Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О взыскании денежных средств по договору о расчетно-кассовом обслуживании

Хозяйственный суд
Решение от 18.03.2009 № 19/23пд

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

18.03.2009 р. 

Справа N 19/23пд 

Господарський суд Донецької області у складі: головуючого, судді - Дучал Н. М., при секретарі - Шикуті О. В. (за участю представників сторін: від позивача: Ж. М. М., за довіреністю, О. Л. Л., від відповідача: не з'явився) розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Приватного вищого навчального закладу "Донецький економіко-гуманітарний інститут", м. Донецьк до відповідача Акціонерного комерційного банку "Національний кредит", м. Київ, в особі Калінінської філії в м. Донецьку АКБ "Національний кредит", м. Донецьк, про стягнення з відповідача грошових коштів, які належать інституту, в розмірі 176228,47 грн. станом на 18.12.2008 р., спонукання відповідача перерахувати їх на розрахунковий рахунок 26002290016000 в ЗАТ "Донгорбанк" в м. Донецьку, МФО 334970 із розірванням договору про розрахунково-касове обслуговування N 55 від 04.08.2005 р.

Приватний вищий навчальний заклад "Донецький економіко-гуманітарний інститут", м. Донецьк звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Акціонерного комерційного банку "Національний кредит", м. Київ в особі Калінінської філії в м. Донецьку АКБ "Національний кредит" м. Донецьк про стягнення з відповідача грошових коштів, які належать інституту, в розмірі 176228,47 грн. станом на 18.12.2008 р., спонукання відповідача перерахувати їх на розрахунковий рахунок 26002290016000 в ЗАТ "Донгорбанк" в м. Донецьку, МФО 334970 із розірванням договору про розрахунково-касове обслуговування N 55 від 04.08.2005 р.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на договір про розрахунково-касове обслуговування N 55 від 04.08.2005 р. з додатками, платіжні доручення N 967, 981, 982, 959, 960 від 30.10.2008 р. на загальну суму 123000 грн., банківські виписки, претензію N 103/1-01 від 03.11.2008 р., невиконання відповідачем розрахункових документів позивача та зобов'язань за договором на відкриття і обслуговування поточного рахунку суб'єктів господарювання, листування.

Договір про розрахунково-касове обслуговування N 55 від 04.08.2005 р. позивачем до матеріалів справи не додавався, додатком до позову позивачем надано Договір про відкриття і обслуговування поточного рахунку суб'єктів господарювання N 55 від 04.08.2005 р.

Відповідач проти позову заперечував, про що виклав у відзивах на позовну заяву, з наступних підстав.

Вимога позивача про стягнення грошових коштів з відповідача безпідставна і не підлягає задоволенню. Грошові кошти належать позивачу, а не відповідачу і обліковуються на його поточному рахунку. Зазначив, що на час розгляду справи договір N 55 від 04.08.2005 р. вже припинив свою дію, а діє договір N 2693 від 01.03.2008 р. Загальна сума коштів, яка обліковується на рахунку позивача - 171305,95 грн.

Повідомив, що платіжні доручення позивача NN 981, 982, 959, 960 від 30.10.2008 р. на суму 94240,00 грн. знаходяться в картотеці і обліковуються на позабалансовому рахунку. Платіжне доручення N 967 від 30.10.2008 р., вказане позивачем у позові, в банку відсутнє. Вільний залишок складає 77065,00 грн., платіжне доручення на перерахування коштів на інший рахунок - позивачем не подавалося.

Розірвання договору банківського рахунку вважає неможливим, тому що на рахунку позивача обліковуються кошти. Послався на те, що згідно п. 8.3 договору Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишків коштів. Закриття рахунку здійснюється відповідно до п. 20.5 Інструкції, затвердженої постановою НБУ від 12.11.2003 р. за N 492 "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах". Датою закриття рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день.

Платіжні доручення позивача обліковуються на позабалансовому рахунку, повідомлення про невиконання із зазначенням причини надані позивачу. Надав довідку, яка свідчить, що станом на 06.02.2009 р. залишок коштів на поточному рахунку 26003301612693, що належить позивачу становить 171305,95 грн. Платіжні доручення N 982 від 30.10.2008 р. на суму 10240,00 грн., N 960 від 30.10.2008 р. на суму 45000,00 грн., N 959 від 30.10.2008 р. на суму 25000,00 грн., N 981 від 30.10.2008 р. на суму 14000,00 грн. не виконані банком та враховуються на позабалансовому обліку 9804.

19.12.2008 р. постановою Правління Національного банку України N 439 з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану Банку призначено тимчасову адміністрацію строком на один рік з 19.12.2008 р. та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком до 18.06.2009 р. Повідомлення про призначення в АКБ "Національний кредит" тимчасової адміністрації та введення мораторію опубліковано у газеті "Урядовий кур'єр" від 23.12.2008 р. Послався на ст. 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність", яка передбачає, що у разі оголошення мораторію банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань.

Опрос