Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине

ВР Украины
Закон от 06.03.2003 № 601-IV
редакция действует с 10.06.2021

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 20 листопада 2003 року N 1300-IV

Дію Закону зупинено на 2003 рік
 згідно із Законом України від 26 грудня 2002 року N 380-IV

Дію Закону зупинено на 2004 рік,
 крім виготовлення учнівських зошитів, підручників та
 навчальних посібників вітчизняного виробництва,
 згідно із Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV

Дію Закону відновлено
у зв'язку із виключенням
пункту 37 частини першої статті 80
Закону України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV

(згідно із Законом України
від 17 червня 2004 року N 1801-IV)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 18 вересня 2008 року N 521-VI
,
від 1 червня 2010 року N 2289-VI
(зміни, внесені Законом України від 1 червня 2010 року N 2289-VI,
 вводяться в дію з
31 липня 2010 року),
 Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI
,
 Законом України
 від 12 травня 2011 року N 3352-VI
,
Митним кодексом України
 від 13 березня 2012 року N 4495-VI
,
Законами України
 від 25 грудня 2015 року N 922-VIII
,
від 28 січня 2016 року N 954-VIII
(враховуючи зміни, внесені 
Законом України
 від 6 жовтня 2016 року N 1656-VIII
),
від 20 вересня 2019 року N 124-IX,
від 16 червня 2020 року N 692-IX,
від 5 лютого 2021 року N 1217-IX

Цей Закон визначає засади державної підтримки книговидавничої справи в Україні і спрямований на подолання кризи у вітчизняному книговиданні та створення сприятливих умов для його розвитку.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів і понять

У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:

(абзац перший статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

грант - грошові кошти (фінансові ресурси), що надаються на безоплатній, безпроцентній і безповоротній основі суб'єктам господарювання та фізичним особам за результатами конкурсного відбору, для реалізації програм, проектів, заходів, а також для інституційної підтримки суб'єктів видавничої справи незалежно від форми власності;

(статтю 1 доповнено терміном згідно із
 Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

книжкове видання - видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення аркушів у корінці з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографічним;

книжкова продукція - сукупність книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску.

Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 2. Книговидавнича справа

Книговидавнича справа як складова частина видавничої справи - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, які займаються створенням, виготовленням і розповсюдженням книжкової продукції.

Складовими частинами книговидавничої справи є видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, визначені Законом України "Про видавничу справу" в частині, що стосується книжкових видань.

Стаття 3. Мета державної підтримки книговидавничої справи

Метою державної підтримки книговидавничої справи в Україні є:

визнання духовної функції книги в суспільстві;

задоволення духовних, освітніх і культурних потреб Українського народу за допомогою книг;

забезпечення державних інтересів щодо захисту національного інформаційного простору;

сприяння збільшенню випуску книжкової продукції в Україні, зниженню її собівартості та підвищенню конкурентоспроможності як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України;

оновлення і переоснащення видавничо-поліграфічної бази суб'єктів видавничої справи та створення сприятливих умов їх розвитку.

Стаття 4. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на суб'єктів видавничої справи, які провадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про видавничу справу".

Стаття 5. Державна політика у книговидавничій справі

Державна політика у книговидавничій справі ґрунтується на визнанні духовної, науково-освітньої і культурно-творчої функції книги в суспільстві та на принципах дотримання свободи у книговидавничій справі, протидії її монополізації, зміцнення матеріально-технічних, організаційних, правових і наукових засад книговидавничої справи, гарантії соціального і правового захисту її працівників.

Державна політика у книговидавничій справі спрямовується на підтримку розвитку національного книговидання, задоволення духовних, освітніх і культурних потреб Українського народу за допомогою книг.

Державна політика у книговидавничій справі відповідно до поставленої мети здійснюється шляхом податкового, митного, валютного та інших видів регулювання, а також шляхом підтримки проектів у сфері книговидавничої справи.

