Идет загрузка документа (1300 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сроки хранения документов (налогообложение, бухучет, отчетность и т. п.)

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 12.04.2012

3. ФІНАНСУВАННЯ, КРЕДИТУВАННЯ, ОПОДАТКУВАННЯ
ТА СПРАВЛЯННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

3.1. Фінансування

172.

Перспективні фінансові плани:

 

 

 

а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

173.

Фінансові плани (баланси прибутків та видатків):

 

 

1 За місцем розроблення, в інших організаціях - доки не мине потреба
2 За відсутності річного - пост.
3 За відсутності річного - 10 р.
4 За відсутності річного і квартальних - пост.
5 За відсутності річного і квартальних - 10 р.

а) зведений річний

Пост.1

10 р.1

б) річний

Пост.1

10 р.1

в) квартальні

3 р.2

3 р.3

г) місячні

1 р.4

1 р.5

174.

Проекти фінансового плану (балансу прибутків та видатків)

3 р.

3 р.

 

175.

Документи (розрахунки, довідки, відомості, доручення, обґрунтування, листи) про розроблення та зміни фінансових планів (балансу прибутків та видатків)

3 р.

3 р.

 

176.

Плани фінансування та кредитування організації:

 

 

1 За місцем розроблення, в інших організаціях - доки не мине потреба
2 За відсутності річних - пост.
3 За відсутності річних - 10 р.
4 За відсутності річних і квартальних - пост.
5 За відсутності річних і квартальних - 10 р.

а) зведені річні

Пост.1

10 р.1

б) річні

Пост.1

10 р.1

в) квартальні

3 р.2

3 р.3

г) місячні

1 р.4

1 р.5

177.

Документи (розрахунки, довідки, відомості, доручення, обґрунтування, листи) про розроблення та зміни планів фінансування (балансу прибутків та видатків) та кредитування

3 р.

3 р.

 

178.

Ліміти (лімітні довідки), економічні нормативи фінансування і кредитування та їх розподілу; розрахунки до них

Пост.

10 р.

 

179.

Документи (висновки, довідки, доповідні записки) з аналізу виконання бюджету

10 р. ЕПК

10 р.

 

180.

Документи (пропозиції, довідки, відомості, обґрунтування) з підготовки пропозицій та змін до Бюджетного кодексу України

5 р. ЕПК

5 р.

 

181.

Звіти з фінансування:

 

 

1 За місцем складення, в інших організаціях - доки не мине потреба
2 За відсутності річних - пост.
3 За відсутності річних - 10 р.
4 За відсутності річних і квартальних - пост.
5 За відсутності річних і квартальних - 10 р.

а) зведені річні

Пост.1

10 р.1

б) річні

Пост.1

10 р.1

в) квартальні

3 р.2

3 р.3

г) місячні

1 р.4

1 р.5

182.

Аналізи звітних даних про виконання балансів прибутків та видатків

5 р. ЕПК

5 р.

 

183.

Валютні плани

Пост.

10 р.

 

184.

Проекти валютних планів; документи (розрахунки, довідки, висновки) до них

5 р.

5 р.

 

185.

Звіти про виконання валютних планів, платежів і надходження валюти:

 

 

1 За місцем розроблення, в інших організаціях - доки не мине потреба
2 За відсутності річних - пост.
3 За відсутності річних - 10 р.
4 За відсутності річних і квартальних - пост.
5 За відсутності річних і квартальних - 10 р.

а) зведені річні

Пост.1

10 р.1

б) річні

Пост.1

10 р.1

в) квартальні

3 р.2

3 р.3

г) місячні

1 р.4

1 р.5

186.

Документи (заявки, акти, свідоцтва, довідки, відомості, звіти) про купівлю (продаж) іноземної валюти

3 р.1, 2

3 р.1, 2

1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення
2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5 р.

187.

Доручення щодо розподілу валютної виручки

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

188.

