0220 

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 

16568,1 

14345,4 

2804,2 

1087,9 

2222,7 

  

  

  

  

  

16568,1 

3511050 

0180 

Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 

7356661,8 

7356661,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

7356661,8 

3511060 

0180 

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 

995866,5 

995866,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

995866,5 

3511070 

0180 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

6493658,6 

5550754,5 

  

  

942904,1 

175150,0 

138400,0 

  

  

36750,0 

6668808,6 

3511080 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 

475000,0 

  

  

  

475000,0 

  

  

  

  

  

475000,0 

3511090 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності 

400000,0 

  

  

  

400000,0 

  

  

  

  

  

400000,0 

3511250 

1070 

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 

15000,0 

15000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

15000,0 

3511260 

1020 

Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу 

2416445,6 

2416445,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

2416445,6 

3511270 

1062 

Пайова участь у будівництві житла для державних службовців 

20000,0 

  

  

  

20000,0 

  

  

  

  

  

20000,0 

3511280 

0133 

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України 

35000,0 

35000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

35000,0 

3511290 

0512 

Створення потужностей по переробці відходів виробництва та споживання 

90000,0 

  

  

  

90000,0 

  

  

  

  

  

90000,0 

3511300 

0620 

Будівництво магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів 

200000,0 

  

  

  

200000,0 

  

  

  

  

  

200000,0 

3511580 

0133 

Гранти учасникам Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 

10000,0 

3000,6 

  

  

6999,4 

  

  

  

  

  

10000,0 

3600000 

  

Міністерство юстиції України 

254760,7 

244216,6 

147720,0 

4633,5 

10544,1 

111182,9 

95837,9 

14715,0 

3075,5 

15345,0 

365943,6 

3601000 

  

Апарат Міністерства юстиції України 

254066,2 

243522,1 

147304,3 

4633,5 

10544,1 

111182,9 

95837,9 

14715,0 

3075,5 

15345,0 

365249,1 

3601010 

0380 

Керівництво та управління у сфері юстиції 

217260,2 

210666,1 

142063,9 

4415,0 

6594,1 

102687,9 

88442,9 

11677,0 

2845,0 

14245,0 

319948,1 

3601020 

0380 

Заходи по виконанню робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та проведенню в Україні правової реформи і законопроектних робіт 

3678,3 

3528,3 

855,8 

2,5 

150,0 

900,0 

900,0 

  

  

  

4578,3 

3601070 

0330 

Проведення судової експертизи 

6572,8 

4272,8 

2513,4 

130,0 

2300,0 

7500,0 

6400,0 

3000,0 

217,0 

1100,0 

14072,8 

3601080 

0370 

Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 

2380,3 

2380,3 

1577,2 

60,0 

  

  

  

  

  

  

2380,3 

3601090 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 

493,0 

493,0 

294,0 

26,0 

  

95,0 

95,0 

38,0 

13,5 

  

588,0 

3601110 

0380 

Заходи, пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень 

3000,0 

1500,0 

  

  

1500,0 

  

  

  

  

  

3000,0 

3601150 

0133 

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах 

18766,3 

18766,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

18766,3 

3601160 

0380 

Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави 

1915,3 

1915,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

1915,3 

3603000 

  

Державний комітет України у справах релігій 

694,5 

694,5 

415,7 

  

  

  

  

  

  

  

694,5 

3603010 

0850 

Керівництво та управління у сфері релігій 

618,2 

618,2 

415,7 

  

  

  

  

  

  

  

618,2 

3603020 

0829 

Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії 

76,3 

76,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

76,3 

5000000 

  

Державний комітет України по водному господарству 

423433,5 

343947,9 

142164,3 

103012,4 

79485,6 

104164,2 

93606,6 

10678,5 

36744,7 

10557,6 

527597,7 

5001000 

  

