Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии на 2003 - 2007 годы

ВР Украины
Закон от 25.12.2002 № 361-IV
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки

Закон втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 3 жовтня 2019 року N 164-IX)

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки (додається).

2. Кабінету Міністрів України передбачати щорічно до 2007 року під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік кошти на здійснення заходів Загальнодержавної програми розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки, наведених у додатку до цієї програми.

3. Обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати під час підготовки відповідних бюджетів кошти на реалізацію місцевих програм поліпшення кінообслуговування населення.

4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
25 грудня 2002 року
N 361-IV
 

  

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОІНДУСТРІЇ НА 2003 - 2007 РОКИ

Загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки (далі - Програма) спрямована на відродження національної кінематографії, створення належних правових і економічних умов для розвитку національного кіномистецтва в ринкових умовах, формування сучасної самодостатньої національної кіноіндустрії шляхом підтримки підприємницької діяльності галузі, забезпечення гідної присутності українського фільму на національному і світовому кіноринках, відновлення рентабельності кіногалузі, посилення впливу вітчизняного кіно на громадськість, інтересу до нього масового глядача.

I. Сучасний стан кінематографії в Україні

Кінематографія є однією з важливих складових культури.

Українське кіномистецтво відіграє помітну роль у збереженні національної самобутності, формуванні духовних та естетичних цінностей суспільства.

В Україні налічується п'ять державних кіностудій - Національна кіностудія художніх фільмів імені О. П. Довженка, Одеська кіностудія художніх фільмів, Національна кінематека України, Українська кіностудія анімаційних фільмів, Українська студія хронікально-документальних фільмів, понад 20 кіностудій недержавної форми власності та українсько-російське підприємство "Закрите акціонерне товариство "Ялтинська кіностудія", контрольний пакет акцій якого належить Автономній Республіці Крим.

Кіномережа налічує 6877 кінотеатрів і кіноустановок, у тому числі 561 міський кінотеатр і 5931 сільську кіноустановку, на 1785452 місця, що в цілому задовольняє потребу населення в кінопослугах.

У регіонах діє 26 прокатних комунальних підприємств, які мають близько 400 тис. фільмокопій. Розповсюдженням українських та зарубіжних фільмів на кіноринку займається понад 50 господарюючих суб'єктів. На 1 листопада 2002 року переобладнано на нові технології кінопоказу і звуковідтворення 62 кінотеатри, що становить 11,7 відсотка їх загальної кількості. Понад 30 різнопрофільних спеціалізованих сервісних підприємств з надання технологічних послуг та дві проектно-конструкторські організації задовольняють технологічні потреби кіновиробництва, кіномережі і кінопрокату.

У 2001 році було знято 4 ігрових і 29 неігрових та анімаційних фільмів, що становить 10 - 15 відсотків обсягів виробництва фільмів у період до 1990 року.

У зв'язку з передачею у 1991 - 1992 роках підприємств кінопрокату і кіновідеомережі до комунальної власності у більшості областей ліквідовано державні органи управління кіномережею. Середньостатистичний глядач нині відвідує кінотеатр 0,15 раза на рік, що не дає можливості повертати кошти, витрачені на виробництво фільму. Більшість кінотеатрів існує лише за рахунок надання своїх приміщень в оренду. Сільська кіновідеомережа інтенсивно скорочується. Не забезпечуються повною мірою права інтелектуальної власності щодо кінотворів. Ринок кіно- і телепродукції на 95 відсотків заповнено іноземною продукцією, переважно не кращої якості. Від переповнення українського ринку зарубіжною кінопродукцією вітчизняна кінематографія втрачає значні кошти, які могли б стимулювати її розвиток. Матеріально-технічна база кінематографії морально і фізично застаріла і дедалі більше відстає від світового технологічного рівня.

Стан української кінематографії вимагає визначення на державному рівні правових, організаційних і економічних засад її розвитку, що можливо лише шляхом формування сучасної національної кіноіндустрії, яка відповідала б міжнародній практиці організації кінопроцесу.

II. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення умов для розвитку національного кіномистецтва в ринкових умовах, відновлення його ролі і впливу в духовній сфері суспільства.

