Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Обобщение судебной практики применения Барским районным судом Винницкой области статей законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, нанесенный работодателю

Районный суд
Письмо от 01.03.2015

БАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УЗАГАЛЬНЕННЯ
судової практики застосування Барським районним судом Вінницької області статей законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю

Матеріальна відповідальність - один з видів юридичної відповідальності, що має двосторонній, взаємний обов'язок працівника й власника або уповноваженого ним органу відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов'язків у встановленому законом розмірі й порядку.

Нормативна база, яка регулює відносини з відшкодування шкоди, завданої працівником роботодавцю, яка може бути застосовані при вирішенні справ є наступною:

- Стаття 66 Конституції України;

- Кодекс законів про працю в Україні, зокрема глава 9 КЗпП України "Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації".

- Цивільний кодекс України, зокрема стаття 1166;

- Закон України "Про визначення розмірів збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" від 06.06.95 N 217/95 -ВР;

Опрос