Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной"

ВР Украины
Закон от 26.12.2002 № 421-IV
действует с 22.01.2003

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293) такі зміни:

1. У статті 1:

пункт 2 доповнити словами "партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) депутатам - всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР".

2. Статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Для призначення пенсій за особливі заслуги особам, зазначеним у пунктах 1, 3 - 5 статті 1 цього Закону, створюється Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України, Положення про яку та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Особам, зазначеним у пунктах 2, 6 - 8 статті 1 цього Закону, пенсії за особливі заслуги встановлюються комісіями з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, положення про які та їх склад затверджуються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Органи, що здійснюють підготовку документів для встановлення пенсій за особливі заслуги, оформлення відповідних рішень комісій з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, визначаються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України розглядає скарги щодо відмови у встановленні пенсій за особливі заслуги комісіями при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, приймає стосовно них рішення, а також встановлює порядок подання і підготовки зазначеними комісіями звітності по призначених і виплачених пенсіях".

3. У статті 5:

у частинах другій та четвертій слово "Комісією" замінити словами "відповідними комісіями, зазначеними у статті 2 цього Закону";

частину третю викласти в такій редакції:

"Пенсія за особливі заслуги призначається з дня звернення за встановленням пенсії, але не раніше дати набрання чинності положеннями Закону, що встановлює право на таку пенсію. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про порушення клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і при цьому подаються всі необхідні документи, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, вказана на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі, коли до заяви додані не всі необхідні документи, орган, що здійснює підготовку документів для встановлення пенсії за особливі заслуги, повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше 3 місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії. Пенсія виплачується, якщо пенсіонер не працює, крім випадків, коли за місцем його роботи середньомісячний дохід за минулий календарний рік не перевищував прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність";

у частині четвертій останнє речення викласти в такій редакції: "Перерахунок здійснюється з дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового мінімуму".

4. Статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:

"Клопотання про призначення пенсій за особливі заслуги особам, зазначеним у пунктах 2, 6 - 8 статті 1 цього Закону, порушуються особами, зазначеними у частині першій цієї статті, або головами районних, районних у містах державних адміністрацій та міськими головами міст обласного значення".

5. У статті 9:

у частині першій слова "в Комісію, яка розглядає" замінити словами "у відповідні комісії, зазначені у статті 2 цього Закону, які розглядають";

частину другу викласти в такій редакції:

"Рішення про встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в її встановленні, прийняте відповідними комісіями, зазначеними у статті 2 цього Закону, повідомляється не пізніше 10 днів після його прийняття громадянам, які звернулися за встановленням пенсії за особливі заслуги, і посадовим особам, які порушили клопотання".

6. У статті 10 слово "Комісією" замінити словами "відповідними комісіями, зазначеними у статті 2 цього Закону".

7. У статті 11 слово "Комісії" замінити словами "відповідних комісій, зазначених у статті 2 цього Закону".

8. У статті 17:

у пункті 3 слово "Комісією" замінити словами "відповідними комісіями, зазначеними у статті 2 цього Закону";

абзац другий пункту 4 доповнити словами "з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
26 грудня 2002 року
N 421-IV
 

  

Опрос