Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О взыскании задолженности по кредитному договору

Третейский суд
Решение от 13.10.2009 № 12/2009-ТС

ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ КОРПОРАЦІЇ "ЮРТРАНССЕРВІС"

РІШЕННЯ

13.10.2009 р. 

Справа N 12/2009-ТС 

Постійно діючий Третейський суд при корпорації "Юртранссервіс" у складі голови складу Третейського суду та третейських суддів розглянув матеріали справи N 12/2009-ТС за позовом ВАТ "К." в особі Запорізької філії ВАТ "К." про дострокове стягнення 217369,98 дол. США, в гривневому еквіваленті - 1672814 грн. 35 коп. (один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот чотирнадцять грн. 35 коп.) заборгованості за Кредитним договором від 15 вересня 2008 р. N 01/08/Ю, а також відшкодування витрат зі сплати третейського збору.

У засіданні з розгляду справи взяв участь представник позивача І. на підставі довіреності від 10 листопада 2008 р. N 2805 (строк дії якої до 1 грудня 2009 р.), підписаної в. о. Голови правління ВАТ "К.".

Представник відповідача у засідання Третейського суду не з'явився, відзив на позов не надав (ухвала про призначення справи до розгляду отримана відповідачем 2 жовтня 2009 р., про що свідчить підпис адресата на повідомленні про вручення).

Правовою підставою розгляду справи у Постійно діючому Третейському суді при корпорації "Юртранссервіс" є розділ 10 "Порядок вирішення спорів" Кредитного договору від 15 вересня 2008 р. N 01/08/Ю, який було укладено між ВАТ "К." в особі в. о. директора Запорізької філії Ш. та ТОВ "П." в особі директора, яким передбачено наступне:

- 10.1 - Положення цього договору підпадають під дію і тлумачаться згідно з чинним законодавством України;

- 10.2 - усі спірні питання, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору та/або розбіжності у тлумаченні його положень Сторони, попередньо розглядають і вирішують шляхом переговорів з метою прийняття рішення, що задовольнить обидві Сторони;

- 10.3 - будь-який спір, що виникає щодо цього Договору або у зв'язку з ним, підлягає розгляду й остаточному вирішенню Постійно діючим Третейським судом при корпорації "Юртранссервіс".

Третейський розгляд справи здійснюється Постійно діючим Третейським судом у складі трьох третейських суддів. Місце проведення засідань Третейського суду: м. Київ.

Мова третейського розгляду - українська.

Заяв про відсутність у третейського суду компетенції від сторін не надходило.

Враховуючи третейське застереження, що міститься у Кредитному договорі та згідно зі статтями 5, 6, 27 Закону України від 11 травня 2004 р. "Про третейські суди", відповідно до статей 1, 2, 37 Регламенту постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс", постійно діючий Третейський суд є компетентним вирішувати вказаний спір.

Як вбачається з матеріалів справи, 4 серпня 2009 р. ВАТ "К." в особі Запорізької філії ВАТ "К." звернулося до Постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс" з позовною заявою про дострокове стягнення з ТОВ "П." кредиторської заборгованості за кредитним договором від 15 вересня 2008 р. N 01/08/Ю в розмірі 217369,98 дол. США (еквівалент згідно зі Службовим Розпорядженням НБУ від 3 серпня 2009 р. N 417/290 становить 1670814 грн. 35 коп. (один мільйон шістсот сімдесят тисяч вісімсот чотирнадцять грн. 35 коп.) та 1200 грн. (одна тисяча двісті грн.).

Ухвалою Голови Постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс" від 7 серпня 2009 р.:

- порушено провадження у справі;

- присвоєно справі N 12/2009-ТС;

- визначено розмір третейського збору, який складає 58440 грн. 29 коп., у тому числі реєстраційний збір у розмірі 950 грн.;

- запропоновано сторонам у 10-денний строк з дня отримання ухвали обрати кандидатуру третейського судді з числа осіб, включених до Списку третейських суддів Постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс" та повідомити Третейський суд про обрану кандидатуру судді Третейського суду, вказавши його прізвище, ім'я не пізніше 31 серпня 2009 р.;

- запропоновано відповідачу у 15-денний термін із дня отримання ухвали направити позивачу та Третейському суду відзив на позовну заяву і документи, що підтверджують заперечення проти позову.