Довідки про здійснення розрахунків в іноземній валюті з іноземними державами:

 

 

 

а) річні

Пост.

10 р.

 

б) квартальні

5 р.

5 р.

в) місячні

1 р.

1 р.

189.

Плани капітальних вкладень, матеріальних балансів:

 

 

1 За місцем розроблення, в інших організаціях - доки не мине потреба
2 За відсутності річних - пост.
3 За відсутності річних - 10 р.
4 За відсутності річних, квартальних - пост.
5 За відсутності річних, квартальних - 10 р.

а) річні

Пост.1

10 р.1

б) квартальні

3 р.2

3 р.3

в) місячні

1 р.4

1 р.5

190.

Проекти планів капітальних вкладень, матеріальних балансів

3 р.

3 р.

 

191.

Документи (розрахунки, довідки, висновки) до планів капітальних вкладень, матеріальних балансів:

 

 

 

а) річні

3 р.

3 р.

б) квартальні, місячні

1 р.

1 р.

192.

Плани та розрахункові завдання із залучення до господарського обігу товарно-матеріальних цінностей

3 р.

3 р.

 

193.

Кошториси прибутків і видатків та розрахунки до них:

 

 

1 За місцем розроблення, в інших організаціях - доки не мине потреба
2 За відсутності річних - пост.
3 За відсутності річних - 10 р.

а) річні

Пост.1

10 р.1

б) квартальні

3 р.2

3 р.3

194.

Кошториси адміністративно-господарських та управлінських видатків:

 

 

1 За відсутності річних - 5 р.

а) річні

5 р.

5 р.

б) квартальні

3 р.1

3 р.1

195.

Плани створення, розподілу і використання фондів

3 р.

3 р.

 

196.

Фінансово-економічні і кон'юнктурні огляди:

 

 

 

а) за місцем складення і затвердження

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

197.

Документи (бюджетні доручення, платіжні доручення; заявки на видачу готівки, перерахування коштів на вкладні рахунки; виписки банків, органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів; довідки про надходження у натуральній формі) про фінансування всіх видів діяльності

5 р.

5 р.

 

198.

Документи (довідки, висновки, розрахунки) про створення фондів організації та їх використання

5 р.

5 р.

 

199.

Доповідні записки, довідки про затвердження статутного фонду організації та змін до нього

Пост.

10 р.

 

200.

Документи (подання, доповідні записки, обґрунтування, відомості) про утворення та зміни в складі й характері спецфондів

10 р.

10 р.

 

201.

Документи (акти, виписки банків, відомості, розрахунки, листи) про амортизаційні відрахування організації

5 р.

5 р.

 

202.

Документи (розрахунки, аналітичні довідки, висновки, листи) про утворення, накопичення обігових коштів та про розрахунки за обіговими коштами

5 р.

5 р.

 

203.

Документи (висновки, довідки, звіти) про виділення додаткових капіталовкладень та їх перерозподіл

Пост.

10 р.

 

204.

Відомості про виконання плану прибутку

1 р.

1 р.

 

205.

Звіти (аналітичні таблиці) про виконання планів прибутку, платежів до бюджету, стан власних обігових коштів

10 р.

10 р.

 

206.

Оперативні звіти, відомості про виконання внесків власних коштів на капітальне будівництво

3 р.

3 р.

 

207.

Місячні звіти про непродуктивні видатки

1 р.

1 р.

 

208.

Договори на відкриття банківського рахунку

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

209.

Документи (положення, картки, листи) про відкриття в організаціях банку розрахункових і поточних рахунків та оформлення повноважень на проведення грошово-розрахункових операцій за рахунками

5 р.1

5 р.1

1 Після закриття рахунку

210.

Документи (плани, обґрунтування, довідки, розрахунки) про вдосконалення апарату управління, розподіл встановлених завдань із скорочення апарату управління, затвердження граничних асигнувань та їх змін

10 р.

10 р.

 

211.

