Идет загрузка документа (697 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Перечень актов законодательства Украины и acquis Европейского Союза в приоритетных сферах адаптации. Разделы 2 - 7

ВР Украины
Закон от 18.03.2004 № 1629-IV
редакция действует с 04.11.2018

Продовження Переліку актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації
(Розділ 1 див. окремо в базі)

Розділ 2
Законодавство про компанії

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 23 грудня 2010 року N 2856-VI
,
від 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII

I. Вступ

Основоположні засади здійснення підприємницької діяльності в європейському праві закріплені в Договорі про заснування Європейського Співтовариства1. Норми європейського права забороняють будь-які обмеження свободи ведення підприємницької діяльності громадянами держав-членів на території іншої держави-члена. Подібна заборона стосується також обмежень щодо створення агентств, філій чи дочірніх компаній громадянами держави-члена іншої, ніж на території якої здійснюється господарська діяльність. Причому компанії чи фірми, які створені відповідно до права держави-члена і мають власний зареєстрований офіс, керівний орган або головне місце ведення підприємницької діяльності в межах Співтовариства мають такі ж права, як і особи даної держави-члена. Під "компаніями" та "фірмами" маються на увазі ті компанії і фірми, що діють на основі положень цивільного і комерційного права, включаючи кооперативні товариства та інші юридичні особи, що потрапляють у сферу регулювання в рамках приватного чи публічного права, за виключенням неприбуткових юридичних осіб.

____________
1 Розділ III про вільне пересування осіб, послуг та капіталу Договору про заснування Європейського Співтовариства.

Скасовуються будь-які обмеження на вільне надання послуг та здійснення підприємницької діяльності у межах Співтовариства по відношенню до громадян та компаній держав-членів, що реалізують право на ведення підприємницької діяльності в іншій державі - члені Співтовариства, ніж та, громадянину якої надаються послуги.

Останнім часом в Україні, після зміни державного устрою та виведення більшої частини державного майна у приватний сектор шляхом проведення масової приватизації, зросла роль приватного капіталу в формуванні рівня ВВП країни взагалі. Тому для того, щоб процес переходу до свободи ведення підприємницької діяльності не набув хаотичної форми, але разом з тим відповідав основним принципам демократичної держави, в Україні вже досить багато часу триває процес дерегулювання підприємницької діяльності та перехід на цивілізовані стандарти торгівлі. В Україні для ведення підприємницької діяльності існують певні вимоги та механізм реєстрації підприємницької діяльності за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, які певною мірою відрізняються від вимог Європейського Союзу.

Розвиток підприємницької діяльності в Україні передбачає собою поліпшення соціально-економічного рівня в країні взагалі шляхом створення нових робочих місць, спрощення реєстрації та ведення господарської діяльності на світовому ринку та залучення іноземних інвестицій на внутрішній ринок країни.

II. Опис законодавства України

Конституція України від 28 червня 1996 року (статті 13, 42, 67, 92)

Конвенція про транснаціональні корпорації від 6 березня 1998 року

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436 (набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435 (набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 року (втрачає чинність з 1 січня 2004 року)

Кримінальний кодекс України від 5 травня 2001 року N 2341-III

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576-XII

Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 року N 887-XII

Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року N 698-XII

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664-III

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року N 2658-III

Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001 року N 2406-III

Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 року N 2210-III

Закон України "Про державну підтримку малого та середнього підприємництва" від 19 жовтня 2000 року N 2063-III

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775-III

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV

Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року N 723/97-ВР

Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 2 грудня 1997 року N 671/97-ВР

Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР

Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР

Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 року N 270/96-ВР

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР

Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 року N 437/95-ВР

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року N 2343-XII

Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 року N 2171-XII

Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992 року N 2114-XII

Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 20 грудня 1991 року N 2009-XII

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII

Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року N 697-XII

Закон України "Про ціни та ціноутворення" від 3 грудня 1990 року N 507-XII

Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" від 15 липня 2000 року N 906

Указ Президента України "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва" від 3 липня 2000 року N 849/2000

Указ Президента України "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємницької діяльності" від 25 травня 2000 року N 721

Указ Президента України "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності" від 22 січня 2000 року N 89

Указ Президента України "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" від 28 червня 1999 року N 761

Указ Президента України "Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності" від 20 травня 1999 року N 539

Указ Президента України "Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності" від 21 грудня 1998 року N 1367

Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року N 817

Указ Президента України "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" від 3 лютого 1998 року N 79

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 року N 727

Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12 травня 1998 року N 456

Указ Президента України "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12 липня 1995 року N 608

Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України" від 4 жовтня 1994 року N 566

Указ Президента України "Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України" від 14 вересня 1994 року N 530

Указ Президента України "Про паралельну державну реєстрацію іноземних суден, що експлуатуються суб'єктами підприємницької діяльності" від 25 квітня 1994 року N 187

Указ Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року N 210

Указ Президента України "Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики" від 23 травня 1992 року N 303

Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 року N 46-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства" від 17 березня 1993 року N 23-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 N 24-92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування" від 1 липня 2002 року N 912

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 травня 2002 року N 675

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку заміни бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка" від 26 вересня 2001 року N 1246

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" від 4 липня 2001 року N 756

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми декларації страховика про операції з перестрахування" від 13 червня 2002 року N 821

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії" від 6 травня 2001 N 440

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок присвоєння спеціального ідентифікаційного коду для оптичних дисків для лазерних систем зчитування" від 28 квітня 2001 року N 411

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню" від 28 лютого 2001 року N 183

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" від 6 грудня 2000 року N 1782

Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" від 29 листопада 2000 року N 1755

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" від 20 листопада 2000 року N 1719

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 року N 1698

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру" від 8 листопада 2000 року N 1658

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають обов'язковому ліцензуванню" від 12 липня 2000 року N 1115

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 року N 419

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності" від 18 листопада 1999 року N 2103

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає ліцензуванню" від 10 травня 1999 року N 786

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності" від 29 квітня 1999 року N 753

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державний реєстр видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції" від 28 вересня 1998 року N 1540

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню" від 27 травня 1998 року N 751

Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри плати за реєстрацію асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, статутів територіальних громад" від 25 травня 1998 року N 738

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент" від 18 травня 1998 року N 688

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат" від 23 березня 1998 року N 356

Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення порядку видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування родовищами мінеральної води" від 2 березня 1998 року N 260

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" від 17 листопада 1997 року N 1287

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості" від 27 серпня 1997 року N 939

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ" від 14 квітня 1997 року N 321

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій" від 25 листопада 1996 року N 1403

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп" від 20 липня 1996 року N 781

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів" від 12 лютого 1996 року N 200

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" від 22 січня 1996 року N 118

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами" від 31 серпня 1995 року N 709

Постанова Кабінету Міністрів України "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" від 13 липня 1995 року N 516

Постанова Кабінету Міністрів України "Про лібералізацію експортних операцій" від 24 жовтня 1994 року N 734

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів" від 5 квітня 1994 року N 228

Постанова Кабінету Міністрів України "Про представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні" від 12 серпня 1993 року N 631

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств" від 5 липня 1993 року N 508

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики" від 4 травня 1993 року N 326

Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)" від 25 січня 1993 року N 42

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Служби безпеки України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації" від 16 вересня 2002 року N 101/309

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету України по водному господарству "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури" від 14 серпня 2002 року N 85/196

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном" від 19 грудня 2001 року N 155/534

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету промислової політики України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння" від 26 квітня 2001 року N 68/178

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження Положення про контроль за додержанням порядку проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності органами державної реєстрації" від 18 квітня 2001 року N 62

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету України по водному господарству "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури" від 17 квітня 2001 року N 61/68

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні" від 2 квітня 2001 N 58/852

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Служби безпеки України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації" від 29 січня 2001 року N 17/17

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності" від 9 січня 2001 року N 1/3

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації" від 29 грудня 2000 року N 88/66

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння" від 26 грудня 2000 року N 82/350

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння" від 26 грудня 2000 року N 82/350

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння" від 26 грудня 2000 року N 82/350

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження Положення про уповноваженого з питань підтримки підприємництва" від 17 листопада 1998 року N 32

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)" від 10 серпня 1998 року N 18

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про комісію щодо зупинення, поновлення дії або анулювання ліцензій на виробництво і оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами" від 15 травня 2001 року N 229

Наказ Міністерства фінансів України "Про звіти страхових брокерів" від 30 березня 2001 року N 147

Наказ Міністерства фінансів України "Про кореспонденцію рахунків" від 28 березня 2001 року N 143

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва" від 30 вересня 1998 N 196

Наказ Міністерства фінансів України "Про Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами" від 31 травня 1996 року N 112

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню" від 15 серпня 1996 N 169

Наказ Міністерства фінансів України "Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затверджена від 11 серпня 1994 року N 69

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про умови і правила здійснення підприємницької діяльності по видобуванню дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовленню та реалізації виробів з їх використанням, збиранню і переробці твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, брухту цих металів, контроль за їх дотриманням та про порядок видачі ліцензій" від 6 січня 1994 року N 1

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств" від 16 грудня 1993 року N 109

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення" від 9 серпня 1993 року N 55

Наказ Міністерства фінансів України "Про застосування Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" від 7 травня 1993 року N 25

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Порядку отримання лімітів на спирт етиловий" від 28 лютого 2002 року N 61

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про організацію контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог нормативно-правових документів, які регламентують оптову та роздрібну торгівлю аудіовізуальними творами і примірниками фонограм" від 26 червня 2000 року N 134

Наказ Міністерства економіки України "Про План дерегулювання підприємницької діяльності" від 31 травня 2000 року N 104

Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності" від 20 вересня 1999 року N 114

Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони підприємств та організацій усіх форм власності" від 14 квітня 1998 року N 257

Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Інструкція про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а також охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації та контроль за їх дотриманням" від 28 лютого 1994 року N 112

Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку приймання органами внутрішніх справ документів від суб'єктів підприємницької діяльності на оформлення (перереєстрацію) паспортів громадян України для виїзду за кордон" від 16 лютого 1994 року N 78

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про посилення контролю за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності умов та правил здійснення медичної практики, проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи, роздрібної реалізації медикаментів" від 14 квітня 1998 року N 94

Наказ Головної державної податкової інспекції "Про затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення торгового патенту" від 25 квітня 1996 року N 33

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження форм щодо контролю за обігом спирту" від 29 жовтня 2002 року N 515

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" від 29 жовтня 1999 року N 599

Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" від 12 жовтня 1999 року N 555

Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" від 12 жовтня 1999 року N 554

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" від 12 жовтня 1999 року N 553

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження форми довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб (ф. N 8ДР) і Порядку заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. N 8ДР" від 6 січня 1999 року N 10

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" від 13 жовтня 1998 року N 477

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його видачі" від 13 жовтня 1998 року N 476

Наказ Державної податкової адміністрації "Про організацію контрольно-перевірочної роботи" від 25 вересня 1997 року N 356

Наказ Головного управління Державного казначейства України "Порядок зарахування, розмежування і обліку єдиного податку суб'єктів малого підприємництва" від 29 грудня 1998 року N 107

Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі створення та утримання гральних закладів, організації азартних ігор та контроль за їх дотриманням" від 11 вересня 1998 року N 86

Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження Інструкції про порядок зарахування, обліку й використання коштів, одержаних від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" від 11 вересня 1998 року N 85

Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження Практичного коментарю (тимчасового) для органів державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності щодо порядку проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" від 23 червня 1998 року N 67

Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виготовлення та реалізацію ветеринарних медикаментів і препаратів, умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням" від 15 липня 1996 року N ЛП-17/26

Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на ветеринарну практику, умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням" від 10 квітня 1996 року N ЛП-8/15

Наказ Фонду державного майна України "Про порядок перетворення суб'єктів підприємницької діяльності із змішаною формою власності у господарські товариства" від 12 лютого 1993 року N 69

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України "Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності" від 13 жовтня 2000 року N 227

Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-підприємництво (річна) та інструкції по її складанню" від 15 січня 1998 року N 16

Наказ Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки "Про затвердження Тимчасового положення про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок, умови та правила здійснення цього виду діяльності та контроль за їх дотриманням" від 22 грудня 1993 року N 213

Наказ Державного комітету України по водному господарству "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон" від 29 січня 2001 року N 22

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Щодо зменшення втручання органів Держстандарту у підприємницьку діяльність" від 8 лютого 2000 року N 107

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" від 22 листопада 1994 року N 288

Наказ Державного комітету України по туризму "Про затвердження інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг, а також інструкції про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням" від 27 липня 1994 року N 79

Наказ Державного комітету України по харчовій промисловості "Про затвердження Порядку перевірки технологічних умов виробництва у суб'єктів підприємницької діяльності" від 11 березня 1997 року N 16

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

Regulation (EC) N 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards

OJ L 243, 11.09.2002 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) NN 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

ОВ L 243, 11.09.2002 С. 1 

Council Regulation (EC) N 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE)

OJ L 294 10.11.2001 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) NN 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)

ОВ L 294 10.11.2001 p. 1 

Council Regulation (EC) N 2533/98 of 23 November 1998 concerning the collection of statistical information by the European Central Bank

OJ L 318, 27.11.98 p. 8 

Регламент Ради (ЄС) NN 2533/98 від 23 листопада 1998 року щодо збирання статистичної інформації Європейським Центральним Банком

ОВ L 318, 27.11.98 С. 8 

Council Regulation (EC) N 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions

OJ L 318, 27.11.98 p. 4 

Регламент Ради (ЄС) NN 2532/98 від 23 листопада 1998 року щодо компетенції Європейського Центрального Банку накладати санкції

ОВ L 318, 27.11.98 С. 4 

Council Regulation (EC) N 2531/98 of 23 November 1998 concerning the application of minimum reserves by the European Central Bank

OJ L 318, 27.11.98 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) NN 2531/98 від 23 листопада 1998 року щодо застосування мінімальних резервів Європейським Центральним Банком

ОВ L 318, 27.11.98 С. 1 

Council Regulation (EEC) N 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Grouping (EEIG)

OJ L 199 31.07.85 p. 1  

Регламент Ради (ЄЕС) N 2137/92 від 25 липня 1985 року щодо Європейської Групи з економічних інтересів

ОВ L 199 31.07.85 p. 1  

Convention on the mutual recognition of companies and bodies corporate

BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 7 

Конвенція від 1969 року щодо взаємного визнання компаній та юридичних осіб

BULL. SUPPL. NO 2-1969 С. 7 

Protocol on the convention on the mutual recognition of companies and bodies corporate

BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 15 

Протокол Конвенції від 1969 року щодо взаємного визнання компаній та юридичних осіб

BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 15 

Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees

OJ L 294 10.11.2001 p. 22  

Директива Ради 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 року, що доповнює Статут Європейської компанії стосовно участі робітників

ОВ L 294 10.11.2001 p. 22  

Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions

OJ L 200, 08.08.2000 p. 35 

Директива 2000/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2000 року щодо боротьби з затриманням платежів при здійсненні комерційних операцій

ОВ L 200, 08.08.2000 С. 35 

Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States

OJ L 225, 20.08.90 p. 6 

Директива Ради 90/435/ЄЕС від 23 липня 1990 року щодо загальної системи оподаткування, що застосовується у випадках, коли материнські та дочірні компанії знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

ОВ L 225, 20.08.90 С. 0006 - 0009 

Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States

OJ L 225 20.08.90 p. 1 

Директива Ради 90/434/ЄЕС від 23 липня 1990 року щодо загальної системи оподаткування, що застосовується у випадках злиття, розділу, передачі активів та обміну акціями, коли компанії знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

ОВ L 225 20.08.90 С. 1 

Twelfth Council Company Law Directive 89/667/CEE of 21 December 1989 on single-member private limited-liability companies

OJ L 395 30.12.89 p. 40 

Дванадцята Директива Ради 89/667/ЄЕС від 21 грудня 1989 року щодо компанії з обмеженою відповідальністю з одним учасником

ОВ L 395 30.12.89 С. 40 

Eleventh Council Directive 89/666/EEC of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State

OJ L 395 30.12.89 p. 36 

Одинадцята Директива Ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 року щодо умов розкриття інформації щодо філій, створених в одній державі-члені компаніями різних типів, які підпадають під юрисдикцію іншої держави

ОВ L 395 30.12.89 С. 36 

Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents

OJ L 126 12.05.84 p. 20 

Восьма Директива Ради 84/253/ЄЕС від 10 квітня 1984 року, що базується на статті 54 (3) (g) Угоди щодо надання дозволу особам, які здійснюють офіційні перевірки бухгалтерських документів

ОВ L 126 12.05.84 С. 20 

Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts

OJ L 193 18.07.83 p. 1  

Сьома Директива Ради 83/349/ЄЕС від 13 червня 1983 року, що базується на статті 54 (3) (g) Угоди щодо консолідованих звітів

ОВ L 193 18.07.83 С. 1  

Sixth Council Directive 82/891/CEE of 17 December 1982 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies

OJ L 378 31.12.82 p. 47 

Шоста Директива Ради 82/891/ЄЕС від 17 грудня 1982 року, що базується на статті 54 (3) (g) Угоди і стосується поділу публічних акціонерних компаній з обмеженою відповідальністю

ОВ L 378 31.12.82 С. 47 

Third Council Directive 78/855/CEE of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty concerning mergers of public limited liability companies

OJ L 295 20.10.78 p. 36 

Третя Директива Ради 78/855/ЄЕС від 9 жовтня 1978 року, що базується на статті 54, параграфа 3, пункту g) Угоди та стосується злиття публічних акціонерних компаній з обмеженою відповідальністю 

ОВ L 295 20.10.78 С. 36 

Fourth Council Directive 78/660/CEE of 27 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies

OJ L 222 14.08.78 p. 11  

Четверта Директива Ради 78/660/ЄЕС від 27 липня 1978 року, що базується на статті 54 (3) (g) Угоди і стосується річних бухгалтерських звітів деяких типів компаній

ОВ L 222 14.08.78 С. 11  

Second Council Directive 77/91/CEE of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent

OJ L 026 31.01.77 p. 1  

Друга Директива Ради 77/91/ЄЕС від 13 грудня 1976 року щодо узгодження заходів безпеки паїв учасників та інших осіб, які вимагаються державами-членами від компаній у значенні другого параграфа статті 58 Договору, з огляду на створення публічних компаній з обмеженою відповідальністю та підтримання, зміни їх капіталу з метою встановлення еквівалентних заходів безпеки

ОВ L 026 31.01.77 С. 1  

First Council Directive 68/151/CEE of 9 May 1968 on co-ordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community

OJ L 065 14.03.68 p. 8 

Перша Директива Ради 68/151/ЄЕС від 9 травня 1968 року щодо координації заходів безпеки для захисту паїв учасників та інших осіб, які вимагаються державами-членами від компаній у значенні другого параграфа статті 58 Договору з метою встановлення еквівалентних заходів безпеки на всій території Співтовариства

ОВ L 065 14.03.68 С. 8 

Commission Recommendation 2002/590/EC of 16 May 2002 Statutory Auditors' Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles

OJ L 191 19.07.2002 p. 22  

Рекомендація Комісії 2002/590/ЄС від 16 травня 2002 року щодо незалежності офіційного аудитора: фундаментальні принципи

ОВ L 191 19.07.2002 С. 22  

Commission Recommendation 2001/453/CE of 30 May 2001 on the recognition, measurement and disclosure of environmental issues in the annual accounts and annual reports of companies

OJ L 156 13.06.2001 p. 33  

Рекомендація Комісії 2001/453/ЄС від 30 травня 2001 року про визнання, вимірювання та виявлення екологічних питань у щорічних доповідях і звітах компаній

ОВ L 156 13.06.2001 С. 33  

Commission Recommendation 2001/256/CE of 15 November 2000 on quality assurance for the statutory audit in the European Union: minimum requirements

OJ L 091, 31.03.2001 p. 91 

Рекомендація Комісії 2001/256/ЄС від 15 листопада 2000 року щодо мінімальних вимог до якості контролю офіційним аудитором у ЄС

ОВ L 091, 31.03.2001 С. 91 

Communication from the Commission of 20 September 1997 Participation of European Economic Interest Groupings (EEIGs) in public contracts and programmes financed by public funds

OJ C 285 20.09.97 p. 17  

Повідомлення Комісії від 20 вересня 1997 року щодо участі Європейської Групи з економічних інтересів в державних замовленнях та у програмах, що фінансуються публічними фондами

ОВ C 285 20.09.97 С. 17  

Statement by the representatives of the governments of the Member States of 17 December 1973 concerning the removal of legal barriers to the linking-up of undertakings

OJ C 117 31.12.73 p. 15  

Звіт представників урядів держав-членів від 17 грудня 1973 про знищення юридичних бар'єрів для ведення підприємницької діяльності

ОВ C 117 31.12.73 С. 15  

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2002) 279 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 68/151/EEC, as regards disclosure requirements in respect of certain types of companies (presented by the Commission)  

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно внесення змін до Директиви Ради 68/151/ЄЕС, що стосується обов'язків оприлюднення інформації деякими типами компаній (представлена Комісією) 

COM (2002) 0259 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies and insurance undertakings 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно внесення змін в Директиви Ради: 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 91/674/ЄЕС, що стосуються річної бухгалтерської звітності та консолідованих звітів деяких типів компаній та страхових компаній  

COM (2000) 80
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно внесення змін до Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС щодо правил підрахунку річних та консолідованих звітів деяких типів компаній 

COM (1998) 0067
Proposal for a Council Directive on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради стосовно єдиної системи оподаткування, що застосовується до виплат процентів та платежів роялті між афілійованими компаніями, які знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів 

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа С-327/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 лютого 2003 року

Santex

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-373/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 27 лютого 2003 року

Adolf Truley

ВЄС 2003 С. 00000

Справа Т-183/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 лютого 2003 року

Strabag Benelux NV v. Conseil de l'Union europenne

ВЄС 2003 С. 00000

Справа Т-4/01

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 лютого 2003 року

Renco SpA v. Conseil de l'Union europenne

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-57/01

Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 лютого 2003 року

Makedoniko Metro and Michaniki

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-306/99

Рішення Суду від 7 січня 2003 року

BIAO

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-470/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 грудня 2002 року

Universale-Bau

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-40/01

Рішення Суду (Третя Палата) від 28 листопада 2002 року

Scan Office Design SA v. Commission of the European Communities

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-411/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 листопада 2002 року

Felix Swoboda

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-513/99

Рішення Суду від 17 вересня 2002 року

Concordia Bus Finland (anciennement Stagecoach Finland)

ВЄС 2002 С. I-07213

Справа 312/01

Рішення Суду (Перша Палата) від 12 вересня 2002 року

Commission v. Greece

ВЄС 2002 С. I-07053

Справа С-92/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 18 червня 2002 року

HI Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik PlanungsgesmbH

ВЄС 2002 С. I-05553

Справа Т-365/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 червня 2002 року

Alsace International Car Service SARL (AICS) v. European Parliament

ВЄС 2002 С. II-02719

Справа Т-169/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 лютого 2002 року

Esedra SPRL v. Commission of the European Communities

ВЄС 2002 С. II-00609

Справа С-182/00

Рішення Суду (Перша Палата) від 15 січня 2002 року

Lutz and Others

ВЄС 2002 С. I-00547

Справа С-285/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 листопада 2001 року

Impresa Lombardini

ВЄС 2001 С. I-09233

Об'єднані справи С-286/99 та С-285/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 листопада 2001 року

Impresa Lombardini

ВЄС 2001 С. I-09233

Справа С-19/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 жовтня 2001 року

SIAC Construction

ВЄС 2001 С. I-07725

Справа С-399/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 липня 2001 року

Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi

ВЄС 2001 С. I-05409

Справа С-439/00

Рішення Суду (Четверта Палата) від 21 червня 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-04835

Справа С-223/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 травня 2001 року

Agor

ВЄС 2001 С. I-03605

Справа С-260/99, С-223/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 травня 2001 року

Agor

ВЄС 2001 С. I-03605

Справа С-97/00

Рішення Суду (Четверта Палата) від 8 березня 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-02053

Справа С-237/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 1 лютого 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-00939

Справа С-324/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 грудня 2000 року

Telaustria and Telefonadress

ВЄС 2000 С. I-10745

Справа С-94/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 грудня 2000 року

ARGE Gewsserschutz

ВЄС 2000 С. I-11037

Справа С-16/98

Рішення Суду від 5 жовтня 2000 року

Commission v. France

ВЄС 2000 С. I-08315

Справа С-337/98

Рішення Суду від 5 жовтня 2000 року

Commission v. France

ВЄС 2000 С. I-08377

Справа С-380/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 3 жовтня 2000 року

University of Cambridge

ВЄС 2000 С. I-08035

Справа С-225/98

Рішення Суду від 26 вересня 2000 року

Commission v. France

ВЄС 2000 С. I-07445

Справа Т-139/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 6 липня 2000 року

Alsace International Car Services v. Parliament

ВЄС 2000 С. II-02849

Справа С-373/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 березня 2000 року

Diamantis

ВЄС 2000 С. I-01705

Справа С-293/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 лютого 1998 року

Egeda

ВЄС 2000 С. I-00629

Справа С-176/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 2 грудня 1999 року

Holst Italia

ВЄС 1999 С. I-08607

Справа С-212/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 листопада 1999 року

Commission v. Ireland

ВЄС 1999 С. I-08571

Справа С-107/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 листопада 1999 року

Teckal

ВЄС 1999 С. I-08121

Справа С-275/98

Рішення Суду (Перша Палата) від 18 листопада 1999 року

Unitron Scandinavia and 3-S

ВЄС 1999 С. I-08291

Справа С-328/96

Рішення Суду (Суд) від 28 жовтня 1999 року

Commission v. Austria

ВЄС 1999 С. I-07479

Справа С-81/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 28 жовтня 1999 року

Alcatel Austria and Others

ВЄС 1999 С. I-07671

Справа С-213/98

Рішення Суду (Третя Палата) від 12 жовтня 1999 року

Commission v. Ireland

ВЄС 1999 С. I-06973

Справа С-27/98

Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 вересня 1999 року

Metalmeccanica Fracasso and Leitschutz Handel undMontage

ВЄС 1999 С. I-05697

Справа С-275/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 вересня 1999 року

DE + ES Bauunternehmung

ВЄС 1999 С. I-05331

Справа С-185/98

Рішення Суду (Четверта Палата) від 20 травня 1999 року

Commission v. Greece

ВЄС 1999 С. I-03047

Справа С-225/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 травня 1999 року

Commission v. France

ВЄС 1999 С. I-03011

Справа С-108/97

Рішення Суду від 4 травня 1999 року

Windsurfing Chiemsee

ВЄС 1999 С. I-02779

Об'єднані справи С-108/97 та С-109/97

Рішення Суду (Суд) від 4 травня 1999 року

Windsurfing Chiemsee

ВЄС 1999 С. I-02779

Справа C-272/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 квітня 1999 року

Commission v. Germany

ВЄС 1999 С. I-02175

Справа С-258/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 березня 1999 року

Hospital Ingenieure KrankenhaustechnikPlanungs-Gesellschaft

ВЄС 1999 С. I-01405

Справа С-103/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 лютого 1999 року

Josef Kllensperger

ВЄС 1999 С. I-00551

Справа С-306/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 грудня 1998 року

Connemara Machine Turf

ВЄС 1998 С. I-08761

Справа С-353/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 грудня 1998 року

Commission v. Ireland

ВЄС 1998 С. I-08565

Справа С-360/96

Рішення Суду від 10 листопада 1998 року

BFI Holding

ВЄС 1998 С. I-06821

Справа С-191/95

Рішення Суду від 29 вересня 1998 року

Commission v. Germany

ВЄС 1998 С. I-05449

Справа С-111/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 вересня 1998 року

EvoBus Austria

ВЄС 1998 С. I-05411

Справа С-76/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 вересня 1998 року

Tgel

ВЄС 1998 С. I-05357

Справа С-323/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 вересня 1998 року

Commission v. Belgium

ВЄС 1998 С. I-05063

Справа С-367/96

Рішення Суду від 12 травня 1998 року

Kefalas

ВЄС 1998 С. I-02843

Справа С-8/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 лютого 1998 року

Commission v. Greece

ВЄС 1998 С. I-00823

Справа С-44/96

Рішення Суду (Суд) від 15 січня 1998 року

Mannesmann Anlagenbau

ВЄС 1998 С. I-00073

Справа С-402/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 грудня 1997 року

European Information Technology Observatory

ВЄС 1997 С. I-07515

Справа С-5/97

Рішення Суду (Третя Палата) від 18 грудня 1997 року

Ballast Nedam Groep

ВЄС 1997 С. I-07549

Справа С-104/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1997 року

Coperatieve Rabobank "Vecht en Plassengebied"

ВЄС 1997 С. I-07211

Справа С-341/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1997 року

Commission v. Germany

ВЄС 1997 С. I-07271

Справа С-97/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 грудня 1997 року

Daihatsu Deutschland

ВЄС 1997 С. I-06843

Справа С-304/96

Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 жовтня 1997 року

Hera

ВЄС 1997 С. I-05685

Справа С-54/96

Рішення Суду від 17 вересня 1997 року

Dorsch Consult

ВЄС 1997 С. I-04961

Справа С-43/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 липня 1997 року

Commission v. Italy

ВЄС 1997 С. I-04671

Розділ 3
Бухгалтерський облік і податки компаній

I. Вступ

Бухгалтерський облік та податки компаній в праві ЄС відносяться до різних сфер діяльності ЄС.

Гармонізація бухгалтерської справи в ЄС є частиною політики гармонізації законодавства про компанії, завданням якої є забезпечення свободи здійснення підприємницької діяльності. Як частина програми гармонізації законодавства про компанії, завданням директив з бухгалтерської справи є не лише захист інтересів інвесторів, а й усіх інших третіх осіб (включаючи працівників, кредиторів та акціонерів), які пов'язані з діяльністю компаній, з метою надання їм відповідного захисту. Правова основа політики в сфері бухгалтерського обліку визначена в статті 44 (2) (g) (колишня 54 (3) (g)) Договору про заснування Європейського Співтовариства. До останнього часу гармонізація бухгалтерського обліку була фрагментарною і, таким чином, не могла гарантувати високий рівень прозорості та співмірності фінансової звітності усіх компаній Співтовариства, що є запорукою побудови інтегрованого фінансового ринку, який функціонує ефективно, рівно й раціонально. Однак, після того як на Лісабонській Європейській Раді, що відбулась 23 та 24 березня 2000 року, було наголошено на необхідності пришвидшити завершення формування внутрішнього ринку фінансових послуг та було визначено 2005 рік як кінцевий термін для виконання Плану дій Комісії щодо фінансових послуг, здійснено великий крок вперед у сфері гармонізації бухгалтерського обліку. Зокрема, було прийняте рішення про перехід державами-членами до 2005 року на застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Запровадження в Україні системи бухгалтерського обліку, сумісної із застосуванням міжнародних стандартів, було визначено як мету реформи бухгалтерського обліку Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". В жовтні 1998 року Кабінет Міністрів України затвердив Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. На виконання цієї Програми затверджено 25 положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Примітки до річної звітності, План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію про його застосування, Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, спрощений План рахунків бухгалтерського обліку і спрощена система фінансової звітності для суб'єктів малого підприємництва.

Як було відзначено в Меморандумі Міністерства фінансів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Ради підприємців України, Українського союзу промисловців і підприємців, Координаційно-експертного центру об'єднань підприємців України від 8 листопада 2002 року "Про основні напрями розвитку бухгалтерського обліку в Україні, застосування й удосконалення положень (стандартів) бухгалтерського обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств і організацій", виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів забезпечило впровадження основних принципів, методів та оцінок за міжнародними стандартами фінансової звітності в облікову практику підприємств і організацій України.

Поряд з тим в Меморандумі зазначено, що після запровадження пакета першочергових нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку та звітності, які в цілому забезпечили створення національного регламенту бухгалтерського обліку, необхідно зосередити увагу на вдосконаленні діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятті інших положень з урахуванням нових міжнародних стандартів фінансової звітності, актуальним є також подальше спрощення деяких процедур оцінки, обліку та подання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва, розв'язання питання змін у податковому законодавстві для використання даних бухгалтерського обліку в податкових розрахунках.

Повна гармонізація прямих податків ніколи не була метою здійснення податкової політики на рівні ЄС. Радше мала місце координація та узгодження у тих сферах, де податкові відносини безпосередньо впливали або були чинниками виникнення недобросовісної податкової конкуренції. Таким чином політика у сфері прямих податків здійснювалась з метою забезпечення належного функціонування Внутрішнього ринку і, особливо, забезпечення реалізації свободи руху товарів і капіталів та платежів. З огляду на це базисом політики у сфері прямих податків є принцип недискримінації та основоположні свободи, передбачені положеннями Договору про заснування ЄС. Отже, основні питання, врегульовані на рівні ЄС, стосуються: створення загальної системи оподаткування материнських та дочірніх компаній; злиття, поділу та обміну акціями - щодо компаній, які знаходяться в межах юрисдикцій різних держав-членів, а також питань коригування прибутків пов'язаних осіб. Велика увага, з метою створення більш сприятливих умов діяльності малих та середніх підприємств, надається також оподаткуванню таких суб'єктів, оскільки їх частка на ринку ЄС становить близько 99 % усіх суб'єктів господарювання Європейського Співтовариства та вони відіграють значну роль у створенні нових робочих місць та розвитку економіки в цілому.

До розділу "Прямі податки" Білої книги "Підготовка асоційованих країн центральної та східної Європи до інтеграції до Внутрішнього ринку Союзу" від 10 травня 1995 року (зареєстрованої під номером COM(95) 163 final/2) віднесено також питання обкладення податком на капітал (приріст капіталу).

Реформа податкового права України на даному етапі зосереджена на доопрацюванні та прийнятті Податкового кодексу України. Незважаючи на істотний рівень удосконалення податкового законодавства, запропонованого проектом Податкового кодексу України, його положення потребують подальшого доопрацювання відповідно до міжнародних принципів оподаткування, загалом, та положень права ЄС, зокрема.

Передусім це стосується реалізації принципу недискримінації - який є наріжним каменем вступу до Світової організації торгівлі. Європейське Співтовариство має великий досвід практичного втілення цього принципу, тому особливо важливим є дослідження та використання цього досвіду, особливо практики Суду Європейського Співтовариства, при доопрацюванні проекту Податкового кодексу України. Враховуючи розвиток корпоративного права в Україні, необхідним також є вирішення питання особливостей оподаткування материнських та дочірніх підприємств та оподаткування при злитті, поділі компаній та обміні акціями, а також уникнення подвійного оподаткування при коригуванні прибутків пов'язаних осіб.

Важливим питанням також є удосконалення спрощеної системи оподаткування малих та середніх підприємств у проекті Податкового кодексу України. Це стосується не тільки збереження істотних умов існуючої системи спрощеного оподаткування, зокрема кола осіб, що користуються її перевагами, але й запозичення досвіду регулювання цього питання в ЄС, що полягає, зокрема, у запровадженні системи, за якої малі та середні підприємства мають можливість обирати більш зручний для них режим оподаткування.

У випадку прийняття Україною рішення про розширення податкової бази та запровадження податку на капітал (приріст капіталу) необхідним буде використання відповідного досвіду ЄС.

