Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам регистрации актов гражданского состояния

ВР Украины
Закон от 11.01.2000 № 1366-XIV
редакция действует с 27.07.2010

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань реєстрації актів громадянського стану

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 1 липня 2010 року N 2398-VI

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У Кодексі про шлюб та сім'ю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., додаток до N 26, ст. 204; 1973 р., N 21, ст. 181; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 528):

1) главу 26 і статті 159, 160 та 162 викласти в такій редакції:

"Глава 26
РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕМІНИ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ, ПО БАТЬКОВІ

Стаття 191. Місце і порядок реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові

Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові громадян України проводиться відділом реєстрації актів громадянського стану за місцем їх постійного проживання.

Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові повідомляється відділ реєстрації актів громадянського стану України, в якому знаходяться на зберіганні записи актів про народження, одруження та розірвання шлюбу, особою, що перемінила прізвище, ім'я, по батькові.

Стаття 192. Внесення змін у записи про народження дітей осіб, які перемінили прізвища, імена, по батькові

Прізвище неповнолітніх дітей змінюється у разі переміни прізвища обома батьками. Якщо прізвище перемінив один з батьків, питання про зміну прізвища його неповнолітніх дітей може бути вирішено за погодженням між батьками, а за відсутності згоди - органом опіки і піклування.

Під час реєстрації переміни імені батьком змінюється по батькові його неповнолітніх дітей. По батькові повнолітніх дітей змінюється лише у випадках, коли заяви про переміну по батькові подають до органів реєстрації актів громадянського стану самі повнолітні діти.

Стаття 193. Видача нових свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану у зв'язку з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові

Якщо у зв'язку з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові були внесені зміни у записи актів громадянського стану, органи реєстрації актів громадянського стану України, з урахуванням внесених змін, видають нові свідоцтва";

"Стаття 159. Реєстрація актів громадянського стану

Акти громадянського стану реєструються у відділах реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, у виконавчих органах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, у консульських установах та дипломатичних представництвах України.

Стаття 160. Компетенція органів реєстрації актів громадянського стану

Відділи реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають актові книги.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства.

Реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи і дипломатичні представництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання записів актів громадянського стану";

"Стаття 162. Актові книги. Порядок реєстрації актів громадянського стану

Зразки книг реєстрації актів громадянського стану та свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану, а також Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Правила реєстрації актів громадянського стану, Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг затверджуються Міністерством юстиції України";

2) у частині першій статті 158 слова "зміна імені, по батькові і прізвища" замінити словами "переміна прізвища, імені, по батькові";

3) у частині третій статті 1611 слова "або за висновком Ради Міністрів Республіки Крим, відділу запису актів громадянського стану виконавчого комітету обласної, Київської чи Севастопольської міської Ради народних депутатів" замінити словами "або висновку відділу реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського чи Севастопольського міських управлінь юстиції";

4) у статті 174 слова "або документи, що їх замінюють" замінити словами "або паспортні документи";

5) у статті 178 слова "або в інших документах, що посвідчують їх особу" замінити словами "або в паспортних документах";

6) у статті 184 слова "або в документах, що замінюють паспорти" замінити словами "або паспортних документах";

7) у тексті Кодексу слова "органи запису актів громадянського стану", "відділи запису актів громадянського стану", "консульські установи України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "органи реєстрації актів громадянського стану", "відділи реєстрації актів громадянського стану", "консульські установи та дипломатичні представництва України" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключити.

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Підпункт 5 пункту "б" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) після слів "реєстрація актів громадянського стану" доповнити словами "(за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
11 січня 2000 року
N 1366-XIV
 

  

Опрос