Документи (відомості, довідки, розрахунки) про бюджетні завдання

10 р.

10 р.

 

212.

Акти, доповідні записки про перевірку дотримання штатно-кошторисної дисципліни

5 р.

5 р.

 

213.

Термінові фінансові повідомлення та рекламації за ними

1 р.

1 р.

 

214.

Документи (довідки, заявки, таблиці, ліміти, розрахунки) про оплату імпортного обладнання

5 р.

5 р.

 

215.

Інноваційні проекти на впровадження науково-технічних розробок, нових технологій у виробництво та документи (гарантійні листи, ліцензії, довідки, заявки, контракти, обґрунтування, фінансово-економічні розрахунки) до них:

 

 

 

а) прийняті до впровадження

Пост.

10 р.

б) відхилені

3 р.

3 р.

216.

Документи (експертні висновки, фінансово-економічні аналізи, розрахунки) з державної експертизи інноваційних проектів

Пост.

10 р.

 

217.

Інноваційні договори, контракти

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

218.

Звіти про формування інноваційного фонду, впровадження інновацій

 

 

1 За відсутності річних - пост.
2 За відсутності річних - 10 р.

а) зведені річні

Пост.

10 р.

б) річні

Пост.

10 р.

в) квартальні

3 р.1

3 р.2

219.

Документи (протоколи, звіти, експертні висновки, акти, доповіді, економічні обґрунтування, розрахунки) про проведення конкурсних торгів та участь у них

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

220.

Листування про фінансування всіх видів діяльності

3 р.1

3 р.1

1 Листування про фінансування закордонних відряджень - 10 р.

221.

Листування про розподіл, регулювання, відпуск коштів підвідомчим організаціям за затвердженими фінансовими планами

3 р.

3 р.

 

222.

Листування про позакошторисні й цільові асигнування

5 р. ЕПК

5 р.

 

223.

Листування про економічні нормативи

3 р.

3 р.

 

224.

Листування з банками про капіталовкладення та про розгляд документів, що подаються до банків

3 р.

3 р.

 

225.

Листування про валютні відрахування та їх використання

5 р.1

5 р.2

1 Листування із зовнішньоторговельними організаціями - 10 р. ЕПК
2 Листування із зовнішньоторговельними організаціями - 10 р.

226.

Листування про залучення до господарського обігу товарно-матеріальних цінностей

3 р.

3 р.

 

227.

Листування про поточне фінансування та кредитування

3 р.

3 р.

 

228.

Листування з питань бюджетної політики

3 р.

3 р.

 

229.

Листування з фінансовими органами про поточні бюджетні операції, стан і закриття поточних і розрахункових рахунків

3 р.

3 р.

 

230.

Листування з банками за несплаченими рахунками і за відмовами банків у сплаті рахунків

3 р.

3 р.

 

231.

Листування про скорочення адміністративно-господарських витрат та про витрати на утримання апарату управління

3 р

3 р.

 

232.

Листування про порушення фінансової дисципліни

3 р.

3 р.

 

233.

Листування про взаємні розрахунки і перерозрахунки за здану продукцію

3 р.

3 р.

 

234.

Листування з інноваційної діяльності

3 р.

3 р.

 

235.

Листування про розміщення акцій, вкладів, нарахування дивідендів

5 р.

5 р.

 

236.

Листування з організації та проведення конкурсних торгів

3 р.

3 р.

 

237.

Листування про зміни підписів

3 р.

3 р.

 

238.

Листування з організації та методики фінансування

3 р.

3 р.

 

3.2. Кредитування

239.

Документи (економічні розрахунки, техніко-економічні обґрунтування, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, угоди, експертні висновки тощо) про залучення, отримання та погашення іноземних кредитів, гарантованих державою; про дострокове кредитування та інвестиційну діяльність

Пост.

До ліквідації організації

 

240.

Інвестиційні кредити міжнародних організацій

5 р.1 ЕПК

5 р.1

1 Після погашення кредиту

241.