II. Опис законодавства України

1. Бухгалтерський облік

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 року N 727/98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 року N 419

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку" від 23 квітня 1999 року N 658

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" від 28 жовтня 1998 року N 1706

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та залишків готової продукції, облік приросту (убутку) балансової вартості яких ведеться за наслідками звітного (податкового) року" від 2 жовтня 1998 року N 1579

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент" від 18 травня 1998 року N 688

Наказ Міністерства фінансів України "Про звітні дані страховиків" від 28 березня 2002 року N 210

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" від 28 лютого 2002 року N 147

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" від 30 листопада 2001 року N 559

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" від 18 червня 2001 року N 303

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" від 28 квітня 2001 року N 205

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 19 квітня 2001 року N 186

Наказ Міністерства фінансів України "Про звіти страхових брокерів" від 30 березня 2001 року N 147

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" від 29 грудня 2000 року N 356

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" від 28 грудня 2000 року N 353

Наказ Міністерства фінансів України "Про Примітки до річної фінансової звітності" від 29 листопада 2000 року N 302

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" від 10 серпня 2000 року N 193

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" від 28 липня 2000 року N 181

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27 квітня 2000 року N 92

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26 квітня 2000 року N 91

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами" від 24 березня 2000 року N 61

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" від 25 лютого 2000 року N 39

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" від 31 січня 2000 року N 20

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 31 грудня 1999 року N 318

Наказ Міністерства фінансів України "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги" від 14 грудня 1999 року N 298

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" від 30 листопада 1999 року N 291

Наказ Міністерства фінансів України "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30 листопада 1999 року N 291

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 29 листопада 1999 року N 290

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 20 жовтня 1999 року N 246

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 18 жовтня 1999 року N 242

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 8 жовтня 1999 року N 237

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 30 липня 1999 року N 176

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 7 липня 1999 року N 163

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 28 травня 1999 року N 137

Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31 березня 1999 року N 87

Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" від 31 березня 1999 року N 87

Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" від 31 березня 1999 року N 87

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку" від 31 березня 1999 року N 87

Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" від 31 березня 1999 року N 87

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження графіка розробки та впровадження положень (стандартів) з бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів обліку (МСО)" від 1 грудня 1998 року N 248

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва" від 30 вересня 1998 року N 196

Наказ Міністерства фінансів України "Рекомендації по бухгалтерському обліку валових витрат і валових доходів" від 4 серпня 1997 року N 168

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість" від 1 липня 1997 року N 141

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності з продукцією українського походження" від 29 серпня 1996 року N 183

Наказ Міністерства фінансів України "Про перерахування статей бухгалтерських балансів" від 23 серпня 1996 N 175

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню" від 15 серпня 1996 року N 169

Наказ Міністерства фінансів України "Про Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами" від 31 травня 1996 року N 112

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" від 24 травня 1995 року N 88

Наказ Міністерства фінансів України "Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" від 11 серпня 1994 року N 69

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств" від 16 грудня 1993 року N 109

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення" від 9 серпня 1993 року N 55

Наказ Міністерства фінансів України "Про застосування Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" від 7 травня 1993 року N 25

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення Положення про порядок проведення конкурсу на кращу регулярну інформацію відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій" від 2 серпня 2002 року N 241

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)" від 1 серпня 2002 року N 216

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)" від 2 липня 2002 року N 201

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств" від 11 червня 2002 року N 167

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній" від 18 березня 2002 року N 104

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції" від 8 січня 2002 року N 10

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні" від 8 січня 2002 року N 9

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні" від 8 січня 2002 N 8

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції" від 8 січня 2002 року N 7

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію (07-01/98) (у новій редакції)" від 9 лютого 2001 року N 18

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій" від 17 січня 2000 року N 3

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій" від 9 червня 1998 року N 72

Протокол Аудиторської палати України "Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків)" від 23 лютого 2001 року N 99

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України" від 12 листопада 2002 року N 431

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів" від 3 червня 2002 року N 203

Постанова Національного банку України "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках України" від 11 липня 2001 року N 268

Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень" від 31 серпня 2001 року N 375

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про консолідацію фінансової звітності банків України" від 5 жовтня 2001 року N 422

Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України" від 30 грудня 1998 року N 566

2. Податки компаній

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 року N 2673-XII

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" від 22 березня 2001 року N 2322-III

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" від 21 грудня 2000 року N 2189-III

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" від 13 липня 2000 року N 1909-III

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Рені" від 23 березня 2000 року N 1605-III

Закон України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" від 23 березня 2000 року N 1607-III

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" від 3 червня 1999 року N 721-XIV

Закон України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" від 18 березня 1999 року N 514-XIV

Закон України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" від 15 січня 1999 року N 402-XIV

Закон України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" від 24 грудня 1998 року N 356-XIV

Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" від 22 червня 1999 року N 702/99

Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" від 9 грудня 1998 року N 1339/98

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 року N 727/98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування" від 6 травня 2001 року N 470

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку його складання, а також форми повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства" від 10 лютого 2003 року N 68

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та порядку її складання" від 4 лютого 2003 року N 53

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та порядку її складання" від 4 лютого 2003 року N 54

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та порядку її складання" від 29 січня 2003 N 42

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства та Порядку її складання" від 8 липня 1997 року N 214

Наказ Державної податкової адміністрації України "Порядок обліку коштів від сплати податку на прибуток підприємств, визначеного із застосуванням понижуючого коефіцієнта до норм амортизації" від 9 серпня 1999 року N 421

Наказ Державної податкової адміністрації України "Рекомендації щодо прийому та термінів розгляду податкових декларацій з податку на прибуток і механізму реалізації виявлених правопорушень" від 11 травня 1999 року N 253

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку складання Декларації про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції" від 20 лютого 1998 року N 82

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів" від 16 січня 1998 року N 28

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток" від 12 серпня 1997 року N 293

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку та форми повідомлення про результати розрахунків авансових внесків податку на прибуток" від 4 серпня 1997 року N 279

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво" від 31 липня 1997 року N 274

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку складання декларації про прибуток банківської установи" від 31 липня 1997 року N 273

Наказ Державної податкової адміністрації України "Щодо затвердження форм податкового звіту про результати виконання підприємством довгострокових договорів (контрактів) та Порядку їх ведення і складання" від 31 липня 1997 року N 275

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку складання декларації про доходи страховика" від 29 липня 1997 року N 265

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, пов'язаних з реалізацією товарів (виконанням робіт, наданням послуг)" від 28 липня 1997 року N 256

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми податкового звіту про отриманий прибуток від реалізації на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва та Порядку її заповнення" від 15 липня 1997 року N 237

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та порядку її заповнення" від 11 липня 1997 року N 233

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи" від 11 липня 1997 року N 234

(пункт 2 глави ІІ розділу 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 23.12.2010 р. N 2856-VI)

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Бухгалтерський облік

Regulation (EC) N 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards

OJ L 243, 11.09.2002 p. 1 

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку

ОВ L 243, 11.09.2002 С. 1 

Directive 2001/65/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 amending Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 86/635/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies as well as of banks and other financial institutions

OJ L 283, 27.10.2001 p. 28 

Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/65/ЄС від 27 вересня 2001 року щодо внесення змін до Директив 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 86/635/ЄЕС стосовно оціночних правил для річних та зведених звітів певних типів компаній, а також банків та інших фінансових інституцій

ОВ L 283, 27.10.2001 С. 28 

Council Directive 1999/60/EC of 17 June 1999 amending Directive 78/660/EEC as regards amounts expressed in ecus

OJ L 162, 26.06.99 p. 65 

Директива Ради 1999/60/ЄС від 17 червня 1999 року, що змінює Директиву 78/660/ЄЕС стосовно рахунків, виражених в ЕКЮ 

ОВ L 162, 26.06.99 С. 65 

Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies

OJ L 222, 14.08.78 p. 11 

Четверта Директива Ради 78/660/ЄЕС від 25 липня 1978 року, основана на статті 54 (3) (g) Договору щодо річних звітів певних типів компаній

ОВ L 222, 14.08.78 С. 11 

Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts

OJ L 193, 18.07.83 p. 1 

Сьома Директива Ради 83/349/ЄЕС від 13 червня 1983 року, основана на статті 54 (3) (g) Договору щодо консолідованих звітів

ОВ L 193, 18.07.83 С. 1 

Eleventh Council Directive 89/666/EEC of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State

OJ L 395, 30.12.89 p. 36 

Одинадцята Директива Ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 року стосовно вимог розкриття інформації стосовно підрозділів, відкритих в Державі-члені певними типами компаній, які знаходяться під юрисдикцією права іншої Держави

ОВ L 395, 30.12.89 С. 36 

Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings

OJ L 374, 31.12.91 p. 7 

Директива Ради 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 року щодо річних звітів та зведених звітів підприємств страхування

ОВ L 374, 31.12.91 С. 7 

Council Directive 89/117/EEC of 13 February 1989 on the obligations of branches established in a Member State of credit institutions and financial institutions having their head offices outside that Member State regarding the publication of annual accounting documents

OJ L 044, 16.02.89 p. 40 

Директива Ради 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 року щодо зобов'язань структурних підрозділів кредитних та фінансових інституцій, що здійснюють свою діяльність в державі-члені та мають головний офіс поза межами цієї держави-члена, стосовно оприлюднення річних бухгалтерських документів

ОВ L 044, 16.02.89 С. 40 

Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions

OJ L 372, 31.12.86 p. 1 

Директива Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових інституцій

ОВ L 372, 31.12.86 С. 1 

Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents

OJ L 126, 12.05.84 p. 20 

Восьма Директива Ради 84/253/ЄЕС від 10 квітня 1984 року, основана на статті 54 (3) (g) Договору щодо затвердження осіб, відповідальних за здійснення обов'язкового аудиту бухгалтерських документів

ОВ L 126, 12.05.84 С. 20 

Commission Recommendation of 16 May 2002 - Statutory Auditors' Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles (notified under document number C(2002) 1873)

OJ L 191, 19.07.2002 p. 22 

Рекомендація Комісії від 16 травня 2002 року - Незалежність обов'язкових аудиторів в ЄС: звід фундаментальних принципів (зареєстрована під номером документа C(2002) 1873)

ОВ L 191, 19.07.2002 С. 22 

Commission Recommendation of 15 November 2000 on quality assurance for the statutory audit in the European Union: minimum requirements (notified under document number C(2000) 3304)

OJ L 091, 31.03.2001 p. 91 

Рекомендація Комісії від 15 листопада 2000 року щодо гарантій якості обов'язкового аудиту в Європейському Союзі: мінімум вимог (зареєстрована під номером документа C(2000) 3304)

ОВ L 091, 31.03.2001 С. 91 

Communication from the Commission on the statutory audit in the European Union: the way forward

OJ C 143, 08.05.98 p. 12 

Повідомлення від Комісії щодо обов'язкового аудиту в Європейському Союзі: шлях вперед

ОВ C 143, 08.05.98 С. 12 

2. Податки компаній

Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation

OJ L 336, 27.12.77, p. 15 

Директива Ради 77/799/ЄЕС від 19 грудня 1977 року стосовно взаємодопомоги компетентних органів держав-членів у сфері прямих та непрямих податків

ОВ L 336, 27.12.77, С. 15 

Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States

OJ L 225 20.08.90 p. 1 

Директива Ради 90/434/ЄЕС від 23 липня 1990 року щодо загальної системи оподаткування, що застосовується у випадках злиття, розділу, передачі активів та обміну акціями, коли компанії знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

ОВ L 225 20.08.90 С. 1 

Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States

OJ L 225 20.08.90 p. 6 

Директива Ради 90/435/ЄЕС від 23 липня 1990 року щодо загальної системи оподаткування, що застосовується у випадках, коли материнські та дочірні компанії знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

ОВ L 225 20.08.90 С. 6 

90/436/EEC: Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises - Final Act - Joint Declarations - Unilateral Declaracions

OJ L 225, 20.08.90 p. 10 

90/436/ЄЕС: Конвенція щодо уникнення подвійного оподаткування при коригуванні прибутків пов'язаних осіб - Заключний Акт - Спільні декларації - Односторонні декларації

ОВ L 225, 20.08.90 С. 10 

Decision N 2235/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2002 adopting a Community programme to improve the operation of taxation systems in the internal market (Fiscalis programme 2003 - 2007)

OJ L 341 17.12.2002 p. 1 

Рішення N 2235/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 грудня 2002 року, яким затверджено програму Співтовариства щодо покращання функціонування систем оподаткування на внутрішньому ринку (Програма Fiscalis на 2003 - 2007 роки)

ОВ L 341 17.12.2002 С. 1 

94/390/EC: Commission Recommendation of 25 May 1994 concerning the taxation of small and medium-sized enterprises

OJ L 177 09.07.94 p. 1 

94/390/ЄС: Рекомендація Комісії від 25 травня 1994 року стосовно оподаткування малих та середніх підприємств

ОВ L 177 09.07.94 С. 1 

94/1069/EC: Commission Recommendation of 7 December 1994 on the transfer of small and medium-sized enterprises

OJ L 385 31.12.94 p. 14 

94/1069/ЄС: Рекомендація Комісії від 7 грудня 1994 року щодо переведення малих та середніх підприємств

ОВ L 385 31.12.94 С. 14 

96/280/EC: Commission Recommendation of 3 April 1996 concerning the definition of small and medium-sized enterprises

OJ L 107, 30.04.96 p. 4 

96/280/ЄС: Рекомендація Комісії від 3 квітня 1996 року стосовно визначення малих та середніх підприємств

ОВ L 107, 30.04.96 С. 4 

Conclusions of the ECOFIN Council Meeting on 1 December 1997 concerning taxation policy - Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 1 December 1997 on a code of conduct for business taxation - Taxation of saving

OJ C 002 06.01.98 p. 1 

Заключні положення, прийняті на зустрічі Ради ЕКОФІН 1 грудня 1997 року стосовно податкової політики - Резолюція Ради та представників урядів держав-членів в рамках зустрічі Ради від 1 грудня 1997 року щодо кодексу поведінки стосовно оподаткування підприємницької діяльності - Оподаткування заощаджень

ОВ C 002 06.01.98 С. 1 

Council Conclusions of 9 March 1998 concerning the establishment of the Code of Conduct Group (business taxation)

OJ C 099 01.04.98 p. 1 

Заключні положення Ради від 9 березня 1998 року стосовно заснування Групи кодексу поведінки (оподаткування прибутку підприємств)

ОВ C 099 01.04.98 С. 1 

3. Податок на капітал

Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital

OJ L 249 03.10.69 p. 25 

Директива Ради 69/335/ЄЕС від 17 липня 1969 року стосовно непрямих податків на мобілізацію капіталу

ОВ L 249 03.10.69 С. 25 

Перелік ініціатив ЄС

COM (2001) 400
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE to ensure effective taxation of savings income in the form of interest payments within the Community 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради з метою забезпечення достатнього рівня оподаткування доходів від збережень у формі виплати процентів на території Співтовариства  

COM (2001) 294-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 77/799/EEC concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради, що вносить зміни до Директиви Ради 77/799/ЄЕС стосовно взаємодопомоги компетентних органів держав-членів у сфері прямих та непрямих податків 

COM (1998) 67
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради щодо загальної системи оподаткування, яка застосовується до виплати процентів та роялті між пов'язаними особами, які знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів 

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

1. Прямі податки

Справа 270/83

Рішення Суду від 28 січня 1986 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 1986 С. 273

Справа 81/87

Рішення Суду від 27 вересня 1988 року

The Queen v. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc

ВЄС 1988 С. 05483

Справа С-330/91

Рішення Суду від 13 липня 1993 року

The Queen v. Inland Revenue Commissioners, ex parte Commerzbank AG

ВЄС 1993 С. I-04017

Справа С-1/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 квітня 1994 року

Halliburton Services BV v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1994 С. I-01137

Справа С-484/93

Рішення Суду від 14 листопада 1995 року

Peter Svensson et Lena Gustavsson v. Ministre du Logement et de l'Urbanisme

ВЄС 1995 С. I-3955

Справа С-107/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 27 червня 1996 року

P. H. Asscher v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1996 С. I-03089

Об'єднані справи С-283/94, С-291/94 та С-292/94 

Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 жовтня 1996 року

Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV та Voormeer BV v. Bundesamt fr Finanzen

ВЄС 1996 С. I-05063

Справа С-250/95

Рішення Суду від 15 травня 1997 року

Futura Participations SA and Singer v. Administration des contributions

ВЄС 1997 С. I-02471

Справа С-28/95

Рішення Суду від 17 липня 1997 року

A. Leur-Bloem v. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2

ВЄС 1997 С. I-04161

Справа С-8/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 лютого 1998 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС 1998 С. I-00823

Справа С-118/96

Рішення Суду від 28 квітня 1998 року

Jessica Safir v. Skattemyndigheten i Dalarnas Ln, formerly Skattemyndigheten i Kopparbergs Ln

ВЄС 1998 С. I-01897

Справа С-336/96

Рішення Суду від 12 травня 1998 року

Mr and Mrs Robert Gilly v. Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin

ВЄС 1998 С. I-02793

Справа С-264/96

Рішення Суду від 16 липня 1998 року

Imperial Chemical Industries plc (ICI) v. Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes)

ВЄС 1998 С. I-04695

Справа С-212/97

Рішення Суду від 9 березня 1999 року

Centros Ltd v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

ВЄС 1999 С. I-01459

Справа С-311/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 квітня 1999 року

Royal Bank of Scotland plc v. Elliniko Dimosio (Greek State)

ВЄС 1999 С. I-02651

Справа С-254/97

Рішення Суду від 8 липня 1999 року

Socit Baxter, B. Braun Mdical SA, Socit Fresenius France and Laboratoires Bristol-Myers-Squibb SA v. Premier Ministre, Ministre du Travail et des Affaires sociales, Ministre de l'Economie et des Finances and Ministre de l'Agriculture, de la Pche et de l'Alimentation

ВЄС 1999 С. I-04809

Справа С-275/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 вересня 1999 року

DE + ES Bauunternehmung GmbH v. Finanzamt Bergheim

ВЄС 1999 С. I-05331

Справа С-307/97

Рішення Суду від 21 вересня 1999 року

Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v. Finanzamt Aachen-Innenstadt

ВЄС 1999 С. I-06161

Справа С-55/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 28 жовтня 1999 року

Skatteministeriet v. Bent Vestergaard

ВЄС 1999 С. I-07641

Справа С-200/98

Рішення Суду від 18 листопада 1999 року

X AB and Y AB v. Riksskatteverket

ВЄС 1999 С. I-08261

Справа С-420/98

Рішення Суду (Перша Палата) від 13 квітня 2000 року

W.N. v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 2000 С. I-02847

Справа С-251/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 квітня 2000 року

C. Baars v. Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem

ВЄС 2000 С. I-02787

Справа С-35/98

Рішення Суду від 6 червня 2000 року

Staatssecretaris van Financiёn v. B.G.M. Verkooijen

ВЄС 2000 С. I-04071

Справа С-375/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 червня 2000 року

Ministrio Pblico and Fazenda Pblica v. Epson Europe BV

ВЄС 2000 С. I-04243

Справа С-88/99

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 листопада 2000 року

Roquette Frres SA v. Direction des services fiscaux du Pas-de-Calais

ВЄС 2000 С. I-10465

Справа С-141/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 14 грудня 2000 року

Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID) v. Belgische Staat

ВЄС 2000 С. I-11619

Об'єднані справи С-397/98 та С-410/98 

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 березня 2001 року

Metallgesellschaft Ltd and Others (C-397/98), Hoechst AG and Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) v. Commissioners of Inland Revenue and HM Attorney General

ВЄС 2001 С. I-01727

Справа С-294/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 жовтня 2001 року

Athinaїki Zythopoiia AE v. Elleniko Dimosio

ВЄС 2001 С. I-06797

Справа С-43/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 січня 2002 року

Andersen og Jensen ApS v. Skatteministeriet

ВЄС 2002 С. I-00379

Справа С-324/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 12 грудня 2002 року

Lankhorst-Hohorst GmbH v. Finanzamt Steinfurt

ВЄС 2002 С. 00000

2. Податок на капітал

Справа С-38/88

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1990 року

Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH v. Finanzamt Hagen

ВЄС 1990 С. I-01447

Справа 270/81

Рішення Суду (Третя Палата) від 15 липня 1982 року

Felicitas Rickmers-Linie KG & Co. v. Finanzamt fr Verkehrsteuern,  Hambourg

ВЄС 1982 С. 02771

Справа 112/86

Рішення Суду від 12 листопада 1987 року

Amro Aandelen Fonds v. Inspecteur der Registratie en Successie

ВЄС 1987 С. 04453

Справа 36/86

Рішення Суду від 2 лютого 1988 року

Ministeriet for Skatter og Afgifter v. Investeringsforeningen Dansk Sparinvest

ВЄС 1988 С. 00409

Справа 15/88

Рішення Суду (Друга Палата) від 25 травня 1989 року

SpA Maxi Di v. Ufficio del registro di Bolzano

ВЄС 1989 С. 01391

Справа С-38/88

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1990 року

Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH v. Finanzamt Hagen

ВЄС 1990 С. I-01447

Справа С-15/89

Рішення Суду (П'ята Палата) від 5 лютого 1991 року

Deltakabel BV v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1991 С. I-00241

Справа С-249/89

Рішення Суду (П'ята Палата) від 5 лютого 1991 року

Trave-Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG v. Finanzamt Kiel-Nord

ВЄС 1991 С. I-00257

Справа С-164/90

Рішення Суду (Перша Палата) від 13 грудня 1991 року

Muwi Bouwgroep BV v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1991 С. I-06049

Справа С-49/91

Рішення Суду (Перша Палата) від 13 жовтня 1992 року

Weber Haus GmbH & Co. KG v. Finanzamt Freiburg-Land

ВЄС 1992 С. I-05207

Справа С-50/91

Рішення Суду (Перша Палата) від 13 жовтня 1992 року

Commerz-Credit-Bank AG - Europartner v. Finanzamt Saarbrcken

ВЄС 1992 С. I-05225

Справа С-280/91

Рішення Суду (Перша Палата) від 18 березня 1993 року

Finanzamt Kassel-Goethestrasse v. Viessmann KG

ВЄС 1993 С. I-00971

Об'єднані справи С-71/91 та С-178/91

Рішення Суду від 20 квітня 1993 року

Ponente Carni SpA та Cispadana Costruzioni SpA v. Amministrazione delle Finanze dello Stato

ВЄС 1993 С. I-01915

Об'єднані справи С-197/94 та С-252/94

Рішення Суду від 13 лютого 1996 року

Socit Bautiaa v. Directeur des Services Fiscaux des Landes та Socit  Maritime v. Directeur des Services Fiscaux du Finistre

ВЄС 1996 С. I-00505

Справа С-2/94

Рішення Суду від 11 червня 1996 року

Denkavit International BV, Galveston BV, Heklicht Scheepvaartbelangen BV, С. Roeleveld Beheer BV and Others, R. J. Schippefelt, Sigarenhandel Ben Sterk vof and J. H. van Werkhoven Holding Maarssen BV v. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor's-Gravenhage, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam and Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken

ВЄС 1996 С. I-02827

Справа С-287/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 1996 року

A/S Richard Frederiksen & Co. v. Skatteministeriet

ВЄС 1996 С. I-04581

Справа С-188/95

Рішення Суду від 2 грудня 1997 року

Fantask A/S e.a. v. Industriministeriet (Erhvervministeriet)

ВЄС 1997 С. I-06783

Справа С-8/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 грудня 1997 року

Locamion SA v. Directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire

ВЄС 1997 С. I-07055

Справа С-42/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 грудня 1997 року

Societ Immobiliare SIF SpA v. Amministrazione delle finanze dello Stato

ВЄС 1997 С. I-07089

Справа С-347/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 березня 1998 року

Solred SA v. Administracin General del Estado

ВЄС 1998 С. I-00937

Справа С-4/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 жовтня 1998 року

Manifattura italiana Nonwoven SpA v. Direzione regionale delle entrate per la Toscana

ВЄС 1998 С. I-06469

Об'єднані справи С-31/97 та С-32/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 жовтня 1998 року

Fuerzas Elctricas de Catalunya SA (FECSA) (C-31/97) та Autopistas Concesionaria Espaola SA (C-32/97) v. Departament d'Economa y Finances de la Generalitat de Catalunya

ВЄС 1998 С. I-06491

Справа С-152/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 жовтня 1998 року

Abruzzi Gas SpA (Agas) v. Amministrazione Tributaria di Milano

ВЄС 1998 С. I-06553

Справа С-236/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 грудня 1998 року

Skatteministeriet v. Aktieselskabet Forsikrinsselskabet Codan

ВЄС 1998 С. I-08679

Справа С-56/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 вересня 1999 року

Modelo SGPS SA v. Director-Geral dos Registos e Notariado

ВЄС 1999 С. I-06427

Справа С-350/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 листопада 1999 року

Henkel Hellas ABEE v. Elliniko Dimosio

ВЄС 1999 С. I-08013

Розділ 4
Непряме оподаткування

I. Вступ

Сфера непрямого оподаткування регулюється законодавством Європейських Співтовариств з 1967 року, коли багатосхідчастий податок з обороту був замінений на податок на додану вартість. Згодом податок на додану вартість зайняв одне з найвагоміших місць у правовому регулюванні ЄС, оскільки з 1970 року надходження від податку на додану вартість замінили внески держав-членів у бюджет Співтовариства відповідно до концепції власних коштів. Сьогодні надходження від податку на додану вартість складають близько 35 % надходжень до бюджету ЄС.

У вторинному законодавстві ЄС врегульовані основні питання податку на додану вартість: платники податку, операції, які підлягають оподаткуванню, база оподаткування, виникнення податкових зобов'язань, ставки, звільнення від оподаткування, зменшення та відшкодування податку тощо.

Питання акцизного збору у вторинному законодавстві ЄС було врегульовано досить недавно - починаючи з 1992 року. На рівні Співтовариства гармонізовані наступні питання акцизного збору: підакцизні товари (спирт та алкогольні напої, тютюн та тютюнові вироби, нафтопродукти), структура підакцизних товарів, податкові склади, режим руху підакцизних товарів, ставки та інше.

Регулювання двох вищезазначених інститутів сфери непрямого оподаткування (податок на додану вартість та акцизний збір) в праві ЄС є досить ефективним, про що свідчить наявність невеликої кількості проектів актів вторинного законодавства. Це ще раз доводить, що існуюче на даний час регулювання повністю покриває всі аспекти правовідносин у цій сфері.

В українському законодавстві податок на додану вартість та акцизний збір регулюється Законами України, актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України та підзаконними нормативно-правовими актами профільних відомств. Рівень відповідності законодавства України нормам та стандартам ЄС у сфері непрямого оподаткування є незадовільним. Більшість чинних нормативних актів у цій сфері відповідає вимогам європейського права лише на 10 - 15 %. Проект Податкового кодексу - Розділ IV (Податок на додану вартість) та Розділі V (Акцизний збір) - має більший ступінь відповідності вимогам права ЄС, але необхідно проводити суттєве доопрацювання цього документа.

Першочерговим завданням у сфері непрямого оподаткування є приведення зазначених вище розділів проекту Податкового кодексу у відповідність до норм та стандартів Європейського Співтовариства.

II. Опис законодавства України

1. Податок на додану вартість

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 року N 2673-XII

Податковий кодекс України

Указ Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" від 27 червня 1999 року N 729/99

Указ Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області" від 27 червня 1999 року N 726/99

Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" від 22 червня 1999 року N 702/99

Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 7 серпня 1998 року N 857/98

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 року N 727/98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про списання заборгованості державного бюджету з відшкодування податку на додану вартість, що утворилася на 1 січня 2001 року" від 1 березня 2002 року N 244

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом" від 26 вересня 2001 року N 1270

Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення розрахунків з бюджетом підприємств паливно-енергетичного комплексу та відшкодування податку на додану вартість підприємствам гірничо-металургійного комплексу" від 19 вересня 2001 року N 1210

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України" від 1 жовтня 1997 року N 1104

Наказ Державної податкової адміністрації України та Головного управління Державного казначейства України "Про затвердження Порядку відшкодування податку на додану вартість" від 2 липня 1997 року N 209/72

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання" від 30 травня 1997 року N 166

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх заповнення" від 30 травня 1997 року N 165

(пункт 1 глави ІІ розділу 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 23.12.2010 р. N 2856-VI)

2. Акцизний податок

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР

Податковий кодекс України

Указ Президента України "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 27 грудня 2002 року N 1234/2002

Указ Президента України "Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 11 липня 2001 року N 510/2001

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 року N 18-92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом спирту" від 29 серпня 2002 року N 1266

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору" від 7 серпня 2001 року N 940

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я, суб'єктами підприємницької діяльності, вітчизняними товаровиробниками спирту етилового і здійснення контролю за його цільовим використанням" від 5 липня 1999 року N 1197

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов'язання із сплати суми акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію" від 27 лютого 1999 року N 275

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності" від 16 лютого 1998 року N 155

Постанова Кабінету Міністрів України "Про особливості контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів" від 28 жовтня 1997 року N 1172

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 24 жовтня 1996 року N 1284

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА України" від 19 березня 2001 року N 111

(пункт 2 глави ІІ розділу 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 23.12.2010 р. N 2856-VI)

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Податок на додану вартість

Council Regulation (EEC) N 218/92 of 27 January 1992 on administrative cooperation in the field of indirect taxation (VAT)

OJ L 024, 01.02.92 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 218/92 від 27 січня 1992 року щодо адміністративного співробітництва в галузі непрямого оподаткування

ОВ L 024, 01.02.92 С. 1 

Thirteenth Council Directive 86/560/EEC of 17 November 1986 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the refund of value added tax to taxable persons not established in Community territory

OJ L 326, 21.11.86 p. 40 

Тринадцята Директива Ради 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 року щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту - Правила відшкодування податку на додану вартість платникам податку, які не мають постійного місця здійснення підприємницької діяльності на території Співтовариства

ОВ L 326, 21.11.86 С. 40 

Council Directive 83/181/EEC of 28 March 1983 determining the scope of Article 14 (1) (d) of Directive 77/388/EEC as regards exemption from value added tax on the final importation of certain goods

OJ L 105, 23.04.83 p. 38 

Директива Ради 83/181/ЄЕС від 28 березня 1983 року щодо визначення сфери дії статті 14 (1) (d) Директиви 77/388/ЄЕС стосовно звільнення від податку на додану вартість кінцевого імпорту деяких товарів

ОВ L 105, 23.04.83 С. 38 

Eighth Council Directive 79/1072/EEC of 6 December 1979 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the refund of value added tax to taxable persons not established in the territory of the country

OJ L 331, 27.12.79 p. 11 

Восьма Директива Ради 79/1072/ЄЕС від 6 грудня 1979 щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту - Правила відшкодування податку на додану вартість платникам податку, які не мають постійного місця здійснення підприємницької діяльності на території країни

ОВ L 331, 27.12.79 С. 11 

Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation

OJ L 336, 27.12.77 p. 15 

Директива Ради 77/799/ЄЕС від 19 грудня 1977 року щодо взаємного співробітництва компетентних органів держав-членів в сфері прямого та непрямого оподаткування

ОВ L 336, 27.12.77 С. 15 

Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment

OJ L 145, 13.06.77 p. 1 

Шоста Директива Ради 77/388/ЄЕС від 17 травня 1977 року щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту - Єдина система податку на додану вартість: єдина база оподаткування

ОВ L 145, 13.06.77 С. 1 

Third Council Directive 69/463/EEC of 9 December 1969 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes - introduction of value added tax in Member States

OJ L 320, 20.12.69 p. 34 

Третя Директива Ради 69/463/ЄЕС від 9 грудня 1969 року щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту - введення податку на додану вартість у державах-членах

ОВ L 320, 20.12.69 С. 34 

First Council Directive 67/227/EEC of 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes

OJ P 071, 14.04.67 p. 1301 

Перша Директива Ради 67/227/ЄЕС від 11 квітня 1967 року щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту

ОВ P 071, 14.04.67 С. 1301 

2000/185/EC: Council Decision of 28 February 2000 authorising Member States to apply a reduced rate of VAT to certain labour-intensive services in accordance with the procedure provided for in Article 28(6) of Directive 77/388/EEC

OJ L 059, 04.03.2000 p. 10 

2000/185/ЄС: Рішення Ради від 28 лютого 2000 року щодо дозволу застосування державами-членами зниженої ставки ПДВ до деяких трудомістких послуг у відповідності з процедурою, встановленою у статті 28(6) Директиви 77/388/ЄЕС

ОВ L 059, 04.03.2000 С. 10 

2. Акцизний збір

Commission Regulation (EC) N 31/96 of 10 January 1996 on the excise duty exemption certificate

OJ L 008, 11.01.96 p. 11 

Регламент Комісії (ЄС) N 31/96 від 10 січня 1996 року щодо сертифіката звільнення від акцизного збору

ОВ L 008, 11.01.96 С. 11 

Commission Regulation (EC) N 3199/93 of 22 November 1993 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty

OJ L 288, 23.11.93 p. 12 

Регламент Комісії (ЄС) N 3199/93 від 22 листопада 1993 року щодо взаємного визнання процедури повної денатурації спирту для цілей звільнення від сплати акцизного збору

ОВ L 288, 23.11.93 С. 12 

Commission Regulation (EEC) N 3649/92 of 17 December 1992 on a simplified accompanying document for the intra-Community movement of products subject to excise duty which have been released for consumption in the Member State of dispatch

OJ L 369, 18.12.92 p. 17 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3649/92 від 17 грудня 1992 року щодо спрощеного супровідного документа руху внутрі Співтовариства підакцизних товарів, випущених для споживання у державі-члені відправлення

ОВ L 369, 18.12.92 С. 17 

Commission Regulation (EEC) N 2719/92 of 11 September 1992 on the accompanying administrative document for the movement under duty-suspension arrangements of products subject to excise duty

OJ L 276, 19.09.92 p. 1 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2719/92 від 11 вересня 1992 року щодо супровідних адміністративних документів для руху підакцизних товарів при режимі призупинення збору

ОВ L 276, 19.09.92 С. 1 

Council Directive 95/60/EC of 27 November 1995 on fiscal marking of gas oils and kerosene

OJ L 291, 06.12.95 p. 46 

Директива Ради 95/60/ЄС від 27 листопада 1995 року щодо податкового маркування газойлю та гасу

ОВ L 291, 06.12.95 С. 46 

Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco

OJ L 291, 06.12.95 p. 40 

Директива Ради 95/59/ЄС від 27 листопада 1995 року податків інших ніж податки з обороту, які впливають на споживання тютюнових виробів

ОВ L 291, 06.12.95 С. 40 

Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages

OJ L 316, 31.10.92 p. 29 

Директива Ради 92/84/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року щодо зближення ставок акцизних зборів на спирт та алкогольні напої

ОВ L 316, 31.10.92 С. 29 

Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages

OJ L 316, 31.10.92 p. 21 

Директива Ради 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої

ОВ L 316, 31.10.92 С. 21 

Council Directive 92/82/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duties on mineral oils

OJ L 316, 31.10.92 p. 19 

Директива Ради 92/82/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року щодо зближення ставок акцизних зборів на нафтопродукти

ОВ L 316, 31.10.92 С. 19 

Council Directive 92/81/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on mineral oils

OJ L 316, 31.10.92 p. 12 

Директива Ради 92/81/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на нафтопродукти

ОВ L 316, 31.10.92 С. 12 

Council Directive 92/80/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes

OJ L 316, 31.10.92 p. 10 

Директива Ради 92/80/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року щодо зближення податків на тютюнові вироби інші ніж цигарки

ОВ L 316, 31.10.92 С. 10 

Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on cigarettes

OJ L 316, 31.10.92 p. 8 

Директива Ради 92/79/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року щодо зближення податків на цигарки

ОВ L 316, 31.10.92 С. 8 

Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products

OJ L 076, 23.03.92 p. 1  

Директива Ради 92/12/ЄЕС від 25 лютого 1992 року щодо загального режиму для підакцизних товарів та зберігання, руху та моніторингу за такими товарами

ОВ L 076, 23.03.92 С. 1 

2001/574/EC: Commission Decision of 13 July 2001 establishing a common fiscal marker for gas oils and kerosene (notified under document number C (2001) 1728)
OJ L 203, 28.07.2001 p. 20 

2001/574/ЄС: Рішення Комісії від 13 липня 2001 року, яке встановлює загальну систему податкового маркування газойлю та гасу (нотифіковано під номером С (2001) 1728)

ОВ L 203, 28.07.2001 С. 20 

2001/224/EC: Council Decision of 12 March 2001 concerning reduced rates of excise duty and exemptions from such duty on certain mineral oils when used for specific purposes

OJ L 084, 23.03.2001 p. 23 

2001/224/ЄС: Рішення Ради від 12 березня 2001 щодо знижених ставок акцизного збору та звільнень від такого акцизного збору на деякі нафтопродукти, які використовуються для спеціальних цілей

ОВ L 084, 23.03.2001 С. 23 

2000/789/EC: Commission Recommendation of 29 November 2000 setting out guidelines for the authorisation of warehousekeepers under Council Directive 92/12/EEC in relation to products subject to excise duty (notified under document number C (2000) 3355)

OJ L 314, 14.12.2000 p. 29 

2000/789/ЄС: Рекомендація Комісії від 29 листопада 2000 року, яка встановлює принципи ліцензування власників складів відповідно до Директиви 92/12/ЄЕС щодо підакцизних товарів (нотифіковано під номером С (2000) 3355)

ОВ L 314, 14.12.2000 С. 29 

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

1. Податок на додану вартість

COM (2003) 78(01)
Amended proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 77/388/EEC as regards the special scheme for travel agents (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty). Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) N 218/92 on administrative co-operation in the field of indirect taxation (VAT) as regards additional measures regarding supplies of travel services 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради щодо внесення змін до Директиви 77/388/ЄЕС в частині спеціального режиму оподаткування туристичних агентств (запропонована Комісією відповідно до Статті 250 (2) Договору про заснування Європейського Співтовариства). Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради, що вносить зміни до Регламенту (ЄЕС) N 218/92 щодо адміністративного співробітництва в галузі непрямого оподаткування (ПДВ) в частині додаткових заходів щодо продажу туристичних послуг 

2. Акцизний збір

COM (2001) 133 final
Proposal for a Council Directive amending Directive 92/79/EEC, Directive 92/80/EEC and Directive 95/59/EC as regards the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради щодо внесення змін до Директиви 92/79/ЄЕС, Директиви 92/80/ЄЕС та Директиви 95/59/ЄС в частині структури та ставок акцизного збору, які застосовуються на тютюнові вироби 

COM (2002) 410(01)
Proposal for a Council Directive amending Directive 92/81/EEC and Directive 92/82/EEC to introduce special tax arrangements for diesel fuel used for commercial purposes and to align the excise duties on petrol and diesel fuel 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради щодо внесення змін до Директиви 92/81/ЄЕС та Директиви 92/82/ЄЕС задля запровадження спеціального податкового режиму для дизельного пального, яке використовується в комерційних цілях, та вирівнення акцизних зборів на бензин та дизельне пальне 

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа 9/70

Рішення Суду від 6 жовтня 1970 року

Grad v. Finanzamt Traunstein

ВЄС 1970 С. 825

Справа 20/70

Рішення Суду від 21 жовтня 1970 року

Transports Lesage & cie. v. Hauptzollamt Freiburg

ВЄС 1970 С. 861

Справа 23/70

Рішення Суду від 21 жовтня 1970 року

Haselhorst v. Finanzamt Dsseldorf

ВЄС 1970 С. 881

Справа 51/76

Рішення Суду від 1 лютого 1977 року

Verbond Nederlandse Ondernemingen v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

ВЄС 1977 С. 113

Справа 126/78

Рішення Суду від 12 червня 1979 року

Nederlandse Spoorwegen v. Staatssecretaris voor Financiёn

ВЄС 1979 С. 2041

Об'єднані справи 181 та 229/78

Рішення Суду від 12 червня 1979 року

Van Paassen and Denkavit Dienstbetoon

ВЄС 1979 С. 2063

Справа 823/79

Рішення Суду від 9 жовтня 1980 року

Procedure Penale Engagee v. Giovanni Carciati

ВЄС 1980 С. 2773

Справа 154/80

Рішення Суду (Друга Палата) від 5 лютого 1981 року

Staatsecretaris van Financiёn v. Coperatieve Aardappelenbewaarplaats

ВЄС 1981 С. 445

Справа 158/80

Рішення Суду від 7 липня 1981 року

Rewe Handelsgesellschaft Nord MBH and Rewe Markt Steffen v. Hauptzollamt Kiel

ВЄС 1981 С. 1805

Справа 8/81

Рішення Суду від 19 січня 1982 року

Ursula Becker v. Finanzamt Muenster - Innenstadt

ВЄС 1982 С. 53

Справа 89/81

Рішення Суду від 1 квітня 1982 року

Staatssecretaris van Financiёn v. Hong-Kong Trade Development Council

ВЄС 1982 С. 1277

Справа 15/81

Рішення Суду від 5 травня 1982 року

Gaston Schul Douane Expediteur BV v. Inspecteur des Droits d 'Importation et des Accisses

ВЄС 1982 С. 1409

Справа 255/81

Рішення Суду (Перша Палата) від 10 червня 1982 року

R. A. Grendel Gmbh v. Finanzamt Fuer Koerperschaften de Hambourg

ВЄС 1982 С. 2301

Справа 222/81

Рішення Суду (Перша Палата) від 1 липня 1982 року

Baz Bausystem AG v. Finanzamt Muenchen Fuer Koerperschaften

ВЄС 1982 С. 2527

Справа 39/82

Рішення Суду (Третя Палата) від 12 січня 1983 року

Andreas Matthias Donner v. Netherlands

ВЄС 1983 С. 19

Справа 319/81

Рішення Суду від 15 березня 1983 року

Commission v. Italy

ВЄС 1983 С. 601

Справа 70/83

Рішення Суду від 22 лютого 1984 року

Mme Gerda Kloppenburg v. Finanzamt Leer

ВЄС 1984 С. 1075

Справа 294/82

Рішення Суду від 28 лютого 1984 року

Senta Einberger v. Hauptzollamt Freiburg

ВЄС 1984 С. 1177

Справа 324/82

Рішення Суду від 10 квітня 1984 року

Commission v. Belgium

ВЄС 1984 С. 1861

Справа 42/83

Рішення Суду від 10 липня 1984 року

Dansk Denkavit APS v. Ministeriet for Skatter og Afgifter

ВЄС 1984 С. 2649

Справа 279/83

Рішення Суду від 3 жовтня 1984 року

Commission v. Italy

ВЄС 1984 С. 3403

Справа 134/83

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 грудня 1984 року

Procedure Penale v. J. G. Abbink

ВЄС 1984 С. 4097

Справа 5/84

Рішення Суду від 13 лютого 1985 року

Direct Cosmetics v. Commissioners of Customs and Excise

ВЄС 1985 С. 617

Справа 268/83

Рішення Суду (Друга Палата) від 14 лютого 1985 року

Rompelman v. Minister van Financiёn

ВЄС 1985 С. 655

Справа 139/84

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 травня 1985 року

Van Dijk's Boekhuis v. Staatsecretaris van Financiёn

ВЄС 1985 С. 1405

Справа 47/84

Рішення Суду (Четверта Палата) від 21 травня 1985 року

Staatssecretaris van Financiёn v. Schul

ВЄС 1985 С. 1491

Справа 168/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 4 липня 1985 року

Berkholz v. Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt

ВЄС 1985 С. 2251

Справа 16/84

Рішення Суду від 10 липня 1985 року

Commission v. Netherlands

ВЄС 1985 С. 2355

Справа 17/84

Рішення Суду від 10 липня 1985 року

Commission v. Ireland

ВЄС 1985 С. 2375

Справа 278/83

Рішення Суду від 11 липня 1985 року

Commission v. Italy

ВЄС 1985 С. 2503

Справа 107/84

Рішення Суду від 11 липня 1985 року

Commission v. Germany

ВЄС 1985 С. 2655

Справа 249/84

Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 жовтня 1985 року

Ministre public v. Profant

ВЄС 1985 С. 3237

Справа 295/84

Рішення Суду (Четверта Палата) від 27 листопада 1985 року

Rousseau Wilmot v. Organic

ВЄС 1985 С. 3759

Справа 283/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 23 січня 1986 року

Trans Tirreno Express v. Ufficio provinciale IVA

ВЄС 1986 С. 231

Справа 39/85

Рішення Суду (First Палата) від 23 січня 1986 року

Bergeres-Becque v. Service interrgional des douanes

ВЄС 1986 С. 259

Справа 73/85

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 липня 1986 року

Kerrutt v. Finanzamt Mnchengladbach-Mitte

ВЄС 1986 С. 2219

Справа 200/85

Рішення Суду від 16 грудня 1986 року

Commission v. Italy

ВЄС 1986 С. 3953

Справа 253/84

Рішення Суду від 15 січня 1987 року

GAEC de la Sgaude v. Council and Commission

ВЄС 1987 С. 123

Справа 235/85

Рішення Суду від 26 березня 1987 року

Commission v. Netherlands

ВЄС 1987 С. 1471

Справа 356/85

Рішення Суду від 9 липня 1987 року

Commission v. Belgium

ВЄС 1987 С. 3299

Справа 124/86

Рішення Суду від 24 листопада 1987 року

Commission v. Italy

ВЄС 1987 С. 4661

Справа 125/86

Рішення Суду від 24 листопада 1987 року

Commission v. Italy

ВЄС 1987 С. 4669

Справа 391/85

Рішення Суду від 4 лютого 1988 року

Commission v. Belgium

ВЄС 1988 С. 579

Справа 353/85

Рішення Суду від 23 лютого 1988 року

Commission v. United Kingdom

ВЄС 1988 С. 817

Справа 299/86

Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 лютого 1988 року

Procedure penale v. rainer drexl.

