Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О развитии автомобильной промышленности Украины

ВР Украины
Закон от 18.03.2004 № 1624-IV
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про розвиток автомобільної промисловості України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 6 липня 2005 року N 2740-IV

Закон втратив чинність
(у зв'язку із закінченням строку його дії)

Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного автомобілебудування, яке визначається як пріоритетна галузь економіки України; на створення сприятливих умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, а також на забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств і приведення національного законодавства у відповідність з вимогами ГАТТ/СОТ та Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) автомобіль - наземний транспортний засіб, що класифікується згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними позиціями 8702, 8703, 8704;

2) мотоцикл - наземний транспортний засіб, що класифікується згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарною позицією 8711;

3) комплектуючі вироби - вироби, виготовлені згідно з погодженим із виробником автомобіля або мотоцикла комплектом документів і призначені для застосування у складі цього автомобіля або мотоцикла під час його виробництва;

4) запасні частини - частини, виготовлені згідно з погодженим із виробником автомобіля або мотоцикла комплектом документів, призначені для застосування у складі цього автомобіля або мотоцикла на випадок необхідності здійснення заміни вузла, агрегату або окремих деталей цього автомобіля або мотоцикла в разі його ремонту або технічного обслуговування;

5) кузов (кабіна) автомобіля - каркасна конструкція, призначена для монтажу на ній складових компонентів автомобіля, а також розміщення робочого місця водія та місць пасажирів або вантажу;

6) шасі (рама) автомобіля рамної конструкції - певна частина автомобіля, на яку згідно з конструкцією встановлюються комплектуючі вироби, вузли та агрегати;

7) підприємство з виробництва автомобілів та мотоциклів (моторолерів), а також супутніх комплектуючих виробів і запасних частин до них - юридична особа - резидент України, що виготовляє автомобілі, мотоцикли та супутні комплектуючі вироби і запасні частини до них та реалізує програму створення виробничих потужностей і робочих місць;

(пункт 7 статті 1 у редакції Закону
 України від 06.07.2005 р. N 2740-IV)

8) програма створення виробничих потужностей і робочих місць - затверджена Кабінетом Міністрів України програма будівництва, реконструкції, технічного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернізації об'єктів виробництва, а також реалізації плану створення (завантаження) робочих місць, яка здійснюється для виробництва автомобілів, мотоциклів, а також супутніх комплектуючих виробів і запасних частин до них; 

(пункт 8 статті 1 у редакції Закону
 України від 06.07.2005 р. N 2740-IV)

9) план створення (завантаження) робочих місць - кількість і терміни створення (завантаження) робочих місць на підприємствах з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин на території України;

10) робоче місце - зона застосування праці одного працюючого, обладнана та оснащена всім необхідним для виконання виробничого процесу або його частини протягом повного робочого дня (повне завантаження).

Стаття 2. Вимоги до підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин

Підприємство з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин повинно відповідати таким вимогам:

а) мати запис у своєму статуті про те, що виготовлення автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин є основним видом його діяльності;

б) мати офіційно підтверджене право на виробництво певної марки автомобілів або мотоциклів на підставі зареєстрованого права власності на знак для товарів і послуг (торговельної марки) або на підставі чинного договору, що надає право на використання цього знака для товарів і послуг (торговельної марки) при виробництві автомобілів або мотоциклів;

в) мати міжнародний ідентифікаційний код виробника дорожніх транспортних засобів (WMI), який надано відповідно до вимог ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96), що передбачає наявність зареєстрованих технічних умов;

г) мати погоджений із виробником автомобіля або мотоцикла комплект документів на виготовлення комплектуючих виробів і запасних частин.

Вимоги, визначені в пунктах "б" та "в" цієї статті, застосовуються виключно до підприємств з виробництва автомобілів і мотоциклів.

Стаття 3. Вимоги щодо комплектності автомобіля при ввезенні на митну територію України

1. Автомобіль з кузовом несучого типу при ввезенні на митну територію України вважається завершеним (готовим), якщо на його кузові встановлено один або більше з таких компонентів:

силовий агрегат (двигун і коробка передач);

передня підвіска (вісь);

задня підвіска (вісь).

2. Автомобіль рамної конструкції при ввезенні на митну територію України вважається завершеним (готовим), якщо на його шасі (рамі) встановлено один або більше з таких компонентів:

кузов (кабіна та/або вантажний кузов);

паливна система;

система випуску відпрацьованих газів.

Стаття 4. Визначення походження

1. Протягом трьох років, що настають за роком вступу України до Світової організації торгівлі, для визначення походження використовуються правила підпараграфів "a" - "c" статті 2 "Принципи застосування під час перехідного періоду" частини II Угоди про правила визначення походження у рамках ГАТТ "Принципи застосування правил визначення походження" з урахуванням того, що критерії операцій з виробництва автомобілів та мотоциклів (моторолерів) передбачають:

а) виготовлення кузова (кабіни) з окремих елементів, деталей або вузлів методом нероз'ємного з'єднання (що не передбачає можливості їх подальшого роз'єднання без втрати якісних чи цінових характеристик окремих елементів);

б) фарбування кузова (кабіни) автомобіля чи мотоцикла (моторолера);

в) складання з окремих елементів (крім внутрішнього оздоблення) автомобіля чи мотоцикла (моторолера);

г) проведення тюнингу за замовленням покупця. Під тюнингом розуміються роботи, які поліпшують внутрішні або зовнішні показники автомобіля чи мотоцикла (моторолера). Місцем тюнингових робіт вважається місце розташування (місцезнаходження) особи, що їх проводить.