(частина третя статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

Частину четверту статті 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із
 Законом України від 20.11.2003 р. N 1300-IV
,
частина четверта статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2289-VI,
який вводиться в дію з
31 липня 2010 року,
виключено згідно із Законом України
 від 25.12.2015 р. N 922-VIII)

Після виконання державного замовлення виконавець має право на виготовлення за власні кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового тиражу видання, випущеного за державним замовленням, для наповнення книжкового ринку та задоволення виробничих потреб.

(статтю 5 доповнено частиною п'ятою згідно із
 Законом України від 12.05.2011 р. N 3352-VI)

Стаття 6. Законодавство у сфері книговидавничої справи

Відносини у сфері книговидавничої справи регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України "Про видавничу справу", "Про інформацію", "Про авторське право і суміжні права", "Про державну таємницю", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

(стаття 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.09.2008 р. N 521-VI)

Стаття 7. Український інститут книги

Український інститут книги є державною установою, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв (далі - орган управління), і здійснює свою діяльність відповідно до статуту, який затверджується органом управління.

Статут Українського інституту книги розробляється за участю громадських організацій у сфері культури, книговидавців та книгорозповсюджувачів.

Метою діяльності Українського інституту книги є:

підтримка книговидавничої справи;

популяризація читання;

стимулювання перекладацької діяльності;

популяризація української літератури у світі.

Український інститут книги здійснює діяльність на засадах професійності, прозорості, підзвітності.

Виконавчим органом Українського інституту книги є директор, який призначається органом управління за результатами конкурсного добору.

В Українському інституті книги діє наглядова рада - спеціальний орган, що здійснює нагляд за діяльністю Українського інституту книги, його посадових осіб та діє в межах повноважень, передбачених законом і Статутом Українського інституту книги.

Український інститут книги має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває в його оперативному управлінні. Український інститут книги може розміщувати на поточних рахунках у банках державного сектору власні кошти, отримані як плата за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, а також благодійні внески та гранти.

Український інститут книги має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.

(Закон доповнено статтею 7 згідно із
 Законом України від 28.01.2016 р. N 954-VIII,
враховуючи зміни, внесені
 
Законом України від 06.10.2016 р. N 1656-VIII)

Стаття 8. Участь Українського інституту книги в реалізації програм державної підтримки книговидавничої справи

Предметом діяльності Українського інституту книги є створення організаційних, адміністративних та культурологічних умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країні, забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань, відродження культури читання.

Український інститут книги на підставі делегованих повноважень здійснює такі функції:

створення і реалізація проектів та програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном;

реалізація програми надання щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти;

представлення України в міжнародних організаціях (спілках), які займаються розвитком (підтримкою) книговидання, бібліотечної справи, промоцією читання;

реалізація національно-культурних державних цільових програм, пов'язаних з популяризацією української книговидавничої продукції в Україні та за кордоном, підтримкою книговидавничої справи, бібліотек і бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо;

організація та проведення конкурсів, у тому числі надання премій, стипендій їх переможцям;

координація та організація всеукраїнських і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, фестивалів, конкурсів, семінарів, конференцій, акцій, подій тощо;

реалізація програм резиденцій для авторів, перекладачів, ілюстраторів, літературних критиків;

здійснення моніторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямів розвитку книговидавничої сфери, проведення досліджень, спрямованих на вивчення стану книжкового ринку, читання, читацького попиту, потреби у книжкових виданнях у бібліотеках тощо;

інформування українських та іноземних видавництв про наявні програми фінансування проектів та іншої підтримки їхньої діяльності;

виконання окремих заходів програми діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури (далі - Програма діяльності з розвитку культури), виконання яких доручено органом управління;

координація діяльності суб'єктів видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунікаційних зв'язків між видавцями вітчизняної книги, книгорозповсюджувачами та читачами;

розроблення заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції, співпраця із засобами масової інформації в питаннях популяризації читання, української книги, вітчизняної видавничої продукції;

здійснення заходів, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень, бібліотек на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

створення і підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури;

сприяння розвитку бібліотечної справи;

реалізація програм для сприяння поповненню фондів бібліотек книжковою продукцією;

здійснення інших видів підтримки, реалізація програм, проектів, заходів, визначених цим Законом.