ВЄС 1988 С. 1213

Справа 252/86

Рішення Суду від 3 березня 1988 року

Bergandi v. Directeur gnral des impts

ВЄС 1988 С. 1343

Справа 102/86

Рішення Суду (Шоста Палата) від 8 березня 1988 року

Apple and Pear Development Council v. Commissioners of Customs and Excise

ВЄС 1988 С. 1443

Справа 165/86

Рішення Суду (Шоста Палата) від 8 березня 1988 року

Intiem v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1988 С. 1471

Справа 122/87

Рішення Суду від 24 травня 1988 року

Commission v. Italy

ВЄС 1988 С. 2685

Справа 415/85

Рішення Суду від 21 червня 1988 року

Commission v. Ireland

ВЄС 1988 С. 3097

Справа 416/85

Рішення Суду від 21 червня 1988 року

Commission v. United Kingdom

ВЄС 1988 С. 3127

Справа 257/86

Рішення Суду від 21 червня 1988 року

Commission v. Italy

ВЄС 1988 С. 3249

Справа 10/87

Рішення Суду від 21 червня 1988 року

The Queen v. Customs and Excise, ex parte Tattersalls Ltd

ВЄС 1988 С. 3281

Справа 3/86

Рішення Суду від 28 червня 1988 року

Commission v. Italy

ВЄС 1988 С. 3369

Справа 269/86

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 липня 1988 року

Mol v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

ВЄС 1988 С. 3627

Справа 289/86

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 липня 1988 року

Happy Family v. Inspecteur der Omzetbelasting

ВЄС 1988 С. 3655

Справа 127/86

Рішення Суду (Четверта Палата) від 6 липня 1988 року

Ministere Public et Ministre des Finances du Royaume de Belgique v. Yves Ledoux

ВЄС 1988 С. 3741

Об'єднані справи 138/86 та 139/86

Рішення Суду від 12 липня 1988 року

Direct Cosmetics Ltd and Laughtons Photographs v. Commissioners of Customs and Excise

ВЄС 1988 С. 3937

Об'єднані справи 123 та 330/87

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 липня 1988 року

Jeunehomme and others v. Belgian State

ВЄС 1988 С. 4517

Справа 207/87

Рішення Суду (Шоста Палата) від 14 липня 1988 року

Weissgerber v. Finanzamt Neustadt/Weinstrabe

ВЄС 1988 С. 4433

Справа 50/87

Рішення Суду від 21 вересня 1988 року

Commission v. France

ВЄС 1988 С. 4797

Справа 230/87

Рішення Суду від 23 листопада 1988 року

Naturally Yours Cosmetics Ltd v. Commissioners of Customs and Excise

ВЄС 1988 С. 6365

Справа 353/87

Рішення Суду від 2 лютого 1989 року

Commission v. Italy

ВЄС 1989 С. 263

Справа 203/87

Рішення Суду від 21 лютого 1989 року

Commission v. Italy

ВЄС 1989 С. 371

Об'єднані справи 317/86, 48, 49, 285, 363a, 367/87, 66 та 78a, 80/88

Рішення Суду (Друга Палата) від 15 березня 1989

Lambert and others v. Directeur des services fiscaux de l'Orne and others

ВЄС 1989 С. 787

Справа 51/88

Рішення Суду (Друга Палата) від 15 березня 1989 року

Hamann v. Finanzamt Hamburg-Eimsbttel

ВЄС 1989 С. 767

Справа 348/87

Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 червня 1989 року

Stichting Uitvoering Financiёle Acties v. Staatssecretaris van Financiёn 

ВЄС 1989 С. 1737

Справа 50/88

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 червня 1989 року

Khne v. Finanzamt Mnchen III

ВЄС 1989 С. 1925

Об'єднані справи 93/88 та 94/88

Рішення Суду від 13 липня 1989 року

Wisselink and others v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1989 С. 2671

Справа 173/88

Рішення Суду (Third Палата) від 13 липня 1989 року

Skatteministeriet v. Henriksen

ВЄС 1989 С. 2763

Об'єднані справи 231/87 та 129/88

Рішення Суду від 17 жовтня 1989 року

Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiorenzuola d'Arda e.a v. Comune di Carpaneto Piacentino and others

ВЄС 1989 С. 3233

Справа 165/88

Рішення Суду від 5 грудня 1989 року

ORO Amsterdam Beheer en Concerto v. Inspecteur der Omzetbelasting

ВЄС 1989 С. 4081

Справа 342/87

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 1989 року

Genius Holding v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1989 С. 4227

Справа 320/88

Рішення Суду (Шоста Палата) від 8 лютого 1990 року

Staatssecretaris van Financiёn v. Shipping and Forwarding Enterprise Safe

ВЄС 1990 С. I-285

Справа С-30/89

Рішення Суду від 13 березня 1990 року

Commission v. France

ВЄС 1990 С. I-691

Справа 126/88

Рішення Суду від 27 березня 1990 року

Boots v. Commissioners of Customs and Excise

ВЄС 1990 С. I-1235

Справа С-4/89

Рішення Суду (Перша Палата) від 15 травня 1990 року

Comune di Carpaneto Piacentino and others v. Ufficio provinciale imposta sul valore aggiunto di Piacenza

ВЄС 1990 С. I-1869

Справа 251/88

Рішення Суду від 23 травня 1990 року

Commission v. Germany

ВЄС 1990 С. I-2107

Справа С-31/89

Рішення Суду від 23 травня 1990 року

Commission v. Spain

ВЄС 1990 С. I-2139

Справа С-185/89

Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 червня 1990 року

Staatssecretaris van Financiёn v. Velker International Oil Company

ВЄС 1990 С. I-2561

Справа С-186/89

Рішення Суду (Third Палата) від 4 грудня 1990 року

Van Tiem v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1990 С. I-4363

Справа С-343/89

Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 грудня 1990 року

Witzemann v. Hauptzollamt Mnchen-Mitte

ВЄС 1990 С. I-4477

Справа С-120/88

Рішення Суду від 26 лютого 1991 року

Commission v. Italy

ВЄС 1991 С. I-621

Справа С-119/89

Рішення Суду від 26 лютого 1991 року

Commission v. Spain

ВЄС 1991 С. I-641

Справа С-159/89

Рішення Суду від 26 лютого 1991 року

Commission v. Greece

ВЄС 1991 С. I-691

Справа С-109/90

Рішення Суду (Четверта Палата) від 19 березня 1991 року

Giant v. Overijse

ВЄС 1991 С. I-1385

Справа С-230/89

Рішення Суду від 18 квітня 1991 року

Commission v. Greece

ВЄС 1991 С. I-1909

Справа С-297/89

Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 квітня 1991 року

Criminal proceedings against Ryborg

ВЄС 1991 С. I-1943

Справа С-60/90

Рішення Суду (Шоста Палата) від 20 червня 1991 року

Polysar Investments Netherlands v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

ВЄС 1991 С. I-3111

Справа С-97/90

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 липня 1991 року

Lennartz v. Finanzamt Mnchen III

ВЄС 1991 С. I-3795

Справа С-202/90

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 липня 1991 року

Ayuntamiento de Sevilla v. Recaudadores de las Zonas primera y segunda

ВЄС 1991 С. I-4247

Справа С-35/90

Рішення Суду від 17 жовтня 1991 року

Commission v. Spain

ВЄС 1991 С. I-5073

Справа С-200/90

Рішення Суду від 31 березня 1992 року

Dansk Denkavit and Poulsen Trading v. Skatteministeriet

ВЄС 1992 С. I-2217

Справа С-20/91

Рішення Суду (Third Палата) від 6 травня 1992 року

De Jong v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1992 С. I-2847

Справа С-347/90

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 травня 1992 року

Bozzi v. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali

ВЄС 1992 С. I-2947

Справа С-287/91

Рішення Суду від 3 червня 1992 року

Commission v. Italy

ВЄС 1992 С. I-3515

Справа С-96/91

Рішення Суду від 9 червня 1992 року

Commission v. Spain

ВЄС 1992 С. I-3789

Справа С-131/91

Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 липня 1992 року

"K" Line Air Service Europe v. Eulaerts and Belgian State

ВЄС 1992 С. I-4513

Справа С-262/91

Рішення Суду від 14 жовтня 1992 року

Commission v. Italy

ВЄС 1992 С. I-5269

Справа С-74/91

Рішення Суду від 27 жовтня 1992 року

Commission v. Germany

ВЄС 1992 С. I-5437

Справа С-163/91

Рішення Суду (Third Палата) від 12 листопада 1992 року

Van Ginkel Waddinxveen v. Inspecteur der Omzetbelasting

ВЄС 1992 С. I-5723

Справа С-208/91

Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 грудня 1992 року

Beaulande v. Directeur des services fiscaux de Nantes

ВЄС 1992 С. I-6709

Справа С-210/91

Рішення Суду від 16 грудня 1992 року

Commission v. Greece

ВЄС 1992 С. I-6735

Справа С-101/91

Рішення Суду від 19 січня 1993 року

Commission v. Italy

ВЄС 1993 С. I-191

Справа С-193/91

Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 травня 1993 року

Finanzamt Mnchen III v. Mohsche

ВЄС 1993 С. I-2615

Справа С-18/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 травня 1993 року

Bally v. Belgian State

ВЄС 1993 С. I-2871

Справа С-333/91

Рішення Суду від 22 червня 1993 року

Sofitam v. Ministre charg du Budget

ВЄС 1993 С. I-3513

Справа С-312/91

Рішення Суду (П'ята Палата) від 1 липня 1993 року

Metalsa

ВЄС 1993 С. I-3751

Справа С-276/91

Рішення Суду від 2 серпня 1993 року

Commission v. France

ВЄС 1993 С. I-4413

Справа С-111/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 серпня 1993 року

Lange v. Finanzamt Frstenfeldbruck

ВЄС 1993 С. I-4677

Справа С-10/92

Рішення Суду від 20 жовтня 1993 року

Balocchi v. Ministero delle finanze dello Stato

ВЄС 1993 С. I-5105

Справа С-281/91

Рішення Суду (П'ята Палата) від 27 жовтня 1993 року

Muys' en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1993 С. I-5405

Справа С-68/92

Рішення Суду від 17 листопада 1993 року

Commission v. France

ВЄС 1993 С. I-5881

Справа С-69/92

Рішення Суду від 17 листопада 1993 року

Commission v. Luxembourg

ВЄС 1993 С. I-5907

Справа С-73/92

Рішення Суду від 17 листопада 1993 року

Commission v. Spain

ВЄС 1993 С. I-5997

Справа С-234/91

Рішення Суду від 1 грудня 1993 року

Commission v. Denmark

ВЄС 1993 С. I-6273

Справа С-63/92

Рішення Суду від 15 грудня 1993 року

Lubbock Fine v. Commissioners of customs and excise

ВЄС 1993 С. I-6665

Справа С-16/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 березня 1994 року

Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting

ВЄС 1994 С. I-743

Справа С-38/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 травня 1994 року

Glawe v. Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

ВЄС 1994 С. I-1679

Справа С-33/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 червня 1994 року

Empire Stores v. Commissioners of Customs and Excise

ВЄС 1994 С. I-2329

Справа С-4/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 6 квітня 1995 року

BLP Group v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 1995 С. I-983

Справа С-62/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 липня 1995 року

BP Soupergaz v. Greek State

ВЄС 1995 С. I-1883

Справа С-453/93

Рішення Суду (Друга Палата) від 11 серпня 1995 року

Bulthuis-Griffioen v. Inspecteur der Omzetbelasting

ВЄС 1995 С. I-2341

Об'єднані справи С-485/93 et С-486/93 

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 вересня 1995 року

Simitzi v. Dimos Kos

ВЄС 1995 С. I-2655

Справа С-291/92

Рішення Суду від 4 жовтня 1995 року

Hnermund and others v. Landesapothekerkammer Baden-Wrttemberg

ВЄС 1993 С. I-6787

Справа С-144/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 жовтня 1995 року

Ufficio IVA di Trapani v. Italittica

ВЄС 1995 С. I-3653

Справа С-16/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 грудня 1995 року

Commission v. Spain

ВЄС 1995 С. I-4883

Справа С-166/94

Рішення Суду (Третя Палата) від 8 лютого 1996 року

Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici v. Ministero delle Finanze

ВЄС 1996 С. I-331

Справа С-110/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 лютого 1996 року

Inzo v. Belgische Staat

ВЄС 1996 С. I-857

Справа С-468/93

Рішення Суду (П'ята Палата) від 28 березня 1996 року

Gemeente Emmen v. Belastingdienst Grote Ondernemingen

ВЄС 1996 С. I-1721

Справа С-231/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 травня 1996 року

Faaborg-Gelting Linien v. Finanzamt Flensburg

ВЄС 1996 С. I-2395

Справа С-331/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 травня 1996 року

Commission v. Greece

ВЄС 1996 С. I-2675

Справа С-155/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 червня 1996 року

Wellcome Trust v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 1996 С. I-3013

Справа С-306/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 1996 року

Rgie dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL v. Ministre du Budget

ВЄС 1996 С. I-3695

Справа С-230/94

Рішення Суду (Четверта Палата) від 26 вересня 1996 року

Renate Enkler v. Finanzamt Homburg

ВЄС 1996 С. I-4517

Справа С-302/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 1996 року

Etienne Debouche v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

ВЄС 1996 С. I-4495

Справа С-327/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 1996 року

Jrgen Dudda v. Finanzamt Bergisch Gladbach

ВЄС 1996 С. I-4595

Справа С-85/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 5 грудня 1996 року

John Reisdorf v. Finanzamt Kln-West

ВЄС 1996 С. I-6257

Справа С-80/95

Рішення Суду від 6 лютого 1997 року

Harnas & Helm CV v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1997 С. I-745

Справа С-247/95

Рішення Суду від 6 лютого 1997 року

Finanzamt Augsburg-Stadt v. Marktgemeinde Welden

ВЄС 1997 С. I-779

Справа С-260/95

Рішення Суду від 20 лютого 1997 року

Commissioners of Customs & Excise v. DFDS A/S

ВЄС 1997 С. I-1005

Справа С-167/95

Рішення Суду від 6 березня 1997 року

M.J.M. Linthorst, K.G.P.Pouwels en J. Scheres c.s. v. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond

ВЄС 1997 С. I-1195

Справа С-389/95

Рішення Суду від 29 травня 1997 року

Siegfried Klattner v. Elliniko Dimosio

ВЄС 1997 С. I-2719

Справа С-63/96

Рішення Суду від 29 травня 1997 року

Finanzamt Bergisch Gladbach v. Werner Skripalle

ВЄС 1997 С. I-2847

Справа С-2/95

Рішення Суду від 5 червня 1997 року

Sparekassernes Datacenter (SDC) v. Skatteministeriet

ВЄС 1997 С. I-3017

Справа С-45/95

Рішення Суду від 25 червня 1997 року

Commission v. Italy

ВЄС 1997 С. I-3605

Об'єднані справи С-370/95, С-371/95 et С-372/95 

Рішення Суду від 26 червня 1997 року

Careda SA, Federacin nacional de operadores de mquinas recreativas y de azar (Femara) et Asociacin espaola de empresarios de mquinas recreativas (Facomare) v. Administracin General del Estado

ВЄС 1997 С. I-3721

Справа С-330/95

Рішення Суду від 3 липня 1997 року

Goldsmiths (Jewellers) Ltd v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 1997 С. I-3801

Справа С-60/96

Рішення Суду від 3 липня 1997 року

Commission v. France

ВЄС 1997 С. I-3827

Справа С-190/95

Рішення Суду від 17 липня 1997 року

ARO Lease BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam

ВЄС 1997 С. I-4383

Справа С-145/96

Рішення Суду від 16 вересня 1997 року

Bernd von Hoffmann v. Finanzamt Trier

ВЄС 1997 С. I-4857

Справа С-141/96

Рішення Суду від 17 вересня 1997 року

Finanzamt Osnabrck-Land v. Bernhard Langhorst

ВЄС 1997 С. I-5073

Справа С-130/96

Рішення Суду від 17 вересня 1997 року

Fazenda Pblica v. Solisnor-Estaleiros Navais SA

ВЄС 1997 С. I-5053

Справа С-347/95

Рішення Суду від 17 вересня 1997 року

Fazenda Pblica v. Unio das Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, URCL (UCAL)

ВЄС 1997 С. I-4911

Справа С-28/96

Рішення Суду від 17 вересня 1997 року

Fazenda Pblica v. Fricarnes SA

ВЄС 1997 С. I-4939

Справа С-258/95

Рішення Суду від 16 жовтня 1997 року

Julius Fillibeck Shne GmbH & Co. KG v. Finanzamt Neustadt

ВЄС 1997 С. I-5577

Справа С-116/96

Рішення Суду від 6 листопада 1997 року

Reisebro Binder GmbH v. Finanzamt Stuttgart-Krperschaften

ВЄС 1997 С. I-6103

Справа С-408/95

Рішення Суду від 11 листопада 1997 року

Eurotunnel SA e.a. / SeaFrance

ВЄС 1997 С. I-6315

Об'єднані справи С-286/94, С-340/95, С-401/95 et С-47/96

Рішення Суду від 18 грудня 1997 року

Garage Molenheide and others v. Belgische Staat

ВЄС 1997 С. I-7281

Справа С-384/95

Рішення Суду від 18 грудня 1997 року

Landboden-Agrardienste GmbH & Co. KG v. Finanzamt Calau

ВЄС 1997 С. I-7387

Справа С-37/95

Рішення Суду від 15 січня 1998 року

Belgische Staat v. Ghent Coal Terminal NV

ВЄС 1998 С. I-1

Справа С-346/95

Рішення Суду від 12 лютого 1998 року

Elisabeth Blasi v. Finanzamt Mnchen I

ВЄС 1998 С. I-481

Справа С-318/96

Рішення Суду від 19 лютого 1998 року

SPAR sterreichische Warenhandels AG v. Finanzlandesdirektion fr Salzburg

ВЄС 1998 С. I-785

Справа С-296/95

Рішення Суду від 2 квітня 1998 року

The Queen v. Commissioners of Customs and Excise, ex parte: EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, and John Cunningham

ВЄС 1998 С. I-1605

Справа С-390/96

Рішення Суду від 7 травня 1998 року

Lease Plan Luxembourg SA v. Belgische Staat

ВЄС 1998 С. I-2553

Справа С-124/96

Рішення Суду від 7 травня 1998 року

Commission v. Spain

ВЄС 1998 С. I-2501

Справа С-3/97

Рішення Суду від 28 травня 1998 року

Criminal proceedings against Goodwin and Unstead

ВЄС 1998 С. I-3257

Справа С-361/96

Рішення Суду від 11 червня 1998 року

Socit gnrale des grandes sources d'eaux minrales v. Bundesamt fr Finanzen

ВЄС 1998 С. I-3495

Справа С-283/95

Рішення Суду від 11 червня 1998 року

Karlheinz Fischer v. Finanzamt Donaueschingen

ВЄС 1998 С. I-3369

Справа С-43/96

Рішення Суду від 18 червня 1998 року

Commission v. France

ВЄС 1998 С. I-3903

Справа С-172/96

Рішення Суду від 14 липня 1998 року

Commissioners of Customs & Excise v. First National Bank of Chicago

ВЄС 1998 С. I-4387

Об'єднані справи С-308/96 та С-94/97 

Рішення Суду від 22 жовтня 1998 року

Commissioners of Customs & Excise v. T.P. Madgaett et R.M. Baldwin

ВЄС 1998 С. I-6229

Справа С-134/97

Рішення Суду від 12 листопада 1998 року

Victoria Film A/S

ВЄС 1998 С. I-7023

Справа С-149/97

Рішення Суду від 12 листопада 1998 року

The Institute of the Motor Industry v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 1998 С. I-7053

Справа С-85/97

Рішення Суду від 19 листопада 1998 року

Socit financire d'investissements v. Belgian State

ВЄС 1998 С. I-7447

Справа С-381/97

Рішення Суду від 3 грудня 1998 року

Belgocodex SA v. tat belge

ВЄС 1998 С. I-8153

Справа С-181/97

Рішення Суду від 28 січня 1999 року

A.J. van der Kooy v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 1999 С. I-483

Справа С-349/96

Рішення Суду від 25 лютого 1999 року

Card Protection Plan Ltd (CPP) v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 1999 С. I-973

Справа С-48/97

Рішення Суду від 27 квітня 1999 року

Kuwait Petroleum (GB) Ltd v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 1999 С. I-2323

Справа С-136/97

Рішення Суду від 29 квітня 1999 року

Norbury Developments Ltd v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 1999 С. I-2491

Об'єднані справи С-338/97, С-344/97 та С-390/97 

Рішення Суду від 8 червня 1999 року

Pelzl and others

ВЄС 1999 С. I-3319

Справа С-346/97

Рішення Суду від 10 червня 1999 року

Braathens Sverige AB (anciennement Transwede Airways AB) v. Riksskatteverket

ВЄС 1999 С. I-3419

Справа С-166/98

Рішення Суду від 17 червня 1999 року

Socit critouridienne de distribution (Socridis) v. Receveur principal des douanes

ВЄС 1999 С. I-3791

Справа С-158/98

Рішення Суду від 29 червня 1999 року

Staatssecretaris van Financiёn v. Coffeeshop "Siberiё" vof

ВЄС 1999 С. I-3971

Справа С-216/97

Рішення Суду від 7 вересня 1999 року

Jennifer Gregg et Mervyn Gregg v. Commissioners of Customs and Excise

ВЄС 1999 С. I-4947

Справа С-414/97

Рішення Суду від 16 вересня 1999 року

Commission v. Spain

ВЄС 1999 С. I-5585

Справа С-305/97

Рішення Суду від 5 жовтня 1999 року

Royscot Leasing Ltd and Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc, T.C. Harrison Group Ltd v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 1999 С. I-6671

Справа С-23/98

Рішення Суду від 27 січня 2000 року

Staatssecretaris van Financiёn v. J. Heerma

ВЄС 2000 С. I-419

Справа С-12/98

Рішення Суду від 3 лютого 2000 року

Miguel Amengual Far v. Juan Amengual Far

ВЄС 2000 С. I-527

Справа С-434/97

Рішення Суду від 24 лютого 2000 року

Commission v. France

ВЄС 2000 С. I-1129

Справа С-437/97

Рішення Суду від 9 березня 2000 року

Evangelischer Krankenhausverein Wien v. Abgabenberufungskommission Wien Wein & Co. HandelsgesmbH v. Obersterreichische Landesregierung

ВЄС 2000 С. I-1157

Об'єднані справи С-110/98 та С-147/98 

Рішення Суду від 21 березня 2000 року

Gabalfrisa SL and Others v. Agencia Estatal de Administracin Tributaria (AEAT)

ВЄС 2000 С. I-1577

Справа С-420/98

Рішення Суду від 13 квітня 2000 року

W.N. v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 2000 С. I-2847

Справа С-98/98

Рішення Суду від 8 червня 2000 року

Commissioners of Customs & Excise v. Midland Bank plc

ВЄС 2000 С. I-4177

Справа С-396/98

Рішення Суду від 8 червня 2000 року

Grundstckgemeinschaft Schlobstrabe GbR v. Finanzamt Paderborn

ВЄС 2000 С. I-4279

Справа С-400/98

Рішення Суду від 8 червня 2000 року

Finanzamt Goslar v. Brigitte Breitsohl

ВЄС 2000 С. I-4321

Справа С-365/98

Рішення Суду від 15 червня 2000 року

Brinkmann Tabakfabriken GmbH v. Hauptzollamt Bielefeld

ВЄС 2000 С. I-4619

Справа С-455/98

Рішення Суду від 29 червня 2000 року

Tullihallitus v. Kaupo Salumets and Others

ВЄС 2000 С. I-4993

Справа С-136/99

Рішення Суду від 13 липня 2000 року

Ministre du Budget, Ministre de l'conomie et des Finances v. Socit Monte Dei Paschi Di Siena

ВЄС 2000 С. I-6109

Справа С-36/99

Рішення Суду від 13 липня 2000 року

Idal Tourisme SA v. Belgian State

ВЄС 2000 С. I-6049

Справа С-276/97

Рішення Суду від 12 вересня 2000 року

Commission v. France

ВЄС 2000 С. I-6251

Справа С-358/97

Рішення Суду від 12 вересня 2000 року

Commission v. Ireland

ВЄС 2000 С. I-6301

Справа С-359/97

Рішення Суду від 12 вересня 2000 року

Commission v. United Kingdom

ВЄС 2000 С. I-6355

Справа С-408/97

Рішення Суду від 12 вересня 2000 року

Commission v. Netherlands

ВЄС 2000 С. I-6417

Справа С-260/98

Рішення Суду від 12 вересня 2000 року

Commission v. Greece

ВЄС 2000 С. I-6537

Справа С-384/98

Рішення Суду від 14 вересня 2000 року

D v. W

ВЄС 2000 С. I-6795

Справа С-454/98

Рішення Суду від 19 вересня 2000 року

Schmeink & Cofreth AG & Co. KG v. Finanzamt Borken Manfred Strobel v. Finanzamt Esslingen

ВЄС 2000 С. I-6973

Об'єднані справи С-177/99 та С-181/99 

Рішення Суду від 19 вересня 2000 року

Ampafrance SA v. Directeur des Services Fiscaux de Maine-et-Loire Sanofi Synthelabo, anciennement Sanofi Winthrop SA v. Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne

ВЄС 2000 С. I-7013

Справа С-142/99

Рішення Суду від 14 листопада 2000 року

Floridienne SA, Berginvest SA v. Belgian State

ВЄС 2000 С. I-9567

Справа С-482/98

Рішення Суду від 7 грудня 2000 року

Italy v. Commission

ВЄС 2000 С. I-10861

Справа С-446/98

Рішення Суду від 14 грудня 2000 року

Fazenda Pblica v. Cmara Municipal do Porto

ВЄС 2000 С. I-11435

Справа С-76/99

Рішення Суду від 11 січня 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-249

Справа С-83/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 січня 2001 року

Commission v. Spain

ВЄС 2001 С. I-445

Справа С-150/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 січня 2001 року

Svenska staten v. Stockholm Lindpark AB

ВЄС 2001 С. I-493

Справа С-429/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 січня 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-637

Справа С-408/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 22 лютого 2001 року

Abbey National plc v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 2001 С. I-1361

Справа С-240/99

Рішення Суду (Перша Палата) від 8 березня 2001 року

Frskringsaktiebolaget Skandia (publ)

ВЄС 2001 С. I-1951

Справа С-415/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 березня 2001 року

Lazlo Bakcsi v. Finanzamt Frstenfeldbruck

ВЄС 2001 С. I-1831

Справа С-276/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 8 березня 2001

Commission v. Portugal

ВЄС 2001 С. I-1699

Справа С-108/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 березня 2001

Syndicat des producteurs indpendants (SPI) v. Ministre de l'conomie, des Finances et de l'Industrie

ВЄС 2001 С. I-2361

Справа С-404/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 березня 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-2667

Справа С-325/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 квітня 2001 року

G. van de Water v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 2001 С. I-2729

Справа С-481/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 травня 2001 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2001 С. 00000

Справа С-34/99

Рішення Суду від 15 травня 2001 року

Commissioners of Customs & Excise v. Primback Ltd

ВЄС 2001 С. I-3833

Об'єднані справи С-322/99 та С-323/99 

Рішення Суду від 17 травня 2001 року

Fischer and Brandenstein

ВЄС 2001 С. I-4049

Справа С-86/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 травня 2001 року

Freemans plc v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 2001 С. I-4167

Справа С-345/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 червня 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-4493

Справа С-40/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 червня 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-4539

Справа С-380/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 липня 2001 року

Bertelsmann AG v. FinanzamtWiedenbrck

ВЄС 2001 С. I-5163

Справа С-262/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 липня 2001 року

Paraskevas Louloudakis v. Elliniko Dimosio

ВЄС 2001 С. I-5547

Справа С-16/00

Рішення Суду (Перша Палата) від 27 вересня 2001 року

Cibo Participations SA v. Directeur Rgional des Impts du Nord-Pas-de-Calais

ВЄС 2001 С. I-6663

Справа С-326/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 жовтня 2001 року

Stichting 'Goed Wonen' v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 2001 С. I-6831

Справа С-409/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 жовтня 2001 року

Commissioners of Customs & Excise v. Mirror Group plc

ВЄС 2001 С. I-7175

Справа С-108/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 жовтня 2001 року

Commissioners of Customs Excise v. Cantor Fitzgerald International

ВЄС 2001 С. I-7257

Справа С-267/99

Рішення Суду (Друга Палата) від 11 жовтня 2001 року

Christiane Adam, pouse Urbing v. Administration de l'Enregistrement et des Domaines

ВЄС 2001 С. I-7467

Справа С-78/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 жовтня 2001 року

Commission v. Italy

ВЄС 2001 С. I-8195

Справа С-338/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 листопада 2001 року

Commission v. Netherlands

ВЄС 2001 С. I-8265

Справа С-184/00

Рішення Суду (Третя Палата) від 22 листопада 2001 року

Office des Produits Wallons ASBL v. Belgian State

ВЄС 2001 С. I-9115

Справа С-235/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 2001 року

Commissioners of Customs & Excise v. CSC Financial Services Ltd

ВЄС 2001 С. I-10237

Справа С-409/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 січня 2002 року

Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH and Finanzlandesdirektion fr Steiermark v. Michael Stadler and Finanzlandesdirektion fr Vorarlberg

ВЄС 2002 С. I-81

Справа С-169/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 березня 2002 року

Commission v. Finlande

ВЄС 2002 С. I-2433

Справа С-267/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 березня 2002 року

Commissioners of Customs and Excise v. Zoological Society of London

ВЄС 2002 С. I-3353

Справа С-174/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 березня 2002 року

Kennemer Golf & Country Club v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 2002 С. I-3293

Справа С-353/00

Рішення Суду (Третя Палата) від 13 червня 2002 року

Keeping Newcastle Warm Limited v.Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 2002 С. I-5419

Справа С-287/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 червня 2002 року

Commission v. Germany

ВЄС 2002 С. I-5811

Справа С-62/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 2002 року

Marks & Spencer plc v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 2002 С. I-6325

Справа С-371/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 2002 року

Liberexim BV v. Staatssecretaris van Financiёn

ВЄС 2002 С. I-6227

Справа С-141/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 10 вересня 2002 року

Ambulanter Pflegedienst Kgler GmbH v. Finanzamt fr Krperschaften I in Berlin

ВЄС 2002 С. I-6833

Справа С-498/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 вересня 2002 року

Town & County Factors Ltd v. Commissioners of Customs and Excise

ВЄС 2002 С. I-7173

Справа С-101/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 19 вересня 2002 року

Tulliasiamies v. Antti Siilin

ВЄС 2002 С. I-7487

Справа С-427/98

Рішення Суду від 15 жовтня 2002 року

Commission v. Germany

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-398/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 січня 2003 року

Yorkshire Co-operatives Ltd v. Commissioners of Customs & Excise

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-315/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 січня 2003 року

Rudolf Maierhofer v. Finanzamt Augsburg-Land

ВЄС 2003 С. 00000

Розділ 5
Інтелектуальна власність

I. Вступ

ЄС надає надзвичайної ваги правовій охороні інтелектуальної власності, яка є основою економічного розвитку і технологічного прогресу не лише окремих держав, а і Європейського Союзу в цілому. Належна охорона таких прав інтелектуальної власності зумовлює винахідницьку діяльність і вільну конкуренцію, що в свою чергу є запорукою покращання стандартів життя суспільства. Авторське право і суміжні права врегульовані в праві ЄС на високому рівні. Створені ефективні правові основи захисту майже всіх аспектів авторських прав в сучасному суспільстві. Велику увагу приділено боротьбі із підробкою і піратством, розроблено нову ініціативу щодо подолання підробок і піратства в межах єдиного ринку. Низка ініціатив в сфері авторського права і суміжних прав направлені на розширення правового регулювання в сфері супутникової трансляції, телебачення і радіомовлення, посилення механізмів боротьби з піратством тощо.

Правова охорона промислової власності ЄС перебуває в процесі розвитку, і все ще більшість питань регулюються національним законодавством держав-членів. На рівні ЄС розвиток правового регулювання відбувався у напрямках гармонізації правової охорони знаків для товарів і послуг, промислових зразків, винаходів, сортів рослин, введення охоронних документів Співтовариства на окремі об'єкти інтелектуальної власності. Крім цього слід згадати про Європейську патентну Конвенцію, що виходить за межі правової системи ЄС, але тісно з нею взаємодіє з метою уникнення конфліктів.

