Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании рынка автомобилей в Украине

ВР Украины
Закон от 07.12.2000 № 2134-III
редакция действует с 01.06.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 15 листопада 2001 року N 2779-III
,
 Митним кодексом України
 від 11 липня 2002 року N 92-IV
,
 
Законами України
 від 6 липня 2005 року N 2739-IV
,
 від 15 грудня 2009 року N 1760-VI
,
 Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI
,
 Законом України
 від 13 березня 2012 року N 4496-VI

З метою стимулювання виробництва автомобілів в Україні та недопущення випадків ухилення від оподаткування при їх ввезенні чи продажу Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Стаття 1 розділу I втратила чинність

2. Статтю 27 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) доповнити абзацом такого змісту:

"Нові транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства".

3. Пункт 3 розділу І втратив чинність

4. Визнати такими, що втратили чинність, статтю 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 105) та додаток до цього Декрету.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.

Транспортні засоби, які тимчасово ввезені на митну територію України фізичними та юридичними особами - резидентами без сплати мита та податків (зборів) до набрання чинності цим Законом, можуть знаходитися на території України до закінчення терміну, на який їх тимчасово ввезено.

2. Продаж автомобілів, ввезених в Україну і конфіскованих (примусово вилучених), у тому числі в рахунок погашення боргу або інших зобов'язань за цивільно-правовими угодами, договорами, у випадках, передбачених законодавством, або визнаних безгосподарними, або знайдених, за якими протягом шести місяців не звернулися власники чи особи, які мають право вимагати їх повернення, здійснюється за цінами, визначеними згідно із законодавством України з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, а також з урахуванням норм Податкового кодексу України. Автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України (крім випадків, передбачених Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні")

(абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 15.12.2009 р. N 1760-VI,
 від 13.03.2012 р. N 4496-VI)

При цьому особою, яка сплачує податки і збори до бюджету з продажу конфіскованих у встановленому законодавством порядку, є особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України на реалізацію цих автомобілів.

У разі, якщо на підставі рішення суду, що набрало законної сили, податки та збори, що передбачені законодавством до сплати при ввезенні автомобіля на митну територію України, та сплачені особою, що імпортує автомобіль на територію України, підлягають поверненню цій особі, відчуження, або передача такого автомобіля у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження може бути здійснено тільки після сплати особою, що набуває право власності на цей автомобіль, у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України. Якщо відчуження такого автомобіля відбулося до набрання рішенням суду законної сили, зобов'язання по сплаті податків та зборів, сума яких підлягає поверненню за рішенням суду, покладається на власника автомобіля. У разі відмови власника від сплати передбачених цим пунктом платежів автомобіль підлягає арешту до моменту сплати цих платежів.

(пункт 2 розділу ІІ у редакції Закону
 України від 15.11.2001 р. N 2779-III)

3. Пункт 3 розділу II виключено

 (згідно із Законом України
 від 06.07.2005 р. N 2739-IV)

4. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
7 грудня 2000 року
N 2134-III
 

  

Опрос