Договори кредитні, поруки, застави, гарантії, переводу боргу

5 р.1, 2

5 р.1, 2

1 Після закінчення строку дії договору або погашення кредиту
2 Див. примітки до статті 186

242.

Документи (акти, описи, оцінні висновки) оформлення майна організації під заставу

5 р.1, 2

5 р.1, 2

1 Після погашення кредиту або виплати боргу
2 Див. примітки до статті 186

243.

Доповідні записки, довідки з кредитних питань

5 р.

5 р.

 

244.

Кредитні плани і розрахунки до них:

 

 

1 У Нацбанку та його органах - пост.

а) зведені річні

5 р.1

5 р.

б) річні

5 р.

5 р.

в) квартальні

3 р.

3 р.

г) місячні

1 р.

1 р.

245.

Касові плани:

 

 

1 У Нацбанку та його органах - пост.

а) річні, квартальні

3 р.1

3 р.

б) місячні

1 р.

1 р.

246.

Звіти з касового плану

3 р.1

3 р.

1 У Нацбанку та його органах - пост.

247.

Документи (зобов'язання, довідки, повідомлення) про кредитні операції, що подаються до Нацбанку і надходять від нього

1 р.

1 р.

 

248.

Документи (договори кредитування про оформлення простих векселів в рахунок погашення заборгованості, акти приймання-передавання векселів, заявки на продаж прав вимоги, протоколи аукціонів, договори купівлі-продажу прав вимоги або простих векселів) про продаж прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі

5 р.1, 2

5 р.1, 2

1 Після проведення торгів
2 Див. примітки до статті 186

249.

Відомості про асигнування для здійснення видатків та відкриття кредитів організаціям:

 

 

 

а) річні

Пост.

До ліквідації організації

б) квартальні

3 р.

3 р.

в) місячні

1 р.

1 р.

250.

Відомості про використання кредитів:

 

 

 

а) річні

Пост.

До ліквідації організації

б) квартальні

3 р.

3 р.

в) місячні

1 р.

1 р.

251.

Зведені відомості про відкриті кредити

Пост.

10 р.

 

252.

Видаткові касові розписи і повідомлення про кредити

3 р.

3 р.

 

253.

Заявки на кредити, касові заявки

1 р.

1 р.

 

254.

Видаткові розписи за відкритими фінансовими органами кредитами

3 р.

3 р.

 

255.

Щомісячні відомості про залишки кредитів

1 р.

1 р.

 

256.

Прибутково-видаткові касові відомості та ордери:

 

 

 

а) місячні

1 р.

1 р.

б) щоденні

1 р.

1 р.

257.

Листування про кредитні операції

5 р.

5 р.

 

258.

Листування про видачу та повернення позик, кредитів

5 р.1

5 р.1

1 Після сплати позики, кредиту

259.

Листування про заявки на кредити

1 р.

1 р.

 

3.3. Оподаткування та справляння обов'язкових платежів

260.

Класифікатори доходів та видатків бюджету:

 

 

 

а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

-

б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

261.

Списки організацій, звільнених від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та неподаткових платежів у бюджети та державні цільові фонди:

 

 

 

а) за місцем складення

Пост.

-

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

-

262.

Річні плани з податків і зборів (обов'язкових платежів)

5 р.

-

 

263.

Проекти річного плану з податків і зборів (обов'язкових платежів); документи (розрахунки, довідки, відомості), що стосуються його розроблення

1 р.

-

 

264.

Квартальні звіти про виконання планів податків і зборів (обов'язкових платежів)

3 р.

-

 

265.

Звіти про нарахування та надходження платежів у бюджет:

 

 

1 За відсутності річних - пост.
2 За відсутності річних - 10 р.
3 За відсутності річних, піврічних - пост.
4 За відсутності річних, піврічних - 10 р.

а) річні

Пост.

10 р.

б) піврічні

5 р.1

5 р.2

в) квартальні

3 р.3

3 р.4

266.

