Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины

ВР Украины
Закон от 13.01.2000 № 1381-XIV
редакция действует с 07.11.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Кримінальним кодексом України
 від 5 квітня 2001 року N 2341-III
,
Кримінально-виконавчим кодексом України
 від 11 липня 2003 року N 1129-IV
,
 Кримінальним процесуальним кодексом України
 від 13 квітня 2012 року N 4651-VI
,
Законами України
 від 13 березня 2014 року N 876-VII
,
від 2 липня 2015 року N 580-VIII

У зв'язку з прийняттям законів України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" та "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. Пункт 1 розділу І втратив чинність

2. Пункт 2 розділу I втратив чинність 

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 18511 такого змісту:

"Стаття 18511. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист

Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, -

тягне за собою накладення штрафу до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у статті 221 цифри "1842 - 18510" замінити цифрами "1842 - 18511";

3) у частині першій статті 294 цифри "184 - 18510" замінити цифрами "184 - 18511";

4) пункт 34 частини першої статті 255 після слова і цифр "стаття 1858" доповнити словом і цифрами "стаття 18511".

4. Пункт 4 розділу I втратив чинність

5. Статтю 88 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99) доповнити частиною такого змісту:

"Працівники державної лісової охорони, члени їх сімей та близькі родичі перебувають під захистом держави, що здійснюється в порядку і випадках, передбачених законом".

6. Пункт 6 розділу I втратив чинність

7. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303):

1) статтю 1 після слів "в інтересах безпеки" доповнити словом "громадян";

2) у статті 3 слова "Управління охорони вищих посадових осіб" замінити словами "державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів";

3) пункт 1 статті 6 доповнити абзацом такого змісту:

"реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя";

4) пункт 5 статті 7 викласти у такій редакції:

"5) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб";

5) у статті 9:

частину десяту після слів "відомості про" доповнити словами "заходи безпеки та осіб, взятих під захист";

частину чотирнадцяту після слів "безвісти зникли" доповнити словами "захисту життя, здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві";

частину п'ятнадцяту викласти у такій редакції:

"Візуальне спостереження може проводитися з метою встановлення даних про особу та про її зв'язки у разі, коли є факти, які підтверджують, що нею готується або вчинено тяжкий злочин, для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого злочину, а також для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб";

6) статтю 10 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб".

У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 5 і 6.

8. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382):

1) пункт 9 статті 24 після слів "захист особистої безпеки громадян" доповнити словами "і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну";

2) статтю 25 доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку";

3) частину другу статті 28 викласти у такій редакції:

"Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України також підлягають державному захисту. Правопорушення щодо близьких родичів військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв'язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом".

9. Пункт 9 розділу I втратив чинність

10. У Законі України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56):

пункт 4 статті 13 доповнити словами "а також за згодою судді в разі прийняття головою відповідного суду рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
13 січня 2000 року
N 1381-XIV
 

  

Опрос