З огляду на величезний науково-технічний потенціал України, вслід за вступом до СОТ, було б корисно вивчити питання щодо доцільності участі в цій Конвенції. Це сприяло б створенню належної правової основи для просування результатів винахідницької діяльності в межах ринку ЄС. До ініціатив Європейського Союзу в сфері промислової власності можна віднести правове регулювання інноваційної діяльності, корисних моделей, винаходів, пов'язаних з комп'ютерними програмами, тощо. Крім того передбачається вдосконалення вже існуючого правового регулювання об'єктів інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності є молодою галуззю в Україні, що перебуває в стадії становлення. Проте за роки незалежності було зроблено великі успіхи. Зокрема, прийнято низку законодавчих актів, що врегулювали майже всі об'єкти авторського права і суміжних прав, права промислової власності. Постійно здійснюється їх вдосконалення.

За останні роки проводилась плідна робота в сфері вдосконалення авторського права України та наближення його до стандартів права ЄС. Серед позитивних рис українського законодавства слід виділити встановлення високих стандартів у строках правової охорони, належний рівень регулювання правовідносин щодо об'єктів авторського права і суміжних прав. Більше того, в такій сфері, як захист літературних і художніх творів, аудіовізуальної продукції встановлено стандарти захисту, що в окремих випадках є вищими, ніж того вимагають Директиви ЄС.

В українському законодавстві здійснено детальну і якісну регламентацію правової охорони більшості об'єктів інтелектуальної власності, зокрема топографій інтегральних мікросхем, винаходів і корисних моделей тощо. Проте нагальною залишається проблема створення ефективних механізмів захисту таких прав, вдосконалення процесуальних процедур.

II. Опис законодавства України

Конституція України від 28 червня 1996 року

Цивільний кодекс УРСР від 18 липня 1963 року (втрачає чинність з 1 січня 2004 року)

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV (набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 17 грудня 1984 року N 8073-X

Митний кодекс України від 12 грудня 1991 року N 1970-XII (втрачає чинність з 1 січня 2004 року)

Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV (набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III

Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 року

Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1971 року

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин 1961 року

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977 року та Інструкції до нього від 31 січня 1981 року

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1989 року

Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків 1957 року

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 1961 року

Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 23 березня 2000 року N 1587-III

Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 січня 2002 року N 2953-III

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 року N 752-XIV

Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5 листопада 1997 року N 621/97-ВР

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР

Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 року N 3792-XII

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року N 3689-XII

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 року N 3688-XII

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 року N 3687-XII

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року N 697-XII

Указ Президента "Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування" від 30 січня 2002 року N 85/2002

Указ Президента "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" від 27 квітня 2001 року N 285/2001

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 19 серпня 2002 року N 1183

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності" від 17 травня 2002 року N 674

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані із охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" від 22 травня 2001 року N 543

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" від 28 квітня 2001 року N 412

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм" від 4 листопада 1997 року N 1209

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" від 10 серпня 1994 року N 545

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок надання дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи запатентованого промислового зразка без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації" від 29 липня 1994 року N 516

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року N 116 (в редакції наказу від 20.08.97 року N 72)

Інструкція про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури, затверджена наказом Державного патентного відомства України та Національної академії наук України від 26 червня 1995 року N 106/115

Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 13 травня 2002 року N 298

Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2002 року N 260

Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 року N 198

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 року N 197

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 року N 110

Положення про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2002 року N 47

Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року N 10

Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 року N 798

Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2001 року N 598

Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року N 290

Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року N 291

Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року N 292

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 року N 22

Правила проведення формальної експертизи документів заявки на сорт, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 року N 391

Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти рослин, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 року N 390

Правила складання та подання заявки на сорт, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 3 вересня 2002 року N 249

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство ЄС

1. Авторське право і суміжні права

1.1. Загальні положення

Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art

OJ L 272 13.10.2001 p. 32  

Директива 2001/84/ЄС Європарламенту і Ради від 27 вересня 2001 року про використання права на випуск оригінального твору мистецтва в інтересах автора

ОВ L 272 13.10.2001 С. 32  

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

OJ L 167 22.06.2001 p. 10  

Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих аспектів авторських і суміжних прав в інформаційному суспільстві

ОВ L 167 22.06.2001 С. 10  

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market

OJ L 178, 17.07.2000 p. 1 

Директива 2000/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти послуг в інформаційному суспільстві, особливо в електронній комерції, в межах внутрішнього ринку

ОВ L 178, 17.07.2000 С. 1 

Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights

OJ L 290 24.11.93 p. 9  

Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 року про гармонізацію строків охорони авторського права і деяких суміжних прав

ОВ L 290 24.11.93 С. 9  

Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission

OJ L 248 06.10.93 p. 15  

Директива Ради 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 року про координацію певних правил, які стосуються авторських і суміжних прав на супутникову трансляцію і кабельну ретрансляцію

ОВ L 248 06.10.93 С. 15  

Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property

OJ L 346 27.11.92 p. 61 

Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 про право оренди, право позики і про авторське та деякі суміжні права в сфері інтелектуальної власності

ОВ L 346 27.11.92 С. 61 

WIPO Copyright Treaty (WCT) - Joint Declarations

OJ L 089 11.04.2000 p. 8 

Договір ВОІВ про авторське право - Спільні декларації держав - членів ЄС

ОВ L 089 11.04.2000 С. 8  

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) - Joint Declarations

OJ L 089 11.04.2000 p. 15 

Договір ВОІВ про виконання і фонограми - Спільні декларації держав - членів ЄС

ОВ L 089 11.04.2000 С. 15  

Council Resolution of 14 May 1992 on increased protection for copyright and neighbouring rights

OJ C 138 28.05.92 p. 1  

Резолюція Ради від 14 травня 1992 року про посилену охорону авторських і суміжних прав

ОВ C 138 28.05.92 С. 1  

1.2. Правова охорона комп'ютерних програм і баз даних

Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases

OJ L 077 27.03.96 p. 20  

Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних

ОВ L 077 27.03.96 С. 20  

Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs

OJ L 122 17.05.91 p. 42  

Директива Ради 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм

ОВ L 122 17.05.91 С. 42  

2. Право промислової власності

2.1. Правова охорона винаходів, топографій інтегральних мікросхем, промислових зразків

Council Regulation (EC) N 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs

OJ L 003 05.01.2002 p. 1  

Регламент Ради (ЄС) N 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства

ОВ L 003 05.01.2002 С. 1  

Council Regulation of 15 December 1975 on the Convention for the European patent for the Common Market

OJ L 017 26.01.76 p. 43  

Регламент Ради від 15 грудня 1975 року про Конвенцію про європейський патент для спільного ринку

ОВ L 017 26.01.76 С. 43  

Commission Regulation (EC) N 2246/2002 of 16 December 2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs

OJ L 341 17.12.2002 p. 54  

Регламент Комісії (ЄС) N 2246/2002 від 16 грудня 2002 року про збори, що сплачуються на рахунок Бюро Гармонізації внутрішнього ринку (Торгові знаки і промислові зразки) за реєстрацію промислових зразків Співтовариства

ОВ L 341 17.12.2002 С. 54  

Commission Regulation (EC) N 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) N 6/2002 on Community designs

OJ L 341 17.12.2002 p. 28  

Регламент Комісії (ЄС) N 2245/2002 від 21 жовтня 2002 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄЕС) N 6/2002 про промислові зразки Співтовариства

ОВ L 341 17.12.2002 С. 28  

Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions

OJ L 213 30.07.98 p. 13  

Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону винаходів в сфері біотехнологій

ОВ L 213 30.07.98 С. 13  

Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products

OJ L 024 27.01.87 p. 36 

Директива Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій інтегральних мікросхем

ОВ L 024 27.01.87 С. 36 

75/597/EEC: Commission Opinion of 26 September 1975 on the draft Convention for the European Patent for the common market

OJ L 261 09.10.75 p. 26  

75/597/ЄЕС: Висновок Комісії від 26 вересня 1975 року про проект Конвенції про європейський патент для спільного ринку

ОВ L 261 09.10.75 С. 26  

74/209/EEC: Commission Opinion of 4 April 1974 concerning the draft Convention for the European Patent for the Common Market and the Protocol annexed thereto relating to the deferred application of the provisions on the exhaustion of rights attached to Community Patents and National Patents

OJ L 109 23.04.74 p. 34  

74/209/ЄЕС: Висновок Комісії від 4 квітня 1974 року щодо проекту Конвенції про європейський патент для спільного ринку і протоколу до неї про відмінне застосування положень про вичерпання прав, що випливають з Патентів Співтовариства і Національних Патентів

ОВ L 109 23.04.74 С. 34  

Implementing Regulations to the Convention for the European patent for the common market

OJ L 401 30.12.89 p. 28  

Положення про імплементацію Конвенції про європейський патент для спільного ринку

ОВ L 401 30.12.89 С. 28  

Protocol on the settlement of litigation concerning the infringement and validity of Community Patents (Protocol on litigation)

OJ L 401 30.12.89 p. 34  

Протокол про вирішення спорів про порушення і дійсність патентів Співтовариств (Протокол про вирішення спорів)

ОВ L 401 30.12.89 С. 34  

Protocol on privileges and immunities of the common appeal court relating to Community patents

OJ L 401 30.12.89 p. 45  

Протокол про привілеї та імунітети в апеляційних судах Співтовариства у справах про патенти

ОВ L 401 30.12.89 С. 45  

Protocol on the statute of the common appeal court relating to Community patents

OJ L 401 30.12.89 p. 48  

Протокол про компетенцію Апеляційного Суду Співтовариства у справах про Європейський патент

ОВ L 401 30.12.89 С. 48  

Protocol on a possible modification of the conditions of entry into force of the Agreement relating to Community patents

OJ L 401 30.12.89 p. 51 

Протокол про можливу зміну умов набуття чинності Угодою про патенти Співтовариства

ОВ L 401 30.12.89 С. 51 

Joint Declaration Agreement relating to Community patents

OJ L 401 30.12.89 p. 57  

Спільна Декларація до Угоди про патенти Співтовариства

ОВ L 401 30.12.89 С. 57  

2.2. Правова охорона знаків для товарів і послуг, зазначень походження товарів

Council Regulation (EC) N 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark

OJ L 011 14.01.94 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 40/94 від 20 грудня 1993 року про торгові знаки Співтовариства

ОВ L 011 14.01.94 С. 1 

Council Regulation (EC) N 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

OJ L 053, 24.02.98 p. 26 

Регламент Ради (ЄС) N 2081/92 від 14 липня 1992 року щодо захисту географічних зазначень і зазначень походження для сільськогосподарських і харчових продуктів

ОВ L 053, 24.02.98 С. 26 

Commission Regulation (EC) N 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

OJ L 028 06.02.96 p. 11  

Регламент Комісії (ЄС) N 216/96 від 5 лютого 1996 року про правила процедури для Апеляційних Палат при Бюро гармонізації внутрішнього ринку (Товарні знаки і промислові зразки)

ОВ L 028 06.02.96 С. 11  

Commission Regulation (EC) N 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) N 40/94 on the Community trade mark

OJ L 303 15.12.95 p. 1  

Регламент Комісії (ЄС) N 2868/95 від 13 грудня 1995 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄЕС) N 40/94 про торгові знаки Співтовариства

ОВ L 303 15.12.95 С. 1  

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

OJ L 040 11.02.89 p. 1 

Директива Ради 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про наближення законів держав-членів в сфері торгових знаків

ОВ L 040 11.02.89 С. 1 

3. Правова охорона сортів рослин

Council Regulation (EC) N 2470/96 of 17 December 1996 providing for an extension of the terms of a Community plant variety right in respect of potatoes

OJ L 335 24.12.96 p. 10  

Регламент Ради (ЄС) N 2470/96 від 17 грудня 1996 року про поширення умов захисту права на рослинне різноманіття Співтовариства на картоплю

ОВ L 335 24.12.96 С. 10  

Council Regulation (EC) N 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights

OJ L 227 01.09.94 p. 1  

Регламент Ради (ЄС) N 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на рослинне різноманіття Співтовариства

ОВ L 227 01.09.94 С. 1  

Commission Regulation (EC) N 1768/95 of 24 July 1995 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) N 2100/94 on Community plant variety rights

OJ L 173 25.07.95 p. 14  

Регламент Комісії (ЄС) N 1768/95 від 24 липня 1995 року про імплементацію правил про пільги для сільського господарства, передбачені статтею 14 (3) Регламенту Ради (ЄЕС) N 2100/94 про права на рослинне різноманіття в Співтоваристві

ОВ L 173 25.07.95 С. 14  

Commission Regulation (EC) N 1239/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) N 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office

OJ L 121 01.06.95 p. 37  

Регламент Комісії (ЄС) N 1239/95 від 31 травня 1995 року, що встановлює правила імплементації і застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2100/94 про правила процедури в Бюро Співтовариства з питань рослинного різноманіття

ОВ L 121 01.06.95 С. 37  

Commission Regulation (EC) N 1238/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) N 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office

OJ L 121 01.06.95 p. 31  

Регламент Комісії (ЄС) N 1238/95 від 31 травня 1995 року про правила імплементації і застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2100/94 про збори, що сплачуються на рахунок Бюро Співтовариства з питань рослинного різноманіття

ОВ L 121 01.06.95 С. 31  

4. Боротьба з порушеннями прав інтелектуальної власності

Council Regulation (EC) N 241/1999 of 25 January 1999 amending Regulation (EC) N 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods

OJ L 027, 02.02.99 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 241/1999 від 25 січня 1999 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) N 3295/94 про засоби запобігання продажу для вільного обігу, експорту, реекспорту, а також застосування процедури зупинення до підробленої і піратської продукції

ОВ L 027, 02.02.99 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 1367/95 of 16 June 1995 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) N 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods 

OJ L 133 17.06.95 p. 2 

Регламент Комісії (ЄС) N 1367/95 від 16 червня 1995 року, що містить положення про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) N 3295/94 про засоби запобігання продажу для вільного обігу, експорту, реекспорту, а також застосування процедури зупинення до підробленої і піратської продукції

ОВ L 133 17.06.95 С. 2 

Council Regulation (EC) N 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods

OJ L 133 17.06.95 p. 2  

Регламент Ради (ЄС) N 3295/94 про засоби запобігання продажу для вільного обігу, експорту, реекспорту підробленої і піратської продукції

ОВ L 133 17.06.95 С. 2  

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (95) 688
Green Paper on innovations 

 
Зелена Книга про інновацію 

COM (97) 314
Promotion innovation through patents - Green Paper on Community Patent and European Patent System 

 
Сприяння інновації через патенти - Зелена Книга про патент Співтовариства і патентну систему в Європі 

COM (98) 569
Green Paper on measures to combat counterfeit and piracy within single market 

 
Зелена Книга - Подолання контрабанди і піратства в межах єдиного ринку 

COM (99) 0427 final
Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on certain legal aspects of electronic commerce in the Internal Market 

 
Змінена пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради щодо деяких правових аспектів електронної комерції в межах внутрішнього ринку 

COM (99) 0309 final
Amended proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model 

 
Змінена пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про наближення правових процедур охорони винаходів через корисну модель 

COM (99) 0310 final
Amended proposal for a Council Regulation (EC) on Community Design  

 
Змінена пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради (ЄС) про промислові зразки Співтовариства 

COM (2000) 0658 final
Proposal for a Council Decision on the implementation of a program to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA Plus - Development, Distribution and Promotion) (2001 - 2005)  

 
Пропозиція щодо прийняття Рішення Ради про імплементацію програми заохочення розвитку, розповсюдження і реклами аудіовізуальних творів в межах Європи (МЕДІА Плюс - Розвиток, Розповсюдження і Реклама) 

COM (2001) 0534 final
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on certain legal aspects relating to cinematographic and other audiovisual works 

 
Повідомлення Комісії Раді і Європейському Парламенту, Економічному і Соціальному Комітетові, а також Комітетові Регіонів щодо окремих правових аспектів кінематографічних та інших аудіовізуальних творів 

COM/2002/0092 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради щодо патентоспроможності винаходів, пов'язаних із комп'ютерними програмами 

COM (2003) 46 final
Proposals of the Commission of the European Communities for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європарламенту і Ради про заходи і процедури забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності 

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа С-10/89

Рішення Суду від 17 жовтня 1990 року

CNL-SUCAL v. HAG

ВЄС 1990 С. I-3711

Справа Т-69/89

Рішення Суду від 10 липня 1991 року

RTE v. Commission

ВЄС 1991 С. II-485

Справа Т-70/89

Рішення Суду від 10 липня 1991 року

BBC v. Commission

ВЄС 1991 С. II-535

Справа Т-76/89

Рішення Суду від 10 липня 1991 року

ITP v. Commission

ВЄС 1991 С. II-575

Справа С-24/90

Рішення Суду від 16 жовтня 1991 року

Hauptzollamt Hamburg-Jonas v. Werner Faust

ВЄС 1992 С. I-4905

Справа С-25/90

Рішення Суду від 16 жовтня 1991 року

Hauptzollamt Hamburg-Jonas v. Wьnsche

ВЄС 1991 С. I-4939

Справа С-26/90

Рішення Суду від 16 жовтня 1991 року

Hauptzollamt Hamburg-Jonas v. Wьnsche

ВЄС 1991 С. I-4961

Справа С-30/90

Рішення Суду від 18 лютого 1992 року

Commission v. United Kingdom

ВЄС 1992 С. I-829

Справа С-47/90

Рішення Суду від 9 червня 1992 року

Delhaize Frures v. Promalvin and others

ВЄС 1992 С. I-3669

Справа С-191/90

Рішення Суду від 27 жовтня 1992 року

Generics and Harris Pharmaceuticals v. Smith Kline and French Laboratories

ВЄС 1992 С. I-5335

Справа С-246/90

Рішення Суду від 3 червня 1992 року

Parma v. Hauptzollamt Bad Reichenhall

ВЄС 1992 С. I-3467

Справа С-266/90

Рішення Суду від 28 січня 1992 року

Soba v. Hauptzollamt Augsburg

ВЄС 1992 С. I-287

Справа С-3/91

Рішення Суду від 10 листопада 1992 року

Exportur v. LOR and Confiserie du Tech

ВЄС 1992 С. I-5529

Справа С-241/91

Рішення Суду від 6 квітня 1995 року

RTE and ITP v. Commission

ВЄС 1995 С. I-743

Справа С-317/91

Рішення Суду від 30 листопада 1993 року

Deutsche Renault v. AUDI

ВЄС 1993 С. I-6227

Справа С-81/92

Рішення Суду від 2 серпня 1993 року

Dinter v. Hauptzollamt Bad Reichenhall

ВЄС 1993 С. I-4601

Справа С-92/92

Рішення Суду від 20 жовтня 1993 року

Collins and Patricia Im- und Export v. Imtrat and EMI Electrola

ВЄС 1993 С. I-5145

Справа С-350/92

Рішення Суду від 13 липня 1995 року

Spain v. Council

ВЄС 1995 С. I-1985

Справа С-9/93

Рішення Суду від 13 липня 1995 року

IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal-Standard

ВЄС 1994 С. I-2789

Справа С-351/93

Рішення Суду від 19 січня 1995 року

Van der Linde and Tracotex v. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ВЄС 1995 С. I-85

Справа С-427/93

Рішення Суду від 11 липня 1996 року

Bristol-Myers Squibb and others v. Paranova

ВЄС 1996 С. I-3457

Справа С-1/94

Рішення Суду від 11 серпня 1995 року

Cavarzere Produzioni Industriali and others v. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste and others

ВЄС 1995 С. I-2363

Справа С-71/94

Рішення Суду від 11 липня 1996 року

Eurim-Pharm Arzneimittel v. Beiersdorf and others

ВЄС 1996 С. I-3603

Справа С-232/94

Рішення Суду від 11 липня 1996 року

MPA Pharma v. Rhone-Poulenc Pharma

ВЄС 1996 С. I-3671

Справа С-296/94

Рішення Суду від 4 липня 1996 року

Pietsch v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof

ВЄС 1996 С. I-3409

Справа С-313/94

Рішення Суду від 26 листопада 1996 року

Graffione v. Ditta Fransa

ВЄС 1996 С. I-6039

Справа С-321/94

Рішення Суду від 7 травня 1997 року

Criminal proceedings against Pistre and others

ВЄС 1997 С. I-2343

Справа С-181/95

Рішення Суду від 23 січня 1997 року

Biogen v. Smithkline Beecham Biologicals

ВЄС 1997 С. I-357

Справа С-110/95

Рішення Суду від 12 червня 1997 року

Yamanouchi Pharmaceutical v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

ВЄС 1997 С. I-3251

Справа С-267/95

Рішення Суду від 5 грудня 1996 року

Merck v. Primecrown and Beecham v. Europharm

ВЄС 1996 С. I-6285

Справа С-316/95

Рішення Суду від 9 липня 1997 року

Generics v. Smith Kline & French Laboratories

ВЄС 1997 С. I-3929

Справа С-317/95

Рішення Суду від 8 серпня 1997 року

Canadane Cheese Trading and Afoi G. Kouri v. Ypourgou Emporiou and others

ВЄС 1997 С. I-4681

Справа С-337/95

Рішення Суду від 4 листопада 1997 року

Parfums Christian Dior v. Evora

ВЄС 1997 С. I-6013

Справа С-349/95

Рішення Суду від 11 листопада 1997 року

Loendersloot v. Ballantine & Son and others

ВЄС 1997 С. I-6227

Справа С-352/95

Рішення Суду від 20 березня 1997 року

Phytheron International v. Bourdon

ВЄС 1997 С. I-1729

Справа Т-60/96

Рішення Суду від 3 червня 1997 року

Merck and others v. Commission

ВЄС 1997 С. II-849

Справа С-60/96

Рішення Суду від 3 липня 1997 року

Commission v. France

ВЄС 1997 С. I-3827

Справа С-200/96

Рішення Суду від 28 квітня 1998 року

Metronome Musik v. Music Point Hokamp

ВЄС 1998 С. I-1953

Справа С-39/97

Рішення Суду від 29 вересня 1998 року

Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer

ВЄС 1998 С. I-5507

Справа С-61/97

Рішення Суду від 22 вересня 1998 року

Foreningen af danske Videogramdistributer, acting on behalf of Egmont Film and others v. Laserdisken

ВЄС 1998 С. I-5171

Справа С-63/97

Рішення Суду від 23 лютого 1999 року

BMW

ВЄС 1999 С. I-905

Справа С-255/97

Рішення Суду від 11 травня 1999 року

Pfeiffer

ВЄС 1999 С. I-2835

Справа С-379/97

Рішення Суду від 12 жовтня 1999 року

Upjohn

ВЄС 1999 С. I-6927

Справа Т-198/98

Рішення Суду від 16 грудня 1999 року

Micro Leader v. Commission

ВЕС 1999, С. II-3989

Справа Т-19/99

Рішення Суду від 12 січня 2000 року

Deutsche Krankenversicherung v. OHMI (Companyline)

ВЄС 2000 С. II-1

Справа Т-122/99

Рішення Суду від 16 лютого 2000 року

Procter & Gamble v. OHMI (Forme dun savon)

ВЄС 2000 С. II-265

Справа Т-91/99

Рішення Суду від 30 березня 2000 року

Ford Motor Company v. OHMI (OPTIONS)

ВЄС 2000 С. II-1925

Справа Т-360/99

Рішення Суду від 26 жовтня 2000 року

Community Concepts v. OHMI (Investorworld)

ВЄС 2000 С. II-3545

Справа Т-345/99

Рішення Суду від 26 жовтня 2000 року

Harbinger Corporation v. OHMI (TRUSTEDLINK)

ВЄС 2000 С. II-3525

Справа Т-32/00

Рішення Суду від 5 грудня 2000 року

Messe Mnchen v. OHMI (electronica)

ВЄС 2000 С. II-3829

Справа Т-331/99

Рішення Суду від 31 січня 2001 року

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHMI (Giroform)

ВЄС 2001 С. II-433

Справа Т-24/00

Рішення Суду від 31 січня 2001 року

Sunrider Corporation v. OHMI (VITALITE)

ВЄС 2001 С. II-449

Справа Т-193/99

Рішення Суду від 31 січня 2001 року

Wrigley v. OHMI (DOUBLEMINT)

ВЄС 2001 С. II-417

Справа Т-136/99

Рішення Суду від 31 січня 2001 року

Taurus-Film v. OHMI (Cine Comedy)

ВЄС 2001 С. II-397

Справа Т-135/99

Рішення Суду від 31 січня 2001 року

Taurus-Film v. OHMI (Cine Action)

ВЄС 2001 С. II-379

Справа Т-87/00

Рішення Суду від 5 квітня 2001 року

Bank fr Arbeit und Wirtschaft v. OHMI (EASYBANK)

ВЄС 2001 С. II-1259

Справа Т-359/99

Рішення Суду від 7 червня 2001 року

Deutsche Krankenversicherung v. OHMI (EuroHealth)

ВЄС 2001 С. II-1645

Справа Т-358/99

Рішення Суду від 14 червня 2001 року

Telefon & Buch v. OHMI (UNIVERSALTELEFONBUCH)

ВЄС 2001 С. II-1705

Справа Т-357/99

Рішення Суду від 14 червня 2001 року

Telefon & Buch v. OHMI (UNIVERSALTELEFONBUCH)

ВЄС 2001 С. II-1705

Справа Т-146/00

Рішення Суду від 20 червня 2001 року

Ruf and Stier v. OHMI (Image "DAKOTA")

ВЄС 2001 С. II-1797

Справа Т-120/99

Рішення Суду від 12 липня 2001 року

Kik v. OHMI

ВЄС 2001 С. II-2235

Справа Т-337/99

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Henkel v. OHMI (Tablettes rondes rouges and blanches)

ВЄС 2001 С. II-2597

Справа Т-336/99

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Henkel v. OHMI (Tablettes rectangulaires vertes and blanches)

ВЄС 2001 С. II-2589

Справа Т-335/99

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Henkel v. OHMI (Tablettes rectangulaires rouges and blanches)

ВЄС 2001 С. II-2581

Справа Т-30/00

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Henkel v. OHMI (Image d'un produit dtergent)

ВЄС 2001 С. II-2663

Справа Т-129/00

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Procter & Gamble v. OHMI (tablettes rectangulaires)

ВЄС 2001 С. II-2793

Справа Т-128/00

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carres)

ВЄС 2001 С. II-2785

Справа Т-121/00

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carres blanches tachetes de vert and bleu)

ВЄС 2001 С. II-277

Справа Т-120/00

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carres blanches tachetes de bleu)

ВЄС 2001 С. II-2769

Справа Т-119/00

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carres blanches tachetes de jaune and bleu)

ВЄС 2001 С. II-2761

Справа Т-118/00

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carres blanches tachetes de vert and vert pale

ВЄС 2001 С. II-2731

Справа Т-117/00

Рішення Суду від 19 вересня 2001 року

Procter & Gamble v. OHMI (tablettes carres blanches and vert ple)

ВЄС 2001 С. II-2723

Справа С-383/99

Рішення Суду від 20 вересня 2001 року

Procter & Gamble v. OHMI

Справа Т-140/00

Рішення Суду від 3 жовтня 2001 року

Zapf Creation v. OHMI (New Born Baby)

ВЄС 2001 С. II-2927

Справа Т-128/99

Рішення Суду від 15 листопада 2001 року

Signal Communications v. OHMI (TELEYE)

ВЄС 2001 С. II-3273

Справа Т-138/00

Рішення Суду від 11 грудня 2001 року

Erpo Mbelwerk v. OHMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT)

ВЄС 2001 С. II-3739

Справа Т-88/00

Рішення Суду від 7 лютого 2002 року

Mag Instrument v. OHMI (Forme de lampes de poche)

ВЄС 2002 С. II-467

Справа Т-79/00

Рішення Суду від 27 лютого 2002 року

Rewe-Zentral v. OHMI (LITE)

ВЄС 2002 С. II-705

Справа Т-34/00

Рішення Суду від 27 лютого 2002 року

Eurocool Logistik v. OHMI (EUROCOOL)

ВЄС 2002 С. II-683

Справа Т-219/00

Рішення Суду від 27 лютого 2002 року

Ellos v. OHMI (ELLOS)

ВЄС 2002 С. II-753

Справа Т-106/00

Рішення Суду від 27 лютого 2002 року

Streamserve v. OHMI (STREAMSERVE)

ВЄС 2002 С. II-723

Справа Т-358/00

Рішення Суду від 20 березня 2002 року

DaimlerChrysler v. OHMI (TRUCKCARD)

ВЄС 2002 С. II-1993

Справа Т-356/00

Рішення Суду від 20 березня 2002 року

DaimlerChrysler v. OHMI (CARCARD)

ВЄС 2002 С. II-1963

Справа Т-355/00

Рішення Суду від 20 березня 2002 року

DaimlerChrysler v. OHMI (TELE AID)

ВЄС 2002 С. II-1939

Справа Т-198/00

Рішення Суду від 5 червня 2002 року

Hershey Foods v. OHMI (Kiss Device with plume)

ВЄС 2002 С. II-2567

Справа Т-232/00

Рішення Суду від 13 червня 2002 року

Chef Revival USA v. OHMI - Massagu Marn (Chef)

ВЄС 2002 С. II-2749

Справа Т-323/00

Рішення Суду від 2 липня 2002 року

SAT.1 SatellitenFernsehen v. OHMI (SAT.2)

ВЄС 2002 С. II-2839

Справа С-104/00

Рішення Суду від 19 вересня 2002 року

Deutsche Krankenversicherung v. OHMI

ВЄС 2001 С. FP-IA-99, II-469

Справа Т-104/00

Рішення Суду від 19 вересня 2002 року

Deutsche Krankenversicherung v. OHMI

ВЄС 2001 С. II-469

Справа Т-316/00

Рішення Суду від 25 вересня 2002 року

Viking-Umwelttechnik v. OHMI (combinaison de couleur verte/grise)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-36/01

Рішення Суду від 9 жовтня 2002 року

Glaverbel v. OHMI (dessin carr)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-360/00

Рішення Суду від 9 жовтня 2002 року

Dart Industries v. OHMI (UltraPlus)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-173/00

Рішення Суду від 9 жовтня 2002 року

KWS Saat v. OHMI (couleur orange)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-6/01

Рішення Суду від 23 жовтня 2002 року

Matratzen Concord v. OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN Markt CONCORD)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-388/00

Рішення Суду від 23 жовтня 2002 року

ILS Institut fr Lernsysteme v. OHMI - Educational Services, Inc (ELS)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-104/01

Рішення Суду від 23 жовтня 2002 року

Oberhauser v. OHMI - Petit Liberto (Fifties)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-86/01

Рішення Суду від 20 листопада 2002 року

Bosch v. OHMI (Kit Pro)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-91/01

Рішення Суду від 5 грудня 2002 року

BioID v. OHMI (BioID)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-130/01

Рішення Суду від 5 грудня 2002 року

Sykes Enterprises v. OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-63/01

Рішення Суду від 12 грудня 2002 року

Procter & Gamble v. OHMI (Forme d'un savon)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-39/01

Рішення Суду від 12 грудня 2002 року

Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHMI - R.J. Harrison (HIWATT)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-247/01

Рішення Суду від 12 грудня 2002 року

eCopy v. OHMI (ECOPY)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-110/01

Рішення Суду від 12 грудня 2002 року

Vedial v. OHMI - France Distribution (HUBERT)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-99/01

Рішення Суду від 15 січня 2003 року

Mystery Drinks v. OHMI - Karlsberg Brauerei (MYSTERY)

ВЄС 2003 С. 00000

Справа Т-237/01

Рішення Суду від 5 березня 2003 року

Alcon v. OHMI - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-194/01

Рішення Суду від 5 березня 2003 року

Unilever v. OHMI (dtergents en tablettes ovales)

BЄС 2002 С. 00000

Справа Т-128/01

Рішення Суду від 6 березня 2003 року

DaimlerChrysler v. OHMI (Calandre)

ВЄС 2003 С. 00000

Справа Т-174/01

Рішення Суду від 12 березня 2003 року

Goulbourn v. OHMI - Redcats (Silk Cocoon)

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-245/00

Рішення Суду від 2 червня 2003 року

SENA

ВЄС 2003 С. 00000

Розділ 6
Охорона праці

I. Вступ

Законодавство України з охорони праці визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

Воно також регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Введений в дію Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" з 18 грудня 2002 року вимагає приведення законодавчих і правових актів з охорони праці з цим Законом.

Планом реалізації вимог зазначеного Закону передбачено у 2003 році переглянути та опрацювати близько 30 нормативно-правових актів з охорони праці з відповідним внесенням змін до законодавства України, в яких в повному обсязі не враховані вимоги чинного законодавства ЄС.

В Європейському Союзі для сприяння гармонізованому та збалансованому розвитку економічної діяльності перш за все за мету стоїть створення спільного ринку, економічного та валютного союзу, зокрема через ведення спільної торгівельної політики та скасування перешкод вільному руху товарів, осіб, послуг та капіталу між державами-членами. Однак, слід зазначити, що також приділяється значна увага веденню належної соціальної політики, яка включає в себе забезпечення охорони праці. Умовно дану сферу законодавчого регулювання в ЄС можна поділити за наступними напрямками: загальні соціальні положення, умови праці, безпека праці на роботі, оплата праці та робочий час, виробничі трудові відносини, зайнятість та безробіття, трудові відносини працівників-мігрантів.

Приведення національного трудового законодавства у відповідність до стандартів ЄС є необхідним для гарантування високого рівня соціального захисту працівників, в першу чергу поліпшення умов праці стосовно захисту здоров'я та безпеки під час здійснення трудових обов'язків. Це також обумовлено структурними змінами в економіці, розвитком процесів роздержавлення, утворенням нових форм і методів господарювання, суттєвим збільшенням кількості суб'єктів господарської діяльності різних форм власності, особливо у середньому та малому бізнесі та, зокрема, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю і зобов'язані забезпечити відповідно до чинного законодавства здорові і безпечні умови праці.

Незадовільний стан безпеки і умов праці у суспільному виробництві, особливо на невеликих підприємствах, високий рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності, а також аварійності, значна кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм, незадовільне забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, в багатьох випадках низької якості, щорічне зростання загальної суми витрат на фінансування пільгових пенсій та пенсій з трудового каліцтва вимагають від держави приведення національного законодавства з охорони праці у відповідність до норм і стандартів Європейського Союзу і в першу чергу щодо загальних вимог безпеки і гігієни праці, організації робочих місць, обладнання та засобів індивідуального захисту працівників.

