Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения

ВР Украины
Закон от 17.05.2001 № 2410-III
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI

Закон втратив чинність
(згідно з Митним кодексом України
 від 13 березня 2012 року N 4495-VI)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46) доповнити пунктом "о" такого змісту:

"о) тимчасово до 1 січня 2003 року товари, що ввозяться на митну територію України і мають згідно з Гармонізованою системою опису і кодування товарів такі коди:

Код товару 

Опис товару 

3208 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

3211 00 000 

Готові сикативи 

3212 

Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; барвники та інші барвні речовини, упаковані для роздрібної торгівлі 

3215 11 000 

Фарба друкарська чорна 

3215 19 000 

Фарба друкарська, крім чорної 

3907 50 000 

Тільки смоли алкідні для виробництва фарб 

4008 

Тільки гумові пластини для використання у виробництві офсетних форм 

4810 11,
4810 12 000 

Папір та картон для писання, друку або інших графічних цілей 

4810 91 

Папір та картон, багатошарові 

4823 59 900 

Тільки папір та картон для писання, друку 

5901 10 000 

Тільки тканини для виготовлення палітурок для книг 

7606 11,
7607 19 

Тільки пластини для виготовлення: офсетних (металевих) та флексографічних (фотополімерних) форм 

8439 

Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матеріалів або для виробництва чи оброблення паперу або картону 

8440 

Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування 

8440 90 000 

Частини обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування 

8442 10 000 

Тільки машини фотонабірні і набірнодрукувальні 

8442 30 000 

Машини, апарати та прилади 

8442 40 000 

Частини до машин, апаратів та приладів 

8443 11 000 

Машини для офсетного друку, рулонні 

8443 12 000 

Машини для офсетного друку, аркушеві 

8443 19 900 

Машини для офсетного друку 

8443 90 

Частини для друкарського обладнання, допоміжних машин та механізмів". 

2. Пункт 2 розділу І втратив чинність

3. Пункт 3 розділу І втратив чинність

4. Статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10, ст. 35; 1999 р., N 2 - 3, ст. 21, N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, N 39, ст. 357; 2000 р., N 5, ст. 34, N 38, ст. 318, N 39, ст. 333, N 43, ст. 363, N 46, ст. 393, N 48, ст. 406) доповнити пунктами 7.19 та 7.20 такого змісту:

"7.19. Тимчасово до 1 січня 2003 року не включаються до складу валових доходів платника податку доходи, отримані від продажу видавничої продукції замовнику або безпосередньому споживачу.

7.20. Платники податку, зазначені у пунктах 7.11 - 7.13, 7.19 цієї статті, ведуть окремий облік доходів, які не включаються до складу валових доходів або звільняються від оподаткування згідно з нормами зазначених пунктів. При цьому:

до складу валових витрат таких платників податку не включаються витрати, понесені у зв'язку із одержанням таких звільнених доходів;

балансова вартість покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, які використовуються для одержання таких звільнених доходів, не бере участі у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості згідно із пунктом 5.9 статті 5 цього Закону;

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для отримання таких звільнених доходів, не враховується у зменшенні скоригованого валового доходу згідно із пунктом 3.1 статті 3 цього Закону. У разі коли основні фонди використовуються як для одержання звільнених доходів, так і для інших доходів, які підлягають включенню до складу валових доходів згідно з цим Законом на загальних підставах, скоригований валовий дохід платника податку підлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів, що підлягає включенню до складу валових доходів згідно з цим Законом на загальних підставах, відноситься до загальної суми валових доходів з урахуванням звільнених.

У такому ж порядку ведеться окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності за доходами, які враховуються у визначенні об'єкта оподаткування, що оподатковується за ставкою нижчою, ніж визначена у пункті 10.1 статті 10 цього Закону".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2001 року.

2. Положення пунктів 1 і 3 розділу I цього Закону, згідно із якими вносяться зміни відповідно до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість", застосовуються до товарів, пред'явлених до митного оформлення починаючи з 1 червня 2001 року.

3. Положення пункту 4 розділу I цього Закону, згідно із яким вносяться зміни до статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", застосовується щодо доходів і витрат, а також амортизаційних відрахувань, що отримані або понесені (нараховані), починаючи з 1 червня 2001 року.

4. Особа, яка придбала торговий патент на торгівлю товарами, визначеними у пункті 2 розділу I цього Закону, має право на безоплатний обмін такого торгового патенту на пільговий торговий патент без справляння плати за такий обмін та без повернення раніше сплачених сум торгового патенту.

5. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
17 травня 2001 року
N 2410-III
 

  

Опрос