Програма передбачає розв'язання таких основних завдань:

забезпечення державного протекціонізму у сфері кіномистецтва відповідно до міжнародних зобов'язань України;

формування сучасної національної кіноіндустрії, розвиток продюсерської системи кіновиробництва;

надання державної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності в галузі кінематографії незалежно від форм власності;

реформування наявної матеріально-технічної бази кінематографії, оснащення новітніми технологіями виробництва і показу фільмів, визначення пріоритетних технологічних напрямів;

забезпечення розробки та виконання регіональних програм поліпшення кінообслуговування населення;

забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності щодо кінотворів;

доведення виробництва вітчизняних фільмів (за рахунок різних джерел фінансування) до таких обсягів на рік:

30 повнометражних ігрових фільмів;

120 серій телевізійних ігрових фільмів (серіалів);

30 анімаційних фільмів (десятихвилинних);

500 хвилин телевізійних анімаційних серіалів;

5000 хвилин просвітницьких і документальних фільмів та програм для дітей і молоді;

переоснащення кінотеатрів на нові технології кінопоказу за світовими стандартами та зростання їх загальної кількості за 5 років до 250, у тому числі: 2003 рік - до 100; 2004 рік - до 130; 2005 рік - до 150; 2006 рік - до 200; 2007 рік - до 250;

збільшення відвідування кінотеатрів середньостатистичним глядачем у 2007 році до 2,5 раза на рік, валового збору від кінопоказу - до 200 - 250 млн. гривень;

сприяння міжнародному кінематографічному співробітництву, передусім з європейськими кіноструктурами.

Стратегія Програми спрямована на відновлення кінематографії як самоокупної конкурентоспроможної галузі культури шляхом запровадження стимулюючих форм і методів господарювання, вдосконалення механізмів позабюджетного фінансування, залучення в українську кінематографію інвестицій, у тому числі іноземних.

III. Етапи виконання Програми

Основні завдання Програми передбачається виконати в три етапи:

Підготовчий етап (2003 рік):

розроблення першочергових законопроектів, інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Програми;

запровадження ефективної продюсерської системи;

сприяння формуванню мережі сучасних сервісних підприємств недержавної форми власності у кіногалузі;

підтримка процесу приватизації підприємств кінематографії без зміни профілю їх діяльності;

удосконалення структури місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення ними управління кінематографією;

виконання регіональних програм поліпшення кінообслуговування населення;

удосконалення системи підготовки кадрів для галузі кінематографії;

визначення статусу України як члена у міжнародних кінематографічних організаціях;

створення інформаційно-аналітичної системи "Кінематографія України";

створення державного телевізійного каналу "Культура".

Етап реалізації першочергових завдань (2004 - 2005 роки):

продовження роботи з удосконалення нормативно-правової бази в галузі кінематографії;

впровадження економічних механізмів господарювання в галузі кінематографії;

законодавче врегулювання відносин суб'єктів кіно-, теле- і відеобізнесу;

задіяння ефективних правових і економічних методів боротьби з кіно-, теле- і відеопіратством;

реструктуризація державної мережі підприємств кінематографії (кіностудій, кінотеатрів тощо);

продовження формування мережі підприємств недержавної форми власності у кіногалузі;

виконання розроблених регіональних програм поліпшення кінообслуговування населення і розроблення нових на 2005 - 2007 роки.

Етап реалізації середньострокових завдань (2006 - 2007 роки):

комплексне забезпечення державного протекціонізму у сфері кіномистецтва шляхом удосконалення нормативно-правової бази в галузі кінематографії;

завершення процесу реформування структури державного управління кінематографією;

завершення процесу реформування державних підприємств кінематографії (кіностудій, підприємств кіномережі і кінопрокату);

вдосконалення багатоканальної продюсерської системи;

підтримка процесу формування недержавної інфраструктури кінематографії;

сприяння міжнародному кінематографічному співробітництву.

