Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О рентных платежах за нефть, природный газ и газовый конденсат

ВР Украины
Закон от 05.02.2004 № 1456-IV
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат

Дію Закону зупинено на 2004 рік
згідно із
Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, враховуючи зміни,
 внесені Законом України від 17 червня 2004 року N 1801-IV
,
на 2005 рік - згідно із
Законами України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
від 25 березня 2005 року N 2505-IV
,
на 2006 рік - згідно із Законом України від 20 грудня 2005 року N 3235-IV
,
 на 2007 рік - згідно із Законом України від 30 листопада 2006 року N 398-V
,
 на 2008 рік - згідно із Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI

(Зупинення дії цього Закону на 2008 рік, передбачене пунктом 17 статті 67 розділу I Закону України від 28 грудня 2007 року N 107-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008)

Дію Закону зупинено до 1 січня 2010 року
(згідно із Законом України
 від 3 червня 2008 року N 309-VI)

Дію Закону зупинено на 2010 рік
(згідно із Законом України
 від 27 квітня 2010 року N 2154-VI)

Закон втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 20 травня 2010 року N 2275-VI)

Цей Закон визначає поняття, розміри та порядок сплати рентних платежів за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат в Україні, контроль за правильністю їх обчислення і сплати та відповідальність платників таких платежів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат - загальнодержавні обов'язкові платежі, які сплачуються з вартості обсягів нафти, природного газу і газового конденсату, видобутих у межах території України;

середній дебіт свердловин на родовищі - середній по родовищу обсяг видобутку нафти, природного газу або газового конденсату з кожної з діючих на родовищі свердловин експлуатаційного фонду у звітному податковому періоді, визначений як частка від ділення фактичного обсягу видобутку нафти, природного газу або газового конденсату на родовищі у звітному податковому періоді на сумарну кількість відпрацьованих у цьому періоді свердловиноднів;

середня глибина свердловин на родовищі - частка від ділення загального метражу глибини діючих свердловин експлуатаційного фонду на родовищі у звітному податковому періоді на кількість цих свердловин.

Стаття 2. Платники рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат, об'єкти і ставки рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат, порядок їх обчислення і сплати не можуть встановлюватись або змінюватись іншими законодавчими актами, крім законів про внесення змін до цього Закону.

Розділ II
ПЛАТНИКИ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ОБ'ЄКТИ ТА БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ

Стаття 3. Платниками рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат є суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють видобуток нафти, природного газу чи газового конденсату в межах території України та зареєстровані платниками податку.

Стаття 4. Об'єктом оподаткування для рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат є обсяги нафти, природного газу і газового конденсату, видобуті в межах території України у звітному податковому періоді, за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу і газового конденсату при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні, але не більше нормативних обсягів втрат і виробничо-технологічних витрат.

Перелік та порядок визначення розмірів нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу і газового конденсату при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні встановлюються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Базою оподаткування для рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат є вартість обсягів видобутих нафти, природного газу і газового конденсату, визначених статтею 4 цього Закону.

Вартість обсягів нафти, природного газу і газового конденсату визначається за договірними цінами, але не нижчими за середні ринкові ціни у звітному податковому періоді, або за регульованими цінами, без урахування вартості послуг на постачання і транспортування та податку на додану вартість (ПДВ). Порядок визначення середніх ринкових цін встановлюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат включаються до їх ціни (без ПДВ) у звітному податковому періоді, в якому відбувся видобуток продукції нафтогазовидобувними підприємствами.

Розділ III
СТАВКИ, СТРОКИ І ПОРЯДОК СПЛАТИ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ

Стаття 7. Рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат визначаються, виходячи з обсягів видобутих нафти, природного газу і газового конденсату, гірничо-геологічних умов їх видобутку та ціни реалізації.

Сума рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат, що підлягає сплаті платником рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат, розраховується за формулою:

 
Р = 

О х С х Цф
---------------
100 

 
+ О х (1 - 

С
-----)
100 

 
х (Цф - Цб х 

Іi
-----)
100 

 
х (1 - 

П
------)
100 

 
х К, 

де О - обсяг видобутих нафти, природного газу або газового конденсату платником рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат у звітному податковому періоді, за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат, обсягів нафти, природного газу або газового конденсату, реалізованих за регульованими цінами, та обсягів понад базові обсяги нафти, природного газу і газового конденсату, видобутих з родовищ, що мають важковидобувні та виснажені запаси, тонн або 1000 м3;

С - середньозважена ставка рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат (відсотків), що визначається за окремою формулою, наведеною нижче;

Цф - середньозважена ціна нафти, природного газу або газового конденсату, за якою платник рентних платежів реалізує продукцію у звітному податковому періоді, за винятком продукції, що реалізується за регульованими цінами (без ПДВ), гривень за тонну або гривень за 1000 м3;

Цб - базове значення ціни за нафту, природний газ або газовий конденсат (без ПДВ), гривень за тонну або гривень за 1000 м3.

