Идет загрузка документа (1522 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2003 год" и некоторые другие законодательные акты

ВР Украины
Закон от 22.05.2003 № 849-IV

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 9 липня 2003 року N 1068-IV
,
Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
 Законом України
 від 5 липня 2012 року N 5083-VI

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; із змінами, внесеними законами України від 6 березня 2003 року N 630-IV та від 3 квітня 2003 року N 653-IV) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "50.020.875,9", "39.463.422" та "10.557.453,9" замінити відповідно цифрами "52.959.040,4", "41.916.465" та "11.042.575,4";

у частині другій цифри "52.055.801,1", "40.373.422" та "11.682.379,1" замінити відповідно цифрами "54.993.965,6", "42.826.465" та "12.167.500,6";

2) у статті 2:

пункт 10 після слів "природний газ" доповнити словами "газовий конденсат";

після пункту 29 доповнити двома пунктами такого змісту:

"30) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

31) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету".

У зв'язку з цим пункт 30 вважати пунктом 32;

3) статтю 3 викласти у такій редакції:

"Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу та газового конденсату із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за товарний природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за 1 тонну і стабільний газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну";

4) у статті 4:

абзац третій частини першої доповнити словами "крім української частини Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний" - Броди - Західний кордон України"; 

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Установити, що тимчасові пільги із сплати рентної плати за транспортування нафти через українську частину Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний" - Броди - Західний кордон України діють до 31 грудня 2003 року";

5) у статті 5 цифри "700.000" замінити цифрами "1.255.000";

6) у статті 10:

пункти 1 та 7 виключити.

У зв'язку з цим пункт 24 вважати пунктом 1 та пункт 23 вважати пунктом 7;

7) абзац другий частини четвертої статті 25 доповнити словами "крім збільшення фонду оплати праці на виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік";

8) у статті 36:

пункт 1 виключити;

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (починаючи з 1 липня 2003 року за рахунок 27 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, але не більше 225.000 тис. гривень)";

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 10 цього Закону)";

у пункті 18 цифри і слово "90 відсотків" виключити;

пункт 19 викласти у такій редакції:

"19) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (з 1 липня 2003 року за рахунок 73 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, а після проведення видатків, визначених пунктом 5 цієї статті, у повному обсязі - за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону)";

пункт 20 викласти у такій редакції:

"20) накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 10 цього Закону)";

у пункті 21 цифру "24" замінити цифрою "1";

пункт 34 вважати пунктом 1;

9) у статті 40:

пункт 5 частини першої після слів "ветеранам внутрішніх справ" доповнити словами "реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами";

доповнити частинами п'ятою - шостою такого змісту:

"Затвердити на 2003 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київському і Севастопольському міським бюджетам на забезпечення виконання норм Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" - у сумі 438.070 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у місячний термін затвердити розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київським і Севастопольським міськими бюджетами";

10) статтю 52 викласти у такій редакції:

"Стаття 52. Установити, що згідно із статтею 18 Закону України "Про підприємства в Україні" державні некорпоратизовані та корпоратизовані, казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності у 2002 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2003 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

Для державних сільськогосподарських підприємств, які постраждали у 2003 році від стихійного лиха, Кабінетом Міністрів України встановлюється особливий режим сплати до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу).

Норматив і порядок відрахування зазначеної частини прибутку (доходу) встановлюються Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України в обсязі не менше 400.000 тис. гривень";

11) у частині п'ятій статті 55:

після слів "в частині щодо дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України" доповнити словами "крім тих закладів, до яких ця норма не застосовується за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";

після цифр "51" доповнити словами "(в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств)";

12) пункт 3 статті 63 викласти у такій редакції:

"3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92)";

13) абзаци другий - п'ятий частини четвертої статті 65 доповнити словами "без урахування залишку за попередній рік";

14) доповнити статтями 101, 371, 372, 373, 374, 521, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 7210, 7211 такого змісту:

"Стаття 101. Установити обсяг ввезення в Україну у 2003 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701 11) 200 тис. тонн із ставкою ввізного мита 60 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2003 року.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 5 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 371. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснити викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" у порядку, встановленому законодавством, в сумі не більше 555.000 тис. гривень за рахунок джерел, визначених статтею 5 цього Закону.

Установити, що викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" здійснюється Кабінетом Міністрів України без нарахування та сплати податку на додану вартість.

Кабінету Міністрів України після викупу нерухомого майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" до 1 вересня 2003 року передати в розпорядження Верховної Ради України приміщення Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 11.

Стаття 372. Встановити, що в 2003 році кошти від реалізації продукції Державного комітету України з державного матеріального резерву в обсязі 70 млн. гривень спрямовуються на інтервенційні операції із зерном на ринку України.

Стаття 373. Видатки, передбачені цим Законом на фінансову підтримку заставних та інтервенційних операцій із зерном, здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України до 10 червня 2003 року.

Стаття 374. Установити, що 50 відсотків виконавчого збору, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 521. Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів використовується за переліком об'єктів, який затверджується Кабінетом Міністрів України до 1 червня 2003 року за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на підставі пропозицій народних депутатів України, в межах обсягів згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень з урахуванням пропозицій народних депутатів України. З них на:

комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області - в сумі 8.000 тис. гривень;

реконструкцію та капітальний ремонт приміщення клубу Кабінету Міністрів України - в сумі 10.000 тис. гривень;

будівництво адміністративного будинку Верховної Ради України - в сумі 60.000 тис. гривень;

придбання обладнання для діагностичного центру в місті Полтаві - в сумі 8.000 тис. гривень;

виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі - в сумі 14.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України при затвердженні переліку об'єктів та обсягів їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень передбачити, зокрема, такі напрями спрямування цих коштів: будівництво метрополітену, вирішення екологічних проблем, завершення будівництва регіональних онкологічних закладів системи охорони здоров'я, оновлення рухомого складу державних судноплавних компаній";

"Стаття 721. Кабінету Міністрів України за погодженням з комітетами Верховної Ради України з питань бюджету і з питань аграрної політики та земельних відносин до 10 червня 2003 року здійснити розподіл коштів, передбачених на здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку, у тому числі на створення Земельного банку відповідно до Земельного кодексу України.

Стаття 722. З метою проведення розрахунків за вкладами фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" Державному казначейству України протягом місяця здійснити погашення бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість перед підприємствами - боржниками Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" (у тому числі їх дебіторами), заборгованість яких перед банком підтверджена виконавчими документами або щодо яких Комерційним Акціонерним Банком "Слов'янський" в установленому законодавством порядку визнано кредитором, шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок ліквідатора Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" в сумі до 30,5 млн. гривень.

Кошти, отримані ліквідатором внаслідок такого перерахунку, використовуються виключно на погашення заборгованості за вкладами фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський".

Стаття 723. Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості (недоїмки) минулих років цієї компанії за платежами до Державного бюджету України виконати роботи в обсязі 70 млн. гривень з реалізації проекту будівництва першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородичани Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз" та в обсязі 130 млн. гривень з будівництва магістральних газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити перелік таких об'єктів.

Стаття 724. Дозволити підрозділам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ та нафту, які видобуваються в Україні, виключно населенню, бюджетним установам, підприємствам житлово-комунального господарства.

Стаття 725. Заборонити підприємствам державної форми власності, в тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу.

Стаття 726. Установити, що кошти від продажу акцій, які належать державним акціонерним товариствам, зараховуються в повному обсязі до доходів загального фонду державного бюджету як доходи від операцій з капіталом.

Стаття 727. З метою недопущення втрат доходів Державного бюджету України встановити, що виготовлення марок акцизного збору, в тому числі з додатковою обробкою та захистом, здійснюється державними підприємствами на власному обладнанні відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку.

Стаття 728. Установити, що бюджетні призначення, передбачені на 2003 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань, а також газети "Кримська світлиця" у розмірі, встановленому цим Законом.

Стаття 729. Установити, що кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським виробникам та іншим суб'єктам господарювання (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806050) спрямовуються на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806040) та часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2801430) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7210. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році кошти у сумі 28.007,5 тис. гривень на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб.

Стаття 7211. З метою погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив, фінансування якої передбачалося здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України 1999 - 2000 років та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 року N 1953, дозволити Кабінету Міністрів України здійснити зарахування недоїмки до Державного бюджету України, що виникла станом на 1 січня 2003 року перед державним бюджетом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, в сумі 40 млн. гривень в погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив перед підприємствами хімічної галузі";

15) внести зміни у додатки N 1, 3, 4 і 5, виклавши їх у новій редакції (додаються).

II. У статті 1 Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 6, ст. 54) цифри і слова "з 1 липня 2003 року" замінити цифрами і словами "з 1 грудня 2003 року".

ІІІ. Розділ ІІІ втратив чинність

IV. Розділ IV втратив чинність

V. Розділ V втратив чинність

VI. Розділ VІ втратив чинність

VII. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 18, ст. 91; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 30, ст. 240, N 50, ст. 365):

1) у частині першій статті 4:

а) у абзаці другому цифри "10000" та "2100" замінити відповідно цифрами "25000" та "5000";

б) у абзаці третьому цифри "10000" замінити цифрами "25000";

в) у абзаці четвертому цифри "1700" замінити цифрами "4000";

2) абзац чотирнадцятий частини першої статті 11 після цифр "0,25" доповнити цифрами "0,33";

3) у статті 15:

а) у частині другій:

у абзаці другому цифри "170000" замінити цифрами "250000";

у абзаці третьому цифри "1700" замінити цифрами "3000";

у абзаці четвертому цифри "5000" замінити цифрами "50000";

б) у частині сьомій цифри "1700", "850", "340", "170" замінити відповідно цифрами "4000", "2000", "500", "250";

4) у частині другій статті 17:

а) абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій або за відсутності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі, - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 1700 гривень";

б) доповнити абзацом такого змісту:

"роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, - 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта підприємницької діяльності тютюнових виробів, але не менше 1000 гривень".

VІІІ. Розділ VІІІ втратив чинність

IX. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11 - 12, ст. 49, N 25, ст. 147, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, N 25, ст. 211, N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 31, ст. 153; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92):

1) пункт 8 статті 1 виключити;

2) пункт 7 статті 2 виключити;

3) пункт 9 статті 4 виключити.

X. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86):

1) у пункті 1:

а) у абзаці першому цифру "8" виключити;

б) абзац другий виключити;

2) у пункті 2:

а) у абзаці четвертому цифру "7" виключити;

б) абзаци п'ятий - сьомий виключити;

3) у пункті 4:

а) у абзаці першому цифру "8" виключити;

б) абзац другий виключити.

ХІ. Розділ ХІ втратив чинність

ХІІ. Розділ ХІІ втратив чинність

ХІІІ. Розділ ХІІІ втратив чинність

XIV. Абзац другий частини першої статті 2, статтю 32, частину другу статті 6, статтю 71 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 36, ст. 231; 1998 р., N 30 - 31, ст. 193; 1999 р., N 38, ст. 345; 2002 р., N 14, ст. 93) виключити.

XV. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців третього - шостого пункту 2, абзацу другого пункту 6 і пункту 12 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з 1 січня 2003 року; розділів III, IV (крім пункту 2), XI, які вводяться в дію з 1 липня 2003 року; пункту 2 розділу IV, розділів V, VI (крім пункту 1), пункту 4 розділу VII (в частині наявності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі), розділів VIII, IX і X, які вводяться в дію з 1 січня 2004 року, розділу XIV, який вводиться в дію з 1 жовтня 2003 року.

(абзац перший пункту 1 розділу XV із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 09.07.2003 р. N 1068-IV)

Зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" діють відповідно до терміну дії Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік". Зміни до інших законів України є складовою частиною цих законів і діють відповідно до терміну дії цих законів.

2. Установити, що:

1) тимчасово з 1 липня 2003 року до 1 січня 2004 року ставка акцизного збору на сигарети з фільтром становить 11,5 гривні за 1000 штук;

2) максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, на які з 1 січня 2004 року встановлюються ставки у відсотках до обороту, повинні бути задекларовані не пізніше 15 грудня 2003 року.

3. З метою забезпечення виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" Кабінету Міністрів України щомісячно інформувати Верховну Раду України про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджетів усіх видів.

4. Центральному органу державної податкової служби України спільно з центральним органом державної митної служби України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики, до 1 грудня 2003 року прийняти та оприлюднити форму декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
22 травня 2003 року
N 849-IV
 

  

 

Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

100000 

Податкові надходження 

34132413,1 

32270421,7 

1861991,4 

110000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

11667740,0 

11667740,0 

0,0 

110200 

Податок на прибуток підприємств 

11667740,0 

11667740,0 

0,0 

130000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

754445,0 

754445,0 

0,0 

130100 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 

60000,0 

60000,0 

0,0 

130101 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 

60000,0 

60000,0 

0,0 

130200 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 

320300,0 

320300,0 

0,0 

130300 

Платежі за користування надрами 

72900,0 

72900,0 

0,0 

130301 

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

72900,0 

72900,0 

0,0 

130400 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

300000,0 

300000,0 

0,0 

130700 

Плата за використання інших природних ресурсів 

1245,0 

1245,0 

0,0 

140000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

18559474,0 

16947045,7 

1612428,3 

140100 

Податок на додану вартість 

13652000,0 

13652000,0 

0,0 

140200 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

4226804,0 

2978790,8 

1248013,2 

140300 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

552900,0 

188484,9 

364415,1 

140600 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

127770,0 

127770,0 

0,0 

140602 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

34500,0 

34500,0 

0,0 

140605 

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

12570,0 

12570,0 

0,0 

140606 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

600,0 

600,0 

0,0 

140607 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

13000,0 

13000,0 

0,0 

140608 

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 

100,0 

100,0 

0,0 

140610 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

35500,0 

35500,0 

0,0 

140612 

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

4000,0 

4000,0 

0,0 

140014 

Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 

20000,0 

20000,0 

0,0 

140615 

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

7500,0 

7500,0 

0,0 

150000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

2975454,1 

2855891,0 

119563,1 

150100 

Ввізне мито 

2582500,0 

2483100,0 

99400,0 

150101 

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

2290500,0 

2290500,0 

0,0 

150102 

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 

150000,0 

150000,0 

0,0 

150105 

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 

142000,0 

42600,0 

99400,0 

150200 

Вивізне мито 

180594,1 

180594,1 

0,0 

150201 

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

180594,1 

180594,1 

0,0 

150300 

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

204360,0 

184196,9 

20163,1 

150400 

Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності 

8000,0 

8000,0 

0,0 

160000 

Інші податки 

175300,0 

45300,0 

130000,0 

160200 

Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 

10300,0 

10300,0 

0,0 

160300 

Податки, не віднесені до інших категорій 

35000,0 

35000,0 

0,0 

160600 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

130000,0 

0,0 

130000,0 

200000 

Неподаткові надходження 

15603102,4 

7113131,3 

8489971,1 

210000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

5933190,0 

5397520,0 

535670,0 

210100 

Частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету 

400000,0 

400000,0 

0,0 

210200 

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

1255000,0 

1255000,0 

0,0 

210300 

Надходження від грошово-речових лотерей 

75000,0 

75000,0 

0,0 

210500 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 

310000,0 

310000,0 

0,0 

210501 

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

310000,0 

310000,0 

0,0 

210600 

Рентна плата 

3312520,0 

3312520,0 

0,0 

210601 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

306420,0 

306420,0 

0,0 

210602 

Рентна плата за природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні 

554350,0 

554350,0 

0,0 

210605 

Рентна плата за транзит природного газу через територію України 

2243250,0 

2243250,0 

0,0 

210606 

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 

190000,0 

190000,0 

0,0 

210607 

Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 

18500,0 

18500,0 

0,0 

210800 

Інші надходження 

580670,0 

45000,0 

535670,0 

220000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

1015151,3 

967151,3 

48000,0 

220600 

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

2600,0 

2600,0 

0,0 

220700 

Виконавчий збір 

96000,0 

48000,0 

48000,0 

220800 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 

265551,3 

265551,3 

0,0 

220900 

Державне мито 

66000,0 

66000,0 

0,0 

221000 

Митні збори 

540000,0 

540000,0 

0,0 

221100 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

45000,0 

45000,0 

0,0 

230000 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

283800,0 

283800,0 

0,0 

230100 

Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації 

1000,0 

1000,0 

0,0 

230200 

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції, з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації 

