Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании акта недействительным, обязательстве совершить действия

Окружной административный суд
Постановление от 09.02.2008 № 1/4

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

09.02.2008 р. 

N 1/4 

Додатково див. ухвалу
Київського апеляційного адміністративного суду
від 12 травня 2009 року

За позовом 

Малого приватного підприємства "Оріяна-К" 

До 

Кабінету Міністрів України
Відкритого акціонерного товариства" Науково-виробниче підприємство "Сатурн" 

Судова колегія у складі: 

  

Головуючий суддя 

О. В. Бачун, 

Судді 

П. О. Ковзель, К. С. Винокуров 

Секретар 

О. В. Саратова 

Представники: 

  

Від позивача: 

[...] 

Від відповідача-1: 

[...] 

Від відповідача-2: 

[...] 

Про визнання акта недійсним, зобов'язання вчинити дії  

Обставини справи:

Позовні вимоги заявлені про визнання недійсною з моменту видання постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" в частині розділу - "Мінпромполітики" підрозділу м. Київ, позиції - 14308747 ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн", зобов'язання ВАТ "НВП "Сатурн" внести зміни до всіх внутрішніх документів товариства, пов'язаних з виключенням ВАТ "НВП "Сатурн" внести зміни до всіх внутрішніх документів товариства, пов'язаних з виключенням ВАТ "НВП "Сатурн" із переліку об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, зобов'язання вивести зі складу спеціалізовану міліцію, забезпечити вільний доступ акціонерів до приміщень товариства, розташованих за адресою: м. Київ, пр-т 50-річчя Жовтня, 2-б, а також забезпечити вільний доступ акціонерів до інформації, що стосується діяльності товариства.

Ухвалою суду від 24.01.2008 р. закрито провадження у справі в частині позовних вимог до ВАТ "НВП "Сатурн".

В судовому засіданні 09.02.2008 р. оголошено резолютивну частину постанови про відмову в задоволенні позовних вимог МПП "Оріяна-К".

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" згідно постанови КМУ від 23.12.2004 р. N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" включено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Позивач - МПП "Оріяна-К", що є власником 767847 простих іменних акцій ВАТ "НВП "Сатурн" згідно виписки про стан рахунку у цінних паперах N 003019 від 09.11.2007 р. вважає, що зазначена постанова КМУ в частині розділу "Мінпромполітики" підрозділу м. Київ, позиції - 14308747 ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн", суперечить вимогам ст. 19 Конституції України, ст. ст. 6, 19, 47 ГК України, порушує права та інтереси позивача та прийнята з порушенням повноважень Кабінету Міністрів України і ст. 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", оскільки не було здійснено передбаченого Законом оприлюднення проекту постанови з метою одержання зауважень і пропозицій.

Також позивач посилається на те, що постановою в оскаржуваній частині порушується його право брати участь в управлінні справами товариства, так як у зв'язку з наявністю спеціального статусу на підприємстві обмежено доступ на його територію, зокрема, позивача.

Позивач стверджує, що жоден з нормативних актів не наділяє Кабінет Міністрів України повноваженнями визначати статус або режим суб'єкта підприємницької діяльності, а також відносити до певної категорії підприємств.

Ст. 25 ГК України органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або становлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання.

Також позивач зазначає, що ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" не відповідає критеріям віднесення підприємств (організацій) до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави - чисельність працівників, основні види діяльності, а також частка на ринку певного товару.

Відповідач-1 - Кабінет Міністрів України - проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.

Згідно ст. ст. 113, 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України.

На виконання зазначених положень Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 29.08.2000 р. N 1346 затверджено перелік підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, до якого було віднесено і ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн".

15.05.2003 р. прийнято постанову КМУ N 695 "Про визначення критеріїв віднесення підприємств (організацій) до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави", згідно якої міністерства, інші центральні органи виконавчої влади повинні переглянути перелік, затверджений постановою КМУ від 29.08.2000 р. N 1346, з метою визначення відповідності цих підприємств визначеним критеріям і подати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції необхідні пропозиції.

Зазначений перелік переглядався Міністерством економіки України разом із зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади на виконання постанови КМУ від 11.03.2004 р. N 315 "Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 р. та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України".

За результатами перевірки ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" не вилучено з переліку, отже, підприємство відповідало критеріям, визначеним для внесення його до переліку.

Проект постанови КМУ узгоджений з зацікавленими органами, в тому числі, з Мінпромполітики, пройшов обов'язкову правову експертизу.

Оскаржувана постанова не запроваджує будь-яких норм чи правил, які перешкоджають, регулюють чи обмежують здійснення господарської діяльності, не має ознак та наслідків незаконного втручання у господарську діяльність, ані перешкоджання її здійснення. Вона не регулює господарські відносини, тому не є регуляторним актом згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

На думку відповідача, позивач не є в даному випадку особою, права якої порушено оскаржуваною постановою, так як позивач є акціонером товариства і не відповідає по зобов'язаннях підприємства.

Особливості пропускної системи підприємства пов'язані з запровадженням діяльності щодо державної таємниці, тому порядок проходження на територію підприємства та ознайомлення з інформацією встановлюються внутрішніми положеннями підприємства.

Відповідач-2 - ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" - проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.

Відповідач стверджує, що кількома підприємствами, в тому числі, позивачем по справі, вчиняються дії, спрямовані на рейдерське захоплення ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" з подальшим перепродажем активів та корпоративних прав.