Відомості, листи про ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) та розрахунки рентабельності

5 р.

5 р.

 

267.

Документи (огляди, відомості, доповідні записки) про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів)

5 р. ЕПК

5 р.

 

268.

Реєстри розрахунку земельного податку

5 р.

5 р.

 

269.

Документи (акти, довідки, відомості, платіжні реєстри, довіреності, листи) про надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) у бюджети та державні цільові фонди

5 р.1

5 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

270.

Документи (розрахунки, довідки, таблиці, листи) про податки і збори (обов'язкові платежі), про відрахування до бюджетів з прибутків

5 р.

5 р.

 

271.

Документи (акти, звірки, довідки, листи) про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) у бюджет зарахуваннями цінними паперами, постачанням продукції, робіт, послуг

5 р.1

5 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

272.

Документи (рішення, повідомлення, довідки, звіти, заяви, листи) про списання, реструктуризацію, розстрочення заборгованості зі страхових внесків, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів

5 р.

5 р.

 

273.

Звіти суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку:

 

 

1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства

а) річні

5 р.1

5 р.1

б) квартальні

3 р.

3 р.

274.

Оперативні відомості та звіти про отриманий прибуток

5 р.

5 р.

 

275.

Відомості про податковий борг за податковими зобов'язаннями платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

5 р.

5 р.

 

276.

Звіти, відомості і повідомлення про податкові надходження та заборгованість за ними:

 

 

 

а) квартальні

5 р.

5 р.

б) місячні

1 р.

1 р.

277.

Корінці свідоцтв, свідоцтва про сплату єдиного податку

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії свідоцтва та за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства

278.

Документи (звіти, розрахунки, перерахунки, розрахункові книжки) про застосування реєстраторів розрахункових операцій

5 р.

5 р.

 

279.

Документи (довідки, звіти, розрахунки) про суми виплачених доходів і утриманих з них податків і зборів (обов'язкових платежів) на користь фізичних осіб юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності

5 р.

5 р.

 

280.

Документи (протоколи, постанови про адміністративні правопорушення, квитанції про сплату штрафів, листи) про адміністративні правопорушення податкового законодавства та законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (страхових внесків)

5 р.1

5 р.1

1 Після накладення адміністративного стягнення

281.

Документи (протоколи, акти, оцінні висновки, описи, ухвали судів, виконавчі листи) про відчуження майна через несплату податків і зборів (обов'язкових платежів)

10 р. ЕПК

10 р.

 

282.

Документи (запити, довідки, повідомлення, звіти, відомості, листи) про заборгованість до бюджету

5 р.

5 р.

 

283.

Декларації, що відображають звітність усіх платників податків, та документи (розрахунки, звіти, відомості, заяви, заявки, довідки, картки, листи, перерахунки, платіжні документи, виклики) до них

5 р.1

5 р.1

1 Декларації держслужбовців зберігаються в особових справах - 75 р.

284.

Декларації про доходи, розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

5 р.

5 р.

 

285.

Податкове повідомлення

5 р.

5 р.

 

286.

Документи (акти, довідки, доповіді, доповідні записки) про перевірку звітів, балансів, декларацій організації:

 

 

 

а) річних

5 р.

5 р.

б) квартальних

3 р.

3 р.

287.

Документи (розрахунки, заяви, рішення, списки, відомості, листи) про звільнення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), надання пільг, кредитів, відстрочок від сплати, розстрочки на сплату або відмови в їх наданні

5 р.

5 р.

 

288.

Листування з питань оподаткування усіх видів діяльності

5 р.

5 р.

 

289.

Листування з судовими, правоохоронними органами про справи, пов'язані із платежами у бюджети та державні цільові фонди

3 р.1

3 р.1

1 Після прийняття рішення

290.

Листування з органами державної податкової служби про порушення при стягненні податків і зборів (обов'язкових платежів) та оскарження дій адміністрації

3 р.1

3 р.1

1 Після прийняття рішення

291.