200,0 

200,0 

0,0 

230300 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

281000,0 

281000,0 

0,0 

230400 

Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки 

1600,0 

1600,0 

0,0 

240000 

Інші неподаткові надходження 

3686922,2 

464660,0 

3222262,2 

240100 

Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 

30000,0 

30000,0 

0,0 

240300 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

10000,0 

10000,0 

0,0 

240400 

Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 

6500,0 

0,0 

6500,0 

240500 

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 

722431,6 

196350,0 

526081,6 

240600 

Інші надходження 

151650,0 

118310,0 

33340,0 

240602 

Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 

6050,0 

6050,0 

0,0 

240603 

Інші надходження 

83000,0 

83000,0 

0,0 

240605 

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 

2000,0 

2000,0 

0,0 

240614 

Збір за використання радіочастотного ресурсу 

22000,0 

22000,0 

0,0 

240615 

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

15000,0 

3000,0 

12000,0 

240617 

Портовий (адміністративний) збір 

22600,0 

2260,0 

20340,0 

240618 

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

1000,0 

0,0 

1000,0 

240800 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 

80000,0 

80000,0 

0,0 

240810 

Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 

80000,0 

80000,0 

0,0 

241100 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

30340,6 

30000,0 

340,6 

241102 

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

30000,0 

30000,0 

0,0 

241104 

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

340,6 

0,0 

340,6 

241200 

Кошти, нараховані у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України 

70000,0 

0,0 

70000,0 

241300 

Кошти, нараховані у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 

833000,0 

0,0 

833000,0 

241400 

Додаткові збори на виплату пенсій 

1753000,0 

0,0 

1753000,0 

241401 

Сплата збору з купівлі-продажу валюти 

1061700,0 

0,0 

1061700,0 

241402 

Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 

6100,0 

0,0 

6100,0 

241403 

Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 

228000,0 

0,0 

228000,0 

241404 

Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів 

190800,0 

0,0 

190800,0 

241405 

Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 

70100,0 

0,0 

70100,0 

241406 

Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 

196300,0 

0,0 

196300,0 

250000 

Власні надходження бюджетних установ 

4684038,9 

0,0 

4684038,9 

250100 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

4628433,9 

0,0 

4628433,9 

250200 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

55605,0 

0,0 

55605,0 

300000 

Доходи від операцій з капіталом 

489050,0 

134000,0 

355050,0 

310000 

Надходження від продажу основного капіталу 

56000,0 

56000,0 

0,0 

310100 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

50000,0 

50000,0 

0,0 

310200 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

6000,0 

6000,0 

0,0 

320000 

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

405050,0 

50000,0 

355050,0 

320100 

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

355050,0 

0,0 

355050,0 

320200 

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

50000,0 

50000,0 

0,0 

330000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

28000,0 

28000,0 

0,0 

400000 

Офіційні трансферти 

145562,9 

0,0 

145562,9 

420000 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

145562,9 

0,0 

145562,9 

420100 

Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 

145562,9 

0,0 

145562,9 

500000 

Цільові фонди 

190000,0 

0,0 

190000,0 

500700 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 

120000,0 

0,0 

120000,0 

500800 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

70000,0 

0,0 

70000,0 

  

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

50560128,4 

39517553,0 

11042575,4 

400000 

Офіційні трансферти 

2398912,0 

2398912,0 

0,0 

410101 

Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 

2398912,0 

2398912,0 

0,0 

  

ВСЬОГО ДОХОДІВ 

52959040,4 

41916465,0 

11042575,4 

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

поточні 

з них: 

капітальні 

Всього 

поточні 

з них: 

капітальні 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

0110000 

  

Апарат Верховної Ради України 

201628,0 

150577,9 

59523,0 

2170,8 

51050,1 

36774,6 

28350,5 

7585,0 

4528,2 

8424,1 

238402,6 

0111000 

  

Апарат Верховної Ради України 

201628,0 

150577,9 

59523,0 

2170,8 

51050,1 

36774,6 

28350,5 

7585,0 

4528,2 

8424,1 

238402,6 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

115753,1 

73282,4 

36365,5 

0,0 

42470,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

115753,1 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 

25720,3 

23814,3 

16009,9 

0,0 

1906,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

25720,3 

0111030 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 

1000,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

0111040 

0113 

Візити народних депутатів України за кордон 

10500,0 

10500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10500,0 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

23751,7 

22454,3 

6534,0 

2170,8 

1297,4 

2745,0 

1525,0 

706,5 

0,0 

1220,0 

26496,7 

0111060 

0111 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 

4935,9 

4260,9 

0,0 

0,0 

675,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4935,9 

0111070 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 

4800,0 

4800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34029,6 

26825,5 

6878,5 

4528,2 

7204,1 

38829,6 

0111080 

0831 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 

8936,0 

4985,0 

613,6 

0,0 

3951,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8936,0 

0111090 

0832 

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних меншин, журналу "Віче" 

5481,0 

5481,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5481,0 

0111100 

0610 

Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 

750,0 

0,0 

0,0 

0,0 

750,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

750,0 

0300000 

  

Державне управління справами 

231516,9 

187389,6 

61898,5 

10630,9 

44127,3 

107046,0 

89512,7 

20885,8 

13724,1 

17533,3 

338562,9 

0301000 

  

Апарат Державного управління справами 

201715,8 

159340,5 

55357,2 

10392,5 

42375,3 

105065,5 

87620,9 

20550,6 

13687,3 

17444,6 

306781,3 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 

32449,6 

24621,2 

12654,8 

31,6 

7828,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32449,6 

0301020 

0111

Організація та здійснення офіційних прийомів Президентом України 

5402,1 

5402,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5402,1 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України 

28681,8 

22240,5 

7582,0 

3188,0 

6441,3 

17114,6 

16833,4 

4604,0 

3819,8 

281,2 

45796,4 

0301040 

0113 

Візити Президента України за кордон 

3158,6 

3158,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3158,6 

0301050 

0133 

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 

4094,5 

4094,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

4094,5 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

20422,3 

20154,8 

3645,9 

2489,3 

267,5 

68609,8 

54833,1 

11748,9 

8634,9 

13776,7 

89032,1 

0301070 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 

1147,2 

1147,2 

764,4 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

1147,2 

0301080 

0140 

Фундаментальні дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

7148,8 

6748,8 

3882,5 

59,5 

400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7148,8 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

434,4 

434,4 

285,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

434,4 

0301110 

0960 

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 

14850,0 

14850,0 

364,9 

88,2 

0,0 

433,7 

433,7 

0,0 

6,0 

0,0 

15283,7 

0301120 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 

2983,0 

2983,0 

1440,7 

410,5 

0,0 

1876,1 

1396,1 

505,0 

54,0 

480,0 

4859,1 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Українською Академією державного управління при Президентові України 

14588,6 

14588,6 

7019,6 

801,1 

0,0 

12775,5 

10593,8 

3333,0 

916,1 

2181,7 

27364,1 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 

1481,8 

1481,8 

1057,7 

12,8 

0,0 

550,0 

520,0 

220,0 

24,0 

30,0 

2031,8 

0301160 

0111 

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 

2000,0 

100,0 

0,0 

0,0 

1900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

0301170 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

24671,0 

21705,0 

9428,1 

2363,0 

2966,0 

1960,8 

1960,8 

85,7 

182,5 

0,0 

26631,8 

0301180 

0724 

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги народним депутатам України та керівному складу органів державної влади 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0301190 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

15555,4 

14633,1 

6777,9 

909,0 

922,3 

1110,0 

740,0 

0,0 

50,0 

370,0 

16665,4 

0301200 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 

776,7 

776,7 

440,4 

39,5 

0,0 

280,0 

255,0 

54,0 

0,0 

25,0 

1056,7 

0301220 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

1851,9 

202,1 

0,0 

0,0 

1649,8 

355,0 

55,0 

0,0 

0,0 

300,0 

2206,9 

0301230 

0950 

Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

18,1 

18,1 

13,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18,1 

0301250 

0731 

Закупівля діагностичного та лікувального обладнання для клінічної лікарні "Феофанія" 

20000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20000,0 

0302000 

  

Рада національної безпеки і оборони України 

9581,3 

8898,3 

4750,2 

195,4 

683,0 

1980,5 

1891,8 

335,2 

36,8 

88,7 

11561,8 

0302010 

0350 

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 

4404,1 

3874,4 

1995,5 

0,0 

529,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4404,1 

0302020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 

1079,3 

970,5 

618,4 

0,0 

108,8 

214,0 

204,0 

33,2 

0,0 

10,0 

1293,3 

0302030 

0370 

Прикладні розробки у сфері національної безпеки 

4097,9 

4053,4 

2136,3 

195,4 

44,5 

1766,5 

1687,8 

302,0 

36,8 

78,7 

5864,4 

0303000 

  

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

707,9 

612,9 

257,1 

0,0 

95,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

707,9 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

707,9 

612,9 

257,1 

0,0 

95,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

707,9 

0304000 

  

Національна служба посередництва і примирення України 

2693,4 

2619,4 

1304,5 

33,2 

74,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2693,4 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

2544,7 

2470,7 

1304,5 

33,2 

74,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2544,7 

0304020 

0481 

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 

55,7 

55,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

55,7 

0304030 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 

93,0 

93,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

93,0 

0306000 

  

Національний комплекс "Експоцентр України" 

1837,5 

937,5 

0,0 

0,0 

900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1837,5 

0306020 

0822 

Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 

778,5 

778,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

778,5 

0306030 

0829 

Фінансова підтримка на утримання, ремонт і облаштування Палацу мистецтв "Український Дім" 

900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

900,0 

0306040 

0829 

Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 

159,0 

159,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

159,0 

0307000 

  

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 

581,0 

581,0 

229,5 

9,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

581,0 

0307010 

0133 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

581,0 

581,0 

229,5 

9,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

581,0 

0309000 

  

Державне авіапідприємство "Україна" 

14400,0 

14400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14400,0 

0309010 

0133 

Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 

14400,0 

14400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14400,0 

0410000 

  

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

88106,7 

57735,1 

17492,8 

1574,2 

30371,6 

5625,5 

5515,7 

2104,1 

287,9 

109,8 

93732,2 

0411000 

  

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

88106,7 

57735,1 

17492,8 

1574,2 

30371,6 

5625,5 

5515,7 

2104,1 

287,9 

109,8 

93732,2 

0411010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 

32032,2 

26628,2 

12672,8 

0,0 

5404,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32032,2 

0411020 

0111 

Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 

2000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

0411030 

0111 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 

28505,6 

12523,7 

4820,0 

1574,2 

15981,9 

5625,5 

5515,7 

2104,1 

287,9 

109,8 

34131,1 

0411040 

0111 

Створення інтегрованої телекомунікативної, інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду 

8985,7 

0,0 

0,0 

0,0 

8985,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8985,7 

0411050 

0113 

Візити за кордон урядових делегацій та працівників органів виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України 

13612,0 

13612,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13612,0 

0411060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 

12,0 

12,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12,0 

0411070 

0832 

Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 

2959,2 

2959,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2959,2 

0500000 

  

Державна судова адміністрація України 

400982,7 

348507,7 

182865,4 

14358,2 

52475,0 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

400987,7 

0501000 

  

Апарат Державної судової адміністрації України 

400982,7 

348507,7 

182865,4 

14358,2 

52475,0 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

400987,7 

0501010 

0330 

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 

5305,8 

4741,8 

2424,0 

264,4 

564,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5305,8 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

58078,0 

48314,6 

19650,4 

1756,6 

9763,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

58078,0 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 

73487,2 

67994,1 

38267,1 

1546,7 

5493,1 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

73492,2 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судами 

213708,1 

185783,8 

102806,2 

8629,9 

27924,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

213708,1 

0501050 

0330 

Здійснення правосуддя військовими судами 

7667,9 

7427,9 

4357,6 

161,0 

240,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7667,9 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

31038,4 

26028,1 

11111,7 

1269,7 

5010,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

31038,4 

0501090 

0370 

Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства 

97,3 

97,3 

26,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,3 

0501110 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та спеціалістів господарських судів 

90,1 

90,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,1 

0501120 

0950 

Перепідготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 

803,1 

602,1 

330,0 

15,1 

201,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

803,1 

0501130 

0370 

Фінансова підтримка технічного забезпечення у сфері удосконалення законодавства 

400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

400,0 

0501140 

0330 

Здійснення правосуддя Касаційним судом України 

10306,8 

7427,9 

3892,2 

714,8 

2878,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10306,8 

0600000 

  

Верховний Суд України 

26179,4 

24174,6 

9570,8 

228,0 

2004,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

26179,4 

0601000 

  

Апарат Верховного Суду України 

26179,4 

24174,6 

9570,8 

228,0 

2004,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

26179,4 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України 

26119,8 

24115,0 

9570,8 

228,0 

2004,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

26119,8 

0601020 

0950 

Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 

59,6 

59,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

59,6 

0700000 

  

Вищий господарський суд України 

13383,7 

11811,9 

5596,5 

262,0 

1571,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13383,7 

0701000 

  

Вищий господарський суд України 

13383,7 

11811,9 

5596,5 

262,0 

1571,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13383,7 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

13383,7 

11811,9 

5596,5 

262,0 

1571,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

13383,7 

0750000 

  

Вищий адміністративний суд України 

5989,3 

5450,5 

2817,5 

553,9 

538,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5989,3 

0751000 

  

Апарат Вищого адміністративного суду України 

5989,3 

5450,5 

2817,5 

553,9 

538,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5989,3 

0751010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 

5989,3 

5450,5 

2817,5 

553,9 

538,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5989,3 

0800000 

  

Конституційний Суд України 

14770,8 

12961,4 

5087,0 

306,6 

1809,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14770,8 

0801000 

  

Конституційний Суд України 

14770,8 

12961,4 

5087,0 

306,6 

1809,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14770,8 

0801010 

0330 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 

14770,8 

12961,4 

5087,0 

306,6 

1809,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14770,8 

0900000 

  

Генеральна прокуратура України 

218519,0 

206834,9 

134723,5 

7913,4 

11684,1 

21556,6 

6752,6 

15,0 

35,0 

14804,0 

240075,6 

0901000 

  

Генеральна прокуратура України 

218519,0 

206834,9 

134723,5 

7913,4 

11684,1 

21556,6 

6752,6 

15,0 

35,0 

14804,0 

240075,6 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

207743,6 

2017436 

132077,5 

7567,4 

6000,0 

21506,6 

6732,6 

15,0 

35,0 

14774,0 

229250,2 

0901020 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 

10775,4 

5091,3 

2646,0 

346,0 

5684,1 

50,0 

20,0 

0,0 

0,0 

30,0 

10825,4 

1000000 

  

Міністерство внутрішніх справ України 

1794822,5 

1697585,5 

1360209,9 

79516,2 

97237,0 

654589,0 

601618,0 

190625,4 

12012,2 

52971,0 

2449411,5 

1001000 

  