IV. Організаційне та нормативно-правове забезпечення виконання Програми

Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

покласти координацію робіт, пов'язаних з виконанням цієї Програми, на Міністерство культури і мистецтв України та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади;

уповноважити Міністерство культури і мистецтв України забезпечити організацію та виконання основних завдань Програми, розроблення механізмів державної правової і економічної підтримки національного кіномистецтва;

забезпечити щорічне подання Міністерством культури і мистецтв України Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерству фінансів України пропозицій щодо фінансування заходів, передбачених цією Програмою, з метою врахування їх у проектах програм соціально-економічного розвитку України;

створити на громадських засадах Міжвідомчу раду з питань кінематографії, до складу якої включити провідних кіномитців, кінопродюсерів, представників Національної спілки кінематографістів України, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, для розгляду пропозицій щодо забезпечення виконання заходів Програми;

організувати виконання завдань і заходів Програми в областях місцевими органами виконавчої влади, що здійснюють управління кінематографією.

На період до 2007 року передбачити проведення роботи з удосконалення законодавства, розроблення нових нормативно-правових актів, спрямованих на виконання цієї Програми.

V. Економічна політика. Джерела фінансування

В основних завданнях і заходах Програми передбачається удосконалення системи оподаткування підприємницької діяльності, пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням і демонструванням вітчизняної кінопродукції, підтримка малого підприємництва, створення конкурентного ринкового середовища, запровадження механізмів залучення позабюджетних коштів, у тому числі іноземних інвестицій.

Об'єктом державної підтримки в національній кіноіндустрії на національному кіноринку є національний фільм.

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми у 2003 - 2007 роках здійснюватиметься шляхом урахування потреб кінематографії у щорічних проектах програм соціально-економічного розвитку держави у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах.

На основі внесення змін до відповідних законів передбачається розширити встановлені законами джерела фінансування кінематографії, зокрема шляхом:

збільшення видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

запровадження збору на розвиток національної кінематографії, який мають сплачувати суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються розповсюдженням і демонструванням в Україні іноземних фільмів з метою одержання прибутку, незалежно від форми власності і підпорядкування;

впорядкування надходжень коштів від реалізації прав на демонстрування фільмів державної власності;

вдосконалення механізму податкового регулювання коштів безповоротної та поворотної фінансової допомоги;

залучення коштів з інших джерел фінансування.

VI. Реформування матеріально-технічної бази кінематографії

Державна політика у сфері кінематографії до 2007 року спрямовуватиметься на модернізацію матеріально-технічної бази державних підприємств із впровадженням новітніх технологій виробництва, прокату та показу кінофільмів.

З огляду на визначену стратегію та з урахуванням світового досвіду організації кіновиробництва передбачається:

здійснити заходи Програми щодо технічного переоснащення основних технологічних комплексів та впровадження в кінопроцес новітніх технологій;

провести поетапну реструктуризацію матеріально-технічної бази державних підприємств кінематографії через створення спеціалізованих сервісних підприємств з надання технологічних послуг усім суб'єктам, які займаються виробництвом кінопродукції.

Державна підтримка для технічного переоснащення надаватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України в першу чергу трьом базовим національним підприємствам кінематографії - Національній кіностудії художніх фільмів імені О. П. Довженка для виробництва ігрових фільмів, Національній кінематеці України для виробництва неігрових та анімаційних фільмів і Національному центру Олександра Довженка для зберігання та обробки вихідних матеріалів фільмів і тиражування та відновлення фільмокопій, а також гарантуватиметься забезпечення зобов'язань зазначених підприємств щодо погашення та обслуговування наданих кредитів у межах коштів, передбачених Програмою.

Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

вирішити в установленому порядку питання утворення навчального, науково-дослідного, виробничо-технічного комплексу для підготовки кадрів, проведення наукових досліджень та виробництва документальних фільмів і кінолітопису за державним замовленням на базі Української кіностудії хронікально-документальних фільмів;

вирішити в установленому порядку питання утворення на базі Одеської кіностудії художніх фільмів акціонерної компанії за участю держави із збереженням основного профілю її діяльності;

сприяти спрямовуванню відповідних коштів (грантів та інвестицій) насамперед на переоснащення кінознімального процесу (придбання знімальної техніки, комп'ютеризацію технології комбінованих зйомок), здійснення процесів озвучення та тиражування кінофільмів, створення повного технологічного циклу у цифровому форматі "Долбі", без чого неможливий вихід кінопродукції на міжнародний ринок, та модернізацію і будівництво сучасних кінотеатрів в Україні;

впроваджувати у неігровому та анімаційному кінематографі відео- і комп'ютерні технології, тиражування фільмів на магнітних і електронних носіях з метою зменшення витрат на виробництво фільмів та забезпечення їх ширшого використання у навчально-виховному процесі;

спрямовувати кошти на поступову реконструкцію та переоснащення кінотеатрів за світовими зразками із застосуванням електронних цифрових технологій, створення багатозальних кінотеатрів (мультиплексів) із сучасним рівнем сервісу;

перевести у сільській місцевості невеликі кіноустановки на демонстрування фільмів з використанням сучасних відеопроекційних систем з метою зменшення експлуатаційних витрат.

VII. Підготовка фахівців для кінематографії

Підвищення рівня підготовки фахівців в інформаційно-культурній сфері здійснюватиметься шляхом нової концепції та запровадження спеціальностей з новітніх екранних технологій, у тому числі комп'ютерних.

Рекомендувати Кабінету Міністрів України на базі Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого утворити Академію театру, кіно і телебачення та на базі Львівського кінотехнікуму - Інститут підготовки фахівців технічних спеціальностей для кінематографії у складі Академії театру, кіно і телебачення.

VIII. Співробітництво кінематографії і телебачення

Розвиток співробітництва кінематографії і телебачення здійснюється за такими напрямами:

економічно обґрунтоване і взаємовигідне використання національного фонду фільмів;

спільне виробництво та використання кіно- і телефільмів;

розроблення і впровадження новітніх екранних технологій;

підготовка творчих та інженерно-технічних кадрів.

З метою забезпечення ширшого доступу громадян до мистецьких надбань створити державний телевізійний канал "Культура".

IX. Міжнародне співробітництво

Одним з напрямів розвитку національної кіноіндустрії є міжнародне співробітництво у сфері аудіовізуальних мистецтв, передусім з європейськими кінематографічними та аудіовізуальними організаціями, - такими як "Аудіовізуальна еврика", "Європейська аудіовізуальна обсерваторія", Міжнародна федерація кіноархівів, Міжнародний центр співробітництва шкіл кіно і телебачення, Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів тощо, щодо приєднання до яких Україні необхідно вжити відповідних заходів.

У 2002 році розпочато процедуру вступу України до міжнародного фонду Ради Європи EURIMAGES, основною метою якого є сприяння розвитку кіноіндустрії європейських країн шляхом заохочення спільного виробництва і розповсюдження фільмів.

Важливою складовою міжнародного співробітництва повинна стати участь українських кінематографістів у престижних кінофестивалях, кіноринках, інших кінематографічних акціях з метою підтримання ділових і творчих зв'язків, обміну досвідом з іноземними кінематографістами.

X. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють органи державної влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Міністерство культури і мистецтв України щорічно подає Кабінету Міністрів України звіти про хід виконання заходів і завдань Програми.

 

ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної програми розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки

Найменування заходу 

Відповідальні виконавці 

Термін виконання (початок, закінчення), рік 

Обсяг фінансу-
вання, тис. гривень, у тому числі за роками 

За рахунок державного бюджету 

Інші джерела - власні кошти, залучені кредити 

Очікуваний результат 

всього 

капітальні вкладення 

науково-дослідні роботи 

інші розділи бюджету 

1. Розроблення проектів законів України: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Про збір на розвиток національної кінематографії 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
ДПА України,
Мін'юст України 

2003 

  

  

  

  

  

  

Залучення частини коштів, отриманих від розповсюдження і демонстрування іноземних фільмів в Україні, для фінансування виробництва вітчизняних фільмів, розв'язання інших проблем національної кінематографії 

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо зменшення податку на суму коштів, спрямованих на виробництво, розповсюдження і демонстрування національних фільмів 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
ДПА України,
Мін'юст України 

2003 

  

  