(частина друга статті 8 у редакції
 Закону України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

(Закон доповнено статтею 8 згідно із
 Законом України від 28.01.2016 р. N 954-VIII,
враховуючи зміни, внесені
 
Законом України від 06.10.2016 р. N 1656-VIII)

Стаття 81. Діяльність Українського інституту книги з підтримки проектів у сфері книговидавничої справи

Український інститут книги провадить діяльність, пов'язану з підтримкою проектів у сфері книговидавничої справи, щодо:

перекладу творів іноземної літератури державною мовою;

перекладу творів української літератури іноземними мовами;

підготовки та видання книжкових видань творів української літератури;

написання авторами (створення) нових літературних творів;

організації та проведення програм і заходів популяризації читання (книжкових виставок, ярмарків, літературних фестивалів, конкурсів, тематичних акцій, промоційних і комунікаційних кампаній);

поповнення бібліотечних фондів бібліотек об'єднаних територіальних громад книжковою продукцією.

Український інститут книги здійснює відбір проектів відповідно до порядку проведення конкурсного відбору проектів, що реалізуються за підтримки Українського інституту книги, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у якому визначаються вимоги до відповідних проектів та отримувачів коштів, мінімальна та максимальна сума гранту для підтримки відповідних проектів; критерії конкурсного відбору проектів, етапи його проведення, процедура визначення переможців, підстави для надання або відмови у наданні фінансування.

Рішення про надання гранту для підтримки проекту приймається наглядовою радою Українського інституту книги.

Фінансування проектів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Українському інституту книги, у повному обсязі або на умовах співфінансування у частці, визначеній наглядовою радою Українського інституту книги.

У разі прийняття рішення про надання гранту для підтримки проекту Український інститут книги укладає з отримувачем коштів договір про надання гранту.

Договір про надання гранту для підтримки проекту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським інститутом книги будь-яких товарів, робіт, послуг, зокрема книжкових видань, майнових прав тощо.

Істотними умовами договору про надання гранту для підтримки проекту є визначення конкретного проекту, для реалізації якого надаються кошти; сума гранту (обсяг коштів) з відповідним кошторисом із зазначенням статей витрат, на які вона витрачатиметься; графік платежів; зобов'язання особи, яка отримує кошти, у тому числі щодо звітності; технічні вимоги до проекту, які мають бути забезпечені; строк реалізації проекту; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту; відповідальність за порушення умов договору.

Типова форма договору про надання гранту для підтримки проекту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

В умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією, надзвичайним станом або карантином, Український інститут книги здійснює інституційну підтримку суб'єктів видавничої справи (видавців) незалежно від форми власності для забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку. Надання такої підтримки здійснюється у формі гранту інституційної підтримки.

Термін "інституційна підтримка" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про Український культурний фонд". Порядок надання такої підтримки у формі гранту Українським інститутом книги встановлюється цим Законом.

Рішення про надання інституційної підтримки у формі гранту приймається наглядовою радою Українського інституту книги.

Порядок надання інституційної підтримки у формі грантів суб'єктам видавничої справи затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

У разі прийняття рішення про надання інституційної підтримки у формі гранту Український інститут книги укладає з отримувачем коштів відповідний договір.

Істотними умовами договору про надання інституційної підтримки у формі грантів є сума гранту; зобов'язання грантоотримувача, у тому числі щодо звітності; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту інституційної підтримки; відповідальність за порушення умов договору.

Типова форма договору про надання інституційної підтримки у формі гранту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Договір про надання інституційної підтримки у формі гранту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським інститутом книги будь-яких товарів, робіт, послуг.

(Закон доповнено статтею 81 згідно із
 Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

Стаття 9. Директор Українського інституту книги

Керівництво Українським інститутом книги здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням органу управління за результатами публічного та відкритого конкурсного добору.

Директором Українського інституту книги може бути особа, яка має вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років.

Директор працює за трудовим контрактом, що укладається строком на п'ять років.

Директор призначається органом управління з кандидатів, відібраних за результатами проведеного конкурсу та запропонованих конкурсною комісією.

