Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Обобщение относительно выявления проблем, возникающих при применении положений Закона "О государственной службе", другого специального законодательства, регулирующего вопросы принятия граждан на публичную службу, ее прохождения и увольнения с публичной службы

Апелляционный административный суд
Письмо от 01.02.2014

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Пріоритетні норми

Метою дослідження було виявлення проблем, які виникають під час застосування положень Закону "Про державну службу", іншого спеціального законодавства, що регулює питання прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення із публічної служби, та Кодексу законів про працю, розгляду справ цієї категорії, найбільш характерних порушень чи випадків неправильного застосування норм матеріального та процесуального права, формулювання конструктивних пропозицій для забезпечення єдиної і правильної судової практики.

Об'єктом узагальнення судової практики були рішення окружних судів Львівського апеляційного адміністративного округу у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби, інформація стосовно практики розгляду таких справ, надана окружними судами.

Складовими елементами правового статусу осіб публічної служби є вступ на публічну службу, умови та порядок її проходження, звільнення з неї, соціальний статус осіб публічної служби. Регламентується цей статус нормами різних галузей права, началом в яких є публічне право. Серед них - конституційне, адміністративне, трудове, цивільне, кримінальне, фінансове право. Вищезазначеним зумовлено складність і специфічність цього інституту та поширення компетенції адміністративних судів на спори щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення зі служби (п. 2 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства). Конструкція цієї норми є визначальною для формулювання предмета позову в досліджуваній категорії справ.

Так, предмет позову може стосуватися рішення керівника державного органу, постановленого за результатами проведення іспиту та відбору кандидатів на посаду в публічній службі, стягнення заробітної плати (грошового утримання), притягнення до відповідальності, надання відпустки, результатів кваліфікаційної атестації, переведення на іншу посаду, забезпечення права особи на соціальний захист під час проходження служби, звільнення з посади, зміни формулювання підстав звільнення, поновлення на посаді, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування шкоди, завданої неправомірним звільненням, тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Конституції громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Статус державних службовців, які працюють у державних органах та їх апараті, визначено в Законі "Про державну службу". З прийняттям цього Закону скоротилося застосування норм трудового законодавства у сфері відносин між державними органами та службовцями, зокрема з питань дисциплінарної відповідальності держслужбовців, порядку прийняття на державну службу, робочого часу державних службовців, оплати їх праці, пенсійного забезпечення, грошової допомоги тощо.

Опрос