Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О побуждении выполнить платежные поручения по договору банковского счета

Хозяйственный суд
Решение от 18.02.2009 № 28/71/09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

18.02.2009 р. 

Справа N 28/71/09 

За позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Сервіс", м. Запоріжжя 

До відповідача: 

Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжя", м. Запоріжжя 

Суддя 

О. В. Яцун 

Представники: 

  

від позивача: 

Х. С. В., Д. І. Г. 

від відповідача: 

Н. Р. В. 

26.12.2008 р. позивачем заявлені вимоги про спонукання АК ПІБ (ЗАТ) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжя" виконати платіжні доручення NN 1986, 1987, 1988, 1990, 1991 на умовах, за договором банківського рахунку N 13-08р від 30.01.2008 р. на дату подання їх для виконання відповідачу.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 31.12.2008 р. порушено провадження у справі N 28/71/09, судове засідання призначено на 04.02.2009 р.

Разом з позовними вимогами на адресу суду надійшло клопотання позивача про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладання арешту на грошові кошти, що належать відповідачу в межах заявлених позовних вимог.

Ухвалою від 31.12.2008 р. в задоволенні клопотання про вжиття заходів забезпечення позову було відмовлено

Ухвалою від 04.02.2009 р. в. о. голови господарського суду Запорізької області, в зв'язку з перебуванням судді Яцун О. В. в щорічній відпустці, розгляд справи було перенесено на 18.02.2009 р.

За клопотанням сторін справа розглядалась без застосування технічної фіксації судового процесу.

В судовому засіданні 18.02.2009 р. представники позивача наполягають на задоволені позовних вимог з підстав, що зазначені в позові.

Представник відповідача проти заявлених позовних вимог заперечує, в обґрунтування заперечень посилається на те, що на зобов'язання банку по перерахуванню коштів ТОВ "Альфа Сервіс" його контрагентам згідно платіжних доручень NN 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1996 від 02.10.2008 р., 03.10.2008 р., 06.10.2008 р. на загальну суму 158322,27 грн., яке виникло до 07.10.2008 р. накладено мораторій. Також було зазначено, що строк виконання банком зобов'язань щодо перерахування коштів в сумі 158322 грн. 27 коп., на які поширюється дія мораторію у відповідності до норм ст. 530 ЦК України не настав, тому вимоги позивача є безпідставними та задоволенню не підлягають. Крім того, було зазначено, що постанова НБУ N 308 від 07.10.2008 р. набула чинності з дати її підписання та є обов'язковою для виконання Промінвестбанком. На підставі зазначеного просить в задоволені позовних вимог відмовити.

У відповідності до норм ст. 85 ГПК України представникам сторін було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши представників сторін, вивчивши матеріалами справи, суд встановив:

Правовідносини сторін є господарськими.

Згідно з ч. 1 ст. 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утримуватися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Згідно зі ст. 3 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Як свідчать надані до суду документи, 30.01.2008 р. між ТОВ "Альфа Сервіс" (Клієнт) та АК ПІБ (ЗАТ) (Банк) укладено договір банківського рахунку N 13-08р, за умовами якого Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку N 26002301160107 в національній валюті відповідно до умов договору та надає послуги, пов'язані із переказом коштів з рахунку та/або на рахунок Клієнта, видачею останньому коштів в готівковій формі. А також здійснення інших операцій, передбачених договором.

Пунктом 3.3 договору сторони узгодили, що Клієнт доручає Банку списувати кошти зі свого рахунку на підставі розрахункових документів, що складені на паперовому носії (або/та в електронному вигляді).

Згідно з п. 5.1 договору встановлені обов'язки Банки, зокрема:

- здійснювати розрахункові операції відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" та нормативно-правових актів Національного банку України;

- виконувати розрахункові документи, прийняті від Клієнта, протягом операційного часу у межах залишку коштів на початок операційного дня, з урахуванням поточних надходжень - при наявності згоди відповідача.

Позивач здійснюючи свою господарську діяльність згідно з умовами договору ініціював переказ через Відповідача власних грошових коштів, а саме платіжних доручень N 1986 від 02.10.2008 р. NN 1987, 1988, 1990, 1991 від 03.10.2008 р. на загальну суму 158322 грн. 27 коп.

