Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об умышленном несвоевременном представлении декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера

Районный суд
Постановление от 25.02.2016 № 3/444/114/2016, 444/223/16-п

ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

25.02.2016 р.

Справа N 444/223/16-п

 

Провадження N 3/444/114/2016

Жовківський районний суд Львівської області в складі: головуючий, суддя - Оприск З. Л., секретар судового засідання - Мариняк Н. В., за участю особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, ОСОБА_1, прокурора - Н. Р. П., розглянувши матеріали адміністративної справи, які надійшли від Управління захисту економіки у Львівській області, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, працює в Жовківській районній державній адміністрації, ІПН НОМЕР_1, за ч. 1 ст. 1726 КУпАП, встановив:

ОСОБА_1, будучи директором Народного дому с. Гійче відділу культури і туризму Жовківської РДА Жовківського району Львівської області, відповідно до пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції" є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, всупереч п. 1 ст. 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", достовірно знаючи про зобов'язання щорічно до 01 квітня подавати до відділу культури і туризму Жовківської РДА декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону, умисно несвоєчасно подала вищевказану декларацію 11.11.2015 року. Відповідно до наказу N 41-К від 02.01.2015 року ОСОБА_1 прийнято на посаду директора Народним домом с. Гійче з 02.01.2015 року в порядку переведення за її згодою. Згідно Положення про відділ культури і туризму Жовківської РДА затвердженого Розпорядженням голови Жовківської РДА N 16 від 17.01.2013 року, відділ культури і туризму утворений як юридична особа публічного права, а відтак, згідно ст. 81 Цивільного кодексу України Народний дім відділу культури і туризму Жовківської РДА є юридичною особою публічного права. Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції директор Народного дому відноситься до категорії керівників; п. 1.3 призначення на посаду завідувача та звільнення з неї здійснюється у порядку, встановленому установчими документами Народного дому, та за поданням відділу культури і туризму Жовківської РДА; п. 2.1 здійснює загальне керівництво адміністративно- господарською і економічною діяльністю будинку культури; п. 2.5.1 укладає трудові договори (контракти) з творчим і технічним персоналом; п. 2.6.3 визначає умови і укладає різні цивільно-правові договори, які необхідні для забезпечення нормального функціонування Народного дому, здійснює контроль за їх виконанням; п. 3.1 представляє інтереси Народного дому у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управління. Директор Народного дому с. Гійче відділу культури і туризму Жовківської РДА ОСОБА_1 умисно несвоєчасно, а саме 11.11.2015 року, подала до відділу культури і туризму Жовківської РДА Львівської області декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік.

Прокурор в судовому засіданні з підстав, викладених в протоколі про вчинення адміністративного правопорушення, підтримав висновки, викладені в протоколі про адміністративне корупційне правопорушення відносно ОСОБА_1 і просив накласти на правопорушника адміністративне стягнення за порушення передбачене ч. 1 ст. 1726 КУпАП.

Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, ОСОБА_1 в судовому засіданні визнала факт несвоєчасного подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік.

Статтею 245 КУпАП передбачено, що завданням провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Відповідно до вимог ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

У судовому засіданні були досліджені та оголошені наступні докази:

- протокол про адміністративне правопорушення N 17 від 05.02.2016 р.;

- декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік ОСОБА_1, з якої вбачається, що така підписана декларантом 11.11.2015 року;

- наказ N 41-К від 02.01.2015 року, виданий Відділом культури і туризму Жовківської РДА;

- положення про Відділ культури і туризму Жовківської РДА;

- посадова інструкція директора Народного дому с. Гійче від 05.01.2015 року;

- письмові пояснення в матеріалах справи ОСОБА_1;

- письмові пояснення в матеріалах справи ОСОБА_2;

- письмові пояснення в матеріалах справи ОСОБА_3;

- довідка про доходи ОСОБА_1 N 21 від 29.01.2016 року, видана Відділом культури і туризму Жовківської РДА;

- дані бази даних "АРМОР" щодо притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, згідно яких вона до адміністративної відповідальності не притягалася;

- довідка N 18 від 29.01.2016 року, видана Відділом культури і туризму Жовківської РДА, з якої вбачається, що ОСОБА_1 поставила свій підпис під декларацією 11.11.2015 року.

Заслухавши пояснення прокурора, особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, вивчивши матеріали адміністративної справи, суд приходить до наступного висновку.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 1726 КУпАП, у відповідності до ст. 221 КУпАП розглядаються судами.

Згідно із ст. 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції" суб'єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" суб'єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" суб'єкти декларування - особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Відповідно до підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті.

Факт вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1726 КУпАП, стверджується належними та допустимими доказами в розумінні ст. 251 КУпАП, дослідженими в судовому засіданні та описаними вище, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення N 17 від 05.02.2016 р.; декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік ОСОБА_1, з якої вбачається, що така підписана декларантом 11.11.2015 року; наказом N 41-К від 02.01.2015 року, виданий Відділом культури і туризму Жовківської РДА; положенням про Відділ культури і туризму Жовківської РДА; посадовою інструкцією директора Народного дому с. Гійче від 05.01.2015 року; письмовими поясненнями в матеріалах справи ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3; довідкою N 18 від 29.01.2016 року, виданою Відділом культури і туризму Жовківської РДА, з якої вбачається, що ОСОБА_1 поставила свій підпис під декларацією 11.11.2015 року.

Судом з'ясовано, відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України N 13 від 25.05.98 року "Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією", що правопорушення, за яке ОСОБА_1 притягається до відповідальності мало місце, його діяння містить склад корупційного правопорушення, передбаченого Законом, ОСОБА_1 є винуватою в його вчиненні, ОСОБА_1 належить до суб'єктів даного правопорушення, дане правопорушення не містить ознак злочину, на момент розгляду справи строки, передбачені ст. 38 КУпАП не закінчилися. Судом не встановлено інших обставин, що виключають провадження в справі.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_1 вчинила корупційне адміністративне правопорушення, а саме несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, відповідальність за що передбачена частиною 1 статті 1726 КУпАП.

Обставин, що виключають адміністративну відповідальність, не встановлено. Обставин, що обтяжують чи пом'якшують відповідальність, не встановлено. Підстав для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудовому колективу немає. Підстав звільнення від адміністративної відповідальності не встановлено.

При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 КУпАП особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 1726 КУпАП (в редакції, чинній на час вчинення правопорушення) неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За таких обставин до правопорушника слід застосувати адміністративне стягнення в межах санкції статті, за якою він притягається до відповідальності, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу на підставі закону, що діяв під час і за місцем вчинення правопорушення.

Крім того, відповідно до ст. 4 ч. 2 п. 5 ЗУ "Про судовий збір" з правопорушника на користь держави слід стягнути судовий збір.

Керуючись ст. ст. 1726 ч. 1, 280, 283, 284, 307, 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя постановив:

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить сумі 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп., в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_1 275,60 грн. судового збору в дохід держави /УДКСУ у Жовківському районі, р/р 31212206700286, МФО-825014, ЄДРПОУ - 36762986/.

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання 3 місяці.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області через Жовківський районний суд Львівської області протягом десяти днів з дня її винесення.

 

Головуючий

З. Л. Оприск

Опрос