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

1486537,5 

1399206,5 

1177438,3 

60749,0 

87331,0 

610589,0 

560370,0 

178205,2 

11777,2 

50219,0 

2097126,5 

1001010 

0310 

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 

16738,6 

16738,6 

14686,8 

0,0 

0,0 

410,0 

410,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17148,6 

1001020 

0310 

Забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 

28409,0 

28409,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

28409,0 

1001030 

0310 

Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи 

15000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15000,0 

1001040 

0310 

Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 

3000,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 

1151489,7 

1151489,7 

1028007,7 

45076,0 

0,0 

434238,0 

402572,5 

157332,2 

6408,6 

31665,5 

1585727,7 

1001060 

0310 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

78797,8 

75831,6 

0,0 

0,0 

2966,2 

78797,8 

1001070 

0380 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 

12362,3 

12362,3 

11000,0 

0,0 

0,0 

7018,7 

5260,7 

2076,7 

25,0 

1758,0 

19381,0 

1001080 

0942 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації 

84456,0 

84435,0 

66518,9 

8500,0 

21,0 

62788,9 

50410,9 

14679,9 

3345,1 

12378,0 

147244,9 

1001100 

0721 

Амбулаторне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

5515,0 

5515,0 

3462,0 

345,0 

0,0 

3565,0 

3429,5 

500,7 

96,4 

135,5 

9080,0 

1001110 

0731 

Стаціонарне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

61787,0 

61787,0 

34983,0 

6000,0 

0,0 

20977,1 

19844,3 

3362,0 

1813,4 

1132,8 

82764,1 

1001130 

0910 

Дошкільна освіта дітей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

7020,9 

7020,9 

3451,9 

568,0 

0,0 

1096,1 

1031,4 

5,1 

14,4 

64,7 

8117,0 

1001140 

0960 

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

1794,0 

1794,0 

475,0 

260,0 

0,0 

1150,9 

1104,8 

80,2 

69,3 

46,1 

2944,9 

1001160 

0310 

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 

11605,0 

11605,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11605,0 

1001180 

0310 

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 

15050,0 

15050,0 

14853,0 

0,0 

0,0 

546,5 

474,3 

168,4 

5,0 

72,2 

15596,5 

1001190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

72310,0 

0,0 

0,0 

0,0 

72310,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

72310,0 

1003000 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

304785,0 

294879,0 

182771,6 

18767,2 

9906,0 

44000,0 

41248,0 

12420,2 

235,0 

2752,0 

348785,0 

1003010 

0310 

Керівництво та управління внутрішніми військами 

7427,1 

7427,1 

5111,1 

0,0 

0,0 

90,6 

87,0 

19,0 

0,0 

3,6 

7517,7 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

235030,4 

235030,4 

141394,1 

16203,1 

0,0 

24532,1 

22309,9 

885,3 

134,4 

2222,2 

259562,5 

1003030 

0380 

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 

29149,5 

29149,5 

23113,5 

1141,7 

0,0 

17900,5 

17759,5 

11438,3 

70,9 

141,0 

47050,0 

1003070 

0942 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

19381,7 

19381,7 

11369,0 

832,4 

0,0 

1008,6 

675,8 

64,2 

1,5 

332,8 

20390,3 

1003080 

0731 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 

3890,3 

3890,3 

1783,9 

590,0 

0,0 

468,2 

415,8 

13,4 

28,2 

52,4 

4358,5 

1003090 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 

9906,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9906,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9906,0 

1004000 

  

Державний департамент пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1004010 

0320 

Керівництво та управління державною пожежною охороною 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1004020 

0320 

Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1004030 

0320 

Централізоване матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1004040 

0942 

Підготовка кадрів для державної пожежної охорони вищими навчальними закладами освіти III та IV рівнів акредитації 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1004050 

0370 

Дослідження в галузі пожежної безпеки 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1005000 

  

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 

3500,0 

3500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3500,0 

1005020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

3500,0 

3500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3500,0 

1100000 

  

Міністерство палива та енергетики України 

3106636,0 

1774517,2 

24468,1 

5421,8 

1332118,8 

863501,5 

13366,0 

5044,5 

228,5 

609015,4 

3970137,5 

1101000 

  

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

339592,0 

269369,0 

24468,1 

5421,8 

70223,0 

622381,4 

13366,0 

5044,5 

228,5 

609015,4 

961973,4 

1101010 

0434 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 

8472,7 

8472,7 

5141,2 

243,0 

0,0 

432,9 

332,9 

0,0 

100,0 

100,0 

8905,6 

1101020 

0483 

Розробка Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та подальшу перспективу

2910,9 

2910,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2910,9 

1101030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 

350,0 

350,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

350,0 

401040 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 

733,0 

733,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

733,0 

1101050 

0732 

Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст-супутників 

30445,9 

30445,9 

16622,7 

3186,0 

0,0 

3393,9 

3048,2 

845,6 

24,9 

345,7 

33839,8 

1101060 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 

2231,0 

2231,0 

1237,1 

120,6 

0,0 

604,2 

577,3 

208,5 

2,7 

26,9 

2835,2 

1101070 

0513 

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації 

247956,5 

207956,5 

0,0 

0,0 

40000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

247956,5 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості  

4740,0 

4740,0 

1467,1 

1872,2 

0,0 

9950,4 

9407,6 

3990,4 

100,9 

542,8 

14690,4 

1101100 

0513 

Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 

33428,0 

5420,0 

0,0 

0,0 

28008,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33428,0 

1101130 

0483 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 

200,0 

200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

200,0 

1101140 

0434 

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 

7909,0 

5909,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7909,0 

1101150 

0433 

Будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

608000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

608000,0 

608000,0 

1101160 

0432 

Реалізація проекту будівництва першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородичани УМГ "Прикарпаттрансгаз" ДК "Укртрансгаз" 

215,0 

0,0 

0,0 

0,0 

215,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

215,0 

1102000 

  

Державний департамент вугільної промисловості 

2767044,0 

1505148,2 

0,0 

0,0 

1261895,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2767044,0 

1102020 

0483 

Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі 

4204,1 

4204,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4204,1 

1102030 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості 

1615,0 

1615,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1615,0 

1102040 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості 

240,0 

240,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

240,0 

1102060 

0431 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 

654089,1 

554089,1 

0,0 

0,0 

100000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

654089,1 

1102080 

0320 

Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 

75000,0 

75000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75000,0 

1102090 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 

830000,0 

830000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

830000,0 

1102100 

0431 

Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

1100895,8 

0,0 

0,0 

0,0 

1100895,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1100895,8 

1102120 

0431 

Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах 

80000,0 

40000,0 

0,0 

0,0 

40000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

80000,0 

1102130 

0431 

Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт 

21000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21000,0 

1106000 

  

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

241120,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

241120,1 

1106600 

0433 

Добудова атомних електростанцій на території України 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

241120,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

241120,1 

1200000 

  

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 

63918,4 

63191,8 

22551,7 

747,0 

726,6 

24830,0 

19173,8 

1422,3 

483,6 

5656,2 

88748,4 

1201000 

  

Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

36099,4 

35380,8 

12140,4 

545,6 

718,6 

18430,0 

15879,8 

1224,3 

332,5 

2550,2 

54529,4 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

19447,8 

19447,8 

10466,0 

296,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

19447,8 

1201020 

0411 

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 

856,5 

856,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

856,5 

1201030 

0411 

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 

3314,6 

3314,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3314,6 

1201050 

0481 

Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 

4028,3 

3983,3 

233,0 

30,0 

45,0 

80,0 

76,8 

45,0 

0,0 

3,2 

4108,3 

1201060 

0487 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 

1071,4 

1071,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1071,4 

1201070 

0481 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 

2375,8 

2375,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2375,8 

1201080 

0487 

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 

250,0 

250,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

250,0 

1201090 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в Українській академії зовнішньої торгівлі 

1468,4 

1468,4 

627,0 

200,0 

0,0 

4600,0 

3505,0 

1150,0 

332,5 

1095,0 

6068,4 

1201100 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі перепідготовки кадрів при Науково-дослідному економічному інституті та Вищих курсах іноземних мов 

281,2 

281,2 

123,4 

0,0 

0,0 

50,0 

48,0 

29,3 

0,0 

2,0 

331,2 

1201110 

0950 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 

951,6 

951,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

951,6 

1201120 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" 

52,9 

52,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

52,9 

1201130 

0411 

Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 

1078,9 

1063,9 

691,0 

18,7 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1078,9 

1201600 

0460 

Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 

922,0 

263,4 

0,0 

0,0 

658,6 

13700,0 

12250,0 

0,0 

0,0 

1450,0 

14622,0 

1204000 

  

Державна інспекція по контролю за цінами 

11225,1 

11217,1 

7058,9 

139,5 

8,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11225,1 

1204010 

0411 

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 

11225,1 

11217,1 

7058,9 

139,5 

8,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11225,1 

1205000 

  

Державний комітет України з енергозбереження 

16593,9 

16593,9 

3352,4 

61,9 

0,0 

6400,0 

3294,0 

198,0 

151,1 

3106,0 

22993,9 

1205010 

0434 

Керівництво та управління у сфері енергозбереження 

5144,1 

5144,1 

3352,4 

61,9 

0,0 

6400,0 

3294,0 

198,0 

151,1 

3106,0 

11544,1 

1205020 

0483 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 

3950,0 

3950,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3950,0 

1205030 

0483 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 

459,8 

459,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

459,8 

1205040 

0434 

Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 

7040,0 

7040,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7040,0 

1400000 

  

Міністерство закордонних справ України 

565143,1 

501896,9 

155839,0 

10508,6 

63246,2 

23436,6 

10796,2 

6673,4 

291,3 

12640,4 

588579,7 

1401000 

  

Апарат Міністерства закордонних справ України 

565143,1 

501896,9 

155839,0 

10508,6 

63246,2 

23436,6 

10796,2 

6673,4 

291,3 

12640,4 

588579,7 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

18251,7 

16239,3 

7357,2 

482,6 

2012,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18251,7 

1401020 

0113 

Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

153440,7 

153440,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

153440,7 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

334429,3 

310975,6 

147912,2 

10026,0 

23453,7 

19773,5 

10589,2 

6613,4 

291,3 

9184,3 

354202,8 

1401040 

0113 

Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 

38195,7 

415,6 

0,0 

0,0 

37780,1 

3453,1 

0,0 

0,0 

0,0 

3453,1 

41648,8 

1401050 

0113 

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 

6770,0 

6770,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6770,0 

1401070 

0113 

Внески до установ і організацій СНД 

3349,8 

3349,8 

0,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3349,8 

1401080 

0113 

Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 

6800,0 

6800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6800,0 

1401090 

0113 

Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 

412,8 

412,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

412,8 

1401100 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 

1090,1 

1090,1 

569,6 

0,0 

0,0 

210,0 

207,0 

60,0 

0,0 

3,0 

1300,1 

1401110 

0832 

Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 

2153,0 

2153,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2153,0 

1401120 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої - сьомої категорій державних службовців 

250,0 

250,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

250,0 

1700000 

  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

111768,1 

95912,0 

33243,1 

6153,3 

15856,1 

54676,5 

41711,3 

14941,7 

516,1 

12965,2 

166444,6 

1701000 

  

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

111768,1 

95912,0 

33243,1 

6153,3 

15856,1 

54676,5 

41711,3 

14941,7 

516,1 

12965,2 

166444,6 

1701010 

0831 

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 

2454,9 

2389,9 

1423,0 

138,0 

65,0 

85,7 

85,7 

0,0 

20,0 

0,0 

2540,6 

1701020 

0840 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 

469,6 

469,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

469,6 

1701040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіоінституті 

441,2 

392,6 

263,1 

17,9 

48,6 

191,7 

191,7 

61,0 

15,6 

0,0 

632,9 

1701050 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 

134,0 

134,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

134,0 

1701060 

0833 

Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи 

829,9 

829,9 

500,7 

122,0 

0,0 

728,0 

692,0 

100,0 

19,0 

36,0 

1557,9 

1701070 

0834 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 

303,0 

264,0 

106,8 

5,4 

39,0 

11,5 

11,5 

0,0 

0,0 

0,0 

314,5 

1701080 

0831 

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 

71230,5 

63527,0 

30949,5 

5870,0 

7703,5 

53659,6 

40730,4 

14780,7 

461,5 

12929,2 

124890,1 

1701090 

0831 

Створення Національного супутникового мовлення 

8000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8000,0 

1701100 

0832 

Фінансова підтримка преси 

1850,8 

1850,8 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1850,8 

1701110 

0833 

Видання книжкової продукції за програмою випуску соціально значущих видань 

19900,0 

19900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

19900,0 

  

  

в тому числі кошти видавництву "Наукова думка" на видання повного зібрання творів Тараса Шевченка 

5600,0 

5600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5600,0 

1701120 

0834 

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 

6045,0 

6045,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6045,0 

1701130 

0829 

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків 

109,2 

109,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

109,2 

1800000 

  

Міністерство культури і мистецтв України 

286352,4 

224713,0 

52800,7 

6791,3 

61639,4 

39338,2 

31429,3 

10930,8 

1656,4 

7908,9 

325690,6 

1801000 

  

Апарат Міністерства культури і мистецтв України 

255638,4 

209578,9 

46851,2 

5709,9 

46059,5 

38459,6 

30599,9 

10622,2 

1629,8 

7859,7 

294098,0 

1801010 

0829 

Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 

3108,8 

2594,8 

1367,9 

75,0 

514,0 

43,1 

43,1 

0,0 

2,0 

0,0 

3151,9 

1801020 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 

1010,6 

1010,6 

707,6 

3,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1010,6 

1801030 

0921 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка 

1483,0 

1383,0 

699,7 

189,9 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1483,0 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

7891,1 

6891,1 

4134,2 

483,6 

1000,0 

184,4 

168,4 

18,7 

37,0 

16,0 

8075,5 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

1684,2 

1484,2 

719,6 

199,0 

200,0 

209,8 

190,3 

49,0 

25,3 

19,5 

1894,0 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

49307,0 

47107,0 

27574,5 

2947,0 

2200,0 

30192,8 

23923,1 

8503,5 

1215,7 

6269,7 

79499,8 

  

  

в тому числі підготовка для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв 

13180,3 

12680,3 

7180,1 

811,0 

500,0 

20074,4 

15891,0 

5668,5 

270,3 

4183,4 

33254,7 

1801070 

0950 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

1038,4 

1038,4 

602,7 

67,0 

0,0 

3054,8 

2511,8 

1487,9 

62,0 

543,0 

4093,2 

1801080 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 

171,4 

100,4 

69,4 

0,0 

71,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

171,4 

1801090 

0990 

Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 

264,8 

264,8 

162,7 

2,6 

0,0 

6,0 

6,0 

0,0 

0,1 

0,0 

270,8 

1801100 

0824 

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 

4341,0 

4341,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4341,0 

1801110 

0821 

Фінансова підтримка національних театрів 

38758,8 

30958,8 

0,0 

0,0 

7800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38758,8 

1801120 

0822 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

40195,1 

34695,1 

0,0 

0,0 

5500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

40195,1 

1801130 

0829 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів 

1000,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

1801140 

0829 

Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 

1496,0 

1496,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1496,0 

1801150 

0829 

Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 

2960,0 

2960,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2960,0 

1801160 

0829 

Фінансова підтримка гастрольної діяльності 

800,0 

800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

800,0 

1801170 

0829 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 

20693,3 

20693,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20693,3 

  

  

в тому числі підготовка та реалізація програми "Крок до зірок" 

3000,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

1801180 

0829 

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

1801190 

0825 

Бібліотечна справа 

21897,8 

12604,3 

4787,4 

731,3 

9293,5 

620,5 

514,0 

58,8 

44,0 

106,5 

22518,3 

1801200 

0826 

Музейна справа та виставкова діяльність 

21436,2 

15255,2 

5614,0 

905,0 

6181,0 

3330,0 

2515,0 

386,1 

222,5 

815,0 

24766,2 

  

  

в тому числі реконструкція Державного музею народної архітектури та побуту України 

500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

500,0 

1801220 

0960 

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського 

78,8 

78,8 

57,5 

0,0 

0,0 

133,2 

133,2 

60,7 

0,0 

0,0 

212,0 

1801230 

0823 

Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 

18807,2 

18807,2 

0,0 

0,0 

0,0 

520,0 

440,0 

0,0 

0,0 

80,0 

19327,2 

1801240 

0829 

Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 

963,3 

763,3 

354,0 

106,5 

200,0 

165,0 

155,0 

57,5 

21,2 

10,0 

1128,3 

1801260 

0829 

Заходи з відтворення культури національних меншин 

1000,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

1801270 

0829 

Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 

145,8 

145,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

145,8 

1801290 

0829 

Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 

1500,0 

1500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1500,0 

1801300 

0832 

Фінансова підтримка культурологічних видань 

605,8 

605,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

605,8 

1801310 

0825 

Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

1802000 

  

