Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Декрет Кабинета Министров Украины "О государственной пошлине"

ВР Украины
Закон от 15.11.2001 № 2785-III
действует с 18.12.2001

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85, N 30, ст. 229; 1996 р., N 52, ст. 302) такі зміни:

1. Пункт 12 статті 2 викласти в такій редакції:

"12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин".

2. Підпункт "у" пункту 6 статті 3 викласти в такій редакції:

"у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин:

за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;

за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;

за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;

за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;

за подання заявки про видачу патенту України на сорт рослин:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 300 доларів США;

за видачу патенту на сорт рослин:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 600 доларів США;

за продовження чинності патенту на сорт рослин щорічно, починаючи з дати надходження заявки про його видачу:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - у таких розмірах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (н. м. д. г.) і для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - у доларах США відповідно:

за перший рік 

0,1 н. м. д. г. або 60 доларів США; 

за другий рік 

0,15 н. м. д. г. або 90 доларів США; 

за третій рік 

0,2 н. м. д. г. або 120 доларів США; 

за четвертий рік 

0,25 н. м. д. г. або 150 доларів США; 

за п'ятий рік 

0,3 н. м. д. г. або 180 доларів США; 

за шостий рік 

0,4 н. м. д. г. або 240 доларів США; 

за сьомий рік 

0,5 н. м. д. г. або 300 доларів США; 

за восьмий рік 

0,6 н. м. д. г. або 360 доларів США; 

за дев'ятий рік 

0,8 н. м. д. г. або 480 доларів США; 

за десятий - двадцятий роки 1,0 н. м. д. г. або 600 доларів США;

за двадцять перший - сороковий роки 1,0 н. м. д. г. або 600 доларів США;

за сплату мита за підтримання чинності патенту на сорт рослин протягом шести місяців після закінчення встановленого строку його сплати розмір мита збільшується на 50 відсотків".

3. У частині першій статті 4:

у пункті 2 та абзаці шостому пункту 16 слова "раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки" замінити словами "винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції";

пункт 32 виключити.

4. У частині першій статті 6 слова "одержанням патентів на сорти рослин, підтриманням їх чинності" замінити словами "одержанням охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин".

5. У частині третій статті 7 слова "вільно конвертованій валюті виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, еквівалентного 600 доларів" замінити словом "доларах".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і поширюється на правовідносини, що виникли після 9 червня 2001 року.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
15 листопада 2001 року
N 2785-III
 

  

Опрос