Проведення конкурсу на посаду директора Українського інституту книги здійснює конкурсна комісія, що складається з дев'яти осіб. До її складу входять три особи, призначені органом управління, та шість осіб, запропонованих громадськими об'єднаннями, господарськими об'єднаннями, статутні документи яких передбачають діяльність у сфері культури та книговидавничій справі, членами яких є авторитетні особистості, а їхня діяльність є активною (упродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше декількох разів на рік, громадські заходи щодо існуючих проблем відповідної сфери, ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо). Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює апарат органу управління.

Член конкурсної комісії не може бути державним службовцем, крім членів, призначених органом управління.

Про початок конкурсу на посаду директора Українського інституту книги повідомляється на офіційному веб-сайті органу управління не пізніш як за 45 днів до дати проведення конкурсу.

Особа, яка бажає стати директором Українського інституту книги, подає до апарату органу управління відповідну заяву. До заяви додаються автобіографія, мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви до зайняття посади директора Українського інституту книги, програма діяльності кандидата на посаді директора, копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, копія трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, копія диплома про вищу освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом з копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею. Заявник може подати будь-які інші документи, що, на його думку, дозволять конкурсній комісії більш повно розглянути питання обрання його кандидатури до складу наглядової ради.

(частина восьма статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.02.2021 р. N 1217-IX)

Копії заяв кандидатів, їхні автобіографії та зміст мотиваційних листів розміщуються на офіційному веб-сайті органу управління.

Порядок організації і проведення конкурсу з визначення кандидатів на посаду директора Українського інституту книги затверджується органом управління.

За результатами розгляду кандидатур конкурсна комісія приймає рішення про оголошення декількох кандидатур, які за результатами конкурсного добору можуть бути призначені на посаду директора Українського інституту книги. Рішення конкурсної комісії має бути вмотивованим, із зазначенням причин, з яких були обрані певні кандидати.

Орган управління зобов'язаний опублікувати рішення конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного дня після його прийняття.

З визначених конкурсною комісією кандидатів орган управління обирає одного, який призначається на посаду директора Українського інституту книги, про що приймається відповідне рішення.

Особа вважається призначеною на посаду директора Українського інституту книги з дня укладення з нею контракту.

Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим законодавством, за наявності рішення наглядової ради про погодження такого звільнення.

(Закон доповнено статтею 9 згідно із
 Законом України від 28.01.2016 р. N 954-VIII,
враховуючи зміни, внесені
 
Законом України від 06.10.2016 р. N 1656-VIII)

Стаття 10. Наглядова рада Українського інституту книги

Наглядова рада є спеціальним наглядовим органом, що діє при Українському інституті книги на постійній основі з метою забезпечення в його діяльності балансу інтересів держави, суспільства та суб'єктів діяльності у сфері культури, дотримання принципів законності, незалежності, об'єктивності, відкритості, прозорості, доступності для громадськості.

Повноваження наглядової ради визначаються цим Законом та Статутом Українського інституту книги.

Наглядова рада складається із семи членів, які обираються органом управління в порядку, визначеному цим Законом та Статутом Українського інституту книги. Член наглядової ради призначається строком на п'ять років. Одна і та сама особа не може бути призначеною членом наглядової ради на два строки поспіль. Член наглядової ради не зараховується до штату Українського інституту книги та провадить свою діяльність на безоплатній основі.

До складу наглядової ради обирають і призначають авторитетних спеціалістів гуманітарної сфери - авторів популярних літературних творів, літературних критиків, інших діячів культури, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Членами наглядової ради не можуть бути державні службовці.

Порядок формування складу наглядової ради, відкликання окремих її членів, дострокове припинення повноважень члена наглядової ради визначається Статутом Українського інституту книги.