2. Після закінчення перехідного періоду, визначеного в частині першій цієї статті, застосовуються правила походження, встановлені підпараграфами "a" і "c" статті 3 "Принципи застосування після перехідного періоду" Угоди про правила визначення походження у рамках ГАТТ "Принципи застосування правил визначення походження".

(стаття 4 у редакції Закону
 України від 06.07.2005 р. N 2740-IV)

Стаття 5. Зміст і вимоги до програми створення виробничих потужностей і робочих місць

1. Програма створення виробничих потужностей і робочих місць підприємства з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики.

2. Програма створення виробничих потужностей і робочих місць має містити перелік заходів з будівництва, реконструкції, технічного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернізації об'єктів виробництва, здійснення виробничої діяльності, а також реалізації плану створення (завантаження) робочих місць та передбачає виконання комплексу зобов'язань у період її реалізації, зокрема щодо:

а) класу (класів) автомобілів або мотоциклів, які передбачає виробляти підприємство з виробництва автомобілів або мотоциклів;

б) переліку та асортименту комплектуючих виробів і запасних частин, які передбачає виробляти таке підприємство;

в) переліку об'єктів і потужностей для виробництва автомобілів, мотоциклів, а також супутніх комплектуючих виробів і запасних частин до них з визначенням термінів введення таких об'єктів і потужностей в експлуатацію, досягнення на них проектних обсягів виробництва; 

(пункт "в" частини другої статті 5 у редакції
Закону України від 06.07.2005 р. N 2740-IV)

г) термінів виконання плану створення (завантаження) робочих місць;

ґ) фінансово-економічного обґрунтування.

3. Кабінет Міністрів України затверджує програму створення виробничих потужностей і робочих місць підприємства з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин не пізніше трьох місяців від дня її подання центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики.

Стаття 6. Відповідальність за невиконання зобов'язань за програмою створення виробничих потужностей і робочих місць

1. У разі невиконання своїх зобов'язань за затвердженою Кабінетом Міністрів України програмою створення виробничих потужностей і робочих місць або порушення норм цього Закону підприємство з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин сплачує в повному обсязі відповідно до законодавства всі податки, збори (обов'язкові платежі), що не сплачувалися з моменту встановлення центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики та затвердження Кабінетом Міністрів України факту невиконання програми створення виробничих потужностей і робочих місць або порушення цього Закону, а також сплачує пеню в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

2. Контроль за виконанням програм створення виробничих потужностей і робочих місць підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин на підставі звітів щодо їх виконання, які надаються зазначеними підприємствами за підсумками календарного року, покладається на центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики та центральний орган державної податкової служби.

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів після його опублікування та діє до 31 грудня 2008 року.

2. З дня набрання чинності цим Законом дія статей 2, 4 і 5 Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" поширюється виключно на підприємства з виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, які діють відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до 1 січня 2004 року, та мають інвестицію (в тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США - при виробництві легкових автомобілів, не менше 30 мільйонам доларів США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, не менше 10 мільйонам доларів США - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2 - 3, ст. 22, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254, ст. 260, N 35, ст. 283, N 38, ст. 319; 2001 р., N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, N 20, ст. 96, N 23, ст. 114; 2002 р., N 2, ст. 11, N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 33, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 30, ст. 249; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV) після пункту 22.29 доповнити новим пунктом такого змісту:

"22.30. Тимчасово, з дня набрання чинності Законом України "Про розвиток автомобільної промисловості України" до 31 грудня 2008 року, для підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про розвиток автомобільної промисловості України", встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку:

22.30.1. Податковим періодом для них вважається звітний податковий рік.

22.30.2. Об'єкт оподаткування, визначений за наслідками звітного податкового року, зменшується на суму коштів, які реінвестуються підприємством у розвиток власного виробництва. Рішення про проведення такої реінвестиції має бути прийняте до граничного терміну подання річної податкової декларації до відповідного податкового органу. Якщо протягом наступного податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо проведення зазначеної реінвестиції або зменшують її обсяги, підприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорівнює сумі оголошеної реінвестиції або сумі її зменшення, додати його суму до суми оподатковуваного прибутку поточного податкового періоду, а також сплатити пеню в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством".

У зв'язку з цим пункт 22.30 вважати пунктом 22.31;

2) підпункт 2 пункту 3 статті 7 виключено

 (згідно із Законом України
 від 06.07.2005 р. N 2740-IV)

3) статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107, N 28, ст. 301; 1997 р., N 8, ст. 62, N 34, ст. 210, N 47, ст. 294; 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 50, ст. 436; 2000 р., N 22, ст. 172, N 43, ст. 370; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 9, ст. 68; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV) доповнити частиною такого змісту:

"Тимчасово, з дня набрання чинності Законом України "Про розвиток автомобільної промисловості України" до 31 грудня 2008 року, ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України підприємствами з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин, які діють відповідно до Закону України "Про розвиток автомобільної промисловості України", товарів і комплектуючих виробів, які використовуються цими підприємствами для виробництва автомобілів, мотоциклів, комплектуючих виробів і запасних частин, країною походження яких є Україна, а також для будівництва, реконструкції, технічного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернізації об'єктів виробництва. Перелік таких товарів із визначенням кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, порядок і обсяги ввезення, а також критерії їх цільового використання та порядок здійснення контролю за ними визначаються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються в Україні. У разі порушення умов цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством".

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити розробку та прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що визначають порядок справляння податків і зборів згідно з цим Законом;

визначити порядок здійснення контролю за виконанням програм створення виробничих потужностей і робочих місць підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
18 березня 2004 року
N 1624-IV
 

  

Опрос