  

  

  

  

Підтримка національного кіномистецтва через зменшення податкового тиску на підприємницьку діяльність, пов'язану з виробництвом і розповсюдженням національних фільмів 

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо звільнення від оподаткування операцій з виробництва і розповсюдження національних фільмів 

Мінкультури України, 
Мінекономіки України,
Мінфін України,
ДПА України,
Мін'юст України 

2003 

  

  

  

  

  

  

Збільшення обсягів виробництва та демонстрування національних фільмів 

Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
МОН України,
Держкомінформ України,
Мін'юст України 

2003 

  

  

  

  

  

  

Удосконалення правових відносин, пов'язаних з виробництвом, розповсюдженням і демонструванням фільмів 

Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
МОН України,
Держпідприєм-
ництва України,
Мін'юст України 

2004 

  

  

  

  

  

  

Встановлення критеріїв професійної кінематографічної діяльності, захист прав споживачів при публічному демонструванні фільмів, забезпечення якості та безпеки обслуговування 

Про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" 

Мінкультури України,
Мінпраці України,
Мін'юст України 

  

  

  

  

  

  

  

Моральне заохочення працівників галузі кінематографії 

2. Розроблення проектів постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Про затвердження Положення про продюсерську систему організації і фінансування виробництва фільмів 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
ДПА України,
Мін'юст України,
Держкомпід-
приємництва України 

2004 

  

  

  

  

  

  

Подальше вдосконалення багатоканальної кінопродюсерської системи з метою залучення позабюджетних коштів 

Про державні гарантії у процесі інвестування (кредитування) реконструкції та переоснащення кінотеатрів 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Мін'юст України 

2003 

  

  

  

  

  

  

Стимулювання залучення коштів інвесторів (кредиторів) при переоснащенні і реконструкції кінотеатрів 

Про зменшення ставок ввізного мита на кінопродукцію, кіноматеріали та кінообладнання, що ввозяться в Україну і використовуються для потреб національної кінематографії 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Держмитслужба України,
Мін'юст України 

2003 

  

  

  

  

  

  

Стимулювання процесу переоснащення технічної бази виробництва і показу фільмів за новітніми технологіями 

Про створення Державного телевізійного каналу "Культура" 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Держкомінформ України,
Мін'юст України 

2003
2004
2005
2006
2007 

30000,0
12000,0
20000,0
38000,0
40000,0 

4500,0
5600,0
10000,0
20700,0
20850,0 

  

  

4500,0
5600,0
10000,02
20700,0
20850,0 

25500,0
6400,0
10000,0
17300,0
19150,0 

Забезпечення широкого доступу громадян України до мистецьких і культурних надбань, проведення ефективної культурної політики держави 

Про вступ України до Міжнародного фонду Ради Європи EURIMAGES 

Мінкультури України,
Мінфін України 

2003 

1500 

1500 

  

  

1500 

  

Збільшення кількості національних фільмів спільного виробництва, розширення доступу українських фільмів на європейські ринки, підвищення рентабельності кіновиробничої сфери 

Про створення Музею аудіовізуальної культури при Національному центрі Олександра Довженка  

Мінкультури України,
Мін'юст України,
Мінфін України 

2004
2004
2006 

150,0
50,0
50,0 

50,0
50,0
50,0 

  

  

50
50
50 

100 

Створення Музею аудіовізуальної культури дасть можливість систематизувати та збирати технічні засоби кінематографії на різних етапах розвитку вітчизняної кінематографії, популяризувати їх через широкі кола громадськості 

3. Реорганізація Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого в Академію театру, кіно і телебачення 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
МОН України,
Мін'юст України,
Держкомінформ  України 

2004
2005
2006
2007 

700,0
650,0
600,0
1200,0 

700,0
650,0
600,0
1200,0 

  

  

700,0
650,0
600,0
1200,0 

  

Забезпечення підготовки фахівців для кінематографії 

4. Розроблення державних стандартів для галузі кінематографії, технічних нормативів, інструкцій, технічних умов, правил, пов'язаних з виробництвом, прокатом і демонструванням фільмів 