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

375,7 

375,7 

123,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

375,7 

1802010 

0829 

Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

235,7 

235,7 

123,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

235,7 

1802020 

0829 

Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 

140,0 

140,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

140,0 

1803000 

  

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 

1045,8 

980,8 

73,4 

0,0 

65,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1045,8 

1803010 

0829 

Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 

205,5 

140,5 

73,4 

0,0 

65,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

205,5 

1803020 

0829 

Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 

840,3 

840,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

840,3 

1805000 

  

Державна служба охорони культурної спадщини 

29292,5 

13777,6 

5753,1 

1071,4 

15514,9 

878,6 

829,4 

308,6 

26,6 

49,2 

30171,1 

1805010 

0829 

Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 

524,7 

400,3 

219,6 

0,0 

124,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

524,7 

1805020 

0827 

Збереження історико-культурної спадщини 

28585,6 

13195,1 

5533,5 

1071,4 

15390,5 

878,6 

829,4 

308,6 

26,6 

49,2 

29464,2 

1805030 

0829 

Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури 

182,2 

182,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

182,2 

1900000 

  

Державний комітет лісового господарства України 

116849,9 

114844,9 

74465,6 

1478,9 

2005,0 

8845,9 

7481,6 

1569,7 

763,1 

1364,3 

125695,8 

1901000 

  

Апарат Державного комітету лісового господарства України 

116849,9 

114844,9 

74465,6 

1478,9 

2005,0 

8845,9 

7481,6 

1569,7 

763,1 

1364,3 

125695,8 

1901010 

0422 

Керівництво та управління у сфері лісового господарства 

2316,3 

2311,3 

1326,6 

82,3 

5,0 

25,0 

25,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2341,3 

1901020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 

180,0 

180,0 

131,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

180,0 

1901030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 

1606,1 

1606,1 

1053,5 

63,9 

0,0 

1053,0 

927,2 

289,9 

91,5 

125,8 

2659,1 

1901040 

0482 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 

77,3 

77,3 

19,3 

10,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

77,3 

1901050 

0941 

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

7264,5 

7264,5 

4108,9 

783,0 

0,0 

3561,4 

3252,2 

806,4 

634,3 

309,2 

10825,9 

1901060 

0422 

Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів у держлісфонді 

94419,5 

92419,5 

63590,6 

457,5 

2000,0 

2274,1 

1838,7 

112,7 

19,0 

435,4 

96693,6 

1901070 

0511 

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 

4000,0 

4000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4000,0 

1901080 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду 

6986,2 

6986,2 

4235,5 

82,1 

0,0 

1932,4 

1438,5 

360,7 

18,3 

493,9 

8918,6 

2100000 

  

Міністерство оборони України 

3363740,4 

3086276,2 

2070115,8 

260009,8 

277464,2 

976769,5 

947719,4 

96800,0 

57300,0 

29050,1 

4340509,9 

2101000 

  

Апарат Міністерства оборони України 

3360614,3 

3085646,3 

2069693,1 

260000,0 

274968,0 

976769,5 

947719,4 

96800,0 

57300,0 

29050,1 

4337383,8 

2101010 

0210 

Керівництво та військове управління Збройними Силами України 

34219,4 

34219,4 

31271,4 

995,0 

0,0 

500,0 

400,0 

0,0 

0,0 

100,0 

34719,4 

2101020 

0210 

Утримання особового складу Збройних Сил України 

1819883,9 

1819883,9 

1703366,8 

0,0 

0,0 

5200,0 

5200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1825083,9 

2101030 

0210 

Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 

3300,0 

3300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3500,0 

3500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6800,0 

2101040 

0113 

Верифікаційна діяльність за кордоном 

84,7 

84,7 

0,0 

0,0 

0,0 

200,0 

200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

284,7 

2101050 

0210 

Тилове забезпечення Збройних Сил України 

364593,5 

364593,5 

0,0 

0,0 

0,0 

64900,0 

63900,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

429493,5 

2101060 

0210 

Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 

261705,0 

261705,0 

0,0 

259005,0 

0,0 

87700,0 

85700,0 

0,0 

57300,0 

2000,0 

349405,0 

2101070 

0210 

Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 

20345,3 

20345,3 

0,0 

0,0 

0,0 

4030,0 

2930,0 

0,0 

0,0 

1100,0 

24375,3 

2101080 

0260 

Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 

115377,5 

115377,5 

82877,0 

0,0 

0,0 

23410,0 

18410,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

138787,5 

2101090 

0260 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 

2142,7 

2142,7 

2142,7 

0,0 

0,0 

42278,2 

38106,7 

33800,0 

0,0 

4171,5 

44420,9 

2101100 

0240 

Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 

231906,5 

231906,5 

211587,9 

0,0 

0,0 

12500,0 

9400,0 

0,0 

0,0 

3100,0 

244406,5 

2101110 

0210 

Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 

4000,0 

4000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1900,0 

1900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5900,0 

2101120 

0260 

Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 

19458,1 

19458,1 

16403,5 

0,0 

0,0 

4800,0 

3804,5 

0,0 

0,0 

995,5 

24258,1 

2101140 

0210 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

60000,0 

60000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

371604,4 

371604,4 

0,0 

0,0 

0,0 

431604,4 

2101150 

0210 

Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 

36000,0 

36000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

79000,0 

79000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

115000,0 

2101160 

0250 

Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 

23000,0 

23000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

83100,0 

83100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

106100,0 

2101170 

0210 

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 

11000,0 

11000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

63202,7 

63202,7 

0,0 

0,0 

0,0 

74202,7 

2101180 

0210 

Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 

16200,0 

16200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7000,0 

7000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

23200,0 

2101190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 

274968,0 

0,0 

0,0 

0,0 

274968,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

284968,0 

2101200 

0210 

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 

4600,0 

4600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

700,0 

700,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5300,0 

2101210 

0512 

Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 

3000,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

800,0 

800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3800,0 

2101220 

0210 

Ліквідація наслідків військової діяльності 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1300,0 

1300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1300,0 

2101230 

0210 

Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 

22910,5 

22910,5 

21762,5 

0,0 

0,0 

108544,2 

106961,1 

63000,0 

0,0 

1583,1 

131454,7 

2101240 

0210 

Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 

18313,1 

18313,1 

281,3 

0,0 

0,0 

600,0 

600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18913,1 

2101250 

0240 

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 

11606,1 

11606,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11606,1 

2101270 

0210 

Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України 

2000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

2103000 

  

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 

3126,1 

629,9 

422,7 

9,8 

2496,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3126,1 

2103010 

1070 

Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 

3126,1 

629,9 

422,7 

9,8 

2496,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3126,1 

2200000 

  

Міністерство освіти і науки України 

2592912,4 

2388435,2 

1128477,6 

222132,8 

189477,2 

1568255,2 

1183236,4 

556360,0 

98435,1 

385018,8 

4161167,6 

2201000 

  

Апарат Міністерства освіти і науки України 

2489327,1 

2284989,9 

1075788,9 

214144,6 

189337,2 

1522436,8 

1150595,8 

544876,1 

96218,5 

371841,0 

4011763,9 

2201010 

0990 

Керівництво та управління у сфері освіти і науки 

4046,2 

4046,2 

2671,6 

101,0 

0,0 

60,0 

60,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4106,2 

2201020 

0140 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 

45940,6 

45940,6 

32781,1 

165,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45940,6 

2201030 

0140 

Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень 

9293,1 

9293,1 

145,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9293,1 

2201040 

0980 

Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 

13639,0 

13639,0 

9755,5 

52,7 

0,0 

34641,6 

30461,2 

12500,0 

980,0 

4180,4 

48280,6 

2201050 

0150 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

8945,6 

8945,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8945,6 

2201060 

0150 

Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 

5663,1 

56631 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5663,1 

2201070 

0150 

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 

9000,0 

9000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9000,0 

2201080 

0150 

Державні стипендії в галузі науки і техніки 

1510,0 

1510,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1510,0 

2201090 

0980 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 

1749,8 

1749,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1749,8 

2201100 

0922 

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 

12037,0 

11937,0 

4778,5 

2075,3 

100,0 

2340,8 

2170,8 

0,0 

318,9 

170,0 

14377,8 

2201110 

0923 

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації

9127,0 

8517,0 

3503,2 

1640,7 

610,0 

689,4 

626,1 

129,1 

61,0 

63,3 

9816,4 

2201120 

0960 

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 

14229,0 

14179,0 

3079,4 

458,0 

50,0 

1811,6 

1761,6 

409,6 

242,5 

50,0 

16040,6 

2201130 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 

725147,8 

718647,8 

333701,1 

77627,9 

6500,0 

114057,9 

103859,9 

30994,0 

12333,1 

10198,0 

839205,7 

2201140 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 

4146,4 

4056,4 

1953,3 

579,0 

90,0 

109,9 

101,4 

4,9 

15,9 

8,5 

4256,3 

2201150 

0941 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

273513,2 

272828,2 

140619,6 

25385,0 

685,0 

170929,5 

139339,5 

55450,0 

19884,9 

31590,0 

444442,7 

2201160 

0942 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

932394,3 

929994,3 

469506,5 

90792,6 

2400,0 

1104464,2 

815544,6 

422418,9 

55457,6 

288919,6 

2036858,5 

2201170 

0970 

Виготовлення випускних документів про освіту 

33700,0 

33700,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33700,0 

2201180 

0990 

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 

1500,0 

1500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1500,0 

2201190 

0970 

Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл 

93000,0 

8100,0 

0,0 

0,0 

84900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

93000,0 

2201200 

0990 

Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті 

17100,0 

17100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17100,0 

2201210 

0990 

Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 

15000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15000,0 

2201220 

0240 

Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 

1250,6 

1250,6 

817,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1250,6 

2201230 

0970 

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

96100,0 

5005,0 

0,0 

0,0 

91095,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96100,0 

2201240 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

14372,2 

13292,2 

6219,6 

269,0 

1080,0 

2499,0 

2099,0 

670,0 

237,0 

400,0 

16871,2 

2201260 

0721 

Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 

61,2 

61,2 

39,8 

3,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

61,2 

2201270 

0826 

Функціонування Педагогічного музею України та Державного музею авіації 

485,9 

485,9 

160,3 

65,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

485,9 

2201280 

0832 

Фінансова підтримка науково-освітянської преси 

31,2 

31,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

31,2 

2201290 

0473 

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 

6408,3 

6408,3 

381,6 

20,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6408,3 

2201300 

0350 

Спецінформації 

838,5 

838,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

838,5 

2201310 

0810 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 

14930,0 

14745,8 

3416,7 

843,2 

184,2 

525,0 

447,8 

55,3 

73,2 

77,2 

15455,0 

2201320 

0950 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 

1377,3 

1377,3 

997,4 

18,1 

0,0 

1107,0 

1042,0 

272,7 

141,0 

65,0 

2484,3 

2201330 

0140 

Фундаментальні дослідження в наукових установах 

29542,6 

29423,3 

18043,7 

4157,8 

119,3 

5340,8 

4500,8 

1044,4 

727,0 

840,0 

34883,4 

2201340 

0150 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 

4227,9 

3627,9 

0,0 

0,0 

600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4227,9 

2201350 

0150 

Прикладні розробки в наукових установах 

3689,3 

3414,3 

1996,2 

222,0 

275,0 

200,0 

170,0 

55,0 

0,0 

30,0 

3889,3 

2201360 

0980 

Фінансова підтримка технічного забезпечення вищих навчальних закладів 

503,5 

0,0 

0,0 

0,0 

503,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

503,5 

2201370 

0942 

Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 

17269,6 

17269,6 

8408,2 

2724,8 

0,0 

29960,3 

7460,3 

4881,7 

853,0 

22500,0 

47229,9 

2201400 

0481 

Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 

1202,6 

1202,6 

11,9 

212,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1202,6 

2201410 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 

7769,9 

7769,9 

4110,3 

732,2 

0,0 

6099,8 

4381,1 

1857,3 

652,4 

1718,7 

13869,7 

2201420 

0980 

Прикладці розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 

1260,7 

1215,5 

117,4 

0,0 

45,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1260,7 

2201430 

0942 

Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 

57323,7 

57223,7 

28572,8 

6000,0 

100,0 

47600,0 

36569,7 

14133,2 

4241,0 

11030,3 

104923,7 

2202000 

  

Державний департамент інтелектуальної власності 

6918,4 

6918,4 

562,2 

24,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6918,4 

2202010 

0411 

Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 

868,4 

868,4 

562,2 

24,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

868,4 

2202020 

0411 

Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 

6050,0 

6050,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6050,0 

2204000 

  

Державна інспекція навчальних закладів 

692,4 

692,4 

456,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

692,4 

2204010 

0990 

Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 

692,4 

692,4 

456,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

692,4 

2205000 

  

Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 

2955,8 

2955,8 

73,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2955,8 

2205010 

0150 

Присудження державних премій в галузі науки і техніки 

146,8 

146,8 

73,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

146,8 

2205020 

0150 

Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 

2809,0 

2809,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2809,0 

2206000 

  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

93018,7 

92878,7 

51596,4 

7963,7 

140,0 

45818,4 

32640,6 

11483,9 

2216,6 

13177,8 

138837,1 

2206010 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 

14390,5 

14280,5 

8968,3 

0,0 

110,0 

786,0 

711,0 

289,4 

18,1 

75,0 

15176,5 

2206020 

0980 

Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

1230,9 

1200,9 

826,6 

0,0 

30,0 

1572,0 

1392,0

574,8 

20,0 

180,0 

2802,9 

2206030 

0980 

Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

593,0 

593,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

593,0 

2206040 

0980 

Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

170,0 

170,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

170,0 

2206050 

0942 

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

76634,3 

76634,3 

41801,5 

7963,7 

0,0 

43460,4 

30537,6 

10619,7 

2178,5 

12922,8 

120094,7 

2300000 

  

Міністерство охорони здоров'я України 

1247924,6 

1127738,5 

332746,1 

44204,1 

120186,1 

515779,2 

395374,7 

104072,7 

35203,4 

120404,5 

1763703,8 

2301000 

  

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

1235128,4 

1114948,3 

332306,9 

44204,1 

120180,1 

515779,2 

395374,7 

104072,7 

35203,4 

120404,5 

1750907,6 

2301010 

0763 

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 

4991,8 

3826,8 

1960,3 

408,0 

1165,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4991,8 

2301020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 

1569,4 

1569,4 

1144,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1569,4 

2301030 

0750 

Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 

7348,2 

7348,2 

4812,3 

80,0 

0,0 

4290,4 

3840,0 

1489,3 

179,3 

450,4 

11638,6 

2301040 

0750 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 

6139,1 

6139,1 

2190,3 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6139,1 

2301050 

0750 

Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 

948,6 

948,6 

427,1 

0,0 

0,0 

80,0 

76,2 

40,0 

4,3 

3,8 

1028,6 

2301060 

0750 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 

155,4 

124,4 

0,0 

14,0 

31,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

155,4 

2301070 

0942 

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

104615,3 

104615,3 

63107,5 

1632,9 

0,0 

255791,3 

175781,7 

66036,1 

24829,2 

80009,6 

360406,6 

2301080 

0950 

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 

21328,5 

21028,5 

13129,3 

1932,9 

300,0 

8295,4 

6243,7 

2185,7 

833,8 

2051,7 

29623,9 

2301090 

0990 

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 

258,9 

158,9 

116,1 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

258,9 

2301100 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 

19157,5 

18917,5 

8424,0 

1614,1 

240,0 

7101,6 

5040,8 

983,0 

200,4 

2060,8 

26259,1 

2301110 

0732 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

79368,2 

77318,2 

31637,4 

8469,1 

2050,0 

3225,5 

2402,8 

268,5 

247,9 

822,7 

82593,7 

2301170 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 

16783,3 

16544,0 

6316,6 

1914,1 

239,3 

1613,3 

1115,3 

0,0 

55,6 

498,0 

18396,6 

2301180 

0734 

Санаторне лікування хворих на туберкульоз 

43466,1 

42480,5 

12815,3 

5353,0 

985,6 

11013,6 

9958,5 

1011,7 

1794,8 

1055,1 

54479,7 

2301190 

0734 

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 

28701,8 

27971,8 

10797,5 

3334,0 

730,0 

19132,1 

15745,8 

1388,4 

2015,8 

3386,3 

47833,9 

2301200 

0722 

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

6605,4 

6325,4 

3325,2 

332,1 

280,0 

453,1 

369,0 

89,7 

11,0 

84,1 

7058,5 

2301230 

0723 

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 

6652,1 

6587,1 

3280,9 

309,9 

65,0 

3932,9 

2890,9 

713,8 

159,3 

1042,0 

10585,0 

2301250 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 

268401,4 

267592,2 

165743,1 

18386,2 

809,2 

119648,0 

92258,0 

26339,5 

4666,0 

27390,0 

388049,4 

2301260 

0740 

Заходи по боротьбі з епідеміями 

5000,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

2301270 

0740 

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

101598,7 

101598,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

101598,7 

2301280 

0763 

Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 

31355,0 

31355,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

31355,0 

  

