Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов хозяйствования, связанной с производством, экспортом, импортом дисков для лазерных систем считывания

ВР Украины
Закон от 17.01.2002 № 2953-III
редакция действует с 14.10.2020

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 6 липня 2005 року N 2734-IV
,
 Кримінальним процесуальним кодексом України
 від 13 квітня 2012 року N 4651-VI
,
 
Законами України
 від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI
,
 від 4 липня 2013 року N 406-VII
,
від 2 березня 2015 року N 222-VIII
,
від 23 грудня 2015 року N 901-VIII
,
від 14 січня 2020 року N 440-IX
,
від 16 червня 2020 року N 703-IX

(У тексті Закону слова "органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України (далі - орган ліцензування)" та "орган ліцензування" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності" у відповідних відмінках; після слів "дисків для лазерних систем зчитування" доповнено словом "матриць" у відповідних відмінках, крім абзаців четвертого, дев'ятого статті 1 цього Закону згідно із Законом України від 6 липня 2005 року N 2734-IV)

(У тексті Закону: слова "центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку; слова "центральний орган виконавчої влади з питань економіки", "спеціально уповноважений орган з питань ліцензування" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування" у відповідному відмінку; слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

(У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 червня 2020 року N 703-IX)

Цей Закон визначає особливості державного регулювання діяльності, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

виробник дисків для лазерних систем зчитування, матриць - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

виробництво дисків - діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, матриць, під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та/або суміжних прав, або без запису, а також реалізацією дисків або матриць власного виробництва;

(абзац третій статті 1 у редакції Закону
 України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об'єкти авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації;

абзац п'ятий частини першої статті 1 виключено

(абзац п'ятий статті 1 у редакції Закону
 України від 06.07.2005 р. N 2734-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

абзац шостий частини першої статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) обладнання та сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування та матриць, що видається для здійснення зовнішньоекономічної операції конкретним суб'єктом господарської діяльності протягом установленого строку;

(статтю 1 доповнено новим абзацом сьомим
 згідно із Законом України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

сировина - оптичний полікарбонат, що використовується у виробництві дисків для лазерних систем зчитування та матриць;

(статтю 1 доповнено новим абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 06.07.2005 р. N 2734-IV,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати
 відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

абзац дев'ятий частини першої статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

абзац десятий частини першої статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

матриця - матеріальний носій у вигляді штампа або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва;

незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація, переміщення на території України дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону;

(абзац дванадцятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

спеціальний ідентифікаційний код - код, який визначає виробника цих дисків та присвоюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

(абзац тринадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Стаття 2. Сфера дії цього Закону та законодавство про виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць

Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва, зазначених у статті 5 цього Закону.

Відносини у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва регулюються Конституцією України, законами України "Про авторське право і суміжні права", цим Законом, іншими законами України в частині, що не суперечить цьому Закону, а також міжнародними договорами України, що набрали чинності у встановленому законом порядку. У разі, якщо норми цього Закону суперечать правилам міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються правила міжнародного договору.

(частина друга статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які не є об'єктами експорту/імпорту, що:

ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами в кількості, яка не перевищує двадцяти примірників;

ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях юридичними особами для забезпечення господарської діяльності без права або не з метою подальшого продажу або розповсюдження;

ввозяться або вивозяться з технічною документацією у складі обладнання.

Транзит дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється відповідно до Митного кодексу України та Закону України "Про транзит вантажів".

(частину третю статті 2 замінено частинами третьою та
 четвертою згідно із Законом України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

Стаття 3. Регулювання виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць

1. Частину першу статті 3 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код.

(частина друга статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

3. Виробник дисків надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, документально підтверджені дані про:

(абзац перший частини третьої статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній);

власні або орендовані виробничі та складські приміщення.

4. Частину четверту статті 3 виключено 

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

5. Частину п'яту статті 3 виключено 

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Стаття 4. Вимоги до діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, матриць

(назва статті 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

1. Виробник дисків для лазерних систем зчитування, матриць, зобов'язаний:

(абзац перший частини першої статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

а) виробляти диски лише на сертифікованому обладнанні;

(пункт "а" частини першої статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

б) проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування, матриці із записом інформації - спеціальний ідентифікаційний код згідно з цим Законом; а на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування, матриці без запису інформації - код прес-форми, з якої його було виготовлено;

(пункт "б" частини першої статті 4 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

в) технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем зчитування, матриці спеціального ідентифікаційного коду;

(пункт "в" частини першої статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

г) пункт "г" частини першої статті 4 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

д) виробляти диски для лазерних систем зчитування, матриці, які містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права;

е) вести облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, а також придбання, зберігання, використання сировини для їх виробництва;

є) зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов'язкових безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування, який зберігає їх протягом трьох років відповідно до вимог Закону України "Про обов'язковий примірник документів".

Порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування, матриць затверджується Кабінетом Міністрів України;

(пункт "є" частини першої статті 4 у редакції
 Закону України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

ж) надавати посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, при проведенні перевірок в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, що стосуються предмета перевірки, доступ до приміщень та забезпечувати умови для їх проведення.

(пункт "ж" частини першої статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

2. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини, здійснюється з дотриманням вимог цього Закону.

У разі письмового звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, суб'єктів авторського права та/або суміжних прав центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, зобов'язаний надавати письмову відповідь на запит щодо виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, які містять відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав.

Стаття 5. Регулювання експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, а також обладнання та сировини для їх виробництва

1. Частину першу статті 5 виключено 

(частина перша статті 5 у редакції
 Закону України від 06.07.2005 р. N 2734-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

2. Частину другу статті 5 виключено 

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

3. Частину третю статті 5 виключено 

(частина третя статті 5 у редакції
 Закону України від 06.07.2005 р. N 2734-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

4. Частину четверту статті 5 виключено 

(частина четверта статті 5 у редакції
 Закону України від 06.07.2005 р. N 2734-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

5. Експорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів. Імпорт матриць здійснюється за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів.

(частина п'ята статті 5 у редакції
 Закону України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

6. Частину шосту статті 5 виключено 

(частина шоста статті 5 у редакції
 Закону України від 06.07.2005 р. N 2734-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Стаття 6. Контроль за виробництвом, експортом/імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць

1. Перелік центральних органів виконавчої влади, які здійснюють заходи у сфері контролю за виробництвом, експортом/імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць, їх повноваження та порядок діяльності визначаються відповідно до Конституції України, цього Закону та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

(абзаци перший та другий частини першої статті 6 замінено
 одним абзацом згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5460-VI,
у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами другим - шостим)

Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, шляхом проведення планових та позапланових перевірок у випадках, передбачених законом.

(абзац другий частини першої статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, шляхом забезпечення проведення щомісячного моніторингу фактичних обсягів відвантаження продукції.

(абзац третій частини першої статті 6 із змінами,
 внесеними згідно із
Законами України від 04.07.2013 р. N 406-VII,
від 02.03.2015 р. N 222-VIII
,
від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Державний контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності законодавства у сфері інтелектуальної власності, в тому числі у сфері виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, здійснюють державні інспектори з питань інтелектуальної власності.

Державні інспектори з питань інтелектуальної власності мають право залучати до проведення перевірок представників органів контролю, зазначених в абзаці першому частини першої цієї статті.

Повноваження державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, порядок проведення ними перевірок визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Планові перевірки проводяться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, не частіше одного разу на рік з попереднім (за п'ять днів) повідомленням про це суб'єкта господарської діяльності.

(абзац перший частини другої статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Абзац другий частини другої статті 6 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

абзац третій частини другої статті 6 виключено 

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

абзац четвертий частини другої статті 6 виключено 

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

абзац п'ятий частини другої статті 6 виключено 

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

абзац шостий частини другої статті 6 виключено 

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Позапланові (раптові) перевірки без попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності проводяться також у разі звернення в письмовій формі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права, з приводу порушення їхніх прав.

(абзац сьомий частини другої статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Перевірки можуть проводитися за участю осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права, або представників цих осіб.

3. Суб'єкт господарської діяльності має право оскаржувати дії органів контролю в судовому порядку.

(стаття 6 у редакції Закону
 України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

Стаття 7. Права та обов'язки органів державного контролю

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, здійснює повноваження, передбачені цим Законом.

(частина перша статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, під час проведення перевірки має право:

мати доступ до приміщень та до документів з метою виконання контрольних функцій і у разі виявлення порушення вилучати документи стосовно цього порушення з обов'язковим залишенням копій цих документів;

(абзац другий частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

абзац третій частини другої статті 7 виключено

(абзац третій частини другої статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 06.07.2005 р. N 2734-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

оглядати за участю, відповідно, виробника, експортера чи імпортера приміщення, обладнання, а також диски для лазерних систем зчитування, матриці з метою перевірки додержання ними вимог цього Закону;

(абзац четвертий частини другої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

опечатувати та/або вилучати диски для лазерних систем зчитування, матриць, вироблені з порушенням вимог цього Закону, сировину, обладнання для їх виробництва на період до вирішення питання в судовому порядку.