II. Опис законодавства України

Конституція України від 28 червня 1996 року

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV (набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X

Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22 лютого 2001 року N 2272-III

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV

Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР

Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 року N 3356-XII

Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 року N 2998-XII

Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21 березня 1991 року N 875-XII

Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 року N 803-XII

Указ Президента України "Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці" від 16 січня 2003 року N 29/2003

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" від 21 серпня 2001 року N 1094

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку професійних захворювань" від 8 листопада 2000 року N 1662

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці" від 23 червня 1994 року N 431

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці" від 2 березня 1994 року N 135

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації" від 6 жовтня 1993 року N 831

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці" від 17 вересня 1993 року N 754

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення" від 15 вересня 1993 року N 733

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення" від 5 серпня 1992 року N 449

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" від 1 серпня 1992 року N 442

(розділ ІІ глави 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.10.2018 р. N 2581-VIII)

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Загальні положення соціальної політики

Council Regulation (EC) N 2836/98 of 22 December 1998 on integrating of gender issues in development cooperation

OJ L 354 30.12.98 p. 5 

Регламент Ради (ЄС) N 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці

ОВ L 354 30.12.98 С. 5 

Council Regulation (EC) N 23/97 of 20 December 1996 on statistics on the level and structure of labour costs

OJ L 006 10.01.97 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці

ОВ L 006 10.01.97 С. 1 

Council Regulation (ECSC, EEC, Euratom) N 1860/76 of 29 June 1976 laying down the Conditions of Employment of Staff of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

OJ L 214 06.08.76 p. 24 

Регламент Ради (ЄСВС, ЄЕС, Євратом) N 1860/76 від 29 червня 1976 року, що визначає умови працевлаштування персоналу Європейського Фонду з питань поліпшення умов життя та праці

ОВ L 214 06.08.76 С. 24 

Council Regulation (EEC) N 1417/76 of 1 June 1976 on the financial provisions applying to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

OJ L 164 24.06.76 p. 16 

Регламент Ради (ЄЕС) N 1417/76 від 1 червня 1976 року щодо фінансового забезпечення Європейського Фонду з питань поліпшення умов життя та праці

ОВ L 164 24.06.76 С. 16 

Regulation (EEC) N 1365/75 of the Council of 26 May 1975 on the creation of a European Foundation for the improvement of living and working conditions

OJ L 139 30.05.75 p. 1 

Регламент (ЄЕС) N 1365/75 Ради від 26 травня 1975 року щодо заснування Європейського Фонду з питань поліпшення умов життя та праці

ОВ L 139 30.05.75 С. 1 

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation

OJ L 303 02.12.2000 p. 16 

Директива Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року, яка встановлює загальну систему рівного ставлення у питаннях зайнятості та вибору професії

ОВ L 303 02.12.2000 С. 16 

Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex

OJ L 014 20.01.98 p. 6 

Директива Ради 97/80/ЄС від 15 грудня 1997 року щодо тягаря доказування у справах дискримінації за статевою ознакою

ОВ L 014 20.01.98 С. 6 

Council Directive 86/613/EEC of 11 December 1986 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity, including agriculture, in a self-employed capacity, and on the protection of self-employed women during pregnancy and motherhood

OJ L 359 19.12.86 p. 56 

Директива Ради 86/613/ЄЕС від 11 грудня 1986 року щодо застосування принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок, що ведуть діяльність, в тому числі у сільському господарстві, у якості підприємців та щодо захисту підприємців-жінок під час вагітності та материнства

ОВ L 359 19.12.86 С. 56 

Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions

OJ L 039 14.02.76 p. 40 

Директива Ради 76/207ЄЕС від 9 лютого 1976 року щодо імплементації принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування, професійного навчання та заохочення, а також умов праці

ОВ L 039 14.02.76 С. 40 

Council Directive 75/35/EEC of 17 December 1974 extending the scope of Directive N 64/221/EEC on the coordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health to include nationals of a Member State who exercise the right to remain in the territory of another Member State after having pursued therein an activity in a self-employed capacity

OJ L 014 20.01.75 p. 14 

Директива Ради 75/35/ЄЕС від 17 грудня 1974 року, яка розширює сферу дії Директиви N 64/221/ЄЕС щодо координації спеціальних заходів стосовно пересування та місця проживання іноземних громадян, які є виправданими з огляду на охорону публічного порядку, забезпечення громадської безпеки чи охорони громадського здоров'я, для включення громадян держав-членів, які використовують право залишатись на території іншої держави-члена після здійснення на її території підприємницької діяльності

ОВ L 014 20.01.75 С. 14 

Council Directive 75/34/EEC of 17 December 1974 concerning the right of nationals of a Member State to remain in the territory of another Member State after having pursued therein an activity in a self-employed capacity

OJ L 014 20.01.75 p. 10 

Директива Ради 75/34/ЄЕС від 17 грудня 1974 року стосовно права громадян держави-члена залишатись на території іншої держави-члена після здійснення на її території підприємницької діяльності

ОВ L 014 20.01.75 С. 10 

2002/260/EC: Commission Decision of 27 March 2002 concerning the creation of a Group of Directors-General for Industrial Relations

OJ L 091 06.04.2002 p. 30 

2002/260/ЄС: Рішення Комісії від 27 березня 2002 року стосовно створення Групи генеральних директорів з питань виробничих відносин

ОВ L 091 06.04.2002 С. 30 

Council Decision of 27 November 2001 appointing the members of the European Advisory Committee on statistical information in the economic and social spheres

OJ C 350 11.12.2001 p. 1 

Рішення Ради від 27 листопада 2001 року про призначення членів Європейського Консультативного Комітету щодо статистичної інформації в економічній та соціальній сферах

ОВ C 350 11.12.2001 С. 1 

2000/750/EC: Council Decision of 27 November 2000 establishing a Community action programme to combat discrimination (2001 to 2006)

OJ L 303 02.12.2000 p. 23 

2000/750/ЄС: Рішення Ради від 27 листопада 2000 року, яким визначено програму дій Співтовариства по боротьбі з дискримінацією (2001 - 2006 роки)

ОВ L 303 02.12.2000 С. 23 

2000/436/EC: Council Decision of 29 June 2000 setting up a Social Protection Committee

OJ L 172 12.07.2000 p. 26 

2000/436/ЄС: Рішення Ради від 29 червня 2000 року, яким створено Комітет з питань соціального захисту

ОВ L 172 12.07.2000 С. 26 

2000/407/EC: Commission Decision of 19 June 2000 relating to gender balance within the committees and expert groups established by it (notified under document number C (2000) 1600)

OJ L 154 27.06.2000 p. 34 

2000/407/ЄС: Рішення Комісії від 19 червня 2000 року, яке стосується гендерної рівноваги у створених нею комітетів та експертних груп (нотифіковано за номером С (2000) 1600)

ОВ L 154 27.06.2000 С. 34 

Decision N 293/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 24 January 2000 adopting a programme of Community action (the Daphne programme) (2000 to 2003) on preventive measures to fight violence against children, young persons and women

OJ L 034 09.02.2000 p. 1 

Рішення N 293/2000/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 січня 2000 року, яким затверджено програму дій Співтовариства (програма Daphne) (2000 - 2003 роки) щодо превентивних заходів по боротьбі проти насилля над дітьми, молоддю та жінками

ОВ L 034 09.02.2000 С. 1 

91/116/EEC: Council Decision of 25 February 1991 setting up the European Advisory Committee on statistical information in the economic and social spheres

OJ L 059 06.03.91 p. 21 

91/116/ЄЕС: Рішення Ради від 25 лютого 1991 року, яким створено Європейський Консультативний Комітет щодо статистичної інформації в економічній та соціальній сферах 

ОВ L 059 06.03.91 С. 21 

82/43/EEC: Commission Decision of 9 December 1981 relating to the setting up of an Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men

OJ L 020 28.01.82 p. 35 

82/43/ЄЕС: Рішення Комісії від 9 грудня 1981 року, яке стосується створення Консультативного Комітету з питань рівних можливостей для жінок та чоловіків

ОВ L 020 28.01.82 С. 35 

96/694/EC: Council Recommendation of 2 December 1996 on the balanced participation of women and men in the decision-making process

OJ L 319 10.12.96 p. 11 

96/694/ЄС: Рекомендація Ради від 2 грудня 1996 року щодо пропорційної участі жінок та чоловіків у процесі прийняття рішень

ОВ L 319 10.12.96 С. 11 

92/241/EEC: Council recommendation of 31 March 1992 on child care

OJ L 123 08.05.92 p. 16 

92/241/ЄЕС: Рекомендація Ради від 31 березня 1992 року щодо піклування про дітей

ОВ L 123 08.05.92 С. 16 

84/635/EEC: Council recommendation of 13 December 1984 on the promotion of positive action for women

OJ L 331 19.12.84 p. 34 

84/635/ЄЕС: Рекомендація Ради від 13 грудня 1984 року щодо підтримки позитивних дій щодо жінок

ОВ L 331 19.12.84 С. 34 

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 28 June 2001 on promoting young people's initiative, enterprise and creativity: from exclusion to empowerment

OJ C 196 12.07.2001 p. 2 

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі у рамках Ради від 28 червня 2001 року щодо підтримки ініціатив, підприємництва та творчості молоді: від ізоляції до уповноваження

ОВ C 196 12.07.2001 С. 2 

Resolution of the Council and of the representatives of the governments of the Member States, meeting within the Council, of 14 December 2000 on the social inclusion of young people

OJ C 374 28.12.2000 p. 5 

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі в рамках Ради від 14 грудня 2000 року щодо соціального залучення молоді

ОВ C 374 28.12.2000 С. 5 

Resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, meeting within the Council of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men in family and working life

OJ C 218 31.07.2000 p. 5 

Резолюція Ради та міністрів зайнятості та соціальної політики, на зустрічі в рамках Ради від 29 червня 2000 року щодо пропорційної участі жінок та чоловіків в сімейному та робочому житті

ОВ C 218 31.07.2000 С. 5 

Council Conclusions of 17 December 1999 on the strengthening of cooperation for modernising and improving social protection

OJ C 008 12.01.2000 p. 7 

Висновки Ради від 17 грудня 1999 року щодо посилення співпраці з питань модернізації та вдосконалення соціального захисту

ОВ C 008 12.01.2000 С. 7 

Council Resolution of 20 May 1999 on women and science

OJ C 201 16.07.99 p. 1 

Резолюція Ради від 20 травня 1999 року щодо жінок та науки

ОВ C 201 16.07.99 С. 1 

Council Resolution of 17 June 1999 on equal employment opportunities for people with disabilities

OJ C 186 02.07.99 p. 3 

Резолюція Ради від 17 червня 1999 року щодо рівних можливостей працевлаштування для людей з фізичними вадами

ОВ C 186 02.07.99 С. 3 

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 20 December 1996 on equality of opportunity for people with disabilities

OJ C 012 13.01.97 p. 1 

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі в рамках Ради від 20 грудня 1996 року щодо рівності можливостей для людей з фізичними вадами

ОВ C 012 13.01.97 С. 1 

Resolution of the Council and the representatives of Member States' Governments meeting within the Council of 23 October 1995 on the response of educational systems to the problems of racism and xenophobia

OJ C 312 23.11.95 p. 1 

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі в рамках Ради від 23 жовтня 1995 року щодо відображення в системах освіти проблем расизму та ксенофобії

ОВ C 312 23.11.95 С. 1 

Council Resolution of 5 October 1995 on cooperation with third countries in the youth field

OJ C 296 10.11.95 p. 11 

Резолюція Ради від 5 жовтня 1995 року щодо співробітництва з третіми країнами у питаннях молоді

ОВ C 296 10.11.95 С. 11 

Council Resolution of 27 March 1995 on the balanced participation of men and women in decision-making

OJ C 168 04.07.95 p. 3 

Резолюція Ради від 27 березня 1995 року щодо пропорційної участі жінок та чоловіків в процесі прийняття рішень

ОВ C 168 04.07.95 С. 3 

Council Resolution of 29 May 1990 on the protection of the dignity of women and men at work

OJ C 157 27.06.90 p. 3 

Резолюція Ради від 29 травня 1990 року щодо захисту гідності жінок та чоловіків на роботі

ОВ C 157 27.06.90 С. 3 

Resolution of the Council and of the ministers for social affairs meeting within the Council of 29 September 1989 on combating social exclusion

OJ C 277 31.10.89 p. 1 

Резолюція Ради та міністрів соціальних питань, на зустрічі в рамках Ради від 29 вересня 1989 року щодо боротьби проти соціальної ізоляції

ОВ C 277 31.10.89 С. 1 

Second Council Resolution of 24 July 1986 on the promotion of equal opportunities for women

OJ C 203 12.08.86 p. 2 

Друга Резолюція Ради від 24 липня 1986 року щодо стимулювання рівних можливостей для жінок

ОВ C 203 12.08.86 С. 2 

Council Resolution of 21 January 1974 concerning a social action programme

OJ C 013 12.02.74 p. 1 

Резолюція Ради від 21 січня 1974 року стосовно соціальної програми дій

ОВ C 013 12.02.74 С. 1 

2. Умови праці

Directive 2001/25/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the minimum level of training of seafarers

OJ L 136 18.05.2001 p. 17 

Директива 2001/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 року щодо мінімального рівня тренінгу моряків

ОВ L 136 18.05.2001 С. 17 

Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services

OJ L 018 21.01.97 p. 1 

Директива 96/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1996 року стосовно переміщення працівників у рамках надання послуг

ОВ L 018 21.01.97 С. 1 

Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time

OJ L 307 13.12.93 p. 18 

Директива Ради 93/104/ЄС від 23 листопада 1993 року стосовно певних аспектів організації робочого часу

ОВ L 307 13.12.93 С. 18 

97/645/ECSC: Commission Decision of 24 September 1997 relating to the mixed committee for the harmonization of working conditions in the steel industry

OJ L 272 04.10.97 p. 52 

97/645/ЄСВС: Рішення Комісії від 24 вересня 1997 року, яке стосується об'єднаного комітету з питань гармонізації умов праці в сталеливарній промисловості

ОВ L 272 04.10.97 С. 52 

95/320/EC: Commission Decision of 12 July 1995 setting up a Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents

OJ L 188 09.08.95 p. 14 

95/320/ЄС: Рішення Комісії від 12 липня 1995 року, яким засновано Науковий Комітет з питань визначення границь професійного використання хімічних речовин

ОВ L 188 09.08.95 С. 14 

95/319/EC: Commission Decision of 12 July 1995 setting up a Committee of Senior Labour Inspectors

OJ L 188 09.08.95 p. 11 

95/319/ЄС: Рішення Комісії від 12 липня 1995 року, яким засновано Комітет Інспекторів з трудових питань вищого рівня

ОВ L 188 09.08.95 С. 11 

75/782/ECSC: Commission Decision of 24 November 1975 relating to the Mixed Committee on the harmonization of working conditions in the coal industry

OJ L 329 23.12.75 p. 35 

75/782/ЄСВС: Рішення Комісії від 24 листопада 1975 року, яке стосується Спільного Комітету з питань гармонізації умов праці в вугільній промисловості

ОВ L 329 23.12.75 С. 35 

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 29 June 1995 on the employment of older workers

OJ C 228 02.09.95 p. 1 

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі в рамках Ради від 29 червня 1995 року щодо працевлаштування працівників похилого віку

ОВ C 228 02.09.95 С. 1 

2.1. Безпека на роботі

Council Regulation (EC) N 2062/94 of 18 July 1994 establishing a European Agency for Safety and Health at Work

OJ L 216 20.08.94 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 2062/94 від 18 липня 1994 року, яким засновано Європейську Агенцію з питань безпеки та охорони здоров'я на роботі

ОВ L 216 20.08.94 С. 1 

Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 262 17.10.2000 p. 21 

Директива 2000/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 вересня 2000 року щодо захисту робітників у відношенні ризиків, пов'язаних із застосуванням біологічних речовин у роботі (сьома індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 262 17.10.2000 С. 21 

Commission Directive 2000/39/EC of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work

OJ L 142 16.06.2000 p. 47 

Директива Комісії 2000/39/ЄС від 8 червня 2000 року, якою визначено перший перелік показників граничних меж з метою імплементації Директиви Ради 98/24/ЄС щодо охорони здоров'я та безпеки працівників від ризиків, пов'язаних з використанням хімічних речовин на роботі

ОВ L 142 16.06.2000 С. 47 

Directive 1999/92/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (15th individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 023 28.01.2000 p. 57 

Директива 1999/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо мінімальних вимог до підвищення рівня безпеки та охорони здоров'я робітників від потенційних ризиків, пов'язаних із роботою у вибухонебезпечному середовищі (п'ятнадцята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 023 28.01.2000 С. 57 

Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 131 05.05.98 p. 11 

Директива Ради 98/24/ЄС від 7 квітня 1998 року щодо охорони здоров'я та безпеки працівників від ризиків, пов'язаних з використанням хімічних речовин на роботі (чотирнадцята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 131 05.05.98 С. 11 

Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances

OJ L 010 14.01.97 p. 13 

Директива Ради 96/82/ЄС від 9 грудня 1996 року щодо контролю за джерелами ризику, які найчастіше спричиняють нещасні випадки у зв'язку з використанням небезпечних речовин

ОВ L 010 14.01.97 С. 13 

Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation

OJ L 159 29.06.96 p. 1 

Директива 96/29/Євратом від 13 травня 1996 року, яка визначає базові стандарти безпеки щодо захисту здоров'я працівників та громадськості від впливу іонізуючого випромінювання

ОВ L 159 29.06.96 С. 1 

Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work

OJ L 216 20.08.94 p. 12 

Директива Ради 94/33/ЄС від 22 червня 1994 року щодо захисту молоді на роботі

ОВ L 216 20.08.94 С. 12 

Council Directive 93/103/EC of 23 November 1993 concerning the minimum safety and health requirements for work on board fishing vessels (thirteenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 307 13.12.93 p. 1 

Директива Ради 93/103/ЄС від 23 листопада 1993 року стосовно мінімальних вимог безпеки та охорони здоров'я на риболовних суднах (тринадцята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 307 13.12.93 С. 1 

Council Directive 92/104/EEC of 3 December 1992 on the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in surface and underground mineral-extracting industries (twelfth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 404 31.12.92 p. 10 

Директива Ради 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року щодо мінімальних вимог до підвищення рівня безпеки та охорони здоров'я працівників гірничо-видобувної галузі, які працюють на поверхні та під землею (дванадцята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 404 31.12.92 С. 10 

Council Directive 92/91/EEC of 3 November 1992 concerning the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in the mineral-extracting industries through drilling (eleventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 348 28.11.92 p. 9 

Директива Ради 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 року стосовно мінімальних вимог до підвищення рівня безпеки та охорони здоров'я працівників у гірничо-видобувній (шляхом буріння) галузі (одинадцята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 348 28.11.92 С. 9 

Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of m
easures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 348 28.11.92 p. 1 

Директива Ради 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року щодо запровадження заходів для заохочення підвищення рівня безпеки та охорони здоров'я вагітних працівниць та працівниць, що нещодавно народили дитину, або годуючих матерів (десята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 348 28.11.92 С. 1 

Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 245 26.08.92 p. 23 

Директива Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 року щодо мінімальних вимог стосовно забезпечення використання знаків про загрозу безпеці та/чи здоров'ю на роботі (дев'ята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 245 26.08.92 С. 23 

Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites (eighth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 245 26.08.92 p. 6 

Директива Ради 92/57/ЄЕС від 24 червня 1992 року щодо імплементації мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров'я на тимчасових чи пересувних будівельних майданчиках (восьма індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 245 26.08.92 С. 6 

Council Directive 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels

OJ L 113 30.04.92 p. 19 

Директива Ради 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 року щодо мінімальних вимог безпеки та охорони здоров'я для вдосконаленого медичного обслуговування на борту суден

ОВ L 113 30.04.92 С. 19 

Council Directive 91/692/EEC of 23 December 1991 standardizing and rationalizing reports on the implementation of certain Directives relating to the environment

OJ L 377 31.12.91 p. 48 

Директива Ради 91/692/ЄЕС від 23 грудня 1991 року щодо стандартизації та раціоналізації звітів з імплементації деяких Директив, які стосуються довкілля

ОВ L 377 31.12.91 С. 48 

Council Directive 90/641/Euratom of 4 December 1990 on the operational protection of outside workers exposed to the risk of ionizing radiation during their activities in controlled areas

OJ L 349 13.12.90 p. 21 

Директива Ради 90/641/Євратом від 4 грудня 1990 року щодо оперативного захисту працівників, що працюють поза приміщеннями і підпадають під ризик впливу іонізуючого випромінювання під час здійснення діяльності в контрольованих територіях

ОВ L 349 13.12.90 С. 21 

Council Directive 90/394/EEC of 28 June 1990 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 196 26.07.90 p. 1 

Директива Ради 90/394/ЄЕС від 28 червня 1990 року щодо захисту працівників від ризиків, пов'язаних з впливом канцерогенних речовин на роботі (шоста індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 196 26.07.90 С. 1 

Council Directive 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 156 21.06.90 p. 14 

Директива Ради 90/270/ЄЕС від 29 травня 1990 року щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров'я при роботі за екранами дисплеїв (п'ята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 156 21.06.90 С. 14 

Council Directive 90/269/EEC of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 156 21.06.90 p. 9 

Директива Ради 90/269/ЄЕС від 29 травня 1990 року щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров'я при ручному переміщенні вантажів, коли є ризик пошкодження спини у працівників (четверта індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 156 21.06.90 С. 9 

Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 393 30.12.89 p. 18 

Директива Ради 89/656/ЄЕС від 30 листопада 1989 року щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров'я при використанні засобів індивідуального захисту на робочому місці (третя індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 393 30.12.89 С. 18 

Council Directive 89/655/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 393 30.12.89 p. 13 

Директива Ради 89/655/ЄЕС від 30 листопада 1989 року щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров'я при використанні працівниками робочого обладнання на роботі (друга індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 393 30.12.89 С. 13 

Council Directive 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace (first individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 393 30.12.89 p. 1 

Директива Ради 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 року щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров'я до робочих місць (перша індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

ОВ L 393 30.12.89 С. 1 

Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work

OJ L 183 29.06.89 p. 1 

Директива Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року щодо запровадження заходів заохочення поліпшення безпеки та охорони здоров'я працівників на роботі

ОВ L 183 29.06.89 С. 1 

Council Directive 86/188/EEC of 12 May 1986 on the protection of workers from the risks related to exposure to noise at work

OJ L 137 24.05.86 p. 28 

Директива Ради 86/188/ЄЕС від 19 вересня 1983 року щодо захисту працівників від ризиків, пов'язаних із впливом шумів на роботі

ОВ L 137 24.05.86 С. 28 

Council Directive 83/477/EEC of 19 September 1983 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (second individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC)

OJ L 263 24.09.83 p. 25 

Директива Ради 83/477/ЄЕС від 19 вересня 1983 року щодо захисту працівників від ризиків, пов'язаних із використанням азбесту на роботі (друга індивідуальна Директива у значенні статті 8 Директиви 80/1107/ЄЕС)

ОВ L 263 24.09.83 С. 25 

Council Directive 78/610/EEC of 29 June 1978 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States on the protection of the health of workers exposed to vinyl chloride monomer

OJ L 197 22.07.78 p. 12 

Директива Ради 78/610/ЄЕС від 29 червня 1978 року щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів щодо охорони здоров'я працівників, які підпадають під вплив хлоридвінілового мономеру

ОВ L 197 22.07.78 С. 12 

Council Decision of 3 June 2002 appointing members and alternates of the Administrative Board of the European Agency for Safety and Health at Work

OJ C 161 05.07.2002 p. 5 

Рішення Ради від 3 червня 2002 року про призначення членів та заступників Адміністративного Правління Європейської Агенції з питань безпеки та охорони здоров'я на роботі

ОВ C 161 05.07.2002 С. 5 

88/383/EEC: Commission Decision of 24 February 1988 providing for the improvement of information on safety, hygiene and health at work

OJ L 183 14.07.88 p. 34 

88/383/ЄЕС: Рішення Комісії від 24 лютого 1988 року стосовно вдосконалення інформації щодо безпеки, гігієни та охорони здоров'я на роботі

ОВ L 183 14.07.88 С. 34 

74/326/EEC: Council Decision of 27 June 1974 on the extension of the responsibilities of the Mines Safety and Health Commission to all mineral-extracting industries

OJ L 185 09.07.74 p. 18 

74/326/ЄЕС: Рішення Ради від 27 червня 1974 року щодо поширення обов'язків Комісії з питань безпеки та охорони здоров'я на шахтах щодо всіх видів видобувної промисловості

ОВ L 185 09.07.74 С. 18 

74/325/EEC: Council Decision of 27 June 1974 on the setting up of an Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work

OJ L 185 09.07.74 p. 15 

74/325/ЄЕС: Рішення Ради від 27 червня 1974 року щодо заснування Консультативного Комітету з питань безпеки, гігієни та охорони здоров'я на роботі

ОВ L 185 09.07.74 С. 15 

91/444/Euratom: Commission Recommendation of 26 July 1991 on the application of the third and fourth paragraphs of Article 33 of the Euratom Treaty

OJ L 238 27.08.91 p. 31 

91/444/Євратом: Рекомендація Ради від 26 липня 1991 року щодо застосування третього та четвертого пункту статті 33 Договору про заснування Співтовариства з атомної енергії

ОВ L 238 27.08.91 С. 31 

66/464/EEC: Commission Recommendation of 7 July 1966 addressed to Member States and concerning medical control of workers exposed to particular risks

OJ P 151 17.08.66 p. 2753 

66/464/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 7 липня 1966 року, адресована державам-членам та стосовно медичного обстеження працівників, що підпадають під певні ризики

ОВ P 151 17.08.66 С. 2753 

Commission Recommendation to the Member States on company medical services

OJ 080 31.08.62 p. 2181 

Рекомендація Комісії державам-членам щодо медичного обслуговування компаній

ОВ 080 31.08.62 С. 2181 

Council Resolution of 3 June 2002 on a new Community strategy on health and safety at work (2002 - 2006)

OJ C 161 05.07.2002 p. 1 

Резолюція Ради від 3 червня 2002 року щодо нової стратегії Співтовариства з питань охорони здоров'я та безпеки на роботі (на 2002 - 2006 роки)

ОВ C 161 05.07.2002 С. 1 

Resolution of the Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 16 December 1991 concerning a Community action programme on the accessibility of transport to persons with reduced mobility

OJ C 018 24.01.92 p. 1 

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, в рамках зустрічі Ради від 16 грудня 1991 року стосовно програми дій Співтовариства щодо доступності використання транспорту людьми з обмеженою здатністю пересування

ОВ C 018 24.01.92 С. 1 

Council Resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene and health at work

OJ C 028 03.02.88 p. 1 

Резолюція Ради від 21 грудня 1987 року щодо безпеки, гігієни та охорони здоров'я на роботі

ОВ C 028 03.02.88 С. 1 

Council Resolution of 29 June 1978 on an action programme of the European Communities on safety and health at work

OJ C 165 11.07.78 p. 1 

Резолюція Ради від 29 червня щодо програми дій Європейських Співтовариств щодо безпеки та охорони здоров'я на роботі

ОВ L 263 24.09.83 С. 25 

2.2. Заробітна плата, дохід та робочий час

Council Regulation (EC) N 530/1999 of 9 March 1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs

OJ L 063 12.03.99 p. 6 

Регламент Ради (ЄС) N 530/1999 від 9 березня 1999 року стосовно структурної статистики заробітку та витрат на оплату праці

ОВ L 063 12.03.99 С. 6 

Council Regulation (EC) N 2744/95 of 27 November 1995 on statistics on the structure and distribution of earnings

OJ L 287 30.11.95 p. 3 

Регламент Ради (ЄС) N 2744/95 від 27 листопада 1995 року щодо статистики структури та розподілу трудового заробітку

ОВ L 287 30.11.95 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 72/2002 of 16 January 2002 implementing Council Regulation (EC) N 530/1999 as regards quality evaluation of structural statistics on earnings

OJ L 015 17.01.2002 p. 7 

Регламент Комісії (ЄС) N 72/2002 від 16 січня 2002 року, яким імплементовано Регламент Ради (ЄС) N 530/1999 у частині оцінки якості структурної статистики трудових заробітків

ОВ L 015 17.01.2002 С. 7 

Commission Regulation (EC) N 1916/2000 of 8 September 2000 on implementing Council Regulation (EC) N 530/1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs as regards the definition and transmission of information on structure of earnings

OJ L 229 09.09.2000 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 1916/2000 від 8 вересня 2000 року щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 530/1999 стосовно структурної статистики заробітку та витрат на оплату праці у відношенні визначення та передачі інформації щодо структури заробітку

ОВ L 229 09.09.2000 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 452/2000 of 28 February 2000 implementing Council Regulation (EC) N 530/1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs as regards quality evaluation on labour costs statistics

OJ L 055 29.02.2000 p. 53 

Регламент Комісії (ЄС) N 452/2000 від 28 лютого 2000 року щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 530/1999 стосовно структурної статистики заробітку та витрат на оплату праці у відношенні якості оцінки статистики витрат на оплату праці

ОВ L 055 29.02.2000 С. 53 

Commission Regulation (EC) N 1726/1999 of 27 July 1999 implementing Council Regulation (EC) N 530/1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs as regards the definition and transmission of information on labour costs

OJ L 203 03.08.99 p. 28 

Регламент Комісії (ЄС) N 1726/1999 від 27 липня 1999 року щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 530/1999 стосовно структурної статистики заробітку та витрат на оплату праці у відношенні визначення та передачі інформації про витрати на оплату праці

ОВ L 203 03.08.99 С. 28 

Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities

OJ L 080 23.03.2002 p. 35 

Директива 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 року щодо організації робочого часу осіб, що задіяні у автотранспортній сфері

ОВ L 080 23.03.2002 С. 35 

Council Directive 2000/79/EC of 27 November 2000 concerning the European Agreement on the Organisation of Working Time of Mobile Workers in Civil Aviation concluded by the Association of European Airlines (AEA), the European Transport Workers' Federation (ETF), the European Cockpit Association (ECA), the European Regions Airline Association (ERA) and the International Air Carrier Association (IACA)

OJ L 302 01.12.2000 p. 57 

Директива Ради 2000/79/ЄС від 27 листопада 2000 року стосовно Європейської Угоди щодо організації робочого часу мобільних працівників в цивільній авіації, укладеній Асоціацією європейських авіаліній (AEA), Європейською федерацією працівників транспорту (ETF), Європейською асоціацією екіпажів (ECA), Європейською асоціацією регіональних авіаліній (ERA) та Міжнародною асоціацією авіаперевізників (IACA)

ОВ L 302 01.12.2000 С. 57 

Directive 1999/95/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 concerning the enforcement of provisions in respect of seafarers' hours of work on board ships calling at Community ports

OJ L 014 20.01.2000 p. 29 

Директива 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року стосовно забезпечення виконання положень щодо робочого часу моряків на борту суден, що заходять в порти Співтовариства

ОВ L 014 20.01.2000 С. 29 

Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP

OJ L 175 10.07.99 p. 43 

Директива Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 стосовно рамкової угоди про роботу з встановленим строком виконання, укладеної між ETUC, UNICE та CEEP

ОВ L 175 10.07.99 С. 43 

Council Directive 1999/63/EC of 21 June 1999 concerning the Agreement on the organisation of working time of seafarers concluded by the European Community Shipowners' Association (ECSA) and the Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) - Annex: European Agreement on the organisation of working time of seafarers

OJ L 167 02.07.99 p. 33 

Директива Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 року стосовно Угоди про організацію робочого часу моряків, укладеної між Асоціацією власників суден Європейського Співтовариства (ECSA) та Федерацією союзів працівників транспорту у Європейському Союзі (FST) - Додаток: Європейська угода про організацію робочого часу моряків

ОВ L 167 02.07.99 С. 33 

Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time

OJ L 307 13.12.93 p. 18 

Директива Ради 93/104/ЄС від 23 листопада 1993 року стосовно певних аспектів організації робочого часу

ОВ L 307 13.12.93 С. 18 

Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship

OJ L 288 18.10.91 p. 32 

Директива Ради 91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 року щодо зобов'язання роботодавця повідомляти працівників про умови, які застосовуються при укладенні угод працевлаштування або до трудових відносин

ОВ L 288 18.10.91 С. 32 

Council Directive 91/383/EEC of 25 June 1991 supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment relationship

OJ L 206 29.07.91 p. 19 

Директива Ради 91/383/ЄЕС від 25 червня 1991 року щодо доповнення заходів для підтримки вдосконалення безпеки та охорони здоров'я працівників з зайнятістю на постійній і тимчасовій основі

ОВ L 206 29.07.91 С. 19 

Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women

OJ L 045, 19.02.75 p. 19 

Директива Ради 75/117/ЄЕС від 10 лютого 1975 року щодо наближення законів держав-членів стосовно застосування принципу рівної оплати праці для чоловіків та жінок

ОВ L 045, 19.02.75 С. 19 

82/857/EEC: Council recommendation of 10 December 1982 on the principles of a Community policy with regard to retirement age

OJ L 357 18.12.82 p. 27 

82/857/ЄЕС: Рекомендація Ради від 10 грудня 1982 року щодо принципів політики Співтовариства стосовно пенсійного віку

ОВ L 357 18.12.82 С. 27 

75/457/EEC: Recommendation of the Council of 22 July 1975 on the principle of the 40-hour week and the principle of four weeks' annual paid holiday

OJ L 199 30.07.75 p. 32 

75/457/ЄЕС: Рекомендація Ради від 22 липня 1975 року щодо принципу сорокагодинного робочого тижня та принципу обов'язкової річної оплачуваної відпустки строком в чотири тижні

ОВ L 199 30.07.75 С. 32 

Council Resolution of 30 June 1993 on flexible retirement arrangements

OJ C 188 10.07.93 p. 1 

Резолюція Ради від 30 червня 1993 року щодо гнучких заходів при виході на пенсію

ОВ C 188 10.07.93 С. 1 

Council Resolution of 18 December 1979 on the adaptation of working time

OJ C 002 04.01.80 p. 1 

Резолюція Ради від 18 грудня 1979 року щодо адаптації робочого часу

ОВ C 002 04.01.80 С. 1 

2.3. Виробничі трудові відносини

Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation

OJ L 080 23.03.2002 p. 29 

Директива 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 року про встановлення загальної системи інформування та консультування працівників в Європейському Співтоваристві - Спільна декларація Європейського Співтовариства та Комісії щодо представництва працівників

ОВ L 080 23.03.2002 С. 29 

92/131/EEC: Commission Recommendation of 27 November 1991 on the protection of the dignity of women and men at work

OJ L 049 24.02.92 p. 1 

92/131/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 27 листопада 1991 року щодо захисту гідності жінок і чоловіків на роботі

ОВ L 049 24.02.92 С. 1 

Council Resolution of 3 June 2002 on skills and mobility

OJ C 162 06.07.2002 p. 1 

Резолюція Ради від 3 червня 2002 року щодо навичок та мобільності

ОВ C 162 06.07.2002 С. 1 

Second Council Resolution of 24 July 1986 on the promotion of equal opportunities for women

OJ C 203 12.08.86 p. 1 

Друга Резолюція Ради від 24 липня 1986 року щодо підтримки рівних можливостей для жінок

ОВ C 203 12.08.86 С. 1 

Council Declaration of 19 December 1991 on the implementation of the Commission Recommendation on the protection of the dignity of women and men at work, including the code of practice to combat sexual harassment

OJ C 027 04.02.92 p. 1 

Декларація Ради від 19 грудня 1991 року щодо імплементації Рекомендації Комісії щодо захисту гідності жінок та чоловіків на роботі, включаючи кодекс поведінки з метою боротьби проти сексуальних домагань

ОВ C 027 04.02.92 С. 1 

3. Зайнятість та безробіття

Council Regulation (EEC) N 1888/84 of 26 June 1984 introducing special measures of Community interest in the field of employment

OJ L 177 04.07.84 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 1888/84 від 26 червня 1984 року про запровадження спеціальних заходів в сфері зайнятості, які становлять інтерес для Співтовариства

ОВ L 177 04.07.84 С. 1 

2000/98/EC: Council Decision of 24 January 2000 establishing the Employment Committee

OJ L 029 04.02.2000 p. 21 

2000/98/ЄС: Рішення Ради від 24 січня 2000 року про заснування Комітету з питань зайнятості

ОВ L 029 04.02.2000 С. 21 

1999/207/EC: Council Decision of 9 March 1999 on the reform of the Standing Committee on Employment and repealing Decision 70/532/EEC

OJ L 072 18.03.99 p. 33 

1999/207/ЄС: Рішення Ради від 9 березня 1999 року щодо реформи Постійного Комітету з питань зайнятості та про скасування Рішення 70/532/ЄЕС

ОВ L 072 18.03.99 С. 33 

84/521/EEC: Commission Decision of 19 October 1984 granting financial assistance within the framework of special measures of Community interest in the field of employment

OJ L 290 07.11.84 p. 27 

84/521/ЄЕС: Рішення Комісії від 19 жовтня 1984 року про надання фінансової допомоги в рамках спеціальних заходів, які становлять інтерес для Співтовариства

ОВ L 290 07.11.84 С. 27 

Commission Decision N 1870/75/ECSC of 17 July 1975 relating to the requirement that steelmaking undertakings disclose certain information on employment

OJ L 190 23.07.75 p. 26 

Рішення Комісії N 1870/75/ЄСВС від 17 липня 1975 року стосовно вимог до сталеварних підприємств доводити до відома працівників певну інформацію 

ОВ L 190 23.07.75 С. 26 

Council Recommendation of 18 February 2002 on the implementation of Member States' employment policies

OJ L 060 01.03.2002 p. 70 

Рекомендація Ради від 18 лютого 2002 року щодо імплементації політик держав-членів щодо зайнятості

ОВ L 060 01.03.2002 С. 70 

Council Recommendation of 19 January 2001 on the implementation of Member States' employment policies

OJ L 022 24.01.2001 p. 27 

Рекомендація Ради від 19 січня 2001 року щодо імплементації політик держав-членів щодо зайнятості

ОВ L 022 24.01.2001 С. 27 

2000/164/EC: Council Recommendation of 14 February 2000 on the implementation of Member States' employment policies

OJ L 052 25.02.2000 p. 32 

2000/164/ЄС: Рекомендація Ради від 14 лютого 2000 року щодо імплементації політик держав-членів щодо зайнятості

ОВ L 052 25.02.2000 С. 32 

Council Recommendation of 27 September 1996 on combating the illegal employment of third-country nationals

OJ C 304 14.10.96 p. 1 

Рекомендація Ради від 27 вересня 1996 року щодо боротьби проти незаконного працевлаштовування громадян третіх країн

ОВ C 304 14.10.96 С. 1 

Recommendation N 18 of 28 February 1986 relating to the legislation applicable to unemployed persons engaged in part-time work in a Member State other than the State of residence, adopted by the Administrative Commission at its 202nd meeting held on 27 and 28 February 1986

OJ C 284 11.11.86 p. 4 

Рекомендація N 18 від 28 лютого 1986 року стосовно законодавства, яке застосовується до безробітних, що працюють неповний робочий день в державі-члені, іншій ніж держава-член проживання, прийнята Адміністративною Комісією на 202-й зустрічі, проведеній 27 та 28 лютого 1986 року

ОВ C 284 11.11.86 С. 4 

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 17 December 1999 on the employment and social dimension of the information society

OJ C 008 12.01.2000 p. 1 

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі в рамках Ради від 17 грудня 1999 року щодо зайнятості та соціального виміру інформаційного суспільства

ОВ C 008 12.01.2000 С. 1 

Resolution of the Council and of the representatives of the governments of the Member States, meeting within the Council of 2 December 1996 on the role of social protection systems in the fight against unemployment

OJ C 386 20.12.96 p. 3 

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі в рамках Ради від 2 грудня 1996 року щодо ролі системи соціального захисту у боротьбі з безробіттям

ОВ C 386 20.12.96 С. 3 

Council Resolution of 20 June 1994 on limitation on admission of third-country nationals to the territory of the Member States for employment

OJ C 274 19.09.96 p. 3 

Резолюція Ради від 20 червня 1994 року щодо обмеження допуску громадян третіх країн на територію держав-членів з метою працевлаштування

ОВ C 274 19.09.96 С. 3 

* Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 29 June 1995 on the employment of older workers

OJ C 228 02.09.95 p. 1 

Також у розділі "Умови праці" 

Council Resolution of 22 November 1993 on strengthening the competitiveness of enterprises in particular of small and medium-sized enterprises and craft enterprises, and developing employment

OJ C 326 03.12.93 p. 1 

Резолюція Ради від 22 листопада 1993 року щодо посилення конкурентоспроможності підприємств, зокрема малих та середніх підприємств та підприємств, що займаються промислом та розвитку зайнятості

ОВ C 326 03.12.93 С. 1 

Council Resolution of 21 December 1992 on the need to tackle the serious and deteriorating situation concerning unemployment in the Community