(частина шоста статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

До повноважень наглядової ради належить:

погодження:

складеного в установленому порядку річного плану роботи Українського інституту книги;

(абзац третій частини сьомої статті 10 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

рішення директора щодо укладення договорів (контрактів) на суму, що перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати;

(абзац четвертий частини сьомої статті 10 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

рішень органу управління про притягнення до дисциплінарної відповідальності директора Українського інституту книги;

(абзац п'ятий частини сьомої статті 10 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

затвердження:

абзац сьомий частини сьомої статті 10 виключено

(згідно із Законом України
 від 16.06.2020 р. N 692-IX)

звіту про виконання річного плану роботи Українського інституту книги;

(абзац восьмий частини сьомої статті 10 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

стратегії Українського інституту книги;

(абзац дев'ятий частини сьомої статті 10 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

здійснення контролю за:

виконанням директором Українського інституту книги функціональних обов'язків, визначених Статутом Українського інституту книги та укладеним в установленому порядку контрактом;

провадженням фінансово-господарської діяльності Українського інституту книги;

розгляд інших питань щодо діяльності Українського інституту книги та виконання інших функцій відповідно до законодавства;

прийняття рішення щодо надання Українським інститутом книги грантів для підтримки проектів, інституційної підтримки у формі грантів.

(частину сьому статті 10 доповнено абзацом чотирнадцятим
 згідно із Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

Копії заяв про обрання членами наглядової ради, автобіографії та зміст мотиваційних листів, у яких кандидати викладають мотиви до обрання членами наглядової ради, розміщуються на офіційному веб-сайті органу управління.

Склад наглядової ради Українського інституту книги, обраної в передбаченому цим Законом порядку, затверджується рішенням органу управління.

(Закон доповнено статтею 10 згідно із
 Законом України від 28.01.2016 р. N 954-VIII,
враховуючи зміни, внесені
 
Законом України від 06.10.2016 р. N 1656-VIII)

Стаття 11. Фінансування Українського інституту книги

Український інститут книги фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі коштів спеціальних фондів Державного бюджету України, розпорядником яких є орган управління, а також коштів, отриманих від управління майном, переданим Українському інституту книги на праві оперативного управління, надходжень від управління правами інтелектуальної власності, надходжень від співробітництва з міжнародними організаціями і установами, грантів, пожертв, дарунків та з інших джерел, передбачених законом, а також доходів, отриманих від управління вільними коштами Українського інституту книги.

Кошти, отримані Українським інститутом книги з передбачених частиною першої цієї статті джерел, використовуються виключно для фінансування реалізації завдань та функцій, передбачених цим Законом та Статутом Українського інституту книги.

Український інститут книги розпоряджається коштами, отриманими з джерел, передбачених цією статтею, відповідно до законодавства.

(Закон доповнено статтею 11 згідно із
 Законом України від 28.01.2016 р. N 954-VIII,
враховуючи зміни, внесені
 
Законом України від 06.10.2016 р. N 1656-VIII)

Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Українського інституту книги

1. Для відбору поданих на конкурсний відбір проектів, книжкової продукції, реалізації інших програм Український інститут книги створює експертні ради.

Персональний склад експертних рад Українського інституту книги формується директором Українського інституту книги за результатами конкурсного добору експертів.

Порядок проведення конкурсного добору експертів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Вимоги до кандидатів до складу експертних рад Українського інституту книги, критерії та порядок проведення конкурсного добору експертів визначаються у положенні про експертні ради Українського інституту книги, затвердженому директором Українського інституту книги.

Український інститут книги залучає експертів, у тому числі іноземних, до роботи в експертних радах Українського інституту книги з виплатою їм грошової винагороди та інших компенсаційних виплат (проживання, проїзд, добові), за умови що такі виплати пов'язані з діяльністю експертів. Експерти не можуть бути штатними працівниками Українського інституту книги.

Виплати експертам здійснюються відповідно до умов цивільно-правового договору, укладеного між ними та Українським інститутом книги, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Українському інституту книги.

Порядок визначення розміру (сум) виплат експертам Українського інституту книги визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 12 згідно із
 Законом України від 16.06.2020 р. N 692-IX)

Розділ II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення", який набирає чинності з 1 січня 2004 року.

2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Пункт 3 розділу ІІ втратив чинність

(пункт 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. N 2755-VI
,
 втратив чинність згідно з
 Митним кодексом України від 13.03.2012 р. N 4495-VI)

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
6 березня 2003 року
N 601-IV
 

  

Опрос