Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам общеобязательного государственного социального страхования

ВР Украины
Закон от 17.01.2002 № 2980-III
редакция действует с 01.01.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 28 грудня 2014 року N 77-VIII

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403) доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:

"Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".

2. У статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):

1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

2) доповнити статтю частинами четвертою і п'ятою такого змісту:

"4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".

3. У Законі України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47):

1) у статті 1:

а) в абзаці другому пункту 1 цифри "2,5" замінити цифрами "2,9";

б) в абзаці другому пункту 2 слова і цифри "для роботодавців з 1 січня 2001 року - 2,0 відсотка, з 1 липня 2001 року - 2,5 відсотка" замінити словами і цифрами "для роботодавців - 2,1 відсотка";

в) у пункті 3:

в абзаці другому цифри "3,0" замінити цифрами "3,4";

в абзаці третьому слова і цифри "з 1 січня 2001 року - 2,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 3,0 відсотка" замінити цифрами і словом "2,6 відсотка";

2) у статті 3 цифри "11" замінити цифрами "16";

3) статтю 4 доповнити словами і цифрами "а виплата, передбачена статтею 43 зазначеного Закону, встановлюється в розмірі не нижче ніж 11 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи".

4. Пункт 4 розділу І втратив чинність

5. Статтю 4 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80) після слів "які фінансуються або дотуються з бюджету" доповнити словами "та об'єднань громадян".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.

2. На часткову зміну пункту 8 статті 11, частини третьої статті 19, пункту 3 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" і абзацу другого частини третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" установити, що на 2002 рік резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюються у розрахунку на 15 календарних днів.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
17 січня 2002 року
N 2980-III
 

  

Опрос