Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Основных направлениях бюджетной политики на 2003 год

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 04.07.2002 № 32-IV

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік

За результатами парламентських слухань щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік, поданого Кабінетом Міністрів України, відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України Верховна Рада України постановляє:

1. Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік, подані Кабінетом Міністрів України, взяти до відома.

2. Схвалити Пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік згідно з додатком 1 та Доручення Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік згідно з додатком 2 до цієї Постанови.

3. Кабінету Міністрів України підготувати проект Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік з урахуванням Пропозицій Верховної Ради України та забезпечити виконання Доручень Верховної Ради України.

4. Рахунковій палаті до доповіді Кабінету Міністрів України про хід виконання Державного бюджету України у 2002 році подати до Верховної Ради України інформацію про поточне виконання Державного бюджету України у 2002 році та окремим розділом - про виконання статті 59 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

 

Голова Верховної Ради
України
 

 
В. ЛИТВИН 

м. Київ
4 липня 2002 року
N 32-IV
 

  

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДО ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2003 РІК

З метою забезпечення формування реального проекту Державного бюджету України на 2003 рік та якісного складання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік Кабінету Міністрів України врахувати такі пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік:

1. Пріоритетними напрямами бюджетної політики на 2003 рік вважати:

забезпечення безумовної збалансованості бюджету;

забезпечення соціального спрямування державного бюджету;

послаблення боргового навантаження на державні фінанси;

підвищення рівня реальних доходів населення та купівельної спроможності громадян;

забезпечення соціальних гарантій, соціального захисту населення та безоплатної медичної допомоги, а також соціально-медичне забезпечення ветеранів війни та праці;

погашення заборгованості із заробітної плати у бюджетній сфері та соціальних виплат і недопущення виникнення такої заборгованості у наступних періодах;

забезпечення пропорційного фінансування державних програм, затверджених Верховною Радою України;

стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності як фактора економічного зростання;

розробку та впровадження податкової реформи.

2. Уточнити прогнозні макропоказники соціально-економічного розвитку України на 2003 рік з урахуванням тенденцій останніх років, фактичного стану економіки і Програми діяльності Кабінету Міністрів України, узгодити їх із засадами грошово-кредитної політики Національного банку України на 2003 рік та подати до Верховної Ради України.

3. При підготовці законопроектів з питань оподаткування дотримуватися збереження соціальних гарантій малозабезпеченим громадянам, створення умов для розширеного відтворення та підвищення ефективності вітчизняного виробництва, впорядкування податкових пільг, що надаються за галузевою та професійною ознакою, а також вирівнювання податкового навантаження різних сфер економічної діяльності. Здійснити інвентаризацію та облік діючої системи соціальних пільг та пільг з питань оподаткування.

4. Підготувати законодавчі та нормативні пропозиції щодо системи адміністрування податків та стягнення податкової заборгованості з використанням процедури банкрутства, у тому числі механізму повернення кредитів, одержаних під державні гарантії.

5. У 2003 році зберігається поділ Державного бюджету України на загальний і спеціальний фонди. До спеціального фонду зараховуються:

надходження в результаті здійснення державних зовнішніх запозичень, що мають цільове призначення;

іноземні гранти та дарунки у вартісному обрахунку (за винятком грантів і дарунків, що надходять до органів державної влади та зараховуються до загального фонду бюджету).

Передбачити норми щодо застосування процедури виконання спеціального фонду державного бюджету, включаючи внесення змін по призначеннях спеціального фонду, аналогічно для призначень загального фонду.

6. Державний бюджет на 2003 рік сформувати як бездефіцитний, за винятком витрат цільових фондів, пов'язаних із залученням інвестиційних та інституційних позик. Надати право Кабінету Міністрів України використовувати кошти від приватизації державного майна як джерело погашення державного боргу.

7. Забезпечити за підсумками року пропорційне, за винятком захищених статей, фінансування всіх видів видатків та бюджетних програм, передбачених законом про Державний бюджет України на 2003 рік.

8. Не допустити збільшення порівняно з поточним роком обсягу державного боргу в абсолютній величині.

9. Питома вага місцевих бюджетів у консолідованому бюджеті повинна становити не менше 40 відсотків.

10. Передбачити державні капітальні вкладення на 2003 рік у сумі не менше 40 відсотків коштів, що планується отримати від приватизації державного майна. Забезпечити прозорий механізм пооб'єктного фінансування капітальних видатків у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм та визначити обсяги видатків для цих об'єктів.

11. У складі капітальних видатків передбачити програми місцевого значення у рівних пропорціях між регіонами.

12. Передбачити наявність захищених статей видатків державного бюджету за таким переліком:

оплата праці працівників бюджетних установ (код економічної класифікації видатків 1110);

нарахування на заробітну плату (код економічної класифікації видатків 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код економічної класифікації видатків 1132);

забезпечення продуктами харчування (код економічної класифікації видатків 1133);

виплата процентів за державним боргом (код економічної класифікації видатків 1200);

трансферти населенню, у тому числі пенсії (код економічної класифікації видатків 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код економічної класифікації видатків 1320).

13. Визначити головних розпорядників коштів державного бюджету за переліком, передбаченим Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", доповнивши його Державним комітетом України по земельних ресурсах, Державним комітетом України по водному господарству, Державним комітетом лісового господарства України, Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства, Державним комітетом України з будівництва та архітектури, Державною службою експортного контролю, Державною службою автомобільних доріг України з урахуванням прийнятих нормативно-правових актів у 2002 році щодо статусу бюджетних установ.