Для нафти Цб = 600 гривень за тонну (без ПДВ);

для природного газу Цб = 275 гривень за 1000 м3 (без ПДВ);

для газового конденсату Цб = 760 гривень за тонну (без ПДВ);

Іi - річний індекс інфляції, відсотків;

П - ставка податку на прибуток підприємств, відсотків;

К - коефіцієнт розподілу надприбутку між державою та нафтогазовидобувним підприємством, К = 0,5.

Середньозважена ставка рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат (відсотків) визначається за формулою:

 
 
С = 

Sn х )
--------------,
S Оn 

де Оn - обсяг нафти, природного газу або газового конденсату, видобутий з n-го родовища у звітному податковому періоді, тонн або 1000 м3;

- диференційована ставка рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат для n-го родовища з i-тим середнім дебітом нафти, природного газу або газового конденсату та з l-тою середньою глибиною свердловин на родовищі, що визначається згідно з таблицями 1 та 2, відсотків.

Таблиця 1

Диференційовані ставки рентного платежу для природного газу та газового конденсату (Сil), відсотків

Середня глибина свердловин на родовищі, м 

Середній по родовищу дебіт однієї експлуатаційної свердловини (Д), 1000 м3 за добу або тонн за добу 

до 10 включно 

від 10 до 50 включно 

від 50 до 200 включно 

більше 200 

до 2000 включно 

1,8 х Д 

18 + 0,18 х (Д - 10) 

25 + 0,033 х (Д - 50) 

30 відсотків 

від 2000 до 3000 включно 

1,25 х Д 

12,5 + 0,16 х (Д - 10) 

19 + 0,027 х (Д - 50) 

23 відсотки 

від 3000 до 4000 включно 

0,85 х Д 

8,5 + 0,14 х (Д - 10) 

14 + 0,020 х (Д - 50) 

17 відсотків 

від 4000 до 4500 включно 

0,5 х Д 

5 + 0,1 х (Д - 10) 

9 + 0,013 х (Д - 50) 

11 відсотків 

від 4500 до 5000 включно 

0,2 х Д 

2 + 0,05 х (Д - 10) 

4 + 0,007 х (Д - 50) 

5 відсотків 

Таблиця 2

Диференційовані ставки рентного платежу для нафти (Сil), відсотків

Середня глибина свердловин на родовищі, м 

Середній по родовищу дебіт нафти однієї експлуатаційної свердловини (Д), тонн за добу 

до 5 включно 

від 5 до 25 включно 

від 25 до 100 включно 

більше 100 

до 2000 включно 

3,6 х Д 

18 + 0,35 х (Д - 5) 

25 + 0,067 х (Д - 25) 

30 відсотків 

від 2000 до 3000 включно 

2,6 х Д 

13 + 0,30 х (Д - 5) 

19 + 0,053 х (Д - 25) 

23 відсотки 

від 3000 до 4000 включно 

1,8 х Д 

9 + 0,25 х (Д - 5) 

14 + 0,040 х (Д - 25) 

17 відсотків 

від 4000 до 4500 включно 

1,1 х Д 

5,5 + 0,18 х (Д - 5) 

9 + 0,027 х (Д - 25) 

11 відсотків 

від 4500 до 5000 включно 

0,5 х Д 

2,5 + 0,08 х (Д - 5) 

4 + 0,013 х (Д - 25) 

5 відсотків 

Стаття 8. Для обсягів нафти, природного газу або газового конденсату, що реалізуються за регульованими цінами, які встановлюються відповідними державними органами, розрахунок рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат проводиться окремо за формулою:

 
Р

Оp х С х Цp
----------------,
100 

де Оp - обсяг нафти, природного газу або газового конденсату, що реалізується за регульованими цінами у звітному податковому періоді, тонн або 1000 м3. Обсяги нафти, природного газу або газового конденсату, що реалізуються за регульованими цінами у звітному податковому періоді, встановлюються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України;

Цp - регульована ціна (без ПДВ та вартості послуг з транспортування і постачання), гривень за тонну або гривень за 1000 м3.

Стаття 9. Розмір сум рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат, що підлягають сплаті, визначається платниками рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат самостійно.

Звітний податковий період для рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат дорівнює календарному місяцю.

Розрахунки рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат складаються платниками щомісяця (окремо за кожним видом продукції) і подаються до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного податкового періоду.

По закінченні звітного року платник рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат коригує суму розрахованих протягом року рентних платежів з урахуванням фактичних цін на нафту, природний газ і газовий конденсат, включаючи результат коригування до суми нарахованих рентних платежів у перший місяць наступного року.

Стаття 10. Сума рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць, повинна бути внесена платником до Державного бюджету України протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат.

Розділ IV
ПІЛЬГИ ЩОДО СПЛАТИ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ

Стаття 11. Від оподаткування рентними платежами за нафту, природний газ і газовий конденсат звільняються обсяги нафти, природного газу і газового конденсату:

видобуті в межах територіальних вод і виключної (морської) економічної зони України;

видобуті з родовищ, що залягають на глибині понад 5000 метрів;

понад базові обсяги нафти, природного газу і газового конденсату, видобуті з родовищ, затверджених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають важковидобувні та виснажені запаси.

Розділ V
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Стаття 12. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Законом, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 13. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, за винятком розділу III, що набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
5 лютого 2004 року
N 1456-IV
 

  

Опрос