Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Стандарт предоставления административной услуги Фондом государственного имущества Украины по регистрации физических лиц (оценщиков) в Государственном реестре оценщиков

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 28.02.2012

Стандарт надання адміністративної послуги
Фондом державного майна України з реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) в Державному реєстрі оцінювачів

(заголовок Стандарту у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції заголовку Стандарту відновлено у зв'язку із
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

(У тексті Стандарту слова "Державний реєстр оцінювачів" у всіх відмінках замінено словами "Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності" у відповідних відмінках згідно з наказом Фонду державного майна України від 15 травня 2012 року N 680)

(Зміни, внесені наказом Фонду державного майна України від 15 травня 2012 року N 680 до тексту Стандарту, скасовано у зв'язку із скасуванням наказу Фонду державного майна України від 15 травня 2012 року N 680 згідно з наказом Фонду державного майна України від 14 червня 2012 року N 2950)

1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу

Фонд державного майна України (ФДМУ), Департамент оціночної діяльності: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, кім. 410/5; тел. 285-17-13. Сторінка офіційного веб-сайта ФДМУ - http://www. spfu. gov.ua.

2. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

(абзац другий пункту 2 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу другого пункту 2 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

Оцінювачем не може бути особа, яка має непогашену судимість за корисливі злочини.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Перелік документів, необхідних для реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, визначається статтею 17 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Порядком реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженим наказом ФДМУ від 19.12.2001 N 2355, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283 (далі - Порядок), згідно з якими фізична особа - оцінювач подає до ФДМУ наступні документи з метою отримання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів:

(абзац другий пункту 3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу другого пункту 3 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

заяву про реєстрацію;

(абзац третій пункту 3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу третього пункту 3 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

довідку з місця роботи;

(абзац четвертий пункту 3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу четвертого пункту 3 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

довідку про оцінювача;

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу п'ятого пункту 3 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

нотаріальну посвідчену копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;

(абзац шостий пункту 3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу шостого пункту 3 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

копію паспорта.

Якщо на дату подання інформації до Державного реєстру оцінювачів оцінювач:

постійно проживає на території України і є громадянином України, подається копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

постійно (або тимчасово) проживає за кордоном і є громадянином України, подається копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

постійно (або тимчасово) проживає на території України і є іноземцем або особою без громадянства, подається копія посвідки про тимчасове або постійне проживання, оформлення якої здійснюється згідно з Правилами в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

Абзац пункту 3 втратив чинність

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 абзац пункту 3 втратив чинність у зв'язку із скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Дії одержувача:

подача пакету документів для реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів;

(абзац третій пункту 4 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу третього пункту 4 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

отримання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів.

(абзац четвертий пункту 4 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу четвертого пункту 4 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

Дії адміністративного органу:

прийняття пакету документів;

перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законодавства:

у випадку невідповідності документів вимогам законодавства повідомлення фізичної особи (оцінювача) про усунення недоліків;

в іншому випадку повернення документів одержувачу з письмовим повідомленням про відмову;

оформлення свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

видача свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів.

(абзаци сьомий - одинадцятий пункту 4 у редакції наказу
 Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзаців пункту 4 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Відповідно до статті 17 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та пункту 2.5 Порядку ФДМУ протягом двох тижнів здійснює розгляд, перевірку документів та приймає відповідне рішення про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.

(абзац другий пункту 5 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу другого пункту 5 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відповідно до пункту 2.7 Порядку рішення про відмову у реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі оцінювачів ФДМУ приймає за таких підстав:

неподання або неналежного оформлення хоча б одного з документів, передбачених підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 розділу II Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів;

невідповідності інформації, що подається, вимогам підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу II Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів;

подання кваліфікаційних документів оцінювачів, що видавалися в порядку, який діяв до набрання чинності Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

(абзаци другий - п'ятий пункту 6 у редакції наказу
 Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзаців пункту 6 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Відповідно до статті 17 Закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ФДМУ веде Державний реєстр оцінювачів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво. Згідно з розділом III Порядку свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів є документом, що підтверджує факт реєстрації фізичної особи (оцінювача) у Державному реєстрі оцінювачів та право здійснювати оцінку майна та майнових прав за відповідними напрямами та спеціалізаціями. У свідоцтві зазначаються напрями і спеціалізації, які підтверджені відповідним(и) кваліфікаційним(и) свідоцтвом(ами) оцінювача (кваліфікаційним(и) документом(ами) оцінювача). Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів підписується посадовою особою ФДМУ, яка визначена відповідним наказом Голови Фонду, та завіряється печаткою ФДМУ. Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів підписується у двох примірниках, один примірник видається оцінювачу, другий зберігається у ФДМУ.

(абзац другий пункту 7 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу другого пункту 7 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Реєстрація фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів здійснюється на безоплатній основі.

(абзац другий пункту 8 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу другого пункту 8 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту, досвід роботи у ФДМУ, знання законодавства, діловодства, вільно володіти державною мовою.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Прийом документів та реєстрація фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів здійснюється у ФДМУ в Департаменті оціночної діяльності.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу другого пункту 10 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому фізичних осіб (оцінювачів), у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрацію тощо

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу першого пункту 11 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

Прийом документів від фізичних осіб (оцінювачів) здійснюється постійно впродовж робочого тижня у ФДМУ за адресами:

01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, кім. 410/5; тел. (044) 285-17-13;
 
01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.

Станція метро "Печерська".

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається по мірі надходження пакетів документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

На веб-сайті ФДМУ розміщено Порядок реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затверджений наказом ФДМУ від 19.12.2001 N 2355, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283, разом із додатками до нього.

(абзац другий пункту 13 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу другого пункту 13 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Прийом документів від осіб похилого віку та інвалідів з метою реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів здійснюється на загальних підставах. Документи можуть подаватися до ФДМУ поштовим відправленням.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу другого пункту 14 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляд скарг на недотримання стандарту

Скарга на недотримання стандарту направляється до ФДМУ і розглядається в терміни, визначені законодавством.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється шляхом видачі нового свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів.

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
,
 дію попередньої редакції абзацу другого пункту 16 відновлено у зв'язку із 
скасуванням
наказу Фонду державного майна України від 15.05.2012 р. N 680
згідно з наказом Фонду державного майна України від 14.06.2012 р. N 2950)

Відшкодування збитків одержувачу послуги здійснюється у визначеному законодавством порядку.

 

Опрос