  

в тому числі на закупівлю ендопротезів 

10000,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

2301290 

0763 

Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 

59745,9 

0,0 

0,0 

0,0 

59745,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

59745,9 

2301310 

0763 

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 

8692,4 

5692,4 

0,0 

0,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8692,4 

2301340 

0763 

Державний контроль за якістю лікарських засобів 

1292,4 

1292,4 

775,1 

125,0 

0,0 

8832,8 

7332,8 

3468,0 

165,0 

1500,0 

10125,2 

2301350 

0763 

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 

3400,8 

3400,8 

1406,7 

113,5 

0,0 

8,0 

4,0 

0,0 

0,0 

4,0 

3408,8 

2301360 

0763 

Лікування громадян України за кордоном 

900,0 

900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

900,0 

2301370 

0763 

Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 

54886,7 

54886,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

54886,7 

2301380 

0763 

Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 

13664,5 

12416,0 

0,0 

0,0 

1248,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13664,5 

2301390 

0763 

Забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія" 

114650,0 

105650,0 

0,0 

0,0 

9000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

114650,0 

2301400 

0763 

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 

60894,5 

34894,0 

0,0 

0,0 

26000,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60894,5 

  

  

в тому числі на оснащення центру кардіохірургії немовлят Інституту серцево-судинної хірургії АМН України 

13500,0 

4400,0 

0,0 

0,0 

9100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13500,0 

2301410 

0825 

Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 

1638,1 

1488,0 

497,6 

56,5 

150,1 

170,0 

134,0 

30,0 

31,0 

36,0 

1808,1 

2301420 

0826 

Функціонування Національного музею медицини 

870,4 

830,4 

399,8 

78,8 

40,0 

200,0 

190,0 

29,0 

10,0 

10,0 

1070,4 

2301430 

0763 

Закупівля обладнання для забезпечення попередження і розслідування надзвичайних екологічних ситуацій хімічного походження та масового отруєння 

14000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14000,0 

2301450 

0763 

Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 

132000,0 

132000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

132000,0 

2301600 

0763 

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 

14048,0 

14048,0 

0,0 

0,0 

0,0 

71991,2 

71991,2 

0,0 

0,0 

0,0 

86039,2 

2302000 

  

Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

681,4 

675,4 

439,2 

0,0 

6,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

681,4 

2302010 

0763 

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

681,4 

675,4 

439,2 

0,0 

6,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

681,4 

2304000 

  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

10514,7 

10514,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10514,7 

2304020 

0763 

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

10514,7 

10514,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10514,7 

2305000 

  

Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки та інструментів "Укрмедприлад" 

1600,1 

1600,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1600,1 

2305020 

0750 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розробки нових видів медичного обладнання 

1600,1 

1600,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1600,1 

2400000 

  

Міністерство екології та природних ресурсів України 

349513,0 

335767,7 

57258,1 

2094,8 

13745,3 

99101,0 

40476,6 

2552,4 

1230,6 

58624,4 

448614,0 

2401000 

  

Апарат Міністерства екології ти природних ресурсів України 

345070,1 

331365,7 

54697,8 

1924,8 

13704,4 

97290,5 

38716,1 

2407,0 

1195,6 

58574,4 

442360,6 

2401010 

0540 

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 

3738,0 

3738,0 

2038,1 

130,0 

0,0 

1500,0 

1100,0 

82,0 

90,0 

400,0 

5238,0 

2401020 

0540 

Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні 

29741,8 

29666,8 

20132,5 

586,5 

75,0 

8987,8 

7105,8 

0,0 

672,3 

1882,0 

38729,6 

2401030 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 

1783,2 

1783,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1783,2 

2401040 

0530 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 

1083,0 

1083,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1083,0 

2401050 

0530 

Прикладні неукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 

2115,0 

2115,0 

1386,2 

124,5 

0,0 

989,0 

879,8 

416,9 

57,0 

109,2 

3104,0 

2401070 

0530 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

27,9 

27,9 

6,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

27,9 

2401080 

0530 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 

678,5 

678,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

678,5 

2401090 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології 

178,7 

178,7 

130,2 

0,0 

0,0 

164,4 

164,4 

40,0 

32,0 

0,0 

343,1 

2401100 

0444 

Розвиток мінерально-сировинної бази 

250000,0 

237000,0 

0,0 

0,0 

13000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

250000,0 

2401120 

0511 

Гідрометеорологічна діяльність 

35536,8 

35536,8 

23749,0 

945,3 

0,0 

13420,3 

8942,4 

1525,0 

284,7 

4477,9 

48957,1 

2401130 

0411 

Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 

3051,8 

3051,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3051,8 

2401140 

0511 

Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 

1046,3 

732,4 

0,0 

0,0 

313,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1046,3 

2401150 

0511 

Геолого-екологічні дослідження та заходи 

4780,9 

4780,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4780,9 

2401160 

0520 

Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 

11060,7 

10818,2 

7193,1 

138,5 

242,5 

2229,0 

1863,7 

343,1 

59,6 

365,3 

13289,7 

2401170 

0540 

Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 

247,5 

174,5 

62,5 

0,0 

73,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

247,5 

2401180 

0540 

Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно-збалансованого (сталого) розвитку 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2500,0 

2500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2500,0 

2401190 

0540 

Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1500,0 

1500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1500,0 

2401200 

0540 

Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2378,0 

600,0 

0,0 

0,0 

1778,0 

2378,0 

2401210 

0511 

Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5300,0 

1300,0 

0,0 

0,0 

4000,0 

5300,0 

2401220 

0511 

Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9918,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

7918,0 

9918,0 

2401230 

0513 

Очистка стічних вод 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

23929,0 

0,0 

0,0 

0,0 

23929,0 

23929,0 

2401240 

0540 

Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1500,0 

1500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1500,0 

2401250 

0512 

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9475,0 

2315,0 

0,0 

0,0 

7160,0 

9475,0 

2401260 

0520 

Формування національної екологічної мережі 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

800,0 

0,0 

0,0 

200,0 

1000,0 

2401290 

0511 

Підвищення якості атмосферного повітря 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6000,0 

6000,0 

2401300 

0540 

Підготовка та проведення 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів навколишнього середовища "Довкілля для Європи" 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6500,0 

6145,0 

0,0 

0,0 

355,0 

6500,0 

2402000 

  

Державна екологічна інспекція 

1613,4 

1613,4 

922,4 

87,0 

0,0 

725,0 

725,0 

145,4 

0,0 

0,0 

2338,4 

2402010 

0511 

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 

1613,4 

1613,4 

922,4 

87,0 

0,0 

725,0 

725,0 

145,4 

0,0 

0,0 

2338,4 

2403000 

Державна служба заповідної справи 

711,8 

670,9 

404,1 

23,4 

40,9 

185,5 

185,5 

0,0 

0,0 

0,0 

897,3 

2403010 

0520 

Керівництво та управління у сфері заповідної справи 

711,8 

670,9 

404,1 

23,4 

40,9 

185,5 

185,5 

0,0 

0,0 

0,0 

897,3 

2404000 

  

Державна служба геодезії, картографії та кадастру 

494,9 

494,9 

281,1 

26,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

494,9 

2404010 

0540 

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру 

494,9 

494,9 

281,1 

26,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

494,9 

2405000 

  

Державна гідрометеорологічна служба 

580,5 

580,5 

351,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

580,5 

2405010 

0540 

Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 

580,5 

580,5 

351,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9,0 

0,0 

0,0 

580,5 

2406000 

  

Державна геологічна служба 

862,9 

862,9 

509,5 

33,0 

0,0 

900,0 

850,0 

0,0 

35,0 

50,0 

1762,9 

2406010 

0540 

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 

862,9 

862,9 

509,5 

33,0 

0,0 

900,0 

850,0 

0,0 

35,0 

50,0 

1762,9 

2407000 

  

Національна комісія з радіаційного захисту населення 

179,4 

179,4 

91,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

179,4 

2407010 

0513 

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 

179,4 

179,4 

91,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

179,4 

2500000 

  

Міністерство праці та соціальної політики України 

554243,7 

543829,1 

22020,7 

7048,8 

10414,6 

1359025,0 

1303129,6 

853,2 

1036,7 

55895,4 

1913268,7 

2501000 

  

Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 

205785,6 

197032,2 

12519,9 

6354,5 

8753,4 

65061,1 

26171,9 

834,3 

1013,3 

38889,2 

270846,7 

2501010 

0412 

Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 

6994,7 

4904,7 

2589,0 

444,2 

2090,0 

791,0 

791,0 

0,0 

689,4 

0,0 

7785,7 

2501020 

0481 

Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 

9331,7 

9331,7 

2496,4 

131,2 

0,0 

1350,5 

1228,5 

509,7 

24,0 

122,0 

10682,2 

2501030 

1080 

Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 

122,1 

122,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

122,1 

2501040 

1080 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 

304,4 

304,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

304,4 

2501050 

0941 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3558,3 

3558,3 

1420,8 

405,3 

0,0 

1025,7 

715,9 

280,2 

58,5 

309,8 

4584,0 

2501060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 

198,4 

198,4 

98,2 

42,0 

0,0 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

203,4 

2501070 

0732 

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 

2706,7 

2196,7 

676,0 

272,5 

510,0 

15,0 

15,0 

0,0 

8,0 

0,0 

2721,7 

2501080 

0734 

Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 

21293,1 

21193,1 

5239,5 

5059,3 

100,0 

1045,9 

993,5 

44,4 

233,4 

52,4 

22339,0 

2501090 

1090 

Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 

1600,0 

1600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1600,0 

2501110 

1040 

Заходи із соціального захисту дітей 

2000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

2501120 

1010 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 

13048,0 

13048,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13048,0 

2501130 

1020 

Допомога малозабезпеченим пенсіонерам 

1640,0 

1640,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1640,0 

2501140 

1090 

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 

9205,4 

3208,0 

0,0 

0,0 

5997,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9205,4 

2501150 

1030 

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 

116311,5 

116311,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

116311,5 

2501160 

1030 

Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР 

286,3 

286,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

286,3 

2501170 

1010 

Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 

4450,4 

4394,4 

0,0 

0,0 

56,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4450,4 

2501180 

1070 

Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 

2434,6 

2434,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2434,6 

2501190 

0481 

Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 

300,0 

300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

300,0 

2501600 

1090 

Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 

10000,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60828,0 

22423,0 

0,0 

0,0 

38405,0 

70828,0 

2503000 

  

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 

8077,6 

7319,5 

4796,0 

60,0 

758,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8077,6 

2503010 

0412 

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 

8077,6 

7319,5 

4796,0 

60,0 

758,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8077,6 

2504000 

  

Державний центр зайнятості населення 

9552,5 

9552,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9552,5 

2504020 

1050 

Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріальному забезпеченні безробітних з числа незастрахованих осіб 

9552,5 

9552,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9552,5 

2505000 

  

Державний комітет України у справах ветеранів 

6532,9 

5659,8 

934,1 

564,4 

873,1 

159,9 

153,7 

18,9 

23,4 

6,2 

6692,8 

2505010 

1030 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 

845,8 

845,8 

449,8 

8,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

845,8 

2505020 

0734 

Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 

3150,1 

2277,0 

484,3 

556,1 

873,1 

159,9 

153,7 

18,9 

23,4 

6,2 

3310,0 

2505030 

1030 

Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 

114,0 

114,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

114,0 

2505050 

1030 

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 

2363,0 

2363,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2363,0 

2505060 

1070 

Звільнення та повернення на Батьківщину військовополонених 

60,0 

60,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60,0 

2507000 

  

Фонд України соціального захисту інвалідів 

235237,6 

235207,6 

3770,7 

69,9 

30,0 

120000,0 

103000,0 

0,0 

0,0 

17000,0 

355237,6 

2507010 

1010 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 

6400,3 

6370,3 

3770,7 

69,9 

30,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6400,3 

2507030 

1010 

Забезпечення інвалідів автомобілями 

33000,0 

33000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33000,0 

2507040 

1010 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 

16000,0 

16000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

16000,0 

2507050 

0734 

Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 

30243,7 

30243,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30243,7 

2507060 

1010 

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп 

6956,0 

6956,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6956,0 

2507070 

1010 

Одноразова матеріальна допомога інвалідам 

6000,0 

6000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6000,0 

2507080 

1010 

Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 

60,0 

60,0 

0,0 

0,0 

0,0 

120000,0 

103000,0 

0,0 

0,0 

17000,0 

120060,0 

2507090 

1010 

Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації 

136577,6 

136577,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

136577,6 

2508000 

  

Пенсійний фонд України 

89057,5 

89057,5 

0,0 

0,0 

0,0 

1173804,0 

1173804,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1262861,5 

2508010 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

442000,0 

442000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

442000,0 

2508040 

1020 

Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

89057,5 

89057,5 

0,0 

0,0 

0,0 

604804,0 

604804,0 

0,0 

0,0 

0,0 

693861,5 

2508050 

1020 

Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

122000,0 

122000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

122000,0 

2508070 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

2600000 

  

Міністерство промислової політики України 

114235,8 

96225,3 

3856,8 

479,7 

13010,5 

70032,0 

3177,0 

7,0 

0,0 

66855,0 

184267,8 

2601000 

  

Апарат Міністерства промислової політики України 

114235,8 

96225,3 

3856,8 

479,7 

13010,5 

70032,0 

3177,0 

7,0 

0,0 

66855,0 

184267,8 

2601010 

0442 

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 

7342,7 

7342,7 

3754,2 

451,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7342,7 

2601020 

0484 

Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 

3430,6 

3430,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3430,6 

2601030 

0484 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 

2950,0 

2950,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2950,0 

2601040 

0484 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 

400,0 

400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

400,0 

2601050 

0825 

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 

201,9 

191,4 

80,7 

21,0 

10,5 

32,0 

27,0 

7,0 

0,0 

5,0 

233,9 

2601060 

0826 

Функціонування Державного металургійного музею України 

52,4 

52,4 

21,9 

6,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

52,4 

2601070 

0442 

Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 

10000,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

2601080 

0513 

Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 

3000,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

2601090 

0441 

Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 

15000,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15000,0 

2601100 

0513 

Обов'язкові природоохоронні роботи у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка", ДП "Подорожнянський рудник" 

23000,0 

23000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

23000,0 

2601110 

0442 

Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 

10000,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

2601120 

1010 

Часткове покриття витрат на виплату заборгованості гірникам з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 

2000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

2601130 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 

5152,0 

5152,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5152,0 

2601140 

0484 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 

706,2 

706,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

706,2 

2601150 

0442 

Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив 

10000,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

2601160 

0442 

Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 

10000,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6210,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

16210,0 

2601170 

0442 

Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-6210,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-6210,0 

2601180 

0433 

Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

70000,0 

3150,0 

0,0 

0,0 

66850,0 

70000,0 

2601190 

0441 

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничозбагачувального комбінату окисних руд та відновлення будівництва його об'єктів 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

2601220 

0421 

Фінансова підтримка виробництва та створення нових вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин, їх державне випробування та реєстрація через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 

8000,0 

8000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8000,0 

2800000 

  

Міністерство аграрної політики України 

1674371,1 

1537950,0 

360409,8 

30278,1 

13421,1 

507836,2 

413142,3 

83012,3 

36969,5 

138193,9 

2182207,3 

2801000 

  

