Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании частично недействительным решения относительно наложения штрафа

Хозяйственный суд
Решение от 18.02.2013 № 5011-76/11613-2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

18.02.2013 р.

Справа N 5011-76/11613-2012

Господарський суд міста Києва у складі: головуючого - судді Марченко О. В., суддів - Васильченко Т. В і Ониськів О. М., при секретарі судового засідання - Роздобудько В. В. розглянув у відкритому судовому засіданні справу N 5011-76/11613-2012 за позовом публічного акціонерного товариства "Аверс", м. Київ, до Антимонопольного комітету України, м. Київ, про визнання частково недійсним рішення від 13.06.2012 N 355-р (за участю представників сторін: позивача - Королецької В. А. (довіреність від 21.08.2012 б/н); Яремової І. В. (довіреність від 12.09.2012 б/н); відповідача - Харченко С.В. (довіреність від 29.11.2012 N 300-122/08-12436)).

Публічне акціонерне товариство "Аверс" (далі - ПАТ "Аверс") звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України (далі - АМК) від 13.06.2012 N 355-р (далі - рішення N 355-р) у частинах: визнання дій ПАТ "Аверс" порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон), у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів; накладення штрафу на ПАТ "Аверс".

Позовні вимоги мотивовано тим, що: рішення N 355-р, яким, зокрема, визнано, що Товариство вчинило порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів, є незаконним, таким, що не відповідає фактичним обставинам, прийняте з неповним з'ясуванням обставин, які мають значення для справи, що відповідно до частини першої статті 59 Закону є підставою для визнання рішення N 355-р частково недійсним.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2012 порушено провадження у справі.

11.09.2012 через відділ діловодства суду відповідачем подано відзив на позовну заяву, в якому він заперечує проти доводів ПАТ "Аверс", зазначаючи про те, що визнання узгоджених дій членів Асоціації меблевих, деревообробних підприємств та організацій України "Меблідеревпром" (далі - Асоціація) [у тому числі й позивача] антиконкурентними будується на досліджених АМК доказах у справі N 242-26.13/149-11, таких як: копії заявок на участь у спеціалізованих торгах; копії робочих протоколів з продажу необробленої деревини на спеціальних аукціонах; копії підсумкових бюлетенів з продажу необробленої деревини на спеціалізованих аукціонах; копії наказів про відрядження працівників Товариства; аудіозаписи нарад Асоціації на диску; копії протоколів пояснень працівників товарної біржі "Київська агропромислова біржа" та ін.; відтак, рішення N 355-р є законним і обґрунтованим.

ПАТ "Аверс" неодноразово подавалися додаткові пояснення щодо позову, в яких викладено доводи про те, що пунктом 2.9 Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007 N 42 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 за N 164/13431, передбачено, що ціни на аукціоні формуються вільно; нікому з учасників аукціону переваги щодо величини ціни не надаються; суб'єкти господарювання, які не є членами Асоціації, також купували на аукціоні необроблену деревину за стартовими цінами, що вказує на відсутність конкуренції у зв'язку з наявністю об'єктивних причин (перевищення пропозиції над попитом, необґрунтованість стартових цін на деревину, переоснащення ПАТ "Аверс" на обробку сировини низької якості).

Згідно з частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. А згідно з частиною другою статті 4 названого Кодексу юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення. Відповідно ж до приписів статті 60 Закону рішення органів Антимонопольного комітету України оскаржуються до господарського суду.

У пункті 3.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 N 10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" зазначено, що господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб'єктами господарської діяльності, а також спори, пов'язані з оскарженням відповідно до частини першої статті 60 Закону рішень (розпоряджень) органів Антимонопольного комітету України та стягненням з суб'єктів господарювання сум штрафів та пені у зв'язку з порушенням конкурентного законодавства.

Отже, спір у цій справі відноситься до підвідомчості господарських судів і підлягає вирішенню за правилами Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва встановив:

Опрос