Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок личного приема граждан в Министерстве финансов Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 14.01.2013

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Міністерстві фінансів України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві фінансів України (далі - Міністерство).

2. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

3. Особистий прийом громадян Міністром фінансів України, першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату та посадовими особами Міністерства здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Міністерства.

4. У разі відсутності Міністра фінансів України, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

5. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інваліди Великої Вітчизняної війни;

Герої Соціалістичної Праці;

Герої Радянського Союзу;

Герої України.

6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

7. Запис громадян на прийом до Міністра фінансів України, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату проводиться у разі, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу апарату Міністерства відповідно до компетенції.

8. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, здійснюється Управлінням комунікацій (Прес-служба) (далі - Управління) без попереднього запису в понеділок, вівторок, середу і четвер з 10-ї до 17-ї години за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11, тел. 277-55-96.

Попередній (не пізніше ніж за 5 днів до дня прийому) запис на прийом до керівників та посадових осіб Міністерства здійснюється Управлінням за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11. Попередній запис може здійснюватись за телефоном 277-55-96.

9. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

10. За три дні до прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

11. У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких підставах:

11.1. Повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до Міністерства на розгляд та опрацювання й було вирішено по суті.

11.2. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

11.3. Звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).

11.4. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

12. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом на підставі ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

13. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

14. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

15. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

16. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів апарату Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

17. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не належать до компетенції Міністерства, в строк не більше п'яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

18. Письмові звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до Управління для реєстрації.

19. За кожним фактом звернення і особистого прийому громадянина працівником Управління оформляється відповідна реєстраційно-контрольна картка в аналітично-інформаційній системі "Діловодство" АРМ "Звернення громадян".

20. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється Управлінням.

21. Посадові особи Міністерства, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, іншими нормативно-правовими актами.

 

Опрос