Апарат Державного комітету України по водному господарству 

423433,5 

343947,9 

142164,3 

103012,4 

79485,6 

104164,2 

93606,6 

10678,5 

36744,7 

10557,6 

527597,7 

5001010 

0421 

Керівництво та управління у сфері водного господарства 

2294,4 

1973,9 

1143,2 

26,4 

320,5 

  

  

  

  

  

2294,4 

5001020 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства 

654,0 

654,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

654,0 

5001030 

0530 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів 

50,0 

50,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

50,0 

5001040 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 

504,5 

504,5 

367,8 

  

  

790,0 

770,0 

209,3 

162,5 

20,0 

1294,5 

5001050 

0421 

Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 

353139,5 

337939,5 

140653,3 

102986,0 

15200,0 

103374,2 

92836,6 

10469,2 

36582,2 

10537,6 

456513,7 

5001060 

0511 

Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами 

3126,0 

2826,0 

  

  

300,0 

  

  

  

  

  

3126,0 

5001070 

0511 

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 

38465,1 

  

  

  

38465,1 

  

  

  

  

  

38465,1 

5001080 

0511 

Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області 

13200,0 

  

  

  

13200,0 

  

  

  

  

  

13200,0 

5001090 

0620 

Будівництво Кілійського і Татарбунарського групових водопроводів Одеської області 

12000,0 

  

  

  

12000,0 

  

  

  

  

  

12000,0 

5020000 

  

Державний комітет природних ресурсів України 

20079,4 

17606,8 

1312,8 

90,3 

2472,6 

299100,0 

270450,0 

  

35,0 

28650,0 

319179,4 

5021000 

  

Апарат Державного комітету природних ресурсів України 

20079,4 

17606,8 

1312,8 

90,3 

2472,6 

299100,0 

270450,0 

  

35,0 

28650,0 

319179,4 

5021010 

0540 

Загальне керівництво та управління у сфері природних ресурсів 

2246,7 

2174,1 

1312,8 

90,3 

72,6 

900,0 

850,0 

  

35,0 

50,0 

3146,7 

5021030 

0444 

Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин 

  

  

  

  

  

298200,0 

269600,0 

  

  

28600,0 

298200,0 

5021040 

0411 

Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 

3051,8 

2751,8 

  

  

300,0 

  

  

  

  

  

3051,8 

5021050 

0511 

Геолого-екологічні дослідження та заходи 

4780,9 

4780,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

4780,9 

5021060 

0490 

Демаркація та делімітація державного кордону 

10000,0 

7900,0 

  

  

2100,0 

  

  

  

  

  

10000,0 

5100000 

  

Державний комітет України по земельних ресурсах 

128349,6 

123540,2 

62088,0 

210,0 

4809,4 

42600,3 

28600,3 

  

950,0 

14000,0 

170949,9 

5101000 

  

Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 

128349,6 

123540,2 

62088,0 

210,0 

4809,4 

42600,3 

28600,3 

  

950,0 

14000,0 

170949,9 

5101010 

0421 

Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 

86455,1 

85985,7 

62088,0 

200,0 

469,4 

15000,0 

10000,0 

  

900,0 

5000,0 

101455,1 

5101020 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему 

17,6 

17,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

17,6 

5101030 

0421 

Проведення земельної реформи 

33303,0 

31803,0 

  

  

1500,0 

  

  

  

  

  

33303,0 

5101040 

0511 

Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 

4500,0 

3100,0 

  

  

1400,0 

  

  

  

  

  

4500,0 

5101600 

0421 

Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру 

4073,9 

2633,9 

  

10,0 

1440,0 

27600,3 

18600,3 

  

50,0 

9000,0 

31674,2 

5120000 

  

Державний комітет України з державного матеріального резерву 

223621,6 

14276,6 

8001,2 

1945,6 

209345,0 

527442,6 

101252,6 

3281,6 

2492,5 

426190,0 

751064,2 

5121000 

  

Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 

223621,6 

14276,6 

8001,2 

1945,6 

209345,0 

527442,6 

101252,6 

3281,6 

2492,5 

426190,0 

751064,2 

5121010 

0220 

Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву 

3799,4 

3654,4 

1579,7 

135,6 

145,0 

  

