Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Стандарт административной услуги по предоставлению лицензии на добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 12.04.2012

Стандарт адміністративної послуги з надання ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

1. Реквізити органу, що здійснює адміністративну послугу:

03057, м. Київ-57, Державна служба геології та надр України, тел.(факс): 456-71-45. Веб-сайт Держгеонадр: www.geo.gov.ua.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Адміністративна послуга з надання ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - ліцензія) надається фізичним особам - підприємцям та юридичним особам, які зареєстровані в установленому законодавством порядку незалежно від їх організаційно-правової форми власності.

3. Перелік документів, що подаються суб'єктами господарювання для отримання адміністративної послуги

Перелік необхідних документів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, із змінами та доповненнями:

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:

технічного обладнання та фахівців, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

власних або орендованих приміщень, необхідних для провадження господарської діяльності, засвідчені в установленому порядку копії документів (дозволів) на проведення робіт підвищеної небезпеки.

4. Час і строк надання адміністративної послуги

Строк надання ліцензії не повинен перевищувати часу, мінімально необхідного для виконання послідовності дій (прийняття рішень), необхідних для надання ліцензії, з дотриманням установлених нормативів інтенсивності праці, але в будь-якому разі не повинен перевищувати термін, встановлений п. 1 ст. 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Час прийому одержувача в адміністративному органі повинен передбачати можливість звернення до даного органу принаймні три рази на тиждень не менше ніж по чотири години.

5. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформленні з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

6. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Плата за видачу ліцензії справляється відповідно до п. 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії.

7. Запит про надання адміністративної послуги

Для одержання дозволу заповнення стандартних бланків не передбачено. Заява оформлюється у довільній формі.

Прийняття заяв та документів здійснюється особисто заявником через канцелярію Держгеонадр України. При дистанційному способі надання послуги розписка надсилається поштою.

Відмова у прийнятті документів можлива тільки у випадках звернення до неналежного органу чи ненадання всіх документів, необхідних для надання дозволу. Відмова повинна бути мотивована.

Забороняється вимагати документи, не зазначені у стандарті.

При неправильному оформленні документів одержувачу повинні надаватися роз'яснення про порядок усунення недоліків. Після усунення недоліків повторна відмова на підставі неправильного оформлення документів не допускається, за винятком випадків, коли недоліки містяться у документах, що при попередньому зверненні не були представлені.

8. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної послуги

Стандарт повинен передбачати збір адміністративним органом інформації і документації, необхідних для надання ним ліцензії, що надаються іншими органами державної влади, і скорочення участі у цьому одержувача.

Одержувачам, у першу чергу особам похилого віку та інвалідам, має бути забезпечена можливість одержання ліцензії дистанційним способом, тобто без особистої явки до адміністративного органу, а також через його законного представника, за винятком випадків, коли особиста присутність прямо передбачена законом.

В інтересах осіб з обмеженими можливостями доступ до приміщення та приміщення, у якому надаються ліцензії, мають бути обладнані з урахуванням їх потреб, у тому числі мати стоянку для розміщення їх транспортних засобів.

У приміщеннях місця очікування та одержання ліцензії повинні відповідати державним санітарно-епідемічним нормам, передбаченим для громадських приміщень.

Одержувачу має бути забезпечений вільний доступ у санітарно-побутові приміщення, дотримання вимог з освітлення та вентиляції приміщення.

Одержувачу у приміщенні адміністративного органу мають бути надані місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки документів (стіл, ручка, папір, зразки документів тощо), можливість копіювання необхідних для надання ліцензії документів за цінами, що не перевищують ринкової ціни послуг із копіювання.

9. Використання інформаційно-комунікаційних технологій

Стандарти повинні передбачати максимально можливе з урахуванням ресурсного забезпечення використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для надання ліцензії в електронній формі, включаючи:

надіслання запиту про надання ліцензії в електронній формі;

одержання інформації, необхідної для одержання ліцензії, у тому числі про її стандарт, в електронній формі;

одержання в електронній формі необхідної інформації від одержувача;

одержання інформації про стан (етапи) надання ліцензії дистанційним способом;

формування статистичних даних про надання ліцензії;

гарантії захисту особистих даних одержувача;

можливість використовувати отримані документи для звернення за іншою ліцензією (в електронному чи паперовому форматі);

створення мережі пунктів доступу до одержання ліцензії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Надання ліцензії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій не повинне скорочувати можливості її одержання іншими способами.