Апарат Міністерства аграрної політики України 

1236228,1 

1200925,1 

195307,6 

15177,8 

7303,0 

354498,2 

291003,2 

49224,4 

28499,0 

88295,0 

1590726,3 

2801010 

0421 

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 

10523,3 

6223,3 

3075,5 

408,7 

4300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10523,3 

2801030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 

5264,0 

5264,0 

1192,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5264,0 

2801050 

0482 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

2044,4 

2044,4 

322,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2044,4 

2801060 

0482 

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 

1198,4 

1198,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1198,4 

2801070 

0960 

Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу 

4500,0 

4500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4500,0 

2801080 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

101584,3 

101584,3 

56762,7 

6724,1 

0,0 

56837,1 

52809,6 

14520,0 

10600,0 

4027,5 

158421,4 

2801100 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

110730,4 

110730,4 

62336,6 

4756,2 

0,0 

104720,6 

83140,6 

23411,1 

15400,0 

21580,0 

215451,0 

2801130 

0930 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 

4200,0 

4200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4200,0 

2801140 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 

2044,7 

2044,7 

1340,4 

131,6 

0,0 

936,0 

851,0 

204,6 

126,2 

85,0 

2980,7 

2801150 

0828 

Культурно-освітня діяльність для працівників агропромислового комплексу 

1562,8 

1562,8 

1139,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1562,8 

2801160 

1062 

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 

20000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21000,0 

2801170 

0421 

Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 

3650,0 

3650,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3650,0 

2801180 

0421 

Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 

2000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

2801190 

0421 

Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 

70500,0 

70500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

70500,0 

2801200 

0421 

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 

2000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

2801210 

0421 

Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 

191500,0 

191500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13000,0 

4600,0 

84,5 

13,8 

8400,0 

204500,0 

2801220 

0421 

Селекція в рослинництві 

39400,0 

39400,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

39400,0 

2801230 

0421 

Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств 

10000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13500,0 

2801240 

0421 

Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів відповідно до законодавства 

75000,0 

75000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75000,0 

2801250 

0421 

Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр. 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

2801260 

0422 

Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 

10030,0 

10030,0 

5136,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10030,0 

2801270 

0482 

Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 

2000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

2801280 

0421 

Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 

4000,0 

4000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4000,0 

2801290 

0421 

Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 

3000,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

2801300 

0620 

Розвиток комунального господарства у сільській місцевості 

16000,0 

16000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

16000,0 

2801310 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 

69091,1 

68288,1 

46001,4 

1757,2 

803,0 

33393,0 

25954,1 

9290,0 

1850,0 

7238,9 

102484,1 

2801320 

0482 

Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 

26561,1 

26361,1 

17367,4 

1400,0 

200,0 

8611,5 

6647,9 

1714,2 

509,0 

1963,6 

35172,6 

2801330 

0421 

Створення і забезпечення страхового запасу сортового та гібридного насіння 

10000,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20000,0 

20000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30000,0 

2801340 

0421 

Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 

5000,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

2801350 

0421 

Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

117000,0 

72000,0 

0,0 

0,0 

45000,0 

117000,0 

2801360 

0482 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 

1843,6 

1843,6 

633,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1843,6 

2801380 

0421 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-25000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-25000,0 

2801400 

0421 

Повернення кредитів, наданих селянським (фермерським) господарствам 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-3500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-3500,0 

2801410 

0421 

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-1000,0 

2801420 

0490 

Програма розвитку виробництва біодизеля 

5000,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

2801430 

0421 

Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20000,0 

20000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20000,0 

2801440 

0421 

Здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку 

356000,0 

356000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

356000,0 

2801450 

0421 

Здійснення фінансової підтримки заставних та інтервенційних операцій з зерном 

70000,0 

70000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

70000,0 

2802000 

  

Державний департамент ветеринарної медицини 

223098,5 

222748,5 

113909,4 

5650,6 

350,0 

105000,0 

69496,0 

18000,0 

5000,0 

35504,0 

328098,5 

2802010 

0421 

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 

40643,8 

40643,8 

20559,6 

1950,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

40643,8 

2802020 

0421 

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 

50450,0 

50300,0 

2300,0 

200,0 

150,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50450,0 

2802030 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 

132004,7 

131804,7 

91049,8 

3500,0 

200,0 

105000,0 

69496,0 

18000,0 

5000,0 

35504,0 

237004,7 

2803000 

  

Державний департамент продовольства 

1655,5 

1637,5 

953,6 

27,3 

18,0 

6,2 

5,5 

3,0 

0,0 

0,7 

1661,7 

2803010 

0442 

Керівництво та управління у сфері продовольства 

828,6 

828,6 

474,4 

27,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

828,6 

2803020 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 

98,4 

98,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,4 

2803040 

0828 

Функціонування культурно-освітніх закладів Державного департаменту продовольства 

570,0 

570,0 

415,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

570,0 

2803050 

0829 

Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 

158,5 

140,5 

63,7 

0,0 

18,0 

6,2 

5,5 

3,0 

0,0 

0,7 

164,7 

2804000 

  

Державний департамент рибного господарства 

46538,8 

45486,8 

17938,1 

3347,9 

1052,0 

9401,7 

7866,3 

1687,8 

1912,3 

1535,4 

55940,5 

2804010 

0423 

Керівництво та управління у сфері рибного господарства 

787,4 

787,4 

474,4 

18,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

787,4 

2804030 

0482 

Прикладні розробки у сфері рибного господарства 

2827,4 

2827,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2827,4 

2804040 

0941 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

4164,6 

4164,6 

2086,4 

667,9 

0,0 

3886,1 

3155,1 

763,0 

672,3 

731,0 

8050,7 

2804050 

0942 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

4011,4 

3859,4 

2047,1 

661,8 

152,0 

4212,0 

3407,6 

924,8 

1240,0 

804,4 

8223,4 

2804070 

0423 

Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 

33408,0 

32508,0 

13330,2 

2000,0 

900,0 

501,6 

501,6 

0,0 

0,0 

0,0 

33909,6 

2804080 

0423 

Селекція у рибному господарстві 

1340,0 

1340,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1340,0 

2804090 

0423 

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

802,0 

802,0 

0,0 

0,0 

0,0 

802,0 

2806000 

  

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 

95000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-20000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75000,0 

2806020 

0421 

Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки 

95000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

120000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

215000,0 

2806030 

0421 

Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-120000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-120000,0 

2806040 

0421 

Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96000,0 

2806050 

0421 

Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

-116000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-116000,0 

2807000 

Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 

5000,0 

4900,0 

0,0 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

2807020 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 

5000,0 

4900,0 

0,0 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

2808000 

Державна служба з охорони прав на сорти рослин 

11790,9 

11570,9 

4337,0 

1254,7 

220,0 

36500,0 

27013,9 

7710,0 

816,0 

8186,1 

48290,9 

2808010 

0421 

Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 

268,8 

268,8 

158,1 

11,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

268,8 

2808020 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 

8072,1 

7852,1 

4178,9 

1242,8 

220,0 

36500,0 

27013,9 

7710,0 

816,0 

8186,1 

44572,1 

2808030 

0421 

Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів 

350,0 

350,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

350,0 

2808040 

0421 

Селекція в галузі сортовипробування 

2450,0 

2450,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2450,0 

2808050 

0421 

Участь у міжнародному Союзі з охорони прав нових сортів рослин (УПОВ) 

650,0 

650,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

650,0 

2809000 

  

Національний аграрний університет 

55059,3 

50681,2 

27964,1 

4819,8 

4378,1 

22430,1 

17757,4 

6387,1 

742,2 

4672,7 

77489,4 

2809020 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

558,2 

540,7 

369,6 

0,0 

17,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

558,2 

2809030 

0482 

Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

3419,3 

3319,3 

2261,9 

5,0 

100,0 

1000,0 

930,0 

551,7 

0,0 

70,0 

4419,3 

2809040 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації Національного аграрного університету 

9279,7 

9279,7 

4773,7 

1109,8 

0,0 

7949,9 

6927,2 

2249,0 

506,4 

1022,7 

17229,6 

2809050 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 

41247,5 

36986,9 

20229,1 

3605,0 

4260,6 

13000,0 

9495,0 

3446,0 

180,0 

3505,0 

54247,5 

2809060 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 

554,6 

554,6 

329,8 

100,0 

0,0 

480,2 

405,2 

140,4 

55,8 

75,0 

1034,8 

3000000 

  

Державний комітет статистики України 

119940,1 

118840,1 

73684,7 

2398,2 

1100,0 

24289,2 

21488,5 

3401,2 

2223,2 

2800,7 

144229,3 

3001000 

  

Апарат Державного комітету статистики України 

119940,1 

118840,1 

73684,7 

2398,2 

1100,0 

24289,2 

21488,5 

3401,2 

2223,2 

2800,7 

144229,3 

3001010 

0132 

Керівництво та управління у сфері статистики 

102533,3 

102533,3 

70739,9 

2398,2 

0,0 

18458,3 

15687,4 

3401,2 

2223,2 

2770,9 

120991,6 

3001020 

0132 

Статистичні спостереження та переписи 

12527,5 

11877,5 

2939,9 

0,0 

650,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12527,5 

3001030 

1090 

Обстеження умов життя домогосподарств 

1560,0 

1560,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1560,0 

3001040 

0150 

Прикладні розробки у сфері державної статистики 

778,1 

778,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

778,1 

3001050 

0150 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері реформування державної статистики 

1000,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

3001060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 

20,4 

20,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20,4 

3001070 

0132 

Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 

1000,0 

550,0 

0,0 

0,0 

450,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

3001080 

0150 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 

20,8 

20,8 

4,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20,8 

3001600 

0132 

Реформування державної статистики 

500,0 

500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5830,9 

5801,1 

0,0 

0,0 

29,8 

6330,9 

3100000 

  

Міністерство транспорту України 

200041,7 

196715,1 

104365,3 

20086,8 

3326,6 

91306,7 

69247,8 

22814,4 

5364,5 

22058,9 

291348,4 

3101000 

  

Апарат Міністерства транспорту України 

22032,4 

22032,4 

11273,1 

1721,5 

0,0 

33727,7 

24283,3 

12153,2 

1769,5 

9444,4 

55760,1 

3101010 

0455 

Загальне керівництво та управління у сфері транспорту 

2810,3 

2810,3 

1670,9 

180,0 

0,0 

10,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2820,3 

3101020 

0485 

Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 

694,2 

694,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

694,2 

3101030 

0485 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 

749,0 

749,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

749,0 

3101040 

0485 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 

70,0 

70,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

70,0 

3101050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

861,2 

861,2 

545,5 

0,0 

0,0 

576,4 

434,0 

81,1 

60,0 

142,4 

1437,6 

3101060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

16385,9 

16385,9 

8801,4 

1541,5 

0,0 

33141,3 

23839,3 

12072,1 

1709,5 

9302,0 

49527,2 

3101080 

0828 

Культурно-освітня діяльність для працівників транспортної галузі 

350,3 

350,3 

255,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

350,3 

3101090 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту 

111,5 

111,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

111,5 

3102000 

  

Державний департамент автомобільного транспорту 

510,8 

510,8 

263,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

510,8 

3102010 

0451 

Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 

510,8 

510,8 

263,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

510,8 

3103000 

  

Державний департамент морського і річкового транспорту 

23980,0 

20680,0 

0,0 

0,0 

3300,0 

19538,0 

10057,6 

483,8 

153,7 

9480,4 

43518,0 

3103010 

0452 

Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

19538,0 

10057,6 

483,8 

153,7 

9480,4 

19538,0 

3103020 

0452 

Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 

9230,0 

9230,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9230,0 

3103030 

0452 

Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 

14750,0 

11450,0 

0,0 

0,0 

3300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14750,0 

3104000 

  

Державна адміністрація залізничного транспорту 

151366,8 

151340,2 

91460,3 

18365,3 

26,6 

23680,8 

21632,9 

6676,7 

3001,3 

2047,9 

175047,6 

3104020 

0941 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

8829,2 

8829,2 

4835,6 

314,1 

0,0 

14086,4 

12720,0 

5338,3 

1739,7 

1366,4 

22915,6 

3104030 

0990 

Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 

105,2 

105,2 

74,1 

2,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

105,2 

3104040 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

129354,7 

129328,1 

78381,1 

16837,2 

26,6 

8970,9 

8296,2 

1241,3 

1191,8 

674,7 

138325,6 

3104050 

0762 

Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 

1477,9 

1477,9 

876,0 

98,2 

0,0 

286,7 

283,7 

27,0 

53,0 

3,0 

1764,6 

3104060 

0721 

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

11599,8 

11599,8 

7293,5 

1113,3 

0,0 

336,8 

333,0 

70,1 

16,8 

3,8 

11936,6 

3105000 

  

Державний департамент авіаційного транспорту 

2151,7 

2151,7 

1368,3 

0,0 

0,0 

14360,2 

13274,0 

3500,7 

440,0 

1086,2 

16511,9 

3105010 

0454 

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12000,0 

11500,0 

3272,3 

219,0 

500,0 

12000,0 

3105020 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 

989,3 

989,3 

631,4 

0,0 

0,0 

1214,2 

942,0 

228,4 

172,0 

272,2 

2203,5 

3105030 

0721 

Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 

1162,4 

1162,4 

736,9 

0,0 

0,0 

146,0 

82,0 

0,0 

49,0 

64,0 

1308,4 

3105040 

0454 

Страховий фонд безпеки авіації 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

1000,0 

750,0 

0,0 

0,0 

250,0 

1000,0 

3110000 

  

Державна служба автомобільних доріг України 

2609,4 

2609,4 

1193,4 

0,0 

0,0 

1711828,3 

1518439,3 

0,0 

0,0 

180000,0 

1714437,7 

3111000 

  

Апарат Державної служби автомобільних доріг України 

2609,4 

2609,4 

1193,4 

0,0 

0,0 

1711828,3 

1518439,3 

0,0 

0,0 

180000,0 

1714437,7 

3111010 

0456 

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 

2609,4 

2609,4 

1193,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2609,4 

3111020 

0456 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1711828,3 

1518439,3 

0,0 

,0,0 

180000,0 

1711828,3 

3200000 

  

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

1849022,1 

1753797,8 

295770,8 

31829,0 

95224,3 

718230,9 

701396,5 

60058,6 

1313,0 

16834,4 

2567253,0 

3201000 

  

Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

1750289,7 

1656695,4 

292009,6 

31498,6 

93594,3 

716565,8 

699792,4 

59388,9 

1229,1 

16773,4 

2466855,5 

3201010 

0320 

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

14741,5 

14411,5 

7655,3 

329,3 

330,0 

380,0 

350,0 

87,0 

0,9 

30,0 

15121,5 

3201020 

0530 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері попередження надзвичайних ситуацій кліматичного і технічного походження 

60,0 

60,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60,0 

3201030 

1070 

Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

126639,0 

126639,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

126639,0 

3201040 

1070 

Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

293152,0 

293152,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

293152,0 

3201050 

1070 

Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

289200,0 

289200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

289200,0 

3201080 

1070 

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

60871,0 

60871,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60871,0 

3201090 

1070 

Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

8000,0 

8000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8000,0 

3201100 

1070 

Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

6440,0 

6440,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6440,0 

3201110 

1070 

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

155500,0 

155500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

155500,0 

3201120 

1010 

Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

8000,0 

8000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8000,0 

3201130 

0832 

Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення 

2000,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

3201140 

1020 

Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

266709,3 

266709,3 

0,0 

0,0 

0,0 

266709,3 

3201150 

1020 

Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій II, III і IV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

312486,7 

312486,7 

0,0 

0,0 

0,0 

312486,7 

3201170 

1070 

Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

4007,0 

4007,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4007,0 

3201190 

0512 

Будівництво пускового комплексу "Вектор" 

12000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12000,0 

3201200 

1062 

Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

50000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50000,0 

3201210 

0763 

Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

28390,0 

28390,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

28390,0 

3201220 

0513 

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 

12000,0 

12000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12000,0 

3201230 

0530 

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

10000,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

3201240 

0512 

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 

9200,0 

9200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9200,0 

3201250 

0220 

Забезпечення навчально-методичних функцій та діяльності служб у сфері цивільного захисту 