OJ C 049 19.02.93 p. 3 

Резолюція Ради від 21 грудня 1992 року щодо необхідності боротьби з серйозною проблемою безробіття в Співтоваристві та її загостренням

ОВ C 049 19.02.93 С. 3 

Council Resolution of 29 May 1990 on action to assist the long-term unemployed

OJ C 157 27.06.90 p. 4 

Резолюція Ради від 29 травня 1990 року щодо дій, спрямованих на підтримку при тривалому безробітті

ОВ C 157 27.06.90 С. 4 

Resolution of the Council and of the Ministers for Labour and Social Affairs, meeting within the Council of 30 November 1989 on setting up a European employment survey

OJ C 328 30.12.89 p. 1 

Резолюція Ради та міністрів праці та соціальних питань, на зустрічі в рамках Ради від 30 листопада 1989 року щодо запровадження Європейського огляду зайнятості

ОВ C 328 30.12.89 С. 1 

Council Resolution of 19 December 1984 on action to combat long-term unemployment

OJ C 002 04.01.85 p. 3 

Резолюція Ради від 19 грудня 1984 року щодо дій по боротьбі з тривалим безробіттям

ОВ C 002 04.01.85 С. 3 

Council Resolution of 7 June 1984 on action to combat unemployment amongst women

OJ C 161 21.06.84 p. 4 

Резолюція Ради від 7 червня 1984 року щодо дій по боротьбі з безробіттям серед жінок

ОВ C 161 21.06.84 С. 4 

3.1. Програми і статистика

* Council Regulation (EC) N 530/1999 of 9 March 1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs

OJ L 063 12.03.99 p. 6 

Також у розділі "Заробітна плата, дохід та робочий час" 

Council Regulation (EC) N 577/98 of 9 March 1998 on the organisation of a labour force sample survey in the Community

OJ L 077 14.03.98 p. 3 

Регламент Ради (ЄС) N 577/98 від 9 березня 1998 року щодо організації загального огляду трудових ресурсів в Співтоваристві

ОВ L 077 14.03.98 С. 3 

* Council Regulation (EC) N 2744/95 of 27 November 1995 on statistics on the structure and distribution of earnings

OJ L 287 30.11.95 p. 3 

Також у розділі "Заробітна плата, дохід та робочий час" 

Council Regulation (EEC) N 311/76 of 9 February 1976 on the compilation of statistics on foreign workers

OJ L 039 14.02.76 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 311/76 від 9 лютого 1976 року щодо компіляції статистики щодо іноземних працівників

ОВ L 039 14.02.76 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 1313/2002 of 19 July 2002 implementing Council Regulation (EC) N 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the specification of the 2003 ad hoc module on lifelong learning

OJ L 192 20.07.2002 p. 16 

Регламент Комісії (ЄС) N 1313/0220 від 19 липня 2002 року, що імплементує Регламент Ради (ЄС) N 577/98 щодо організації загального огляду трудових ресурсів в Співтоваристві стосовно специфіки ad hoc модуля пожиттєвого навчання 2003 року

ОВ L 192 20.07.2002 С. 16 

* Commission Regulation (EC) N 72/2002 of 16 January 2002 implementing Council Regulation (EC) N 530/1999 as regards quality evaluation of structural statistics on earnings

OJ L 015 17.01.2002 p. 7 

Також у розділі "Заробітна плата, дохід та робочий час" 

Commission Regulation (EC) N 1566/2001 of 12 July 2001 implementing Council Regulation (EC) N 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the specification of the 2002 ad hoc module on employment of disabled people

OJ L 208 01.08.2001 p. 16 

Регламент Комісії (ЄС) N 1566/2001 від 12 липня 2001 року щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 щодо організації загального огляду трудових ресурсів в Співтоваристві стосовно специфіки ad hoc модуля працевлаштування непрацездатних осіб на 2002 рік

ОВ L 208 01.08.2001 С. 16 

* Commission Regulation (EC) N 1916/2000 of 8 September 2000 on implementing Council Regulation (EC) N 530/1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs as regards the definition and transmission of information on structure of earnings (Text with EEA relevance)

OJ L 229 09.09.2000 p. 3 

Також у розділі "Заробітна плата, дохід та робочий час"  

Commission Regulation (EC) N 1897/2000 of 7 September 2000 implementing Council Regulation (EC) N 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the operational definition of unemployment

OJ L 228 08.09.2000 p. 18 

Регламент Комісії (ЄС) N 1897/2000 від 7 вересня 2000 року щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 щодо організації загального огляду трудових ресурсів в Співтоваристві стосовно оперативного визначення безробіття

ОВ L 228 08.09.2000 С. 18 

Commission Regulation (EC) N 1626/2000 of 24 July 2000 implementing Council Regulation (EC) N 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community as regards the 2001 to 2004 programme of ad hoc modules to the labour force survey

OJ L 187 26.07.2000 p. 5 

Регламент Комісії (ЄС) N 1626/2000 від 24 липня 2000 року щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 щодо організації загального огляду трудових ресурсів в Співтоваристві стосовно програми на 2001 - 2004 роки ad hoc модулів огляду за трудових ресурсів

ОВ L 187 26.07.2000 С. 5 

Commission Regulation (EC) N 1578/2000 of 19 July 2000 implementing Council Regulation (EC) N 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the specification of the 2001 ad hoc module on length and patterns of working time

OJ L 181 20.07.2000 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 1578/2000 від 19 липня 2000 року щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 щодо організації загального огляду трудових ресурсів в Співтоваристві стосовно специфіки ad hoc модуля тривалості та системи організації робочого часу 2001 року

ОВ L 181 20.07.2000 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 452/2000 of 28 February 2000 implementing Council Regulation (EC) N 530/1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs as regards quality evaluation on labour costs statistics (Text with EEA relevance)

OJ L 055 29.02.2000 p. 53 

Регламент Комісії (ЄС) N 452/2000 від 28 лютого 2000 року щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 530/1999 стосовно структурної статистики заробітку та витрат на оплату праці в частині якості оцінки статистики витрат на оплату праці

ОВ L 055 29.02.2000 С. 53 

Commission Regulation (EC) N 1925/1999 of 8 September 1999 implementing Council Regulation (EC) N 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the specification of the 2000 ad hoc module on transition from school to working life

OJ L 238 09.09.99 p. 16 

Регламент Комісії (ЄС) N 1925/1999 від 8 вересня 1999 року щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 щодо організації загального огляду трудових ресурсів в Співтоваристві стосовно специфіки ad hoc модуля 2000 року щодо переходу від шкільного до робочого життя

ОВ L 238 09.09.99 С. 16 

Commission Regulation (EC) N 1924/1999 of 8 September 1999 implementing Council Regulation (EC) N 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community as regards the 2000 to 2002 programme of ad hoc modules to the labour force survey

OJ L 238 09.09.99 p. 14 

Регламент Комісії (ЄС) N 1924/1999 від 8 вересня 1999 року щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 щодо організації загального огляду трудових ресурсів в Співтоваристві в рамках програми ad hoc модулів огляду трудових ресурсів на 2000 - 2002 роки

ОВ L 238 09.09.99 С. 14 

* Commission Regulation (EC) N 1726/1999 of 27 July 1999 implementing Council Regulation (EC) N 530/1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs as regards the definition and transmission of information on labour costs

OJ L 203 03.08.99 p. 28 

Також у розділі "Заробітна плата, дохід та робочий час" 

87/567/EEC: Commission Recommendation of 24 November 1987 on vocational training for women

OJ L 342 04.12.87 p. 35 

87/567/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 24 листопада 1987 року щодо професійного навчання для жінок

ОВ L 342 04.12.87 С. 35 

Council Resolution of 22 December 1986 on an action programme on employment growth

OJ C 340 31.12.86 p. 2 

Резолюція Ради від 22 грудня 1986 року щодо програми дій щодо підвищення рівня зайнятості

ОВ C 340 31.12.86 С. 2 

Council Resolution of 27 June 1980 on guidelines for a Community labour market policy

OJ C 168 08.07.80 p. 1 

Резолюція Ради від 27 червня 1980 року щодо принципів політики ринку праці у Співтовариства

ОВ C 168 08.07.80 С. 1 

Council Resolution of 29 June 1978 on an action programme of the European Communities on safety and health at work

OJ C 165 11.07.78 p. 1 

Резолюція Ради від 29 червня 1978 року щодо програми дій Європейських Співтовариств щодо безпеки та охорони здоров'я на роботі

ОВ C 165 11.07.78 С. 1 

Council Resolution of 27 June 1974 establishing the initial Community action programme for the vocational rehabilitation of handicapped persons

OJ C 080 09.07.74 p. 30 

Резолюція Ради від 27 червня 1974 року щодо запровадження першої програми дій Співтовариства для професійної реабілітації непрацездатних осіб

ОВ C 080 09.07.74 С. 30 

64/307/EEC: First Joint Programme to encourage the exchange of young workers within the Community

OJ P 078 22.05.64 p. 1226 

64/307/ЄЕС: Перша спільна програма заохочення обміну молодими працівниками в межах Співтовариства

ОВ P 078 22.05.64 С. 1226 

3.2. Захист працівників

Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) - Joint Statement by the European Parliament and the Council

OJ L 177 06.07.2002 p. 13 

Директива 2002/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 червня 2002 року щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров'я працівників від ризиків, пов'язаних із фізичними чинниками (вібрація) (шістнадцята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) - Спільна заява Європейського Парламенту та Ради

ОВ L 177 06.07.2002 С. 13 

Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation

OJ L 080 23.03.2002 p. 29 

Директива 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 року про запровадження загальної системи інформування та консультування працівників у Європейському Співтоваристві - Спільна декларація Європейського Парламенту, Ради та Комісії щодо представництва працівників

ОВ L 080 23.03.2002 С. 29 

Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees

OJ L 294 10.11.2001 p. 22 

Директива Ради 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 року, що доповнює Статут Європейських компаній у частині залучення працівників

ОВ L 294 10.11.2001 С. 22 

Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses

OJ L 082 22.03.2001 p. 16 

Директива Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року щодо наближення законів держав-членів стосовно гарантій прав працівників у випадку переведення підприємств, ведення бізнесу або частин підприємств або ведення бізнесу

ОВ L 082 22.03.2001 С. 16 

Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies

OJ L 225 12.08.98 p. 16 

Директива Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 року щодо наближення законів держав-членів стосовно колективного скорочення

ОВ L 225 12.08.98 С. 16 

Council Directive 94/45/EC of 22 September 1994 on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting employees

OJ L 254 30.09.94 p. 64 

Директива Ради 94/45/ЄС від 22 вересня 1994 року щодо заснування Європейської Ради працівників чи процедури для суб'єктів господарювання в межах Співтовариства та груп суб'єктів господарювання в межах Співтовариства для цілей інформування та консультування працівників

ОВ L 254 30.09.94 С. 64 

Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer

OJ L 283 28.10.80 p. 23 

Директива Ради 80/987/ЄЕС від 20 жовтня 1980 року щодо наближення законів держав-членів стосовно захисту працівників на випадок неплатоспроможності їхнього роботодавця

ОВ L 283 28.10.80 С. 23 

2001/548/EC: Commission Decision of 9 July 2001 on the setting-up of a committee in the area of supplementary pensions (notified under document number C (2001) 1775)

OJ L 196 20.07.2001 p. 26 

2001/548/ЄС: Рішення Комісії від 9 липня 2001 року щодо заснування Комітету з питань додаткових пенсій (нотифіковано за номером С (2001) 1775)

ОВ L 196 20.07.2001 С. 26 

2000/581/EC: Commission Recommendation of 15 September 2000 on the ratification of International Labour Organisation (ILO) Convention N 182 of 17 June 1999 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (notified under document number C (2000) 2674)

OJ L 243 28.09.2000 p. 41 

2000/581/ЄС: Рекомендація Ради від 15 вересня 2000 року щодо ратифікації Конвенції N 182 від 17 червня 1999 року стосовно заборони та негайних дій з метою усунення найгірших форм використання праці дітей Міжнародної організації праці (МОП) (нотифіковано за номером С (2000) 2674)

ОВ L 243 28.09.2000 С. 41 

1999/130/EC: Commission Recommendation of 18 November 1998 on ratification of International Labour Organisation (ILO) Convention 180 concerning seafarers' hours of work and the manning of ships, and ratification of the 1996 Protocol to the 1976 Merchant Shipping (minimum standards) Convention (notified under document number C (1999) 372)

OJ L 043 17.02.99 p. 9 

1999/130/ЄС: Рекомендація Комісії від 18 жовтня 1998 року щодо ратифікації Конвенції N 180 стосовно робочого часу моряків та комплектування особистого складу суден та Протоколу 1996 року до Конвенції про комерційне мореплавство 1976 року (мінімальні стандарти) Міжнародної організації праці (МОП) (нотифіковано за номером С (1999) 372)

ОВ L 043 17.02.99 С. 9 

98/370/EC: Commission Recommendation of 27 May 1998 on the ratification of ILO Convention N 177 on home work of 20 June 1996 (notified under document number C (1998) 764)

OJ L 165 10.06.98 p. 32 

98/370/ЄС: Рекомендація Комісії від 27 травня 1998 року щодо ратифікації Конвенції МОП N 177 щодо роботи на дому від 20 червня 1996 року (нотифіковано за номером С (1998) 764)

ОВ L 165 10.06.98 С. 32 

67/125/EEC: Commission Recommendation of 31 January 1967 to the Member States on the protection of young workers

OJ P 025 13.02.67 p. 405 

67/125/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 31 січня 1967 року державам-членам щодо захисту молодих працівників

ОВ P 025 13.02.67 С. 405 

Council Resolution of 12 July 1982 on the promotion of equal opportunities for women

OJ C 186 21.07.82 p. 3 

Резолюція Ради від 12 липня 1982 року щодо заохочення забезпечення рівних можливостей для жінок

ОВ C 186 21.07.82 С. 3 

3.3. Заохочення працевлаштування

Commission Regulation (EC) N 2204/2002 of 12 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment

OJ L 337 13.12.2002 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 2204/2002 від 12 грудня 2002 року щодо застосування статті 87 та 88 Договору ЄС до державної допомоги у працевлаштуванні

ОВ L 337 13.12.2002 С. 3 

Council Regulation (EEC) N 1416/76 of 1 June 1976 on the financial provisions applying to the European Centre for the Development of Vocational Training

OJ L 164 24.06.76 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 1416/76 від 1 червня 1976 року щодо фінансового забезпечення у відношенні Європейського Центру розвитку професійного навчання

ОВ L 164 24.06.76 С. 1 

Regulation (EEC) N 337/75 of the Council of 10 February 1975 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training

OJ L 039 13.02.75 p. 1 

Регламент (ЄЕС) N 337/75 Ради від 10 лютого 1975 року про заснування Європейського Центру розвитку професійного навчання

ОВ L 039 13.02.75 С. 1 

Commission Regulation (ECSC, EEC, Euratom) N 4064/88 of 21 December 1988 laying down provisions for applying Article 46a of the Conditions of Employment of staff of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

OJ L 356 24.12.88 p. 58 

Регламент Комісії (ЄСВС, ЄЕС, Євратом) N 4064/88 від 12 грудня 1988 року, що визначає положення для цілей застосування статті 46а Умов працевлаштування персоналу Європейського Фонду вдосконалення умов життя та праці

ОВ L 356 24.12.88 С. 58 

2003/8/EC: Commission Decision of 23 December 2002 implementing Council Regulation (EEC) N 1612/68 as regards the clearance of vacancies and applications for employment (notified under document number C (2002) 5236)

OJ L 005 10.01.2003 p. 16 

2003/8/ЄС: Рішення Комісії від 23 грудня 2002 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄЕС) N 1612/68 стосовно вивільнення вакансій та заявок на працевлаштування (нотифіковано за номером С (2002) 5236)

ОВ L 005 10.01.2003 С. 16 

Decision N 1145/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on Community incentive measures in the field of employment - Statement by the Commission

OJ L 170 29.06.2002 p. 1 

Рішення N 1145/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 червня 2002 року щодо стимулюючих заходів в сфері зайнятості - Заява Комісії

ОВ L 170 29.06.2002 С. 1 

63/266/EEC: Council Decision of 2 April 1963 laying down general principles for implementing a common vocational training policy

OJ 063 20.04.63 p. 1338 

63/266/ЄЕС: Рішення Ради від 2 квітня 1963 року про встановлення загальних принципів імплементації загальної політики навчання

ОВ 063 20.04.63 С. 1338 

93/404/EEC: Council Recommendation of 30 June 1993 on access to continuing vocational training

OJ L 181 23.07.93 p. 37 

93/404/ЄЕС: Рекомендація Ради від 30 червня 1993 року щодо доступу до тривалого професійного навчання

ОВ L 181 23.07.93 С. 37 

* 87/567/EEC: Commission Recommendation of 24 November 1987 on vocational training for women

OJ L 342 04.12.87 p. 35 

Також у розділі "Програми і статистика" 

86/379/EEC: Council Recommendation of 24 July 1986 on the employment of disabled people in the Community

OJ L 225 12.08.86 p. 43 

86/379/ЄЕС: Рекомендація Ради від 24 липня 1986 року щодо працевлаштування людей з фізичними вадами в Співтоваристві

ОВ L 225 12.08.86 С. 43 

85/308/EEC: Council Recommendation of 13 June 1985 on social protection for volunteer development workers

OJ L 163 22.06.85 p. 48 

85/308/ЄЕС: Рекомендація Ради від 13 червня 1985 року щодо соціального захисту для добровільного розвитку працівників

ОВ L 163 22.06.85 С. 48 

77/467/EEC: Commission Recommendation of 6 July 1977 to the Member States on vocational preparation for young people who are unemployed or threatened by unemployment

OJ L 180 20.07.77 p. 18 

77/467/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 6 липня 1977 року державам-членам щодо професійної підготовки безробітної молоді або яким загрожує безробіття

ОВ L 180 20.07.77 С. 18 

70/449/CEE: Recommandation du Conseil, du 29 septembre 1970, adresse aux tats membres au sujet de l'utilisation de la monographie professionnelle europenne pour la formation d'ouvriers qualifis sur machines-outils
/* Not available in English */ 

OJ L 219 05.10.70 p. 1 

70/449/ЄЕС: Рекомендація Ради від 29 вересня 1970 року, адресована державам-членам, щодо використання європейських професійних монографій з метою формування кваліфікованого персоналу для роботи з устаткуванням

ОВ L 219 05.10.70 С. 1 

66/484/EEC: Commission Recommendation of 18 July 1966 to the Member States on the promotion of vocational guidance

OJ 154 24.08.66 p. 2815 

66/484/ЄЕС: Рекомендація Ради від 18 липня 1966 року, адресована державам-членам, щодо розвитку професійного управління

ОВ 154 24.08.66 С. 2815 

Council Resolution of 2 December 1996 on mainstreaming equal opportunities for men and women into the European Structural Funds

OJ C 386 20.12.96 p. 1 

Резолюція Ради від 2 грудня 1996 року щодо забезпечення рівних можливостей для чоловіків та жінок у Європейських Структурних Фондах

ОВ C 386 20.12.96 С. 1 

Council Resolution of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates

OJ C 224 01.08.96 p. 7 

Резолюція Ради від 15 липня 1996 року щодо прозорості сертифікатів про закінчення професійного навчання

ОВ C 224 01.08.96 С. 7 

Council Resolution of 5 December 1994 on the quality and attractiveness of vocational education and training

OJ C 374 30.12.94 p. 1 

Резолюція Ради від 5 грудня 1994 року щодо якості та привабливості професійного навчання та тренінгів

ОВ C 374 30.12.94 С. 1 

Council Resolution of 22 June 1994 on the promotion of equal opportunities for men and women through action by the European Structural Funds

OJ C 231 20.08.94 p. 1 

Резолюція Ради від 22 червня 1994 року щодо забезпечення рівних можливостей для чоловіків та жінок за рахунок діяльності Європейських Структурних Фондів

ОВ C 231 20.08.94 С. 1 

Council Resolution of 3 December 1992 on transparency of qualifications

OJ C 049 19.02.93 p. 1 

Резолюція Ради від 3 грудня 1992 року щодо прозорості кваліфікацій

ОВ C 049 19.02.93 С. 1 

Council Resolution of 7 June 1984 on the contribution of local employment initiatives to combating unemployment

OJ C 161 21.06.84 p. 1 

Резолюція Ради від 7 червня 1984 року щодо вкладу місцевих ініціатив у питання боротьби з безробіттям

ОВ C 161 21.06.84 С. 1 

Council Resolution of 23 January 1984 on the promotion of employment for young people

OJ C 029 04.02.84 p. 1 

Резолюція Ради від 23 січня 1984 року щодо забезпечення робочими місцями молоді

ОВ C 029 04.02.84 С. 1 

Resolution of the Council and of the Ministers for Education, meeting within the Council, of 12 July 1982 concerning measures to be taken to improve the preparation of young people for work and to facilitate their transition from education to working life

OJ C 193 28.07.82 p. 1 

Резолюція Ради та міністрів освіти, на зустрічі в рамках Ради від 12 липня 1982 року стосовно заходів, яких має бути вжито з метою підвищення рівня підготовки молоді до роботи та спрощення переходу від навчання до робочого життя

ОВ C 193 28.07.82 С. 1 

Council Resolution of 12 July 1982 on Community action to combat unemployment

OJ C 186 21.07.82 p. 1 

Резолюція Ради від 12 червня 1982 року щодо дій Співтовариства по боротьбі з безробіттям

ОВ C 186 21.07.82 С. 1 

Resolution of the Council and of the Ministers of Education meeting within the Council of 15 January 1980 concerning measures to be taken to improve the preparation of young people for work and to facilitate their transition from education to working life

OJ C 023 30.01.80 p. 1 

Резолюція Ради та міністрів освіти, на зустрічі в рамках Ради від 15 січня 1980 року стосовно заходів, яких має бути вжито з метою підвищення рівня підготовки молоді до роботи та спрощення переходу від навчання до робочого життя

ОВ C 023 30.01.80 С. 1 

Council Resolution of 18 December 1979 on linked work and training for young persons

OJ C 001 03.01.80 p. 1 

Резолюція Ради від 18 грудня 1979 року стосовно навчання молоді без відриву від виробництва

ОВ C 001 03.01.80 С. 1 

Resolution of the Council and of the Ministers of Education, meeting within the Council, of 13 December 1976 concerning measures to be taken to improve the preparation of young people for work and to facilitate their transition from education to working life

OJ C 308 30.12.76 p. 1 

Резолюція Ради та міністрів освіти, на зустрічі в рамках Ради від 13 грудня 1976 року стосовно заходів, яких має бути вжито з метою підготовки молоді до праці та спрощення переходу від навчання до робочого життя

ОВ C 308 30.12.76 С. 1 

63/688/EEC: Rules of the Advisory Committee on Vocational Training

OJ P 190 30.12.63 p. 3090 

63/688/ЄЕС: Правила Консультативного комітету щодо професійного навчання

ОВ P 190 30.12.63 С. 3090 

4. Соціальне забезпечення

92/442/EEC: Council Recommendation of 27 July 1992 on the convergence of social protection objectives and policies

OJ L 245 26.08.92 p. 49 

92/442/ЄЕС Рекомендація Ради від 27 липня 1992 року щодо наближення цілей соціального захисту та політик

ОВ L 245 26.08.92 С. 49 

92/441/EEC: Council Recommendation of 24 June 1992 on common criteria concerning sufficient resources and social assistance in social protection systems

OJ L 245 26.08.92 p. 46 

92/441/ЄЕС: Рекомендація Ради від 24 червня 1992 року щодо загальних критеріїв стосовно важливих ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту

ОВ L 245 26.08.92 С. 46 

90/326/EEC: Commission Recommendation of 22 May 1990 to the Member States concerning the adoption of a European schedule of occupational diseases

OJ L 160 26.06.90 p. 39 

90/326/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 22 травня 1990 року до держав-членів стосовно затвердження Європейського переліку професійних захворювань

ОВ L 160 26.06.90 С. 39 

* Council Conclusions of 17 December 1999 on the strengthening of cooperation for modernising and improving social protection

OJ C 008 12.01.2000 p. 7 

Також у розділі "Загальні положення соціальної політики" 

* Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 17 December 1999 on the employment and social dimension of the information society

OJ C 008 12.01.2000 p. 1 

Також у розділі "Зайнятість та безробіття" 

* Council Resolution of 30 June 1993 on flexible retirement arrangements

OJ C 188 10.07.93 p. 1 

Також у розділі "Безпека на роботі" 

4.1. Принципи соціального забезпечення

Council Directive 89/105/EEC of 21 December 1988 relating to the transparency of measures regulating the prices of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national health insurance systems

OJ L 040 11.02.89 p. 8 

Директива Ради 89/105/ЄЕС від 21 грудня 1988 року стосовно прозорості заходів, що регулюють ціни на лікарські засоби, призначені для споживання людьми, та їх включення до сфери дії національних систем страхування

ОВ L 040 11.02.89 С. 8 

Council Directive 86/378/EEC of 24 July 1986 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes

OJ L 225 12.08.86 p. 40 

Директива Ради 86/378/ЄЕС від 24 липня 1986 року щодо імплементації принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у відношенні схем професійного соціального забезпечення

ОВ L 225 12.08.86 С. 40 

Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security

OJ L 006 10.01.79 p. 24 

Директива Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 року щодо прогресивної імплементації принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях соціального забезпечення

ОВ L 006 10.01.79 С. 24 

85/308/EEC: Council Recommendation of 13 June 1985 on social protection for volunteer development workers

OJ L 163 22.06.85 p. 48 

85/308/ЄЕС: Рекомендація Ради від 13 червня 1985 року щодо соціального забезпечення для працівників, які добровільно проходять навчання

ОВ L 163 22.06.85 С. 48 

66/462/EEC: Commission Recommendation of 20 July 1966 to the Member States on the conditions for compensation of persons suffering from occupational diseases

OJ P 147 09.08.66 p. 2696 

66/462/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 20 липня 1966 року до держав-членів щодо умов компенсації особам, що страждають на професійні захворювання

ОВ P 147 09.08.66 С. 2696 

4.2. Положення, що застосовуються до працівників-мігрантів

Council Regulation (EEC) N 1945/93 of 30 June 1993 amending Regulation (EEC) N 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, Regulation (EEC) N 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) N 1408/71 and Regulation (EEC) N 1247/92 amending Regulation (EEC) N 1408/71

OJ L 181 23.07.93 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 1945/93 від 30 червня 1993 року про внесення змін до Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 щодо застосування схем соціального забезпечення до найманих працівників, підприємців та членів їхніх сімей, що переїжджають в межах Співтовариства, Регламенту (ЄЕС) N 574/72 про визначення процедури імплементації Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та Регламенту (ЄЕС) N 1247/92 про внесення змін до Регламенту N 1408/71

ОВ L 181 23.07.93 С. 1 

Council Regulation (EEC) N 1247/92 of 30 April 1992 amending Regulation (EEC) N 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community

OJ L 136 19.05.92 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 1247/92 від 30 квітня 1992 року про внесення змін до Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 щодо застосування схем соціального захисту до найманих працівників, до підприємців та до членів їхніх сімей, які переїжджають в межах Співтовариства

ОВ L 136 19.05.92 С. 1 

Council Regulation (EEC) N 1390/81 of 12 May 1981 extending to self-employed persons and members of their families Regulation (EEC) N 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

OJ L 143 29.05.81 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 1390/81 від 12 травня 1981 року, що поширює, з метою охоплення підприємців та членів їхніх сімей, сферу дії Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 щодо застосування схем соціального забезпечення до найманих працівників та їхніх сімей, що переїжджають в межах Співтовариства

ОВ L 143 29.05.81 С. 1 

Regulation (EEC) N 574/72 of the Council of 21 March 1972 fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) N 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

OJ L 074 27.03.72 p. 1 

Регламент (ЄЕС) N 574/72 Ради від 21 березня 1972 року про закріплення процедури імплементації Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 щодо застосування схем соціального забезпечення до найманих працівників та їхніх сімей, що переїжджають в межах Співтовариства

ОВ L 074 27.03.72 С. 1 

Regulation (EEC) N 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

OJ L 149 05.07.71 p. 2 

Регламент (ЄЕС) N 1408/71 Ради від 14 червня 1971 щодо застосування схем соціального забезпечення до найманих працівників та їхніх сімей, що переїжджають в межах Співтовариства

ОВ L 149 05.07.71 С. 2 

Council Directive 98/49/EC of 29 June 1998 on safeguarding the supplementary pension rights of employed and self-employed persons moving within the Community

OJ L 209 25.07.98 p. 46 

Директива Ради 98/49/ЄС від 29 червня 1998 року щодо гарантування права найманих осіб та підприємців, які переїжджають в межах Співтовариства, на додаткову пенсію

ОВ L 209 25.07.98 С. 46 

Council Directive 64/221/EEC of 25 February 1964 on the co-ordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health

OJ P 056 04.04.64 p. 850 

Директива Ради 64/221/ЄЕС від 25 лютого 1964 року щодо узгодження спеціальних заходів стосовно переміщення та проживання іноземних громадян, виправданих необхідністю захисту публічного порядку, громадської безпеки або охорони здоров'я

ОВ P 056 04.04.64 С. 850 

Council Decision of 23 September 2002 appointing members and alternate members of the Advisory Committee on Social Security for Migrant Workers

OJ C 245 11.10.2002 p. 1 

Рішення Ради від 23 вересня 2002 року про призначення членів та їхніх заступників до Консультативного Комітету з питань соціального забезпечення для працівників-мігрантів

ОВ C 245 11.10.2002 С. 1 

2002/155/EC: Decision N 183 of 27 June 2001 on the interpretation of Article 22(1)(a) of Council Regulation (EEC) N 1408/71, concerning health care in conjunction with pregnancy and childbirth

OJ L 054 25.02.2002 p. 39 

2002/155/ЄС: Рішення N 183 від 27 червня 2001 року щодо тлумачення статті 22 (1)(a) Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71 стосовно охорони здоров'я жінок у стані вагітності та при народженні дитини

ОВ L 054 25.02.2002 С. 39 

2002/154/EC: Decision N 179 of 18 April 2000 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) N 1408/71 and (EEC) N 574/72 (E 111, E 111 B, E 113 to E 118 and E 125 to E 127)

OJ L 054 25.02.2002 p. 1 

2002/154/ЄС: Рішення N 179 від 18 квітня 2000 року щодо типових форм, необхідних для застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71 та (ЄЕС) N 574/72 (E 111, E 111 B, E 113 до E 118 та E 125 до E 127) 

ОВ L 054 25.02.2002 С. 1 

2001/891/EC: Decision N 181 of 13 December 2000 concerning the interpretation of Articles 14(1), 14a(1) and 14b(1) and (2) of Council Regulation (EEC) N 1408/71 on the legislation applicable to posted workers and self-employed workers temporarily working outside the competent State

OJ L 329 14.12.2001 p. 73 

2001/891/ЄС: Рішення N 181 від 13 грудня 2000 року стосовно тлумачення статті 14(1), 14a(1) та 14b(1) та (2) Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71 щодо законодавства, що застосовується до підприємців та працівників, що працюють на тимчасовій основі за межами держави-члена походження

ОВ L 329 14.12.2001 С. 73 

2000/582/EC: Decision N 176 of 24 June 1999 concerning the reimbursement by the competent institution in a Member State of the costs incurred during a stay in another Member State by means of the procedure referred to in Article 34(4) of Regulation (EEC) N 574/72 (96/249/EC)

OJ L 243 28.09.2000 p. 42 

2000/582/ЄС: Рішення N 176 від 24 червня 1999 року стосовно відшкодування уповноваженим органом держави-члена витрат, понесених під час діяльності в іншій державі-члені відповідно до процедури, передбаченої в статті 34(4) Регламенту (ЄЕС) N 574/72 (96/249/ЄС)

ОВ L 243 28.09.2000 С. 42 

97/823/EC: Decision N 165 of 30 June 1997 on the forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) N 1408/71 and (EEC) N 574/72 (E 128 and E 128B)

OJ L 341 12.12.97 p. 61 

97/823/ЄС: Рішення N 165 від 30 червня 1997 року щодо форм, необхідних для застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71 та (ЄЕС) N 574/72 (E 101 та E 102) 

ОВ L 341 12.12.97 С. 61 

97/533/EC: Decision N 164 of 27 November 1996 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) N 1408/71 and (EEC) N 574/72 (E 101 and E 102)

OJ L 216 08.08.97 p. 85 

97/533/ЄС Рішення N 164 від 27 листопада 1996 року щодо типових форм, необхідних для застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71 та (ЄЕС) N 574/72 (E 101 та E 102) 

ОВ L 216 08.08.97 С. 85 

94/604/EC: Decision N 153 of 7 October 1993 on the model forms necessary for the application of Council Regulation N (EEC) 1408/71 and (EEC) N 574/72 (E 001, E 103 to E 127)

OJ L 244 19.09.94 p. 22 

94/604/ЄС Рішення N 153 від 7 жовтня 1993 року щодо типових форм, необхідних для застосування Регламенту Ради N (ЄЕС) 1408/71 та (ЄЕС) N 574/72 (E 001, з E 103 по E 127) 

ОВ L 244 19.09.94 С. 22 

94/603/EC: Decision N 152 of 13 May 1993 on the implementation of Article 10a of Regulation (EEC) N 1408/71 and Article 2 of Regulation (EEC) N 1247/92

OJ L 244 19.09.94 p. 19 

94/603/ЄС Рішення N 152 від 13 травня 1993 року щодо імплементації статті 10а Регламенту (ЄЕС N 1408/71) та статті 2 Регламенту (ЄЕС) N 1247/92 

ОВ L 244 19.09.94 С. 19 

94/602/EC: Decision N 151 of 22 April 1993 concerning the application of Article 10a of Regulation (EEC) N 1408/71 and of Article 2 of Regulation (EEC) N 1247/92

OJ L 244 19.09.94 p. 1 

94/602/ЄС Рішення N 151 від 22 квітня 1993 року стосовно застосування статті 10a Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та статті 2 Регламенту (ЄЕС) N 1247/92

ОВ L 244 19.09.94 С. 1 

Decision N 150 of 26 June 1992 concerning the application of Articles 77, 78 and 79 (3) of Regulation (EEC) N 1408/71 and of Article 10 (1) (b) (ii) of Regulation (EEC) N 574/72

OJ C 229 25.08.93 p. 5 

Рішення N 150 від 26 червня 1992 року стосовно застосування статті 77, 78 та 70 (3) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та статті 10 (1) (b) (ii) Регламенту (ЄЕС) N 574/72

ОВ C 229 25.08.93 С. 5 

91/425/EEC: Decision N 147 of 10 October 1990 concerning the application of Article 76 of Regulation (EEC) N 1408/71

OJ L 235 23.08.91 p. 21 

91/425/ЄЕС Рішення N 147 від 10 жовтня 1990 року стосовно застосування статті 76 Регламенту (ЄЕС) N 1408/71

ОВ L 235 23.08.91 С. 21 

91/424/EEC: Decision N 146 of 10 October 1990 concerning the interpretation of Article 94 (9) of Regulation (EEC) N 1408/71

OJ L 235 23.08.91 p. 9 

91/424/ЄЕС Рішення N 146 від 10 жовтня 1990 року стосовно тлумачення статті 94 (9) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71

ОВ L 235 23.08.91 С. 9 

Decision N 142 of 13 February 1990 concerning the application of Articles 73, 74 and 75 of Regulation (EEC) N 1408/71

OJ C 080 30.03.90 p. 7 

Рішення N 142 від 13 лютого 1990 року стосовно застосування статті 73, 74 та 75 Регламенту (ЄЕС) N 1408/71

ОВ C 080 30.03.90 С. 7 

Decision N 137 of 15 December 1988 concerning the application of Article 15 (3) of Regulation (EEC) N 574/72

OJ C 140 06.06.89 p. 3 

Рішення N 137 від 15 грудня 1988 року стосовно застосування статті 15 (3) Регламенту (ЄЕС) N 574/72

ОВ C 140 06.06.89 С. 3 

Decision N 136 of 1 July 1987 concerning the interpretation of Article 45 (1) to (3) of Council Regulation (EEC) N 1408/71 with regard to the taking into account of insurance periods completed under the legislations of other Member States for the acquisition, retention or recovery of the right to benefits

OJ C 064 09.03.88 p. 7 

Рішення N 136 від 1 липня 1987 року стосовно тлумачення статті 45 (1) до (3) Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71 з метою врахування страхових періодів, передбачених законодавствами держав-членів для придбання, утримання та відновлення права на пільги

ОВ C 064 09.03.88 С. 7 

Decision N 133 of 2 July 1987 concerning the application of Articles 17 (7) and 60 (6) of Council Regulation (EEC) N 574/72

OJ C 284 22.10.87 p. 3 

Рішення N 133 від 2 липня 1987 року стосовно застосування статей 17 (7) та 60 (6) Регламенту Ради (ЄЕС) N 574/72

ОВ C 284 22.10.87 С. 3 

Decision N 132 of 23 April 1987 concerning the interpretation of Article 40 (3) (a) (ii) of Council Regulation (EEC) N 1408/71 of 14 June 1971

OJ C 271 09.10.87 p. 3 

Рішення N 132 від 23 квітня 1987 року стосовно імплементації статті 40 (3) (a) (ii) Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71 від 14 червня 1971 року

ОВ C 271 09.10.87 С. 3 

Decision N 126 of 17 October 1985 concerning the application of Article 14 (1) (a), 14a (1) (a), 14 b (1) and (2) of Regulation (EEC) N 1408/71

OJ C 141 07.06.86 p. 3 

Рішення N 126 від 17 жовтня 1985 року стосовно застосування статті 14 (1) (a), 14 b (1) та (2) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71

ОВ C 141 07.06.86 С. 3 

Decision N 118 of 20 April 1983 concerning the conditions for implementing Article 50 (1) (b) of Council Regulation (EEC) N 574/72 of 21 March 1972