  

  

  

  

3799,4 

5121020 

0220 

Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 

19822,2 

10622,2 

6421,5 

1810,0 

9200,0 

26542,6 

22452,6 

3281,6 

2492,5 

4090,0 

46364,8 

5121030 

0220 

Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 

  

  

  

  

  

10400,0 

10400,0 

  

  

  

10400,0 

5121040 

0220 

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 

200000,0 

  

  

  

200000,0 

490500,0 

68400,0 

  

  

422100,0 

690500,0 

5160000 

  

Державна митна служба України 

484523,2 

404523,2 

221446,9 

11476,9 

80000,0 

3001,8 

2090,7 

138,9 

105,3 

911,1 

487525,0 

5161000 

  

Апарат Державної митної служби України 

484523,2 

404523,2 

221446,9 

11476,9 

80000,0 

3001,8 

2090,7 

138,9 

105,3 

911,1 

487525,0 

5161010 

0112 

Керівництво та управління у сфері митної справи 

348662,7 

348662,7 

215239,9 

10815,0 

  

2221,0 

1408,5 

  

0,9 

812,5 

350883,7 

5161020 

0112 

Розбудова та модернізація об'єктів митної системи 

119259,6 

39259,6 

  

  

80000,0 

  

  

  

  

  

119259,6 

5161030 

0942 

Підготовка кадрів для митної служби 

9862,5 

9862,5 

5237,1 

538,2 

  

780,8 

682,2 

138,9 

104,4 

98,6 

10643,3 

5161040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 

1738,4 

1738,4 

969,9 

123,7 

  

  

  

  

  

  

1738,4 

5161050 

0150 

Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби 

5000,0 

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

5270000 

  

Державний комітет ядерного регулювання України 

5574,8 

5324,8 

2619,1 

100,0 

250,0 

  

  

  

  

  

5574,8 

5271000 

  

Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 

5574,8 

5324,8 

2619,1 

100,0 

250,0 

  

  

  

  

  

5574,8 

5271010 

0434 

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 

4118,3 

4028,3 

2619,1 

100,0 

90,0 

  

  

  

  

  

4118,3 

5271020 

0530 

Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання 

882,7 

882,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

882,7 

5271030 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері ядерного регулювання 

18,8 

18,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

18,8 

5271040 

0540 

Створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 

555,0 

395,0 

  

  

160,0 

  

  

  

  

  

555,0 

5300000 

  

Державний комітет України з будівництва та архітектури 

23927,1 

12457,1 

3763,3 

319,9 

11470,0 

2694,2 

2610,6 

807,1 

93,3 

83,6 

26621,3 

5301000 

  

Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 

23524,1 

12054,1 

3701,0 

308,9 

11470,0 

2694,2 

2610,6 

807,1 

93,3 

83,6 

26218,3 

5301010 

0443 

Керівництво та управління у сфері будівництва та архітектури 

2180,0 

2180,0 

1288,7 

30,0 

  

  

  

  

  

  

2180,0 

5301020 

0484 

Прикладні розробки у сфері будівництва 

861,7 

861,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

861,7 

5301040 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері будівництва 

136,0 

136,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

136,0 

5301050 

0484 

Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва 

762,6 

762,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

762,6 

5301060 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 

18,0 

18,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

18,0 

5301070 

0825 

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 

313,5 

313,5 

137,2 

32,0 

  

60,0 

58,4 

30,0 

  

1,6 

373,5 

5301080 

0827 

Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 

4083,6 

3583,6 

2275,1 

246,9 

500,0 

2634,2 

2552,2 

777,1 

93,3 

82,0 

6717,8 

5301090 

0829 

Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 

11280,0 

630,0 

  

  

10650,0 

  

  

  

  

  

11280,0 

5301100 

0443 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

771,0 

771,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

771,0 

5301110 

0484 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку нових будівельних матеріалів та виробів 

187,0 

187,0