10. Критерії оцінки якості надання адміністративної послуги

Критеріями оцінки якості надання ліцензії є показники, які визначають рівень задоволення потреб та інтересів одержувача, професійність діяльності адміністративних органів.

Оцінка якості надання ліцензії повинна здійснюватися на основі таких критеріїв:

Результативність.

Результативність передбачає спрямованість діяльності адміністративного органу на позитивне вирішення справи. Законна, обґрунтована та своєчасна відмова у наданні ліцензії не є підставою для негативної оцінки якості надання послуги.

Своєчасність.

Своєчасність надання ліцензії передбачає дотримання встановленого законом строку надання ліцензії з орієнтацією на якнайшвидше вирішення справи. Критерій своєчасності в окремих випадках вимагає від адміністративного органу врахування особливостей конкретної справи.

Доступність.

Доступність передбачає фактичну можливість особи звернутися за отриманням ліцензії.

Доступність включає:

наявність достатньої (повної) та коректної інформації про адміністративний орган; різноманітність джерел такої інформації, у тому числі ефективність спілкування телефоном;

територіальну наближеність адміністративного органу до одержувача; наявність громадського транспорту, вказівних знаків, під'їзних шляхів та місць паркування для приватного транспорту;

можливість вільного (безперешкодного) доступу одержувача до приміщення адміністративного органу;

наявність та доступність (у тому числі безоплатність) бланків та інших формулярів, необхідних для звернення за ліцензією, можливість отримання таких бланків з офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо.

Зручність.

Зручність передбачає врахування інтересів та потреб одержувача в процесі надання ліцензії.

Зручність включає:

можливість вибору способу звернення за ліцензією, у тому числі забезпечення можливості звернення поштою, електронною поштою тощо;

впровадження принципу "єдиного вікна", коли одержувач звертається до адміністративного органу, який самостійно організовує подальше надання ліцензії без участі одержувача; мінімізацію кількості інстанцій, залучених до надання ліцензії; використання анкет та інших стандартизовано-допоміжних форм;

зручність для одержувача режиму роботи адміністративного органу, його дотримання; відсутність черг та організованість особистого прийому громадян, використання механізмів попереднього запису, прозорої (нумерованої) черги тощо;

зручний порядок оплати ліцензії (якщо послуга платна); плата повинна бути визначеною у фіксованому розмірі та відомою наперед і в разі можливості прийматися безпосередньо у приміщенні адміністративного органу.

Відкритість.

Відкритість - це наявність та доступність інформації, необхідної для отримання ліцензії про: процедуру надання ліцензії; перелік документів, які потрібно подати для отримання ліцензії, із зразками їх заповнення; розмір та порядок оплати ліцензії; посадових осіб, відповідальних за надання ліцензії.

Відкритість включає: наявність та якість довідкових ресурсів (інформаційних щитів, офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо); можливість отримання інформації телефоном та в електронній формі; можливість отримання консультативної допомоги.

Повага до одержувача.

Повага до особи передбачає ввічливе (шанобливе) ставлення до особи, її честі та гідності. Критерій поваги до особи також включає: готовність працівників адміністративного органу допомогти одержувачу в оформленні звернення тощо; дотримання принципу рівності громадян; наявність побутових зручностей в адміністративному органі (місць для сидіння тощо).

Професійність.

Професійність передбачає наявність належного рівня кваліфікації працівників адміністративного органу. Професійність визначається продемонстрованим рівнем знань та дотриманням процедури надання ліцензії, конкретністю та обґрунтованістю вимог, що ставляться до одержувача.

11. Інформування про стандарт і порядок надання адміністративної послуги

Інформація щодо надання ліцензії повинна бути повністю відкритою та максимально доступною для розуміння.

Адміністративний орган забезпечує надання одержувачу інформації про стандарт безкоштовно шляхом:

опублікування її в друкованих засобах масової інформації;

розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті адміністративного органу;

розміщення на інформаційних стендах у приміщенні адміністративного органу (інформація розміщується на інформаційних стендах у місцях, що дозволяють ознайомитися з нею незалежно від графіка роботи адміністративного органу);

пересилання тексту стандарту поштою у разі надходження відповідного запиту.

Адміністративний орган зобов'язаний забезпечувати надання інформації з питань застосування стандарту та порядку надання ліцензії.

Інформація про стандарт та про надання ліцензії надається одержувачу безкоштовно незалежно від його права на одержання ліцензії.

Опрос