Факти спроб рейдерського захоплення підтверджуються інформацією, що міститься у висновках додатка N 2 до п. 5 протоколу N 3 засідання Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств під головуванням першого віце-прем'єра України Азарова М. Я.

Також відповідач посилається на той факт, що позивачем порушено строк звернення до суду, встановлений ст. 100 КАС України.

ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" відповідає критеріям, встановленим постановою КМУ від 15.05.2003 р. N 695, про що свідчать надані суду докази.

Щодо пропускної системи, що діє на підприємстві, то вона не пов'язана з тим, що підприємство включено до переліку підприємств (організацій), які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а пов'язане з наявністю дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею N КИЗ-2006-66 від 25.05.2006 р., у зв'язку з чим товариство знаходиться під наглядом відділу спеціальної міліції ГУМВС України у м. Києві.

Акціонери, в тому числі і позивач, при прибутті на підприємство, отримують разову перепустку; у випадку необхідності ознайомитися з інформацією щодо діяльності товариства, він подає письмову заяву.

Згідно Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" ознайомитися можна тільки з відкритими документами для ознайомлення.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають до задоволення з таких підстав.

По-перше, відповідно до ч. 2 ст. 171 КАС України право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

Суд вважає, що в даному випадку позов заявлено особою, щодо якої оскаржуваний акт не застосовувався і не може бути застосований.

В якості підстави для заявлення позову позивач зазначає той факт, що у зв'язку зі знаходженням ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" у переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, на підприємстві для охорони використовується спеціалізована міліція, що заважає позивачу як акціонеру реалізовувати своє право на доступ на територію підприємства та на отримання інформації про його діяльність.

Проте, наявні матеріали справи та пояснення представників сторін свідчать про те, що використання послуг спеціалізованої міліції не пов'язане зі знаходженням підприємства у переліку, а пов'язане зі здійсненням діяльності, пов'язаної з допуском до державної таємниці (дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею N КИЗ-2006-66 від 25.05.2006 р.)

За відсутності будь-яких доказів порушення прав позивача як акціонера прийняттям оскаржуваної постанови, а також можливості застосування положень постанови по відношенню до позивача, він є неналежним суб'єктом звернення до суду в розумінні ч. 2 ст. 171 КАС України.

По-друге, матеріали справи та пояснення представників сторін свідчать про те, що Кабінет Міністрів України при прийнятті постанови від 23.12.2004 р. N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" діяв в межах наданої йому компетенції та відповідно до законодавства.

Відповідно до ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України.

На виконання зазначеного конституційного положення після набрання чинності п. 26 ч. 2 ст. 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України наділено повноваженнями, здійснюючи управління об'єктами державної власності, затверджувати перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Перебування підприємства в цьому переліку тягне за собою тільки визначені законодавством наслідки, зокрема, щодо управління такими об'єктами (Закон України "Про управління об'єктами державної власності"), приватизації таких об'єктів (Закон України "Про Державну програму приватизації"), тоді як зазначена постанова жодним чином не ставить таке підприємство у нерівне становище порівняно з іншими суб'єктами господарювання.

Оскаржувана постанова не регулює господарські відносини, тому не є регуляторним актом згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", у зв'язку з чим посилання позивача на норми зазначеного Закону не можуть бути визнані обґрунтованими.

Не може суд погодитися з твердженням позивача про те, що ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" не відповідає вимогам постанови КМУ від 15.05.2003 р. N 695 "Про визначення критеріїв віднесення підприємств (організацій) до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави".

Згідно зазначеної постанови визначено десять критеріїв, одному або кільком з яких мають відповідати такі підприємства.

Відповідачем-2 надано суду докази відповідності його трьом з перерахованих критеріїв, зокрема, підприємство становить науково-технічний потенціал країни, діяльність підприємства пов'язана з із забезпеченням оборони і безпеки держави, підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку за умови, що цей товар має важливе соціально-економічне значення.

Щодо застосування вимог ст. 99 КАС України та пропущення позивачем річного строку для звернення до суду, то в даному випадку ця норма не може бути застосована, так як станом на момент прийняття постанови - 23.12.2004 р. - КАС України не було прийнято, тому позивач не міг оскаржити постанову з дотриманням вимог КАС України.

Також позивачем не пропущено загальний трирічний термін позовної давності, встановлений ст. 257 ЦК України, так як прийнята 23.12.2004 р. постанова була офіційно оприлюднена пізніше - 14.01.2005 р. (Офіційний вісник України N 52).

Позов подано до суду 25.12.2007 р., тобто в межах трирічного строку позовної давності.

Крім того, суд зазначає, що строк позовної давності встановлюється законодавством для захисту порушеного права. Так як суд дійшов висновку про відсутність в даному випадку порушеного права позивача, то підстав для застосування ст. 100 КАС України та розгляду питання про поновлення строку позовної давності суд не знаходить.

На підставі вищенаведеного, ст. 116 Конституції України, ст. 160 - 163, 171, 186 КАС України, суд постановив:

1. В задоволенні позовних вимог до Кабінету Міністрів України про визнання недійсною з моменту видання постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" в частині розділу - "Мінпромполітики" підрозділу м. Київ, позиції - 14308747 ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" - відмовити.

2. Постанова може бути оскаржена в порядку ст. 186 КАС України.

 

Головуючий, суддя 

О. В. Бачун 

Судді: 

П. О. Ковзель

К. С. Винокуров 

Опрос