12283,2 

12283,2 

7969,2 

1017,1 

0,0 

321,3 

321,3 

49,3 

0,0 

0,0 

12604,5 

3201260 

0320 

Авіаційні роботи з пошуку та рятування 

13460,1 

13450,1 

3835,5 

436,4 

10,0 

1181,0 

1096,0 

242,0 

32,0 

85,0 

14641,1 

3201270 

0320 

Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 

3840,0 

3840,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3840,0 

3201280 

0220 

Забезпечення особового складу військ Цивільної оборони 

82937,0 

82065,7 

53144,5 

7964,4 

871,3 

550,0 

550,0 

0,0 

0,0 

0,0 

83487,0 

3201290 

0220 

Бойова підготовка військ Цивільної оборони та її матеріально-технічне забезпечення 

30,0 

30,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,0 

3201300 

0721 

Медичне забезпечення працівників та військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 

1000,0 

840,0 

0,0 

0,0 

160,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

3201320 

0734 

Санаторно-курортне лікування військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і членів їх сімей 

428,0 

428,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

428,0 

3201330 

0220 

Закупівля озброєння та військової техніки для потреб військ Цивільної оборони 

5565,6 

5565,6 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5665,6 

3201340 

0250 

Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки 

3639,2 

3589,2 

2360,9 

241,0 

50,0 

650,0 

450,0 

124,5 

10,5 

200,0 

4289,2 

3201350 

0512 

Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 

1150,0 

1150,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1150,0 

3201360 

0950 

Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 

17075,4 

17075,4 

9917,3 

1562,0 

0,0 

4848,9 

3198,9 

1143,0 

20,0 

1650,0 

21924,3 

3201370 

0490 

Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 

24780,0 

0,0 

0,0 

0,0 

24780,0 

450,0 

0,0 

0,0 

0,0 

450,0 

25230,0 

3201380 

1070 

Погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

200000,0 

200000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

200000,0 

3201390 

0540 

Проведення непередбачуваних видатків на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи 

1500,0 

1500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1500,0 

3201400 

1070 

Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії I осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

500,0 

500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

500,0 

3201410 

1070 

Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

3000,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

3201420 

0763 

Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" та іншими громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1000,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

3201430 

0763 

Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 

1000,0 

26,0 

0,0 

0,0 

974,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

3201440 

0512 

Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 

2900,0 

2900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2900,0 

3201450 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

4319,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4319,0 

600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

600,0 

4919,0 

3201460 

0320 

Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

279681,7 

279581,7 

207126,9 

19948,4 

100,0 

128288,6 

114530,2 

57743,1 

1165,7 

13758,4 

407970,3 

3202000 

  

Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 

65231,0 

65231,0 

211,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

65231,0 

3202010 

0513 

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 

378,0 

378,0 

211,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

378,0 

3202030 

0513 

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 

64853,0 

64853,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

64853,0 

3203000 

  

Державний департамент страхового фонду документації 

5363,3 

4850,4 

2386,9 

206,8 

512,9 

1665,1 

1604,1 

669,7 

83,9 

61,0 

7028,4 

3203010 

0320 

Керівництво та управління діяльністю у сфері створення страхового фонду документації 

2514,2 

2264,2 

868,8 

45,8 

250,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2514,2 

3203020 

0320 

Створення і зберігання страхового фонду документації 

2849,1 

2586,2 

1518,1 

161,0 

262,9 

1665,1 

1604,1 

669,7 

83,9 

61,0 

4514,2 

3204000 

  

Головний штаб Державної аварійно-рятувальної служби 

18177,1 

18177,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18177,1 

3204020 

0320 

Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 

18177,1 

18177,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18177,1 

3205000 

  

Державна пошуково-рятувальна служба на водних об'єктах 

4090,0 

2972,9 

1163,3 

123,6 

1117,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4090,0 

3205020 

0320 

Функціонування аварійно-рятувальних формувань на воді 

4090,0 

2972,9 

1163,3 

123,6 

1117,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4090,0 

3206000 

  

Спеціалізована воєнізована аварійно-рятувальна служба 

5871,0 

5871,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5871,0 

3206020 

0320 

Аварійно-рятувальні роботи у зонах нафтових і газових фонтанів 

5871,0 

5871,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5871,0 

3400000 

  

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді 

107382,7 

42931,9 

1848,6 

267,8 

3180,8 

450,6 

290,8 

12,0 

20,0 

0,0 

107833,3 

3401000 

  

Апарат Державного комітету України у справах сім'ї та молоді 

26612,4 

25541,0 

1415,0 

240,7 

1071,4 

110,0 

110,0 

12,0 

20,0 

0,0 

26722,4 

3401010 

1040 

Загальне керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики 

1302,1 

1202,1 

734,4 

84,4 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1302,1 

3401020 

0960 

Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 

891,0 

769,6 

447,5 

155,0 

121,4 

110,0 

110,0 

12,0 

20,0 

0,0 

1001,0 

3401050 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 

114,4 

114,4 

64,0 

1,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

114,4 

3401070 

1040 

Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 

11867,4 

11017,4 

0,0 

0,0 

850,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11867,4 

3401170 

1040 

Державна підтримка молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї 

12000,0 

12000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12000,0 

3401180 

1080 

Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 

437,5 

437,5 

169,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

437,5 

3402000 

  

Державний центр соціальних служб для молоді 

10000,0 

7920,0 

258,0 

27,1 

2080,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

3402020 

1040 

Реалізація програм та здійснення заходів Державного центру соціальних служб для молоді 

10000,0 

7920,0 

258,0 

27,1 

2080,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

3403000 

  

Державний департамент з питань молодіжної політики 

270,3 

240,9 

175,6 

0,0 

29,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

270,3 

3403010 

1040 

Керівництво та управління у сфері молодіжної політики 

270,3 

240,9 

175,6 

0,0 

29,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

270,3 

3408000 

  

Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

70500,0 

9230,0 

0,0 

0,0 

0,0 

340,6 

180,8 

0,0 

0,0 

0,0 

70840,6 

3408020 

1062 

Надання пільгового довгострокового державного кредиту та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

70500,0 

9230,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3013,0 

180,8 

0,0 

0,0 

0,0 

73513,0 

3408030 

1062 

Повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-2672,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-2672,4 

3500000 

  

Міністерство фінансів України 

4318274,2 

4235053,8 

203396,4 

10282,9 

82584,0 

289953,1 

9528,5 

3297,9 

267,8 

94104,6 

4608227,3 

3501000 

  

Апарат Міністерства фінансів України 

4027018,3 

3978818,2 

65779,8 

3935,9 

47563,7 

279830,2 

8266,3 

3283,8 

240,8 

85243,9 

4306848,5 

3501010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансів 

143980,0 

120387,5 

59580,0 

2696,6 

23592,5 

108,8 

102,6 

0,0 

9,3 

6,2 

144088,8 

3501020 

0112 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових органів 

20000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20000,0 

3501030 

0150 

Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 

1981,3 

1981,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1981,3 

3501040 

0941 

Підготовка кадрів для сфери фінансової системи вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3756,8 

3537,8 

1795,4 

529,8 

219,0 

1891,6 

1373,3 

463,5 

73,8 

518,3 

5648,4 

3501050 

0942 

Підготовка кадрів для сфери фінансової системи вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

5742,6 

5571,5 

2978,7 

488,0 

171,1 

6000,9 

4127,0 

1454,2 

122,6 

1873,9 

11743,5 

3501060 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи 

500,0 

500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

500,0 

3501070 

0826 

Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 

142,9 

113,1 

27,4 

10,2 

29,8 

11,6 

9,6 

6,2 

0,0 

2,0 

154,5 

3501080 

0832 

Фінансова підтримка журналу "Фінанси України" 

140,0 

140,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

140,0 

3501090 

0829 

Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 

954,6 

613,3 

183,7 

98,5 

341,3 

154,8 

126,6 

11,4 

28,1 

28,2 

1109,4 

3501100 

0490 

Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 

3657,1 

592,1 

59,2 

47,2 

3065,0 

2000,0 

400,0 

77,0 

7,0 

1600,0 

5657,1 

3501110 

0150 

Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 

94,3 

94,3 

57,4 

0,0 

0,0 

150,0 

150,0 

46,5 

0,0 

0,0 

244,3 

3501120 

0150 

Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 

1710,7 

1670,7 

965,9 

25,6 

40,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1710,7 

3501140 

0113 

Внески до міжнародних організацій 

66251,9 

66251,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

66251,9 

3501150 

0411 

Погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками 

238345,1 

238345,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

238345,1 

3501160 

1070 

Поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень 

500000,0 

500000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

500000,0 

3501170 

0171 

Обслуговування внутрішнього державного боргу 

353288,3 

353288,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

353288,3 

3501180 

0172 

Обслуговування зовнішнього державного боргу 

2684291,3 

2684291,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2684291,3 

3501200 

0150 

Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 

495,0 

440,0 

132,1 

40,0 

55,0 

1987,2 

1977,2 

1225,0 

0,0 

10,0 

2482,2 

3501210 

0487 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку 

1000,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

3501220 

0487 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50,0 

3501230 

0490 

Створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

81205,3 

0,0 

0,0 

0,0 

81205,3 

81205,3 

3501600 

0411 

Розвиток муніципального кредитного ринку 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

82200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

82200,0 

3501610 

0411 

Заходи щодо розвитку фінансових послуг у сільськогосподарських регіонах 

636,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

104120,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

104756,4 

3503000 

  

Державна пробірна служба 

1265,8 

1265,8 

702,8 

37,0 

0,0 

677,9 

465,2 

14,1 

10,0 

212,7 

1943,7 

3503010 

0411 

Керівництво та управління у сфері державного пробірного контролю 

1135,8 

1135,8 

702,8 

37,0 

0,0 

317,9 

223,2 

14,1 

10,0 

94,7 

1453,7 

3503020 

0487 

Наукове забезпечення державного пробірного контролю 

130,0 

130,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

130,0 

3503030 

0411 

Фінансова підтримка державного пробірного контролю 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

360,0 

242,0 

0,0 

0,0 

118,0 

360,0 

3504000 

  

Державне казначейство України 

188239,2 

157491,5 

75276,0 

4448,6 

30747,7 

9042,0 

500,0 

0,0 

0,0 

8542,0 

197281,2 

3504010 

0112 

Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 

181739,2 

155661,5 

75276,0 

4448,6 

26077,7 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

181739,2 

3504600 

0112 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства 

6500,0 

1830,0 

0,0 

0,0 

4670,0 

9042,0 

500,0 

0,0 

0,0 

8542,0 

15542,0 

3505000 

  

Головне контрольно-ревізійне управління України 

97069,6 

95282,7 

61140,0 

1849,4 

1786,9 

403,0 

297,0 

0,0 

17,0 

106,0 

97472,6 

3505010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 

96769,6 

94982,7 

61140,0 

1849,4 

1786,9 

403,0 

297,0 

0,0 

17,0 

106,0 

97172,6 

3505020 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України 

300,0 

300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

300,0 

3506000 

  

Державний департамент фінансового моніторингу 

4681,3 

2195,6 

497,8 

12,0 

2485,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4681,3 

3506010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 

4681,3 

2195,6 

497,8 

12,0 

2485,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4681,3 

3510000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

13302889,5 

12874372,1 

2654,8 

1237,3 

920082,9 

778078,8 

0,0 

0,0 

0,0 

251250,0 

14080968,3 

3511000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

13302889,5 

12874372,1 

2654,8 

1237,3 

920082,9 

778078,8 

0,0 

0,0 

0,0 

251250,0 

14080968,3 

3511010 

0220 

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 

16568,1 

15939,3 

2654,8 

1237,3 

628,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

16568,1 

3511020 

0490 

Державні капітальні вкладення 

175000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

175000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

175000,0 

3511030 

0133 

Резервний фонд 

320000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

320000,0 

3511050 

0180 

Дотації вирівнювання з державного бюджету обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Севастопольському міському бюджету 

5423076,6 

5423076,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5423076,6 

3511060 

0180 

Субвенція на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10000,0 

3511100 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

2170515,5 

2170515,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2170515,5 

3511150 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 

1624617,8 

1624617,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1624617,8 

3511160 

0180 

Субвенція на пільги ветеранам війни і праці, військ. служби, органів внутр. справ з послуг зв'язку і інших (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

501166,7 

501166,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

501166,7 

3511170 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовосл., які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання 

141854,1 

0,0 

0,0 

0,0 

141854,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

141854,1 

3511190 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха 

15000,0 

15000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15000,0 

3511220 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

352624,4 

352624,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

352624,4 

3511230 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

26250,0 

0,0 

0,0 

0,0 

26250,0 

26250,0 

3511250 

1070 

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 

15000,0 

15000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15000,0 

3511260 

1020 

Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу 

2019541,0 

2019541,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2019541,0 

3511270 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській області 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

3511370 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення 

128827,0 

128827,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

128827,0 

3511380 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

225000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

225000,0 

225000,0 

3511390 

0180 

Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ 

137993,8 

137993,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

137993,8 

3511410 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту 

32000,0 

32000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32000,0 

3511420 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Одеси на збереження історичної забудови у центральній частині міста Одеси 

3000,0 

0,0 

0,0 

00,0 

3000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3000,0 

3511430 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Львова на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова 

5600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5600,0 

3511440 

0180 

Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток соціальної інфраструктури Автономної Республіки Крим 

15000,0 

0,0 

0,0 

00,0 

15000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15000,0 

3511460 

0180 

Субвенція з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області на програму збереження пам'яток Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

3511470 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Глухова 

2000,0 

0,0 

0,0 

00,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

3511480 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області на розвиток Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

3511490 

0180 

Субвенція з державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Збаража 

2000,0 

0,0 

0,0 

00,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

3511500 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя Запорізької області на розвиток державного історико-археологічного заповідника "Кам'яна могила" 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1000,0 

3511510 

0180 

Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київському і Севастопольському міським бюджетам на забезпечення виконання норм Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" 

438070,0 

438070,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

438070,0 

3511520 

0133 

Придбання у державну власність майна АК АПБ "Україна" 

555000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

555000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

555000,0 

3511620 

0490 

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

526828,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

526828,8 

3511630 

0490 

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 

-811565,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-811565,5 

3600000 

  

Міністерство юстиції України 

150239,8 

140926,7 

83837,7 

3623,5 

9313,1 

110335,7 

97354,8 

29170,0 

3363,5 

12980,9 

260575,5 

3601000 

  

Апарат Міністерства юстиції України 

149580,9 

140267,8 

83470,5 

3623,5 

9313,1 

110335,7 

97354,8 

29170,0 

3363,5 

12980,9 

259916,6 

3601010 

0380 

Керівництво та управління у сфері юстиції 

128053,0 

124008,0 

79630,5 

3415,0 

4045,0 

99950,0 

87960,0 

26893,0 

3140,0 

11990,0 

228003,0 

3601020 

0380 

Функціонування Центру правової реформи і законопроектних робіт, Центру перекладів актів європейського права, Центру порівняльного права 

1525,2 

1500,2 

237,9 

7,5 

25,0 

1690,0 

1604,1 

20,0 

0,0 

85,9 

3215,2 

3601070 

0330 

Проведення судової експертизи 

4968,6 

3890,5 

1965,4 

130,0 

1078,1 

6500,0 

5600,0 

2250,0 

210,0 

900,0 

11468,6 

3601080 

0370 

Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 

1923,8 

1923,8 

1369,4 

45,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1923,8 

3601090 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції та судів 

581,5 

456,5 

267,3 

26,0 

125,0 

58,5 

53,5 

7,0 

13,5 

5,0 

640,0 

3601110 

0380 

Заходи, пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень 

4000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4000,0 

3601140 

0370 

Дослідження документів та вироблення історичного висновку щодо діяльності ОУН-УПА 

250,0 

250,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

250,0 

3601150 

0133 

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах 

8278,8 

8238,8 

0,0 

0,0 

40,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8278,8 

3601600 

0411 

Створення системи реєстрації прав власності 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2137,2 