Відповідно до ст. 20 Регламенту Третейського суду сторонам у справі N 12/2009-ТС були направлені: ухвала про порушення провадження у справі; Положення про Третейський суд; Регламент Третейського суду; Положення про третейські витрати; Список третейських суддів. Документи направлено сторонам 17 серпня 2009 р. рекомендованими листами з повідомленням про вручення: позивачу за N 04150168, отримано ним 21 серпня 2009 р.; відповідачу за N 04150117, отримано ним 20 серпня 2009 р.

Про зазначене свідчать підписи адресатів та поштового службовця, а також штемпель поштової служби на повідомленнях про вручення.

Позивач у листі від 21 серпня 2009 р. N 02-11-1161/09 повідомив Третейський суд про обрання третейським суддею у справі N 12/2009-ТС - П.

Відповідачем відомостей про обрану кандидатуру третейського судді не надано.

Відповідно пп. "б" п. 2 ст. 25 Регламенту Постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс", якщо сторона не обере третейського суддю протягом 10 днів після отримання ухвали Третейського суду з вимогою про це або якщо два третейські судді протягом п'яти днів із моменту їх обрання або призначення не домовляться про призначення третього третейського судді, третейський суддя призначається Президією Третейського суду.

У зв'язку з цим ухвалою Президії Постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс" від 28 вересня 2009 р. відповідно до ст. 17 Закону України "Про третейські суди" та до ст. 25 Регламенту Постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс", за відповідача у справі N 12/2009-ТС призначено третейським суддею К.

Третейські судді К. та П. ухвалою від 28 вересня 2009 р. призначили головою складу Третейського суду у справі N 12/2009-ТС - З.

Ухвалою Постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс" від 28 вересня 2009 р. розгляд справи N 12/2009-ТС призначено на 13 жовтня 2009 р. на 13 год, визнано явку сторін у засідання третейського суду обов'язковою, повторно зобов'язано відповідача надати відзив на позовну заяву, докази сплати заборгованості.

Постійно діючий Третейський суд при корпорації "Юртранссервіс" надіслав зазначені вище ухвали сторонам з повідомленням про вручення 29 вересня 2009 р. (позивачу - повідомлення про вручення N 904174, яке отримано останнім 2 жовтня 2009 р., відповідачу - повідомлення про вручення N 904204, яке отримано останнім 2 жовтня 2009 р., про що свідчать підписи адресатів та поштового службовця).

Відповідач у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал щодо надання відзиву на позов не виконав.

З урахуванням викладеного на підставі ст. 41 Закону України "Про третейські суди" та ст. 40 Регламенту постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс" справу було розглянуто 13 жовтня 2009 р. за відсутності відповідача.

У судовому засіданні 13 жовтня 2009 р. представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі і пояснив наступне:

15 вересня 2008 р. між ВАТ "К." в особі в. о. директора Запорізької філії (далі - Банк) та ТОВ "П." в особі директора (далі - Позичальник) був укладений Кредитний договір N 01/08/Ю, згідно з яким Банком було надано кредит Позичальнику в сумі 228 306 дол. США (двісті двадцять вісім тисяч триста шість дол. США) на придбання транспортних засобів на термін до 13 вересня 2013 р., зі сплатою за користування кредитними коштами з розрахунку 15,5 % річних. Виконання зобов'язань за Кредитним договором забезпечувалось заставою, предметом якої є придбані за кредитні кошти легкові автотранспортні засоби відповідно до договорів застави від 15 вересня 2008 р. N 01/08/Ю/S-1 та від 2 жовтня 2008 р. N 01/08/Ю/S-2.

