Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок личного приема граждан в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 29.10.2012

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Державному агентстві автомобільних доріг України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює питання організації і проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві автомобільних доріг України.

1.2. Прийом громадян Головою Державного агентства автомобільних доріг України, першим заступником та заступником Голови здійснюється за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, що затверджується наказом Укравтодору, та з питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів Укравтодору.

1.3. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться позачергово.

1.4. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

1.5. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом, є:

реалізація положень Закону України "Про звернення громадян", інших законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

сприяння у вирішенні проблемних питань щодо функціонування галузей транспорту та зв'язку відповідно до компетенції та згідно з чинним законодавством, з якими звертаються громадяни.

II. Організація особистого прийому

2.1. Організація особистого прийому громадян в Укравтодорі здійснюється працівником структурного підрозділу Укравтодору, на який покладено забезпечення проведення особистого прийому громадян (далі - працівник).

2.2. Попередній (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) запис громадян на прийом до посадових осіб Укравтодору здійснюється працівником згідно з розпорядком роботи Укравтодору за адресою: м. Київ, вулиця Фізкультури, 9, або за телефоном: 287-24-49.

2.3. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

2.4. Щодо кожного громадянина, який записався на прийом до керівництва Укравтодору, на паперових та електронних носіях заводиться картка обліку особистого прийому громадян (далі - Картка), форма якої наведена у додатку.

2.5. Працівник з'ясовує, у якому структурному підрозділі перебуває попереднє звернення громадянина (за наявності), який записався на прийом до керівництва Укравтодору, або до компетенції якого структурного підрозділу належить питання, з яким звернувся громадянин. Ураховуючи з'ясоване, працівником заповнюються графи 3, 4 та 5 Картки.

2.6. Копії Картки передаються структурним підрозділам, що означені у графі 5 Картки, для опрацювання та надання матеріалів для здійснення особистого прийому.

2.7. Структурні підрозділи надають інформаційну довідку щодо звернення громадянина, зазначеного в Картці. Інформаційна довідка повинна містити:

суть проблеми, стосовно якої звернувся громадянин;

пропозиції щодо вирішення питання;

копії попередніх звернень та копії відповідей на них;

прізвище, ім'я, по батькові працівників структурних підрозділів Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, яких доцільно залучити до участі в особистому прийомі громадян (за необхідності).

2.8. На підставі отриманих від структурних підрозділів матеріалів формується справа, що не пізніше ніж за дві години до здійснення особистого прийому передається керівником структурного підрозділу Укравтодору, на який покладено забезпечення проведення особистого прийому громадян, посадовій особі, яка здійснює особистий прийом громадян.

2.9. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

2.10. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.11. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників структурних підрозділів Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

2.12. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові надається письмова відповідь за підписом Голови, першого заступника або заступника Голови.

2.13. Якщо питання, порушені в одержаному на особистому прийомі громадян зверненні, не належать до компетенції Укравтодору, в строк не більше п'яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

III. Результати здійснення особистого прийому громадян

3.1. Контроль за розглядом та дотриманням строків виконання доручень, наданих під час особистого прийому керівництвом Укравтодору, здійснюється структурним підрозділом, на який покладено забезпечення організації особистого прийому громадян.

3.2. Результати виконання доручень, наданих на особистому прийомі громадян керівництвом Укравтодору, та копії відповідей на звернення в обов'язковому порядку надаються виконавцями доручень структурному підрозділу, на який покладено забезпечення організації особистого прийому громадян.

На підставі наданих виконавцями матеріалів працівник заповнює графу 7 Картки та знімає з контролю звернення, якщо його повністю опрацьовано і поставлені заявником питання вирішено по суті.

3.3. Усі матеріали щодо особистого прийому після його здійснення формуються у справу, до якої після заповнення графи 7 додається Картка.

3.4. Працівник щороку здійснює аналіз особистого прийому громадян та подає його на розгляд керівництву Укравтодору.

3.5. Структурний підрозділ, на який покладено забезпечення організації особистого прийому громадян, щотижня проводить аналіз невиконаних доручень, наданих на особистому прийомі громадян, та подає його на розгляд керівництву Укравтодору.

3.6. Керівники структурних підрозділів Укравтодору забезпечують у своєму підрозділі систематичний аналіз звернень громадян, поданих на особистому прийомі, з метою виявлення причин, що їх спричинили, та найбільш гострих проблем, що потребують розв'язання, узагальнення результатів їх розгляду та врахування в подальшій роботі.

 

Опрос