Нормами п. 30.1 ст. 30 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" встановлено, що переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є провавідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Нормами ст. 526 ЦК України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами ст. 525 ЦК України, не допускається одностороння відмова від зобов'язання.

Згідно ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 538 Цивільного кодексу України визначено, що виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку, є зустрічним виконанням зобов'язання. При зустрічному виконанні зобов'язання сторони повинні виконувати свої обов'язки одночасно, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту. Якщо зустрічне виконання обов'язку здійснено однією із сторін, незважаючи на невиконання другою стороною свого обов'язку, друга сторона повинна виконати свій обов'язок.

Однак, відповідач договірних зобов'язань належним чином не виконав, переказ коштів за платіжними дорученнями банком не закінчений, на рахунки отримувачів кошти зараховані не були.

Тобто, відповідачем були порушені умови п.п. 4.2.1, 5.1.1, 5.1.2 договору.

В зв'язку з невиконанням відповідачем умов договору на його адресу 23.12.2008 р. було надіслано лист N 238/12/08 з проханням повідомити причини невиконання платіжних доручень та усунути допущені порушення умов договору банківського рахунку N 13-08р від 30.01.2008 р.

У відповіді на лист відповідач повідомив, що постановою Правління НБУ від 07.10.2008 р. N 308 введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців з 07.10.2008 р. до 06.04.2009 р. та призначено тимчасового адміністратора.

За таких обставин, невиконання відповідачем покладених на нього зобов'язань за договором дає позивачу право на захист порушення прав шляхом спонукання відповідача до виконання обов'язку, відповідно до приписів п. 5 ч. 2 ст. 16 ЦК України.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

На день розгляду спору відповідач переказ коштів за платіжними дорученнями не довів, тому вимоги позивача про зобов'язання відповідача виконати платіжні доручення NN 1986, 1987, 1988, 1990, 1991 на умовах, за договором банківського рахунку N 13-08р від 30.01.2008 р. на дату подання їх для виконання відповідачу слід визнати документально підтвердженими, нормативно обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Заперечення відповідача судом до уваги не приймаються, оскільки спростовуються вищевикладеними обставинами.

Договір укладений між ТОВ "Альфа Сервіс" та АК ПІБ (ЗАТ) в установленому законом порядку не розірваний, тому підлягає виконанню.

Крім того, суд не приймає до уваги посилання відповідача на постанову НБУ N 319 "Про додаткові заходи щодо діяльності банків" від 11.10.2008 р., оскільки в порушення ст. 56 Закону України "Про Національний банк України" та Указу Президента України "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" N 493/98 від 21.05.98 р., ст. ст. 1, 3, 9, 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" постанова НБУ не пройшла передбачену чинним законодавством України процедуру прийняття, не зареєстрована в реєстрі нормативно-правових актів України та не доведена до суспільства шляхом опублікування в офіційних виданнях, якими для НБУ є газета "Офіційний вісник" та газета "Урядовий кур'єр". Вона не є нормативно-правовим актом, тому не носить обов'язкової сили.

Судові витрати відносяться на відповідача, оскільки спір виник з його вини.

Керуючись ст. ст. 44, 49, 82 - 85 ГПК України, ст. 526, 530 ЦК України, ст. ст. 175, 193 ГК України суд вирішив:

Позов задовольнити.

Зобов'язати Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжя" виконати платіжні доручення NN 1986, 1987, 1988, 1990, 1991 на умовах договору банківського рахунку N 13-08р від 30.01.2008 р. на умовах викладених в них на дату подання їх для виконання.

В разі невиконання Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжя" судового рішення після набрання ним чинності в добровільному порядку, видати наказ.

Стягнути з Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжя" (69600, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 20-а, МФО 313355, код ЄДРПОУ 09313355) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬФА СЕРВІС" (69002, м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 2-в, п/р 26007365301 в АБ "Металург" у м. Запоріжжя, МФО 313582, код ЄДРПОУ 31415475) 85 (вісімдесят п'ять) грн. 00 коп. державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Рішення підписано: 26 лютого 2009 р.

 

Суддя 

О. В. Яцун 

Опрос