Мінкультури України,
Держстандарт України,
Національний центр Олександра Довженка 

2003
2004
2005
2006
2007 

40,0
50,0
50,0
100,0
100,0 

20
30
30
40
50 

  

  

20
30
30
40
50 

20
20
20
60
50 

Впровадження стандартів та технічних нормативів, створення технічних умов, правил в аудіовізуальній сфері 

5. Розроблення інформаційно-аналітичної системи "Кінематографія України", інформаційно-пошукової системи "Фільмофонд України" 

Мінкультури України,
Національний центр Олександра Довженка 

2003
2004 

150,0
150,0 

  

  

  

  

150,0
150,0 

Інформаційне забезпечення реалізації Програми 

6. Створення державного госпрозрахункового продюсерсько-
дистриб'юторського центру 

Мінкультури України 

2004 

150 

  

  

  

  

150 

Стимулювання створення продюсерської системи з виробництва і розповсюдження фільмів, активізація процесу розповсюдження національних фільмів в Україні та за її межами 

7. Створення недержавної творчо-виробничої студії молодих кінематографістів 

Мінкультури України 

2003 

  

  

  

  

  

  

Сприяння залученню до створення фільмів творчої молоді 

8. Удосконалення структури управління кінематографією Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
Мінкультури України 

2003 

  

  

  

  

  

  

Надання органам управління кінематографією на місцях реальних важелів впливу на результати діяльності з кінообслуговування населення 

9. Створення мережі центрів вітчизняного кіномистецтва на базі діючих кінотеатрів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
Мінкультури України 

2003 - 2007 

Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до затверджених регіональних програм кінообслу-
говування 

  

  

  

  

  

Створення умов для ефективнішого поширення фільмів та забезпечення їх доступності для глядацької аудиторії 

10. Запровадження у залах місткістю до 200 місць, передусім у сільській місцевості, показу фільмів на магнітних та електронних носіях 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Фонд державного майна України 

2003 - 2007 

Фінансування здійснюється з місцевих бюджетів відповідно до затверджених регіональних програм кінообслу-
говування 

  

  

  

  

  

Поліпшення кінообслуговування населення та зменшення витрат на кінопоказ 

11. Сприяння щорічному переоснащенню і реконструкції не менш як двох кінотеатрів у кожному регіоні 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Фонд державного майна України 

2003
2004
2005
2006
2007 

60000,0
630000,0
80000,0
64900,0
100088,0 

  

  

  

  

60000,0
630000,0
80000,0
64900,0
100088,0 

Створення мережі сучасних кінотеатрів, що забезпечують надання послуг глядачам на рівні світових стандартів 

12. Створення міжвідомчої інспекції з кінообслуговування населення (на громадських засадах) при місцевих органах управління кінематографією 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
Мінкультури України 

2003 - 2005 

  

  

  

  

  

  

Поліпшення якості і безпечності кінообслуговування населення 

13. Поповнення фільмофондів регіональних підприємств кіновідеопрокату, зміцнення їх матеріально-технічної бази  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
Мінкультури України,
Мінфін України 

2003 - 2007 

Фінансування здійснюється з місцевих бюджетів відповідно до затверджених регіональних програм поліпшення кінообслу-
говування 

  

  

  

  

  

Поліпшення якості кінообслуговування населення, забезпечення доступу громадян України до кращих зразків національного і світового кіномистецтва шляхом збереження, реставрації та ефективного використання фільмофонду 

14. Створення обласного комунального підприємства кіновідеопрокату 

Дніпропетровська обласна держадміністрація 

2003 

Фінансування здійснюється з місцевих бюджетів відповідно до затверджених регіональних програм поліпшення кінообслу-
говування  

  

  

  

  

  

Створення умов для поліпшення кінообслуговування у Дніпропетровській області 

15. Створення сучасних технологічних комплексів натурних і павільйонних зйомок ігрових та неігрових кіно- і відеофільмів шляхом технічного переоснащення парку кінознімальної, операторської, освітлювальної техніки 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Національна кіностудія художніх фільмів імені О. П. Довженка,
Національна кінематека України 