2137,2 

0,0 

0,0 

0,0 

2137,2 

3603000 

  

Державний комітет України у справах релігій 

658,9 

658,9 

367,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

658,9 

3603010 

0850 

Керівництво та управління у сфері релігій 

575,4 

575,4 

367,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

575,4 

3603020 

0829 

Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії 

83,5 

83,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

83,5 

5000000 

  

Державний комітет України по водному господарству 

355241,8 

349480,8 

120932,1 

104812,4 

5761,0 

109600,3 

102792,0 

7872,5 

32311,7 

6808,3 

464842,1 

5001000 

  

Апарат Державного комітету України по водному господарству 

355241,8 

349480,8 

120932,1 

104812,4 

5761,0 

109600,3 

102792,0 

7872,5 

32311,7 

6808,3 

464842,1 

5001010 

0421 

Керівництво та управління у сфері водного господарства 

1901,5 

1551,5 

1009,9 

26,4 

350,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1901,5 

5001020 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства 

704,3 

704,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

704,3 

5001030 

0530 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів 

50,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50,0 

5001040 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 

447,7 

447,7 

326,5 

0,0 

0,0 

830,0 

800,0 

232,8 

147,0 

30,0 

1277,7 

5001050 

0421 

Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 

301270,1 

296159,1 

119595,7 

104786,0 

5111,0 

108770,3 

101992,0 

7639,7 

32164,7 

6778,3 

410040,4 

5001060 

0511 

Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, парпортизація, управління водними ресурсами 

4826,0 

4526,0 

0,0 

0,0 

300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4826,0 

5001070 

0511 

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 

32042,2 

32042,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32042,2 

5001080 

0511 

Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області 

14000,0 

14000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14000,0 

5100000 

  

Державний комітет України по земельних ресурсах 

117447,0 

114447,0 

54876,8 

200,0 

3000,0 

207480,0 

63440,0 

0,0 

500,0 

144040,0 

324927,0 

5101000 

  

Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 

117447,0 

114447,0 

54876,8 

200,0 

3000,0 

207480,0 

63440,0 

0,0 

500,0 

144040,0 

324927,0 

5101010 

0421 

Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 

77986,4 

76486,4 

54876,8 

200,0 

1500,0 

10200,0 

7440,0 

0,0 

500,0 

2760,0 

88186,4 

5101020 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему 

19,6 

19,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

19,6 

5101030 

0421 

Проведення земельної реформи 

35641,0 

34141,0 

0,0 

0,0 

1500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35641,0 

5101040 

0511 

Створення протиерозійних гідротехнічних споруд та рекультивація порушених земель 

3800,0 

3800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3800,0 

5101600 

0421 

Видача державних актів на право приватної власності на землю та їх реєстрація 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

197280,0 

56000,0 

0,0 

0,0 

141280,0 

197280,0 

5120000 

  

Державний комітет України з державного матеріального резерву 

21641,1 

13305,3 

5398,6 

2616,6 

8335,8 

385993,8 

86837,0 

2701,3 

2492,5 

299156,8 

407634,9 

5121000 

  

Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 

21641,1 

13305,3 

5398,6 

2616,6 

8335,8 

385993,8 

86837,0 

2701,3 

2492,5 

299156,8 

407634,9 

5121010 

0220 

Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву 

3605,0 

3569,2 

1395,4 

135,6 

35,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3605,0 

5121020 

0220 

Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 

8036,1 

8036,1 

4003,2 

2481,0 

0,0 

20492,2 

17210,1 

2701,3 

2492,5 

3282,1 

28528,3 

5121030 

0220 

Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10451,6 

10451,6 

0,0 

0,0 

0,0 

10451,6 

5121040 

0220 

Накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву 

10000,0 

1700,0 

0,0 

0,0 

8300,0 

355050,0 

59175,3 

0,0 

0,0 

295874,7 

365050,0 

5160000 

  

Державна митна служба України 

419240,0 

386699,5 

200383,8 

10357,7 

32540,5 

1013,0 

705,1 

85,0 

0,0 

307,9 

420253,0 

5161000 

  

Апарат Державної митної служби України 

419240,0 

386699,5 

200383,8 

10357,7 

32540,5 

1013,0 

705,1 

85,0 

0,0 

307,9 

420253,0 

5161010 

0112 

Керівництво та управління у сфері митної справи 

330684,1 

325913,6 

194919,1 

9595,6 

4770,5 

280,0 

187,1 

0,0 

0,0 

92,9 

330964,1 

5161020 

0112 

Розбудова та модернізація об'єктів митної системи 

71800,0 

45300,0 

0,0 

0,0 

26500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

71800,0 

5161030 

0942 

Підготовка кадрів для митної служби 

10085,2 

8855,2 

4580,8 

644,4 

1230,0 

733,0 

518,0 

85,0 

0,0 

215,0 

10818,2 

5161040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 

1670,7 

1630,7 

883,9 

117,7 

40,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1670,7 

5161050 

0150 

Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби 

5000,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

5270000 

  

Державний комітет ядерного регулювання України 

4646,5 

4477,6 

2313,7 

91,0 

168,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4646,5 

5271000 

  

Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 

4646,5 

4477,6 

2313,7 

91,0 

168,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4646,5 

5271010 

0434 

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 

3840,5 

3671,6 

2313,7 

91,0 

168,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3840,5 

5271020 

0530 

Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання 

785,1 

785,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

785,1 

5271030 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері ядерного регулювання 

20,9 

20,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20,9 

5300000 

  

Державний комітет України з будівництва та архітектури 

20416,9 

11242,3 

2619,1 

289,2 

9174,6 

2426,6 

2232,9 

661,5 

91,9 

193,7 

22843,5 

5301000 

  

Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 

20020,8 

10846,2 

2564,0 

277,2 

9174,6 

2426,6 

2232,9 

661,5 

91,9 

193,7 

22447,4 

5301010 

0443 

Керівництво та управління у сфері будівництва та архітектури 

1954,9 

1934,9 

1138,4 

20,0 

20,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1954,9 

5301020 

0484 

Прикладні розробки у сфері будівництва 

957,5 

957,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

957,5 

5301040 

0484 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері будівництва 

116,8 

116,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

116,8 

5301050 

0484 

Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва 

500,1 

500,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

500,1 

5301060 

0824 

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 

20,0 

20,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20,0 

5301070 

0825 

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 

291,2 

286,2 

112,0 

36,3 

5,0 

60,0 

58,4 

30,0 

0,5 

1,6 

351,2 

5301080 

0827 

Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 

2778,6 

2429,0 

1313,6 

220,9 

349,6 

2366,6 

2174,5 

631,5 

91,4 

192,1 

5145,2 

5301090 

0829 

Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 

9500,0 

700,0 

0,0 

0,0 

8800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9500,0 

5301100 

0443 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

856,7 

856,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

856,7 

5301110 

0484 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку нових будівельних матеріалів та виробів 

145,0 

145,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

145,0 

5301120 

0829 

Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 

2900,0 

2900,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2900,0 

5302000 

  

Комітет із Державної премії України у галузі архітектури 

396,1 

396,1 

55,1 

12,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

396,1 

5302010 

0829 

Присудження Державної премії в галузі архітектури 

96,1 

96,1 

55,1 

12,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,1 

5302020 

0829 

Відзначення Державною премією в галузі архітектури 

300,0 

300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

300,0 

5310000 

  

Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 

4936,1 

3936,1 

1143,6 

47,6 

1000,0 

237,8 

208,8 

96,1 

1,8 

29,0 

5173,9 

5311000 

  

Апарат Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

4936,1 

3936,1 

1143,6 

47,6 

1000,0 

237,8 

208,8 

96,1 

1,8 

29,0 

5173,9 

5311010 

0610 

Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 

2940,9 

1940,9 

1065,0 

40,0 

1000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2940,9 

5311020 

0630 

Прикладні розробки у сфері житлової політики 

1098,0 

1098,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1098,0 

5311030 

0630 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства 

313,2 

313,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

313,2 

5311040 

0620 

Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 

48,3 

48,3 

30,8 

5,9 

0,0 

212,8 

183,8 

83,6 

1,3 

29,0 

261,1 

5311050 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду у Сирецькому дендрологічному парку 

75,6 

75,6 

47,8 

1,7 

0,0 

25,0 

25,0 

12,5 

0,5 

0,0 

100,6 

5311060 

0630 

Наукові розробки із стандартизації у сфері житлової політики 

260,1 

260,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

260,1 

5311070 

0630 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства 

200,0 

200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

200,0 

5320000 

  

Державний комітет України у справах національностей та міграції 

48381,1 

7775,7 

840,7 

162,1 

40605,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

48381,1 

5321000 

  

Апарат Державного комітету України у справах національностей та міграції 

48381,1 

7775,7 

840,7 

162,1 

40605,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

48381,1 

5321010 

0380 

Керівництво та управління у сфері національностей та міграції 

984,4 

984,4 

642,7 

37,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

984,4 

5321020 

1070 

Надання допомоги біженцям 

2600,0 

794,6 

198,0 

125,0 

1805,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2600,0 

5321030 

0829 

Заходи щодо відтворення культури національних меншин та встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 

1196,7 

1196,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1196,7 

5321040 

1070 

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України 

43000,0 

4200,0 

0,0 

0,0 

38800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

43000,0 

5321050 

0829 

Фінансова підтримка Української Всесвітньої Координаційної Ради 

600,0 

600,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

600,0 

5340000 

  

Державний комітет у справах охорони державного кордону України 

455518,0 

421292,0 

242538,3 

26350,0 

34226,0 

8035,2 

7891,5 

130,0 

847,7 

143,7 

463553,2 

5341000 

  

Апарат Державного комітету у справах охорони державного кордону України 

437845,0 

403619,0 

229601,3 

26350,0 

34226,0 

8035,2 

7891,5 

130,0 

847,7 

143,7 

445880,2 

5341010 

0310 

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України 

8995,7 

8995,7 

8180,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8995,7 

5341020 

0310 

Забезпечення особового складу Прикордонних військ України 

312718,9 

312718,9 

205159,6 

26350,0 

0,0 

3353,2 

3353,2 

130,0 

847,7 

0,0 

316072,1 

5341030 

0310 

Охорона державного кордону 

61921,0 

56721,0 

0,0 

0,0 

5200,0 

4682,0 

4538,3 

0,0 

0,0 

143,7 

66603,0 

5341040 

0310 

Участь у виконанні заходів з делімітації та демаркації державного кордону України 

2506,4 

2506,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2506,4 

5341060 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Прикордонних військ України 

17677,0 

17677,0 

16261,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17677,0 

5341070 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Прикордонних військ України 

29026,0 

0,0 

0,0 

0,0 

29026,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

29026,0 

5341080 

0310 

Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування 

5000,0 

5000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5000,0 

5342000 

  

Розвідувальний орган Державного комітету у справах охорони державного кордону 

17673,0 

17673,0 

12937,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17673,0 

5342010 

0310 

Функціонування розвідувального органу 

17673,0 

17673,0 

12937,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17673,0 

5360000 

  

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

21049,9 

20999,9 

2983,1 

150,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21049,9 

5361000 

  

Апарат Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

21049,9 

20999,9 

2983,1 

150,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21049,9 

5361010 

0411 

Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики 

5178,5 

5178,5 

2983,1 

150,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5178,5 

5361020 

0481 

Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 

1107,4 

1107,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1107,4 

5361030 

0481 

Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 

300,0 

300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

300,0 

5361040 

0481 

Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 

4500,0 

4500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4500,0 

5361050 

0487 

Збереження та функціонування національної еталонної бази 

500,0 

500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

500,0 

5361060 

0473 

Створення служби єдиного часу 

800,0 

800,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

800,0 

5361070 

0411 

Державний нагляд за додержанням стандартів та державний метрологічний нагляд 

2164,0 

2164,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2164,0 

5361080 

0411 

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими 

4500,0 

4500,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4500,0 

5361090 

0411 

Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв 

2000,0 

1950,0 

0,0 

0,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

5380000 

  

Державна туристична адміністрація України 

15148,3 

14760,8 

749,7 

36,7 

387,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15148,3 

5381000 

  

Апарат Державної туристичної адміністрації України 

15148,3 

14760,8 

749,7 

36,7 

387,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15148,3 

5381010 

0472 

Керівництво та управління у сфері туризму 

1428,5 

1080,1 

625,5 

16,7 

348,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1428,5 

5381020 

0472 

Фінансова підтримка розвитку туризму в Україні 

13063,7 

13063,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13063,7 

5381030 

0840 

Прикладні розробки у сфері туризму 

356,1 

317,0 

124,2 

20,0 

39,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

356,1 

5381040 

0472 

Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку туризму 

300,0 

300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

300,0 

5420000 

  

Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту 

133555,5 

110978,4 

22939,1 

2705,8 

22577,1 

11119,7 

8732,3 

2552,5 

1035,9 

2387,4 

144675,2 

5421000 

  

Апарат Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 

41319,4 

26733,3 

11993,2 

2696,5 

14586,1 

11119,7 

8732,3 

2552,5 

1035,9 

2387,4 

52439,1 

5421010 

0810 

Керівництво та управління у сфері фізичної культури і спорту 

1186,8 

1173,8 

734,4 

66,6 

13,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1186,8 

5421020 

0941 

Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3229,4 

3229,4 

1710,4 

338,8 

0,0 

377,9 

334,9 

53,5 

63,0 

43,0 

3607,3 

5421030 

0942 

Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

16163,6 

16163,6 

8551,6 

2266,1 

0,0 

10741,8 

8397,4 

2499,0 

972,9 

2344,4 

26905,4 

5421040 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту 

80,3 

80,3 

46,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

80,3 

5421050 

0826 

Функціонування музею спортивної слави України 

82,6 

79,5 

20,2 

0,0 

3,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

82,6 

5421090 

0810 

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 

1689,2 

1669,2 

516,9 

25,0 

20,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1689,2 

5421100 

0810 

Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень 

16000,0 

1450,0 

0,0 

0,0 

14550,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

16000,0 

  

  

в тому числі реконструкція стадіону в м. Вінниця 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2000,0 

5421110 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів 

599,5 

599,5 

413,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

599,5 

5421120 

0810 

Розвиток авіаційних видів спорту 

2288,0 

2288,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2288,0 

5422000 

  

Управління "Укрспортзабезпечення" 

77196,3 

71180,3 

9245,3 

4,3 

6016,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

77196,3 

5422020 

0810 

Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 

44266,3 

38250,3 

9245,3 

4,3 

6016,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

44266,3 

5422030 

0810 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

30000,0 

30000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30000,0 

5422050 

0810 

Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

2930,0 

2930,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2930,0 

5423000 

  

Національний комітет спорту інвалідів України 

14389,8 

12414,8 

1700,6 

5,0 

1975,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14389,8 

5423020 

0810 

Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 

9794,8 

9714,8 

1700,6 

5,0 

80,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9794,8 

5423040 

0810 

Фінансова підтримка параолімпійського руху в Україні 

4595,0 

2700,0 

0,0 

0,0 

1895,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4595,0 

5424000 

  

Профспілково-спортивне товариство "Україна" 

650,0 

650,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

650,0 

5424020 

0810 

Фізкультурно-спортивна підготовка дітей та молоді 

650,0 

650,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

650,0 

5450000 

  

Державний комітет зв'язку та інформатизації України 

84155,7 

82755,7 

15693,6 

606,5 

1400,0 

25731,9 

21893,8 

8315,6 

1228,9 

3838,1 

109887,6 

5451000 

  

Апарат Державного комітету зв'язку та інформатизації України 

69801,3 

68401,3 

7274,7 

474,0 

1400,0 

20931,9 

17987,8 

7595,6 

1202,3 

2944,1 

90733,2 

5451010 

0460 

Керівництво та управління у сфері зв'язку та інформатизації 

2888,6 

2888,6 

1817,8 

79,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2888,6 

5451030 

0150 

Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем та зв'язку 

839,0 

839,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

839,0 

5451050 

0486 

Проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації 

100,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

5451060 

0941 

Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами I та II рівнів акредитації 

2845,4 

2845,4