Кредит згідно з п. 2.1.6 Кредитного договору, в повній сумі надано шляхом конвертації кредитних коштів у валюту платежу з подальшим використанням безпосередньо за цільовим призначенням згідно з меморіальним валютним ордером від 17 вересня 2008 р. N 324018 та від 2 жовтня 2008 р. N 347884.

Таким чином, Банк виконав свої зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі.

За умовами пп. 5.1 п. 5 Кредитного договору ТОВ "П." зобов'язаний забезпечити своєчасне та повне погашення суми кредиту щомісячно рівними частинами по 3805 дол. США (три тисячі вісімсот п'ять дол. США) - 59 траншів, протягом 60-го місяця кредитування - 3811 доларів США (три тисячі вісімсот одинадцять дол. США), не пізніше 14 дня поточного місяця.

За умовами пп. 4.1.3, пп. 4.3 п. 4 Кредитного договору ТОВ "П." зобов'язаний щомісяця забезпечити своєчасне та повне погашення процентів та комісій за користування кредитом.

ТОВ "П." з 14 лютого 2009 р. не сплачує кредит; проценти за користування кредитом та комісією за управління кредитом - з 27 лютого 2009 р.

Згідно з п. 7.1 Кредитного договору за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань (повернення кредиту або його частини, оплати процентів, комісій) Позичальник на вимогу банку сплачує йому пеню:

- за зобов'язаннями в іноземній валюті - 0,05 % за кожен день прострочки від простроченої суми.

Отже, відповідно до ст. 611 ЦК України та п. 7.1 Кредитного договору, ТОВ "П." в межах позовної давності за період з 15 лютого 2009 р. по 4 серпня 2009 р. повинен сплатити пеню за несвоєчасну оплату кредиту, процентів та комісії за користування кредитом, а також - упущену вигоду за несвоєчасну сплату кредиту.

Таким чином, сукупна заборгованість ТОВ "П." станом на 4 серпня 2009 р. становить 217369,98 дол. США (еквівалент згідно зі Службовим Розпорядженням НБУ від 3 серпня 2009 р. N 417/290 становить 1670814 грн. 35 коп. (один мільйон шістсот сімдесят тисяч вісімсот чотирнадцять грн. 35 коп.) та 1200 грн. (одна тисяча двісті грн.), з яких:

- 195888,24 дол. США (сто дев'яносто п'ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім дол. США 24 цента), що в еквівалентності становить 1505694 грн. 96 коп. (один мільйон п'ятсот п'ять тисяч шістсот дев'яносто чотири грн. 96 коп.) - сума заборгованості по кредиту;

- 16216,40 дол. США (шістнадцять тисяч двісті шістнадцять дол. США 40 центів), що в еквіваленті становить 124647 грн. 36 коп. (сто двадцять чотири тисячі шістсот сорок сім грн., 36 коп.) - прострочені проценти;

- 1200 грн. (одна тисяча двісті грн.) - заборгованість за комісіями;

- 1103,48 дол. США (одна тисяча сто три дол. США 48 центів), що в еквіваленті становить 8481 грн. 90 коп. (вісім тисяч чотириста вісімдесят одна грн. 90 коп.) - пеня за кредитом;

- 598,53 дол. США (п'ятсот дев'яносто вісім дол. США 53 цента), що в еквіваленті становить 4 600 грн. 60 коп. (чотири тисячі шістсот грн. 60 коп.) - пеня за відсотками;

- 1604,45 дол. США (одна тисяча шістсот чотири дол. 45 центів), що в еквіваленті становить 12332 грн. 60 коп. (дванадцять тисяч триста тридцять дві грн. 60 коп.) - упущена вигода;

- 1958,88 дол. США (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят вісім дол. 88 центів), що в еквіваленті становить 15056 грн. 93 коп. (п'ятнадцять тисяч п'ятдесят шість грн. 93 коп.) - штрафні санкції за неподання фінансової звітності.