2003
2004
2005
2006
2007 

2500
7339
6159
14187
16000 

2300
7200
5659
8991
1400 

2300
7200
5659
8991
1400 

  

  

200
139
500
5196
14600 

Підвищення ефективності виробництва, якості та конкурентоспроможності фільмів 

16. Створення сучасних звукотехнічних комплексів для виробництва фільмів у цифровому форматі "Долбі" 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Національна кіностудія художніх фільмів імені О. П. Довженка,
Національна кінематека України 

2003
2004
2005
2006
2007 

200
2921,5
6623
10890,5
12000 

-
2551,5
6323
7625,5

-
2551,5
6323
7625,5 

  

  

200
370
300
3265
12000 

Забезпечення відповідності національних фільмів міжнародним стандартам, конкурентоспроможності цих фільмів на світовому ринку 

17. Створення сучасного технологічного комплексу виробництва фільмів на цифрових носіях 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Національна кіностудія художніх фільмів імені О. П. Довженка 

2005 

3920 

3130 

3130 

  

  

790 

Значне розширення можливостей збуту кінопродукції, в тому числі через роздрібну торгівлю 

18. Створення сучасного технологічного комплексу комбінованих зйомок з використанням цифрових технологій 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Національна кіностудія художніх фільмів імені О. П. Довженка 

2003
2004 

5500
275 

4620 

4620 

  

  

880
275 

Підвищення ефективності виробництва, видовищності та конкурентоспроможності кінопродукції 

19. Створення сучасного комплексу спеціальних і мультиплікаційних зйомок та комплексу комп'ютерної анімації  

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Національна кінематека України,
Укранімафільм 

2003
2004
2005 

730
740
270 

670
600
130 

670
600
130 

  

  

60
140
140 

Підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності кінопродукції 

20. Впровадження сучасної технології реставрації та зберігання вихідних матеріалів фільмів 

Мінкультури України,
Національний центр Олександра Довженка 

2003
2004
2005 

30
300
300 

  

  

  

  

30
300
300 

Забезпечення збереження вітчизняної та світової кіноспадщини, ефективне використання фільмофонду 

21. Впровадження сучасної технології обробки, виготовлення та тиражування фільмових матеріалів у цифровому форматі "Долбі" 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Національний центр Олександра Довженка 

2004
2005
2006
2007 

295
377
900
4236 

150
287
900
3935 

150
287
900
3935 

  

  

145
90
-
301 

Забезпечення дотримання міжнародних стандартів щодо якості фільмових матеріалів, конкурентоспроможності кінопродукції на світовому ринку 

22. Створення сучасного навчально-виробничого комплексу факультету кіно- і телебачення Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого 

2003
2004
2005
2006 

500
500
500
500 

500
500
500
500 

-
150
150
200 

  

500
350
350
300 

  

Забезпечення національної кіноіндустрії фахівцями 

23. Проведення реконструкції та технічного переоснащення кінознімальних павільйонів, будівель та інженерних мереж 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Національна кіностудія художніх фільмів імені О. П. Довженка,
Національна кінематека України 

2004
2005
2006
2007 

1000
2100
2100
2307 

450
1400
1200
1457 

450
1400
1200
1457 

  

  

550
700
900
850 

Створення умов для розвитку кіновиробництва 

24. Проведення переоснащення парку спецавтотранспортних засобів для натурних кінозйомок 

Мінкультури України,
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Національна кіностудія художніх фільмів імені О. П. Довженка 

2003
2004
2005
2006 

140
370
790
500 

120
290
390
200 

-
100
200
200 

120
190
190

  

20
80
400
300 

Створення умов для розвитку кіновиробництва 

Всього 

  

2003 - 2007 

609690 

130599 

  

  

  

479091 

  

  

  

2003 

100560,0 

13560,0 

  

  

  

87000,0 

  

  

  

2004 

89930,5 

18191,5 

  

  

  

71739,0 

  

  

  

2005 

122259,0 

29019,0 

  

  

  

93240,0 

  

  

  

2006 

132997,5 

40936,5 

  

  

  

92061,0 

  

  

  

2007 

163943,0 

28892,0 

  

  

  

135051,0 

  

____________

Опрос