Облікові справи платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

5 р.1

-

1 Після припинення діяльності

292.

Особові рахунки платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

5 р.

-

 

293.

Журнали обліку підприємств з іноземними інвестиціями

10 р.

-

 

4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

4.1. Оперативний і статистичний облік та звітність

294.

Документи одноразових обстежень і переписів та вибіркових переписів, що проводяться на постійній основі:

 

 

1 Після чергового перепису
2 В органах державної статистики - постійне зберігання (на магнітних носіях), якщо інше не передбачено чинним законодавством
3 За місцем складення, в інших організаціях - не менше одного року після підбиття підсумків

а) первинні (анкети, бланки, опитувальні картки, запитальники, щоденники тощо)

3 р.1, 2

3 р.

б) підсумкові (звіти, відомості, висновки, доповіді, таблиці динамічних рядів)

Пост.3

3 р.

295.

Статистичні щорічники, річні збірники та бюлетені, таблиці динамічних рядів про стан галузей економіки:

 

 

 

а) за місцем розроблення

Пост.

-

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

296.

Звіти організації про виконання державних цільових програм і поточних планів; аналізи звітів; документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) до них:

 

 

1 За відсутності річних - пост.
2 За відсутності річних - до ліквідації організації
3 За відсутності річних, піврічних - пост.
4 За відсутності річних, піврічних - до ліквідації організації
5 За відсутності річних, піврічних, квартальних - пост.
6 За відсутності річних, піврічних, квартальних - до ліквідації організації

а) зведені річні й з більшою періодичністю

Пост.

До ліквідації організації

б) річні й з більшою періодичністю

Пост.

До ліквідації організації

в) піврічні

5 р.1

5 р.2

г) квартальні

3 р.3

3 р.4

ґ) місячні

1 р.5

1 р.6

297.

Документи (доповіді, огляди, аналітичні довідки) про підсумки діяльності організації

Пост.

До ліквідації організації

 

298.

Аналітичні огляди, довідки про виконання перспективних і поточних планів

5 р. ЕПК

5 р.

 

299.

Звіти структурних підрозділів організації про виконання поточних планів

1 р.

1 р.

 

300.

Звіти та відомості про виконання планів

1 р.

1 р.

 

301.

Звіти про діяльність постійно діючих наукових, науково-технічних, експертних, методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій

Пост.

10 р.

 

302.

Статистичні звіти й таблиці з усіх основних видів діяльності організації; документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) до них:

 

 

1 За відсутності річних - пост.
2 За відсутності річних - до ліквідації організації
3 За відсутності річних, піврічних - пост.
4 За відсутності річних, піврічних - до ліквідації організації
5 За відсутності річних, піврічних, квартальних - пост.
6 За відсутності річних, піврічних, квартальних - до ліквідації організації

а) зведені річні й з більшою періодичністю

Пост.

До ліквідації організації

б) річні й з більшою періодичністю

Пост.

До ліквідації організації

в) піврічні

5 р.1

5 р.2

г) квартальні

3 р.3

3 р.4

ґ) місячні

1 р.5

1 р.6

303.

Статистичні звіти й таблиці з допоміжних видів діяльності організації; документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) до них

5 р.

5 р.

 

304.

Висновки за звітами:

 

 

1 За відсутності річних - пост.
2 За відсутності річних - 10 р.

а) річними

Пост.

10 р.

б) квартальними

3 р.1

3 р.2

305.

Документи (таблиці, розрахунки, довідки) про складення зведених звітів організації

3 р.

3 р.

 

306.

Альбоми форм державних статистичних спостережень

3 р.

-

 

307.

Бланки форм статистичної звітності (систематизований комплект):

 

 

 

а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

-

б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

308.

Замовлення на бланки обліку та звітності

1 р.

1 р.

 

309.

Листування про організацію й удосконалення обліку та звітності

3 р.