Разом 1672014 грн. 35 коп. (один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі чотирнадцять грн. 35 коп.) в гривневому еквіваленті згідно зі Службовим Розпорядженням НБУ від 3 серпня 2009 р. N 417/290.

10 березня 2009 р. та 1 липня 2009 р. директор Запорізької філії ВАТ "К." звернувся до ТО В "П." з претензійними вимогами про сплату кредиторської заборгованості, процентів, комісії, пені. Претензії N 04-324/09, 02-993/09, отримані відповідачем 13 березня 2009 р. та 19 липня 2009 р., про що свідчать підписи адресату та поштових працівників на повідомленнях про вручення.

Доказів відповіді ТОВ "П." на претензії не надано, не вжито і заходів щодо належного виконання договірних зобов'язань.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору, який є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України), і вимогами законодавства. Крім того, згідно із ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такий самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Відповідач своє зобов'язання за кредитним договором не виконав.

Частиною 2 ст. 1050 ЦК України передбачено, що у випадку, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 ЦК України. Тому банк у випадку невиконання позичальником зобов'язань, передбачених кредитним договором, вправі вимагати дострокового повернення кредиту, процентів, комісій та інших належних до сплати платежів за Кредитним договором.

Заслухавши представника позивача, дослідивши матеріали справи N 12/2009-ТС, третейські судді дійшли висновку, що позовні вимоги позивача про дострокове стягнення кредиторської заборгованості за кредитним договором від 15 вересня 2008 р. N 01/08/Ю підлягають задоволенню.

Так, кредит згідно з п. 2.1.6 Кредитного договору в повній сумі надано відповідачу шляхом конвертації кредитних коштів у валюту платежу з подальшим використанням безпосередньо за цільовим призначенням згідно з меморіальним валютним ордером від 17 вересня 2008 р. N 324018 та від 2 жовтня 2008 р. N 347884. Таким чином, банк виконав свої зобов'язання за Кредитним договором у повному обсязі.

За умовами пп. 5.1 п. 5 Кредитного договору ТОВ "П." зобов'язаний був забезпечити своєчасне та повне погашення суми кредиту щомісячно рівними частинами по 3805 дол. США (три тисячі вісімсот п'ять дол. США) - 59 траншів, протягом 60-го місяця кредитування - 3811 доларів США (три тисячі вісімсот одинадцять дол. США), не пізніше 14 дня поточного місяця.

За умовами пп. 4.1.3, пп. 4.3 п. 4. Кредитного договору ТОВ "П." зобов'язаний щомісяця забезпечити своєчасне та повне погашення процентів та комісій за користування кредитом.

ТОВ "П." з 14 лютого 2009 р. не сплачує кредит; проценти за користування кредитом та комісію за управління кредитом - з 27 лютого 2009 р.

Згідно з п. 7.1 Кредитного договору, за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань (повернення кредиту або його частини, оплати процентів, комісій) Позичальник на вимогу банку повинен сплатити пеню: за зобов'язаннями в іноземній валюті - 0,05 % за кожен день прострочення від простроченої суми.

Враховуючи п. 7.1 Кредитного договору, ТОВ "П." в межах позовної давності за період з 15 лютого 2009 р. по 4 серпня 2009 р. повинен сплатити пеню за несвоєчасну оплату кредиту, процентів та комісії за користування кредитом, а також - упущену вигоду за несвоєчасну сплату кредиту.

Сукупна заборгованість ТОВ "П." станом на 4 серпня 2009 р. становить 217369,98 дол. США (еквівалент згідно зі Службовим Розпорядженням НБУ від З серпня 2009 р. N 417/290 становить 1670814 грн. 35 коп. - один мільйон шістсот сімдесят тисяч вісімсот чотирнадцять грн. 35 коп.) та 1200 грн. (одна тисяча двісті грн.).

Наявність прострочення виконання відповідачем Кредитного договору, третейський суд вважає доведеною, а тому правомірною вимогу позивача, щодо стягнення з відповідача пені, упущеної вигоди, процентів і штрафних санкцій, що ґрунтується на положеннях статей 611, 549 - 552 ЦК України та п. 7 Кредитного договору від 15 вересня 2008 р. N 01/08/Ю.