OJ C 306 12.11.83 p. 2 

Рішення N 118 від 20 квітня 1983 року стосовно умов імплементації статті 50 (1) (b) Регламенту Ради (ЄЕС) N 574/72 від 21 березня 1972 року

ОВ C 306 12.11.83 С. 2 

Decision N 119 of 24 February 1983 concerning the interpretation of Article 76 and Article 79 (3) of Regulation (EEC) N 1408/71 and of Article 10 (1) of Regulation (EEC) N 574/72 relating to the overlapping of family benefits and allowances

OJ C 295 02.11.83 p. 3 

Рішення N 119 від 24 лютого 1983 року стосовно тлумачення статті 76 та статті 79 (3) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та статті 10 (1) Регламенту (ЄЕС) N 574/72 стосовно перекриття сімейних пільг виплат

ОВ C 295 02.11.83 С. 3 

Decision N 121 of 21 April 1983 concerning the interpretation of Article 17 (7) of Regulation (EEC) N 574/72 relating to the granting of prostheses, major appliances and other substantial benefits in kind

OJ C 193 20.07.83 p. 10 

Рішення N 121 від 21 квітня 1983 року стосовно тлумачення статті 17 (7) Регламенту (ЄЕС) N 574/72 в частині, що стосується забезпеченням протезами, пристроями та іншими суттєвими пільгами даного типу

ОВ C 193 20.07.83 С. 10 

Decision N 117 of 7 July 1982 concerning the conditions for implementing Article 50 (1) (a) of Council Regulation (EEC) N 574/72 of 21 March 1972

OJ C 238 07.09.83 p. 3 

Рішення N 117 від 7 липня 1982 року стосовно умов імплементації статті 50 (1) (a) Регламенту Ради (ЄЕС) N 574/72 від 21 березня 1972 року

ОВ C 238 07.09.83 С. 3 

Decision N 115 of 15 December 1982 concerning the granting of prostheses, major appliances and other substantial benefits in kind provided for in Article 24 (2) of Regulation (EEC) N 1408/71 of the Council

OJ C 193 20.07.83 p. 7 

Рішення N 115 від 15 грудня 1982 року стосовно забезпечення протезами, пристроями та іншими суттєвими пільгами даного типу, передбаченими в статті 24 (2) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 Ради

ОВ C 193 20.07.83 С. 7 

Decision N 105 of 19 December 1975 on the implementation of Article 50 of Regulation (EEC) N 1408/71

OJ C 117 26.05.76 p. 3 

Рішення N 105 від 19 грудня 1975 року щодо імплементації статті 50 Регламенту (ЄЕС) N 1408/71

ОВ C 117 26.05.76 С. 3 

Decision N 99 of 13 March 1975 concerning the interpretation of Article 107 (1) of Regulation (EEC) N 574/72 with regard to the obligation to recalculate current benefits

OJ C 150 05.07.75 p. 2 

Рішення N 99 від 13 березня 1975 року стосовно тлумачення статті 107 (1) Регламенту (ЄЕС) N 574/72, що стосується обов'язку здійснення перерахунку поточних пільг

ОВ C 150 05.07.75 С. 2 

Decision N 96 of 15 March 1974 concerning the revision of rights to benefit pursuant to Article 49 (2) of Council Regulation (EEC) N 1408/71

OJ C 126 17.10.74 p. 23 

Рішення N 96 від 15 березня 1974 року стосовно перегляду прав на пільги згідно зі статтею 49 (2) Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71

ОВ C 126 17.10.74 С. 23 

Decision N 91 of 12 July 1973 concerning the interpretation of Article 46 (3) of Council Regulation (EEC) N 1408/71 relating to the award of benefits due under paragraph 1 of the said Article

OJ C 086 20.07.74 p. 8 

Рішення N 91 від 12 липня 1973 року стосовно тлумачення статті 46 (3) Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71 стосовно надання пільг відповідно до пункту 1 даної статті

ОВ C 086 20.07.74 С. 8 

Decision N 89 of 20 March 1973 concerning the interpretation of Article 16 (1) and (2) of Council Regulation (EEC) N 1408/71 relating to persons employed by diplomatic missions and consular posts

OJ C 086 20.07.74 p. 7 

Рішення N 89 від 20 березня 1973 року стосовно тлумачення статті 16 (1) та (2) Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71 стосовно осіб, найнятих дипломатичними місіями та консульськими відділами

ОВ C 086 20.07.74 С. 7 

Decision N 85 of 22 February 1973 concerning the interpretation of Article 57 (1) of Regulation (EEC) N 1408/71 and of Article 67 (3) of Regulation (EEC) N 574/72 relating to the determination of the applicable legislation and the institution competent for the award of benefits in respect of occupational diseases

OJ C 075 19.09.73 p. 17 

Рішення N 85 від 22 лютого 1973 року стосовно тлумачення статті 57 (1) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та статті 67 (3) Регламенту (ЄЕС) N 574/72 стосовно визначення законодавства, що підлягає застосуванню, та інституції, компетентної надавати пільги у зв'язку з професійними захворюваннями

ОВ C 075 19.09.73 С. 17 

Decision N 83 of 22 February 1973 concerning the interpretation of Article 68 (2) of Regulation (EEC) N 1408/71 and of Article 82 of Regulation (EEC) N 574/72 relating to increases in unemployment benefit for dependent members of the family

OJ C 075 19.09.73 p. 14 

Рішення N 83 від 22 лютого 1973 року стосовно тлумачення статті 68 (2) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та статті 82 Регламенту (ЄЕС) N 574/72 стосовно підвищення пільг по безробіттю для залежних членів сімей

ОВ C 075 19.09.73 С. 14 

Decision N 81 of 22 February 1973 concerning aggregation of insurance periods completed in a given occupation in application of Article 45 (2) of Regulation (EEC) N 1408/71

OJ C 075 19.09.73 p. 11 

Рішення N 81 від 22 лютого 1973 року стосовно накопичення страхових періодів, що завершені в даному виді професії, на виконання статті 45 (2) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71

ОВ C 075 19.09.73 С. 11 

Decision N 74 of 22 February 1973 concerning the provision of medical care in cases of temporary stay under Article 22 (1) (a) (i) of Regulation (EEC) N 1408/71 and Article 21 of Regulation (EEC) N 574/72

OJ C 075 19.09.73 p. 4 

Рішення N 74 від 22 лютого 1973 року стосовно здійснення медичного обстеження у випадках тимчасового перебування відповідно до статей 22 (1) (a) (i) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 та статті 21 Регламенту (ЄЕС) N 574/72

ОВ C 075 19.09.73 С. 4 

Recommendation N 21 of 28 November 1996 concerning the application of Article 69 (1) (a) of Regulation (EEC) N 1408/71 to unemployed persons accompanying their spouses employed in a Member State other than the competent State

OJ C 067 04.03.97 p. 3 

Рекомендація N 21 від 28 листопада 1996 року стосовно застосування статті 69 (1) (a) Регламенту (ЄЕС) N 1408/71 до безробітних осіб, що переїжджають разом із їх працевлаштованим/ою у іншій державі її / його чоловіком/жінкою до іншої держави-члена, іншої ніж держава-член походження

ОВ C 067 04.03.97 С. 3 

Recommendation N 16 of 12 December 1984 concerning the conclusion of agreements pursuant to Article 17 of Council Regulation (EEC) N 1408/71

OJ C 273 24.10.85 p. 3 

Рекомендація N 16 від 12 грудня 1984 року стосовно укладення угод відповідно до статті 17 Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71

ОВ C 273 24.10.85 С. 3 

66/462/EEC: Commission Recommendation of 20 July 1966 to the Member States on the conditions for compensation of persons suffering from occupational diseases

OJ P 147 09.08.66 p. 2696 

66/462/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 20 липня 1966 року, адресована державам-членам щодо умов компенсації особам, що страждають на професійні хвороби

ОВ P 147 09.08.66 С. 2696 

65/379/EEC: Commission Recommendation of 7 July 1965 to the Member States on the housing of workers and their families moving within the Community

OJ P 137 27.07.65 p. 2293 

65/379/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 7 липня 1965 року, адресована державам-членам, щодо надання житла працівникам та їхнім сім'ям, що переїжджають в межах Співтовариства

ОВ P 137 27.07.65 С. 2293 

Council Resolution of 9 February 1976 on an action programme for migrant workers and members of their families

OJ C 034 14.02.76 p. 2 

Резолюція Ради від 9 лютого 1976 року щодо програми дій для працівників-мігрантів та членів їхніх сімей

ОВ C 034 14.02.76 С. 2 

5. Наближення певних соціальних положень

Council Regulation (EEC) N 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport

OJ L 370 31.12.85 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 3820/85 від 20 грудня 1985 року щодо гармонізації певних соціальних положень законодавства, які стосуються автотранспорту

ОВ L 370 31.12.85 С. 1 

Decision N 50/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 December 2001 establishing a programme of Community action to encourage cooperation between Member States to combat social exclusion

OJ L 010 12.01.2002 p. 1 

Рішення N 50/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 грудня 2001 року, яким запроваджується програма дій Співтовариства, спрямованих на заохочення співпраці між державами-членами з метою боротьби з соціальною ізоляцією

ОВ L 010 12.01.2002 С. 1 

93/173/EEC: Commission Decision of 22 February 1993 drawing up the standard form provided for by Article 16 of Council Regulation (EEC) N 3820/85 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport

OJ L 072 25.03.93 p. 33 

93/173/ЄЕС: Рішення Комісії від 22 лютого 1993 року, яким розроблено стандартну форму, передбачену статтею 16 Регламенту Ради (ЄЕС) N 3820/85, щодо гармонізації певних соціальних положень законодавства, які стосуються автотранспорту

ОВ L 072 25.03.93 С. 33 

6. Інші акти Співтовариства, що стосуються охорони праці

Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery

OJ L 207, 23.07.98 p. 1 

Директива 98/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 червня 1998 року щодо наближення законів держав-членів, які стосуються обладнання

ОВ L 207, 23.07.98 С. 1 

Directive 96/58/EC of the European Parliament and the Council of 3 September 1996 amending Directive 89/686/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment

OJ L 236, 18.09.96 p. 44 

Директива Ради 96/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 вересня 1996 року, що вносить зміни до Директиви 89/686/ЄЕС щодо наближення законів держав-членів, які стосуються засобів індивідуального захисту

ОВ L 236, 18.09.96 С. 44 

Council Directive 93/95/EEC of 29 October 1993 amending Directive 89/686/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment (PPE)

OJ L 276, 09.11.93 p. 11 

Директива Ради 93/95/ЄЕС від 29 жовтня 1993 року, що вносить зміни до Директиви 89/686/ЄЕС щодо наближення законів держав-членів, які стосуються засобів індивідуального захисту

ОВ L 276, 09.11.93 С. 11 

Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment

OJ L 399, 30.12.89 p. 18 

Директива Ради 89/686/ЄЕС від 21 грудня 1989 року щодо наближення законів держав-членів, які стосуються засобів індивідуального захисту

ОВ L 399, 30.12.89 С. 18 

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2003) 109
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) N 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community to adapt the list of survey characteristics 

 
Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄС) N 577/98 щодо організації здійснення вибіркового огляду трудових ресурсів у Співтоваристві з метою адаптації переліку характеристик такого огляду  

COM (2003) 1
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending European Parliament and Council Directive 2001/25/EC on the minimum level of training of seafarers 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради, що вносить зміни до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/25/ЄС щодо мінімального рівня тренінгів для моряків 

COM (2002) 59
Proposal for a Council Regulation extending the provisions of Regulation (EEC) N 1408/71 to nationals of third countries who are not already covered by these provisions solely on the ground of their nationality 

 
Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради, яка розширює сферу застосування положень Регламенту Ради (ЄЕС) N 1408/71, з тим, щоб охопити громадян третіх країн, ще не охоплених цими положеннями виключно за ознакою їх громадянства 

COM (2001) 754
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) 

 
Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради стосовно статистики Співтовариства щодо прибутку та умов життя (EU-SILC) 

COM (2001) 624
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради, що вносить зміни до Директиви Ради 96/82/ЄС від 9 грудня 1996 року щодо контролю за джерелами ризику, які найчастіше спричиняють нещасні випадки у зв'язку з використанням небезпечних речовин  

COM (2001) 573
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport 

 
Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо гармонізації певних положень соціального законодавства у сфері автомобільного транспорту 

COM (2001) 417
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради, що вносить зміни до Директиви 83/477/ЄЕС щодо захисту працівників від ризиків, пов'язаних з використанням азбесту під час роботи 

COM (2001) 56
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the training of professional drivers for the carriage of goods or passengers by road 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо проведення тренінгів для професійних водіїв, які здійснюють автоперевезення вантажів чи пасажирів  

COM (2000) 507
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the activities of institutions for occupational retirement provision 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо діяльності інституцій по забезпеченню професійних пенсій 

COM (1999) 638
Proposal for a Council Directive on the right to family reunification 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради щодо права на об'єднання родини 

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа C-439/01

Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 січня 2003 року

Libor Cipra et Vlastimil Kvasnicka v. Bezirkshauptmannschaft Mistelbach

ВЄС 2003 С. 00000

Справа C-455/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 жовтня 2002 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 2002 С. 00000

Справа C-383/00

Рішення Суду (Друга Палата) від 14 травня 2002 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 2002 С. I-04219

Справа C-5/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 лютого 2002 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 2002 С. I-01305

Справа C-424/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 листопада 2001 року

Commission of the European Communities v. Republic of Austria

ВЄС 2001 С. I-09285

Справа C-49/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 листопада 2001 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 2001 С. I-08575

Справа C-133/00

Рішення Суду (Перша Палата) від 4 жовтня 2001 року

J.R. Bowden, J.L. Chapman and J.J. Doyle v. Tuffnells Parcels Express Ltd

ВЄС 2001 С. I-07031

Справа C-109/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 жовтня 2001 року

Tele Danmark A/S v. Handels- og Kontorfunktionrernes Forbund i Danmark (HK)

ВЄС 2001 С. I-06993

Справа C-438/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 жовтня 2001 року

Maria Luisa Jimnez Melgar v. Ayuntamiento de Los Barrios

ВЄС 2001 С. I-06915

Справа C-381/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 червня 2001 року

Susanna Brunnhofer v. Bank der sterreichischen Postsparkasse AG

ВЄС 2001 С. I-04961

Справа C-173/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 червня 2001 року

The Queen v. Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU)

ВЄС 2001 С. I-04881

Справа C-62/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 березня 2001 року

Betriebsrat der bofrost* Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH & Co. KG v. Bofrost* Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH & Co. KG

ВЄС 2001 С. I-02579

Справа C-350/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 лютого 2001 року

Wolfgang Lange v. Georg Schnemann GmbH

ВЄС 2001 С. I-01061

Справа C-435/99

Рішення Суду (Перша Палата) від 12 грудня 2000 року

Commission of the European Communities v. Portuguese Republic

ВЄС 2000 С. I-11179

Справа C-357/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 9 листопада 2000 року

The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Nana Yaa Konadu Yiadom

ВЄС 2000 С. I-09265

Справа C-303/98

Рішення Суду від 3 жовтня 2000 року

Sindicato de Mdicos de Asistencia Pblica (Simap) v. Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana

ВЄС 2000 С. I-07963

Справа C-193/99

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 вересня 2000 року

Criminal proceedings against Graeme Edgar Hume

ВЄС 2000 С. I-07809

Справа C-11/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 липня 2000 року

Margrit Dietrich v. Westdeutscher Rundfunk

ВЄС 2000 С. I-05589

Справа C-196/98

Рішення Суду від 23 травня 2000 року

Regina Virginia Hepple v. Adjudication Officer and Adjudication Officer v. Anna Stec

ВЄС 2000 С. I-03701

Справа C-104/98

Рішення Суду від 23 травня 2000 року

Johann Buchner and Others v. Sozialversicherungsanstalt der Bauern

ВЄС 2000 С. I-03625

Справа C-226/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 квітня 2000 року

Birgitte Jrgensen v. Foreningen af Speciallger and Sygesikringens Forhandlingsudvalg 

ВЄС 2000 С. I-02447

Справа C-236/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 березня 2000 року

Jmstlldhetsombudsmannen v. rebro lns landsting

ВЄС 2000 С. I-02189

Справа C-386/98

Рішення Суду (Друга Палата) від 9 березня 2000 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 2000 С. I-01277

Справа C-47/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 грудня 1999 року

Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxembourg

ВЄС 1999 С. I-08999

Справа C-382/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1999 року

The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte John Henry Taylor

ВЄС 1999 С. I-08955

Справа C-187/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 28 жовтня 1999 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС 1999 С. I-07713

Справа C-430/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 21 жовтня 1999 року

Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxembourg

ВЄС 1999 С. I-07391

Справа C-333/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 21 жовтня 1999 року

Susanne Lewen v. Lothar Denda

ВЄС 1999 С. I-07243

Справа C-362/98

Рішення Суду від 21 вересня 1999 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1999 С. I-06299

Справа C-309/97

Рішення Суду від 11 травня 1999 року

Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse v. Wiener Gebietskrankenkasse

ВЄС 1999 С. I-02865

Справа C-2/97

Рішення Суду від 17 грудня 1998 року

Societ italiana petroli SpA (IP) v. Borsana Srl

ВЄС 1998 С. I-08597

Справа C-66/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 листопада 1998 року

Handels- og Kontorfunktionrernes Forbund i Danmark, acting on behalf of Berit Hj Pedersen v. Fllesforeningen for Danmarks Brugsforeninger and Dansk Tandlgeforening and Kristelig Funktionr-Organisation v. Dansk Handel & Service

ВЄС 1998 С. I-07327

Справа C-410/97

Рішення Суду (Четверта Палата) від 29 жовтня 1998 року

Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxemburg

ВЄС 1998 С. I-06813

Справа C-364/97

Рішення Суду (Перша Палата) від 27 жовтня 1998 року

Commission of the European Communities v. Ireland

ВЄС 1998 С. I-06593

Справа C-411/96

Рішення Суду від 27 жовтня 1998 року

Margaret Boyle and Others v. Equal Opportunities Commission

ВЄС 1998 С. I-06401

Справа C-154/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 жовтня 1998 року

Louis Wolfs v. Office national des pensions (ONP)

ВЄС 1998 С. I-06173

Справа C-243/95

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 червня 1998 року

Kathleen Hill and Ann Stapleton v. The Revenue Commissioners and Department of Finance

ВЄС 1998 С. I-03739

Справа C-297/96

Рішення Суду (Третя Палата) від 11 червня 1998 року

Vera A. Partridge v. Adjudication Officer

ВЄС 1998 С. I-03467

Справа C-47/97

Рішення Суду (Перша Палата) від 30 квітня 1998 року

Criminal proceedings against E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd and D.J. Ferne

ВЄС 1998 С. I-02147

Об'єднані справи від C-377/96 до C-384/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 квітня 1998 року

August De Vriendt v. Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96), Rijksdienst voor Pensioenen v. Ren van Looveren (C-378/96), Julien Grare (C-379/96), Karel Boeykens (C-380/96) та Frans Serneels (C-381/96) та Office national des pensions (ONP) v. Fredy Parotte (C-382/96), Camille Delbrouck (C-383/96) та Henri Props (C-384/96)

ВЄС 1998 С. I-02105

Справа C-387/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 березня 1998 року

Criminal proceedings against Anders Sjberg

ВЄС 1998 С. I-01225

Справа C-249/96

Рішення Суду від 17 лютого 1998 року

Lisa Jacqueline Grant v. South-West Trains Ltd

ВЄС 1998 С. I-00621

Об'єднані справи C-253/96, C-254/96, C-255/96, C-256/96, C-257/96 та C-258/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 грудня 1997 року

Helmut Kampelmann and Others v. Landschaftsverband Westfalen-Lippe (від C-253/96 до C-256/96), Stadtwerke Witten GmbH v. Andreas Schade (C-257/96) та Klaus Haseley v. Stadtwerke Altena GmbH (C-258/96)

ВЄС 1997 С. I-06907

Справа C-20/96

Рішення Суду від 4 листопада 1997 року

Kelvin Albert Snares v. Adjudication Officer

ВЄС 1997 С. I-06057

Справа C-1/95

Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 жовтня 1997 року

Hellen Gerster v. Freistaat Bayern

ВЄС 1997 С. I-05253

Справа C-66/95

Рішення Суду від 22 квітня 1997 року

The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte Eunice Sutton

ВЄС 1997 С. I-02163

Справа C-139/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 30 січня 1997 року

Livia Balestra v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

ВЄС 1997 С. I-00549

Об'єднані справи C-74/95 та C-129/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 12 грудня 1996 року

Criminal proceedings against X

ВЄС 1996 С. I-06609

Справа C-84/94

Рішення Суду від 12 листопада 1996 року

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Council of the European Union

ВЄС 1996 С. I-05755

Справа C-77/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 листопада 1996 року

Bruna-Alessandra Zchner v. Handelskrankenkasse (Ersatzkasse) Bremen

ВЄС 1996 С. I-05689

Об'єднані справи C-245/94 та C-312/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 жовтня 1996 року

Ingrid Hoever and Iris Zachow v. Land Nordrhein-Westfalen

ВЄС 1996 С. I-04895

Справа C-79/95

Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 1996 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain

ВЄС 1996 С. I-04679

Справа C-228/94

Рішення Суду від 11 липня 1996 року

Stanley Charles Atkins v. Wrekin District Council and Department of Transport

ВЄС 1996 С. I-03633

Справа C-39/95

Рішення Суду (Перша Палата) від 21 березня 1996 року

Criminal proceedings against Pierre Goupil

ВЄС 1996 С. I-01601

Справа C-335/94

Рішення Суду (Перша Палата) від 21 березня 1996 року

Hans Walter Mrozek and Bernhard Jger

ВЄС 1996 С. I-01573

Справа C-334/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 березня 1996 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 1996 С. I-01307

Справа C-278/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 березня 1996 року

Edith Freers and Hannelore Speckmann v. Deutsche Bundespost

ВЄС 1996 С. I-1165

Справа C-342/93

Рішення Суду від 13 лютого 1996 року

Joan Gillespie and others v. Northern Health and Social Services Boards, Department of Health and Social Services, Eastern Health and Social Services Board and Southern Health and Social Services Board

ВЄС 1996 С. I-0475

Справа C-8/94

Рішення Суду (Четверта Палата) від 8 лютого 1996 року

C. B. Laperre v. Bestuurscommissie beroepszaken in de provincie Zuid-Holland

ВЄС 1996 С. I-00273

Справа C-457/93

Рішення Суду від 6 лютого 1996 року

Kuratorium fr Dialyse und Nierentransplantation e.V. v. Johanna Lewark

ВЄС 1996 С. I-0243

Справа C-280/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 1 лютого 1996 року

Y. M. Posthuma-van Damme v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen and N. Oztrk v. Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging

ВЄС 1996 С. I-00179

Справа C-444/93

Рішення Суду від 14 грудня 1995 року

Ursula Megner and Hildegard Scheffel v. Innungskrankenkasse Vorderpfalz, тепер Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz

ВЄС 1995 С. I-4741

Справа C-317/93

Рішення Суду від 14 грудня 1995 року

Inge Nolte v. Landesversicherungsanstalt Hannover

ВЄС 1995 С. I-4625

Справа C-175/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 листопада 1995 року

The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte John Gallagher

ВЄС 1995 С. I-04253

Справа C-137/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 жовтня 1995 року

The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte Cyril Richardson

ВЄС 1995 С. I-03407

Справа C-92/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 серпня 1995 року

Secretary of State for Social Security and Chief Adjudication Officer v. Rose Graham, Mary Connell and Margaret Nicholas

ВЄС 1995 С. I-02521

Справа C-400/93

Рішення Суду від 31 травня 1995 року

Specialarbejderforbundet i Danmark v. Dansk Industri, formerly Industriens Arbejdsgivere, acting for Royal Copenhagen A/S

ВЄС 1995 С. I-1275

Об'єднані справи C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 та C-78/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 15 грудня 1994 року

Stadt Lengerich v. Angelika Helmig та Waltraud Schmidt v. Deutsche Angestellten-Krankenkasse та Elke Herzog v. Arbeiter-Samariter-Bund Landverband Hamburg eV та Dagmar Lange v. Bundesknappschaft Bochum та Angelika Kussfeld v. Firma Detlef Bogdol GmbH та Usula Ludewig v. Kreis Segeberg

ВЄС 1994 С. I-05727

Справа C-297/93

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 1994 року

Rita Grau-Hupka v. Stadtgemeinde Bremen

ВЄС 1994 С. I-5535

Справа C-410/92

Рішення Суду від 6 грудня 1994 року

Elsie Rita Johnson v. Chief Adjudication Officer

ВЄС 1994 С. I-05483

Справа C-165/91

Рішення Суду від 5 жовтня 1994 року

Simon J. M. van Munster v. Rijksdienst voor Pensioenen

ВЄС 1994 С. I-04661

Справа C-420/92

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 липня 1994 року

Elizabeth Bramhill v. Chief Adjudication Officer

ВЄС 1994 С. I-03191

Справа C-394/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 червня 1994 року

Criminal proceedings against Marc Michielsen and Geybels Transport Service NV

ВЄС 1994 С. I-02497

Справа C-313/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 червня 1994 року

Criminal proceedings against Van Swieten BV

ВЄС 1994 С. I-02177

Справа C-343/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 лютого 1994 року

M. A. De Weerd, ne Roks and others v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen and others

ВЄС 1994 С. I-00571

Справа C-287/92

Рішення Суду (First Палата) від 27 січня 1994 року

Alison Maitland Toosey v. Chief Adjudication Officer

ВЄС 1994 С. I-00279

Справа C-116/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 15 грудня 1993 року

Criminal proceedings against Kevin Albert Charlton, James Huyton and Raymond Edward William Wilson

ВЄС 1993 С. I-06755

Справа C-110/91

Рішення Суду від 14 грудня 1993 року

Michael Moroni v. Collo GmbH

ВЄС 1993 С. I-06591

Справа C-338/91

Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року

H. Steenhorst-Neerings v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen

ВЄС 1993 С. I-05475

Справа C-337/91

Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року

A. M. van Gemert-Derks v. Nieuwe Industriёle Bedrijfsvereniging

ВЄС 1993 С. I-05435

Справа C-154/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 1 липня 1993 року

Remi van Cant v. Rijksdienst voor pensioenen

ВЄС 1993 С. I-03811

Справа C-328/91

Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 березня 1993 року

Secretary of State for Social Security v. Evelyn Thomas and others

ВЄС 1993 С. I-01247

Справа C-226/91

Рішення Суду (Друга Палата) від 19 листопада 1992 року

Jan Molenbroek v. Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

ВЄС 1992 С. I-05943

Об'єднані справи C-63/91 та C-64/91

Рішення Суду від 16 липня 1992 року

Sonia Jackson et Patricia Cresswell v. Chief Adjudication Officer

ВЄС 1992 С. I-04737

Справа C-9/91

Рішення Суду від 7 липня 1992 року

The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte Equal Opportunities Commission

ВЄС 1992 С. I-04297

Справа C-116/91

Рішення Суду (Друга Палата) від 25 червня 1992 року

Licensing Authority South Eastern Traffic Area v. British Gas plc

ВЄС 1992 С. I-04071

Справа C-360/90

Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 червня 1992 року

Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. v. Monika Btel

ВЄС 1992 С. I-03589

Справа C-243/90

Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 лютого 1992 року

The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte Florence Rose Smithson

ВЄС 1992 С. I-00467

Справа C-8/90

Рішення Суду (Перша Палата) від 2 жовтня 1991 року

Criminal proceedings against Willy Kennes and Verkooyen PVBA

ВЄС 1991 С. I-04391

Справа C-7/90

Рішення Суду (Перша Палата) від 2 жовтня 1991 року

Criminal proceedings against Paul Vandevenne, Marc Wilms, Jozef Mesotten and Wilms Transport NV

ВЄС 1991 С. I-04371

Справа C-208/90

Рішення Суду від 25 липня 1991 року

Theresa Emmott v. Minister for Social Welfare and Attorney General

ВЄС 1991 С. I-04269

Об'єднані справи C-87/90, C-88/90 та C-89/90

Рішення Суду від 11 липня 1991 року

A. Verholen and others v. Sociale Verzekeringsbank Amsterdam

ВЄС 1991 С. I-03757

Справа C-31/90

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 1991 року

Elsie Rita Johnson v. Chief Adjudication Officer

ВЄС 1991 С. I-03723

Справа C-229/89

Рішення Суду від 7 травня 1991 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1991 С. I-02205

Справа C-377/89

Рішення Суду від 13 березня 1991 року

Ann Cotter and Norah McDermott v. Minister for Social Welfare and Attorney General

ВЄС 1991 С. I-01155

Справа C-240/89

Рішення Суду від 13 грудня 1990 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1990 С. I-04853

Справа C-373/89

Рішення Суду (Друга Палата) від 21 листопада 1990 року

Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indpendants "Integrity" v. Nadine Rouvroy

ВЄС 1990 С. I-04243

Справа C-199/88

Рішення Суду (Третя Палата) від 21 березня 1990 року

Giovanni Cabras v. Institut national d'assurance maladie-invalidit

ВЄС 1990 С. I-01023

Справа C-102/88

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 1989 року

M. L. Ruzius-Wilbrink v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten

ВЄС 1989 С. 04311

Справа 109/88

Рішення Суду від 17 жовтня 1989 року

Handels- og Kontorfunktionrernes Forbund I Danmark v. Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Danfoss

ВЄС 1989 С. 03199

Об'єднані справи 48/88, 106/88 та 107/88

Рішення Суду (Друга Палата) від 27 червня 1989 року

J. E. G. Achterberg-te Riele and others v. Sociale Verzekeringsbank

ВЄС 1989 С. 01963

Справа 128/88

Рішення Суду (Третя Палата) від 18 квітня 1989 року

Di Felice v. Institut national d'assurances pour travailleurs indpendants

ВЄС 1989 С. 00923

Справа 80/87

Рішення Суду (Друга Палата) від 8 березня 1988 року

A. Dik, A. Menkutos-Demirci and H. G. W. Laar-Vreeman v. College van Burgemeester en Wethouders Arnhem and Winterswijk

ВЄС 1988 С. 01601

Справа 192/85

Рішення Суду від 3 грудня 1987 року

George Noel Newstead v. Department of Transport and Her Majesty's Treasury

ВЄС 1987 С. 04753

Справа 384/85

Рішення Суду (Друга Палата) від 24 червня 1987 року

Jean Borrie Clarke v. Chief Adjudication Officer

ВЄС 1987 С. 02865

Справа 30/85

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 червня 1987 року

J. W. Teuling v. Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie

ВЄС 1987 С. 02497

Справа 286/85

Рішення Суду від 24 березня 1987 року

Norah McDermott and Ann Cotter v. Minister for Social Welfare and Attorney-General

ВЄС 1987 С. 01453

Справа 71/85

Рішення Суду від 4 грудня 1986 року

State of the Netherlands v. Federatie Nederlands Vakbeweging

ВЄС 1986 С. 03855

Справа 300/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 23 жовтня 1986 року

A. J. M. van Roosmalen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen

ВЄС 1986 С. 03097

Справа 60/85

Рішення Суду (Третя Палата) від 10 липня 1986 року

M. E. S. Luijten v. Raad van Arbeid

ВЄС 1986 С. 02365

Справа 237/85

Рішення Суду (П'ята Палата) від 1 липня 1986 року

Gisela Rummler v. Dato-Druck GmbH

ВЄС 1986 С. 02101

Справа 150/85

Рішення Суду (Четверта Палата) від 24 червня 1986 року

Jacqueline Drake v. Chief Adjudication Officer

ВЄС 1986 С. 01995

Справа 104/84

Рішення Суду (Третя Палата) від 4 липня 1985 року

J. W. M. Kromhout v. Raad van Arbeid

ВЄС 1985 С. 02205

Справа 248/83

Рішення Суду від 21 травня 1985 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1985 С. 01459

Справа 143/83

Рішення Суду від 30 січня 1985 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Denmark

ВЄС 1985 С. 00427

Справа 61/81

Рішення Суду від 6 липня 1982 року

Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ВЄС 1982 С. 02601

Справа 58/81

Рішення Суду від 9 червня 1982 року

Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxembourg

ВЄС 1982 С. 02175

Справа 104/80

Рішення Суду (Друга Палата) від 19 лютого 1981 року

Kurt Beeck v. Bundesanstalt fr Arbeit

ВЄС 1981 С. 00503

Справа 98/79

Рішення Суду від 5 березня 1980 року

Josette Pecastaing v. Belgian State

ВЄС 1980 С. 00691

Справа 117/77

Рішення Суду від 16 березня 1978 року

Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland v. G. Pierik

ВЄС 1978 С. 00825

Справа 30-77

Рішення Суду від 27 жовтня 1977 року

Rgina v. Pierre Bouchereau

ВЄС 1977 С. 01999

Справа 48-75

Рішення Суду від 8 квітня 1976 року

Jean Noёl Royer

ВЄС 1976 С. 00497

Справа 43-75

Рішення Суду від 8 квітня 1976 року

Gabrielle Defrenne v. Socit anonyme belge de navigation arienne Sabena

ВЄС 1976 С. 00455

Справа 108-75

Рішення Суду від 9 березня 1976 року

Giovanni Balsamo v. Institut national d'assurance maladie-invalidit

ВЄС 1976 С. 00375

Справа 33-75

Рішення Суду від 30 жовтня 1975 року

Benito Galati v. Landesversicherungsanstalt Schwaben

ВЄС 1975 С. 01323

Справа 67-74

Рішення Суду від 26 лютого 1975 року

Carmelo Angelo Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt Kln

ВЄС 1975 С. 00297

Справа 41-74

Рішення Суду від 4 грудня 1974 року

Yvonne van Duyn v. Home Office

ВЄС 1974 С. 01337

Розділ 7
Фінансові послуги

I. Вступ

Питання про належність регулювання фінансових послуг до права ЄС базується на головній меті Європейського Союзу - створенні Єдиного Ринку в межах ЄС (перша опора ЄС). Тому повноваження інституцій ЄС в даній сфері з'являються з моменту створення Європейського Економічного Співтовариства.

На даний момент ці повноваження закріплені в Договорі про заснування Європейського Співтовариства, що підписаний у Римі 25 березня 1957 року (в редакції Договору, підписаного в Амстердамі 2 жовтня 1997 року) (надалі - ДЄС). В той же час ці повноваження, які є комплексними, не консолідовані в межах тексту договору, хоч і знаходяться в межах чотирьох свобод, які є основою Спільного/Внутрішнього Ринку ЄС. Таким чином, різні аспекти регулювання інститутами ЄС фінансових послуг відносять до повноважень в сфері свободи руху капіталу та платежів (статті 56 - 60 ДЄС), свободи надання послуг (статті 49 - 55 ДЄС) та свободи заснування (статті 45 - 48 ДЄС). Крім того, на питання регулювання фінансових послуг певною мірою впливає також валютна політика ЄС та діяльність Європейського Центрального Банку (мета валютної політики та організаційні засади ЄЦБ визначаються положеннями глави VII частини третьої ДЄС).

Вторинне законодавство Європейського Союзу у сфері банківського законодавства містить основні вимоги щодо діяльності кредитних установ. До них відносяться вимоги щодо ліцензування, заходів щодо відновлення платоспроможності (санація), ліквідації, структурних підрозділів, власних коштів, платоспроможності, великих ризиків, банківських операцій, вкладів, пруденційного нагляду, звітності та інше.

На рівні вторинного законодавства Європейського Союзу у сфері страхування основні вимоги для ведення страхової діяльності висуваються при започаткуванні, веденні та припиненні ведення страхової діяльності, при оформленні певного з видів страхування та при поданні звітності або під час додаткового нагляду.

В Україні інститут страхування цивільної відповідальності не прописаний на достатньому законодавчому рівні у частині цивільної відповідальності власників транспортних засобів та розмежування страхових випадків за кількістю осіб, яким було завдано шкоду таким правопорушенням. Певні невідповідності європейському праву має також інститут посередництва, який потребує внесення досить суттєвих змін до визначення професійних критеріїв посередників.

Законодавство Європейського Союзу у сфері ринку цінних паперів визначає основними вимогами для держав-членів, виокремлює вимоги до суб'єктів фондового ринку, до первинного розміщення цінних паперів та до трансакцій з цінними паперами.