3 р.

 

310.

Листування про складення, подання і перевірку статистичної звітності

3 р.

3 р.

 

4.2. Бухгалтерський облік та звітність

311.

Фінансова звітність з примітками до неї:

 

 

1 За місцем складення, в інших організаціях - доки не мине потреба
2 За відсутності річних - пост.
3 За відсутності річних - до ліквідації організації
4 За відсутності річних, квартальних - пост.
5 За відсутності річних, квартальних - до ліквідації організації

а) зведені річні

Пост.1

До ліквідації організації1

б) річні

Пост.1

До ліквідації організації1

в) квартальні

3 р.2

3 р.3

г) місячні

1 р.4

1 р.5

312.

Передаточні, розділювальні, ліквідаційні баланси, додатки, пояснювальні записки до них

Пост.

До ліквідації організації

 

313.

Документи (протоколи, акти, висновки) про розгляд і затвердження звітів і балансів:

 

 

1 За відсутності річних - пост.
2 За відсутності річних - 10 р.

а) річних

Пост.

10 р.

б) квартальних

3 р.1

3 р.2

314.

Аналітичні документи (таблиці, доповіді, доповідні записки тощо) до річних звітів і балансів

Пост.

10 р.

 

315.

Звіти про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням

5 р.

5 р.

 

316.

Оперативні звіти про витрачання валюти на закордонні відрядження

3 р.

3 р.

 

317.

Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки):

 

 

1 Після завершення виплати допомоги і пенсій
2 Після передання права власності на акції за умови завершення перевірки (ревізії)

а) працівників, аспірантів, студентів

75 р.

75 р.

б) одержувачів пенсій і державної допомоги

5 р.1

5 р.1

в) акціонерів

5 р.2

5 р.2

318.

Відомості на виплату грошей

3 р.1

3 р.1

1 За відсутності розрахунково-платіжних відомостей (особових рахунків) - 75 р.

319.

Довіреності (у тому числі анульовані) на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей; на одержання заробітної плати та інших виплат

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

320.

Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки, заяви, довідки, списки працівників) про виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездатності з фонду соціального страхування

3 р.

3 р.

 

321.

Документи (заяви, рішення, довідки, листи) про оплату відпусток у зв'язку з навчанням, одержання пільг з податків тощо

5 р.

5 р.

 

322.

Звіти (відомості) про нарахування та перерахування страхових внесків на державне та недержавне соціальне страхування (пенсійне, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тощо):

 

 

1 За відсутності річних - пост.
2 За відсутності річних - до ліквідації організації
3 За відсутності річних, піврічних - пост.
4 За відсутності річних, піврічних - до ліквідації організації
5 За відсутності річних, піврічних, квартальних - пост.
6 За відсутності річних, піврічних, квартальних - до ліквідації організації

а) зведені річні й з більшою періодичністю

Пост.

До ліквідації організації

б) річні й з більшою періодичністю

Пост.

До ліквідації організації

в) піврічні

5 р.1

5 р.2

г) квартальні

3 р.3

3 р.4

ґ) місячні

1 р.5

1 р.6

323.

Розрахункові відомості сплати внесків до різних фондів

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

324.

Документи (акти, відомості, листи) про взаєморозрахунки між організаціями

3 р.

3 р.

 

325.

Протоколи взаємозаліків

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

326.

Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) векселями

3 р.1, 2

3 р.1, 2

1 Після погашення податків (заборгованості)
2 Див. примітки до статті 186

327.

Погашені казначейські векселі

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

328.

Документи (заяви, розпорядження, довідки-графіки, акти) про сплату, розмін, приймання-передавання векселів

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

329.

Виконавчі листи

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба1

1 Не менше 5 років

330.

Договори, угоди (аудиторські, господарські, операційні тощо)

3 р.1, 2

3 р.1, 2

1 Після закінчення строку дії договору, угоди
2 Див. примітки до статті 186

331.