Позивачем сплачено третейський збір у сумі 58440 грн. 29 коп., у тому числі реєстраційний збір 950 грн.

Відповідно до ст. 10 Положення про третейські витрати, що є Додатком N 1 до Регламенту Постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс", витрати, пов'язані з вирішення спору, покладаються на сторону, проти якої винесено рішення, якщо третейською угодою не передбачено інше.

Враховуючи повне задоволення позовних вимог, третейський суд, керуючись положеннями ст. 26 Закону України "Про третейські суди" та ст. 10 Положення про третейські витрати, що є Додатком N 1 до Регламенту Постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс", покладає витрати, пов'язані з вирішенням спору в третейському суді, у сумі 58440 грн. 29 коп. на відповідача.

Керуючись статтями 509, 526, 530, 549, 611, 625, 1048, 1049, 1050, 1054 ЦК України, статтями 5, 6, 12, 17, 25, 26, 38, 44 - 46, 51 Закону України "Про третейські суди", статтями 1, 2, 24, 33, 40, 44, 46 - 48, 54 Регламенту Постійно діючого Третейського суду при корпорації "Юртранссервіс",

Третейський суд вирішив:

1. Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з ТОВ "П" в особі Запорізької філії ВАТ "К." заборгованість за Кредитним договором від 15 вересня 2008 р. N 01/08/Ю в розмірі 217369,98 дол. США (еквівалент згідно зі Службовим Розпорядженням НБУ від 3 серпня 2009 р. N 417/290 становить 1670814 грн. 35 коп. - один мільйон шістсот сімдесят тисяч вісімсот чотирнадцять грн. 35 коп.) та 1200 грн. (одна тисяча двісті грн.), з яких:

- 195888,24 дол. США (сто дев'яносто п'ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім дол. США 24 цента), що в еквівалентності становить 1505694 грн. 96 коп. (один мільйон п'ятсот п'ять тисяч шістсот дев'яносто чотири грн. 96 коп.) - сума заборгованості по кредиту;

- 16216,40 дол. США (шістнадцять тисяч двісті шістнадцять дол. США 40 центів), що в еквіваленті становить 124647 грн. 36 коп. (сто двадцять чотири тисячі шістсот сорок сім грн. 36 коп.) - прострочені проценти;

- 1200 грн. (одна тисяча двісті грн.) - заборгованість за комісіями;

- 1103,48 дол. США (одна тисяча сто три дол. США 48 центів), що в еквіваленті становить 8481 грн. 90 коп. (вісім тисяч чотириста вісімдесят одна грн. 90 коп.) - пеня за кредитом;

- 598,53 дол. США (п'ятсот дев'яносто вісім дол. США 53 цента), що в еквіваленті становить 4600 грн. 60 коп. (чотири тисячі шістсот грн. 60 коп.) - пеня за відсотками;

- 1604,45 дол. США (одна тисяча шістсот чотири дол. США 45 центів), що в еквіваленті становить 12332 грн. 60 коп. (дванадцять тисяч триста тридцять дві грн. 60 коп.) - упущена вигода;

- 1958,88 дол. США (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят вісім дол. США 88 центів), що в еквіваленті становить 15056,93 грн. (п'ятнадцять тисяч п'ятдесят шість грн. 93 коп.) - штрафні санкції за неподання фінансової звітності.

Разом - 1672014 грн. 35 коп. (один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі чотирнадцять грн. 35 коп.) в гривневому еквіваленті згідно зі Службовим Розпорядженням НБУ від 3 серпня 2009 р, N 417/290, а також 58440 грн. 29 коп. (п'ятдесят вісім тисяч чотириста сорок грн. 29 коп.) на відшкодування третейських витрат.

Примірники рішення направити сторонам у справі.

Рішення підлягає негайному виконанню після його прийняття.

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених ст. 51 Закону України "Про третейські суди".

____________

Опрос