Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины

ВР Украины
Закон от 08.06.2000 № 1807-III

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Митним кодексом України
від 11 липня 2002 року N 92-IV
,
Господарським кодексом України
 від 16 січня 2003 року N 436-IV
,
 Законом України
 від 2 грудня 2010 року N 2735-VI,
Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
 Законом України
 від 22 вересня 2011 року N 3773-VI
,
Митним кодексом України
 від 13 березня 2012 року N 4495-VI
,
 Законом України
 від 5 липня 2012 року N 5067-VI

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 8 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28, ст. 204) викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав

Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника, та міжнародними договорами України".

2. Пункт 2 розділу I втратив чинність

3. Пункт 3 розділу I втратив чинність

4. Пункт 4 розділу I втратив чинність

5. Статтю 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 442; 1993 р., N 5, ст. 33, N 17, ст. 184; 1994 р., N 20, ст. 120; 1999 р., N 7, ст. 49, із змінами, внесеними Законом України від 23 березня 2000 року N 1595-III) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Режим ліцензування та квотування не поширюється на експорт та реалізацію компенсаційної та прибуткової продукції, отриманої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції". Введення будь-яких обмежень щодо експорту та реалізації такої продукції, в тому числі кількісних, не допускається, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції".

У зв'язку з цим частини восьму - двадцять п'яту вважати відповідно частинами дев'ятою - двадцять шостою.

6. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2000 р., N 5, ст. 34):

1) статтю 20 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його органів на місцях, визначені у пункті "ж" частини першої цієї статті, не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про розподіл продукції".

У зв'язку з цим частини третю - тринадцяту вважати відповідно частинами четвертою - чотирнадцятою;

2) статтю 69 доповнити частиною такого змісту:

"Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягає відшкодуванню відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

7. Пункт 7 розділу І втратив чинність

8. Пункт 8 розділу І втратив чинність

9. Пункт 9 розділу І втратив чинність

10. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11 - 12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19, ст. 143, із змінами, внесеними Законом України від 6 квітня 2000 року N 1642-III) доповнити пунктами 31, 32 такого змісту:

"31) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

32) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

11. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80):

1) статтю 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

2) статтю 8 доповнити частиною такого змісту:

"До прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля".

12. Пункт 12 розділу І втратив чинність

13. Пункт 13 розділу І втратив чинність

14. Статтю 11 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34) доповнити словами "якщо інше не передбачене законами України".

15. Статтю 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.

16. Статтю 2 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) доповнити частиною такого змісту:

"Правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, що здійснюються на підставі угоди про розподіл продукції, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та такою угодою. Діяльність за угодою про розподіл продукції регулюється положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законом та угодою про розподіл продукції".

17. Пункт 17 розділу І втратив чинність

18. Пункт 18 розділу І втратив чинність

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
8 червня 2000 року
N 1807-III

 

Опрос