Договори-зобов'язання за товари, одержані в кредит, листи з оформлення договорів-зобов'язань

3 р.

3 р.

 

332.

Договори про повну матеріальну відповідальність

3 р.1

3 р.1

1 Після звільнення матеріально відповідальної особи

333.

Майнові довіреності, поручительства третьої особи

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

334.

Документи (акти, процентовки, довідки, рахунки) про приймання виконаних робіт

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

335.

Документи (картки, відомості, повідомлення тощо) з організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу

5 р.1

5 р.1

1 З дати, що визначається відповідно до статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

336.

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, авансові звіти тощо)

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

337.

Регістри рахунків до оплати

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

338.

Податкові накладні

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

339.

Гарантійні листи

3 р.

3 р.

 

340.

Зразки підписів (матеріально відповідальних осіб)

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

341.

Документи (плани, звіти, протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності, контрольно-ревізійної роботи, у тому числі перевірок каси, правильності стягнення податків тощо

5 р.

5 р.

 

342.

Документи (довідки, акти, зобов'язання, листи) щодо розтрат, недостач, розкрадань

5 р. ЕПК

5 р.

 

343.

Документи (протоколи, акти, звіти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва

Пост.

До ліквідації організації

 

344.

Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних запасів, незавершеного виробництва

5 р.1

5 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

345.

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, акти інвентаризації, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості) про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів, матеріальних цінностей тощо

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

346.

Документи (програми, інструкції, довідки, листи) про організацію і впровадження автоматизованих систем обліку та звітності

5 р. ЕПК

5 р.

 

347.

Листування про затвердження й уточнення фінансової звітності

3 р.

3 р.

 

348.

Листування про виплату заробітної плати

3 р.

3 р.

 

349.

Листування про фінансово-господарську діяльність (про облік фондів, накладення і стягнення штрафів, приймання, здавання, списання матеріальних цінностей тощо)

3 р.

3 р.

 

350.

Листування про строки подання фінансової звітності

1 р.

1 р.

 

351.

Облікові регістри (головна книга, журнали, меморіальні ордери, оборотні відомості, інвентарні картки, розроблювальні таблиці тощо)

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

352.

Книги, журнали, картки обліку:

 

 

1 Після закінчення строку дії останнього договору, угоди
2 Див. примітки до статті 186

а) цінних паперів

Пост.

До ліквідації організації

б) договорів, угод кредитних, поруки, застави, гарантії, переводу боргу

5 р.1, 2

5 р.1, 2

в) договорів аудиторських, господарських, операційних тощо

3 р.1, 2

3 р.1, 2

г) касових документів (рахунків, касових ордерів, довіреностей, платіжних документів, накладних тощо)

3 р.2

3 р.2

ґ) погашених векселів

3 р.2

3 р.2

д) виконавчих листів

5 р.

5 р.

353.

Журнали використання електронних контрольно-касових апаратів, контрольні стрічки електронних контрольно-касових апаратів

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

5.1. Набір і використання трудових ресурсів

354.

Розрахунки потреби в робочій силі та виявлення джерел її покриття

10 р.

5 р.

 

355.

Документи (огляди, звіти, довідки) про стан трудових ресурсів, плинність робочої сили і потребу в ній, розміщення продуктивних сил

Пост.

10 р.

 

356.

Документи (довідки, звіти, відомості) про облік наявності, руху, комплектування, використання трудових ресурсів

5 р.

5 р.

 

357.

Відомості з обліку наявності й руху робочої сили

3 р.

3 р.

 

358.

Направлення громадян на працевлаштування

1 р.

1 р.

 

359.

Документи (звіти, довідки, листи) про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби

5 р.

5 р.

 

360.

Листування про комплектування та використання трудових ресурсів, плинність робочої сили, працевлаштування

3 р.

3 р.

 

361.

Листування про переведення працівників до інших організацій

3 р.

3 р.

Опрос