Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Обобщение практики применения административными судами первой инстанции Львовского апелляционного административного округа главы 4 раздела IV Кодекса административного судопроизводства Украины при рассмотрении и решении административных дел за период 2013 - 2014 годов (пересмотр судебных решений в связи с вновь выявленными обстоятельствами)

Апелляционный административный суд
Письмо от 01.02.2015

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УЗАГАЛЬНЕННЯ
практики застосування адміністративними судами першої інстанції Львівського апеляційного адміністративного округу глави 4 розділу IV Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду та вирішення адміністративних справ за період 2013 - 2014 років
(перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами)

Вступ

На виконання листа Вищого адміністративного суду України від 28.07.2014 р. N 994/2/14-14 щодо узагальнення практики розгляду справ при перегляді судових рішень, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами, враховуючи що задоволення судом заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами всупереч вимогам КАС України порушує принцип правової визначеності та право заявника на доступ до правосуддя, яке гарантується пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з метою правильного й однакового застосування положень КАС України Львівським апеляційним адміністративним судом підготовлено узагальнення практики розгляду цієї категорії справ окружними адміністративними та місцевими загальними судами.

Метою зазначеного узагальнення є вивчення практики, виявлення проблем та формування уніфікованої позиції під час застосування адміністративними судами першої інстанції глави 4 розділу IV Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду та вирішення адміністративних справ.

Мета узагальнення зумовлює розв'язання таких завдань:

дати загальну характеристику підстав для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами та зазначити випадки недотримання судом положень частини другої статті 245 КАС України;

проаналізувати проблемні питання, які виникають стосовно визначення істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи (п. 1 ч. 2 ст. 245 КАС України);

дати аналіз проблемних питань щодо визначення нововиявлених обставин, передбачених пунктами 2, 3, 4, 5 частини другої статті 245 КАС України;

виокремити та проаналізувати проблеми щодо визначення строків звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (ст. 246 КАС України);

проаналізувати судову практику стосовно проблем, які виникають на стадії відкриття провадження за нововиявленими обставинами (ст. ст. 248 - 250 КАС України);

Опрос