14. Забезпечити зростання реальної заробітної плати у бюджетній сфері.

15. Забезпечити зростання частки видатків у державному бюджеті на фінансування соціального захисту населення, а саме: охорони здоров'я, освіти, науки, культури, соціального становлення молоді, фізичної культури, спорту, туризму та інших.

16. Кошториси доходів і видатків Пенсійного фонду України та всіх інших державних цільових фондів затверджуються Верховною Радою України як додаток до закону про Державний бюджет України на 2003 рік.

17. Додаткові збори на виплату пенсій, передбачені Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (із змінами та доповненнями), спрямувати на виплату пенсій та інші соціальні виплати пенсіонерам.

18. Забезпечити переведення на казначейське обслуговування місцевих бюджетів, Державної митної служби України, Пенсійного фонду України та інших державних цільових фондів.

19. Формування бюджету Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя у 2003 році відбувається з урахуванням законів України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", "Про столицю України - місто-герой Київ" та закону, що визначає особливий статус міста Севастополя.

20. У 2003 році зберегти порядок перерахування трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачений Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

21. У 2003 році зберегти порядок залучення коштів до місцевих бюджетів внаслідок перевиконання доходів Державного бюджету України понад річні розрахункові обсяги, встановлений статтею 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

22. У 2003 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок субвенції з Державного бюджету України.

23. Відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів, у 2003 році здійснювати у порядку, передбаченому статтею 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", незалежно від розміру коштів, передбачених на цю мету у державному бюджеті.

24. Звернути увагу на недосконале планування бюджетів у попередніх та 2002 роках щодо формування місцевих бюджетів та визначення міжбюджетних трансфертів.

 

ДОРУЧЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДО ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2003 РІК

Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік забезпечити виконання таких доручень Верховної Ради України:

1. Подати до 5 липня 2002 року до Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України, які впливають на формування доходної частини бюджету та здійснення бюджетних видатків.

2. При розробці законопроекту про внесення змін до законодавства, що регламентує справляння прибуткового податку з громадян, провести інвентаризацію податкових пільг та передбачити зменшення податкового навантаження на доходи громадян.

3. Погодити з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету перелік пільг та гарантій, які фінансуються із бюджетів, для скасування та врахування їх у бюджеті 2003 року.

4. Розробити та запровадити дієвий механізм контролю за реалізацією підакцизних товарів та експортно-імпортними операціями.

5. Розробити Концепцію формування бюджету за програмно-цільовим методом та Порядок виконання бюджету за програмною класифікацією, включаючи положення про відповідність бюджетних програм затвердженим Верховною Радою України цільовим програмам, закріплення бюджетних програм за відповідними кодами бюджетної класифікації та переходу від бюджетного утримання установ до системи державного замовлення суспільних послуг на конкурентних засадах.

6. Подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету перелік об'єктів великої приватизації на 2003 рік.

7. Розробити за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету порядок розподілу коштів, що не розподілені за формульними розрахунками і спрямовуються на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, з урахуванням досвіду та фактичного виконання такого розподілу у 2002 році.

8. Покращити структуру державного боргу України.

9. Розробити порядок застосування безспірного стягнення коштів з бюджетів за рішенням судів відповідно до позовів суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

10. Надати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про заборгованість з відшкодування податку на додану вартість станом на 1 липня 2002 року та повний розрахунок обсягів цього податку на 2003 рік, а також інформацію про переплату по цьому податку і перелік суб'єктів підприємництва, яким списана і реструктуризована податкова заборгованість.

11. Вдосконалити методику розподілу міжбюджетних трансфертів та порядок їх перерахування з метою гарантування своєчасності, рівномірності і повноти їх отримання та узгодити їх з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

12. Вдосконалити механізм повернення знецінених заощаджень громадян в установах Ощадбанку України.

13. Провести інвентаризацію бюджетних програм та не планувати на 2003 рік видатки на програми, які не надані Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

14. Встановити правовідносини між Національним банком України та Державним казначейством України в частині використання вільних залишків коштів державного бюджету на Єдиному казначейському рахунку.

15. Передбачити заходи щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України про надання безоплатної медичної допомоги.

16. Підготувати законопроекти про внесення змін до законодавства України у зв'язку із затвердженням Верховною Радою України кошторисів Пенсійного фонду України та всіх інших державних цільових фондів і в частині обмеження джерел формування спеціального фонду державного бюджету відповідно до пункту 5 Додатка 1 до цієї Постанови.

17. Уточнити коефіцієнт вирівнювання для розрахунку міжбюджетних трансфертів.

18. Вжити заходів щодо покращення фінансового забезпечення дорожнього господарства.

19. Передбачити у складі доходів Державного бюджету України на 2003 рік надходження від оренди цілісних майнових комплексів та іншого майна.

20. Узгодити з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету перелік програм для фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, передбачивши рівень фінансування капітальних видатків на селі відповідно до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві".

21. Терміново розробити та подати до Верховної Ради України проект Закону України про формування та використання коштів резервних фондів Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій.

22. Уточнити доходну частину бюджету на 2003 рік відповідно до визначених реальних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку та тенденцій їх надходжень у попередні і 2002 роках.

23. Вжити заходів щодо покращення фінансового забезпечення оборони та національної безпеки України.

____________

Опрос