(частину другу статті 7 доповнено абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

Стаття 8. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарської діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:

абзац другий частини першої статті 8 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць без дозволу осіб, яким належить авторське право та/або суміжні права, - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

абзац п'ятий частини першої статті 8 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

абзац шостий частини першої статті 8 виключено

(абзац шостий частини першої статті 8 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 06.07.2005 р. N 2734-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Відповідальність за правильність оформлення договорів і використання авторських та/або суміжних прав на виготовлення продукції несе виробник та замовник.

2. Частину другу статті 8 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

3. Санкції, визначені цією статтею, застосовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.

4. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, сплачуються протягом 15 календарних днів, наступних за днем надходження цього рішення до суб'єкта господарювання.

5. Диски для лазерних систем зчитування, матриці виготовлені, імпортовані або ті, що експортуються з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировина, імпортовані з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню до вирішення питання у судовому порядку.

6. Прибуток, отриманий в результаті діяльності з порушенням вимог цього Закону, стягується у судовому порядку та зараховується до Державного бюджету України.

Стаття 9. Спеціальні заходи стосовно припинення порушень вимог до виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць

1. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, додатково можуть застосовуватися такі спеціальні заходи:

1) обмеження, тимчасова заборона діяльності суб'єктів господарювання в разі її невідповідності вимогам цього Закону;

2) пункт 2 частини першої статті 9 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

3) пункт 3 частини першої статті 9 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

4) опечатування та/або вилучення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.

2. Частину другу статті 9 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

3. Спеціальні заходи, передбачені пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, застосовуються за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Спеціальні заходи, передбачені пунктом 4 частини першої цієї статті, застосовуються в порядку, визначеному в статті 91 цього Закону.

5. Частину п'яту статті 9 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

6. Частину шосту статті 9 виключено

(частина шоста статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

(стаття 9 у редакції Закону
 України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

Стаття 91. Порядок вилучення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва

Вилучення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону, передбачене пунктом 4 частини першої статті 9 цього Закону, здійснюється посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, із залученням, у разі потреби, представників органів Національної поліції.

(частина перша статті 91 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 23.12.2015 р. N 901-VIII)

Вилученню з незаконного обігу підлягає вся партія вироблених, імпортованих або призначених для експорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.

За результатами вилучення складається акт, один примірник якого видається суб'єкту господарювання, а другий зберігається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Вилучені у суб'єкта господарювання диски для лазерних систем зчитування, матриці, обладнання та сировина для їх виробництва упаковуються та опечатуються на місці вилучення.

Вилучені диски для лазерних систем зчитування, матриці, обладнання та сировина для їх виробництва можуть бути залишені у суб'єкта господарювання, який у цьому разі несе відповідальність за забезпечення їх надійного зберігання у відокремлених приміщеннях, які опечатуються посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Вилучення, упакування і транспортування дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва проводяться за рахунок суб'єкта господарювання, в якого було проведено таке вилучення".

(Закон доповнено статтею 91 згідно із
 Законом України від 06.07.2005 р. N 2734-IV)

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня опублікування.

Протягом одного календарного місяця з дня набрання чинності цим Законом суб'єкти господарювання, які були зареєстровані і здійснювали свою діяльність до набрання чинності цим Законом, здійснюють діяльність по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва у порядку, що діяв до дня набрання чинності цим Законом.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) доповнити статтю 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2000 р., N 24, ст. 186, N 38, ст. 318) частиною такого змісту:

"Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць";

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити Кодекс статтею 16413 такого змісту:

"Стаття 16413. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "1645 - 16412" замінити цифрами "1645 - 16413";

частину першу статті 255 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 512, 1649, 16413)";

3) доповнити Кримінальний кодекс України статтею 2031 такого змісту:

"Стаття 2031. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років.

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

4) підпункт 4 пункту 2 статті 10 втратив чинність

5) підпункт 5 пункту 2 статті 10 втратив чинність

6) частину першу статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 199) доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) два обов'язкових безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування, матриць із записом на них інформації - центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування".

3. Кабінету Міністрів України протягом шістдесяти днів з дня опублікування цього Закону:

розробити порядок обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, що були вироблені або імпортовані до набуття чинності цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

у двомісячний термін з дня прийняття цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;

подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
17 січня 2002 року
N 2953-III
 

  

Опрос