Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок оформления листа корректировки

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 02.01.2013

Порядок оформлення аркуша коригування

1. Цим Порядком визначається порядок оформлення митним органом аркуша коригування, форму якого наведено в додатку 4 до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450.

2. Терміни вживаються в цьому Порядку в значеннях, наведених в Митному кодексі України.

3. Аркуш коригування складається у випадках, визначених пунктом 37 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450, посадовою особою митного органу, яким здійснювався випуск товарів за митною декларацією (далі - МД), у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження до митного органу інформації про доплату (повернення) сум митних платежів або реєстрації заяви декларанта (уповноваженої особи) у митному органі.

4. У разі припинення митного органу, яким здійснювався випуск товарів за МД, аркуш коригування складається митним органом, що є правонаступником припиненого митного органу (за наявності), або митним органом, до зони діяльності якого належить питання здійснення митного оформлення товарів, відносно яких складається аркуш коригування.

5. Посадова особа митного органу, яка складає аркуш коригування, у разі застосування МД на паперовому носії, для перевірки правильності відомостей, що вносяться до аркуша коригування, використовує аркуші з позначенням "1/6" єдиного адміністративного документа (далі - ЄАД), які зберігаються у митному органі, та аркуші з позначенням "3/8" ЄАД (у разі їх подання з письмовим зверненням декларанта (уповноваженої особи)).

6. У разі необхідності до перевірки правильності відомостей, що вносяться до аркуша коригування, залучаються відповідно до компетенції посадові особи спеціалізованих підрозділів митного органу.

7. Посадова особа підрозділу митного органу складає аркуш коригування за допомогою автоматизованої системи митного оформлення.

8. Складений аркуш коригування роздруковується у двох примірниках на аркушах формату А4.

9. Посадова особа підрозділу митного органу, що склала аркуш коригування:

проставляє підпис та дату на обох примірниках аркуша коригування та завіряє їх особистою номерною печаткою;

вносить електронний примірник аркуша коригування до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України.

10. Примірники аркуша коригування розподіляються в такому порядку:

один примірник аркуша коригування та копії документів, на підставі яких складено аркуш коригування, зберігаються у підрозділі митного органу, яким було складено аркуш коригування;

другий примірник аркуша коригування та аркуші з позначенням "3/8" ЄАД (у разі їх подання) видаються декларанту або уповноваженій ним особі під особистий підпис такої особи.

11. У разі складання аркуша коригування у випадку, не пов'язаному з доплатою або поверненням митних платежів, заповнюється розділ I аркуша коригування в такому порядку:

у колонці "Номер товару в митній декларації" зазначаються відомості з графи 32 МД, а саме, проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 МД;

у колонці "Графа митної декларації" зазначається графа МД, до якої необхідно внести нові відомості;

у колонці "зазначені у митній декларації" зазначаються у повному обсязі відомості, наведені у відповідному підрозділі графи МД (полі електронної копії МД), які необхідно коригувати.

У разі необхідності внесення нових відомостей до графи 44 МД зазначаються у повному обсязі відомості, наведені у відповідному рядку цієї графи МД, окремо щодо кожного документа;

у колонці "повинні бути зазначені у митній декларації" зазначаються нові відомості, що стали відомі після закінчення митного оформлення відповідного товару.

12. У разі складання аркуша коригування у випадку доплати або повернення митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності) заповнюються розділи II та III аркуша коригування.

У розділі II аркуша коригування відображається розрахунок сум митних платежів за новими відомостями (графа 47 МД на бланку єдиного адміністративного документа).

Графи розділу II аркуша коригування заповнюються відповідно до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за N 1372/21684.

13. До розділу III аркуша коригування вносяться фактичні відомості про доплату (повернення) митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності);

у колонці "Код виду платежу" зазначаються коди видів митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності) відповідно до класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, ведення яких здійснюється відповідно до Порядку ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 року за N 989/21300;

у колонці "Сума" зазначається сплачена (повернута) сума відповідних митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності);

у колонці "Дата" зазначається дата перерахування коштів до Державного бюджету України або дата повернення коштів з Державного бюджету України;

у колонці "Підстава" зазначається код підстави здійснення доплати (повернення) сум митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності) згідно з класифікатором підстав здійснення доплати (повернення) сум митних платежів, ведення якого здійснюється відповідно до Порядку ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 року за N 989/21301;

у колонці "Напрям руху коштів" зазначається код напряму руху коштів: "1" - у разі здійснення платником податків доплати, "2" - у разі повернення коштів з Державного бюджету України.

 

Опрос