II. Тлумачення термінів "свобода підприємництва" та "свобода надання послуг" у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа 2/74

Рішення Суду від 21 червня 1974 року

Reyners v. Belgian State

ВЄС 1974 С. 631

Справа 33/74

Рішення Суду від 3 грудня 1974 року

Van Binsbergen v. Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid

ВЄС 1974 С. 1299

Справа 352/85

Рішення Суду від 26 квітня 1988 року

Bond van Adverteerders v. Netherlands State

ВЄС 1988 С. 2085

Справа 79/85

Рішення Суду (Друга Палата) від 10 серпня 1986 року

Segers v. Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen

ВЄС 1986 С. 2375

Справа 221/89

Рішення Суду від 25 липня 1991 року

The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame

ВЄС 1991 С. I-3905

Справа 205/84

Рішення Суду від 4 грудня 1986 року

Commission v. Germany

ВЄС 1986 С. 3755

Справа 384/93

Рішення Суду від 10 травня 1995 року

Alpine Investments v. Minister van Financin

ВЄС 1995 С. I-1141

Справа 55/94

Рішення Суду від 30 листопада 1995 року

Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano

ВЄС 1995 С. I-4165

Справа 3/88

Рішення Суду від 5 грудня 1989 року

Commission v. Italy

ВЄС 1989 С. 4035

Справа 76/90

Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 листопада 1992 року

Commission v. Belgium

ВЄС 1992 С. I-6153

Справа 42/92

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 липня 1993 року

Thijssen v. Controledienst voor de verzekeringen

ВЄС 1993 С. I-4047

Справа 275/92

Рішення Суду від 24 березня 1994 року

H.M. Customs and Excise v. Schindler

ВЄС 1994 С. I-1039

Справа 365/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 березня 1995 року

Commission v. Greece

ВЄС 1995 С. I-499

Справа 384/93

Рішення Суду від 10 травня 1995 року

Alpine Investments v. Minister van Financin

ВЄС 1995 С. 1141

Справа 216/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 13 липня 1995 року

Commission v. Belgium

ВЄС 1995 С. I-2155

Справа 55/94

Рішення Суду від 30 листопада 1995 року

Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano

ВЄС 1995 С. I-4165

Справа 70/95

Рішення Суду від 17 червня 1997 року

Sodemare and others v. Regione Lombardia

ВЄС 1997 С. I-3395

Справа 39/75

Рішення Суду від 26 листопада 1975 року

Coenen v. Sociaal Economische Raad

ВЄС 1975 С. 1547

Справа 260/89

Рішення Суду від 18 червня 1991 року

ERT v. DEP

ВЄС 1991 С. I-2925

Справа 180/89

Рішення Суду від 26 лютого 1991 року

Commission v. Italy

ВЄС 1991 С. I-709

Справа 267/91

Рішення Суду від 24 листопада 1993 року

Keck

ВЄС 1993 С. I-6097

Справа 384/93

Рішення Суду від 10 травня 1995 року

Alpine Investments v. Minister van Financin

ВЄС 1995 С. I-1141

Справа 18/93

Рішення Суду від 17 травня 1994 року

Corsica Ferries v. Corpo dei piloti del porto di Genova

ВЄС 1994 С. I-1783

Справа 3/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 12 грудня 1996 року

Reisebro Broede v. Sandker

ВЄС 1996 С. I-6511

Справа 272/95

Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 квітня 1997 року

Bundesanstalt fr Landwirtschaft und Ernhrung v. Deutsches Milch-Kontor

ВЄС 1997 С. I-1905

Справа 398/95

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 червня 1997 року

Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion v. Ypourgos Ergasias

ВЄС 1997 С. I-3091

III. Банківська діяльність

1. Опис законодавства України

Конституція України від 28 червня 1996 року (статті 85, 93, 99, 100, 106)

Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 року (втрачає чинність 1 січня 2004 року)

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (набирає чинності 1 січня 2004 року)

Кримінальний кодекс України від 5 травня 2001 року

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121

Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 року N 679

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, отриманих злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року N 249

Закон України "Про кредитні спілки" від 20 грудня 2001 року N 2908

Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20 вересня 2001 року N 2740

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664

Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня 2001 року N 2374

Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 року N 2346

Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року N 2181

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV

Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 року N 710

Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року N 723

Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року N 637

Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" від 22 листопада 1996 року N 543

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року N 448

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 року N 98

Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року N 85

Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 року N 437

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року N 334/94

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР

Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року N 2343

Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576

Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 червня 1991 року N 1201

Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27 червня 1999 року N 734

Указ Президента України "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України" від 10 вересня 1998 року N 996

Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" від 19 лютого 1993 року N 15

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо забезпечення погашення і обслуговування іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії" від 16 листопада 2000 року N 1708

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" від 25 березня 1999 року N 460

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування використання залишків бюджетних коштів на рахунках банківської системи" від 28 грудня 1998 року N 2080

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків" від 17 серпня 1998 року N 1280

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" від 7 травня 1998 року N 653

Постанова Кабінету Міністрів України "Про пріоритетні напрями використання іноземних кредитів" від 3 квітня 1995 року N 234

2. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

Regulation (EC) N 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro

OJ L 344, 28.12.2001 p. 13 

Регламент (ЄС) N 2560/2001 Європейського Парламенту та Ради від 19 грудня 2001 року щодо транскордонних платежів у євро

ОВ L 344, 28.12.2001 С. 13 

Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial collateral arrangements

OJ L 168, 27.06.2002 p. 43 

Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/47/ЄС від 6 червня 2002 року щодо угод про використання фінансових активів в якості предмета забезпечення виконання зобов'язання

ОВ L 168, 27.06.2002 С. 43 

Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganization and winding up of credit institutions

OJ L 125, 05.05.2001 p. 15 

Директива Європейського парламенту та Ради 2001/24/ЄС від 4 квітня 2001 стосовно заходів щодо відновлення платоспроможності та ліквідації кредитних установ

ОВ L 125, 05.05.2001 С. 15 

Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions

OJ L 275, 27.10.2000 p. 39 

Директива Європейського парламенту та Ради 2000/46/ЄС від 18 вересня 2000 року щодо започаткування діяльності та її ведення установами, які проводять електронні розрахунки, та пруденційного нагляду за ними

ОВ L 275, 27.10.2000 С. 39 

Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions

OJ L 126, 26.05.2000 p. 1 

Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/12/ЄС від 20 березня 2000 року щодо започаткування діяльності кредитних установ та її ведення

ОВ L 126, 26.05.2000 С. 1 

Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers

OJ L 043, 14.02.97 p. 25 

Директива Європейського парламенту та Ради 97/5/ЄС від 27 січня 1997 року щодо транскордонних переказів 

ОВ L 043, 14.02.97 С. 25 

Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes

OJ L 135, 31.05.94 p. 5 

Директива Європейського парламенту та Ради 94/19/ЄС від 30 травня 1994 року щодо схем гарантування депозитів

ОВ L 135, 31.05.94 С. 5 

Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions

OJ L 141, 11.06.93 p. 1  

Директива Ради 93/6/ЄЕС від 15 березня 1993 року щодо відповідності капіталу інвестиційних фірм та кредитних установ

ОВ L 141, 11.06.93 С. 1 

Council Directive 89/117/EEC of 13 February 1989 on the obligations of branches established in a Member State of credit institutions and financial institutions having their head offices outside that Member State regarding the publication of annual accounting documents

OJ L 044, 16.02.89 p. 40  

Директива Ради 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 щодо зобов'язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних та фінансових установ, що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої держави-члена

ОВ L 044, 16.02.89 С. 40 

Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

OJ L 042, 12.02.87 p. 48 

Директива Ради 87/102/ЄЕС Ради від 22 грудня 1986 року щодо наближення законів, підзаконних і адміністративних положень держав-членів щодо споживчого кредиту

ОВ L 042, 12.02.87 С. 48 

Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions

OJ L 372, 31.12.86 p. 1 

Директива Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ

ОВ L 372, 31.12.86 С. 1 

2000/408/EC: Commission Recommendation of 23 June 2000 concerning disclosure of information on financial instruments and other items complementing the disclosure required according to Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (notified under document number C (2000) 1372)

OJ L 154, 27.06.2000 p. 36 

2000/408/ЄС: Рекомендація Комісії від 23 червня 2000 року щодо опублікування інформації про фінансові інструменти та про інші питання, спрямовані на уточнення інформації, яка повинна надаватися у відповідності до Директиви Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних бухгалтерських звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ (що повідомлена у документі за номером С (2000) 1372)

ОВ L 154, 27.06.2000 С. 36 

90/109/EEC: Commission Recommendation of 14 February 1990 on the transparency of banking conditions relating to cross-border financial transactions

OJ L 067, 15.03.90 p. 39 

90/109/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 14 лютого 1990 р. щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових операцій

ОВ L 067, 15.03.90 С. 39 

87/62/EEC: Commission Recommendation of 22 December 1986 on monitoring and controlling large exposures of credit institutions

OJ L 033, 04.02.87 p. 10 

87/62/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 22 грудня 1986 року щодо моніторингу та контролю за великими ризиками кредитних установ

ОВ L 033, 04.02.87 С. 10 

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2003) 29
Proposal for a Council Directive amending Directive 78/660/EEC as regards amounts expressed in euro 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради щодо внесення змін до Директиви 78/660/ЄЕС щодо сум, виражених в євро 

COM (2002) 625
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on investment services and regulated markets, and amending Council Directives 85/611/EEC, Council Directive 93/6/EEC and European Parliament and Council Directive 2000/12/EC 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського парламенту та Ради щодо інвестиційних послуг і врегульованих ринків, яка також вносить зміни до Директиви Ради 85/611/ЄЕС, Директиви Ради 93/6/ЄЕС та Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/12/ЄС 

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа 15/78

Рішення Суду від 24 жовтня 1978 року

Socit gnrale de banque alsacienne v. Koestler.

ВЄС 1978 С. 1971

Справа 410/96

Рішення Суду від 1 грудня 1998 року

Ambry

ВЄС 1978 С. I-5141

Справа 366/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 лютого 1999 року

Romanelli

ВЄС 1999 С. I-855

Справа 153/00

Рішення Суду від 10 грудня 2002 року

Der Weduwe

ВЄС 2002 С. 00000

IV. Страхування

1. Опис законодавства України

Конституція України від 28 червня 1996 року

Повітряний кодекс України від 21 жовтня 1997 року N 950/97-ВР (Розділ XVII "Авіаційне страхування" (статті 103 - 106))

Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року N 176/95-ВР (Розділ VIII "Морське страхування" (статті 239 - 276))

Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року N 85

Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" від 13 грудня 2001 року N 2893

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664

Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22 лютого 2001 року N 2272

Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років" від 18 січня 2001 року N 2238

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18 січня 2001 року N 2240

Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року N 2213

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 року N 1533

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року N 1105

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV

Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 року N 437

Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року N 2343

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру" від 16 листопада 2002 року N 1788

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" від 12 жовтня 2002 року N 1535

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів" від 19 серпня 2002 року N 1219

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів" від 17 серпня 2002 року N 1211

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності" від 11 липня 2002 року N 1000

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам" від 9 липня 2002 року N 944

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми декларації страховика про операції з перестрахування" від 13 червня 2002 року N 821

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" від 1 червня 2002 року N 733

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї" від 29 березня 2002 року N 402

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення та внесення плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування" від 11 липня 2002 року N 1005

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України" від 26 вересня 2001 року N 1228

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України" від 9 серпня 2001 року N 998

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 16 травня 2001 року N 498

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001 - 2004 роки" від 2 лютого 2001 року N 98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" від 13 вересня 2000 року N 1423

Постанова Кабінету Міністрів України "Про організаційні заходи щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття" від 14 червня 2000 року N 955

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності страхових брокерів" від 29 квітня 1999 року N 747

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції" від 16 жовтня 1998 року N 1642

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування державних виконавців" від 17 серпня 1998 року N 1292

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків" від 17 серпня 1998 року N 1280

Постанова Кабінету Міністрів України "Про страховий фонд безпеки авіації" від 17 серпня 1998 року N 1272

Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення контролю за наявністю полісів обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України - власників (водіїв) транспортних засобів під час перетинання ними державного кордону" від 6 липня 1998 року N 1024

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового положення про товариство взаємного страхування" від 1 лютого 1997 року N 132

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками" від 18 грудня 1996 року N 1523

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування" від 24 жовтня 1996 року N 1290

Постанова Кабінету Міністрів України "Про граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян" від 17 вересня 1996 року N 1122

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" від 14 серпня 1996 року N 959

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів" від 12 лютого 1996 року N 196

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування працівників державної лісової охорони" від 31 липня 1995 року N 589

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій" від 31 травня 1995 року N 378

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю" від 31 березня 1995 року N 227

Постанова Кабінету Міністрів України "Про розмір плати за видачу та обмін ліцензій на здійснення страхової діяльності" від 29 травня 1995 року N 363

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)" від 3 квітня 1995 року N 232

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів" від 11 червня 1994 року N 385

Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування" від 4 червня 1994 року N 358

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби" від 3 червня 1994 року N 349

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Умов обов'язкового (додаткового) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини" від 22 лютого 1994 року N 116

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів" від 14 лютого 1994 року N 89

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Умов обов'язкового державного страхування життя і здоров'я народних депутатів України та порядку виплати їм і членам їхніх сімей страхових сум" від 27 листопада 1993 року N 969

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників митних органів" від 19 серпня 1992 року N 487

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури" від 19 серпня 1992 року N 486

Постанова Кабінету Міністрів УРСР "Про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ республіки" від 29 червня 1991 року N 59

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо впровадження системи медичного страхування на залізницях України" від 18 грудня 1995 року N 773-р

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку оформлення перевізних документів та обліку обсягів перевезень небезпечних вантажів залізницями України" від 17 жовтня 2002 року N 740

Наказ Міністерства транспорту України "Про здійснення контролю за наявністю договорів про страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів" від 15 жовтня 2002 року N 734

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку складання та подання декларації страховика про операції з перестрахування" від 25 липня 2002 року N 582

Наказ Міністерства фінансів України "Про тематичні перевірки використання полісів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за додатковими договорами ("Зелена Картка")" від 14 листопада 2002 року N 965

Наказ Міністерства фінансів України "Про Консультативну раду з питань розвитку страхування" від 7 жовтня 2002 року N 850

Наказ Міністерства фінансів України "Про звітні дані страховиків" від 28 березня 2002 року N 210

Наказ Міністерства фінансів України "Про звіти страхових брокерів" від 30 березня 2001 року N 147

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про умови ліцензування страхової діяльності на території України та контролю за їх дотриманням" від 29 червня 1993 року N 43

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Порядку здійснення перевірок достовірності відомостей про середню заробітну плату для призначення страхових виплат та соціальної допомоги" від 29 липня 2002 року N 371/61

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні" від 20 листопада 2000 року N 309

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, що здійснюють актуарні розрахунки" від 17 лютого 2000 року N 12

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Інструкції про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності" від 26 жовтня 1999 року N 78

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про реєстрацію та сертифікацію страхових брокерів" від 3 червня 1999 року N 41

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Положення про централізований страховий резервний фонд страхових гарантій" від 1 грудня 1998 року N 1

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій страхування (крім страхування життя)" від 1 червня 1998 року N 32

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про затвердження Положення про централізований страховий резервний фонд страхових гарантій" від 12 січня 1998 року N 1

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя" від 23 червня 1997 року N 46

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя" від 26 травня 1997 року N 41

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України" від 9 грудня 1996 року N 129

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про річну бухгалтерську звітність страхових організацій" від 11 квітня 1995 року N 79

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про спеціалізовану річну бухгалтерську звітність страхових організацій" від 9 листопада 1994 року N 39

Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків" від 12 березня 1994 року N 13

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та порядку її складання" від 4 лютого 2003 року N 53

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку складання декларації про доходи страховика" від 29 липня 1997 року N 265

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування" від 29 грудня 1998 року N 550

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності" від 16 липня 2001 року N 98/343

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження облікової форми "Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації" від 4 серпня 1998 року N 236

Наказ Державної митної служби "Про затвердження положень про порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям і банкам" від 17 травня 1997 року N 211

Наказ Міністерства аграрної політики України "Про порядок здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України" від 11 вересня 2001 року N 267

Наказ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про забезпечення проведення реєстрації страхувальників у робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" від 15 березня 2001 року N 62

Спільний наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів" від 25 липня 1996 року N 342/82/244/154-Б

Наказ Міністерства праці України "Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності" від 20 листопада 2000 року N 307

Наказ Міністерства праці України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" від 18 грудня 2000 року N 339

Наказ Служби безпеки України "Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків з військовослужбовцями Служби безпеки України" від 12 грудня 2002 року N 443

Спільний наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про особливі умови ліцензування страхових організацій для здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника" від 25 липня 1996 року N 343/83/243/154-А

Спільний наказ Міністерства економіки України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Методики розрахунку страхових тарифів" від 31 липня 1995 року N 124/48/131

Спільний наказ Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про затвердження Положення про порядок формування і використання страхового фонду безпеки авіації" від 30 грудня 1998 року N 553/273/400/93

Наказ Укрзалізниці "Щодо страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів" від 18 липня 2002 року N 374

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку укладання договорів страхування морських суден, що перебувають у державній власності і передаються судновласниками у фрахт, оренду, лізинг" від 17 травня 1999 року N 260

Положення Міністерства будівництва та архітектури України "Положення про страхування ризиків в будівництві" від 15 червня 1994 року N 10

2. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

Council Regulation (EEC) N 1534/91 of 31 May 1991 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector

OJ L 143, 07.06.91 p. 1 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1534/91 від 31 травня 1991 року щодо застосування Статті 85 (3) Угоди до певних категорій угод, рішень та узгоджених звичаїв у галузі страхування

ОВ L 143, 07.06.91 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 358/2003 of 27 February 2003 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector

OJ L 053, 28.02.2003 p. 8 

Регламент Комісії (ЄС) N 358/2003 від 27 лютого 2003 року стосовно застосування Статті 81 (3) Угоди до певних категорій угод, рішень та узгоджених звичаїв у галузі страхування

ОВ L 053, 28.02.2003 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 1227/1999 of 28 May 1999 concerning the technical format for the transmission of insurance services statistics

OJ L 154, 19.06.99 p. 75 

Регламент Комісії (ЄС) N 1227/1999 від 28 травня 1999 року стосовно технічного формату передачі статистичних даних у сфері страхових послуг

ОВ L 154, 19.06.99 С. 75 

Commission Regulation (EC) N 1225/1999 of 27 May 1999 concerning the definitions of characteristics for insurance services statistics

OJ L 154, 19.06.99 p. 1 

Регламент Комісії (ЄС) N 1225/1999 від 27 травня 1999 року стосовно формулювання ознак статистичних даних у сфері страхових послуг

ОВ L 154, 19.06.99 С. 1 

Commission Regulation (EEC) N 3932/92 of 21 December 1992 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector

OJ L 398, 31.12.92 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3932/92 від 21 грудня 1992 року про застосування Статті 85 (3) Угоди до певних категорій угод, рішень та узгоджених звичаїв у галузі страхування

ОВ L 398, 31.12.92 С. 7 

Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation

OJ L 009, 15.01.2003 p. 1 

Директива 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 року щодо посередництва у галузі страхування

ОВ L 009, 15.01.2003 С. 1 

Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council

OJ L 035, 11.02.2003 p. 1 

Директива 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року про додатковий нагляд за кредитними установами, страховими і інвестиційними компаніями - учасницями фінансових об'єднань та внесення змін до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС, а також Директив Європейського Парламенту і Ради 98/78/ЄС та 2000/12/ЄС

ОВ L 035, 11.02.2003 С. 1 

Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance

OJ L 345, 19.12.2002 p. 1 

Директива 2002/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 листопада 2002 року щодо страхування життя

ОВ L 345, 19.12.2002 С. 1 

Directive 2002/13/EC of the European Parliament and of the Council of 5 March 2002 amending Council Directive 73/239/EEC as regards the solvency margin requirements for non-life insurance undertakings

OJ L 077, 20.03.2002 p. 17 

Директива 2002/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 березня 2002 року про внесення змін до Директиви Ради 73/239/ЄЕС стосовно вимоги про рівень платоспроможності для страхових компаній, які надають послуги в інших сферах ніж страхування життя

ОВ L 077, 20.03.2002 С. 17 

Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings

OJ L 110, 20.04.2001 p. 28 

Директива 2001/17/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 березня 2001 року щодо відновлення платоспроможності та ліквідації страхових компаній

ОВ L 110, 20.04.2001 С. 28 

Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and amending Council Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (Fourth motor insurance Directive)

OJ L 181, 20.07.2000 p. 65 

Директива 2000/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 травня 2000 року щодо зближення законів країн - членів ЄС стосовно страхування цивільної відповідальності у сфері використання транспортних засобів та внесення змін у Директиви Ради 73/239/ЄЕС і 88/357/ЄЕС (Четверта Директива щодо страхування транспортних засобів)

ОВ L 181, 20.07.2000 С. 65 

Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group

OJ L 330, 05.12.98 p. 1 

Директива 98/78/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 року щодо встановлення додаткового нагляду за страховими компаніями, що входять до страхових об'єднань (груп)

ОВ L 330, 05.12.98 С. 1 

Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive)

OJ L 228, 11.08.92 p. 1 

Директива Ради 92/49/ЄЕС від 18 червня 1992 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються прямого страхування (крім страхування життя), та про внесення змін до Директив 73/239/ЄЕС та 88/357/ЄЕС (Третя Директива про страхування (крім страхування життя))

ОВ L 228, 11.08.92 С. 1 

Council Directive 91/675/EEC of 19 December 1991 setting up an insurance committee

OJ L 374, 31.12.91 p. 32 

Директива Ради 91/675/ЄЕС від 19 грудня 1991 року щодо створення комітету зі страхування

ОВ L 374, 31.12.91 С. 32 

Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings

OJ L 374, 31.12.91 p. 7 

Директива Ради 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 року про річні звіти та консолідовані звіти страхових компаній

ОВ L 374, 31.12.91 С. 7 

Second Council Directive 88/357/EEC of 22 June 1988 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending Directive 73/239/EEC

OJ L 172, 04.07.88 p. 1 

Друга Директива Ради 88/357/ЄЕС від 22 червня 1988 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються прямого страхування (крім страхування життя), та про створення умов для ефективного користування свободою підприємницької діяльності та свободою надання послуг та про внесення змін до Директиви 73/239/ЄЕС

ОВ L 172, 04.07.88 С. 1 

Council Directive 87/344/EEC of 22 June 1987 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to legal expenses insurance

OJ L 185, 04.07.87 p. 77 

Директива Ради 87/344/ЄЕС від 22 червня 1987 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються страхування судових витрат

ОВ L 185, 04.07.87 С. 77 

Second Council Directive 84/5/EEC of 30 December 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles

OJ L 008, 11.01.84 p. 17  

Друга Директива Ради 84/5/ЄЕС від 30 грудня 1983 року щодо зближення законодавств держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності при експлуатації автомобільних транспортних засобів

ОВ L 008, 11.01.84 С. 17 

Council Directive 78/473/EEC of 30 May 1978 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to Community co-insurance

OJ L 151, 07.06.78 p. 25 

Директива Ради 78/473/ЄЕС від 30 травня 1978 року щодо узгодження положень законів, підзаконних та адміністративних актів стосовно співстрахування в Європейському Союзі

ОВ L 151, 07.06.78 С. 25 

Council Directive 76/580/EEC of 29 June 1976 amending Directive 73/239/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance

OJ L 189, 13.07.76 p. 13 

Директива Ради 76/580/ЄЕС від 29 липня 1976 року, яка змінює Директиву 73/239/ЄЕС щодо узгодження положень законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються отримання дозволу на заняття страховою діяльністю (крім страхування життя), та умов її здійснення

ОВ L 189, 13.07.76 С. 13 

Council Directive 73/240/EEC of 24 July 1973 abolishing restrictions on freedom of establishment in the business of direct insurance other than life assurance

OJ L 228, 16.08.73 p. 20 

Директива Ради 73/240/ЄЕС від 24 липня 1973 року щодо скасування обмежень про свободу підприємницької діяльності в галузі прямого страхування (крім страхування життя)

ОВ L 228, 16.08.73 С. 20 

First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance

OJ L 228, 16.08.73 p. 3 

Перша Директива Ради 73/239/ЄЕС від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, що регулюють отримання дозволу на заняття страховою діяльністю (крім страхування життя), та умови її здійснення

ОВ L 228, 16.08.73 С. 3 

Council Directive 72/166/EEC of 24 April 1972 on the approximation of the laws of Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability

OJ L 103, 02.05.72 p. 1 

Директива Ради 72/166/ЄЕС від 24 квітня 1972 року щодо зближення законодавств держав-членів в сфері страхування цивільної відповідальності при експлуатації автомобільних транспортних засобів та про забезпечення виконання зобов'язань страховиками

ОВ L 103, 02.05.72 С. 1 

Council Directive 64/225/EEC of 25 February 1964 on the abolition of restrictions on freedom of establishment and freedom to provide services in respect of reinsurance and retrocession

OJ 056, 04.04.64 p. 878 

Директива Ради 64/225/ЄЕС від 25 лютого 1964 року щодо скасування обмежень свободи підприємництва та свободи надання послуг у сфері перестрахування та ретроцесії

ОВ 056, 04.04.64 С. 878 

92/48/EEC: Commission Recommendation of 18 December 1991 on insurance intermediaries

OJ L 019, 28.01.92 p. 32 

92/48/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 18 грудня 1991 року щодо страхових посередників

ОВ L 019, 28.01.92 С. 32 

81/76/EEC: Commission Recommendation of 8 January 1981 on accelerated settlement of claims under insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles

OJ L 057, 04.03.81 p. 27 

81/76/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 8 січня 1981 року щодо прискорення врегулювання страхових випадків у страхуванні цивільної відповідальності при експлуатації автомобільних транспортних засобів

ОВ L 057, 04.03.81 С. 27 

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2002) 259
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies and insurance undertakings 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директив Ради 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 91/674/ЄЕС про щорічні і консолідовані звіти компаній певних типів та видів страхової діяльності 

COM (2002) 244
Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC, 90/232/EEC and Directive 2000/26/EC on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директив Ради 72/166/ЄЕС, 84/5/ЄЕС, 88/357/ЄЕС, 90/232/ЄЕС та Директиви 2000/26/ЄС про страхування цивільної відповідальності щодо використання автомобілів 

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа 270/83

Рішення Суду від 28 січня 1986 року

Commission v. France

ВЄС 1986 С. 273

Справа 252/83

Рішення Суду від 4 грудня 1986 року

Commission v. Denmark

ВЄС 1986 С. 3713

Справа 42/92

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 липня 1993 року

Thijssen v. Controledienst voor de verzekeringen

ВЄС 1993 С. I-4047

Справа 241/97

Рішення Суду від 20 квітня 1999 року

Frskringsaktiebolaget Skandia

ВЄС 1999 С. I-1879 

Справа 239/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 грудня 1999 року

Commission v. France

ВЄС 1999 С. I-8935 

Справа 410/96

Рішення Суду від 1 грудня 1998 року

Ambry

ВЄС 1998 С. I-7875

Справа 206/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 18 травня 2000 року

Commission v. Belgium

ВЄС 2000 С. I-3509

Справа 296/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 травня 2000 року

Commission v. France

ВЄС 2000 С. I-3025

Справа 191/99

Рішення Суду від 14 червня 2001 року

Kvaerner

ВЄС 2001 С. I-4447

Справа 109/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 21 вересня 2000 року

Association basco-barnaise des opticiens independents

ВЄС 2000 С. I-7247

Справа 451/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 березня 2002 року

Cura Anlagen

ВЄС 2002 С. I-3193

Справа 386/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 березня 2002 року

Axa Royale Belge

ВЄС 2002 С. I-2209

Справа 59/01

Рішення Суду від 25 лютого 2003 року

Commission v. Italy

ВЄС 2003 С. 00000

V. Ринок цінних паперів

1. Опис законодавства України

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664

Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня 2001 року N 2374

Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 року N 2299

Закон України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів" від 6 липня 1999 року N 828

Закон України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі" від 6 липня 1999 року N 826

Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 року N 710

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року N 448

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 14 березня 1995 року N 90

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576

Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 року N 1201

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 25 вересня 2002 року N 861

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади з іноземними інвесторами" від 14 лютого 2002 року N 123

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо впорядкування діяльності державних (національних) акціонерних та холдингових компаній" від 7 листопада 2001 року N 1049

Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від 7 серпня 1999 року N 968

Указ Президента України "Про Загальні засади функціонування Національного депозитарію України" від 22 червня 1999 року N 703

Указ Президента України "Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України" від 4 червня 1999 року N 616

Указ Президента України "Питання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 19 травня 1999 року N 523

Указ Президента України "Про облігації зовнішніх державних позик України" від 10 липня 1998 року N 761

Указ Президента України "Про Фонд захисту громадян-інвесторів на фондовому ринку" від 8 липня 1998 року N 756

Указ Президента України "Про оподаткування операцій з державними цінними паперами" від 24 червня 1998 року N 681

Указ Президента "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку" від 14 лютого 1997 року N 142

Указ Президента України "Про Державний інвестиційно-кліринговий комітет" від 29 січня 1997 року N 93

Указ Президента України "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України" від 13 вересня 1995 року N 839

Указ Президента України "Про розширення сфери обігу векселів" від 26 липня 1995 року N 658

Указ Президента України "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку" від 12 червня 1995 року N 446

Указ Президента України "Про участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах" від 27 лютого 1995 року N 146

Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 N 699

Указ Президента України "Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність" від 25 травня 1994 року N 247

Указ Президента України "Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації" від 18 березня 1994 року N 98

Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 року N 55

Указ Президента України "Про сплату державного мита за вексельні бланки" від 2 листопада 1993 року N 504

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів" від 26 вересня 2002 року N 1452

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Заходів щодо реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку на 2001 - 2005 роки" від 14 серпня 2001 року N 1046

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від 6 травня 2000 року N 766

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери" від 22 вересня 1999 року N 1744

Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України "Про виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку" від 27 серпня 1997 року N 933

Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри плати за видачу дозволів на депозитарну діяльність і на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів" від 29 червня 1996 року N 693

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання" від 30 січня 1996 року N 140

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів" від 10 серпня 1995 року N 629

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні" від 29 квітня 1994 року N 277

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" від 19 квітня 1993 року N 283

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення плати за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів" від 25 жовтня 1991 року N 282

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення потужностей по виготовленню національної валюти та цінних паперів" від 18 вересня 1991 року N 212

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 18 січня 2003 року N 25-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення плану заходів щодо виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002 - 2010 роки" від 9 серпня 2002 року N 440-р

Рішення Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів" від 18 травня 1999 року N 239/104

Рішення Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про особливості здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами" від 9 вересня 1998 року N 355/120

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування" від 9 січня 2003 року N 3

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про подання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів" від 17 вересня 2002 року N 265

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про подання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів" від 12 вересня 2002 року N 264

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)" від 1 серпня 2002 року N 216

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про схвалення Положення про порядок проведення конкурсу на кращу регулярну інформацію відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій" від 2 серпня 2002 року N 241

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)" від 2 липня 2002 року N 201

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування" від 2 липня 2002 року N 196

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про подання адміністративних даних фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами" від 11 червня 2002 року N 212

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств" від 11 червня 2002 року N 167

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про діяльність саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів" від 18 березня 2002 року N 107

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній" від 18 березня 2002 року N 104

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про здійснення компанією з управління активами професійної діяльності з управління активами ІСІ" від 11 січня 2002 року N 13

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах" від 25 грудня 2001 року N 386

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків" від 22 листопада 2001 року N 338

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та торговельно-інформаційних систем" від 8 травня 2001 року N 144

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів" від 20 квітня 2001 року N 138

Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства (у новій редакції)" від 16 жовтня 2000 року N 158

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств" від 15 вересня 2000 року N 139/1935

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду" від 14 вересня 2000 року N 125

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму" від 30 червня 2000 року N 98

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації" від 11 квітня 2000 року N 39

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв'язку з індексацією основних фондів (07-04/98)" від 17 березня 2000 року N 25

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про особливості перетворення закритого інвестиційного фонду у відкритий інвестиційний фонд та закритого взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії" від 5 листопада 1999 року N 230

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)" від 5 листопада 1999 року N 229

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про особливості реорганізації інвестиційних фондів шляхом злиття або приєднання" від 5 листопада 1999 року N 228

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Національного банку України "Про затвердження Тимчасового положення про вимоги до розрахункового банку та Типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів" від 10 вересня 1999 року N 178/497

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств" від 30 грудня 1998 року N 221

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств" від 23 грудня 1998 року N 199

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі" від 31 липня 1998 року N 95

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні" від 29 липня 1998 року N 93

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій" від 9 червня 1998 року N 72

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність" від 27 січня 1998 року N 11-а

Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності" від 15 січня 1997 року N 9

Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Тимчасового положення про надання регулярної та особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій" від 23 грудня 1996 року N 330

Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів" від 23 грудня 1996 року N 329

Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи" від 23 грудня 1996 року N 328

Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку" від 24 вересня 1996 року N 215

Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження тимчасових положень про порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск" від 20 вересня 1996 року N 210

Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів" від 1 квітня 1996 року N 58

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування", затверджено рішенням Комісії від 9 січня 2003 року N 3

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про реєстрацію регламенту ІСІ та ведення Єдиного державного реєстру ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 6 липня 2002 року N 197

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх прилюдній пропозиції", затверджено рішенням Комісії від 8 січня 2002 року N 7

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про здійснення компанією з управління активами ІСІ професійної діяльності з управління активами", затверджено рішенням Комісії від 11 січня 2002 року N 13

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про склад та структуру активів ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 11 січня 2002 року N 12

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про вимоги до договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 11 січня 2002 року N 11

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх прилюдній пропозиції", затверджено рішенням Комісії від 8 січня 2002 року N 10

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (венчурного недиверсифікованого) з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні", затверджено рішенням Комісії від 8 січня 2002 року N 9

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (венчурного недиверсифікованого) з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні", затверджено рішенням Комісії від 8 січня 2002 року N 8

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 23 жовтня 2001 року N 313

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про вимоги до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 23 жовтня 2001 року N 312

Наказ Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі" від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9

Наказ Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах" від 22 червня 1999 року N 1167/164/4

Наказ Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації" від 13 вересня 2000 року N 1908/11/271

Наказ Фонду державного майна України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Щодо розрахунків з учасниками інвестиційних фондів та інвестиційних компаній при ліквідації цих фондів та компаній" від 17 листопада 1999 року N 2167/321

Наказ Фонду державного майна України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Тимчасового положення про порядок та умови видачі свідоцтва реєстратора на право ведення реєстру акціонерів" від 23 січня 1996 року N 65/10

Наказ Фонду державного майна України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок проведення в Позабіржовій фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі" від 24 червня 1999 року N 1201/167

2. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council

OJ L 035, 11.02.2003 p. 1 

Директива 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року щодо додаткового нагляду за діяльністю кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних фірм, які входять до фінансового конгломерату, та про внесення змін до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС та до Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЄС та 2000/12/ЄС

ОВ L 035, 11.02.2003, С. 1  

Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities

OJ L 184, 06.07.2001 p. 1 

Директива 2001/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 травня 2001 року щодо допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі та про інформацію про такі цінні папери, яка підлягає опублікуванню

ОВ L 184, 06.07.2001, С. 1 

Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on investor-compensation schemes

ОJ L 084, 26.03.97 p. 22 

Директива 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 року щодо інвестиційних компенсаційних схем

ОВ L 084, 26.03.97, С. 22  

Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field

OJ L 141, 11.06.93 p. 27 

Директива Ради 93/22/ЄЕС від 10 травня 1993 року щодо інвестиційних послуг на ринку цінних паперів

ОВ L 141, 11.06.93 С. 27 

Council Directive 89/592/EEC of 13 November 1989 coordinating regulations on insider dealing

OJ L 334, 18.11.89 p. 30 

Директива Ради 89/592/ЄЕС від 13 листопада 1989 року щодо узгодження регулювання інсайдерських операцій

ОВ L 334, 18.11.89, С. 30 

Council Directive 89/298/EEC of 17 April 1989 coordinating the requirements for the drawing-up, scrutiny and distribution of the prospectus to be published when transferable securities are offered to the public

OJ L 124, 05.05.89 p. 8 

Директива Ради 89/298/ЄЕС від 17 квітня 1989 року щодо узгодження вимог щодо розробки, перевірки та розповсюдження проспектів, які мають бути оприлюднені, коли цінні папери, які підлягають вільному обігу, пропонуються до відкритого продажу

ОВ L 124, 05.05.89, С. 8 

Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)

OJ L 375, 31.12.85 p. 3 

Директива Ради 85/611/ЄЕС від 20 грудня 1985 року щодо узгодження положень законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери (UCITS)

ОВ L 375, 31.12.85, С. 3 

85/612/EEC: Council Recommendation of 20 December 1985 concerning the second subparagraph of Article 25 (1) of Directive 85/611/EEC

OJ L 375, 31.12.85 p. 19 

85/612/ЄЕС: Рекомендація Ради від 20 грудня 1985 року щодо підпараграфа 2 статті 25 (1) Директиви 85/611/ЄЕС 

ОВ L 375, 31.12.85, С. 19  

77/534/EEC: Commission Recommendation of 25 July 1977 concerning a European code of conduct relating to transactions in transferable securities

OJ L 212, 20.08.77 p. 37 

77/534/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 25 липня 1977 року стосовно Європейського кодексу поведінки при трансакціях з цінними паперами

ОВ L 212, 20.08.77, С. 37 

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2002) 534
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on takeover bids  

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо поглинання компанії  

COM (2002) 279
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 68/151/EEC, as regards disclosure requirements in respect of certain types of companies  

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви Ради 68/151/ЄЕС стосовно вимог щодо оприлюднення інформації певними типами компаній  

COM/2001/0281
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on insider dealing and market manipulation (market abuse) 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внутрішні (інсайдерські) операції з цінними паперами та зловживання на ринку 

COM/2002/0460
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC 

 
Змінена пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про проспект про цінні папери, необмежені у обігу або допущені до продажу, та щодо внесення змін до Директиви 2001/24/ЄС 

COM/2002/0625
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on investment services and regulated markets, and amending Council Directives 85/611/EEC, Council Directive 93/6/EEC and European Parliament and Council Directive 2000/12/EC 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про інвестиційні послуги на ринку цінних паперів і організовані ринки та щодо внесення змін до Директив Ради 85/611/ЄЕС та 93/6/ЄЕС та до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2000/12/ЄС 

COM (2001) 280
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо оприлюднення проспекту емісії, коли цінні папери пропонуються для відкритого продажу або допускаються до торгівлі  

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа С-356/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 листопада 2002 року

Antonio Testa and Lido Lazzeri v. Commissione Nazionale per la Societ e la Borsa

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-28/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 травня 2001 року

Кримінальне провадження проти Jean Verdonck, Ronald Everaert and Edith de Baedts

ВЄС 2001 С. I-03399

Справа С-417/97

Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 червня 1999 року

Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxemburg

ВЄС 1999 С. I-03247

Справа 390/85

Рішення Суду від 12 лютого 1987 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1987 С. 00761

Розділ 8
Правила конкуренції

(див. окремо в базі)

Опрос